Những Thủ Đoạn Mánh Mung

Chống Phá Thuyết Tiến Hóa

Trần Tiên Long

http://sachhiem.net/TTL/TranTL11.php

01-Dec-2011

Charles Darwin_young

Charles Darwin (1809-) lúc trẻ

Tôi vẫn thường thắc mắc tại sao ở thời đại văn minh điện tử này mà vẫn còn có nhiều người trong chúng ta lại còn tin vào thuyết sáng tạo, một giả thuyết của những người tiền sử được ghi chép lại trong cuốn kinh Sáng Thế Ký của Thiên Chúa giáo, trong khi thuyết tiến hóa dựa trên các sự kiện giải thích rõ ràng nguồn gốc của sự sống đã được toàn thể cộng đồng khoa học thế giới xác nhận đúng đắn nhất, không có một lý thuyết nào khả dĩ thay thế, để làm căn bản cho nhiều bộ môn khoa học khác nhau, thì họ lại tuyệt đối không chấp nhận. Có lẽ câu trả lời hợp lý hơn cả là do những chiến dịch vận động mánh mung của các tổ chức tôn giáo núp dưới chiêu bài khoa học đã làm cho việc chấp nhận sự kiện tiến hóa gần như bất khả thi. Như vậy, việc bàn về những hoạt động này của các tổ chức tôn giáo là điều cần thiết để làm sáng tỏ cho thắc mắc nêu trên.

Trước khi đi vào vào chủ đề, tưởng cũng cần bàn sơ qua lập trường của cộng đồng khoa học hiện nay về hai lý thuyết đối nghịch là sáng tạo và tiến hóa để chúng ta có sự so sánh đâu là một lý thuyết khoa học khả tín, và đâu là chuyện hoang tưởng của thần thoại, một vấn đề của đức tin, không có một chút bằng chứng nào hỗ trợ.

Lập Trường Của Cộng Đồng Khoa Học

Giả thuyết sáng tạo và phó sản của nó, lập luận thiết kế thông minh, đã bị cộng đồng khoa học bác bỏ vì họ cho đó chẳng phải là một giả thuyết đúng đắn, phù hợp với tinh thần khoa học, cho dù nó đã được ngụy trang dưới những danh từ mang vẻ khoa học, như khoa học sáng tạo (creation science) hoặc lập luận thiết kế thông minh (intelligent design). Lập luận này đã được mánh khóe trình bày dưới những dạng từ ngữ mang tính thế tục, cố ý tránh né việc nhắc đến một tác nhân thiết kế mà ai ai cũng thừa hiểu đó là Thiên Chúa của Thiên Chúa giáo. Tác nhân thiết kế đó được ngụ ý trong phần giả thiết của lập luận để cho phép can thiệp theo cách thức mà chỉ có thần thánh mới có thể làm nổi. Những cỗ vũ cho giả thuyết này chỉ là những vận động ồn ào của các nhà tôn giáo, mang nặng màu sắc chính trị hành lang vì động lực tôn giáo, hoàn toàn không có tâm ý để thăng tiến khoa học. Những vận động của họ ở mọi lĩnh vực đã đưa đến những hệ lụy khó khăn cho cộng đồng khoa học nói riêng, và cho phúc lợi an sinh của xã hội nói chung, và đã được kết thúc bằng những phán quyết của các tòa án, tiểu bang cũng như liên bang, không còn cho phép thuyết sáng tạo và phó sản của nó được dạy trong các trường trung học công lập ở Hoa Kỳ.

Edwards v. Aguillard là một vụ án liên quan về việc giảng dạy thuyết sáng tạo đã được kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ năm 1987.  Tòa án đã phán quyết chung cuộc rằng luật lệ của tiểu bang Louisiana đòi hỏi khoa học sáng tạo (creation science) phải được dạy chung với lý thuyết tiến hóa ở các trường trung học công lập thì vi hiến, bởi vì luật đó đã rõ ràng có mục đích đề bạt một tôn giáo riêng biệt. Phán quyết cũng khẳng định rằng “việc giảng dạy các lý thuyết khoa học khác nhau về nguồn gốc của con người cho trẻ em học sinh thì được phép nếu có ý định trong sáng muốn thăng tiến hiệu quả của việc giảng dạy khoa học.” [1]

Như vậy, cái mà chúng ta hay gọi là “khoa học sáng tạo” hoàn toàn chẳng có một chút gì dính dáng đến khoa học. Đó không phải là một cách giải thích khoa học khác về nguồn gốc của con người. Khi đòi hỏi mang nó vào học trình cũng không phải vì “có ý định trong sáng muốn thăng tiến hiệu quả của việc giảng dạy khoa học”, nhưng chỉ vì mục đích đề bạt cho một tôn giáo riêng biệt.

Để hỗ trợ cho quan điểm của Aguillard, có 72 khoa học gia Mỹ từng thắng giải Nobel về vật lý, hóa học, sinh lý học, hoặc y khoa, và 17 học viện hàn lâm chuyên nghiệp khoa học của tiểu bang, và 7 tổ chức khoa học khác đã ký vào bản tuyên cáo chung, rằng khoa học sáng tạo chỉ là những giáo lý căn bản của một tôn giáo có nguồn gốc từ cuốn kinh Sáng Thế Ký như sau:

  • Đó là đấng Sáng tạo thần thánh đã tạo dựng thế giới từ hư không.
  • Đấng Sáng tạo đã tạo dựng các loài thực vật và động vật, những thứ không thể tiến đến việc tự tạo ra các loài thực vật và động vật mới khác.
  • Có một trận lụt đại hồng thủy trên khắp địa cầu đã tạo ra các hóa thạch, các hiện tượng thuộc cỗ sinh vật học và địa chất học.
  • Vũ trụ được tạo dựng tương đối mới, khoảng chừng 10.000 năm nay. [2]

Như vậy, số đông gần như tuyệt đối cộng đồng khoa học và các viện hàn lâm hỗ trợ thuyết tiến hóa như là lý thuyết duy nhất để giải thích các quan sát về sự sống được ghi nhận trong các ngành vạn vật, cỗ sinh vật, nhân chủng và những ngành khoa học khác. Vào năm 1987, chỉ có chừng 700 khoa học gia trong tổng số 480.000 khoa học gia về địa chất và sinh học Hoa Kỳ là còn tin vào thuyết sáng tạo, một tỉ số nhỏ nhoi 0,146% các nhà khoa học. [3] Giáo sư Brian Alters, một chuyên viên về tranh cãi giữa thuyết tiến hóa và sáng tạo, cho rằng có đến “99,9% các nhà khoa học chấp nhận thuyết tiến hóa”. [4] Một thống kê nghiên cứu của viện Gallup cũng khẳng định rằng chỉ chừng 5% các nhà khoa học, kể cả những sinh viên đang thực tập ngoài lĩnh vực của ngành Vạn vật, tự cho mình là những người tin theo thuyết sáng tạo. [5][6]

Ở Mỹ, có một sự khác biệt đáng ghi nhận giữa những nhà khoa học và đại chúng có trình độ học thức thấp. Những người càng có nhiều kiến thức về khoa học thì họ càng chấp nhận thuyết tiến hóa. Nghiên cứu thống kê của cơ quan PEW ghi nhận năm 2009 rằng, gần như tất cả các nhà khoa học (97%) cho rằng con người và các loài có sự sống đã tiến hóa theo thời gian, 87% thì cho rằng tiến hóa thuận theo diễn trình tự nhiên, chẳng hạn như sự chọn lọc tự nhiên; trong khi chỉ có 32% đại chúng thì cũng tin như vậy. [7]

Ngày nay, nghiên cứu thống kê của cơ quan PEW cho biết mức độ tin theo thuyết tiến hóa khoa học để giải thích nguồn gốc của con người trên trái đất càng ngày càng tăng nhanh trong các tôn giáo khác nhau như sau: [8]

Phật giáo

81%

Ấn giáo

80%

Do thái giáo

77%

Không có tôn giáo

72%

Công giáo

58%

Chính thống giáo

54%

Tin lành giòng chính

51%

Hồi giáo

45%

Tin lành Hist. Black

38%

Tin lành Evang.

24%

Mormon

22%

Jehovah's Witnesses

8%

Hơn nữa, cộng đồng khoa học còn khẳng định lập luận thiết kế thông minh, một chi nhánh họ hàng của thuyết sáng tạo, không phải là khoa học, [9] nhưng là ngụy khoa học (pneudoscience) [10][11] hoặc thứ đồ khoa học phế thải (junk science) [12][13].

Hàn Lâm Viên Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ (U.S. National Academy of Sciences), một tổ chức cao cấp nhất và có tiếng nói quyết định trong các vấn đề khoa học, cũng đã công khai xác quyết rằng:

Thuyết sáng tạo, lập luận thiết kế thông minh, và những tuyên bố khác về sự can thiệp siêu tự nhiên vào nguồn gốc của sự sống đều không phải là khoa học bởi vì chúng không được thử thách bằng những cuộc thí nghiệm theo các phương pháp khoa học. Những tuyên bố này thì phụ thuộc vào các dữ kiện quan sát dựa theo thẩm quyền, sự mạc khải, hoặc niềm tin tôn giáo. Những tài liệu đưa ra để hỗ trợ cho các tuyên bố này thì tiêu biểu giới hạn trong các sách báo sản xuất riêng biệt của những người bênh vực cho các lời tuyên bố. Những tài liệu này không trưng ra những giả thiết có thể bị thay đổi dưới ánh sáng của các dữ kiện mới, cách giải thích mới, hoặc dưới ánh sáng của việc chứng minh là chúng sai lầm. Điều này mâu thuẫn với khoa học ở đó bất cứ giả thiết hoặc lý thuyết nào cũng luôn luôn có thể bị loại bỏ hoặc thay đổi dưới ánh sáng của kiến thức.

Không có niềm tin của bất cứ ai có nguồn gốc từ các giáo điều hơn là từ sự quan sát khoa học, sự giải thích, và sự thử nghiệm, lại đáng được chấp nhận là khoa học trong bất cứ bộ môn khoa học nào. Mang những giáo lý như vậy vào chương trình  giảng dạy khoa học là làm tổn hại mục đích của việc giáo dục quần chúng. Khoa học đã thành công lớn trong việc giải thích các tiến trình tự nhiên, và điều này không những đã làm tăng sự hiểu biết về vũ trụ mà còn làm cải tiến ngành kỹ thuật, y tế và phúc lợi an sinh công cộng. Nhiệm vụ tăng dần của khoa học trong đời sống hiện đại là đòi hỏi khoa học, không phải tôn giáo, được giảng dạy trong các lớp về khoa học.” [14]

Vào tháng 9, năm 2005, còn có 38 khoa học gia thắng giải Nobel đã đưa ra tuyên cáo rằng “lập luận thiết kế thông minh không có căn bản khoa học; nó không thể được thử nghiệm như là một lý thuyết khoa học bởi vì kết luận của nó được dựa trên niềm tin vào sự can thiệp của một tác nhân siêu tự nhiên.” [15]  Và tháng 10 cùng năm, một liên kết gồm hơn 70.000 các khoa học gia và giáo sư người Úc cũng đã đưa ra một tuyên cáo rằng “lập luận thiết kế thông minh không phải là khoa học” và khuyến cáo “tất cả mọi trường học không được giảng dạy lập luận thiết kế thông minh như là một môn khoa học, bởi vì nó thất bại trong mọi trường hợp để được chứng nhận như là một lý thuyết khoa học”. [16]

Và còn có hơn 70 hiệp hội hay các định chế khoa học, và những nhóm chuyên nghiệp khác đại diện hằng mấy chục ngàn các khoa học gia cũng đã ra tuyên cáo ủng hộ việc giảng dạy thuyết tiến hóa và chống đối lập luận thiết kế thông minh. Tiến hóa là sự kiện, còn những tranh cãi về thuyết tiến hóa chỉ là những tranh cãi nhỏ nhặt về cơ chế giải thích tiến hóa như thế nào. [17] [18]

Ủy Ban Văn Hóa, Khoa Học và Giáo Dục thuộc Quốc Hội Âu Châu, hồ sơ số 11375, ngày 17 tháng 9 năm 2007, cũng đã có một bản báo cáo về “Những Nguy Hiểm Của Thuyết Sáng Tạo Trong Nền Giáo Dục” (The dangers of creationism in education) với những khẳng định như sau:

Hiện nay, các khoa học gia của tất cả mọi quốc gia, mọi chủng tộc và mọi tôn giáo, đồng ý về sự hiện hữu của tiến hóa, và như vậy, không còn cố gắng tìm kiếm xem có sự tiến hóa đã xảy ra hay không, nhưng là để tìm hiểu sự tiến hóa đã xảy ra như thế nào. Một số câu hỏi vẫn còn trong cộng đồng khoa học về việc nắm vững tất cả mọi tiến trình dẫn đến sự tiến hóa. Đặc biệt, công việc này bao gồm khám phá cơ chế đã điều hành cấu trúc hiện tại của sự đa dạng sinh học. [19]  Tuy nhiên, không có khoa học nào được xem như đã hoàn tất và những khám phá mới thường xuyên làm tăng tiến sự hiểu biết về các sự vật làm sao chúng đạt được như chúng đang là.

…Thuyết sáng tạo ở mọi hình thức, chẳng hạn như lập luận “thiết kế thông minh”, không dựa trên các sự kiện, không dùng bất cứ lý luận nào của khoa học, và nội dung của nó thì hoàn toàn không phù hợp với các lớp khoa học.

Mặc dù vậy, một số người đòi hỏi thuyết sáng tạo phải được dạy chung, hoặc ngay cả thay thế thuyết tiến hóa. Từ một quan điểm khoa học, tuyệt đối không có sự nghi ngờ tiến hóa là lý thuyết chính yếu để chúng ta có hiểu biết về sự sống trên trái đất.

Quốc hội kêu gọi các thẩm quyền về giáo dục của các quốc gia hội viên khuyến khích sự hiểu biết về khoa học, dạy thuyết tiến hóa, và mạnh mẽ chống đối, bằng mọi cách, việc giảng dạy thuyết sáng tạo như là một bộ môn khoa học.” [20]

Những Thủ Đoạn Mánh Mung

Vậy rõ ràng chỉ có thuyết tiến hóa mới là khoa học; còn thuyết sáng tạo và phó sản của nó, lập luận thiết kế thông minh, không phải là khoa học, nhưng là ngụy khoa học hoặc thứ đồ khoa học phế thải. Nhưng tại sao số đông quần chúng vẫn không chấp nhận sự kiện này, kể cả một số đông không ít những trí thức khoa bảng VN, cứ tiếp tục ngày đêm chống phá thuyết tiến hóa khoa học để cỗ vũ cho thứ đồ khoa học phế thải?

Những thủ đoạn mánh mung ở đây là những chiến dịch vận động không ngừng và rất tốn kém của những nhà tôn giáo theo thuyết sáng tạo cho những thay đổi xã hội, giáo dục, và cả chính trị để quảng bá lập luận thiết kế thông minh. Họ cho rằng những nét đặc trưng của vũ trụ và của sự sống được giải thích tốt nhất bằng lập luận thiết kế thông minh, chứ không phải bằng tiến trình không trực tiếp như sự chọn lọc tự nhiên. Công việc chính yếu của họ là đẩy mạnh quần chúng ý thức về lập luận thiết kế thông minh, vận động hành lang chính trị để thúc ép việc giảng dạy lập luận này ở những trường trung học, và tạo áp lực để có những luật lệ cấm đoán, hoặc tạo rào cản, ngăn trở việc giảng dạy thuyết tiến hóa khoa học.

Mục đích nhắm tới của các chiến dịch vận động cho lập luận thiết kế thông minh là để đánh đổ học thuyết duy vật và vô thần. Những thủ đoạn mánh mung được thực hiện bởi những tổ chức hiệp hội mang danh nghĩa khoa học nhưng lại cho mục đích tôn giáo. Họ tin tưởng sai lầm rằng xã hội đang trên đà băng hoại về luân lý và đạo đức vì chấp nhận chủ nghĩa duy vật, và khoa học là nguyên nhân chính yếu gây nên sự băng hoại này bởi nó đi tìm sự giải thích tự nhiên; do đó, sẽ dẫn đến chủ nghĩa vô thần. Họ tin rằng thuyết tiến hóa hàm ý con người không có bản chất tâm linh, không có mục đích luân lý, và không có ý nghĩa nội tại. Họ làm mọi cách để phá đổ quan điểm về một thế giới vật chất, được đại diện bởi thuyết tiến hóa, và thay vào đó là thứ khoa học phù hợp với niềm tin tưởng duy thần của Thiên Chúa giáo. [21]

Vì có sự cấm đoán dạy thuyết sáng tạo của Tối Cao Pháp Viện năm 1987 trong vụ Edwards v. Aguillard như đã trình bày ở phần trên, nên họ đã thay đổi chiến thuật bằng cách theo đuổi hai chiến dịch song song: cỗ vũ lập luận thiết kế thông minh và tuyên truyền một cách sai lầm, dèm pha, làm giảm uy tín và giá trị thuyết tiến hóa khoa học. Bằng những luận điệu chỉ trích những thiếu sót nhỏ mọn, không đáng chỉ trích, hoặc trưng ra những bất đồng của các nhà khoa học trong lối giải thích cơ chế tiến hóa, họ đã thành công trong việc đòi hỏi dạy cho các học sinh ý thức về sự tranh cãi này, cho dù chỉ thành công trong một giai đoạn ngắn.

Dạy Sự Tranh Cãi (Teach the Controversy) trong lý thuyết tiến hóa là tên riêng của chiến dịch cỗ vũ lập luận thiết kế thông minh do Viện Khám Phá (Discovery Institute), một tổ chức tôn giáo núp dưới danh nghĩa khoa học, và Trung Tâm Khoa Học và Văn Hóa (Center for Science and Culture), một tổ chức ngoại vi của Viện Khám Phá, đặt ra để làm giảm giá trị thuyết tiến hóa được giảng dạy trong các trường trung học ở Mỹ. Vì họ đã hoàn toàn thất bại trong việc chứng minh thuyết sáng tạo bằng những dữ kiện thâu thập khi quan sát nên họ phải thay đổi chiến thuật bằng cách tìm đủ mọi lý lẽ để công phá thuyết tiến hóa. Họ khuyến khích việc phê phán thuyết tiến hóa để đòi quyền được giảng dạy một cách thức giải thích khác về nguồn gốc của sự sống, hàm ý cách giải thích bằng lập luận thiết kế thông minh, dựa trên lý lẽ cần phải khuyến khích cho sự tự do phê phán ở học đường.

Mặc dù Dạy Sự Tranh Cãi được những người hỗ trợ trình bày như là để khuyến khích cho sự tự do học thuật, nó lại được cộng đồng khoa học xem như là một sự đe dọa nguy hiểm cho sự tự do học thuật và đã bị Hiệp Hội Các Nhà Giáo Khoa Học (National Science Teachers Association), bao gồm 55.000 các giáo sư và khoa học gia, và Hiệp Hội Thăng Tiến Khoa Học (American Association for the Advancement of Science) thẳng tay khước từ. [22]  Báo Thẩm Tra Bệnh Lý (Journal of Clinical Investigation) của Hiệp Hội Mỹ Về Sự Thẩm Tra Bệnh Lý (The American Society for Clinical Investigation) giải thích các hoạt động cỗ vũ cho việc Dạy Sự Tranh Cãi như là trò đánh lừa (hoax), và sự tranh cãi là do người ta bịa đặt ra. [23] 

Phillip E. Johnson, kiến trúc sư của phong trào vận động cho lập luận thiết kế thông minh và cố vấn của Trung Tâm Khoa Học và Văn Hóa, đã tóm tắt chiến lược vận động của phong trào, có tên là Mũi Nhọn (Wedge), hàm ý là để chém thuyết tiến hóa, như sau:

  • Mục đích của phong trào vận động cho lập luận thiết kế thông minh là để tuyên truyền cho thuyết sáng tạo như là một ý niệm khoa học.
  • Chiến lược của chúng tôi là phải thay đổi đề tài một chút để chúng tôi mới có thể có được lập luận thiết kế thông minh, đúng theo nghĩa Thiên Chúa thực tế, trước thế giới hàn lâm và trong các trường học. [24]
  • Đó thực không phải và chưa bao giờ là một cuộc tranh luận về khoa học. Đó chỉ là về tôn giáo và triết học. [25]
  • Nếu chúng ta hiểu biết về thời đại của chúng ta, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta nên khẳng định về Thiên Chúa thực tại bằng cách thách thức sự thống trị của chủ nghĩa duy vật và duy nhiên trong thế giới tinh thần. Nhờ sự trợ giúp của nhiều bạn bè, tôi đã phát triển được một chiến lược để đạt điều này… Chúng tôi gọi chiến lược của chúng tôi là “Mũi Nhọn” (Wedge). [26]
  • Như vậy, câu hỏi là “làm sao để thắng?” Đó là khi tôi đã bắt đầu khuếch trương cái điều mà bạn hiện đang nhìn thấy đủ lông cánh trong chiến lược “Mũi Nhọn”: “Cứ dính chặt với điều quan trọng nhất” – cơ chế và việc xây dựng thông tin. Dụt bỏ cuốn Kinh thánh và cuốn Sáng thế ký ra khỏi cuộc tranh luận bởi vì bạn không muốn nhắc đến sự phân chia giữa Kinh thánh và khoa học. Hãy lập luận làm sao để cộng đồng hàn lâm thế tục lắng nghe, và làm sao để kết hợp những người không theo nhà thờ dòng chính thống ngồi lại với nhau. Đó có nghĩa là chú tâm vào câu hỏi “Bạn có cần một đấng Sáng tạo để làm công việc sáng tạo, hoặc thiên nhiên có thể tự nó làm được không?” và từ chối để khỏi bị dẫn lạc vào những chủ đề khác mà thiên hạ thường hay cố gắng dẫn dắt. [27]

Thành công của họ là vào tháng 10, năm 2004, Bộ Học Chánh Khu Vực Dover (Dover Area School District), tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, đã thay đổi học trình của môn vạn vật bằng cách bắt buộc dạy thuyết sáng tạo như là một lối giải thích khác về nguồn gốc của sự sống, song song với thuyết tiến hóa. Họ còn bắt buộc các em học sinh lớp 9 phải đọc to trong lớp rằng lập luận thiết kế thông minh “là một lối giải thích khác quan điểm của Darwin về nguồn gốc của sự sống” từ cuốn sách giáo khoa Of Pandas and People” trong giờ học về lý thuyết tiến hóa khoa học. Điều này đưa đến sự việc 11 phụ huynh các em học sinh trong khu vực đã đệ đơn kiện Bộ Học Chánh Khu Vực Dover ngay tại tòa án liên bang. Đó là vụ kiện nổi tiếng có tên là Tammy Kitzmiller, et al. v. Dover Area School District, et al. (400 F. Supp. 2d 707, Docket no. 4cv2688).

Vào ngày 20, tháng 12, năm 2005, chánh án Judge Jones đã phán quyết rằng, điều bắt buộc của khu học chánh Dover phải đọc trong lớp là vi hiến. Phán quyết kết luận rằng lập luận thiết kế thông minh không phải là khoa học, và cấm đoán vĩnh viễn Bộ Giáo Dục không được “duy trì chính sách dạy lập luận thiết kế thông minh trong bất cứ trường nào ở khu học chánh Dover, không được đòi hỏi các giáo viên phải dèm pha hoặc làm giảm uy tín lý thuyết tiến hóa khoa học, và không được bắt buộc các giáo viên phải nhắc đến một học thuyết tôn giáo khác có tên là lập luận thiết kế thông minh.[28] Tất cả 8 vị trong Bộ Giáo Dục khu học chánh Dover đã bỏ phiếu cho lập luận thiết kế thông minh đã bị thất cử trong kỳ bầu cử ngày 8 tháng 11 năm 2005. Tất cả các vị thắng cử đều là những người đã ủng hộ thuyết tiến hóa. [29]

Bản báo cáo của Ủy Ban Văn Hóa, Khoa Học và Giáo Dục thuộc Quốc Hội Âu Châu như đã dẫn chứng phía trên cũng có sự nhận định như sau:

Những người tin theo thuyết sáng tạo hiện đang tấn công hai mặt: hoặc họ từ chối bản chất khoa học của sự tiến hóa hoặc họ đặt sự nghi ngờ vào trọng điểm của cuộc tranh luận để đọ sức với những người hỗ trợ thuyết tiến hóa. Để đạt mục đích này, họ dựa vào sự kiện rằng khoa học tiến hóa, cũng như bất cứ một khoa học nào khác, thì chưa đóng khép, nghĩa là để tạo sự nghi ngờ ở một vài yếu tố hoặc mô tả chi tiết những yếu tố khác mà chẳng cần đặt vấn đề những căn bản dựa vào.

Đối với những người theo thuyết sáng tạo có sự thuyết phục ở tất cả mọi mức độ, yếu tố không chắc chắn chung quanh công việc của khoa học về chủ đề sáng tạo và tiến hóa thì quá lớn để cho lý thuyết này được tin tưởng. Họ có cần được nhắc nhở rằng điều này phải được áp dụng cho tất cả mọi khoa học không? Chỉ cần trưng ra một thí dụ về hạt nguyên tử là thứ không thể thấy và rồi được phân chia thành hạt nhân và hạt điện tử, sau đó thì hạt “quarks” được khám phá. Tuy nhiên, những khám phá khoa học này không bao giờ thách thức nền tảng của lý thuyết nguyên tử. Một lý thuyết khoa học là mang lại kiến thức mới về những gì mà nó cố gắng giải thích để phù hợp với những dữ kiện mới này. Mặc dù vậy, việc duyệt xét lại và thay đổi một lý thuyết không có nghĩa là đặt lại vấn đề nguyên tắc căn bản của nó, và điều này cũng phải được áp dụng cho lý thuyết tiến hóa.”

Richard Dawkins, một nhà sinh vật học lừng danh chuyên về thuyết tiến hóa và cũng là giáo sư đại học Oxford, so sánh việc giảng dạy lập luận thiết kế thông minh ở nhà trường giống như việc giảng dạy thuyết quả đất phẳng (flat earthism): hoàn toàn đúng nếu trong lớp dạy về lịch sử, nhưng sai nếu ở lớp dạy về khoa học. “Nếu bạn cho rằng có hai trường phái trong khoa học, một trường phái dạy quả đất thì tròn và một trường phái khác dạy quả đất thì phẳng, là bạn đang làm các trẻ em lầm đường lạc lối.” [30]

http://www.lhup.edu/~dsimanek/febible.htm

họa đồ trái đất phẳng, có vòm trời

- theo thánh kinh

earth

trái đất thực sự ngày nay -

nhìn được từ các vệ tinh

Như vậy, cuộc chiến giữa thuyết sáng tạo và thuyết tiến hóa đã thật sự kết thúc. Thuyết sáng tạo và phó sản của nó, lập luận thiết kế thông minh, chỉ là vấn đề của đức tin, mà đức tin là thứ được dựa trên Kinh thánh, sự mạc khải thần thánh, và thẩm quyền độc đoán của các Giáo hội Thiên Chúa giáo; trong khi tiến hóa được xác định như là một sự kiện dựa trên sự quan sát và khám phá của những bộ môn khoa học khác nhau, bằng những phương pháp khoa học có thể kiểm chứng một cách khách quan, để đưa ra được những tiên đoán. Những cố gắng của các nhà biện giải VN cho Thiên Chúa giáo viết về thuyết sáng tạo thường là chỉ để đả phá thuyết tiến hóa khoa học bằng những thứ đồ phế thải, sản phẩm một thời của những hoạt động chống phá thuyết tiến hóa.

Khi mà Giáo Hoàng Benedict XVI đã tuyên bố rằng “Giáo hội đã chấp nhận tiến hóa như là một lý thuyết khoa học”, và Giáo hội Công Giáo La Mã không còn giảng dạy thuyết sáng tạo cho các tín đồ nữa, và Hàn Lâm Viên Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ đã đưa ra lời khuyến cáo của họ năm 1998 rằng, “Trong cộng đồng khoa học, không còn có sự tranh luận về sự tiến hóa có xảy ra hay không, và không có bằng chứng nào chứng tỏ là sự tiến hóa đã không xảy ra.”, và các ông chánh án Hoa Kỳ đã có quyết định không cho dạy thuyết sáng tạo cho các học sinh trường công lập, thì một số nhà biện giải VN cho Thiên Chúa giáo vẫn hằng ngày ra rả chống phá thuyết tiến hóa và nhục mạ các nhà khoa học. [31]

Vậy có nghĩa là những trình bày của các tác giả VN núp dưới cái dù bảo vệ tôn giáo, bất chấp sự thật mà họ luôn luôn tuyên bố muốn cỗ vũ, chỉ là những đồ phế thải mà tôi tin những người có trách nhiệm cho các quyết định như đã trình bày ở trên không phải họ không biết. Những thứ phế thải này là sản phẩm một thời của các hoạt động Thiên Chúa giáo đã phí công sức hơn 100 năm qua cho việc chống phá thuyết tiến hóa.

 

 


Ghi Chú

[1]  Edwards v. Aguillard.

Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Edwards_v._Aguillard

[2]  These four tenets are enumerated, among other places, in McLean v. Arkansas Board of Education, 529 F. Supp. 1255, 1264 (E.D. Ark. 1982) (quoting the Arkansas statute struck down in that case); Distinction Between Scientific Creationism and Biblical Creationism, Acts& Facts 4 (December 1978) (setting forth Wendell R. Bird's summary of the model); and Morris, The Tenets of Creationism, Impact, July 1980, at ii. Impact and Acts & Facts are published by the Institute for Creation Research. Although these particular articles distinguish "Scientific Creationism" from "Biblical Creationism," the tenets of both types of creationism include the four listed above. Impact, supra, at ii-iv; Acts& Facts, supra, at 4.

[3] As reported by Newsweek: "By one count there are some 700 scientists with respectable academic credentials (out of a total of 480,000 U.S. earth and life scientists) who give credence to creation-science, the general theory that complex life forms did not evolve but appeared 'abruptly'."Martz & McDaniel 1987, p. 23

[4] Finding the Evolution in Medicine, Cynthia Delgado, NIH Record, July 28, 2006.

[5] Public beliefs about evolution and creation, Robinson, B. A. 1995.

[6] Many scientists see God's hand in evolution, Witham, Larry, Reports of the National Center for Science Education 17(6): 33, 1997

[7] Pew Research Center: "Public Praises Science; Scientists Fault Public, Media" July 9, 2009

[8] Religious Groups: Opinions of Evolution, Pew Forum (conducted in 2007, released in 2008)

[9] List of scientific societies rejecting intelligent design 2) Kitzmiller v. Dover page 83. 3) The Discovery Institute's A Scientific Dissent From Darwinism petition begun in 2001 has been signed by "over 600 scientists" as of August 20, 2006. A four day A Scientific Support For Darwinism petition gained 7733 signatories from scientists opposing ID. The AAAS, the largest association of scientists in the U.S., has 120,000 members, and firmly rejects ID. More than 70,000 Australian scientists and educators condemn teaching of intelligent design in school science classes. List of statements from scientific professional organizations on the status intelligent design and other forms of creationism.

[10] National Science Teachers Association, a professional association of 55,000 science teachers and administrators in a 2005 press release: "We stand with the nation's leading scientific organizations and scientists, including Dr. John Marburger, the president's top science advisor, in stating that intelligent design is not science.…It is simply not fair to present pseudoscience to students in the science classroom." National Science Teachers Association Disappointed About Intelligent Design Comments Made by President Bush National Science Teachers Association Press Release August 3, 2005

[11] Defending science education against intelligent design: a call to action, Journal of Clinical Investigation 116:1134–1138 American Society for Clinical Investigation, 2006.

[12] "Biologists aren’t alarmed by intelligent design’s arrival in Dover and elsewhere because they have all sworn allegiance to atheistic materialism; they’re alarmed because intelligent design is junk science." H. Allen Orr. Annals of Science. New Yorker May 2005.Devolution—Why intelligent design isn't. Also, Robert T. Pennock Tower of Babel: The Evidence Against the New Creationism.

[13] Junk science, Mark Bergin. World Magazine, Vol. 21, No. 8 February 25, 2006.

[14]  National Academy of Sciences, 1999 Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences, Second Edition

[15]  The Elie Wiesel Foundation for Humanity Nobel Laureates Initiative. Intelligent design cannot be tested as a scientific theory "because its central conclusion is based on belief in the intervention of a supernatural agent." Nobel Laureates Initiative

[16]  Faculty of Science, University of New South Wales. 20 October 2005. Intelligent Design is not Science - Scientists and teachers speak out

[17]  List of scientific societies rejecting intelligent design

[18]  Ruling, Kitzmiller v. Dover page 83.

[19]  Hervé Le Guyader, biologist, Professor at the University of Paris VI - Pierre and Marie Curie.

[20]  Những Nguy Hiểm Của Thuyết Sáng Tạo Trong Nền Giáo Dục / The dangers of creationism in education.

Nguồn: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/EDOC11375.htm

[21]  Wedge Strategy Discovery Institute, 1999.

[22]  Some bills seek to discredit evolution by emphasizing so-called "flaws" in the theory of evolution or "disagreements" within the scientific community. Others insist that teachers have absolute freedom within their classrooms and cannot be disciplined for teaching non-scientific "alternatives" to evolution. A number of bills require that students be taught to "critically analyze" evolution or to understand "the controversy." But there is no significant controversy within the scientific community about the validity of the theory of evolution. The current controversy surrounding the teaching of evolution is not a scientific one." AAAS Statement on the Teaching of Evolution American Association for the Advancement of Science. February 16, 2006

[23]  Defending science education against intelligent design: a call to action American Society for Clinical Investigation, Journal of Clinical Investigation. 116:1134-1138 (2006)

[24] Let's Be Intelligent About Darwin, Elizabeth Nickson. Christianity.ca, February, 2004.

[25] Witness For The Prosecution, Darwin on Trial author brings together anti-Darwin coalition to bring down evolution, Joel Belz. World Magazine, Volume 11, Number 28, p. 18. November 30, 1996.

[26] Defeating Darwinism by Opening Minds, Phillip E. Johnson. 1997. pp. 91-92

[27] Berkeley’s Radical An Interview with Phillip E. Johnson, Touchstone Magazine interview, June 2002.

[28] Wikisource: Kitzmiller v. Dover Area School District et al., H. Conclusion

[29] The Evolution Wars, Claudia Wallis, TIME magazine, August 15, 2005.

[30] Judge Rules Against 'Intelligent Design', Michael Powell, The Washington Post, December 21, 2005

[31 ] Lại Phải Trả Lời Ông Chu Tất Tiến (Về bài Lời Cuối Cho Ngài Học Gỉa TTL), Trần Tiên Long

 

Các bài của Trần Tiên Long

 ▪ Lại Phải Trả Lời Ông Chu Tất Tiến - Trần Tiên Long

Những Ngụy Biện Của Các Nhà Biện Giải TCG Chống Phá Thuyết Tiến Hóa - Trần Tiên Long

Tôi không theo Pascal - Trần Tiên Long

Trao đổi với ông Nguyễn Hoài Vân - Trần Tiên Long

Chiều Kích Của Thiên Chúa - Trần Tiên Long

Hai Lối Chứng Minh Không Có Thượng Đế - Trần Tiên Long

Vấn Đề Chứng Minh Thượng Đế - Trần Tiên Long

Ngôi nhà ảo tưởng của Mẹ Teresa - Trần Tiên Long

Thượng Đế Hữu Tình Hay Vô Tình - Trần Tiên Long

Thần học Tự do-Hiện đại - Trần Tiên Long dịch

Vu Khống: Một Căn Bệnh Bất Trị - Trần Tiên Long

Các bài viết của tác giả Trần Tiên Long - Trần Tiên Long

Không Ai Độc Quyền Làm Điều Tốt - Trần Tiên Long

Công Giáo Và Vấn Đề Phá Thai - Trần Tiên Long

Cả Miền Nam Bị Chúc Dữ - Lỗi Tại Chúng Ta Mọi Đàng - Trần Tiên Long

Thượng Đế, Ngài Là Ai? - Trần Tiên Long

Không Thể Có Thượng Đế - Richard Dawkins /Trần Tiên Long

Sự Tiến Hóa Của Tư Tưởng - James Underdown /Trần Tiên Long

Một vài ý tưởng nhân đọc “Vũ trụ vô biên” - Trần Tiên Long

Thượng đế và các nhà khoa học - Trần Tiên Long

Vũ trụ, con người, và Tạo hóa - Trần Tiên Long

Những Thủ Đoạn Mánh Mung Chống Phá Thuyết Tiến Hóa Khoa Học - Trần Tiên Long

Tôi Đọc Đặng Thúy BN587: Phản Biện Hay Mạt Sát Biện? - Trần Tiên Long

Tôi Đọc Tiếp Đặng Thúy BN587: Cũng Vẫn Là Mạt Sát Biện! - Trần Tiên Long

Sự Bất Lương Khi Trích Dẫn Cho Mục Đích Mạt Sát Biện - Trần Tiên Long

Tại Sao Tôi Là Người Không Tin? (I) - Robert Green Ingersoll / TTL dịch

Tại Sao Tôi Là Người Không Tin? (II) - Robert Green Ingersoll /TTL dịch

Vấn Đề Kính Trọng Một Niềm Tin - Trần Tiên Long

Làm Gì Có Phép Lạ! - Trần Tiên Long

Tôi Đọc Nguyễn Hoài Vân - Hữu Thần Hay Vô Thần? - Trần Tiên Long

Một Não Trạng Kỳ Thị Tôn Giáo Nặng - Trần Tiên Long

Giấu Đầu Lòi Đuôi - Trần Tiên Long

Cái Chết của Chế Độ Ngô Đình Diệm và Chuyện Cái Đuôi Con Chồn - Trần Tiên Long

Xin Đừng Lừa Chúng Tôi - Trần Tiên Long

Hạt Chết Tiệt - Higgs boson - Trần Tiên Long

Cái Rốn Của Vũ Trụ - Trần Tiên Long

Những Ý Kiến Nghiêm Chỉnh Cho Kỳ Bầu Cử Tổng Thống Sắp Tới (2012) - Diễn Đàn

Trần Tiên Long, Hữu Nghị - Trao đổi với ông NguyenT

Đảng Nào Chuyên Lo Bảo Vệ Giới Nghèo? - Trần Tiên Long

Trao Đổi Với Nhà Phê Bình Sách Hiếm - Trần Tiên Long

Vài Lời Với Cháu Phê Bình Sách Hiếm - Trần Tiên Long

Trò ảo thuật về bầu cử - Đảng Nào Xài Phung Phí Nhất? - Lữ Giang, Trần Tiên Long

Sự Thật Vẫn Là Sự Thật - Micae Lê Văn Ấn, Trần Tiên Long

Những Tiên Đoán Sai Lầm Về Ngày Tận Thế - Trần Tiên Long

Thấy Sang Bắt Quàng Làm Họ - Trần Tiên Long

Không Có Tôn Giáo Nào Cao Trọng Hơn Sự Thật - Trần Tiên Long

Ki-tô Giáo hay Thiên Chúa Giáo? - Trần Tiên Long

Người Không Tin Hay Người Vô Thần? - Trần Tiên Long

Giáo Hoàng Tuyên Bố Phải Giữ Bí Mật Cuộc Điều Tra Vụ Rò Rỉ Của Vatican - By Erin McClam/ NBC News

Phải Hiểu Kinh Thánh Như Thế Nào? - Trần Tiên Long

Tôi Đọc Lữ Giang: Vọng ngữ: Con đường giải thoát? - Trần Tiên Long

Tăng Đồ Và Thiền Sư - Trần Tiên Long gửi

Vấn Đề Phê Phán Tôn Giáo - Đáp Lời Ông Thinh Nguyễn - Trần Tiên Long

Vài Chi Tiết Về Một Bài Phản Biện - Trần Tiên Long

Đàng Nào Thì Hoài Ngô Cũng Xạo! - Trần Tiên Long

Nạn Tu Sĩ Hiếp Dâm - Lập Trường Ngừa Thai Của Công Giáo - Nếu Không Tin Liên Hiệp Quốc Thì Còn Tin - Trần Tiên Long

Tôi Đọc Duyên Lãng Hà Tiến Nhất - (Đôi Điều về Trần Chung Ngọc) - Trần Tiên Long

Nghề Đi Tu - Cộng Sản Không Phải Là Thần Thánh - Trần Tiên Long

Miên Man Chuyện Đức Tin - Trần Tiên Long

Xin Được Mãi Mãi Là Người Việt Nam - Trần Tiên Long

Có Một Cuộc Chiến Rộng Lớn - Trao đổi với tác giả Gò Vấp 69 - Trần Tiên Long

Tôi Đọc Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng - Về bài: Tôn Giáo Là Một Phạm Trù Đức Tin... - Trần Tiên Long

Luật Im Lặng “Code of Silence” - Trần Tiên Long

Tôi Đọc Phúc Linh: Al-Hoàng và Planned Parenthood - Trần Tiên Long

Góp Ý Về Chuyện 60 Năm Vẫn Còn Xạo - Trần Tiên Long

Giê-su Bị Đóng Đinh Vì Các Tông Đồ Mang Khí Giới - Douglas Main/Trần Tiên Long

Stephen Hawking Khẳng Định Không Có Gót - By Chris Matyszczyk / Trần Tiên Long

Sao Không Về Việt Nam? và Lằn Ranh Quốc Cộng - Phúc Linh vs Trần Tiên Long

Cả Đời Tôi Tìm Chúa - Trần Tiên Long

Môn Đệ Chúa hay Nô Lệ Vatican? - Trần Tiên Long vs Đặng Bảo

Tôi Đọc Vũ Linh: Cái Loa Tuyên Truyền Của Đảng Cộng Hòa - Trần Tiên Long

Sử Gia Cân Nhắc Về Sự So Sánh Của Obama Giữa Quân Hồi Giáo ISIS Với Các Thập Tự Quân Thiên Chúa - Evan Simon/ Trần Tiên Long dịch

Chỉ Có Sự Thật Mới Giải Thoát Chúng Ta - Trần Tiên Long

Con Chiên Đặng Đình Thúy BN587: Một Chuyên Gia Mạt Sát Biện - Trần Tiên Long

Lý Tưởng Phục Vụ Hay Công Cụ Của Ngoại Bang? - Trần Tiên Long

Còn Có Một Đời Sau? - Trần Tiên Long

Tính Đạo Đức Giả của Phong Trào Đòi Quyền Sống - Trần Tiên Long dịch

Cảnh Quan Tôn Giáo Ở Hoa Kỳ Đang Thay Đổi - Trần Tiên Long chuyển dịch

Trả Lời Bà Gs. Ts. NTT Lần Nữa - Trần Tiên Long

Giáo Hoàng Francis Cũng Là "Con Rắn Độc Giao Điểm" và Là "Tay Sai Của Cộng Sản"? - Trần Tiên Long

Nhận Định Về Cuộc Tranh Luận Giữa Hoàng Duy Hùng và Trần Trí Hoàng - Trần Tiên Long

Vatican Ra lệnh Cho Các Tân Giám Mục Không Phải Báo Cáo Chuyện Lạm Dụng Tình Dục Với Cảnh Sát - Trần Tiên Long chuyển dịch

Có Chúa Không Nhỉ? - Phản biện bài "Biết Đâu Đó Là Sự Thật" của Andrew Tran - Trần Tiên Long

Bẻ Gãy Các Luận Cứ Của Thiên Chúa Giáo Về Sự Hiện Hữu Của Chúa Trời - Trần Tiên Long giới thiệu

Đảng Cộng Hòa Đang Dẫy Chết - Trần Tiên Long

Về Những Thuyết Âm Mưu - Trần Tiên Long

Tranh Luận Quanh Đề Tài James Comey: Một Con Bài Đang Bị Lật Tẩy - Trần Tiên Long

Có Những Con Người Vô Tâm (Về V/Đ Trục Xuất Người Việt Sinh Sống Tại Hoa Kỳ) - Trần Tiên Long

Bóng Ma Cộng Sản - Trần Tiên Long

Lại Chuyện Chống Cộng - Trần Tiên Long

 ▪ Tại Sao Tôi Chống Công Giáo? - Trần Tiên Long

Gửi Bạn N.Đ. Quốc - Công Giáo Không Còn Là Một Nguyên Khối - Trần Tiên Long

Lòng Bao Dung Tôn Giáo - Thế nào là "rác rưởi" - Trần Tiên Long

Giáo Hoàng Không Thể Sai Lầm? - Vấn Đề Ngừa Thai - Trần Tiên Long

Tôi Không Thể Là Một Chiên Ngoan - Thư Hồng Y Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Timothy M. Dolan kê - Trần Tiên Long

76% người Công Giáo ở Hoa Kỳ đã bỏ đạo - Trần Tiên Long

Trả lời ông William Doan - về chuyện Ô.Trần văn Khê /Đức Mẹ Lộ Đức ( Lourdes ) Pháp quốc - Trần Tiên Long

Trả lời ông Francis Dương / Ý Nghĩa Cuộc Chiến 1954 - 1975 - Trần Tiên Long

Trả lời ông Aladin Nguyen - Những lời văn ác độc, vô đạo này lấy từ cuốn kinh nào vậy? - Trần Tiên Long

Một Thách Thức Cho Ông BKDC CTT - Trần Tiên Long

Linguistics? Phiên Âm - Phiên Dịch - Phát Âm ... Phát Phờ - Hoàng Thái - Trần Tiên Long

Những Tiên Đoán Sai Lầm Về Ngày Tận Thế - Trần Tiên Long - Nguyễn Hữu Ba -

Hòa Thượng: Có Thể Chung Sống... - Thánh Kinh: Hãy Giết Hết ... - Vũ Linh Châu - Trần Tiên Long

Không có lằn ranh Quốc-Cộng.- Chỉ Có Lằn Ranh Quốc Gia hay Phản Quốc - Giác Hạnh - Trần Tiên Long

Tác giả Lữ Giang đã từng vu khống Phật giáo là công cụ của Mỹ từ khuya - Trần Tiên Long - Trần Quang Diệu

Một câu hỏi cần phải được đặt ra - TT Kennedy có hối hận về việc lật đổ ông Diệm không? - Trần Tiên Long

Ngoại trưởng Kerry tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Bà - Trần Tiên Long

Số tiền viện trợ sẽ lên đến hơn 156 triệu trong vòng hai năm cho vùng Đông Nam Á - Trần Tiên Long

Xin Trao Đổi Với Ông Huỳnh Ngọc Đương (Chủ Diễn Đàn TVBQGVN) - Trần Tiên Long

Xin Tác Giả Huỳnh Văn Lang Lên Tiếng (về vụ giải thưởng Magsaysay) - Trần Tiên Long

Ai muốn tái diễn lịch sử - Nguyên Nhân Đưa Đến Việc Cấm Đạo - Duyên Lãng HTN - Trần Tiên Long

TT Ngô Đình Diệm Có Xạo Ke Không? - Giả vờ với thuộc cấp như đã nhận được giải thưởng - Huỳnh Văn Lang -Trần Tiên Long

Câu hỏi tiếp theo: TT Ngô Đình Diệm Xạo hay Hoài Ngô Xạo? - Trần Tiên Long

Nếu Đã Phi Dân Tộc Thì Sẽ Phản Dân Tộc - Ối trời đất ơi, đến ngày hôm nay - Bs Phùng Văn Hạnh -Trần Tiên Long

Bỏ tù cũng chửi, thả ra cũng chửi. - Trần Tiên Long

Trao Đổi Với Ông Nguyễn Phi Thọ - báo Đất Mẹ - Trần Tiên Long

Tôi không hiểu bà đòi tranh luận về vấn đề gì? - Góp ý với bà Bs. Nguyễn Thi ̣ Thanh - Trần Tiên Long

Tôi công khai thách thức con chiên Thanh Pham và đồng bọn - Trần Tiên Long

Toàn quyền “delete” - Đòi hỏi thiên hạ chỉ được viết về những điều mình thích - là - Nguyễn Minh Tánh -Trần Tiên Long

Xin Đừng Lừa Chúng Tôi - Gửi Phúc Linh Vũ Hiển - Trần Tiên Long

Trả Lời Ông Việt Chinh / Góp ý của ông GH về nhân vật Ls. HDH - Trần Tiên Long - Giác Hạnh

Trả lời ông Võ Long Ẩn / Một thách thức cho Võ Long Ẩn - Trần Tiên Long

Vấn đề lý thuyết, giả thuyết, sự kiện, bằng chứng, chứng cớ, chứng minh... - Trần Tiên Long

Góp Ý Về Chuyện 60 Năm Vẫn Còn Xạo - Trần Tiên Long - Duyên Sinh

Thì Cũng Chỉ Chọi Đá Đường Rày Xe Lửa/ Góp Ý Về Chuyện 60 Năm Vẫn Còn Xạo - Kim Âu - Lữ Giang - Trần Tiên Long

Ngô Kỷ đòi độc quyền yêu nước / VIDEO NGÔ KỶ phản đối Nguy ễn Ngọc Ngạn - Trần Tiên Long

"Tại sao vu khống đã trở thành một căn bệnh bất trị?" - Trần Tiên Long _ Trần Quang Diệu

Chẳng Có Gì Ngạc Nhiên - Tại Sao Vu Khống Đã Trở Thành Một Căn Bệnh Bất Trị? - Trần Tiên Long

Xin Một Chút Lương Thiện Tối Thiểu! Một Não Trạng Kỳ Thị Tôn Giáo Nặng / Xin ông Vũ Linh Châu tr - Vũ Linh Châu - Trần Tiên Long

Lòng Kính Trọng Không Phải Là Thứ Cho Không - Gửi ông Ls. Lê Duy San - Trần Tiên Long

Nếu có thể làm được những điều ích quốc lợi dân, cho dù có bị đội cái mũ CS tôi - Giác Hạnh - Trần Tiên Long

Lỗi Tại Chúng Ta Mọi Đàng - Cả miền Nam bị chúc dữ (?) - Trần Tiên Long

Phản biện bài viết: "Con Người – Hình Ảnh Thiên Chúa" của LM Nguyễn Hữu An - Trần Tiên Long

Câu Hỏi Cho Người Công Giáo VN Chống Cộng - Nhân chuyến thăm Vatican của TT Nguyễn Tấn Dũng - Trần Tiên Long

Vậy Ai Không Phải Là CS - Vậy VC là ai? - Trần Tiên Long - Giác Hạnh

Góp Ý Về Bài Giảng Của Lm. Nguyễn Văn Toản - Trần Tiên Long

Thư GM Mai Thanh Lương gửi Nhà Văn Quyên Di - Xin Bác Trần Tiên Long chia sẻ chi tiết hơn về nội dung - BBT CGVN - Trần Tiên Long

Vẫn Chỉ Là Một Công Cụ / Câu Hỏi Cho Người Công Giáo VN Chống Cộng - Lỗ Tốn -Trần Tiên Long

Sao Không Mở Mắt Mà Nhìn? - Vấn Đề Hỏa Ngục - Trần Tiên Long

Khoa Học (Nào) Dẫn Đến Thiên Chúa ...? - Trần Tiên Long

Giáo Hoàng Francis Là Con Rắn Độc Giao Điểm? - Trần Tiên Long

Hãy mang chính trị vào các giáo xứ - Trần Tiên Long

Chưa có ai chê trách một tôn giáo chỉ vì duy nhất nó xuất phát từ ngoại tộc - Trần Tiên Long

Ẩn số X của ông Chu Tất Tiến - Chiếc ô-tô có linh hồn không? - Chu Tất Tiến vs Trần Tiên Long +

Trả lời ông Trần Quang Diệu: Tỷ lệ ly dị của những người tin Chúa cao nhất - Trần Tiên Long

Thiên Chúa chỉ là một sinh vật tưởng tượng của con người - Trần Tiên Long - Duyên Sinh

Câu đố tháng 10 - Quan tuần phủ Ninh Thuận lại có thể xây một tháp nước ở Phan Thiết? - Trần Tiên Long - Phượng Hoàng GV

Giáo Hội Trong Cơn Bão Bùng - Lỗi Tại Chúng Ta Mọi Đàng - Trần Tiên Long

Con Người Thường Ham Sống, Sợ Chết! - Chị Lê Tín Hương - Đức Mẹ La Vang - Trần Tiên Long

"Phép lạ" làm cho xứ sở tiêu vong- Ham Sống, Sợ Chết - NS Lê Tín Hương và Thượng Tọa Thích Thôn - Trần Quang Diệu - Trần Tiên Long

Quanh Đề Tài Cầu Nguyện - Con Người Còn Cao Trọng Hơn Thượng Đế - Trần Tiên Long

Đức Mẹ (Guadalupe) hiện ra để làm gì. Chẳng lẽ chỉ để khoe một cái áo choàng Tilma thôi - Trần Tiên Long

Ánh Sáng Tuệ Giác của Thích Chúc Đại - Trần Tiên Long giới thiệu

Thưa bạn Andrew Tran: Trước khi tôi viết phản biện, xin bạn cho biết dự định của bạn - Trần Tiên Long

Con Chiên Còn Có Nhiều Lông Hơn Con Khỉ - Trần Tiên Long

Ki-tô Giáo hay Thiên Chúa Giáo? - Trần Tiên Long

Ngớ ngẩn: Tại sao Thiên Chúa lại có thể để xảy ra một thảm họa khủng khiếp như vây? - Trần Tiên Long

Chống một chế độ, hay chống lại quyền lợi của quốc gia và dân tộc VN? - Trần Tiên Long

Hillary Clinton sẽ thắng lớn / Tương phản giữa các TT Dân Chủ và Cộng Hòa - Trần Tiên Long

Kinh thánh (đạo thờ Chúa): Hãy giết những người theo tôn giáo khác! - Trần Tiên Long


▪ ▪


Trang Tôn Giáo