●   Bản rời    

Chân Dung NGQG 03a: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)

Chân Dung "Người Việt Quốc Gia"

Và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/ChanDungVNCH/QMN03a.php

bản in mục lục đăng ngày 08 tháng 6, 2008

Toàn tập: Dàn bài

Chương 3: 1 2 3 4 5

CHƯƠNG 3

(tiếp theo)...

Do đó những lá cờ của nhân dân các quốc gia phải đổ máu để đạp đổ các chế độ tàn ngược này đều có những đặc tính:

1.- Ra đời vào một thời điểm trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt.

2.- Biểu tượng cho lý tưởng mà họ đang theo đuổi

3.- Là hình ảnh của những biện pháp mạnh để khử diệt tận gốc tất cả những tàn dư và tàn tích của chế độ cũ.

4.- Là hình ảnh của những biện pháp đổi mới với chính sách giáo dục tự do khai phóng và đại chúng để nâng cao dân trí

I.- Ra đời vào một thời điểm trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt.-

Quốc kỳ không những là biểu tượng của một quốc gia mà còn là hình ảnh nói lên khúc quanh lịch sử vào một thời điểm toàn dân phải vùng lên đồng lòng quyết tâm liều chết chiến đấu cho lý tưởng cao đẹp nhằm để phục vụ cho quyền lợi tối thượng của tổ quốc và cho phúc lợi của con người ở trong cõi đời này. Khúc quanh lịch sử đó có thể là một trang sử oai hùng của dân tộc với những chiến tích đã hoàn thành được nhiệm vụ lịch sử: hoặc là đánh tan được quân cướp xâm lăng, hoặc là đạp đổ chế độ đương quyền tham tàn bạo ngược để thiết lập một chế độ chính trị mới thể theo nguyện vọng của toàn dân (hay ít ra cùng là tuyệt đại khối dân tộc), thích hợp với trào lưu tiến hóa của nhân loại. Lá cờ tam tài của nước Pháp hiện nay là biểu tượng hay hình ảnh của khúc quanh lịch sử mà nhân dân Pháp đã vùng lên đạp đổ chế độ đạo phiệt Ca-tô tham tàn bạo ngược bắt rễ ở nước Pháp từ nhiều thế kỷ trước, truyền đến đời tên bạo chúa Louis XVI (1774-1789). Lá cờ sao sọc của Hoa Kỳ ngày nay là biểu tượng hay hình ảnh cho khúc quanh lịch sử mà nhân dân Bắc Mỹ vùng lên tiến hành cuộc Chiến Tranh Cách Mạng 1776-1783, nhằm đạp đổ ách thống trị của người Anh đã thiết lập ở lục địa này từ đầu thế kỷ 17 để thành lập một quốc gia mới ở Tây Bán Cầu với danh xưng là Hiệp Chủng Quốc. Lá cờ đỏ sao vàng hiện nay của nước Việt Nam là biểu tượng hay hình ảnh của khúc quanh lịch sử mà toàn dân Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh quyết tâm đứng lên làm lịch sử với sứ mạng đánh đưổi quân xâm lăng Nhật Bản, đánh đuổi Liên Minh Đế Quốc Thực Dân Xâm Lược Pháp - Vatican để (a) giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc, (b) hủy diệt cái chế độ quân chủ toàn trị phong kiến thối nát lỗi thời mà nhân dân thế giới đã đào sâu chôn chặt từ mấy thế kỷ trước để cởi bỏ cho nhân ta thoát khỏi cái thân phận tôi thần làm nô lệ cho một tên bạo chúa mang danh nghĩa là một ông vua, (c) thực hiện một cuộc cách mạng xã hội với chủ trương xóa bỏ hết tàn tích phong kiến và tệ đoan xã hội của thời Pháp – Vatican bảo hộ còn sót lại, và (d) thực hiện cuộc cải cách cách ruộng đất sâu rộng, trong đó có cả việc đòi lại ruộng đất đã bị Giáo Hội La Mã và bọn Việt gian cướp đoạt trong những năm 1862-1945 để đem lại công bằng về kinh tế trong nông thôn hầu giải thoát cho dân ta cái thảm họa chết đói như đã xẩy ra trong mùa xuân năm Ất Dậu 1945.

Tất cả những lá cờ của Pháp, Mỹ và Việt Nam đều có những đặc tính như đã trình bày ở trên.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy rằng khi một quốc gia bị áp đặt phải sống dưới ách thống trị của một đế quốc thực dân xâm lược hay một chế độ phi nhân bạo ngược, nhất là các chế độ đạo phiệt, thì các nhà ái quốc của quốc gia đó phải vùng lên phất cờ kêu gọi toàn dân cùng nhau chung lưng góp sức chiến đấu đạp đổ chế độ bạo ngược này để thiết lập một chế độ chính trị mới đúng theo nguyện vọng của toàn dân. Ở vào trường hợp này, khi phát khởi cuộc chiến, họ đều chọn một kiểu mẫu của lá cờ có kích thước, mầu cờ và hình tượng ở trong đó phải là (1) biểu tượng cho khát vọng hay lý tưởng mà họ đang theo đuổi, và (2) biểu tượng cho chủ trương phải dứt khoát diệt tận gốc, trốc tận rễ những tàn tích của chế độ cũ làm cản trở cho những công trình kiến quốc như phát triển kinh tế, mở mang giáo dục, nâng cao dân trí, cải tiến dân sinh, thực thi công bằng xã hội, nhất là phải loại bỏ những phần tử lưu manh mượn danh xưng thượng đế hay thần thánh để lừa bịp và tác oai tác quái với nhân dân. Kinh nghiệm cho thấy rằng bọn người lưu manh này thật là ghê gớm và đã được sách Nho Giáo ghi nhận rõ ràng như sau:

"Phàm người đời đã bị cực khổ mà lại học hành không có, việc hay dở không biết thế nào, tất là phải chìm đắm vào những điều mê hoặc và tin những việc quái lạ. Vu là người con gái và hích là người con trai làm nghề đồng bóng, tức là bọn đồng cốt thày cúng, thày pháp, v.v... lấy điều cát hung, họa phúc, dùng những phương thuôc huyễn hoặc mà đánh lừa những người ngu dại, đem sự thần thánh ma quỉ mà dọa nạt người thường để làm nghề kiếm ăn. Ở nước Tầu, về đời Thượng Cổ, bọn vu hích có thế lực rất mạnh, thậm chí nhà nào cũng thờ quỉ, thờ thần. Cổ thư nói rằng, "dân thần tạp nhụ, gia vi vu sử: Dân với thần lẫn lộn, nhà nào nhà ấy cũng có vu sử." Nhà vua thấy thế mới sai quan định rõ việc thần và việc người để ngăn cấm bọn vu hích làm mê hoặc lòng người. Thiên Lữ hình trong Kinh Thi nói rằng: "Mệnh, Trọng, Lê tuyệt địa thiên thông, võng hữu giáng cách : Vua sai họ Trọng, họ Lê định điển lễ rõ ràng, để phân biệt việc người việc thần, không cho người ta nói bậy là thế nào thần cũng giáng, hay dùng cách không chính đáng mà cũng cảm cách được đến thần." Đế vương đời trước cho rằng dân mê tín những sự yêu quái, là vì không hiểu rõ cái chính lý của trời đất, không phân biệt điều thiện điều ác, cứ hay tìm mối họa phúc ở chỗ mơ màng mờ mịt. Vậy nên định rõ việc thờ cúng để chính lòng người và làm cho rõ đạo thường..

Tuy vậy, lòng người vẫn bị những vật dục làm mờ tối đi, thành ra thế lực của bọn vu hích càng ngày càng mạnh. Về sau vua phải đặt: "Tư vu chưởng quần vu chi chính lệnh : Quan tư vu cai quản và sai khiến bọn vu nhân" (Chu Lễ : Tư vu). Xem thế biết rằng đạo thánh hiền tuy là công chính, nhưng vẫn không có thế lực bằng cái thuật của bọn vu hích. Vì đạo của thánh hiền chỉ riêng cho những người đi học mà thuật của bọn vu hích thì lan ra khắp cả bàn dân thiên hạ." [1]

Cho đến ngày nay, bọn lưu manh mượn danh thượng đế hay tôn giáo để tác oai tác quái vẫn còn xẩy ra ở nước Việt Nam ta. Điển hình là tên thày cúng lưu manh Ngô Quang Kiệt và đồng bọn mưu đồ chiếm lại thửa đất mà Vatican đã cướp đoạt của dân ta vào giữa thập niên 1880 bằng thủ đoạn xúi giục giáo dân tụ tập cầu nguyện bất hợp pháp trước tòa nhà công sở số 42 Phố Nhà Chung, Hà Nội, từ ngày 18/12/2007 đến ngày 30/1/2008, rồi bạo hành dùng búa, kìm và xà beng phá cổng, đập tường mặt tiền tòa nhà này làm loạn, gây rối phố phường để gây áp lực với chính quyền.

II.- Biểu tượng cho lý tưởng mà họ đang theo đuổi .-

Biểu tượng cho lý tưởng mà họ đang theo đuổi có nghĩa là khi thành công họ phải thết lập một chế độ chính trị mới, hoàn toàn mới với những nhận sự mới, hiến pháp mới, những luật pháp mới thích hợp với khát vọng của toàn dân hay tuyệt đại khối nhân dân để mang lại cho người dân một luồng sinh khí mới với những nếp sống hay sinh hoạt mới. Ta gọi chế độ chính trị mới như vậy là chính quyền cách mạng. Đây là các chính quyền Cách Mạng Anh 1689, Cách Mạng Hoa Kỳ 1776, Cách Mạng Pháp 1789, Cách Mạng Mễ Tây Cơ 1857, Cách Mạng Ý Đại Lới 1870, Cách Mạng Nga 1917, Cách Mạng Trung Hoa 1911 và 1949, Cách Mạng Thổ Nhĩ Kỳ 1923, Cách Mạng Tây Ban Nha 1936, Cách Mạng Việt Nam 1945, Cách Mạng Cuba 1959, v.v..., Cách Mạng Nicaragua 1979, v.v....

III.- Là hình ảnh của những biện pháp mạnh để khử diệt tận gốc tất cả những tàn dư và tàn tích của chế độ cũ.-

Ngay sau khi lật đổ được chế độ cũ, thường thường chính quyền cách mạng có nhiệm vụ phải ban hành những biện pháp mạnh để:

1.- Khử diệt tất cả tàn dư và tất cả những gì nặng tính cách phong kiến, lạc hậu làm mất phẩm giá con người, những gì làm cho con người hèn hạ và mất hết liêm sỉ (như phủ phục gục mặt xuống ôm hôn bàn chân của giáo chủ, gục mặt xuống ôm hôn giầy dép của các nhà truyền giáo, gục mặt xuống ôm hôn cái nhẫn của giám mục).

2.- Khử diệt tất cả những gì hoang đường và phi lý nặng tính cách phỉnh gạt và lừa dối nhân dân để thủ lợi.

3.- Truất bỏ hết cả đặc quyền đặc lợi dành cho một nhóm người gây nên cảnh bất công trong xã hội.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy rằng đánh đuổi được chính quyền đế quốc thực dân xâm lược hay đạp đổ một chế độ bạo ngược để thiết lập một chế đô chính trị đúng theo nguyện vọng của đại khối nhân dân đã là một việc là vô cùng khó khăn, nhưng khử diệt những tàn dư và tàn tích của chế độ tàn ngược cũ để bảo đàm sự an toàn cho những công cuộc tiến hành những chương trình cách mạng hầu mang lại phúc lợi cho nhân dân còn khó khăn gấp bội phần. Hơn các dân tộc nào khác, các dân tộc Anh, Pháp, Ý Đại Lợi Tây Ban Nha, Đức và nhiều các dân tộc nạn nhân khác của Giáo Hội có kinh nghiệm xương máu về vấn đề này.

Nước Anh đã dứt khoát ly khai thoát khỏi bàn tay máu của Giáo Hội La Mã vào năm 1534 trong thời Anh Hoàng Henry VIII (1491-1547), nhưng vì chủ quan, coi thường con cáo già Vatican, không ban hành biện pháp mạnh để khử diệt những tàn dư và tàn tích của cái tôn giáo ác ôn này, cho nên nhân dân Anh mới phải gánh chịu cái thảm họa của bạo chúa Bloody Mary trong suốt 5 năm trời (1555-1558). Về cái họa của con mụ bạo chúa này, sử gia Thomas P. Neil viết:

"Mary đã được khuyến cáo là nên đối xử tử tế với những người đã bỏ đạo Da Tô (those who had left the faith), nhưng vây cánh bên cạnh bà vô cùng quá khích, cương quyết chống lại những người tà giáo. Trong thời gian 5 năm tại vì của bà, có tới khoảng ba trăm người bị hành hình vì tín ngưỡng của họ khác với đạo Da Tô….và các sử gia đã đặt cho bà biệt danh là "Bloody Mary" (Mụ Mary khát máu)" và triều đại tàn ngược ngắn ngủi của bà đã làm cho đạo Kitô La Mã không có cơ may phục hồi ở Anh quốc được nữa." Nguyên văn: "Mary was advised to be lenient with those who left the faith. The queen was not personally inclined to be severe, but many of her subordinates went to extremes against "heretics." About three hundred were executed for their anti-Catholic beliefs during her reign..., and historians soon dubbed her "bloody Mary." Her short reign ruined any chance for Catholic restoration."[2]

Vì thế mà vào năm 1689, Quốc Hội Anh mỡi cương quyết ban hành nhiều biện pháp để dứt khoát với những gì còn liên hệ với chế đồ tàn ngược cũ. Đó là các đạo luật khẳng định công nhận những quyền tự do căn bản của người dân bằng vịêc ban hành biện pháp gọi là Ổn Định Cách Mạng. Một trong những biện pháp này là Bản Dân Quyền gồm những điều khoản nói về:

“(1) quyền tự do ngôn luận tại diễn đàn quốc hội, (2) quy định các phiên họp thường xuyên của cơ quan này, (3) cấm nhà vua không được can thiệp vào các cuộc bầu cử quốc hội, (4) bảo đảm cho người dân có quyền được gửi thỉnh nguyện thư lên chính quyền để trình bày những điều phiền muộn về những hành động lạm quyền của các viên chức chính quyền và chính sách sai lầm của nhà nước, (5) cấm, không cho (hành pháp) đặt ra các khoản tiền ký qũy tại ngoại hầu tra cho các nghi can một cách quá đáng, (6) cấm, không cho chính quyền được sử dụng quân đội một cách bất hợp pháp.” Nguyên văn: “In order to safeguard the results of the Glorious Revolution, Parliament passed several important measures, usually called the Revolution Settlement. One of these, the Bill of Rights of 1689, guaranteed freedom of speech in Parliament, provided for frequent meetings of that body and forbade the king to interfere with the election of its members. Other clauses guaranteed the right of the people to petition the government, forbade excessive bail, and protected the nation from the illegal use of the army.”[3]

Cũng vào năm 1689, Quốc Hội Anh lại ban hành Luật Khoan Dung bảo đảm quyền tự do tôn giáo của các hệ phái Tin Lành không nằm trong Anh Giáo:

Một phần khác của những biên pháp Ổn Định Cách Mạng là Luật Khoan Dung được Quốc Hội thông qua vào năm 1689. Luật này bảo đảm quyền tự do tôn giáo của các nhóm Tin Lành dù rằng họ không thuộc về Anh giáo và không được làm việc trong chính quyền.” Nguyên văn: “Another part of the Revolution Settlement, also passed in 1689, was the Toleration Act, which granted religious freedom to various Protestant groups, although those who were not members of the England Church could not hold public office.”[4]

Năm 1691, Quốc Hội Anh lại ban hành một biện pháp khác nữa nghiêm khắc hơn. Đó là Đạo Luật Ổn Định năm 1691. Luật này cấm, không cho người Anh là tín đồ Ca-tô của Giáo Hội La Mã lên cầm quyền (the Act of Settlement of 1691). Đạo luật này quy định rằng:

Không có một tín đồ Ki-tô La Mã nào có thể trở thành nhà lãnh đạo nước Anh. Như vậy là luật này loại hẳn tất cả những người con và cháu của vua James Đệ Nhị với người vợ thứ hai của nhà vua, không cho họ lên cầm quyền.” Nguyên văn: “A third measure, the Act of Settlement of 1691, provided that no Roman Catholic could be ruler of England, automatically excluding the descendants of James II by his second wife.[5]

Theo gương nước Anh, chính quyền Cách Mạng 1789 cũng đã ban hành những biện pháp cưc mạnh để khử diệt những tàn dư và tàn tích chế độ đạo phiệt Ca-tô Louis XVI và cắt đứt tất cả các mối liên hệ với Vatican bằng những biện pháp:

1.- Thiết lập chính quyền dân chủ do dân, bởi dân và vì dân.

2.- Tịch biên toàn bộ tài sản của Giáo Hội La Mã tại nước Pháp.

3.- Tước bỏ tất cả mọi đặc quyền đặc lợi dành cho Giáo Hội La Mã.

4.- Tước bỏ hết tất cả mọi đặc quyền đặc lợi dành cho giới tu sĩ và qúy tộc,

5.- Tách rời giáo quyền (tôn giáo) ra khỏi thế quyền (chính quyền).

6.- Ban hành một hiến chế dân sự cho giới tu sĩ, trong đó tu sĩ được coi như là bình đẳng với tất cả người dân khác và phải có nghĩa vụ đối với đất nước, phải trung thành với hiến pháp và nước Pháp, chứ không phải trung thành với Tòa Thành Vatican hay Giáo Hội La Mã. Việc này đưa đến việc thiết lập một giáo hội Pháp tách rời khỏi Giáo Hội La Mã giống như Giáo Hội Anh được thành lập vào 1534.

7.- Xòa bỏ tất cả mọi tục lệ phong kiến.

8.- Xóa bỏ tất cả mọi bất công trong xã hội để thực thi lý tưởng bình đẳng trong xã hội, tự do cho nhân dân và bác ái đối với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ đối với “dân Chúa” mà thôi.

9.- Công bố Bản Tuyên Ngôn Dân Quyền vào ngày 26/8/1789 long trọng xác nhận:

a.- Quyền lực của nhà nước vì nhân dân mà có. (The authority of a government is derived from the people.)

b.- Mọi người dân phải bình đẳng trước pháp luật. (All citizens should be equal before the law.)

c.- Tất cả mọi người dân đều có quyền ảnh hưởng vào việc làm luật. (All should have the right to influence the making of the law.)

d.- Mục đích của chính quyền là để bảo vệ những quyền tự nhiên của con người. Đó là quyền tự do, quyền có tài sản, quyền sống trong an ninh và quyền chống lại áp bức. (The purpose of government should be the preservation of the natural rights of men to “liberty, property, security, and resistance to oppression.”)

e.- Quyền tự do tư tưởng và tự do hành xử tín ngưỡng của mọi người phải được bảo đảm. (Freedom of thought and religion should be guaranteed to all.)[6]

10.- Thẳng tay trừng trị những giáo sĩ và tín đồ Ca-tô có những hành động phản quốc và chống lại Cách Mạng. Con số giáo sĩ, nữ tu và tín đồ Ca-tô bị đưa ra pháp trường đền tội phản quốc lên đến gần năm mươi (50) ngàn và được cựu giáo sĩ Malachi Martin ghi nhận trong sách The Decline And Fall Of The Roman Church như sau:

"Trước hết, nước Pháp mà Giáo Hòang Pius VI (1775-1799) thường gọi là "người trưởng nữ của Giáo Hội" xóa bỏ toàn thể tôn giáo, đưa nhà vua lên đọan đầu đài, chính thức tôn vinh thần Lý Trí lên ngôi chí tôn, tàn sát 17 ngàn linh mục, 30 ngàn nữ tu và 47 giám mục, tất cả các tu viện, các dòng tu và các trường học của Giáo Hội đều bị giải thể, tất cả các thư viện của Giáo Hôi đều bị thiêu rụi, chính quyền Paris còn ban hành quyết định ra lệnh cho Tướng Bonaparte (Sau này là Hòang Đế Napoléon I) "đem quân đi "giải phóng nước Ý", "có toàn quyền hành động" "hủy diệt Rome và chế độ Giáo Hòang". Tháng 5 năm 1796, trước khi tiến vào kinh thành Rome, Tướng Bonaparte tuyên bố, "Chúng tôi là những người bạn của con cháu Brutus (một anh hung củ dân tộc La Mã) và dân Scipios.... Chủ định của chúng tôi là phục hồi điện Capitol và giải phong nhân dân La Mã thóat khỏi thân phận nô lệ tôi đòi." Quân Cách Mạng Pháp tiến chiếm kinh thành Rome và nước Ý. Hòa Ước Tolentino được ký kết giữa Tướng Bonaparte và Giáo Triều Vatican. Đây là một sự sỉ nhục cho Tòa Thánh Vatican. Giáo Hội phải nộp cho nước Pháp một khoản tiền là 46 ngàn đồng scudi (tiền Vatican) trả làm ba hạn kỳ (Giáo Hòang Pius VI phải đem các đồ trang trí bằng vàng và bằng bạc ra đúc tiền để trả cho Pháp), 100 món đồ nghệ thuật và 500 tác phẩm hiếm bị tịch thu mang về Pháp; tất cả các hải cảng nằm trong lãnh thổ của Tòa Thánh Vatican phải mở cửa cho hạm đội Pháp làm căn cứ trú quân, phải từ bỏ tất cả tài sản của Giáo Hội ở trong lãnh thổ các nước Ý, Pháp, Naples, và Sicily ... tất cả mọi nơi. Giáo Hoàng Pius VI (1775-1799) than thở, "Hòa Ước! Tệ quá đi! Quân đội Pháp chiếm đóng Vatican và Quirinal, truất phế Giáo Hoàng Pius VI và thiết lập nước Cộng Hòa La Mã...." Nguyên văn:("First, France, "eldest daughter of the church "he used to call it, abolished all religion, beheaded its king, enthroned Reason officially as supreme deity, massacred over 17,000 priests and over 30,000 nuns as well as forty-seven bishops, abolished all seminaries, schools, religious orders, burned all churches and libraries, then sent the Corsian Bonaparte to liberate Italy and Rome" "Just as you please," wrote the Paris government to the Corsian. "Destroy Rome and the papacy utterly " "We are the friends of the descandants of Brutus and the Scipios... Our intention is to restore the Capitol to free the Roman people from their long slavery," The Corsian declared in May 1796, just before taking Rome. Then the capture, and the humiliation of the Peace of Tolentino between the papacy and the Corsian: a ransom of 46,000 scudi in three installement (Pius melted down all available siver and gold ornaments); 100 objects d'art and 500 rare manuscripts from Vatican; the opening of all papal harbors to the French fleet; renunciation of all property in Italy and France and Naples and Sicily - everywhere. "They made us their prisoner Spina," mutters Pius. "Peace treaty! Bah!" The Vatican and Quirinal were occupied by French troops. They deposed Pius, and created the republic of Rome...."[7]

Kể từ đó, nhân dân Pháp được tự do sử dụng thành ngữ "les corbeaux noirs"(lũ quạ đen) để nói về các ông linh mục mà không còn sợ bị trừng phạt vì "phạm tội báng bổ thần thánh." Nhờ vậy mà Cách Mạng Pháp 1789 mới được nhân dân thế giớihết lòng khâm phục. Cũng từ đó, mỗi khi nhìn thấy lá cờ tam tài là người ta nhớ ngay đến cái hào hùng hiên ngang của nước Pháp đã giơ cao ngọn cờ tự do phất lên cho các dân tộc khác noi theo vùng lên đạp đổ bạo quyền, khử diệt cái ách độc tài của “cái tôn giáo ác ôn”[8]

Thế nhưng, vì các biện pháp mạnh trên đây vẫn chưa đủ mạnh để diệt tận gốc trốc tận rễ cái họa Vatican. Lý do: vì chính quyền Cách Mạng Pháp 1789 đã không ban hành một bằng đạo luật, cấm không cho tín đồ Ca-tô được lên cầm quyền như nước Anh đã ban hành đạo luật Đạo Luật Ổn Định 1691. Vì thế mà tín đồ Ca-tô người Pháp vẫn còn là cái nguồn nhân lực cho Vatican lợi dụng, xúi giục họ nổi loạn chống lại dân tộc Pháp và gây ra cái họa chế độ đạo phiệt Ca-tô của hai tên bạo chúa Louis XVIII (1814-1824), Charles X (1824-1830), phá nát cả công trình Cách Mạng 1789. Tình trạng này khiến cho nhân dân Pháp lại một lần nữa phải vùng lên bằng cuộc Cách Mạng tháng 7/1830, và lùng bùng kéo dài cho tới đầu thập niên 1870 (gần một thế kỷ) mới dứt khoát khử diệt được cái họa Ca-tô này. Kể từ đó, tín đồ Ca-tô người Pháp không còn có cách nào trỗi dậy được nữa. Xin xem Chương 4 trong sách Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation (Houston, TX Đa Nguyên, 2004) của tác giả Nguyễn Mạnh Quang.

Tại Tây Ban Nha, năm 1936, nhân dân quốc gia này cũng vùng lên đạp đổ chế độ đạo phiệt Ca-tô đương thời, nhưng rồi bị con cáo già Vatcan liên kết với Đức Quốc Xã và Phát Xít Ý đánh bại chính quyền cách mạng, khiến cho nhân dân quốc gia này phải tiếp tục sống kiếp đời tôi đòi hèn mọn cho Vatican cho đến khi tên bạo chúa Ca-tô Francisco Franco (1892-1975) từ giã cõi đời này đi về nước Chúa vào ngày 20/11/1975.

Tại Ý, năm 1870, nhân dân Ý cũng vùng lên làm cách mạng, chiếm lại tất cả các tiểu quốc nằm dưới quyền trực trị của Vatican (papal states) và các vùng đất trong kinh thành Rome, chỉ để lại cho Vatican một diện tích nhỏ bé (0.4 km2) như ngày hôm nay. Nhưng rồi đến năm 1929, Vatican lại cấu kết với tên bạo chúa Benito Mussolini (1883-1945) qua Thỏa Hiệp Lateran (11/2/1929) để được hưởng những đặc quyền đặc lợi trên mồ hôi, nước mắt và xương máu của nhân dân Ý. Mãi tới cuối thập niên 1970, Quốc Hội Ý mới ban hành một đạo luật theo đó thì quyền độc tôn tôn giáo của Vatican bị truất bỏ và quyền tự do tôn giáo của người dân được luật pháp triệt để tôn trọng và bảo vệ.

Tại Đức, cuối thập niên 1520, nhân dân Đức cũng vùng lên theo Linh-mục Martin Luther (1483-1546) chống lại Vatican. Biến cố này đưa đến việc hình thành đạo Tin Lành. Tôn giáo này cương quyết đối đầu với Giáo Hội La Mã cho đến ngày nay. Sau Đệ I Thế Chiến, Đức bại trận, phải bồi thường chiến phí cho các nước Đồng Minh Anh Pháp, khiến cho kinh tế Đức kiệt quệ, nhân dân Đức khốn khổ. Tình trạng khốn đốn này của dân Đức đã giúp cho Adolf Hitler (1889-1945) gây được thanh thế và lên cầm quyền, rồi cấu kết với Vaticani gây ra cuộc tắm máu tàn sát tới 6 triệu người Do Thái cùng với việc gây ra thảm họa Đệ Nhị Thế Chiến. Cuộc chiến này đã làm cho gần một trăm triệu sinh linh bị giết hại, không biết bao công trình kiến trúc bị tàn phá, không biết bao nhiêu tài sản và mùa màng bị tiêu hủy.

Phần trình bày trên đây cho chúng ta thấy con cáo già Vatican đã lợi dụng tín đồ Ca-tô và xúi giục họ đánh phá các dân tộc và các quốc gia trên thế giới để thiếp lập chế độ đạo phiệt Ca-tô làm tay sai cho Giáo Hội La Mã rồi tàn sát những người dân thuộc các tôn giáo khác. Đây cũng là lý do TẠI SAO nhân dân Âu Châu lại ghê tởm và lánh xa Giáo Hội như lánh hủi:

Giáo Hội Công Giáo Roma La-tinh trong thời cực thịnh kinh bang tế thế, đội vương miện cho các hoàng đế, tung hoành dọc ngang, làm mưa làm gió, thâu tóm cả thiên hạ trong tay, tiền rừng bạc biển, đã không biết tự chế, tự cao tự đại, coi bàn dân thiên hạ như cỏr rác… hôm nay hối bất cập, lịch sử con nằm trơ ra đó. Người Âu Châu khiếp sợ Giáo Hội và tránh xa như tránh hủi.”[9].

Theo gương nước Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, các nước khác như Mễ Tây Cơ, Liên Sô, Trung Quốc, Cuba, Nicaragua, v.v.. lần lượt vùng lên làm lịch sử, giải trừ cho dân tộc họ thoát khỏi cái ách thống trị bạo ngược của “cái giáo hội khốn nạn” này. Vấn đề này sẽ được trình bày đầy đủ nơi Phần VII trong bộ sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội La Mã.

Chính quyền Cách Mạng Việt Nam 1945 cũng đã làm gần giống như chính quyền Cách Mạng Pháp Anh 1691, Cách Mạng Pháp 1789, Cách Mạng Mế Tây Cơ 1857, v.v… và đã hoàn thành được những nhiệm vụ cao cả của lịch sử:

1.- Đánh tan Liên Minh Đế Quốc Thực Dân Xâm Lược Pháp - Vatican để giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc.

2.- Đánh tan Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican để đòi lại miền Nam cho tổ quốc, đem lại thống nhất cho đất nước và vinh quang cho giống nòi.

3.- Tịch thu toàn bộ tài sản của thực dân xâm lược Pháp và của Giáo Hội La Mã, ngoại trừ các ngôi nhà thờ của tín đồ Ca-tô.

4.- Ban hành những đạo luật pháp nhằm tước bỏ mọi đặc quyền đặc lợi của giai cấp tu sĩ Ca-tô mà trước kia chế độ bảo hộ Pháp - Vatican đã dành riêng cho họ.

5.- Giúp đỡ tín đồ Ca-tô còn triền miên trong cơn mộng du mơ về nước Chúa sớm quay về với dân tộc để họ thức tỉnh trút bỏ cái tinh thần nô lệ làm tôi tớ hèn mọn cho Vatican, tẩy xóa cái tinh thần "thà mất nước, chứ không thà mất Chúa" hầu có thể cùng với đại khối dân tộc "khóc cười theo mệnh nước" và "chìm nổi với quê hương".

6.- Thực hiện một cuộc cách mạng ruộng đất bằng những biện pháp tịch thu toàn bộ những khoản ruộng đất khổng lồ mà Giáo Hội La Mã và bọn Việt gian đã dựa vào chính quyền Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican cướp đoạt của dân ta trong những năm 1862-1945 để đem lại công bằng về kinh tế ở trong nông thôn.

7.- Phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của người dân để sống xứng đáng với mức sống và nếp sống của con người trong thời đại văn minh điện tử.

8.- Mở rộng nền ngoại giao, kết thân với tất cả quốc gia trên thế giới để cùng sánh vai nhau chung lưng góp sức vào việc cải tiến đời sống con người ở trên trái đất này cho càng ngày càng thêm tốt đẹp. Nhờ vậy mà Việt Nam đã được bầu làm hội viên của Hội Đồng Bảo An trong tổ chức Liên Hiệp Quốc trong nhiệm kỳ hai năm 2007-2009.

Do những thành tích rực rỡ trên đây mà nhân dân khắp nơi trên thế giới, mỗi khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng là người ta nghĩ ngay đến người Việt Nam anh hùng, nghĩ đến một dân tộc đáng kính phục, và ngược lại, mỗi khi người nước ngoài gặp người Việt Nam là nghĩ ngay đến nước Việt Nam kiên cường và anh dũng với lá cờ đỏ sao vàng.

(xem các bài tiếp trong Chương ba:) 1 2 3 4 5

CHÚ THÍCH


[1] Trần Trọng Kim, Nho Giáo – Tập I (Sàigòn: Tân Việt, 1952), tr. 45-46.

[2] Thomas P. Neil, Story Of Mankind (New York: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1968), p 366.

[3] Arnold Schrier & T. Walter Wallbank, Living World History (Glenview, Illinois: Scott Foresman and Company, 1974), p. 398.

[4] Arnold Schrier & T. Walter Wallbank, Ibid., p. 398.

[5] Arnold Schrier & T. Walter Wallbank, Ibid.,p. 398.

[6] Carlton J. H. Hayes, Modern Times: The French Revolution to the Present (New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1983), p.35.

[7] Malachi Martin, The Decline And Fall Of The Roman Church (New York: G.P. Putnam's Sons, 1981), pp. 232-233.

[8] Bùi Đức Sinh, Lịch Sử Giáo Hôi Công Giáo - Phần Nhì (Sàigòn: Chân Lý, 1972, tr.16.

[9] Nhiều tác giả, Vatican Thú Tội Và Xin Lỗi? (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2000), tr. 245.


Các bài trong tập sách Chân Dung VNCH


 ▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02a: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02b: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07a: Đặc Tính - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02c: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03a: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03b: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03c: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03d: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 05: Đại Việt, Lập Hiến Đông Dương và Việt Nam Qu - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 06: Việt Quốc và Việt Cách - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 06a: Phụ Bản - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07: Đặc Tính - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07b: Không Dám Đối Đầu Sự Thật - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 08: Chính Sách Ngu Dân Và Giáo Dục Nhồi Sọ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 08a: Chính Sách Ngu Dân Và Nhồi Sọ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 09: Tác Dụng Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 10: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 10a: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -

▪ 1 2 >>>

Trang Nguyễn Mạnh Quang
Đó đây


2023-05-29 - "Cáo mượn oai hùm" Mượn oai danh, quyền lực để thoả mãn mưu đồ cá nhân. -

2023-05-29 - Linh mục Malachy Finnegan có thể đã ấu dâm tới 400 trẻ em - trong hơn 4 thập kỷ. Các nạn nhân đã lên tiếng và cáo buộc về việc Giáo hội Công giáo che đậy và thông đồng với cảnh sát. Việc lạm dụng tình dục bắt đầu khi Sean Faloon mới 10 tuổi. Nó tiếp tục mỗi tuần không ngừng trong bảy năm.

2023-05-29 - 70K Đăng Xuất 200K Bị Thương! Vỡ Lở Kế Hoạch Ukraine Phản Công? -

2023-05-28 - Giáo phận Columbus đóng cửa 15 nhà thờ Công giáo trong bối cảnh - số người đi nhà thờ giảm trên toàn quốc và tình trạng thiếu linh mục, và sau hai năm tham khảo ý kiến giữa các giáo sĩ và giáo dân trong giáo phận.

2023-05-27 - Ổi Xanh: 186. Câu chuyện của mẹ Mai: Ơi con trai của má !! -

2023-05-26 - Yêu cầu Trung Quốc rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam - Ngày 25/5/2023, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 cùng các tàu hải cảnh, tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong thời gian gần đây, Phó Phát Ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định:

2023-05-25 - Việt Kiều CANADA | Nói về ăn chặn từ thiện -

2023-05-25 - Hungary gửi thông điệp cảnh báo Mỹ -

2023-05-25 - GS TS Hoàng Chí Bảo Mới Nhất - Tìm Hiểu Lịch Sử Kể Chuyện Về Bác Hồ Hay Nhất -

2023-05-24 - Tra-tấn dã-man Vợ/thai phụ 7 tháng … chị Đại lên tiếng, dân tình bức xúc -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2023-05-29 - Ai có ý nghĩ “hoà hợp tôn giáo” mà trong đó có TCG thì khác nào đem một rổ trứng... - FB Lý Thái Xuân -

● 2023-05-28 - Linh mục McLoughlin (1907-1970) nói gì về các trường Ki tô giáo La mã? - Mảng Lịch Sử Chưa Viết -

● 2023-05-25 - Khi Mục Sư Muốn Làm Chính Trị - The Young Turks -

● 2023-05-18 - Giữa bối cảnh "Mỹ, Nhật, Hàn": liệu Trung Quốc có tự lập được các "công nghệ mũi nhọn" hàng đầu ? - Mike Wilson -

● 2023-05-18 - Nga, Ukraine tung đòn tâm lý chiến - ... cũng không xóa được thực tại này ! - NTH -

● 2023-05-18 - Ron DeSantis - thằng này nguy hiểm - NTH -

● 2023-05-18 - BBC tuyên truyền nói xấu TQ như thế nào ? - Bác -

● 2023-05-18 - Cố vấn cấp cao Ukraine - trách Mỹ - đã để Ukraine mất an toàn - Mike Wilson -

● 2023-05-15 - Đây, Bằng Chứng : NATO Tham Chiến - Núp Sau Lưng Ukraine - Để Đánh Nga - NTH -

● 2023-05-15 - Tại sao Nga vẫn "đánh cù nhầy" tại Bakhmut ? NHÌN TOÀN DIỆN BÀN CỜ QUÂN SỰ ! - Mike Wilson -

● 2023-05-15 - Tu chính Hiến số 2 - (2nd Amendment) - ĐÃ BỊ BIẾN DẠNG MÉO MÓ NHƯ THẾ NÀO ? - Tom Depko, Delray Beach, Florida, USA -

● 2023-05-11 - Linh Mục Việt Nam Quấy Rối Học Sinh Tiểu Học - Noi Que -

● 2023-05-11 - Tin Giáo Hội Ấu Dâm Hoàn Vũ: Giáo phận Oakland Bắc California đã nộp đơn xin phá sản - Anh Nguyen -

● 2023-05-11 - Trường Y tế công của Đại học Harvard khai trương Trung tâm Chánh niệm Thích Nhất Hạnh - Du Nguyen -

● 2023-04-29 - Các nước BRICS sẽ vượt trội G7 về kinh tế - Lão Ông -

● 2023-04-29 - 30/4 - Ít người Việt để ý, chứ lịch sử bên Đức, - NTH chuyển -

● 2023-04-25 - Nam Hàn KHÔNG CÓ CHỦ QUYỀN, KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GÌ trong EU và NATO - nth -

● 2023-04-25 - Gần đến 30/4 rồi - Lão Ông -

● 2023-04-25 - Chả có thành viên NATO nào có đủ tư cách "trung gian hòa giải" cả - Lão Ông -

● 2023-04-24 - Linh mục đang giảng "Chúa sẵn sàng mở rộng trái tim với chúng ta, để kết nối chúng ta với ngài, đến niềm h - FB An Thanh Dang -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 >>>