●   Bản rời    

Chân Dung NGQG 02b: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền (Nguyễn Mạnh Quang)

Chân Dung "Người Việt Quốc Gia"

Và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/ChanDungVNCH/QMN02b.php

| trở ra mục lục | 01 tháng 6, 2008

Toàn tập: Dàn bài

Chương 2: 1 2 3 4

CHƯƠNG 2

(tiếp theo)

IV.- CHÍNH QUYẾN QUỐC GIA DƯỚI CON MẮT
CÁC BẬC THỨC GIẢ VÀ CÁC NHÀ VIẾT SỬ

Việc dùng lá bài Bảo Đại với những tên Việt gian sừng sỏ như trên được đưa lên thành lập chính quyền làm tay sai cho liên minh giặc không thể qua mặt bậc thức giả và các nhà viết sử. Họ đều lên án và vạch trần tính cách gian dối cùng những đặc tính nghịch thường và bộ mặt thật bán nước của cái chính quyền quái đản này. Họ khẳng định rằng việc cho ra đời Giải Pháp Bảo Đại càng làm cho nhân dân Việt Nam căm thù Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican, càng nhìn thấy rõ cái bản chất vong bản phản quốc của cá nhân ông Bảo Đại cùng với phe đảng của ông ta. Cũng vì thế nhân dân Việt Nam càng cương quyết hăng hái đi theo chính quyền Việt Minh Kháng Chiến dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh để đánh đuổi liên minh xâm lăng Pháp – Vatican. Dưới đây là một số bằng chứng về sự kiện này:

1.- Ông Hoàng Nguyện Nhuận ghi nhận trong bài viết “Như Chuyện Thần Tiên” in trong cuốn Phồn Hoa Kinh với nguyên văn như sau:

Chủ nghĩa quốc gia do Pháp nặn ra làm bình phong biện minh cho việc phục hoạt lá bài Bảo Đại để biện minh cho việc tái lập chế độ thuộc địa ở Đông Dương. Bảo Đại đã tự ý thoái vị năm 1945 nên khi Pháp bảo 'hồi loan', không thể xưng Vua, Tổng Thống, Chủ Tịch Nước... nên chỉ còn một chữ Quốc Trưởng, hiểu sao cũng được. Đã có 'quốc trưởng' thì phải có 'quốc gia' để cho 'quốc trưởng' lãnh đạo. Cho nên ở đây, không phải quốc gia đẻ ra quốc trưởng, mà chính Pháp đẻ ra quốc trưởng và quốc trưởng đẻ ra quốc gia. Quốc gia và quốc trưởng chỉ là tấm bình phong cho Pháp tái lập nền đô hộ mà Pháp đã tự đánh mất khi để Nhật đảo chánh hất văng khỏi Đông Dương năm 1945.

Một số người Miền Nam hay nói đến chính nghĩa quốc gia và cho rằng Ngô đình Diệm là người khai sinh ra chính nghĩa đó. Thực tế, nếu Ngô đình Diệm có nghĩ đến quốc gia thì cũng nghĩ đến theo cung cách của các vua Louis của Pháp: 'Quốc gia là trẫm' - L'état c'est moi. Nói thế khác, Ngô Đình Diệm chỉ nghĩ đến triều đình, chứ không phải quốc gia và cũng không phải dân tộc.”[4]

2.- Sách Việt Nam Quốc Dân Đảng của tác giả Hoàng Văn Đào ghi nhận như sau:

Sau 80 năm bị lệ thuộc, dân tộc Việt Nam chỉ thèm khát độc lập, và không biết gì đến khuynh hướng chính trị của phe này với nhóm khác. Người dân Việt Nam nghĩ rằng: miễn là nước được độc lập, còn đảng phái nào lãnh đạo cuộc tranh đấu giành độc lập hay cầm chính quyền cũng vậy, cốt là “Nước Việt Nam của người Việt Nam!”

Một yếu tố khác nữa, ngót hai triệu đồng bào chết đói vừa qua, là chết để đem linh hồn thức tỉnh ý chí những kẻ còn sống cũng phải phục thù rửa hận cho toàn dân. Đó là hoàn cảnh tạo nên cuộc cách mạng âm ỷ trong đầu óc mọi người dân Việt, khác nào như một kho thuốc nổ, chỉ còn đợi người nào hoặc đoàn thể nào châm ngòi lửa là nổ bùng. Lò thuốc súng đã có người châm, ngòi đã nổ, quần chúng ùa chạy theo Việt Minh Cộng Sản.”[5]

3.- Sách Quân Sử 4 (Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Trong Giai Đoạn Hình Thành 1946-1955) viết:

Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng quân đội Việt Minh dưới chiêu bài “quân giải phóng” đã qui tụ hầu hết những người yêu nước nên đánh rất hăng. Ngoài ra, những đội quân tự vệ và dân quân du kích mọc lên khắp nơi được các ủy ban hành kháng địa phương huấn luyện nhanh chóng về chiến thuật du kích cách phá hoại, v.v…[6]

4.- Cụ Trần Trọng Kim cho rằng cái chính quyền Quốc Gia do ông Bảo Đại chỉ là con chó (giữ nhà cho chủ) bị nhốt trong “cái cũi chó mạ vàng” như đã nói ở trên.

5.- Hai nhà viết sử Bradley S. O’ Leary & Edward Lee viết trong cuốn Vụ Ám Sát Ngô Đình Diệm & J.F Kennedy như sau:

“Nhưng vào lúc này có nhiều người khởi nghĩa hơn – những người khởi nghĩa bản xứ - chống lại sự áp bức của cả Pháp lẫn Nhật. Việt Minh là tên gọi của một nhóm dân quân du kích được tổ chức tốt và lập tức được cả nước đứng sau lưng. Đứng đầu nhóm là người sau này trở thành vị lãnh tụ duy nhất từng giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống lại người Mỹ: Hồ Chí Minh.”[7]

6.- Những người chẳng may bị kẹt phải sống trong vùng do liên minh giặc chiếm đóng cũng ngang nhiên tỏ lòng khinh bì và mắng thẳng vào mặt tên Việt gian đầu sỏ Nguyễn Văn Tâm, thủ tướng của cái chính quyền này là “Chó Tâm bồi Tây”. Chuyện này được ghi lại trong các sách sử cũng như trong các câu chuyện giai thoại văn chương. Sách Việt Sử Khảo Luận - Cuốn 4 ghi lại câu chuyện lịch sử này như sau:

Tháng 6/1952, vì Việt Minh tấn công mạnh ở Bắc Việt nên vua (Bảo Đại) trao quyền thủ tướng cho ông Nguyễn Văn Tâm, tức “cọp Cai lậy” cũng gốc Nam Kỳ… Ông Đốc Phủ Tâm đã giúp Pháp diệt Cộng Sản ở miền hồi năm 1940. Ông đã có mặt trong chính phủ Trần Văn Hữu chuyên trách về bảo vệ an ninh chống Cộng… Ông được bổ làm thủ hiến Bắc Việt hồi tháng 11/1951. Vua Bảo Đại cho lý do rằng “để tỏ là vua cầm quyền bính” và “để chứng minh sự thống nhất ba kỳ”; và ông Tâm đã thành công rực rỡ.

Song có kẻ chơi xấu – Phải chăng là Cộng Sản nằm vùng? -, trong một bữa tiệc thết Thủ Hiến Tâm ở Hà Nội, họ tặng ông một bức trướng lộng lẫy có thêu 4 chữ Nho lớn tướng “Đại điểm Công Thần” : Mới đọc thì tưởng ông là bậc công thần số một của nhà vua, song nếu dịch nguyên văn là “chấm to bầy tôi”, đọc lái là “Chó Tâm Bồi Tây.[8]

7.- Giáo-sư Trần Chung Ngọc viết trong bài viết “ Những thắc Mắc Cần Phải Được Giải Đáp” trong đó có mấy đoạn như sau:

Người Việt Nam Quốc Gia chúng ta thường cho là chúng ta có chính nghĩa. Nhưng nhìn lại lịch sử, chúng ta phải đau lòng mà nhìn nhận rằng, chúng ta có một lý tưởng khác với lý tưởng Cộng sản, nhưng chính nghĩa thì không có. Vì thực chất các chế độ ở miền Nam chỉ là những “chế độ tay sai” [client regimes], những chế độ được Mỹ dựng lên làm tiền đồn chống Cộng, mới đầu được Mỹ ủy nhiệm chống Cộng cho Mỹ, sau Mỹ nhảy vào chống Cộng lấy, chống không nổi rồi lại “Việt Nam hóa” cuộc chiến, ủy nhiệm lại cho VNCH chống Cộng để đi đến kết cuộc là “tan rã” [từ của ông Tướng Nguyễn Cao Kỳ]. Ông Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã rất can đảm khi thú nhận rằng: "Ông" Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm "kép nhất". Vì vậy ai cũng cho rằng thực chất đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê. Nhưng kết thúc của cuộc chiến mà một số người ở hải ngoại cho rằng “Việt Cộng đã cưỡng chiếm miền Nam” đã làm tôi có thắc mắc như sau:

“Miền Nam có tới hơn một triệu quân, gồm chính quy và nhân dân tự vệ, một thời cộng với hơn nửa triệu quân Mỹ, với đầy đủ vũ khí, đạn dược, và có ưu thế tuyệt đối về máy bay, xe tăng, tàu chiến, B52, và cả thuốc khai quang Agent Orange để cho Việt Cộng không còn chỗ ẩn núp v..v.. nhưng tại sao sau 8 năm, từ năm 1965 khi Mỹ đổ quân vào Việt Nam đến 1973, Mỹ lại phải “Việt Nam hóa” cuộc chiến, rồi “rút lui trong danh dự của Mỹ”, để rồi cuối cùng Việt Cộng vẫn “cưỡng chiếm” được miền Nam? Người dân miền Nam có dự phần nào trong cuộc “cưỡng chiếm” này không? Làm sao Việt Cộng có thể thực hiện được “đường hầm Củ Chi?”. Vậy ngoài yếu tố quân sự, những yếu tố nào đã quyết định cuộc chiến? Phải chăng là lòng yêu nước? Chính Nghĩa? Hợp với lòng dân và được dân ủng hộ? Ý chí chiến đấu của binh sĩ? Khả năng chỉ huy của các cấp lãnh đạo? Và còn gì nữa?”

Cho tới nay, tôi mới chỉ thấy một giải thích của ông Nguyễn Cao Kỳ: “Tôi biết rất rõ ràng về cái gọi là những người chỉ huy, những ông tướng lĩnh miền Nam khi ấy. Từ ông Thiệu đến những ông khác dưới trướng, xin lỗi, toàn là những vị ăn chơi phè phỡn, tài không có mà đức cũng không. Trước đây có "ông" Mỹ đứng sau thì không có chuyện gì, nhưng khi phải một mình trực tiếp đối diện với khó khăn thì bản chất cũng như tài năng lộ ra ngay.”[9]

Sự thành hình và ra đời của cái gọi là "Chính quyền Quốc Gia Việt Nam" nghịch thường là như vậy! Thiết tưởng cũng cần nên nói rõ về tính cách nghịch thường hay phi chính nghĩa của cái chính quyền quái đản này.

(xem tiếp các bài trong Chương hai:) 1 2 3 4

CHÚ THÍCH


[4] Hoàng Nguyên Nhuận, Phồn Hoa Kinh (CA: Vận Mới, 2003), tr.9-37.

[5] Hoàng Văn Đào, Việ Nam Quốc Dân Đảng (Sàigòn: TXB, 1970), tr. 255-256.

[6] Phòng 5 Bộ Tổng Tham Mưu, Quân Sử 4 (Glendale, CA: Đại Nam, 1972), tr. 103.

[7] Bradley S. O’ Leary & Edward Lee, Vụ Ám Sát Ngô Đình Diệm & J.F Kennedy – Phạm Viên Phương & Mai Sơn dịch (Nhà Xuất Bản Tư Do, 2000), tr. 21.

[8] Hoàng Cơ Thụy, Việt Sử Khảo Luận – Cuốn 4 (Paris: Nam Á, 2002), tr. 2300.

[9] Trần Chung Ngọc. “Những Thắc Mắc Cần Phải Được Giải Thich.” Sachhiem.net. Ngày 7/5/2008.


Các bài trong tập sách Chân Dung VNCH


 ▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02a: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02b: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07a: Đặc Tính - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02c: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03a: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03b: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03c: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03d: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 05: Đại Việt, Lập Hiến Đông Dương và Việt Nam Qu - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 06: Việt Quốc và Việt Cách - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 06a: Phụ Bản - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07: Đặc Tính - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07b: Không Dám Đối Đầu Sự Thật - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 08: Chính Sách Ngu Dân Và Giáo Dục Nhồi Sọ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 08a: Chính Sách Ngu Dân Và Nhồi Sọ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 09: Tác Dụng Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 10: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 10a: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -

▪ 1 2 >>>

Trang Nguyễn Mạnh Quang
Đó đây


2023-05-28 - Giáo phận Columbus đóng cửa 15 nhà thờ Công giáo trong bối cảnh - số người đi nhà thờ giảm trên toàn quốc và tình trạng thiếu linh mục, và sau hai năm tham khảo ý kiến giữa các giáo sĩ và giáo dân trong giáo phận.

2023-05-27 - Ổi Xanh: 186. Câu chuyện của mẹ Mai: Ơi con trai của má !! -

2023-05-26 - Yêu cầu Trung Quốc rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam - Ngày 25/5/2023, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 cùng các tàu hải cảnh, tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong thời gian gần đây, Phó Phát Ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định:

2023-05-25 - Việt Kiều CANADA | Nói về ăn chặn từ thiện -

2023-05-25 - Hungary gửi thông điệp cảnh báo Mỹ -

2023-05-25 - GS TS Hoàng Chí Bảo Mới Nhất - Tìm Hiểu Lịch Sử Kể Chuyện Về Bác Hồ Hay Nhất -

2023-05-24 - Tra-tấn dã-man Vợ/thai phụ 7 tháng … chị Đại lên tiếng, dân tình bức xúc -

2023-05-24 - Hãy luôn cảnh giác với các chiêu trò xuyên tạc, bóp méo sự thật - về đất nước, con người Việt Nam. (UB MT TQ VN - Tp Hồ Chí Minh)

2023-05-24 - Giáo hội Scotland: Hàng trăm nhà thờ sẽ phải đóng cửa trong những năm tới - Báo cáo nói khoảng 60.000 người trực tiếp đi nhà thờ vào Chủ nhật, so với 88.000 người trước đại dịch, với ngày càng nhiều người chọn xem lễ trực tuyến hoặc theo "những cách khác". Hơn 1.000 nhà thờ để phục vụ cho số lượng người tham dự như trên "đơn giản là không thể duy trì và không bền vững".

2023-05-24 - GP công giáo ở Illinois công bố hôm thứ ba có 451 LINH MỤC bị cáo buộc - lạm dụng tình.dục 1.997 TRẺ EM. Tổng chưởng lý Kwame Raoul đã công bố một báo cáo được thực hiện trong 4 năm, dài gần 700 trang. Theo bản báo cáo, việc lạm dụng kéo dài bảy thập kỷ.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2023-05-25 - Khi Mục Sư Muốn Làm Chính Trị - The Young Turks -

● 2023-05-18 - Giữa bối cảnh "Mỹ, Nhật, Hàn": liệu Trung Quốc có tự lập được các "công nghệ mũi nhọn" hàng đầu ? - Mike Wilson -

● 2023-05-18 - Nga, Ukraine tung đòn tâm lý chiến - ... cũng không xóa được thực tại này ! - NTH -

● 2023-05-18 - Ron DeSantis - thằng này nguy hiểm - NTH -

● 2023-05-18 - BBC tuyên truyền nói xấu TQ như thế nào ? - Bác -

● 2023-05-18 - Cố vấn cấp cao Ukraine - trách Mỹ - đã để Ukraine mất an toàn - Mike Wilson -

● 2023-05-15 - Đây, Bằng Chứng : NATO Tham Chiến - Núp Sau Lưng Ukraine - Để Đánh Nga - NTH -

● 2023-05-15 - Tại sao Nga vẫn "đánh cù nhầy" tại Bakhmut ? NHÌN TOÀN DIỆN BÀN CỜ QUÂN SỰ ! - Mike Wilson -

● 2023-05-15 - Tu chính Hiến số 2 - (2nd Amendment) - ĐÃ BỊ BIẾN DẠNG MÉO MÓ NHƯ THẾ NÀO ? - Tom Depko, Delray Beach, Florida, USA -

● 2023-05-11 - Linh Mục Việt Nam Quấy Rối Học Sinh Tiểu Học - Noi Que -

● 2023-05-11 - Tin Giáo Hội Ấu Dâm Hoàn Vũ: Giáo phận Oakland Bắc California đã nộp đơn xin phá sản - Anh Nguyen -

● 2023-05-11 - Trường Y tế công của Đại học Harvard khai trương Trung tâm Chánh niệm Thích Nhất Hạnh - Du Nguyen -

● 2023-04-29 - Các nước BRICS sẽ vượt trội G7 về kinh tế - Lão Ông -

● 2023-04-29 - 30/4 - Ít người Việt để ý, chứ lịch sử bên Đức, - NTH chuyển -

● 2023-04-25 - Nam Hàn KHÔNG CÓ CHỦ QUYỀN, KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GÌ trong EU và NATO - nth -

● 2023-04-25 - Gần đến 30/4 rồi - Lão Ông -

● 2023-04-25 - Chả có thành viên NATO nào có đủ tư cách "trung gian hòa giải" cả - Lão Ông -

● 2023-04-24 - Linh mục đang giảng "Chúa sẵn sàng mở rộng trái tim với chúng ta, để kết nối chúng ta với ngài, đến niềm h - FB An Thanh Dang -

● 2023-04-24 - Gần 60 năm, kỷ niệm Pháp nạn 1963 - Hôm nay, tấm ảnh này vẫn còn hữu ý. - Giác Hạnh/ Trần Quang DIệu -

● 2023-04-17 - Tham Nhũng Có Phải Các Hình Thái Thể Chế Là Môi Trường Cho Tham Nhũng Nảy Nở Trong Xã Hội Đó? - Ri Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 >>>