Chân Dung "Người Việt Quốc Gia"

Và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/ChanDungVNCH/QMNket.php

bản in mục lục đăng ngày 08 tháng 6, 2008

Toàn tập:  Dàn bài

Lời Kết: 1 

 

LỜI KẾT

 

Những người tự nhận là người Việt Quốc Gia là những người  coi chính quyền Quốc Gia do Liên Minh Xâm Lược Pháp - Vatican dựng nên là chính quyền hợp tình lý đối với họ và coi lá cờ vàng ba sọc đỏ do Vatican chế ra là biểu tượng tranh đấu của họ. Như đã  trình bày đầy đủ trong Chương 4 ở trên, lá cờ này là do Tòa Thánh Vatican họa kiểu với  nghĩa ba vạch đó tượng trưng cho Chúa Ba Ngôi được ngụy tạo là ba kỳ Nam Bắc Trung. 

Đặc tính chung của bọn người này có ít nhiều điểm tương đồng với  các thành viên các đảng và  phái quốc gia như đã nói ở trên, nghĩa là mang nặng căn bệnh tiểu tư sản với “cái tôi” quá lớn, nhưng trong đầu óc rỗng tuếch về môn học quốc sử, lịch sử thế giới và công dân. Vì vậy mà bọn người này mới  phát ngôn và hành động y hệt như bọn vong bản phản quốc “thà mất nước, chứ không thà mất Chúa” và viết lách thì loạng quạng lòi cái dốt ra và để lộ nguyên hình là bọn văn sử nô Ca-tô. 

Vì những đặc tính trên đây, ngay từ khi Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican đem quân sang tái chiếm Đông Dương vào đầu tháng trung tuần tháng 9 năm 1945, những người này đã hồ hởi vui mừng, tràn đầy hy vọng và chuẩn bị chờ khi Liên Quân Pháp – Vatican tiến đến địa phương của họ, thì họ hăm hở tìm đến xin được làm việc tiếp tay cho giặc trong các chiến dịch hành quân càn quét đánh phá quân đội và các cơ sở tổ chức của chính quyền  Kháng Chiến Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của Mặt Trận Việt Minh. Đi tiên phong của nhóm người này là (1) nhóm tín đồ Ca-tô, (2) những người đã từng làm việc với chính quyền Bảo Hộ từ trước năm 1945. Tiếp theo là (3) bọn lưu manh xu thời đón gió trở cờ, (4) bọn thị dân tư sản giầu có cùng bọn phú hào hay cường hào ác bá trong nông thôn, và (5) các thành phần thuộc các đảng phái Quốc Gia mà chúng tôi đã trình bày ở trên.  Từ khi Liên Minh Xâm Lược Pháp – Xâm Lược cho ra đời  cái gọi là chính quyền Quốc Gia Việt Nam do ông Bảo Đại làm quốc trưởng vào ngày 2/6/1948, bọn Việt gian này được khoác cho cái danh nghĩa là “người Việt Quốc Gia”  và rêu rao là tranh đấu cho cái “lý tưởng Quốc Gia” mà thực chất là làm tay sai cho hai thế lực xâm lược là Pháp và Vatican. Từ tháng 7/1954 cho đến ngày 30/4/1975 bọn Việt gian này chuyển sang làm tay cho Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican. Vì làm việc cho giặc và chống lại tổ quốc và dân tộc, người Việt Nam gọi những người này là bọn “Việt gian” hay những quân “phản quốc”, gọi chính quyền Bảo Đại và các chính quyền miền Nam Việt Nam là “chính quyền bù nhìn làm tay sai cho giặc”,  và gọi lá cờ vàng ba sọc đỏ “cở ba que”. Đây là sự thực lịch sử và sự thực này còn được ghi rõ trong  sách sử  và mang dấu ấn trong thi văn Việt Nam trong thời Kháng Chiến 1945-1954 và thời chiến tranh giải phóng miền Nam (1954-1995) để thu giang sơn về một mối.

Cũng vì làm Việt gian bán nước cho hai thế lực Hoa Kỳ và Vatican, cho nên khi Hoa Kỳ  rút quân về nước, Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican coi như bị tan rã, chính quyền và quân đội miền Nam cũng tan rã trước sức tấn công của quân đội miền Bắc. Tức thì,  bọn Việt gian mang danh là “những người Việt Quốc Gia” cũng cuốn gói chạy theo quan thày đi sống lưu vong ở Mỹ hay ở một quốc gia nào khác.     

Người Việt Nam ta có thành ngữ, “ngựa quen đường cũ”. Cho nên chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy rằng ở hải ngoại ngày này, những người tự nhận là Người Việt Quốc cũng hành xử giống y như ông cha họ và chính bản thân họ đã hành xử khi còn ở trong nước trong thời gian từ ngày 23/9/1945 cho đến ngày 30/4/1975.

 

MỘT BỨC HÍ HỌA VỀ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA VÀ

LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ

 

Phần trình bày dưới đây sẽ giúp cho độc giả có cái nhìn rõ ràng về bộ mặt thật của những người tự nhận là “người Việt Quốc Gia” và những tội ác “bán tổ tiên kiếm kế sinh nhai” bằng cách cúi đầu gục mặt xuống làm tay sai Liên Minh Đế Quốc Thực Dân Xâm  Lược Pháp – Vatican và Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican trong sưốt thời  gian  từ ngày 23/9/1945 cho đến ngày 30/4/1975 và  hình ảnh của những gì họ đã làm ở hải ngoại từ tháng 4/1975 cho đến ngày nay.

Nói tóm lại cái hình ảnh rõ rệt nhất về người Việt Quốc Gia và lá cờ vàng ba sọc đỏ là một bức hí họa nói  về sự kiện  Vatican phát động cuộc thập tự chiến chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Trong bức họa này, có  hình một ông giáo hoàng mặc áo choàng trắng  trước ngực có hình chữ thập mầu đen tay cầm lá cờ Vatican giương cao hơn đầu và cao hơn hết, miệng hô thánh chiến. Bên mặt là hình một người lính thập tự Mỹ mặc quân phục, ở trước ngực cũng có gắn hình chữ thập giống  như người lính thập tự thời  trung cổ, tay phải cầm súng M16, tay trái cầm lá cờ  Mỹ (sao sọc) cũng giương lên cao khỏi đầu, miệng cũng hô thánh chiến. Bên trái là hình một người lính thập tự Pháp thấp hơn người lính Mỹ một chút, trước ngực cũng có gắn hình chữ thập giống như người lính Mỹ, tay phải cầm kkẩu súng MAT 36, tay trái cầm lá cờ Pháp (tam  tài), miệng cũng hô ”thánh chiến”. Đứng trước ông giáo hoàng là một anh lính mũi tẹt da vàng nhỏ nhắn bằng 70% người lính thập tự Mỹ (giống như hình ông Ngô Đình Diệm đứng trước ông Đại-sứ Cabot Lodge được in nơi trang 36 trong cuốn Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Tòa Thư 1954-1963 (Houston, TX, Văn Hóa, 2000), trước ngực có gắn hình chữ thập giống như hai người lính Pháp và lính Mỹ, tay phải cầm khẩu súng M16, tay trái cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ, miệng cũng hô “thánh chiến”. Cả ba người lính thập tự này đều có vẻ mặt đằng đằng sát khí, rất hung dữ giống như những người lính thập tự trong thời trung cổ. Ở dưới có hàng chữ:

“Phải phát động những thánh chiến vì chiến tranh là nhiệm vụ thần thánh. Tàn ác với kẻ thù của Chúa Jesus ở trong hay ở ngoài vùng đất do Giáo Hội kiểm soát là sự trả thù của Thượng  Đế. Bất kể là nam hay nữ,  già hay trẻ, chức vụ lớn hay nhỏ, trước lưỡi gươm, họ đều như nhau…”  (“Wars could be holy, would have to be waged, would be a holy duty. Cruelty to enemies of Jesus within and without the heartland could be God’ vengeance. ”Neither sex nor age nor rank have we spared. We have put all alike to the sword”)[11] 

 

CHÚ THÍCH


[1] Ellyn Pak. “Anti-communist activists and counter protesters blast music to get their messages across.” The Orange County Register [Santa Anna] ngày 12/4/2008.

[2] Trần Chung Ngọc “Thắc Mắc Cần Được Giải Đáp.”  Sachhiem.net Ngày 7/5/2008.

[3]Tú Gàn. “Bôi Nhọ Chính Nghĩa Quốc Gia.” Sàigòn Nhỏ số 97. Ngày 23/10/1998.

[4]Anneke Mendiola, “Attempts to Ban Vietnamese Art.” Latetimes.com  Orange County, Sunday, July 4, 1999.

[5]Nguyễn Xuân Thọ, Bước Mở Đầu Của Sự Thiết Lập Hệ Thống Thuộc Địa Pháp Ở Việt Nam – 1858-1897 (Saint Raphael, Pháp, TXB, 1995), tr. 101-102. 

[6] Lý Chánh Trung, Tôn Giáo và Dân Tộc (Sàigòn: Lửa Thiêng, 1973), tr. 73-76.

[7] Nguyễn Xuân Thọ, Sđd., tr.17.

[8] Nguyễn Ngọc Ngạn, Xóm Đạo (Đông Kinh, Nhật Bản: Tân Văn, 2003), tr. 18.

[9] Nguyễn Ngọc Ngạn, Sđd., tr. 320.

[10] Thích Nhật Từ, Kinh Tụng Hàng Ngày (New Delhi, Ấn Độ:Đạo Phật Ngày Nay, 2002), tr. 98-99.

[11] Malachi Martin, The Decline and Fall of the Roman Church (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1981), P. 110-111

 


Trang Nguyễn Mạnh Quang