●   Bản rời    

Chiều Kích Của Thiên Chúa (Trần Tiên Long)

Chiều kích của Thiên Chúa

Trần Tiên Long

http://sachhiem.net/TTL/TranTL03.php

21 tháng 1, 2011

From: qtran

To: nhiều Đ/C và 'sachhiem'

Sent: Sunday, January 16, 2011 7:16 AM

Subject: [GoiDan] RE: Chiều kích của Thiên chúa

 

Thưa quí đọc giả,

Trong điện thư đưa vào diễn đàn ngày hôm qua, 15/01/2011, Tiến sĩ Hồng Lĩnh Hồ Nam Trân đã lập luận như sau: 

“Điểm thứ hai cùa Bác qtran mà anh bác bỏ là PHÉP QUY NẠP tào lao mà Bác ấy dùng trong lý luận của Bác ấy. Vì Bác ấy lấy các luật lệ của vật lý cổ điển Newton hay vật lý Ba Động , rồi quy nạp sang phạm trù hay lãnh vực Thần Thánh…

Bác qtran dùng tổng hợp của hai vật lý kia như điểm đi, tuy chưa có cái cầu như cái cầu De Boglie giữa hai vật lý kia, và qua QUY NẠP, Bác ấy lấy kết luận cho vấn đề Thần Thánh hay bắt thần Thánh phải tuân theo hai vật lý kia…

Bác qtran to gan qúa. Vừa QUY NẠP ẩu đã lại không có cầu qua sông như chiếc cầu De Broglie. Thời cái kết luận của Bác ấy về  Thần Thánh là cái ẩu đã. Em nuôi cứ bênh đi. Anh nuôi đánh chết bí giờ, vì cô em ẩu đã qúa. Có nghe không.”

Vậy nay tôi viết bài này để phản biện lại lập luận của Tiến sĩ HL HNT

Trân trọng,

TVQ

 

Chiều kích của Thiên Chúa

Trần Tiên Long

 

Người ta thường gán cho những hữu thể thiêng liêng như Thượng đế, thần thánh, hay ma quỉ thuộc một chiều kích khác, không thuộc chiều kích không gian và thời gian của vũ trụ chúng ta đang sống. Vũ trụ hiện tại là một vũ trụ có chiều kích bốn chiều, bao gồm ba chiều không gian và một chiều thời gian. Những chiều kích khác là những chiều từ thứ năm trở lên. Bởi thế, những phán đoán của con người ở chiều kích này về những gì ở chiều kích khác trở nên vô giá trị. Những định luật khoa học và những giá trị con người gán cho mọi sự vật chỉ có giá trị ở chiều kích của vũ trụ này. Nếu có một chiều kích khác nằm bên ngoài chiều kích không gian và thời gian của vũ trụ này thì phải có những định luật khác và những giá trị khác. Do đó, không thể lấy lòng dạ của con người để phê phán Thiên chúa, một hữu thể phi thời gian và không gian, nằm bên ngoài chiều kích của vũ trụ này.

http://www.godandscience.org/apologetics/xdimgod.html

Một nhận định như vậy thì hoàn toàn hợp lý và chính xác, không thể phủ bác ở bất cứ điểm nào. Tuy nhiên, nếu áp dụng nhận định đó vào trong lập luận logic thì phải áp dụng một cách đồng đều và triệt để, không thể độc đoán và tùy tiện theo nhu cầu lý luận. Áp dụng nó tùy tiện là một thủ đoạn ngụy biện mà các nhà thần học Thiên chúa giáo hay dùng khi họ dạy chúng ta về những hữu thể thiêng liêng nằm ở một chiều kích khác.

Câu hỏi được đặt ra là có ai trong chúng ta đang sống ở chiều kích khác để biết về Thiên chúa, thần thánh, ma quỉ, thiên đàng, địa ngục v.v…,  những thứ không nằm trong chiều kích không gian và thời gian của vũ trụ này? Ấy vậy mà con người dám ngạo mạn, tự nhận mình là đại diện của Thượng đế, thấu hiểu cả ý định của Ngài, để giảng dạy cho chúng ta về Thượng đế, làm như họ lấy dễ dàng một vật từ túi áo ra; và còn cho mình cái quyền cầm buộc trên trời và dưới đất để tha tội cho thiên hạ.

Giáo hội bao gồm những thành phần rất phàm tục như tất cả mọi người trong chúng ta, nghĩa là có giới hạn, hay sai lầm, và hoàn toàn nằm trong chiều kích không gian và thời gian của vũ trụ này. Vậy làm cách nào mà những con người cụ thể ở chiều kích này biết và hiểu được những hữu thể vô hình ở chiều kích kia? Họ bảo họ có thần khải và cuốn Kinh thánh mà họ gọi là “lời của Chúa” giúp họ biết được những điều chúng ta không thể biết bằng trí tuệ hữu hạn của con người.

Nhưng xin quí đọc giả hãy nhìn kỹ những gì họ dạy chúng ta về một thế giới nằm bên ngoài chiều kích của vũ trụ chúng ta đang sống. Ngày nay các học giả về Kinh thánh đều đã đi đến kết luận rằng, đó là một cuốn sách chứa đựng vô số điều sai lầm và mâu thuẩn như bao cuốn sách thiêng khác viết về thần thoại ở thời man khai khi con người chưa biết gì về khoa học. Bên cạnh những điều hợp luân lý mà con người ở đâu cũng biết, không thể gọi được là độc đáo, thì được san kẻ bởi những điều ghê tởm, vô luân, phi đạo đức. [1]

Họ lại bảo “lời Chúa” là lời của đấng toàn hảo và toàn năng nên không thể chứa đựng những điều bất toàn. Có chăng bất toàn là tại vì con người hữu hạn không hiểu được những ý nghĩa vô hạn, ẩn dụ trong lời Chúa.

Chúng ta biết hiện có rất nhiều phương pháp giải thích và diễn dịch Kinh thánh khác nhau, nhưng lại không có một phương pháp duy nhất nào có thể giải thích thỏa mãn toàn bộ hai cuốn kinh Tân ước và Cựu ước. Nếu đã có quan điểm Truyền thống Duy văn tự chủ trương giải thích Kinh thánh theo nghĩa đen, không chấp nhận sự phê phán tự do, thì cũng có quan điểm đối nghịch, như thần học Tự do Hiện đại hay thần học Giải phóng, chủ trương giải thích Kinh thánh theo những ý nghĩa biểu tượng, chứ không theo nghĩa đen của từng câu chữ.

Mỗi phương pháp giải thích đều có những điều lợi và điều bất lợi, đưa đến những hệ lụy mâu thuẩn, mang tính loại trừ nhau, không có đáp số. Và ngày nay, người ta vẫn tiếp tục, cùng một lúc, dùng nhiều phương pháp khác nhau để giải thích. Nếu dùng phương pháp này để giải thích ở đoạn này nhưng khi sang đoạn khác có thể bị bí thì người ta lại dùng phương pháp khác, miễn sao gỡ được thế bí. Và ngay cả sau khi đã kết án công khai thần học Giải phóng theo Chủ nghĩa Hiện đại là công cụ của ma quỉ, không được sử dụng, bằng một Thông Điệp của Giáo hoàng Pius X năm 1907, người ta vẫn cứ vô tư dùng nó một cách vô tội vạ ở những trường hợp cần thiết. Đó chẳng phải là lối lập luận ngụy biện, độc đoán, và tùy tiện trong thần học Thiên chúa giáo sao? [2]

Hơn nữa, nếu đã chấp nhận những hữu thể thiêng liêng nằm ở chiều kích khác thì toàn bộ nền thần học Thiên chúa giáo sẽ trở thành vô dụng. Bởi lẽ những hữu thể thiêng liêng đó không phải tuân theo những định luật, những giá trị thuộc chiều kích không gian và thời gian của vũ trụ chúng ta đang sống. Họ được thăng hoa thành siêu việt (transcendental), nghĩa là nằm bên ngoài vũ trụ này, ở một vũ trụ có chiều kích khác, tuân theo những định luật và những giá trị riêng biệt.

Có thể những điều mà chúng ta gọi là đạo đức và luân lý lại là những điều vô đạo đức và phi luân đối với họ. Những điều chúng ta khuyến khích và vinh danh có thể là những điều họ không muốn chúng ta theo đuổi, bởi vì không thể có bất cứ điều gì có thể được xem là không phù hợp đối với họ. Cũng có thể người ác sẽ được hưởng phước thiên đàng, còn người tốt lành sẽ bị đày xuống địa ngục.

Ngay cái ý tưởng “siêu việt” cũng đã hoàn toàn trái nghịch với toàn bộ nền thần học Thiên chúa giáo. Cái ý tưởng đó làm người ta liên tưởng tới một siêu sinh vật sống ngoài cõi vũ trụ này và được xem như là nguyên nhân đầu tiên làm chuyển động vũ trụ trước khi được tạo dựng. Nó phù hợp với ý tưởng Thượng đế của các nhà khoa học như là cú “đá” đầu tiên, tác giả của vụ nổ lớn (big bang). Chính Thượng đế sáng tạo này vì nằm ngoài vũ trụ nên không hề can thiệp vào tiến trình tiến hóa của vạn vật, và như thế, hoàn toàn lãnh đạm với mọi công việc của loài người. 

Nhưng ngược lại, nền thần học Thiên chúa giáo dạy chúng ta tôn thờ một Thượng đế thường hay can thiệp vào sinh hoạt trần thế, thương yêu loài người đến nỗi đã hiện thân xuống làm người, chịu chết nhục nhã trên thập giá để cứu chuộc nhân loại khỏi tội tổ tông, cái tội mà cũng chính Ngài đã giáng xuống cho con người. Và Ngài còn ở với con người mọi ngày cho đến tận thế, bên cạnh Giáo hội để cho mọi quyết định của Giáo hội không thể sai lầm trong những vấn đề đức tin và luân lý.

Như vậy, lập luận rằng không thể lấy lòng dạ của con người để phê phán Thiên chúa, một hữu thể thiêng liêng không nằm trong chiều kích không gian và thời gian của vũ trụ chúng ta đang sống, là một lối lập luận ngụy biện, độc đoán, và tùy tiện theo nhu cầu lý luận của các nhà thần học Thiên chúa giáo. Chúng ta chỉ có thể hoặc lập luận theo thế này hay lập luận theo thế kia, chứ không thể tùy tiện bắt cá cả hai tay. Dù lập luận theo cách nào thì toàn bộ nền thần học Thiên chúa giáo cũng đã trở thành vô giá trị. Đó là lý do tại sao việc tin vào điều vô lý đã đóng một vai trò hết sức quan trọng, được thăng hoa thành một nhân đức lớn trong Thiên chúa giáo: nhân đức tin.

 

Ghi chú:

[1] Trang nhà Evil Bible.com

Nguồn: http://www.evilbible.com/

[2] Thần học Tự do Hiện đại / Trần Tiên Long dịch

Nguồn: http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9279&rb=0303