Chân Dung "Người Việt Quốc Gia"

Và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/ChanDungVNCH/QMN02c.php

| trở ra mục lục | 01 tháng 6, 2008

Toàn tập: Dàn bài

Chương 2: 1 2 3 4

CHƯƠNG 2

(tiếp theo)

V.- TÍNH CÁCH PHI CHÍNH NGHĨA CỦA
CÁC CHÍNH QUYỀN BẢO ĐẠI VÀ MIỀN NAM VIỆT NAM

Như đã nói ở trên, tính cách bất thường hay phi chính nghĩa của chính quyền Quốc Gia do ông Bảo Đại làm quốc trưởng (1948-1955) và các chiính quyền miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975) ở chỗ chính quyền cùng các bộ, các nhà sở cũng như các tổ chức phụ thuộc đều do Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican và Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican dựng nên để làm công cụ phục vụ cho các thế lược ngoại xâm này:

A.- Trong những năm 1948-1954:

1.- Những nhân vật lãnh đạo chính quyền Quốc Gia do ông Bảo Đại làm quốc trưởng đều do Pháp và Vatican chon lựa đưa lên cầm quyền để thi hành những chỉ thị của Pháp và Vatican đưa ra. Sự kiện này chứng tỏ cái chính quyền này chỉ là chính quyền bù nhìn làm tay sai cho hai thế lực thực dân Pháp và đế quốc Vatican.

2.- Quân đội Quốc Gia là do quân xâm lược Pháp thành lập, do Pháp trang bị, Pháp huấn luyện và Pháp trả lương và đặt dưới quyền chỉ huy của các quan người Pháp đẻ phục vụ cho tham vọng đế quốc của người Pháp. Như vậy, thực chất của đạo quân này cho là đạo quân đánh thuê cho Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican.

B.- Trong những năm 1954-1975:

1.- Những nhân vật lãnh đạo các chính quyền miền Nam Việt Nam đều do Mỹ và Vatican chọn lựa đưa lên cầm quyền để thi hành những chỉ thị của hai thế lực Mỹ và Vatican. Rõ ràng là chính quyền miền Nam Việt Nam chỉ là công cụ do Liên Minh Xâm Lược Mỹ- Vatican dựng nên để làm tay sai cho hai thế lực này. Sự kiện này đước chính các nhà viết sử người Mỹ khẳng định trong sách Vụ Ám Sát Ngô Đình Diệm & J.F Kennedy với nguyên văn như sau:

Theo Hiệp Định Genève, việc chia đôi nước Việt Nam được ấn định rõ ràng chỉ là tạm thời cho đến khi tổ chức một cuộc bầu cử toàn quốc. Cuộc bầu cử dự trù sẽ diễn ra hai năm sau đó (1956), đủ thời gian cho các đảng phái chính trị củng cố và tự quảng bá mình trước cử tri trong nước. Đảng Cộng Sản của Hồ Chí Minh ở miền Bắc kiên trì chờ đợi, trong khi đó tại miền Nam, CIA mỹ hậu thuẫn Ngô Đình Diệm, một trí thức Công Giáo; họ tin tưởng ông sẽ là một con bù nhìn hoàn hảo sẵn sàng đáp ứng mọi quyền lợi của người Mỹ. Trong lúc thời thịnh của “Chủ Thuyết Domino”, đây là một việc rất hệ trọng.”[10]

2.- Năm 1954, sau khi bị thảm bại tại tập đoàn cứ điểm tại Điện Biên Phủ, chính quyền Pháp phải nghiêm chỉnh thương thuyết với phái đoàn của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chuẩn bị rút quân về Pháp. Tình trạng này đưa đến hậu quả làm cho Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican tan vỡ và khiến chính quyền Quốc Gia của ông Bảo Đại cũng như Quân Đội Quốc Gia bị bỏ rơi. Ở vào tình trạng này, nếu không có Hoa Kỳ nhẩy và thay thế, thì cả chính quyền Quốc Gia và Quân Đội Quốc Gia đã rơi vào tình trạng ra ngũ tan hàng. Tháng 7 năm 1954, ông Ngô Đình Diệm được Liên Minh Xân Lược Mỹ - Vatican đưa về Việt Namn cầm quyền, thì đạo quân đánh thuê cho Liên Minh Xâm Lược Pháp Vatican có danh xưng là Quân Đội Quốc Gia trong thời 1948-1954 được Hoa Kỳ hứng lấy nuôi dưỡng, huấn luyện, trang bị và trả lương để đánh thuê cho hai thế lực Mỹ và Vatican và được cải danh là Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Rõ ràng là “rượu cũ bình mới”. Danh xưng được đổi mới, nhưng cái bản chất đánh thuê cho ngoại cường xâm lăng vẫn nguyên vẹn như trước.

Như vậy, nếu trong những năm 1948-1954 Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican là ông chủ của chính quyền Quốc Gia và Quốc Đội Quốc Gia, thì trong những năm 1954-1975 Liên Minh Xâm Lược Mỹ-Vatican là ông chủ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Nếu trước kia, trong những năm 1950-1954, người Pháp lãnh thầu tiền của Mỹ để chi phí cho những phí tổn cho việc thành lập chính quyền và quân đội Quốc Gia, và nuôi dưỡng hai tổ chức này, thì trong những năm 1954-1975, Mỹ trực tiếp chi tiền cho những phí tổn nuôi dưỡng chính quyền và quân đội miền Nam. Nếu trước kia chính quyền Quốc Gia dưới quyền lãnh đạo của ông Bảo Đại và Quân Đội Quốc Gia làm tay sai và đánh thuê cho Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican, thì trong những năm 1954-1975 chính quyền và quân đội miền Nam làm tay sai và đánh thuê cho Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican.

Nói cho rõ hơn là "Các chính quyền được mệnh danh là "chính quyền Quốc Gia" trong thời gian 5/6/1948-23/10/1955 do ông Bảo Đại làm Quốc Trưởng và các chính quyền miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975 dù là mang danh xưng hay danh nghĩa gì đi nữa, thì cái bản chất của nó vẫn là chính quyền Việt gian được hai Liên Minh Đế Quốc Xâm Lược Pháp - Vatican và Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican dựng nên để phục vụ cho quyền lợi của các đế quốc xâm lươc Vatican, Pháp và Mỹ, chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam."

Cũng vì các chính quyền này được dựng nên để phục vụ cho quyền lợi của các đế quốc xâm lược Vatican, Pháp và Mỹ, cho nên, tất cả các nhân vật được quân giặc đưa lên đứng đầu các chính quyền bù nhìn này đều bị nhân dân khinh bỉ và nguyền rủa. Khi các đế quốc xâm lược này bị đánh đuổi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, thì các chính quyền này không còn lý do để tồn tại, và những ông Việt gian được các đế quốc này đưa lên lãnh đạo và làm việc trong các chính quyền bù nhìn này:

a.- Hoặc là bị nhân dân ta đập chết như trường hợp tên bạo chúa phản thần tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm (bị đập chết vào lúc hơn 7 giờ sáng ngày 2/11/1963 ở Sàigòn), hay phải cuốn gói chạy theo quan thày đi sống lưu vong và chết bỏ thây ở nơi nước mẹ (mẫu quốc).

b.- Hoặc là trước khi Liên Quân Pháp - Vatican bị thảm bại tại Điện Biên Phủ, ông Ca-tô Việt gian Bảo Đại đã đi sống lưu vong ở Pháp, rồi chết ở Pháp, hay trước khi quân đội miền Bắc tiến vào Sàigòn, ông Ca-tô Việt gian Nguyễn Văn Thiệu được quan thày bốc đi đưa sang sống lưu vong ở Anh một thời gian, rồi lại chạy sang sống và chết ở Mỹ.

Với thực trạng như vậy, các chính quyền Quốc Gia do ông Bảo Đại làm Quốc trưởng cũng như các chính quyền miền Nam Việt Nam do hai ông Ca-tô Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu làm Tổng Thống quả thật là một vết nhơ lớn lao trong lịch sử cận và hiện đại Việt Nam.

Cũng nên biết, khi ông Bảo Đại chết và tổ chức đám táng ở Pháp, thân nhân của ông ta không dùng cờ vàng ba sọc đỏ phủ lên quan tài, mà lại dùng lá cờ tam tài của mẫu quốc Pháp. Thật là khôi hài đến cực điểm của khôi hài! Ông Bảo Đại là nhân vật lãnh đạo tiên khởi cái "chính quyền Quốc Gia" đầu tiên và cũng là người đầu tiên cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ phất lên hô hào mọi người theo ông ta để chiến đấu cho cái gọi là "chính nghĩa Quốc Gia". Ấy thế mà khi nhắm mắt lìa đời lại không sử dụng lá cờ này phủ lên quan tài trong những ngày tổ chức lễ mai táng, và cũng không có một cá nhân hay phái đoàn nào đại diện cho những người tự nhận là “người Việt Quốc Gia” đến phúng điếu và chia buồn. Tài liệu trong Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia viết về đám táng của ông vua Ca-tô Việt gian này như sau:

"Tang lễ: ... Ông mất ngày 31/7/1997 tại Quân Y Viện Val de Grace, hưởng thọ 83 tuổi... Đám tang Bảo Đại được chính phủ Pháp tổ chức với một tiểu đội lính Lê Dương và sĩ quan mang quốc kỳ Pháp, quân phục trắng, gù đỏ trên vai, bồng súng đi bên linh cữu. Ông được an táng tại nghĩa trang Passy, quận 16, Paris, khá gần tháp Eiffel. Bộ Ngoai Giao Việt Nam đã gửi điện chia buồn đến tang quyến và Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đã gửi vòng hoa viếng."[11]

Những người đã từng theo dõi các đài truyền hình truyền tin tức và hình ảnh của lễ chôn cất ông ta đều có thể xác nhận việc này. Tiếc là hình ảnh này không ai muốn lưu trữ, hoặc có cũng đem dấu đi.

TẠI SAO lại như vậy?

Phải chăng trước khi nhắm mắt đi vào cõi chết, chính bản thân ông Bảo Đại cũng cảm thấy rằng:

1.- Những người tự nhận là người Việt Quốc Gia thực chất chỉ là những phường vong bản phản dân tộc và bọn xu thời lưu manh đó gió trở cờ, chỉ biết chạy theo tôn phò thế lực mạng để hy vọng được vinh thân phì gia.

2.- Lá cờ vàng ba sọc đỏ không những đã không mang lại một chút gì vinh hạnh hay hãnh diện cho cá nhân ông và cho gia đình của ông, mà nó còn là biểu tượng cho một vết nhơ của một thời mà ông đã phạm tội phản quốc bán nước cho quân cướp ngoại thù, rồi lại bị quan thày người Mỹ và thằng tôi thần họ Ngô phản bội?

Phải chăng ông đã hối hận về việc đã nghe lời xúi giục của các quan thày Vatican, Pháp và Mỹ mà ký sắc lệnh số 38/QT ngày 19/6/1954 bổ nhậm thằng phản phúc tam đại Việt gian Ca-tô Ngô Đình Diệm làm thủ tướng, trao cho nó toàn quyền quyết định về dân sự và quân sự, cho nên ông mới bị phản bội như vậy?

Phải chăng vì hối hận như vậy, cho nên trước khi lâm chung, ông đã trối lại với thân nhân rằng KHÔNG ĐƯỢC DÙNG lá cờ vàng ba sọc đỏ do quan thày Vatican chế ra để phủ lên quan tài của ông trong những ngày làm lễ chôn cất?

Trường hợp ông Thống Thống Việt gian Nguyễn Văn Thiệu thì lại khác hẳn. Khi chết và lúc cử hành lễ chôn cất, ông Ca-tô Việt gian này được đồng bọn Việt gian phủ lá cờ vàng ba sọc đỏ lên quan tài khi đưa về nước Chúa.

Không hiểu TẠI SAO gia đình ông Ca-tô Nguyễn Văn Thiệu lại không theo gương gia đình ông Ca-tô Bảo Đại, dùng lá cờ của nước mẹ (mẫu quốc) Hoa Kỳ hay nước mẹ Vatican để phủ lên quan tài trong khi tiễn đưa ông ta về ... về nước Chúa?

Phải chăng ông Nguyễn Văn Thiệu không bị quan thày Vatican phản bội cho nên ông không có hành động như ông Bảo Đại?

VI.- KẾT LUẬN

Trong ba thế lực xâm lăng Vatican, Pháp và Mỹ, thì Vatican là thế lực tiên khởi có chủ trương đánh chiếm Việt Nam rồi mới tìm cách vận động Pháp liên kết với Vatican thành Liên Minh Pháp – Vatican xuất quân đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa để cùng thống trị, cùng nô lệ hóa dân ta và cùng chia nhau lợi nhuận. Sau này, vào năm 1954, sau khi bị thảm bại tại Điện Biên Phủ, Pháp suy yếu, rơi vào tình trạng “ốc không mang nổi mình ốc”, phải rút quân về nước và công nhận chủ quyền độc lập của Việt Nam. Tình trạng này khiến cho Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican tan vỡ.

Pháp rút quân về, con cáo già Vatican rơi vào tình trạng bơ vơ trơ trọi. Nhưng vì bản chất tham tàn, vẫn còn muốn bám chặt lấy Việt Nam như loài đỉa đói, cho nên Vatican quay ra vận động Hoa Kỳ thành lập Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican, chiếm giữ miền Nam để biến miền Nam thành một nước theo đạo Ki-tô (cho mục đích của Vatican), và thành một tiền đồn chống Cộng ở Đông Nam Á Châu (cho cả Hoa Kỳ và Vatican).

Sự thật là như vậy. Do đó, bất kỳ cá nhân hay thế lực nào nhẩy ra làm việc cho Liên Minh Xâm Lược Pháp - Vatican trong suốt chiều dài lịch sử từ khi tiếng súng xâm lăng khai hỏa tấn công Đà Nẵng vào năm 1858 cho đến cuối năm 1954 đều là những quân Việt gian phản quốc. Tương tự như vậy, tất cả những cá nhân hay thế lực nào nhẩy ra làm tay sai cho Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican trong những năm 1954-1975, và những người có những hành động tích cực bênh vực và chạy tội cho các thế lực xâm lược trên đây, đặc biệt là Vatican, đều là những quân Việt gian phản quốc. Nên nhớ rằng tất cả tài sản của Vatican tại Việt Nam hiện nay đều là những của ăn cướp của dân tộc Việt Nam.

Vatican đã ăn cướp tiền của và ruộng đất của dân ta bằng cách nào? Trong thời gian 1862-1975, Vatican dựa vào chính quyền bảo hộ Liên Minh Pháp – Vatican (trong thời gian 1862-1954), rồi dựa vào các chính quyền đạo phiệt Ca-tô Ngô Đình Diệm và quân phiệt Ca-tô Nguyễn Văn Thiệu ở miền Nam Việt Nam (trong những năm 1965-1975) để cướp đoạt tài nguyên quốc gia, cưỡng chiếm ruộng đất, đập phá chùa chiền, miếu đình, đền đài, lấy đất xây nhà thờ, dùng các phương tiện của chính quyền để ăn cướp rừng lấy gỗ bán đi lấy tiền đóng góp cho Vatican, ăn chặn tiền ngoại viện, v.v… Do đó, những người mưu đồ tìm cách đòi chiếm lại những tài sản ăn cướp này cho Vatican đều là những quân Việt gian phản quốc vì họ chiến đấu cho quyền lợi của quân cướp xâm lược Vatican, một thế lực đã có những hoạt động chống lại dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày nay.

(xem tiếp các bài trong Chương hai:) 1 2 3 4

CHÚ THÍCH


[10] Bradley S. O’ Leary & Edward Lee, sđd., tr. 25-26.

[11]Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia. Ngày 22/3/2008.


Trang Nguyễn Mạnh Quang