●   Bản rời    

Chân Dung NGQG 03c: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)

Chân Dung "Người Việt Quốc Gia"

Và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/ChanDungVNCH/QMN03c.php

bản in mục lục đăng ngày 08 tháng 6, 2008

Toàn tập: Dàn bài

Chương 3: 1 2 3 4 5

CHƯƠNG 3

(tiếp theo)

SỰ LIÊN HỆ GIỮA QUỐC KỲ VÀ QUỐC CA

Quốc kỳ và quốc ca của bất kỳ quốc gia nào thường thường hiện ra trong trí óc người dân như một cặp song sinh luôn luôn sát cánh bên nhau như bóng với hình. Nhìn thấy quốc kỳ là người ta nhớ đến quốc ca, và nghe thấy quốc ca là người ta hình dung đến quốc kỳ. Thông thường quốc kỳ có trước rồi mới có quốc ca.

Có người đã đặt ra câu hỏi tại sao quốc kỳ phải có trước quốc ca?

Người viết không biết phải trả lời thế nào cho nó đúng với câu hỏi trên đây. Có thể vì quá xúc động trước những chiến sĩ kiên cường của các nhà ái quốc cương quyết chiến đấu dưới lá cờ biểu tượng cho đại cuộc đánh đuổi quân xâm lăng hay khử diệt chế độ bạo trị để cứu nước, cho nên tác giả mới ngẫu hứng sáng tác ra bản nhạc có giá trị thích hợp với hoàn cảnh lịch sử và trở thành linh hồn cho lá quốc kỳ, rồi bản nhạc này được chọn làm quốc ca. Đây là trường hợp quốc kỳ và quốc ca của nước Pháp, của nước Mỹ và của nước Việt Nam hiện nay. Người viết đem những trường hợp này ra làm tiêu biểu vì là những lá cờ này rất quen thuộc với dân Việt Nam ít nhất từ đầu thập niên 1940 cho đến nay.

Trường hợp quốc kỳ và quốc ca của nước Pháp hiện nay.-

Lá cờ hiện nay của nước Pháp xuất hiện vào mấy ngày sau khi Cách Mạng Pháp bùng nổ vào ngày 14/7/1789. Nói về sự xuất hiện là cờ tam tài của Pháp hiện nay, sách "Cách Mạng và Hành Động" viết:

Sau khi ngục Bastille thất thủ, nhiều người trong hoàng tộc bỏ Vua Louis XVI để xuất ngoại. Bị cô lập trong điện Versailles, Louis XVI đành chịu đầu hàng. Ngày 15/7 vua ra mắt Quốc Hội chính thức báo tin rằng sẽ giải tán những quân đội tập trung gần điện Versailles. Tới ngày 17/7 (1789), vua ngự giá tới Ba Lê, đến nà Đô Sảnh, bắt tay viên thị trưởng thành Ba Lê và chấp nhận lá cờ cách mạng; cờ này gồm ba mầu, xanh và đỏ là màu của Ba Lê, và mầu trắng tượng trưng cho nhà vua.”[22]

Một nguồn tài liệu khác cũng ghi nhận như vậy:

“The colours are those of Paris (blue and red) combined with the Royal white (the dispossession and execution of the King still lay in the future when the tricolore was first used).[23]

Mãi tới cuối tháng 4/1792, bản nhạc quốc ca Pháp mới được tác giả Claude Joseph Rouget sáng tác và cho tới khi nước Pháp bị Liên Minh Thánh Phổ - Áo - Vatican tràn vào lãnh thổ vào tháng 8/1792 (với dã tâm hủy diệt chính quyền và những công trình Cách Mạng 1789 để tái lập vương quyền cho vua Louis XVI và phục hồi quyền lực cho Vatican), thì bản quốc ca Pháp mới được dân quân cách mạng Pháp đồng ca trên đưòng từ Marseille tiến về Ba Lê để chống giặc. Vĩ thế mà bản ca này được gọi là bản “La Marseillaise.” Cụ Nghiêm Xuân Hồng ghi lại sự kiện này như sau:

Chưa bao giờ cuộc khởi loạn lại được chuẩn bị một cách công khai như thế. Dân chúng đều gần như biết trước nhật kỳ khởi loạn. Trong thời gian đó, một số tình nguyện quân của các tỉnh đã tới Ba-lê. Khi đi đường, đám quân tình nguyện Marseillais đã đặt một bản hành khúc lấy tên là “La Marsaillaise” để cổ võ dân chúng đầu quân chống xâm lăng. Khi các tình nguyện quân tới Ba-lê, Robespierre yêu cầu họ ký kiến nghị truất phế nhà vua. Tới đêm 9/8/(1792), 48 khu phố Ba-lê bầu cử những đại diện mới tới tòa Thị Chính để thay thế nhân viên của của Ba Lê Công Xã mà họ cho là thiếu cương quyết. Nhóm Ba Lê Công Xã Mới được mệnh danh là Công Xã Khởi Nghĩa.”[24]

Wikipedia, the free encyclopedia, viết:

“Bản nhạc La Marseillaise do Claude Joseph Rouget de Lisle thuộc phe bảo hoàng ở Strasbourg sáng tác vào ngày 25/4/1972. Nguyên thủy, tên của bản nhạc này là “Khúc Ca Quân Hành” của đạo quân Rhin”. Tác giả viết bài ca chiến tranh của quân đội xứ Rhin để tặng Thống Chế Nicolas, vị tướng lãnh Pháp gốc ở Cham sinh tại Bavarian. Sau đó, bài ca này trở thành tiếng gọi dân Pháp vùng lên theo Cách Mạng Phápvà trở thành quốc ca vì được quân lính cách mạng hát lên trên đường từ Marseille tiến tới Kinh Thành Paris.” Nguyên văn: "La Marseillaise" is a song written and composed by Claude Joseph Rouget de Lisle in Strasbourg on April 25, 1792. Its original name was "Chant de guerre pour l'Armée du Rhin" ("War Song for the Army of the Rhine) and it was dedicated to Marshal Nicolas Luckner, a Bavarian-born French officer from Cham. It became the rallying call of the French Revolution and received its name because it was first sung on the streets by volunteers (Fedérés) from Marseille upon their arrival in Paris.” [25]

”Quốc Ước Hội Nghị chấp thuận bài ca này làm bài quốc ca bằng một quyết định vào ngày kỷ niệm phá ngục Bastille năm 1795, nhưng sau đó bị cấm trong thời các chính quyền của Hoàng Đế Napoléon I, Vua Louis XVIII và Hoàng Đế Napoléon III, chỉ được sử dụng lại trong thời kỳ Cách Mạng tháng 7/1830, rồi tới năm 1879 mới được sử dụng liên tục cho đến ngày nay.” Nguyên Văn: The Conventiion accepted it as the French national anthem in a decree passed on Bastiile Day 1795, but it was then banned successively by Napoléon I, Louis XVIII, and Napoléon III, only being reinstated briefly after the July Revolution of 1830 and then permanently in 1879.[26]

Trường hợp quốc kỳ và quốc ca của nước Mỹ hiện nay.-

Giống như trường hợp quốc kỳ và quốc ca của Pháp, quốc kỳ của nước Mỹ đã có từ thời chiến tranh Cách Mạng 1776-1783, nhưng mãi tới khi đang tiến hành cuộc chiến Anh - Mỹ 1812, bản quốc ca Hoa Kỳ mới ra đời. Bản quốc ca này do một sĩ quan Hải Quân Mỹ sáng tác và sau đó được Quốc Hội Mỹ chấp thuận. Về lá cờ Mỹ hiện nay, sách sử ghi nhân rằng:

Để kiến lập lá cờ chính thức cho tân quốc gia, ngày 14/6/1777, Hội Nghị Lục Địa (Quốc Hội lúc bấy giờ) ban hành đạo luật thứ nhất về quốc kỳ: “Quyết định, rằng cờ Hoa Kỳ gồm 13 sọc mầu trắng và mầu đỏ xen nhau, rằng một tập hợp 13 ngôi sao mầu trắng trên nền xanh da trời, tượng trưng cho một Liên Bang mới của 13 tiểu bang.”

Giữa những năm 1777 và 1960, Quốc Hội ban hành nhiều đạo luật thay đồi hình dáng, kiểu và cách sắp xếp để có thể thêm các ngôi sao và sọc cho phù hợp với mỗi khi có một tiểu bang mới được thâu nhập vào liên bang.

Đạo luật ban hành vào ngày13/1/1794 quy định sau tháng 5/1795, cờ Hoa Kỳ sẽ có 15 ngôi sao và 15 sọc.

Đạo luật ban hành ngày 4/4/1818 quy định rằng cờ Hoa Kỳ sẽ có 13 sọc và mỗi khi có thêm một tiểu bang mới, thì quốc kỳ sẽ có thêm một ngôi sao nữa và ngôi sao mới này sẽ được thêm vào quốc kỳ vào ngày lễ Độc Lập 4/7 kế tiếp của ngày tiểu bang đó được thâu nhận vào Liên Bang. Đạo luật này được Tổng Thống Monroe ký chuẩn nhận.

Ngảy 24/6/1912, Tổng Thống Taft ban hành quyết định quy định việc thiết kế lá cờ theo đó các ngôi sao được sắp xếp thành 6 hàng ngang (bề nằm), mỗi hàng có 8 ngôi, một cạnh nhọn của các ngôi sao chỉ thẳng lên trên.

Ngày 3/1/1959, Tổng Thống Eisenhower ban hành quyết định quy định việc sắp xếp các ngôi sao thành 7 hàng ngang xen kẽ với các ngôi sao trong 7 hàng thẳng đứng.

Ngày 21/8/1959, Tổng Thống Eisenhower lại ban hành quyết định quy định việc sắp xếp các ngôi sao thành 9 hàng ngang và 11 hàng thẳng đứng.

Ngày nay, cờ Hoa Kỳ gồm có 13 sọc, 6 sọc trắng xen kẽ giữa 7 sọc đỏ. Các sọc đại diện cho 13 tiểu bang nguyên thủy, các ngôi sao đại diện cho 50 tiểu bang. Các mầu của lá cờ tượng trung cho các đức tính tốt: Mầu đỏ tượng trưng cho khả năng chịu đựng và dũng cảm, mầu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, trong trắng, thật thà, ngay thẳng, và mầu xanh da trời tượng trưng cho sự thận trọng, kiên trì, bền chí và công bình hay quang minh chính đại.

Nguyên văn: “On June 14, 1777, in order to establish an official flag for the new nation, the Continental Congress passed the first Flag Act: "Resolved, That the flag of the United States be made of thirteen stripes, alternate red and white; that the union be thirteen stars, white in a blue field, representing a new Constellation."

Between 1777 and 1960, Congress passed several acts that changed the shape, design and arrangement of the flag and allowed for additional stars and stripes to be added to reflect the admission of each new state.

Act of January 13, 1794 - provided for 15 stripes and 15 stars after May 1795.

Act of April 4, 1818 - provided for 13 stripes and one star for each state, to be added to the flag on the 4th of July following the admission of each new state, signed by President Monroe.

Executive Order of President Taft dated June 24, 1912 - established proportions of the flag and provided for arrangement of the stars in six horizontal rows of eight each, a single point of each star to be upward.

Executive Order of President Eisenhower dated January 3, 1959 - provided for the arrangement of the stars in seven rows of seven stars each, staggered horizontally and vertically.

Executive Order of President Eisenhower dated August 21, 1959 - provided for the arrangement of the stars in nine rows of stars staggered horizontally and eleven rows of stars staggered vertically.

Today the flag consists of thirteen horizontal stripes, seven red alternating with 6 white. The stripes represent the original 13 colonies, the stars represent the 50 states of the Union. The colors of the flag are symbolic as well: Red symbolizes Hardiness and Valor, White symbolizes Purity and Innocence and Blue represents Vigilance, Perseverance and Justice.”[27]

Về bản quốc ca Hoa Kỳ, Wikipedia, the free encyclopedia viết:

Bài hát the Star Spangled Banner là quốc ca của Hoa Kỳ, với bài thơ tình cảm do Francis Scott Key sáng tác vào năm 1814. Tác giả vốn là một luật sư, lúc đó ở vào tuổi 35 và là một thi sĩ tài tử (không chuyên nghiệp). Ông viết bài ca này như một bài thơ vào sau khi ông nhìn thấy cảnh Đồn McHenry ở Baltimore, Maryland bị các chiến tàu Anh từ Vịnh Chesapeake trong cuộc Chiến 1812 bắn phá dữ dội. Bài thơ này có tựa đề là “Bảo Vệ Đồn McHenry” và được hát theo giọng của bài dân ca uống rượu có tên là "The Anacreontic Song" của người Anh, dòng thơ đầu tiên “Cho Anacreon ở Thiên Đường” được nhiều người biết và trở thành bài ca yêu nước nổi tiếng của người Hoa Kỳ. Với âm giai một và một rưỡirất khó hát. Bài ca này được chính thức công nhận là Hải Quân Hành Khúc của Hải Quân Hoa Kỳ vào năm 1889, năm 1916 được Tổng Thống (Woodrow Wilson)[đề nghị Quốc Hội chấp nhận] và vào ngày 3/3/1931 được Quốc Hội quyết định chọn làm quốc ca. Mặc dầu bài ca này có 4 đoạn, những chỉ có đoạn thứ nhất là thường được hát với đoạn thứ 4 ("O thus be it ever when free men shall stand ...") được hát thêm vào những trường hợp trang trọng.”. Nguyên văn: "The Star-Spangled Banner" is the national anthem of the United States, with lyrics written in 1814 by Francis Scott Key. Key, a 35-year-old lawyer and amateur poet, wrote them as a poem after seeing the bombardment of Fort McHenry in Baltimore, Maryland, by Britishships in Chesapeake Bay during the War of 1812. The poem, titled "Defense of Fort McHenry," was set to the tune of the popular British drinking song "The Anacreontic Song", more commonly known by its first line, "To Anacreon in Heaven", and became a well-known American patrotic song. With a range of one and a half octaves, it is known for being difficult to sing. It was recognized for official use by the Navy in 1889 and the President in 1916, and was made the national anthem by a Congressional resolution on 3 March 1931 (46 Stat. 1508, codified at 36 USC §301). Although the song has four stanzas, only the first is commonly sung today, with the fourth ("O thus be it ever when free men shall stand ...") added on more formal occasions.”[28]

Trường hợp quốc kỳ và quốc ca Việt Nam hiện nay.-

Tương tự như quốc kỳ và quốc ca của nước Pháp và nước Mỹ, quốc kỳ Việt Nam hiện nay cũng ra đời trước, rồi sau đó bản quốc ca mới xuất hiện và mới được quốc hội chấp thuận. Nói về lịch sử quốc kỳ và quốc ca Việt Nam hiện nay, Báo Nhân Dân Việt Nam số ra ngày 27/6/06 trình bày khá đầy đủ với nhiều chi tiết. Để tránh cho mục này khỏi quá dài, chúng tôi chỉ ghi lại một vài đoạn để độc giả nhìn thấy rõ điều quan trọng ở đây là quốc kỳ có trước quốc ca. Dưới đây là mấy đoạn quan trọng nói về quốc kỳ và quốc ca Việt Nam hiện nay:

Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23/11/1940). Tác giả sáng tạo ra lá cờ nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh này là đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (sinh ngày 5/3/1901 tại Hà Nam, hy sinh ngày 28/8/1941). Tâm huyết của tác giả khi sáng tạo ra lá cờ tổ quốc được khắc họa rõ nét trong bài thơ của ông:

Hỡi những ai máu đỏ da vàng

Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc

Nền cờ thắm máu đào vì nước

Sao vàng tươi, da của giống nòi

Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi

Hỡi sỹ nông công thương binh

Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh.

Tháng 5/1941 tại Khui Nậm, Cao Bằng, Lãnh tụ Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị Trung ương VIII quyết định thành lập tổ chức Việt Nam Độc Lập Đồng Minh - đoạn mở đầu chương trình Việt Minh ghi rõ: "Sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp, Nhật, sẽ lập nên Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, lấy cờ đỏ sao vàng 5 cánh làm Quốc kỳ". Đây là văn bản đầu tiên, chính thức quy định Quốc kỳ của nước Việt Nam là cờ đỏ sao vàng.

Ngày 16/8/1945, Đại Hội Quốc Dân họp ở Tân Trào, Tuyên Quang đã quyết định Quốc kỳ Việt Nam là nền đỏ, ở giữa có một sao vàng năm cánh.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Quốc Hội khóa đầu tiên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1946 đã ghi vào Hiến pháp: "Quốc kỳ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh".

Bài hát "Tiến quân ca" được nhạc sỹ Văn Cao (1923-1995) sáng tác vào cuối năm 1944. Ngay sau khi ra đời, bài hát đã được các chiến sỹ cách mạng tiếp nhận và trở thành bài hát chính thức của Mặt trận Việt Minh. Quốc Hội khóa đầu cuả nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã quyết định lấy bài "Tiến Quân Ca" làm quốc ca Việt Nam.”[29]

(xem các bài tiếp trong Chương ba:) 1 2 3 4 5

CHÚ THÍCH


[22] Nghiêm Xuân Hồng, Cách Mạng và Hàng Động (Sàigòn: Quan Điểm, 1964), tr. 34.

[23] Nguồn: http://www.languedoc-france.info/06141201_tricolore.htm

[24] Nghiêm Xuân Hồng, Sđd., tr. 49.

[25] Nguồn: Wikipedia, the free encyclopedia.

[26] Nguồn: Wikipedia, the free encyclopedia.

[27]Nguồn:www.usa-flag-site.org/history.shtm.

[28] Nguồn: Wikipedia, the free encyclopedia

[29] Theo Nhân Dân hàng tháng, số 4/8 – 1997) - Trích NDVN, ngày 27/6/06.


Các bài trong tập sách Chân Dung VNCH


 ▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02a: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02b: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07a: Đặc Tính - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02c: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03a: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03b: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03c: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03d: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 05: Đại Việt, Lập Hiến Đông Dương và Việt Nam Qu - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 06: Việt Quốc và Việt Cách - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 06a: Phụ Bản - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07: Đặc Tính - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07b: Không Dám Đối Đầu Sự Thật - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 08: Chính Sách Ngu Dân Và Giáo Dục Nhồi Sọ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 08a: Chính Sách Ngu Dân Và Nhồi Sọ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 09: Tác Dụng Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 10: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 10a: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -

▪ 1 2 >>>

Trang Nguyễn Mạnh Quang
Đó đây


2023-05-29 - "Cáo mượn oai hùm" Mượn oai danh, quyền lực để thoả mãn mưu đồ cá nhân. -

2023-05-29 - Linh mục Malachy Finnegan có thể đã ấu dâm tới 400 trẻ em - trong hơn 4 thập kỷ. Các nạn nhân đã lên tiếng và cáo buộc về việc Giáo hội Công giáo che đậy và thông đồng với cảnh sát. Việc lạm dụng tình dục bắt đầu khi Sean Faloon mới 10 tuổi. Nó tiếp tục mỗi tuần không ngừng trong bảy năm.

2023-05-29 - 70K Đăng Xuất 200K Bị Thương! Vỡ Lở Kế Hoạch Ukraine Phản Công? -

2023-05-28 - Giáo phận Columbus đóng cửa 15 nhà thờ Công giáo trong bối cảnh - số người đi nhà thờ giảm trên toàn quốc và tình trạng thiếu linh mục, và sau hai năm tham khảo ý kiến giữa các giáo sĩ và giáo dân trong giáo phận.

2023-05-27 - Ổi Xanh: 186. Câu chuyện của mẹ Mai: Ơi con trai của má !! -

2023-05-26 - Yêu cầu Trung Quốc rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam - Ngày 25/5/2023, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 cùng các tàu hải cảnh, tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong thời gian gần đây, Phó Phát Ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định:

2023-05-25 - Việt Kiều CANADA | Nói về ăn chặn từ thiện -

2023-05-25 - Hungary gửi thông điệp cảnh báo Mỹ -

2023-05-25 - GS TS Hoàng Chí Bảo Mới Nhất - Tìm Hiểu Lịch Sử Kể Chuyện Về Bác Hồ Hay Nhất -

2023-05-24 - Tra-tấn dã-man Vợ/thai phụ 7 tháng … chị Đại lên tiếng, dân tình bức xúc -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2023-05-29 - Ai có ý nghĩ “hoà hợp tôn giáo” mà trong đó có TCG thì khác nào đem một rổ trứng... - FB Lý Thái Xuân -

● 2023-05-28 - Linh mục McLoughlin (1907-1970) nói gì về các trường Ki tô giáo La mã? - Mảng Lịch Sử Chưa Viết -

● 2023-05-25 - Khi Mục Sư Muốn Làm Chính Trị - The Young Turks -

● 2023-05-18 - Giữa bối cảnh "Mỹ, Nhật, Hàn": liệu Trung Quốc có tự lập được các "công nghệ mũi nhọn" hàng đầu ? - Mike Wilson -

● 2023-05-18 - Nga, Ukraine tung đòn tâm lý chiến - ... cũng không xóa được thực tại này ! - NTH -

● 2023-05-18 - Ron DeSantis - thằng này nguy hiểm - NTH -

● 2023-05-18 - BBC tuyên truyền nói xấu TQ như thế nào ? - Bác -

● 2023-05-18 - Cố vấn cấp cao Ukraine - trách Mỹ - đã để Ukraine mất an toàn - Mike Wilson -

● 2023-05-15 - Đây, Bằng Chứng : NATO Tham Chiến - Núp Sau Lưng Ukraine - Để Đánh Nga - NTH -

● 2023-05-15 - Tại sao Nga vẫn "đánh cù nhầy" tại Bakhmut ? NHÌN TOÀN DIỆN BÀN CỜ QUÂN SỰ ! - Mike Wilson -

● 2023-05-15 - Tu chính Hiến số 2 - (2nd Amendment) - ĐÃ BỊ BIẾN DẠNG MÉO MÓ NHƯ THẾ NÀO ? - Tom Depko, Delray Beach, Florida, USA -

● 2023-05-11 - Linh Mục Việt Nam Quấy Rối Học Sinh Tiểu Học - Noi Que -

● 2023-05-11 - Tin Giáo Hội Ấu Dâm Hoàn Vũ: Giáo phận Oakland Bắc California đã nộp đơn xin phá sản - Anh Nguyen -

● 2023-05-11 - Trường Y tế công của Đại học Harvard khai trương Trung tâm Chánh niệm Thích Nhất Hạnh - Du Nguyen -

● 2023-04-29 - Các nước BRICS sẽ vượt trội G7 về kinh tế - Lão Ông -

● 2023-04-29 - 30/4 - Ít người Việt để ý, chứ lịch sử bên Đức, - NTH chuyển -

● 2023-04-25 - Nam Hàn KHÔNG CÓ CHỦ QUYỀN, KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GÌ trong EU và NATO - nth -

● 2023-04-25 - Gần đến 30/4 rồi - Lão Ông -

● 2023-04-25 - Chả có thành viên NATO nào có đủ tư cách "trung gian hòa giải" cả - Lão Ông -

● 2023-04-24 - Linh mục đang giảng "Chúa sẵn sàng mở rộng trái tim với chúng ta, để kết nối chúng ta với ngài, đến niềm h - FB An Thanh Dang -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 >>>