Mục lục Nguyễn Mạnh Quang

Tác Giả Nguyễn Mạnh Quang

Vài hàng về tác giả

● 6/1964: Tốt Nghiệp Đại Học Sư Phạm Sàigòn môn Sử Địa.

● 1964-1966: Dạy môn Sử Địa và Công Dân tại Trường Trung Học Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang.

● 1966-1969: Được cấp học bổng du học theo học tại Đại Học Ohio, Hoa Kỳ.

● 9/1969: Tốt nghiệp Cao Học Giáo Dục môn Sử Địa và hồi hương.

● 1970-1975: Dạy môn Sử Địa và Công Dân tại Trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức, Sàigòn.

● 4/1975: Rời Việt Nam sang Hoa Kỳ.

● 9/1975 – 9/1998: Làm việc tại Sở Học Chánh Tacoma (Tacoma Public Schools). Phụ trách dạy các môn: Lịch Sử Hoa Kỳ (American History), Những Vấn Đề Khó Khăn Trên Thế Giới (World Problems), Sử Tiểu Bang Washington, Công Dân (Civics), Địa Lý Thế Giới ( World Geography) tại các trường Trung Học Lincoln, Wilson và Stadium.

CÔNG TRÌNH BIÊN SOẠN VÀ DỊCH THUẬT

A.- BIÊN SOẠN

1.- Đệ Nhị Thế Chiến Và Chiến Tranh Lạnh (Saigòn, Sáng Tạo, 1972).

2.- Tập Đọc và Tập Viết Tiếng Việt (Tacoma Public Schools, 1980).

3.- Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1963 (Houston, TX, Văn Hóa, 1998 và 2000).

4.- A Poem For My Children – Bài Thơ Cho Con (Houston, TX, Văn Hóa, 1999).

5.- Thực Chất Của Giáo Hội La Mã (Tacoma, Washington, 1999).

6.- Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation (Houston, TX, Đa Nguyên, 2004).

 

B.- DỊCH THUẬT

Lịch Sử Hoa Kỳ (quyển thượng và quyển hạ), dịch từ tập sách giáo khoa dành cho các em học sinh bậc trung học tại Hoa Kỳ có tựa đề là This Is Americas’ s Story. Sách dầy 808 trang của các tác giả Howard B. Wilder, Robert P. Ludlum và Harriett McCune Brown (Houghton Mifflin Company Boston, 1975).

 CÙNG MỘT TÁC GIẢ

A.- ĐÃ XUẤT BẢN:

1.- Đệ Nhị Thế Chiến Và Chiến Tranh Lạnh (Saigòn, Sáng Tạo, 1972).

2.- Tập Đọc và Tập Viết Tiếng Việt (Tacoma Public Schools, 1980).

3.- Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1963 (Houston, TX, Văn Hóa, 1998 và 2000).

4.- A Poem For My Children – Bài Thơ Cho Con (Houston, TX, Văn Hóa, 1999).

5.- Thực Chất Của Giáo Hội La Mã (Tacoma, Washington, 1999).

6.- Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation (Houston, TX,  Đa Nguyên, 2004).

7.- Lịch Sử Hoa Kỳ (dịch)

B.- SẮP XUẤT BẢN

1.- Giáo Triều Vatican: Lịch Sử và Hồ Sơ (Xem các phần mục >>)

2.- NGÔ ĐÌNH DIỆM: Con Người và Tội Ác.

C. THƯ ĐỘC GIẢ

Trong số những bức thư viết tay

 

 

Các tác phẩm đăng trong Sachhiem.net

 

Những bài đối thoại:

▪ 2004-08-15 - HNT: Một Số Điều - Dẫn Nhập - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - HNT: Một Số Điều - Một Số Biến Cố Lịch Sử - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - HNT: Một Số Điều - Nói Láo Để Chạy Tội - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - HNT: Một Số Điều - Nói Láo Để Chạy Tội - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 0000-00-00 - Một Số Điều Gian Dối Trong Cuốn "Công Và Tội Của CT Hồ Chi Minh Và ĐCSVN 1945-2006" - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Họ Và Chúng Ta 1 - Nguyên Nhân Của Tập Sách - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Họ Và Chúng Ta 2 - Những Điểm Khác Biệt - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Họ Và Chúng Ta 3 - Nhận Xét Về Bài "Cần Thẩm Định Lại..." - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Họ Và Chúng Ta 4 - Bài Viết Của Ông Nguyễn Học Tập - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Họ Và Chúng Ta 5 - Cưới Vợ Cho Hà Bá - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2015-08-11 - Họ Và Chúng Ta 6 - Bị Thảm Bại Khi Cấu Kết Với Nhà Thờ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Họ Và Chúng Ta - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Khi Nhà Văn... - Lời Mở Đầu - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Trường Hợp Bắc Hàn - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Sai Lầm Trong Cuốn "Xóm Đạo" - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Bối Cảnh Lịch Sủ của Ba Nước - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Nội Tình của Ba Nước - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Nếu Miền Bắc Không Tấn Công - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Việc kèm ghép các vị sư - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2013-11-08 - Khi Nhà Văn... - Tiền Lương Quân Nhân Công Chức - Nguyễn Mạnh Quang -

▪ 1 2 3 >>>
Những bài về tôn giáo:

▪ 2017-07-07 - VATICAN:CH03 - Một Số Tín Lý Và Giáo Luật Của Giáo Hội La Mã Đã Có Trước Hội Nghị Nicaea Năm 325 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2017-08-22 - VATICAN:CH04 - Một Số Tín Lý, Nguyên Tắc, Quyết Định, của Giáo Hội Sau Hội Nghị Nicaea - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2017-11-19 - VATICAN:CH9- Độc Tài Tôn Giáo: Cha Đẻ Mọi Tội Ác Và Phá Nát Nền Tảng Gia Đình - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2018-08-16 - VATICAN:CH12- Phong Thánh, Bán Thánh, Tình Trạng Tham Nhũng và Loạn Dâm trong Giới Lãnh Đạo và Tu Sĩ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2018-11-05 - VATICAN:CH13- Đời Sống Phóng Đãng Dâm Loàn Của Giới Lãnh Đạo Trong Nhà Thờ Vatican - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2021-12-15 - VATICAN:CH33- Hai Giai Cấp Thống Trị Và Bị Trị Tại Việt Nam Trong Thời Kỳ 1885-1945 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2021-12-16 - VATICAN: CH34- Sơ Lược Xã Hội Cổ Truyền Trước Khi Giang Sơn Đổi Chủ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2019-05-28 - VATICAN:CH52 - Những Hành Động Dã Man Của Quân Lính Liên Hiệp Pháp Và Lính Đạo - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới -Dẫn nhập - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Tại Sao Đạo Ki-tô Nguyên Thủy Của Do Thái Không Bị Ghét - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Tại Sao Đạo Ki-tô Nguyên Thủy Của Do Thái Không Bị Ghét - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - GH Benedict 16 Lên Án Những Mối Ác Cảm Đối Với Ki-Tô Giáo - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Bản Chất Việc GH Benedict XVI Phỉ Báng - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Phản ứng từ các hàng giáo phẩm đến giáo dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Gửi Quý vị Tu sĩ Ca-tô và giáo dân người Việt - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Thánh Binh - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - God's Warriors - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - HAITI: Tại Sao Khốn Cùng? Và Tại Sao Dân Bản Xứ Không Còn Là Da - Nguyễn Mạnh Quang -

▪ 1 2 3 >>>
Những bài về chính trị/thời sự:

▪ 2004-08-15 - Chân Dung Người Việt Quốc Gia - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NVQG 00: Dẫn Nhập - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NVQG 01: Quan niệm Chính Thống và Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NVQG 01a: Quan niệm Chính Thống và Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NVQG 01b: Nhà Nguyễn Không Tròn Trách Nhiệm - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NVQG 01c: Chính Nghĩa Thuộc Về Các Lực Lượng Kháng Chi - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02a: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02b: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02c: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03a: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03b: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03c: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03d: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2012-12-16 - Chân Dung NGQG 04: Ý Nghĩa Thực Sự Của Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 05: Đại Việt, Lập Hiến Đông Dương và Việt Nam Qu - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 06: Việt Quốc và Việt Cách - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 06a: Phụ Bản - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07: Đặc Tính - Nguyễn Mạnh Quang -

▪ 1 2 3 >>>
Những bài về lịch sử:

▪ 2015-06-11 - Chân Dung NGQG 05: Đại Việt, Lập Hiến Đông Dương và Việt Nam Quang Phục - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2022-12-05 - Dấu Giày Vatican Trên Quê Hương Tôi - Tập 1 - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2012-01-10 - VATICAN:CH01 -Sự Hình Thành "Đạo Phiệt Do Thái" Và "Đạo Ki Tô Do Thái" - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2012-01-10 - VATICAN:CH01a -Đạo Ki-tô Do Thái Ra Đời Vào Khi Nào? - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2012-03-06 - VATICAN:CH02 - Tiến Trình Đạo Ki Tô Do Thái Biến Thể Thành Đạo Ki Tô La Mã - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2012-03-13 - VATICAN:CH05 - Đạo Lý Dân Tộc Và Đạo Lý Ca-Tô: Khác Nhau về Quan Niệm Thần Linh - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2012-03-21 - VATICAN:CH05a - Đạo Lý Dân Tộc Và Đạo Lý Ca-Tô: Khác Nhau về Cách Truyền Bá Tư Tưởng - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2012-04-09 - VATICAN:CH05b - Phân Biệt Đạo Lý và Tôn Giáo - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2012-04-17 - VATICAN:CH05c - Đạo Lý Dân Tộc Và Đạo Lý Ca-Tô: Khác Nhau về Chủ Đích Giáo Dục - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH06- Cấu Kết Với Cường Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH8- Phụ Bản - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH8- Hủy Diệt Nền Văn Minh Nhân Loại - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2017-12-15 - VATICAN:CH10- Tội Ác Hủy Diệt Lòng Yêu Nước Và Tinh Thần Dân Tộc Trong Lòng Tín Đồ Ca Tô - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2014-05-05 - VATICAN:CH102 - Những Lý Thuyết Lý Chính Trị Chống Lại Chủ Thuyết Thần Quyền Chỉ Đạo Thế Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH11- Bản Chất Nhận Vơ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH11- Thói Quen Tiếm Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH11- Bản Chất Lươn Lẹo - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH11- Cưỡng Từ Đoạt Lý - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH11- Đảo Lộn Lịch Sử - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - VATICAN:CH11- Diễn Biến Sự Rã Đám của Chính Quyền Miền Nam - Nguyễn Mạnh Quang -

▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>>Đó đây


2023-03-24 - Nga điều tra các quan chức Tòa Hình sự quốc tế phát lệnh bắt Tổng thống Putin -

2023-03-24 - Tuyên bố chung Nga-Trung Quốc: Không có thứ gọi là "dân chủ" ưu việt - Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/3 ký Tuyên bố chung của Trung Quốc và Nga về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và phối hợp trong kỷ nguyên mới. Ngăn chặn “Cách mạng màu”. Các nước khác nhau có lịch sử, văn hóa và điều kiện quốc gia khác nhau và họ đều có quyền lựa chọn con đường phát triển của mình; không có thứ gọi là “dân chủ” ưu việt.

2023-03-24 - Bới tung 20 tấn rác tìm 6,5 chỉ vàng vàng trả cho người dân - Nhà máy xử lý rác huyện Phú Quí tỉnh Bình Thuận thật đáng khen.

2023-03-24 - Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc? - Một cuộc hội thảo kín mới đây của các chuyên gia hàng đầu của Mỹ về chính sách đối ngoại cho thấy Ukraine đứng trước nguy cơ thua trong cuộc xung đột tiêu hao với Nga bất chấp các nỗ lực giúp đỡ

2023-03-23 - Nhiều chuyện linh tinh quan trọng đáng -

2023-03-19 - BẠCH HÓA SÁCH CÁCH MẠNG TRẮNG CHO VIỆT NAM - P3 -

2023-03-19 - BẠCH HÓA SÁCH CÁCH MẠNG TRẮNG CHO VIỆT NAM - P2 -

2023-03-19 - Bạch hóa sách Cách mạng trắng của Hoàng Duy Hùng - P1 -

2023-03-19 - "Không có nước Bắc Việt Nam hay Nam Việt Nam, chúng tôi là một quốc gia" - Nguyễn Thị Bình - Video đầu tiên của kênh Bình Minh Đỏ

2023-03-13 - Trung Quốc: Phi công AI đánh bại con người trong không chiến thử nghiệm - Khi cuộc đấu bắt đầu, phi công con người được hành động trước để chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, phi công AI dường như đã đoán được ý định của đối phương và lập tức có động thái phản công,▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2023-03-24 - Một bài diễn văn soi sáng cho toàn thế giới - Ngoại trưởng Nga đọc lại diễn văn của TT Nga - Vladimir Putin - NTH -

● 2023-03-08 - Ông Ngoại Ăn Tô Ni Bờ Len Ken nói Mỹ chưa bao giờ đi xâm lược ai hết . - FB Trần Dương -

● 2023-03-04 - Lý do gì khiến nhiều quốc gia quay lưng với Mỹ - Tin360 News - NTH -

● 2023-03-04 - Putin: phương tây muốn "xẻ thịt" Liên bang Nga - Mike Wilson -

● 2023-03-04 - It ra, Giáo Hoàng cũng giải thể các dòng tu nữ vì nạn Lạm Dụng Tình Dục, (nhưng dòng Nữ thôi) - FB Trần Ly -

● 2023-03-03 - Con chiên tỉnh ngộ: Cảm ơn chị rất nhiều vì nhờ kênh của chị mà em thức tỉnh hẳn - FB Trần Ly -

● 2023-02-26 - Hỏi Tòa Tối Cao Mỹ : Ê ! DÂN CHỦ MỸ ĐÂY Ư ... CHÚNG MÀY CÓ THẬT KHÔNG ? - NTN -

● 2023-02-26 - John 14:6 - "Ta là đạo, là chân lý và sự sống ..." - Phải hiểu thế nào cho đúng ?! - Lão Ông -

● 2023-02-25 - Chuyện Hội Đồng Thành Phố Quét Minh Tờ - Chuyện nước Mỹ của Tí -

● 2023-02-24 - Đây là CHỖ TÍNH SAI của TT Biden : MUỐN NGA THUA Ở UKRAINE ! - Mike Wilson -

● 2023-02-24 - TẠI SAO các nước Nam Mỹ không gửi vũ khí cho Ukraine? - NTH -

● 2023-02-22 - Về ăn chay trong Công giáo - FB Anh Ba Sài Gòn -

● 2023-02-21 - Đạo Ki-tô nguyên thủy đã bị Constantine diệt sạch vào thế kỷ 4 - FB Lý Thái Xuân -

● 2023-02-20 - Không Gõ Cửa Trước Khi Vào Phòng Cha thì "Mất Ơn Chúa, Mất Linh Hồn, và Tai Nạn Bất Cứ Lúc Mô" - FB Hai Ha Tran -

● 2023-02-19 - Bức Xúc Dùm Cô Dâu Đạo Phật - FB Tơi Mồng -

● 2023-02-19 - Vụ linh mục đột xuất 3H: Thủ phạm chính đã lộ diện - FB Phạm Đức Hoàn -

● 2023-02-16 - Tại sao thế giới dân chủ phương tây đang lúng túng tháo gỡ khó khăn ? - Mike Wilson -

● 2023-02-16 - BÌNH LUẬN QUÂN SỰ : Lời bình luận chê bai của NATO - so với cách đánh của Nga ! - NTH -

● 2023-02-16 - Phải có bức tường ô nhục này - đối chất với cổng làng "khải hoàn môn" của chúng ! - Lão Ông -

● 2023-01-25 - Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng - Kiev không ngây thơ vô tội, mà là ngây thơ "vô số tội" - NTH -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 >>>