Tác giả Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/Qdir.php

 

Vài hàng về tác giả

● Sinh năm 1935 tại tỉnh Thái Bình, Bắc Việt.

● Tháng 6/1964: Tốt Nghiệp Đại Học Sư Phạm Sàigòn môn Sử Địa.

● 1964-1966: Dạy môn Sử Địa và Công Dân tại Trường Trung Học Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang.

● 1966-1969: Được cấp học bổng du học theo học tại Đại Học Ohio, Hoa Kỳ.

● 9/1969: Tốt nghiệp Cao Học Giáo Dục môn Sử Địa và hồi hương.

● 1970-1975: Dạy môn Sử Địa và Công Dân tại Trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức, Sàigòn.

● 4/1975: Rời Việt Nam sang Hoa Kỳ.

● 9/1975 – 9/1998: Làm việc tại Sở Học Chánh Tacoma (Tacoma Public Schools). Phụ trách dạy các môn: Lịch Sử Hoa Kỳ (American History), Những Vấn Đề Khó Khăn Trên Thế Giới (World Problems), Sử Tiểu Bang Washington, Công Dân (Civics), Địa Lý Thế Giới (World Geography) tại các trường Trung Học Lincoln, Wilson và Stadium.

● 9/1998 - Nghỉ hưu. Tiếp tục biên soạn các tác phẩm liên hệ với chuyên ngành: nghiên cứu về lịch sử Việt Nam thời cận và hiện đại, trong đó có các thế lực ở hậu trường của các chế độ chính trị tại Việt Nam.

 

[Chú thích của SH: Chức danh ông là giáo sư từ thời trước 1975 theo giấy Công Vụ như trên. Thời VNCH, Trung học chỉ có hai cấp: Đệ Nhất cấp từ lớp 6 đến lớp 9, Đệ Nhị Cấp từ lớp 10 đến lớp 12, tương đương với Cấp 3 ngày nay.]

Ngoài ra còn có thẻ cá nhân do Nha Học Chánh Hoa Kỳ chứng nhận PROFESSIONAL EDUCATION CERTIFICATE (tức là Chứng Nhận Giáo Dục Chuyên Nghiệp)

Vài hình ảnh trong 23 năm giảng dạy:

Cảnh các thầy trò thân mật nhau sau giờ học tập

Cảnh các thầy trò ghi một kỷ niệm cuối khóa.

Một cậu học trò choàng cổ thầy trong niềm hân hoan và sự thân mật trong ngày lễ tốt nghiệp học sinh trung học, tổ chức tại Stadium, một hội trường lớn ở Tacoma. Nhà trường cấp cho mỗi giáo sư một áo lễ màu đen (dành cho bậc thầy) và cái khăn choàng (màu tùy theo chuyên khoa) để tham dự lễ tốt nghiệp mỗi năm.


 

THƯ ĐỘC GIẢ

Trong số những bức thư viết tay

 

CÔNG TRÌNH BIÊN SOẠN VÀ DỊCH THUẬT

I.- DỊCH THUẬT

 Lịch Sử Hoa Kỳ (quyển thượng và quyển hạ), dịch từ tập sách giáo khoa dành cho các em học sinh bậc trung học tại Hoa Kỳ có tựa đề là This Is Americas’ s Story. Sách dầy 808 trang của các tác giả Howard B. Wilder, Robert P. Ludlum và Harriett McCune Brown (Houghton Mifflin Company Boston, 1975).

Sách này đã được Nha Học Chánh Tacoma in ấn và phát hành năm 1977. Sau đó nhiều Nha Học Chánh ở Hoa Kỳ có chương trình song ngữ liên lạc với Nha Học Chánh Tacoma để được xử dụng bản dịch này.

Năm 2009, thân hữu Trịnh Như Hoa thực hiện bản in ra sách để phổ biến ở Việt Nam. Chúng tôi đã được phép dần dần bổ túc hình ảnh để thích hợp phổ biến lại trên trang mạng này ở link: http://sachhiem.net/NMQ/LSHK/LSHKmain.php

II.- BIÊN SOẠN

A.- Tác phẩm đã in thành sách hay đã được phổ biến trên sachhiem.net &  sachhiem.org:

1.- Đệ Nhị Thế Chiến Và Chiến Tranh Lạnh (Tacoma Public Schools, 1994).

2.- Tập Đọc và Tập Viết Tiếng Việt (Tacoma Public Schools, 1980).

3.- Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1963 (Houston, TX, Văn Hóa, 1998 và 2000).

4.- A Poem For My Children – Bài Thơ Cho Con (Houston, TX, Văn Hóa, 1999).

5.- Thực Chất Của Giáo Hội La Mã (Tacoma, Washington, 1999) - Tập 1 và Tập 2.

6.- Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation (Houston, TX, Đa Nguyên, 2004).

7.- GIÁO HỘI LA MÃ: Lịch Sử Và Hồ Sơ Tội Ác - gồm Tổng cộng  8 phần,  26 mục, 125 chương.

8.- Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam

9.- Chân Dung Người Việt Quốc Gia Và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

10.- Tập Sách "Họ Và Chúng Ta"

11.- Loạt bài "Khi Nhà Văn Lạm Bàn Lịch Sử"

12.- Người Việt Nam và Đạo Giê-su, đồng sọạn với Giáo-sư Trần Chung Ngọc

13.- Những Sai Lầm Trầm Trọng Trong Cuốn Việt Nam 1945-1995 Của Tác Giả Lê Văn Khoa

14.-  Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới Đối Với Giáo Hội La Mã)

15.- Thư Ngỏ Gửi Giáo Hoàng John Paul II đề ngày 19/9/1999

16.- Thử Ngỏ Gửi Giáo Hoàng Benedict XVI, ngày 10/11/2011

17.- Thư Ngỏ Gửi Giáo Hoàng Francis I đề ngày 15/8/2014

18.- Thư Ngỏ Gửi Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, TGP Hà Nội

19.- Thư Gửi Quý Vị Tu Sĩ Và Giáo Dân Nguời Việt

20.- Thư Ngắn Gửi Ban Biên Tập Sách Hiếm Net

21.- Thư Ngỏ Gửi Quý Vị Cựu Giáo Sư và Học Sinh Kiểu Mẫu Thủ Đức:

Thư thứ 1: Hiền tài hay Việt gian ?

Thư thứ 2: Kết Quả Của Thỏa Hiệp 27-1-1973

Thư thứ 3: Ăn Cơm Quốc Gia ?

Thư thứ 4: Cách xưng hô trong bức Tâm Thư gửi nhà nước Việt Nam

Thư thứ 5: Về Chuyện Đảo Ngược Danh Dự Ông Hồ Chí Minh

Thư thứ 6: Những Khác Biệt Giữa Chúng Ta

22.- Tuyên Ngôn Của Một Người Viết Sử Về Giáo Hội La Mã:

Bài 1: Một Vài Điều Cần Làm Sáng Tỏ Trong Việc Biên Soạn Sách Sử Về Giáo Hội La Mã

Bài 2: Những Thành Phần Người Việt Viết Sử,

Bài 3: Về Những Câu Hạch Sách

23.- Góp Ý Trong Vấn Đề Sửa Hiến Pháp.

24.- Góp Ý Về Bài Của Ông Đặng Văn Việt.

25.- Những Người Đòi Hủy Bỏ Danh Dự Của Tổ Quốc.

26.- Ngô Đình Diệm Treo Ấn Từ Quan hay Bị Cách Chức

27.- Tính Cách Đặc Biệt Trong Kỳ Bầu Cử T. Thống 2008 ở Mỹ.

28.- HAITTI Tại Sao Khốn Cùng?... .

29.- Kế Sách Phong Thánh Cho Cố HY Nguyễn Văn Thuận.

30.- Tiễn Bạn, Nhớ Chuyện Ngày Xưa.

31.- Khóc Bạn Hà Mai Phương

32.- Chiêu Trò Thuật Ngữ Của Vatican Và “Lằn Ranh Quốc Cộng

33.- Vài Nhận Xét Về “Hải Ngoại Tâm Thư Gửi Đồng Bào” Của Ông Mai Quế Lâm

34.- Giá Trị Và Tầm Quan Trọng Của Ngày  Thống Nhất Đất Nước 30/4/1975

35.- Đọc “Gieo Gió Thì Gặt Bão” Của Nguyễn Hy Vọng .

36.- Anh Tư Ngọc Và Tôi.

37.-    Giáo Hoàng Pius XII 1939-1958 Dưới Mắt Nhìn Của Một Người Dân Việt .

38.- Tại Sao Các Cuộc Khởi Nghĩa Trong Thời Pháp Thuộc Lại Thất Bại?.

39.- Chuyện Cải Cách Ruộng Đất Ở Miền Bắc Trong Những Năm 1954-1956.

40.- Phải Làm Gì Đối Với Tình Trạng Vinh Danh Việt Gian?

41.- Thầy Dạy Sử Nguyễn Mạnh Quang Và Ý Nghĩa Cuộc Chiến Việt Nam 1954-1975, Sách Hiếm Phỏng Vấn.

42.- Tại Sao Ông Hồ Và Tito Được Tôn Vinh Trong Số Các Nhà Lãnh Đạo Cộng Sản?

43.- Các Cuộc Chiến thống Nhất Đất Nước Của Dân Tộc Việt Nam.

44.- Những Vụ Án Lừng Danh Trong Tòa Án Vatican.

45.- Những Thủ Đoạn Ngăn Chặn Không Cho Dạy Thuyết Tiến Hóa .

46.- Vatican Và Chủ Trương Hủy Diệt Nếp Sống Văn Hóa  Việt Nam

47.- Sách Lược Chống Lại Truyền Thống Tôn Thờ Anh Hùng Dân Tộc  Ta; Trường Hợp Vua Quang  Trung.

48.- Sách Lược Chống Lại Chống Lại Truyền Thống Tôn Thờ Anh Hùng Dân Tộc Ta: Trường Hợp Cụ Hồ  Chí Minh - Kỳ 1.

49.- Sách Lược Chống Lại Truyền Thống Tôn Thờ Anh Hùng Dân Tộc Ta: Trường Hợp Cụ Hồ Chí  Minh - Kỳ 2

50.- Vụ Án Nữ Anh Hùng Jeanne D’ Arc: Lên Án Phù Thủy Gần 500 Năm Rồi Phong Thánh

51.- Câu Chuyện Bức Tranh Chuột

52.- Những Đứa Con Hoang.

53.- Đánh Lận Danh Nhân .

54.- Việt Nam Có Độc Lập Từ Chính Quyền Trần Trọng Kim Hay Không? .

55.- Vài Điểm Sai Lầm Trong Bài Viết: “CSVN Có Phải Là Một Chinh Quyền Chính Thức, Có Chính Danh   Hay Không?” của LS Lưu Nguyễn Đạt.

56.- Nhận Xét Về Bài Viết "Hiện Tượng Ngụy Tạo Lịch Sử” Của Ông Trần Gia Phụng.

57.- Vài Ý Kiến Về Lá Thư Của Ông Mai Thanh Truyết Trên Diễn Đàn Thư Tín.

58.- Khẳng Định Của Một Của Một Con Cừu - Phần 1Phần 2

59.- Một Số Điều Gian Dối Trong Cuốn Công Và Tội Của CT Hồ Chí Minh Và ĐCSVN 1945-2006 của tác giả Hoàng Ngọc Thành.

60.- Chuyện Dê Cỏn Buồn Sừng Của Con Chiên Chu Tất Tiến.

61.- Một Vài Nhận Xét Về Bài Viết Của GS Nguyễn Lý Tưởng

62.- Vấn Đề Loạn Luân, Loạn Dâm Và Ấu Dâm Trong GH La Mã.

63.- Các Tướng Lãnh Cách Mạng 1-11 Hơn Ô. Ngô Đình Diệm 18 Điều.

64.- Những Bài Phản Biện Không Thể Phủ Bác.

65.-  Cấp Thời Trong Tình Thế Của Đất Nước - VN Ta Đã Quá Nhân Từ Đối Với Bọn Tội Đồ Của Dân Tộc.

66.- Tướng Nguyễn Chánh Thi Với Cuộc Chính Biến 11/11/1960, in trong các trang 13-126 tuyển tập Nhìn Lại Biến Cố 11/11/1960 Houston, TX: Văn Hóa, 1997.

67.- Những Tội Ác Của Giáo Hội La Mã Và Việc Cáo Thú Tội Ác Của Giáo Hoàng John Paul II vào 12/3/2000 in trong Tuyển Tập Vatican Thú Tội Và Xin Lôi? Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2000, tr.125-219.

68.- Tin Mừng Của Cộng Đồng Con Chiên Người Việt

69.- Chuyện Ông Già Rip Van Winkle – xưa và nay

70.- Tại Sao Sinh Viên Quốc Tế Du Học Ở Mỹ Không Muốn Trở Về Nước?

71.- Letter To Pope John Paul II

72.- Mối Thù Khôn Nguôi Của Các Dân Tộc Hồi Giáo Đối Với Các Nước Âu Mỹ

73.- Kế Koạch Marshall: Tại Sao Thât Bại Ở Miền Nam Việt Nam?

74.- Thế Nào Là Viết Sử Trung Thực, Khách Quan?

75.- Tướng Nguyễn Chánh Thi Với Cuộc Chính Biến 1/11/1960 đăng trong Tuyển Tập Nhìn Lại Biến Cố 11/11/1960 (Houston, TX: Văn Hóa, 1997, tr13-126.

76.- Tập sách Tức Tưởi (Tacoma, WA: Tacoma Publicc Schools, 1980)- 92 trang.

[Ghi chú: được biên khảo bằng những câu ca dao, những bài trường thi ái quốc cuả các nhà thơ yêu nước như (1) Hai Chữ Nước Nhà của cụ Á Nam Trần Tuấn Khải, (2) Bài Thơ Bình Bắc của cụ Vũ Hoàng Chương, v.v…, cùng những tiếng thơ hảo sảng “Sông Hồng chẳng phải xưa Sông Dịch. Ta ghét hoài câu nhất khứ hề” của Thâm Tâm, và những dòng thơ do chính tác giả sáng tác để nói lên nỗi lòng u hoài, tức tưởi trong hoàn cảnh éo le của bản thân đáng lẽ phải ở lại để cùng nhân dân đón ngày vui mừng lịch sử của dân tộc mà vẫn phải tìm đường ra đi sống kiếp lưu vong để tránh khỏi cái cảnh trở thành nạn nhân trong buổi giao thời hầu và bảo toàn sinh mạng hầu có thể hoàn thành nhiệm vụ lịch sử mà dưỡng phụ Nguyễn Quang Rặc đã kỳ vọng vào tôi. Vấn đề này đã được tôi trình bày đầy đủ trong Chú Bé Giao Liên 2 (Phần III,  Mục 1 và Mục 2),  và trong Chú Bé Giáo Liên 7B (Mục 5).]

77.- Vấn Đề Giáo Dục Thanh Thiêu Niên Việt Nam Tại Hải Ngoại (Tacoma, WA: Tacoma Publicc Schools, 1998)

-- o0o --

Bộ sách Lịch Sử Và Tội Ác Của Giáo Hội La Mã được biên soạn căn cứ theo những tài liệu lịch sử mà chúng tôi đã học hỏi, tìm hiểu và sưu tầm từ khi còn là học sinh bậc trung học. Bộ sách này được viết theo lương tâm chức nghiệp của một nhà giáo (1) được rèn luyện về ngành giảng dạy lịch sử ở bậc trung học tại Truờng Đại Học Sư Phạm Sàigòn trong những năm 1961-1964 và tại College of Education tại Đại Học Ohio (Ohio Universtsity) trong thơi giang 2/1967-8/1969 c, (2) với kinh nghiệm hơn 30 năm liên tục giảng dạy môn lịch sử ở các trường trung học ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ, và (3) được viết theo kinh  nghiệm bản thân của một chứng nhân chìm nổi với  quê hương trong suốt chiều dài cuộc Kháng Chiến 1945-1954 chống xâm lăng ở miền Bắc Việt Nam và  có mặt ở miền Nam Việt Nam từ 1955 cho đến chiều tối ngày 29/4/1975.

B.- Tác phẩm chưa được phổ biến:

1.- Bộ Mặt Thật Của Giáo Hội La Mã

2.- Những Cuộc Tắm Máu Trong Các Buổi Giáo Thời  Trong Lịch Sử Nhân Loại

3.- Việt Cừu & Việt Gian Giẫy Giụa Trong Đại Dương Sự Thật Tội Ác Của Giáo Hội La Mã

4.- Những Quái Chiêu Kinh Tài Thần Sầu Quỷ Khốc Của Giáo Hội La Mã

5.- Thư Ngỏ Gửi Giám Mục Nguyễn Thái Hợp đề ngày 15/2/2015

6.- Vấn Đề Lương Tâm Và Nhân Tính của Tập Thể Việt Cừu

7.- Những Hành Động Bịp Của Người Việt Hải Ngoại

8.- Thư Ngỏ Gửi GS TS Phạm Cao Dương (đã phổ biến trên Fb. Nguyễn Mạnh Quang)

9.- Kẻ Nội Thù

10.- Nhận Dạng Tình Trạng Ngoại Thuộc Của Một Quốc Gia Qua Quyền Tư Pháp

11.- Giáo Hội La Mã Tàn Sát Những Người Khác Tôn Giáo Một Cách Cực Kỳ Man Rợ

12.- Một Số Điểm Giống Nhau Giữa Tên Đại Việt Gian Lê Chiêu Thống Và Việt Gian Ngô Đình Diệm

13.- Nhận Xét Về Bài Viết “Hiện Tượng Ngụy Tạo Lịch Sử” Của Ông Trần Gia Phụng

14.- Thư Ngỏ II Gửi Quý Vị Việt Cừu

15.- Tình Trạng Vong Thân, Vong Bản, Phản Quốc Và Lệ Thuộc Vatican Của Bọn Quạ Đen và Việt Cừu

16.- Đặc Tính Ngược Ngạo và Phi Nhân Trong Nền Đạo Lý Ca Tô Rôma Giáo

17.- Giáo Hội La Mã Chuyên Nghề Sử Dụng Thủ Đoạn “Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó”

18.- Bản Văn Trong Cuộc Chiến 1954-1975, Người Mỹ Có Mặt Ở Việt Nam Để Giúp Việt Nam Hay Là Để Xâm Lăng?

19.- Chú Bé Giao Liên.

Bộ sách này dài tới khoảng trên một ngàn trang giấy được viết theo thể  loại  tự thuật (narrative), chứ không phải thể loại biên khảo,  kể lại tất cả những gì mà tác giả đã chứng kiến thời cuộc và kinh qua tất cả những sự cố  trong 10 quãng đời từ thuở ấu thời sống với gia đình ở một làng thôn trong huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình cho đến khi đáp lời sông núi “Vào khi Tổ Quốc lâm nguy, bỏ trường bỏ bạn tôi đi diệt thù”, làm liên lạc viên (lúc đó mới có 13 tuổi) cùng các lớp đàn anh để chống giặc bảo vệ non sông. Rồi từ đó, đời tôi “nổi trôi theo mệnh nước” và số phận của một người trai thời loạn trải qua không biết bao nhiêu là khó khăn, gian khổ, gieo neo, sóng gió trong những bước thăng trần vinh quang, may mắn cùng những nỗi nhục nhằn, đắng cay, bức xúc, bất hạnh, vào tù ra khám, bị công an, mật vụ Ngô Đình Diệm truy lùng rồi thoát hiểm, rồi phiêu bạt  sống đời lưu vong nơi xứ lạ quê người:

Ngày đêm khắc khoải nhớ thương,

Nhìn về cố quốc sầu vương lệ tràn.

Việt Nam thương quá Việt Nam!

Quê hương xa tít ngút ngàn trùng dương!

...

Mênh mông đất khách quê người,

Bơ vơ lữ thứ, tủi đời thanh hương. (Việt Án Anh)

III.- THUYẾT GIẢNG

Từ khi trang nhà sachhiem.net bắt đầu mở mục live stream, chúng tôi thỉnh thoảng có những đề tài thuyết trình trực tuyến hoặc thu video để đáp ứng với những vấn đề sôi động của nước nhà. Những đề tài sau đây đã phát hành. Trang Giải Độc Chính Trị cũng đã ủng hộ các tiêu đề và giúp phổ biến lên trang youtube.

1- 1954 - 1975: Người Mỹ có mặt để giúp Việt Nam hay để xâm lăng? Jun 25, 2017

Bài viết: Đề tài nói chuyện trực tuyến kỳ 1 http://sachhiem.net/NMQ/NMQ76.php

2- VNCH từng ác với dân như thế nào? Jul 2, 2017

Bài viết: Đề tài nói chuyện trực tuyến kỳ 2 - Thế Nào Là Hèn Với Giặc -Ác Với Dân http://sachhiem.net/NMQ/NMQ75.php

3- Những lá thư nhơ nhớp của lịch sử Jul 5, 2017

Bài viết:

4- "Vấn Đề Thực Thi Dân Chủ" - Làm sao chúng tôi tin các vị đấu tranh dân chủ ở Việt Nam? Jul 8, 2017

Bài viết: Đề tài nói chuyện trực tuyến kỳ 3: http://sachhiem.net/NMQ/NMQ77.php

5- Giáo dục thời VNCH Jul 16, 2017

Bài viết: Đề tài nói chuyện trực tuyến kỳ 4 http://sachhiem.net/NMQ/NMQ79.php

6- Về các tuyên bố của ông Phạm Cao Dương: - Nếu không có biến cố 19/8/1945, Việt Nam đã có tự do, dân chủ? Jul 23, 2017

- Có cần thiết phải có Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Jul 24, 2017

- Câu số 6 Aug 4, 2017

- Phủ nhận Cách mạng Tháng 8, so sánh Việt Nam và Đại Hàn Aug 5, 2017

Bài viết: Nhận Xét Các Lời Tuyên Bố Của Ô. Phạm Cao Dương http://sachhiem.net/NMQ/NMQ80.php

7- Làm sao để viết sử Trung Thực? Phương Pháp Sử Là Thế Nào?

Phần 1, Aug 16, 2017 - - - Phần 2, Aug 16, 2017

Bài viết: Đề tài nói chuyện trực tuyến kỳ 7 http://sachhiem.net/NMQ/NMQ82.php

8- Vatican và âm mưu triệt hạ văn hóa và truyền thống tôn thờ anh hùng dân tộc Việt Nam - Phần 1 Aug 22, 2017

- Phần 2 Aug 22, 2017

- Phần cuối Aug 24, 2017

Bài viết: Đề tài nói chuyện trực tuyến kỳ 8 http://sachhiem.net/NMQ/NMQ83.php

9- Về Luận Điệu: "Không Cần Kháng Chiến 9 Năm, Sớm Muộn Gì Pháp Cũng Phải Trao Trả Độc Lập Cho Việt Nam."

Phần I - - Phần II

Bài viết: Đề tài nói chuyện trực tuyến kỳ 9 http://sachhiem.net/NMQ/NMQ84.php

10- Phân tích 5 luồng dư luận xung quanh việc bỏ tên gọi Ngụy quân, Ngụy quyền - Sep 10, 2017

- Đề nghị ông Phan Huy Lê, Trần Đức Cường bổ túc lại Tập 12 của Bộ sử mới - Sep 10, 2017

Bài viết: Đề tài nói chuyện trực tuyến kỳ 10 http://sachhiem.net/NMQ/NMQ85.php

11- Trả lời các câu hỏi của quý khán giả - P1 - Sep 17, 2017

- Trả lời các câu hỏi của quý khán giả - Phần cuối - Sep 18, 2017

Bài viết: Đề tài nói chuyện trực tuyến kỳ 11 http://sachhiem.net/NMQ/NMQ86.php

12- Tôn Giáo và Lương Tâm Nhân Loại - Sep 29, 2017

- Phần 2: Làm sao ngăn chặn sự hoành hành của Vatican và Thiên chúa giáo tại Việt Nam Sep 30, 2017

Bài viết: Đề tài nói chuyện trực tuyến kỳ 12 http://sachhiem.net/NMQ/NMQ87.php

13- Phản biện bức tâm thư của Du học sinh Lynn Nguyen, Phần 1 Dec 15, 2017

- Phần 2 - Tại sao có cuộc di cư vào Nam? Dec 15, 2017

- Phần 3 - Tại sao sau 1975, người miền Nam bỏ nước ra đi? Dec 16, 2017

- Phần Cuối - Chuyện du học sinh không về nước. Dec 16, 2017

Bài viết 1: Bài nói chuyện kỳ thứ 13 http://sachhiem.net/NMQ/NMQ89.php

Bài viết 2: Trả lời một phản hồi cho bài nói chuyện kỳ 13 http://sachhiem.net/NMQ/NMQ90.php

14- Việt Nam Cộng Hòa vẫn hiểu nhầm Căn Cước của mình, Phần 1 Feb 10, 2018

- Phần cuối Feb 11, 2018

Bài viết: Bài nói chuyện kỳ 14 http://sachhiem.net/NMQ/NMQ91.php

 

(Sau đây là danh sách điện tử tự động cập nhật khi có bài của tác giả Nguyễn Mạnh Quang đăng trên sachhiem.net)

Các tác phẩm đăng trong Sachhiem.net

 

-- Danh sách mới --

Những bài đối thoại:

▪ 2004-08-15 - HNT: Một Số Điều - Dẫn Nhập - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - HNT: Một Số Điều - Một Số Biến Cố Lịch Sử - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - HNT: Một Số Điều - Nói Láo Để Chạy Tội - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - HNT: Một Số Điều - Nói Láo Để Chạy Tội - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 0000-00-00 - Một Số Điều Gian Dối Trong Cuốn "Công Và Tội Của CT Hồ Chi Minh Và ĐCSVN 1945-2006" - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Họ Và Chúng Ta 1 - Nguyên Nhân Của Tập Sách - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Họ Và Chúng Ta 2 - Những Điểm Khác Biệt - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Họ Và Chúng Ta 3 - Nhận Xét Về Bài "Cần Thẩm Định Lại..." - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Họ Và Chúng Ta 4 - Bài Viết Của Ông Nguyễn Học Tập - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Họ Và Chúng Ta 5 - Cưới Vợ Cho Hà Bá - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2015-08-11 - Họ Và Chúng Ta 6 - Bị Thảm Bại Khi Cấu Kết Với Nhà Thờ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Họ Và Chúng Ta - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Khi Nhà Văn... - Lời Mở Đầu - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Trường Hợp Bắc Hàn - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Sai Lầm Trong Cuốn "Xóm Đạo" - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Bối Cảnh Lịch Sủ của Ba Nước - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Nội Tình của Ba Nước - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Nếu Miền Bắc Không Tấn Công - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Việc kèm ghép các vị sư - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Tiền Lương Quân Nhân Công Chức - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Đạo Công Giáo và Thực Dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Chuyện giáo dân bị sát hại - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Phụ Lục 1: Vì sao bỏ nước ra đi - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Phụ Lục 2: Sai Lầm Trong Cuốn 1945-1995.. - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Thư Ngỏ - đoạn 1 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Khi Nhà Văn... - Thư Ngỏ - đoạn 2 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Khi Nhà Văn... - Thư Ngỏ - đoạn chót - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Những Sai Lầm Trầm Trọng Trong Quyển VIETNAM 1945-1995 -phần đầu - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Những Sai Lầm Trầm Trọng Trong Quyển VIETNAM 1945-1995 -phần đầu - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Những Sai Lầm Trầm Trọng Trong Quyển VIETNAM 1945-1995 -phần đầu - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Những Sai Lầm Trầm Trọng Trong Quyển VIETNAM 1945-1995 phần sau - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Lời Khẳng Định Của Một Con Cừu - Phần 1 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Lời Khẳng Định Của Một Con Cừu - 2 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Thư Ngỏ Gửi Giáo Hoàng John Paul II - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2009-08-16 - Thư KMTD - Hiền tài hay Việt gian ? - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Thư Thắc Mắc của HS KMTD - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Thư KMTD - Kết Quả Của Thỏa Hiệp 27-1-1973 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2018-02-22 - Thư Gửi Chị Phan Thi Quỳnh Dzư: Người Bạn Đồng Môn Của Tôi Tại ĐHSP Sàigòn - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chuyện "Dê Cỏn Buồn Sừng" Của Con Chiên Chu - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-05-23 - Góp Ý Về Bài Của Ông Đặng Văn Việt Góp Ý Sửa Đổi Hiến Pháp - Nguyễn Mạnh Quang -

▪ 1 2 >>>


Những bài về tôn giáo:

▪ 2023-06-08 - Dấu Giày Vatican Trên Quê Hương Tôi - Quỳnh Lang Đẫm Máu - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2017-07-07 - VATICAN:CH03 - Một Số Tín Lý Và Giáo Luật Của Giáo Hội La Mã Đã Có Trước Hội Nghị Nicaea Năm 325 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2017-08-22 - VATICAN:CH04 - Một Số Tín Lý, Nguyên Tắc, Quyết Định, của Giáo Hội Sau Hội Nghị Nicaea - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2017-11-19 - VATICAN:CH9- Độc Tài Tôn Giáo: Cha Đẻ Mọi Tội Ác Và Phá Nát Nền Tảng Gia Đình - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2018-08-16 - VATICAN:CH12- Phong Thánh, Bán Thánh, Tình Trạng Tham Nhũng và Loạn Dâm trong Giới Lãnh Đạo và Tu Sĩ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2018-11-05 - VATICAN:CH13- Đời Sống Phóng Đãng Dâm Loàn Của Giới Lãnh Đạo Trong Nhà Thờ Vatican - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2021-12-15 - VATICAN:CH33- Hai Giai Cấp Thống Trị Và Bị Trị Tại Việt Nam Trong Thời Kỳ 1885-1945 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2021-12-16 - VATICAN: CH34- Sơ Lược Xã Hội Cổ Truyền Trước Khi Giang Sơn Đổi Chủ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2019-05-28 - VATICAN:CH52 - Những Hành Động Dã Man Của Quân Lính Liên Hiệp Pháp Và Lính Đạo - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới -Dẫn nhập - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Tại Sao Đạo Ki-tô Nguyên Thủy Của Do Thái Không Bị Ghét - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Tại Sao Đạo Ki-tô Nguyên Thủy Của Do Thái Không Bị Ghét - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - GH Benedict 16 Lên Án Những Mối Ác Cảm Đối Với Ki-Tô Giáo - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Bản Chất Việc GH Benedict XVI Phỉ Báng - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Phản ứng từ các hàng giáo phẩm đến giáo dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Gửi Quý vị Tu sĩ Ca-tô và giáo dân người Việt - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Thánh Binh - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - God's Warriors - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - HAITI: Tại Sao Khốn Cùng? Và Tại Sao Dân Bản Xứ Không Còn Là Da - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2011-11-10 - Ước Một Gorbachev cho Giáo Hội La Mã (!) - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-03-29 - Thư Ngắn Gửi Ban Chủ Biên SH - Đòn Hù Dọa Của Những Con Chiên - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-07-18 - Kế Sách Phong Thánh Cho Cố HY Nguyễn Văn Thuận - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2019-03-03 - Nạn Hiếp Dâm và Loạn Luân của Tu Sĩ Đã Được Giáo Hội La Mã Hợp Pháp Hóa Từ Thế Kỷ 15 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2019-04-23 - Tại Sao Chúng Tôi Không Quan Tâm Đến Sai Phạm Của Các Tu Sĩ Đạo Khác? - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2020-03-20 - Tội Ác Của Nhà Ngô - Phần Chưa Kể - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2021-06-03 - Trả Lời Bạn Đọc CỌP ĐEN - Tại Sao Giêsu Bị Giết? - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2018-04-30 - Giá Trị Và Tầm Quan Trọng Của Ngày Thống Nhất Đất Nước 30/4/1975 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2015-09-12 - Thư Ngỏ Gưi Giáo Hoàng Francis - Về Việc Bách Hại Người Ki-Tô Giáo Ở Trung Đông - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2016-06-21 - Tin Mừng Của Cộng Đồng Con Chiên Người Việt - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2016-12-15 - Nhận Xét Về Bài Viết "Hiện Tượng Ngụy Tạo Lịch Sử” Của Ông Trần Gia Phụng - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2017-04-14 - Vấn Đề Loạn Luân, Loạn Dâm Và Ấu Dâm Trong Giáo Hội La Mã - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2017-09-11 - Bài nói chuyện kỳ 10: Nhân đọc các nguồn dư luận về Bộ sách Lịch Sử Việt Nam - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2017-09-29 - Đề tài nói chuyện trực tuyến kỳ 12: Tôn Giáo và Lương Tâm Nhân Loại - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2019-01-14 - Đề tài nói chuyện thứ 19: Những Cuộc Tranh Đấu Chống Vatican Của Các Quốc Gia Trên Thế Giới - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2018-10-09 - Thư Ngỏ Gửi GM Nguyễn Thái Hợp, Việt Nam, và GM Nguyễn Thái Thành, Hoa Kỳ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2016-10-15 - Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam - CH 12: Sự Khác Biệt Giữa Giáo Dân Âu Châu Và Giáo Dân Người Việt - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Một Vài Điều Cần Làm Sáng Tỏ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Lời Tòa Soạn - Nguyễn Mạnh Quang -

▪ 1 2 >>>


Những bài về chính trị/thời sự:

▪ 2004-08-15 - Chân Dung Người Việt Quốc Gia - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NVQG 00: Dẫn Nhập - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NVQG 01: Quan niệm Chính Thống và Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NVQG 01a: Quan niệm Chính Thống và Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NVQG 01b: Nhà Nguyễn Không Tròn Trách Nhiệm - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NVQG 01c: Chính Nghĩa Thuộc Về Các Lực Lượng Kháng Chi - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02a: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02b: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02c: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03a: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03b: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03c: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03d: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2012-12-16 - Chân Dung NGQG 04: Ý Nghĩa Thực Sự Của Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 05: Đại Việt, Lập Hiến Đông Dương và Việt Nam Qu - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 06: Việt Quốc và Việt Cách - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 06a: Phụ Bản - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07: Đặc Tính - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07a: Đặc Tính - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07b: Không Dám Đối Đầu Sự Thật - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 08: Chính Sách Ngu Dân Và Giáo Dục Nhồi Sọ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 08a: Chính Sách Ngu Dân Và Nhồi Sọ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 09: Tác Dụng Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 10: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 10a: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 12: Trước 30 Tháng 4, 1975 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG: Lời Kết - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Đặc Tính Nghịch Thường của Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Những người đòi bỏ danh dự Tổ Quốc - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-12 - Nhân Vật từ Thế Chiến II được Vinh Danh - Một Người Bạn Thiết Của Cụ Hồ Chí Minh - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-12 - Thư Ngỏ Gửi TGM Ngô Quang Kiệt - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Tính Cách Đặc Biệt Trong Kỳ Bầu Cử Tổng Thống 2008 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Tiễn Bạn, Nhớ Chuyện Ngày Xưa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2016-04-08 - Trả Lời Câu Hỏi: Kết Quả Của Thỏa Hiệp 27-1-1973 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Ăn Cơm Quốc Gia? - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-03-13 - Góp Ý Trong Vấn Đề Sửa Đổi Hiến Pháp - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2021-02-18 - Nhân vụ đảo chính hụt 6/1 ở Hoa Kỳ: Các Chính Biến ở Pháp Biến Cộng Hòa Thành Quân Chủ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2021-05-31 - Quốc Hội Nước Anh Tranh Đấu Hơn Một Thế Kỷ Để Thoát Ảnh Hưởng Của Vatican - Nguyễn Mạnh Quang -

▪ 1 2 >>>


Những bài về lịch sử:

▪ 2015-06-11 - Chân Dung NGQG 05: Đại Việt, Lập Hiến Đông Dương và Việt Nam Quang Phục - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2022-12-05 - Dấu Giày Vatican Trên Quê Hương Tôi - Tập 1 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2012-01-10 - VATICAN:CH01 -Sự Hình Thành "Đạo Phiệt Do Thái" Và "Đạo Ki Tô Do Thái" - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2012-01-10 - VATICAN:CH01a -Đạo Ki-tô Do Thái Ra Đời Vào Khi Nào? - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2012-03-06 - VATICAN:CH02 - Tiến Trình Đạo Ki Tô Do Thái Biến Thể Thành Đạo Ki Tô La Mã - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2012-03-13 - VATICAN:CH05 - Đạo Lý Dân Tộc Và Đạo Lý Ca-Tô: Khác Nhau về Quan Niệm Thần Linh - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2012-03-21 - VATICAN:CH05a - Đạo Lý Dân Tộc Và Đạo Lý Ca-Tô: Khác Nhau về Cách Truyền Bá Tư Tưởng - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2012-04-09 - VATICAN:CH05b - Phân Biệt Đạo Lý và Tôn Giáo - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2012-04-17 - VATICAN:CH05c - Đạo Lý Dân Tộc Và Đạo Lý Ca-Tô: Khác Nhau về Chủ Đích Giáo Dục - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH06- Cấu Kết Với Cường Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH8- Phụ Bản - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH8- Hủy Diệt Nền Văn Minh Nhân Loại - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2017-12-15 - VATICAN:CH10- Tội Ác Hủy Diệt Lòng Yêu Nước Và Tinh Thần Dân Tộc Trong Lòng Tín Đồ Ca Tô - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2014-05-05 - VATICAN:CH102 - Những Lý Thuyết Lý Chính Trị Chống Lại Chủ Thuyết Thần Quyền Chỉ Đạo Thế Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH11- Bản Chất Nhận Vơ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH11- Thói Quen Tiếm Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH11- Bản Chất Lươn Lẹo - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH11- Cưỡng Từ Đoạt Lý - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH11- Đảo Lộn Lịch Sử - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH11- Diễn Biến Sự Rã Đám của Chính Quyền Miền Nam - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2017-03-30 - VATICAN:CH125 - Động Lực Biên Soạn Hồ Sơ Về Giáo Hội La Mã - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2015-02-11 - VATICAN:CH14 - Tàn Sát Và Thanh Tóan Lẫn Nhau Để Chiếm Đọat Quyền Lực - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH15.1 - Tại Sao Tu Sĩ TCG Phải Sống Độc Thân? - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH15.2 - Hậu Quả Của Chính Sách Cưỡng Bách Độc Thân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH15.3 - Tình Trạng Loạn Luân Trong Giới Tu Sĩ Ca-Tô - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH16.1 - Chủ Đích Đi Tu Của Đạo Ca-Tô - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH16.2 - Độc Thân và Sự Trinh Bạch của Tu Sĩ Ca-Tô - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH16.3 - Biện Pháp Giải Quyết Nạn Khan Hiếm Tu Sĩ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH17.1 - Bao Che Tu sĩ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH17.1 - Các Biện Pháp Để Bao Che - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH17.3 - Đối Với Tín Đồ Người Mỹ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH18- Lộ Đồ Chinh Phục Thế Giới - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH19- Thiết Lập Các Đạo Quân Thứ 5 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH20- Đoàn Ngũ Hóa Tín Đồ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH21- Vận Động Pháp Lần Thứ Nhất - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH22- Lần Thứ Hai Vận Động Pháp Chiếm Việt Nam - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH23- Lần Thứ Ba Vận Động Pháp Chiếm Việt Nam - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH24- Sách Lược Nội Công Ngoại Kích - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH25- Bộ Máy Cai Trị Của Liên Minh - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH26- Đời Sống Dân Ta Trong Thời Pháp-Vatican Đô Hộ - Nguyễn Mạnh Quang -

▪ 1 2 3 4 5 6 >>>


 

Trang Sáchh Hiếm