Pinta-Nina_SantaMaria

LỊCH SỬ HOA KỲ

Nguyễn Mạnh Quang dịch

từ quyển:

THIS IS AMERICA'S STORY

của 3 tác giả:

* HOWARD B. WILDER

* ROBERT P.LUDLUM

* HARRIETT Mc.CUNE BROWN


hoàn tất ngày 10 tháng 1 năm 1978

đăng trên http://sachhiem.net/NMQ/LSHK/LSHKmain.php

15 tháng 11, 2009


● Lời Giới Thiệu

NỘI DUNG

Mục I -

CHÂU ÂU TÌM HẢI LỘ ĐI Á CHÂU VÀ KHÁM PHÁ RA TÂN THẾ GIỚI Ở PHÍA TÂY

Chương 1. Cựu thế giới tìm ra Tân thế giới ở ngoài tầm nhận thức.

Chương 2. Người Âu châu hiểu biết thêm về Tân thế giới.

Mục II -

CÁC QUỐC GIA ÂU CHÂU THIẾT LẬP CÁC THUỘC ĐỊA VÀ GIÀNH GIẬT QUYỀN KIỂM SOÁT TÂN THẾ GIỚI

Chương 3. Tây Ban Nha thiết lập đại đế quốc.

Chương 4. Người Anh thiết lập các thuộc địa vững mạnh ở Bắc Mỹ

Chương 5. Dân chúng sinh sống ở các thuộc địa Anh như thế nào.

Chương 6. Nước Pháp thắng rồi lại thất bại và mất luôn cả một đế quốc vĩ đại ở Bắc Mỹ.

Mục III -

CÁC TÂN QUỐC GIA ĐƯỢC THÀNH LẬP TRONG KHI TÂN THẾ GIỚI LÀM RUNG CHUYỂN CÁC CHÍNH QUYỀN ÂU CHÂU

Chương 7. Người Anh cai trị các thuộc địa Anh như thế nào ?

Chương 8. Dân thuộc địa chống lại sự kiểm soát gắt gao của Anh Quốc.

Chương 9. Mười ba thuộc địa Anh giành độc lập.

Chương 10. Tinh thần độc lập ảnh hưởng đến Trung và Nam Mỹ

Mục IV -

QUỐC GIA HOA KỲ ĐƯỢC THIẾT LẬP DỰA TRÊN MỘT NỀN TẢNG VỮNG CHẮC

Chương 11. Theo Hiến pháp, mười ba tiểu bang kết hợp thành một quốc gia vững mạnh.

Chương 12. Tân chính phủ trung ương khởi sự hoạt động và thành công.

Chương 13. Hoa Kỳ được các quốc gia khác kính nể.

Mục V -

ĐỜI SỐNG HOA KỲ THAY ĐỔI KHI CÁC VÙNG LÃNH THỔ ĐƯỢC MỞ MANG

Chương 14. Miền Đông Bắc trở thành trung tâm kỹ nghệ và thương mại.

Chương 15. Miền Nam trở thành Vương quốc bông vải.

Chương 16. Chế độ dân chủ cũng được phát triển theo đà mở rộng biên cương phía Tây.

Chương 17. Toàn thể đất nước trở nên dân chủ hơn.

Mục VI-

HOA KỲ BÀNH TRƯỚNG LÃNH THỔ VÀ BỊ CHIẾN TRANH TÀN PHÁ

Chương 18. Lãnh thổ Hoa Kỳ mở rộng đến tận bờ biển Thái Bình Dương

Chương 19. Chiến tranh giữa miền Bắc và miền Nam.

Chương 20. Hai miền Nam Bắc đánh nhau rồi lại thống nhất.

Mục VII-

NƯỚC HOA KỲ MỚI ĐANG HÌNH THÀNH

Chương 21. Công việc định cư ở miền biên cương chót tại miền Tây.

Chương 22. Hoa Kỳ trở thành đại cường kỹ nghệ.

Chương 23. Việc phát triển kỹ nghệ và kinh doanh đưa đến việc phải đương đầu với những vấn đề mới.

Mục VIII-

NHỮNG HOÀN CẢNH MỚI LÀM THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG HOA KỲ

Chương 25. Thời đại máy móc làm thay đổi đời sống thành thị cũng như ở nông thôn.

Chương 26. Hoa Kỳ cung cấp nhiều dịp may cho nhiều người.

Mục IX-

HOA KỲ MỞ RỘNG TẦM HOẠT ĐỘNG

Chương 27. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đi theo con đường mới.

Chương 28. Hoa Kỳ thâu đạt được nhiều đất đai ở hải ngoại.

Chương 29. Hoa kỳ giữ một vai trò quan trọng trong các công việc quốc tế.

Mục X-

HOA KỲ TRỞ THÀNH MỘT CƯỜNG QUỐC LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI

Chương 30. Hoa Kỳ đương đầu với những vấn đề tại quốc nội và những mối đe dọa tự do ở quốc ngoại.

Chương 31. Hoa Kỳ đối với các quốc gia láng giềng tại Mỹ châu.

Chương 32. Người Hoa Kỳ đương đầu với những thử thách của thời đại tân kỳ.

 

sachhiem.net

Trang Nguyễn Mạnh Quang