Chân Dung "Người Việt Quốc Gia"

Và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/ChanDungVNCH/QMN00.php

bản in mục lục đăng ngày 08 tháng 6, 2008

Toàn tập:

Lời Tòa Sọan - Nội Dung - Dẫn Nhập

LTS: Có lẽ đối với những người Việt trong nước thì chuyện Lá Cờ Vàng Ba Sọc đỏ không còn gì để nói hay "lo ngại" nữa. Nhưng những người cuồng tín ở hải ngoại vẫn còn và càng ngày càng bám vào lá cờ này để "sinh hoạt". Giá như những hoạt động của những người "không hiểu biết" này xảy ra trong cùng một xã hội chính trị, người ta có thể mĩm cười và bỏ qua với ánh mắt thương hại. Nhưng những người này ở ngoài nước, lại ở trong một cường quốc kinh tế, quân sự và chính trị, hành động nào có thể bị "người ngoại quốc" lợi dụng được, đều sẽ là trở ngại cho sự vẹn toàn của cộng đồng quốc gia dân tộc nơi bản xứ, và trở thành "đáng kể". Sachhiem.net trân trọng giới thiệu tập sách mới của tác gả Nguyễn Mạnh Quang: "Chân Dung Người Việt Quốc Gia và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ" mong được một vài con mắt quan tâm. Tác giả đang viết và sachhiem.net sẽ đăng từ từ mỗi chương cho đến hết. (SH)


NỘI DUNG

Dẫn Nhập (18)

Chương 1: Quan niệm cổ truyền về chính thống hay chính nghĩa của người lên cầm quyền (21) 1 2 3 4

Chương 2: Tính cách thuận lý và nghich lý của một chính quyền (44) 1 2 3 4

Chương 3: Đặc Tính Của Các Lá Cờ Có Chính Nghĩa (55) 1 2 3 4 5

Chương 4: Tính cách nghịch thường của lá cờ vàng ba sọc đỏ (75)

Chương 5: Thực chất một số chính đảng Quốc Gia chống Pháp trong thời kỳ 1939-46 các đảng Đại Việt, Lập Hiến Đông Dương và Việt Nam Quang Phục Hội. (96)

Chương 6: Thực Chất một số chính đảng chống Pháp (Việt Quốc và Việt Cách). (109) 1 2

Chương 7: Đặc tính người Việt Quốc Gia (129)

Chương 8: Chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ ở miền Nam (149)

Chương 9: Tác dụng của chính sách ngu dân và nhồi sọ đối với tín đô Ca-tô (164)

Chương 10: Di lụy của chính sách ngu dân đối với người miền Nam (170)

Chương 11: Một số những sai lầm trong cuốn Việt Nam 1945-1995 của ông Lê Xuân Khoa (187)

Chương 12: Hình ảnh người Việt Quốc Gia và là cờ vàng ba sọc đỏ trước năm 1975 (228)

Chương 13: Hình ảnh người Việt Quốc Gia và là cờ vàng ba sọc đỏ ở hải ngoại (253)

Chương 14: Người Việt Quốc Gia và lá cờ vàng ba sọc đỏ làm nhục quốc thể Việt Nam (246-253).

Lời kết


DẪN NHẬP

Năm 2004, dưới bút hiệu Chính Đạo, sử gia Vũ Ngự Chiêu cho xuất bản một cuốn sách với tựa đề là Cuộc Thánh Chiến Chộng Cộng 1945-1975 (Houston, TX, Văn Hóa). Trong phần Dẫn Nhập của cuốn sách này, tác giả viết:

Giai đoạn 1945 tới 1975 là giai đoạn tiêu biểu nhất của các cuộc “thánh chiến” được du nhập vào hay áp đặt lên giang sơn gấm vóc của chúng ta, chặt xương, cắt gân, chia tim, xẻ óc dân tộc chúng ta. Bởi thế, gần ba thập niên sau cuộc tương tàn suốt ba mươi năm dài, từ 1945 tơi 975, vẫn còn những lời ngụy biện, những cuộc trao đổi lời nhục mạ, sà cừ vẫn lầm tưởng là bạc, nọc rắn độc mà cứ thác ngộ là thuốc Thánh, nước Tiên, chớp mắt chữa lành được căn bệnh chậm tiến của quê hương và dân tộc.” [1]

Thánh chiến là một từ kép được dịch từ tiếng hai chữ “holy war” trong tiếng Anh. Đây là loại chiến tranh do Giáo Hội La Mã chủ trường và người đứng ra hô hào cổ võ, vận động, rồi phát động cuộc thánh chiến đầu tiên rất bẩn thỉu, ô nhục và dã man này là Giáo Hoàng Urban II (1088-1099). Tháng 11 năm 1095, ông giáo hoàng háo sát khát máu này ra lệnh phát động các một thập tự chiến, truyền lệnh cho bọn vua chúa Anh, Pháp, Đức và Ý đem quân thập tự tiến vào vùng Cận Đông và miền Nam nước Pháp để vừa tiêu diệt Hồi Giáo, Do Thái Giáo, Chính Thống Giáo và giáo phái Cathari, vừa hủy diệt nền văn hóa của họ. Cuộc chiến bẩn thỉu và dã man này khởi đầu cho nhiều trận chiến khác cũng bẩn thỉu, cũng dã man, cũng mang tên là "Thập Tự Chiến" và cũng đều được Giáo Hội tôn vinh là "Thánh Chiến". Dù mang tên là “thập tự chiến” (crusades) [như sách sử đã ghi nhận] hay “thánh chiến” (holy wars) [như Giáo Hội La Mã đã tôn vinh], thì bản chất của những cuộc chiến này cũng vẫn là phi chính nghĩa, bẩn thỉu, ô nhục, dã man và đều do tập đoàn lãnh đạo của thế lực tự phong là “Hội Thánh duy nhât thánh thiện, công giáo và tông truyền” chủ trương, phát động, rồi ngồi ở hậu trường điều khiển đám tín đồ ngu dốt, tham lợi, háo danh và thèm khát quyền lực tiến hành để theo đuổi chủ nghĩa bá quyền với dã tâm hủy diệt hết tất cả các tôn giáo và các nền văn hóa không phải là Ki-tô giáo. Sự kiện Giáo Hoàng Urban II phát động cuộc chiến ô nhục và dã man đầu tiên này được sách sử ghi lại như sau:

“Giáo Hoàng kêu gọi phát động cuộc chiến thập tự. Giáo Hoàng Urban II (1088-1099) hăng say phát động cuộc chiến thập tự để thâu hồi lại Đất Thánh. Năm 1095, ông trịệu tập một đại hội gồm các tu sĩ chức sắc và các nhà quý tộc Pháp nhóm họp tại Clemont, Pháp. Ông thúc giục các nhà quý tộc có quyền thế hãy ngừng đánh phá lẫn nhau để tham gia vào một cuộc chiến lớn chống lại những người tà giáo (những người thuộc các tôn giáo khác.)

Người ta gia nhập vào các Đoàn Quân Thập Ác này vì nhiều lý do. Giáo Hoàng hứa hẹn sẽ ban thưởng cho họ vừa lên thiên đường vừa được hưởng những phần thưởng vật chất thiết thực ở nơi trần thế. Mọi tội lỗi của nguời lính Thập Ác đều được tha thứ. Tài sản và gia đình của họ được Giáo Hội bảo đảm, trông nom săn sóc trong thời gian họ xa nhà đi chiến đấu. Những ai còn mang nợ sẽ được xóa bỏ hết nợ nần và những tội đồ sẽ được xóa bỏ hết tội ác, miễn bị trừng phạt nếu họ gia nhập vào đoàn quân Thập Ác của Giáo Hội. Nhiều ông hiệp sĩ chóa mắt vì những miếng mồi quyến rũ về những đất đai và của cải mà họ hy vọng sẽ ăn cướp được ở vùng Cận Đông giầu có. Các thương gia thì thấy đây là cơ hội bằng vàng cho họ kiếm được những món lời lớn trong việc kinh doanh. Các cuộc viễn chinh của Đoàn Quân Thập Ác này một phần mang tính cách tôn giáo, nhưng cũng là một cuộc chiến tranh khích động lòng yêu thích phiêu lưu của con người, lòng hám lợi và khát vọng trốn thoát khỏi cảnh nợ nần, tù tội và buồn chán."

Nguyên văn:"The pope's call for a crusade.- Pope Urban II (1088-1099) was eager to promote the idea of Christian offensive to regain the Holy Land from Moslems. In 1095 he called a great meeting of churchmen and French nobles at Clemon, France. He urged the powerful nobles to stop warring among themselves and join in one great war against unbelievers....

Men joined the Crusades for many different reasons. The pope promised both heavenly and earthly rewards. All the sins of a crusader were forgiven. His property and family were guaranteed protection by the Church during his absence. A debtor who took the cross had his debts canceled; a criminal was relieved of punishment. Knights were dazzled by the lure of lands and plunder in the rich Near East. Merchants saw and chance for commercial gain. The Crusades were partly religious expeditions, but they appealed to men's love of adventure, hope of gain, and desire to escape debts, punishment, or boredom."[2]

Tính cách dã man của những người lính thập tự trong các cuộc chiến ô nhục này cũng được sách sử ghi lại rõ ràng như sau:

"Trong cuộc chiến Thập Ác Thứ Nhất,… Sau một thời gian bao vây, quân Thập Ác chiếm được thành Jerusalem. Họ tàn sát dân Hồi giáo thật là vô cùng rùng rợn. Một vị chỉ huy quân Thập Ác viết cho Giáo Hoàng rằng con chiến mã của ông ta phải đi băng qua những xác chết và máu người lênh láng lên đến đầu gối." ("The crusaders captured Jerusalem after a short siege and slaughtered the Moslem inhabitants in a terrible massacre. One leader wrote to the pope that his horse' s legs had been bloodstained to the knees from riding among the bodies of the dead.")[3].

Vị tướng chỉ huy chiến dịch tiêu diệt dân tà giáo Albigences tuyên bố: "Bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, chức vụ lớn hay nhỏ, trước lưỡi gươm, họ đều như nhau." (“Neither sex nor age nor rank have we spared,." was the statement of the general who conducted the war against medieval heretics called Albigenses, "We have put all alike to the sword.")…. Rồi thì khi tiến tới bao vây kinh thành Jerusalem, những người lính thập ác trong cuộc chiến Thập Ác Thứ Nhất hăng say với niềm tin rằng thiên thần đại diện cho Chúa đang chiến đấu bên cạnh họ. Thành tích của họ là 17 ngàn dân Hồi Giáo bị tàn sát dưới lưỡi gươm của họ ở ngay nơi đền thờ Solomon và tất cả những người Do Thái ở trong các giáo đường đều bị thiêu sống." (“Then they put on their shoes, besieged the city, and took it by storm, convinced that the angels of the Lord were fighting by their side. They put to death by sword over 17,000 Mislims on the site of Solomon 's Temple and burned all Jews inside their synagogues.”)[4]

Về con số nạn nhân bị quân lính thập tự sát hại, chúng ta không biết rõ đích thực có bao nhiêu nạn nhân. Trong cuốn Công Giáo Chính Sử, Giáo-sư Trần Chung Ngọc ghi lại là hơn 20 triệu nạn nhân bị giết hại:

Tín điều về sự đầy đọa vĩnh viễn là tín đồ của những kẻ ác ôn. Hãy nghĩ tới hàng ngàn trẻ con và những người vô tư mà đời sống của họ chất đầy ảm đạm. Những giáo lý này phải trải phủ trái đất với những đống xương vàng của những người dị giáo và học giả. Chúng ta thấy sự đàn áp ngoại đạo của Constantine, Clovis, Justinian, Theodosius và Charlemagne; chúng ta thấy những cuộc thánh chiến trong đó có tới 20 triệu người bị giết; chúng ta thấy sự tàn sát bừa bãi đàn ông, đàn bà, trẻ con ở Jerusalem bởi Godfrey…” [5]

Cho đến ngày nay, chưa có sách sử nào nói rõ có bao nhiêu triệu nạn nhân bị thương tật và bao nhiêu triệu nạn nhân lâm vào cảnh con mất cha, vợ mất chồng, trẻ thơ bơ vơ không người chăm sóc, phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, co ro trong những đêm đông dài lạnh giá tuyết phủ ngập trời và trần mình chịu đựng trong những ngày hè oi ả giữa trời nắng chang chang như thiêu như đốt. Chúng ta cũng không biết rõ con số thiệt hại về mùa màng bị tiêu hủy và về các công trình kiến trúc bị những người lính trong các đoàn quân thập ác này đã cố tình tiêu hủy.

Chúng ta thấy khi phát động và phát động cuộc chiến thập tự trên đây, Giáo Hoàng Urban II (1088-1099) còn đưa ra những lời hứa hẹn về danh và lợi thiết thực trên cõi đời này cũng như những bánh vẽ về phần thưởng sẽ được cho lên thiên đường. Đây là dã tâm của Vatican dùng danh và quyền lực làm chóa mắt đám tín đồ vốn đã ngu dốt, nhẹ dạ cả tin, lại sẵn có máu tham thèm khát những thứ này mà hăng say tình nguyện gia nhập vào các đoàn quân thập tự đi tàn sát các dân tộc thuộc các tôn giáo và văn hóa khác để cướp của, hãm hiếp đàn bà con gái và chiếm đoạt tài nguyên của các dân tộc nạn nhân làm riêng. Các cuộc chiến bẩn thỉu và dã man này kéo dài tới gần 2 thế kỳ, từ năm 1096 cho mãi đến năm 1291 mới chấm dứt.

Bản chất và đặc tính của các cuộc thánh chiến là như vậy. Tác giả Chính Đạo đã nhìn thấy rõ bản chất và đặc tính này của nó, cho nên ông mới dùng nhóm từ Cuộc Thánh Chiến Chống Cộng 1945-1975 để đặt tên cho cuốn sách nói về cuộc chiến tranh ở Việt Nam kéo dài từ năm 1945 đến năm 1975 mới chấm dứt. Đặt tên cho cuốn sách với một nhóm từ như vậy, rõ ràng là tác giả có thâm ý là muốn nói rõ cho mọi người biết rằng:

1.- Cuộc chiến này là do Giáo Hội La Mã chủ trương và phát động rồi mới vận động Pháp và sau đó là Hoa Kỳ liên kết với Giáo Hội xuất đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa.

2.- Cũng chỉ vì ngu dốt và bịbị chóa những miềng mồi danh, lợi và quyền, giốngnhư những người lính thập tự ở Âu Châu trong thời Trung Cổ, cho nên ngày từ những ngày đầu, tín đồ Ca-tô Việt đã muối mặt đứng vào hàng ngũ của Liên Minh Xâm Lược Pháp - Vatican và Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican để trở thành những người lính thập tự chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam và cũng có những hành động khốn nạn và dã man suốt chiều dài lịch sử từ năm 1858 cho đến ngày 30/4/1975, không khác gì những hành động khốn nạn và dã man của những lính thập tự Âu Châu trong thời trung cổ.

Là một người có kinh nghiệm dạy môn sử tại nhiều trường trung học ở cả Việt Nam và Hoa Kỳ từ niên khoái 1964-1965 cho đến khi về hưu vào năm 1998, người viết nhận thấy rằng sự thật lịch sử đã xẩy đúng như sử gia họ Vũ đã nói như trên.

Nói về cuộc thánh chiến 1945-1975 nêu muốn nói cho đầy đủ, thiết tưởng phải dùng đến cả hàng chục ngàn trang giấy cũng chưa chắc đã nói hết. Trong tập sách này, chúng tôi chỉ nói đến vai trò chủ động hết sức quan trọng của Vatican trong các thế lực ngoại xâm cũng như vai trò quan trọng của những người lính thập tự Việt Nam trong cuộc thánh chiến này. Với nghệ thuật tuyên truyền cực kỳ tinh vi của Giáo Hội La Mã, người lính thập tự Việt Nam trong cuộc chiến chống lại dân tộc ta đã được tổ chức thành chính quyền Quốc Gia để thay mặt Vatican quản lý bọn con chiên cấu kết với bọn phong kiến phản động và bọn trôi sông lac chợ, được Vatican khoác cho cái nhãn hiệu là người Việt Quốc Gia và chế ra lá cờ vàng ba sọc đỏ làm biểu tượng việc tiến hành cuộc thánh chiến chống lại dân tộc và tổ quốc Việt Nam với khẩu hiệu là “giương cao cờ vàng ba sọc đỏ” và “giữ vững lằn ranh Quốc – Cộng.

Như vậy người Việt Quốc Gia là cụm từ được Vatican sử dụng để khoác lên người lính thập tự và giáo dân Việt Nam với dã tâm làm cho nhân dân ta và nhân dân thế giới lầm tưởng rằng họ là những người Việt có tinh thần Quốc Gia chiến đấu theo lý tưởng riêng của họ.

Trong hai tuần lễ cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2008, đài phát thanh Quê Hương ở Nam California và trang nhà sachhiem.net phỏng vấn người viết về vấn đề chính nghĩa của một cá nhân hay một thế lực lên nắm chính quyền và vấn đề tiếm danh của một số tổ chức đấu tranh của một số người tự nhận là người Việt Quốc Gia chống Cộng với chiêu bài tranh đấu cho tự do tôn giáo, cho tự do dân chủ và nhân quyền. Đề tài này đã được người viết trình bày rõ ràng và đã được phổ biến qua nhiều buổi phát thanh của đài Quê Hương cũng như ở trên trang nhà sachhiem.

Tuy nhiên, thiết nghĩ rằng, vì giới hạn về thời lượng của đài Quê Hương đưa ra cũng như giới hạn trong khuôn khổ của trang nhà sachhiem.net, chúng tôi phải lược bỏ một số khá nhiều sự kiện liên hệ với đề tài và cũng không thể nói cho rốt ráo.

Vì những lẽ trên đây, chúng tôi cố gắng biên soạn tập sách này với mục đích trình bày đầy đủ:

1.- Những sự kiện lịch sử có liên hệ đến cả hai vấn đề trên đây và cố gắng chứng minh rằng Vatican là thế lực chủ động đem quân sang đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa và thống trị nước ta cho đến năm 1945.

2.- Dùng tín đồ Ca-tô người Việt làm lực lượng nòng cốt như là các đạo quân thứ 5 nổi lên tiếp ứng khi Liên Quân Xâm Lược Pháp – Vatican tiến vào tấn công Việt Nam và tiếp tay cho chính quyền Bảo Hộ Pháp – Vatican trong những chiến dịch tấn công, truy lùng và tiêu diệ các lưc lượng nghĩa quân kháng chiến Việt Nam.

3.- Vatican là thế lực chủ trương thi hành chính sách chia để trị hết sức thâm độc với những kế sách:

a.- Xé nước Việt Nam ra là nhiều mảnh nhỏ để thành lập các tiểu quốc theo biên giới chính trị và hành chánh của thời bảo hộ của Liên Minh Pháp – Vatican 1862-1945 (thành lập Nam Kỳ Quốc), theo biên giới sắc tộc (thành lập nước Tây Nguyên, Liên Bang Thái, quốc gia Nùng), và theo biên giới tôn giáo (tách rời vùng Bến Tre và Mỹ Tho thành một khu Thiên Chúa Giáo tự trị đặt dưới quyền chỉ huy củan Đai-tá Le Roy, biến Phát Diệm và Bùi Chu thành hai giáo khu tự trị,

b.- Đưa tín đồ Ca-tô lên nắm quyền lãnh đạo các tiểu quốc này.

c.- Triệt để thi hành kế sách dùng người Việt đánh người Việt và dùng tín đồ Ca-tô cai trị đại khối nhân dân thuộc tam giáo cổ truyền bằng quái chiêu đưa Bảo Đại lên cầm thành lập chính quyền làm tay sai cho Vatican với danh xưng là chính Quyền Quốc Gia.

d.- Chế ra lá cờ vàng ba sọc đỏ với ba sọc đỏ là biểu tượng cho Chúa Ba Ngội được ngụy trang là trượng trưng cho ba miền Nam, Trung và Bắc Việt Nam.

e.- Chế ra cụm từ “người Việt Quốc Gia” và cụm từ “lý tưởng quốc Gia“ để cho tín đồ Ca-tô và những thành phần người Việt khác đã và đang làm tay sai cho Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican sử dụng để làm bức bình phong che giấu cái bản chất Việt gian bán nước của của họ.

Vì giới hạn của tập sánh này, hai tiểu mục a và b trong mục 3 trên đây sẽ không được nói đến vì cả hai tiểu mục này đã được trình bày khá đầy đủ trong bộ sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mã, Phần V, Mục XV với chủ đề: Chính Sách Chia Để Trị Ở Việt Nam.

Hy vọng rằng, sau khi đọc hết tập sách này, độc giả sẽ nhìn thấy rõ sự thật của những thế lực có danh xưng là chính quyền Quốc Gia, chính đảng Quốc Gia, người Việt Quốc Gia chống Cộng và lá cờ vàng ba sọc đỏ, rồi từ đó mới nhìn ra những cái vòng khoen nối kết giữa Giáo Hội La Mã hay Vatican với tín đồ Ca-tô người Việt và những người tự nhận là “người Việt Quốc Gia”.

Nguyễn Mạnh Quang

Ngày 16/8/2008


CHÚ THÍCH


[1] Chính Đạo, Cuộc Thánh Chiến Chống Cộng 1945-1975 (Houston, TX, Văn Hóa), tr. 7-8.

[2] Anatole G. Mazour & John M. Peoples, Men And Nations (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975), p 217.

[3] Anatole G. Mazour & John M. Peoples, Sđd., trang 218.

[4] Malachi Martin, The Decline and Fall of the Roman Church (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1981), p. 111.

[5] Trần Chung Ngọc, Công Giáo Chính Sử (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2000), trang 203.

[6] Malachi Martin, Ibid.; page 110-111.


Trang Nguyễn Mạnh Quang