Thư Ngắn Gửi Ban Chủ Biên Sách Hiếm Net

Đòn Hù Dọa Của Những Con Chiên

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/NMQ039.php

29-Mar-2013

Đọc trên mục “Thư, Ý Kiến Ngắn” của sachhiem.net, thấy có tin Ông Vũ Linh Châu sẽ kiện lên... cao lắm, hoặc sẽ đuổi khỏi nước Hoa kỳ những ai dám ... nói không đẹp về thánh kinh cũng như trong Giáo Hội La-Mã (http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=263,) và nhắn các tác giả “chuẩn bị”, tôi có mấy nhận xét như sau.

Khi mập mờ trích câu nói của nhóm quá khích (bên Úc) để viết:

“Đất nước này được thành lập bởi các tín đồ Thiên Chúa Giáo và dựa trên các giáo lý của Thiên Chúa Giáo, sử sách đã ghi chép rõ ràng như vậy. Thiên Chúa là một nhân tố không thể tách rời khỏi nền Văn Hiến của đất nước này. Nếu sự hiện diện của Thiên Chúa đã làm cho qúi vị buồn lòng, thì xin qúi vị hãy tìm một nơi khác mà sinh sống.?"

Có lẽ ông Vũ Linh Châu ở Mỹ, và đang hù dọa những người hành xử quyền tự do ngôn luận ở Mỹ. Chứ chẳng lẽ ông nói tất cả các quốc gia trên thế giới đều được thành lập bởi các tín đồ Thiên Chúa Giáo hay sao?

Thổ dân da đỏ

Dân bản địa ở Mỹ

Ngay cả ý nghĩ áp dụng cho nước Úc không thôi, cũng đã là câu nói hàm hồ. Chủ biên của sachhiem.net có ghi:

Sachhiem.net chú thích:

Thật ra không phải, bà Thủ Tướng bị người quá khích gắn vào mồm thôi. Việc này đã được làm sáng tỏ đến hai ba lần, nhưng ông Vũ Linh Châu cứ lờ đi, và lâu lâu lại đem ra để gạt những người mới trên các diễn đàn xem như là một sự thật. Xin bạn đọc xem lại bài "Chuyện Phịa Thời Sự: Tin Vịt Truyền Thông" (Trần Chung Ngọc) http://sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts053.php, và "Quanh Lời Tuyên Bố của Bà Thủ Tướng Úc: JULIA GILLARD" (Nguyễn Hữu Ba)http://sachhiem.net/DOITHOAI/NguyenHuuBa01.php

Ông Vũ Linh Châu đã nhận vơ đất nước này là của riêng của tín đồ Thiên Chúa Giáo để khủng bố hăm dọa những người hành xử quyền tự do ngôn luận. Vì dốt lịch sử Mỹ, cho nên ông Vũ Linh Châu không biết rằng:

1.- Đất nước Hoa Kỳ này là của người Mỹ bản đia, tức là Người Da Đỏ. Tất cả sách lịch sử Hoa Kỳ đều nói rõ như vậy. Sách Amerrican History (Chicago: Follett Publishing Conpany, 1971) của tác giả Jack Abramowtz dành hẳn 3 bài học đầu tiên để nói rõ cho học sinh biết rằng (1) đất Bắc Mỹ cũng như toàn bộ Mỹ Châu là của người bản đia Da Đỏ, (2) những phương cách sinh nhai, và (3) nếp sống văn hóa của họ. Các sách Lịch Sử Hoa Kỳ khác cũng đều có một vài chương nói rõ như vậy.

2.- Hoa Kỳ vốn được mệnh danh là đất nước tự do (Land of Freedom) và cũng là mảnh đất của những người dân thèm khát tự do đến đây để lập nghiệp, trong đó phần lớn là những người chạy trốn cái tròng Ca-tô (Catholic loop) của Giáo Hội Thiên Chúa La Mã.   Vũ Linh Châu hãy mở mắt ra đọc đoạn văn sử dưới đây của tác giả Lương Minh Sơn (một người có căn bản sử học):

“…tổ tiên của người Mỹ là những người Âu Châu đã từng bỏ chạy qua đây để tránh sự ruồng bắt của Tòa Thánh La Mã trong thời kỳ “Inquisition”. Thành thử, Hiến Pháp Hoa Kỳ nghiêm cấm và tách rời mọi sự liên hệ về quyền lực chính trị giữa chính quyền và tôn giáo, không phải chỉ vì trình độ ý thức chính trị cao mà là vì những kinh nghiệm đau đớn có thật lúc trước. Hoa Kỳ đã cấm bang giao với Trung Quốc 23 năm (1948-1972) và Cộng Sản Việt Nam 19 năm (1975-1994) vì không tương quan chính kiến và quyền lợi, thì Hoa Kỳ cũng đã cấm bang giao với Vatican trong 117 năm (1867-1994).” Lương Minh Sơn, Bài Học Chiến Tranh Việt Nam Nhìn Từ Hậu Trường Chính Trị Hoa Kỳ, đăng nơi trang 28 trong tờ Sự Thật - Đặc San Xuân Đinh Sửu -1997 (Fremont, CA 1997) của tác giả Lê Hữu Dản.

3.- Dù là đã viết thành giấy trắng mưc đen điều khoản (Tu Chính Hiến I)” tách rời tôn giáo ra khỏi chính quyền” để ghi vào trong Hiến Pháp như đã nói ở trên, người Hoa Kỳ còn có truyền thống “WASP” (White, Anglo-Saxon Protestant) để cho mọi người ghi nhớ rằng muốn làm chính trị để được thành công ở Hoa Kỳ thỉ phải là “Người da trắng (Âu Châu), gốc Anglo Saxon (Anh hay Ái Nhĩ Lan) và theo đạo Tin Lành”, nghĩa là họ loại hẳn tín đồ Ca-tô Rô ma giáo ra khỏi đời sống sinh hoạt chính trị.

Sau này, theo thời gian và đà tiến bộ của nhận loại, người Hoa Kỳ cởi mở hơn. Họ cho rằng đất nước Hoa Kỳ là đất nước tự do (land of Freedom) và là mành đất cho mọi người tự do đến đây lập nghiệp. Nhờ thế mà cái truyền thống WASP mới phôi pha.  Ông John F. Kennedy và ông Barack Obama mới có cơ hội ra ứng cử chức vụ tổng thống Hoa Kỳ và mới đắc cử. Riêng trường hợp ông John F. Kennedy, vì là tín đồ Ca-tô Rô-ma giáo, cho nên khi ra ứng cử chức vụ tổng thống vào nặm 1960, liền bị nhân dân Hoa Kỳ đặt ra vấn đề về sự liên hệ của ông ta với Tòa Thánh Vatican. Cũng vì thế mà ông John F. Kennedy đã phải thanh minh và khẳng định rằng:

"Vì tôi là một tín đồ Gia-tô, và chưa có tín đồ Gia-tô nào đắc cử Tổng Thống... Do đó, điều cần thiết là tôi phải khẳng định một lần nữa là - không phải tôi đặt đức tin vào BẢN CHẤT GIÁO HỘI... mà là đặt đức tin vào BẢN CHẤT NƯỚC MỸ.

Tôi tin vào nước Mỹ nơi mà Giáo Hội và nhà nước phân biệt một cách tuyệt đối, nơi mà không có giáo sĩ Gia-tô nào điều khiển Tổng Thống [nếu ông ta là một tín đồ Gia-tô] phải hành động như thế nào, và nơi mà không một vị mục sư Tin Lành nào được phép ra lệnh cho họ đạo đi bỏ phiếu cho ai.. Tôi không phải là ứng cử viên Tổng Thống của khối tín đồ Gia-tô. Tôi là ứng cử viên TổngThống của đảng Dân Chủ, người mà ngẫu nhiên cũng là một tín đồ Gia-tô. Tôi không biện hộ cho Giáo Hội trước công luận và Giáo Hội cũng không phải là phát ngôn viên của tôi... Nhưng bất cứ vào thời điểm nào khi mà chức vụ đòi hỏi tôi phải bán rẻ lương tâm hay vi phạm quyền lợi quốc gia, thì tôi sẽ từ chức và tôi hy vọng tất cả các vị công bộc khác có lương tâm cũng sẽ hành xử như thế..."

(".. because I am a Catholic, and no Catholic has ever been elected President... So it is apparently necessary for me to state once again - not what kind of church I believe in... but what kind of America I believe in. I believe in an America where the separation of church and state is absolute - where no Catholic prelate would tell the President [should he be a Catholic] how to act and no Protestant minister would tell his parishioners for whom to vote... I am not the Catholic candidate for President. I am the Democratic Party's candidate for President, who happens also to be a Catholic. I do not speak for MY CHURCH on public matters - and the church does not speak for me... But if the time should ever come... when my office would require me to either violate my conscience or violate the national interest then I would resign the office, and I hope any other conscientious public servant would do likewise.” Chu Văn Trình & Thái Vân & Trần Quang Anh. Việt Nam Với Cuộc Dậy Lọan Hòa Bình Của Giáo Chủ John Paul II (Mt Dora, Florida: Ban Tu Thư Tự Lực, 1994), trang 64-65.

Ông Vũ Linh Châu khủng bố tinh thần những người hành xử quyền tự do ngôn luận của những người khác tôn giáo.

Không có văn bản nào ghi trong Hiến Pháp và luật pháp Hoa Kỳ nói rõ về vấn đề công nhận hay không công nhận có thượng đế, và cũng không có văn bản nào ghi trong Hiến Pháp hay luật pháp Hoa Kỳ nói rõ về việc cấm đoán ngươi dân chỉ trích thượng đế của Thiên Chúa Giáo cả.

Ông Vũ Linh Châu vốn là một con chiên (1) nằm trong cái tập thể của những người vong bản “thà mất nước, chứ không thà mất Chúa”, (2) vốn mang nặng tinh thần “La Mã hơn cả La Mã”, và (3) đã từng viết ra câu nói “phải cám ơn người Pháp đã đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa”.

Giờ đây, dù là mới nhập cư vào ăn nhờ ở đậu mà lại nhận vơ đất nước này là của những người tín hữu Ki-tô giáo, để đuổi những người nào không chịu thần phục, cung kính thánh kinh và Chúa của ông ta.  Rõ ràng là dù ông chưa có quyền hành gì trong tay cả, mà đã muốn bịt miệng người khác, cấm đoán người khác hành xử cái quyền tự do ngôn luận của họ. Những người như vậy nếu có chút quyền thế thì ra sao? Bởi thế cho nên dù họ chỉ là 6%, hay 7% dân, chỉ cần cho họ quyền hạn như người khác thôi, cũng đủ khủng bố đa số hơn 90% dân còn lại, huống chi nếu họ được cầm quyền.

Họ tự hào có được bao nhiêu dân chúng theo đạo trên thế giới, nhưng nếu ai biết lịch sử truyền giáo của họ, xem cách họ dụ dỗ hoặc khủng bố người bằng nhiều hình thức như thế nào, thì cái số theo đạo của họ có ý nghĩa gì? Sử gia Loraine Boettner cho rằng Giáo Hội La Mã mang đặc tính súc sinh “cừu, cáo cọp.”  Nhưng ở đây, phải nói thêm là con chiên thì thích nương bóng kẻ mạnh và đội lốt hùm. Thật chẳng sai chút nào.

 


Phụ Đính của SH:

● 2013-03-29 - Đất nước này được vun bồi bởi nòi giống Rồng - Tiên - Hoàng Thục An -
Subject: Đất nước này được vun bồi bởi nòi giống Rồng - Tiên
Date: Wed, March 27, 2013 12:36 am

"Đất nước này được vun bồi bởi nòi giống Rồng - Tiên, được duy trì và phát triển liên tục suốt 5000 năm văn hiến, thấm đượm trong từng tế bào, giọt máu của nòi giống Việt. Nếu bạn thấy phiền lòng với biểu tượng Rồng - Tiên cùng văn hóa ấy, và tự nhận mình là con là cháu của Adam & Eva thì bạn cứ tự do rời khỏi dãy đất hình chữ S này, và trả lại cho chúng tôi tất cả đất đai của cải mà các bạn đã chiếm hữu nhờ vào nòng súng và cây thánh giá của Thực dân."

hta họa theo ý của ông Vũ Linh Châu dưới đây:

__________________

2013/3/27 Chau Vu

TAKE IT OR LEAVE IT

(SH: xem tiếp Ông Vũ Linh Châu sẽ kiện lên... cao lắm, hoặc sẽ đuổi khỏi nước Hoa kỳ những ai dám ... nói không đẹp về ..)

Trang Nguyễn Mạnh Quang

Trang Lịch Sử