●   Bản rời    

Những Thủ Đoạn Mánh Mung Chống Phá Thuyết Tiến Hóa

Những Thủ Đoạn Mánh Mung

Chống Phá Thuyết Tiến Hóa

Trần Tiên Long

http://sachhiem.net/TTL/TranTL11.php

01-Dec-2011

Charles Darwin_young

Charles Darwin (1809-) lúc trẻ

Tôi vẫn thường thắc mắc tại sao ở thời đại văn minh điện tử này mà vẫn còn có nhiều người trong chúng ta lại còn tin vào thuyết sáng tạo, một giả thuyết của những người tiền sử được ghi chép lại trong cuốn kinh Sáng Thế Ký của Thiên Chúa giáo, trong khi thuyết tiến hóa dựa trên các sự kiện giải thích rõ ràng nguồn gốc của sự sống đã được toàn thể cộng đồng khoa học thế giới xác nhận đúng đắn nhất, không có một lý thuyết nào khả dĩ thay thế, để làm căn bản cho nhiều bộ môn khoa học khác nhau, thì họ lại tuyệt đối không chấp nhận. Có lẽ câu trả lời hợp lý hơn cả là do những chiến dịch vận động mánh mung của các tổ chức tôn giáo núp dưới chiêu bài khoa học đã làm cho việc chấp nhận sự kiện tiến hóa gần như bất khả thi. Như vậy, việc bàn về những hoạt động này của các tổ chức tôn giáo là điều cần thiết để làm sáng tỏ cho thắc mắc nêu trên.

Trước khi đi vào vào chủ đề, tưởng cũng cần bàn sơ qua lập trường của cộng đồng khoa học hiện nay về hai lý thuyết đối nghịch là sáng tạo và tiến hóa để chúng ta có sự so sánh đâu là một lý thuyết khoa học khả tín, và đâu là chuyện hoang tưởng của thần thoại, một vấn đề của đức tin, không có một chút bằng chứng nào hỗ trợ.

Lập Trường Của Cộng Đồng Khoa Học

Giả thuyết sáng tạo và phó sản của nó, lập luận thiết kế thông minh, đã bị cộng đồng khoa học bác bỏ vì họ cho đó chẳng phải là một giả thuyết đúng đắn, phù hợp với tinh thần khoa học, cho dù nó đã được ngụy trang dưới những danh từ mang vẻ khoa học, như khoa học sáng tạo (creation science) hoặc lập luận thiết kế thông minh (intelligent design). Lập luận này đã được mánh khóe trình bày dưới những dạng từ ngữ mang tính thế tục, cố ý tránh né việc nhắc đến một tác nhân thiết kế mà ai ai cũng thừa hiểu đó là Thiên Chúa của Thiên Chúa giáo. Tác nhân thiết kế đó được ngụ ý trong phần giả thiết của lập luận để cho phép can thiệp theo cách thức mà chỉ có thần thánh mới có thể làm nổi. Những cỗ vũ cho giả thuyết này chỉ là những vận động ồn ào của các nhà tôn giáo, mang nặng màu sắc chính trị hành lang vì động lực tôn giáo, hoàn toàn không có tâm ý để thăng tiến khoa học. Những vận động của họ ở mọi lĩnh vực đã đưa đến những hệ lụy khó khăn cho cộng đồng khoa học nói riêng, và cho phúc lợi an sinh của xã hội nói chung, và đã được kết thúc bằng những phán quyết của các tòa án, tiểu bang cũng như liên bang, không còn cho phép thuyết sáng tạo và phó sản của nó được dạy trong các trường trung học công lập ở Hoa Kỳ.

Edwards v. Aguillard là một vụ án liên quan về việc giảng dạy thuyết sáng tạo đã được kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ năm 1987.  Tòa án đã phán quyết chung cuộc rằng luật lệ của tiểu bang Louisiana đòi hỏi khoa học sáng tạo (creation science) phải được dạy chung với lý thuyết tiến hóa ở các trường trung học công lập thì vi hiến, bởi vì luật đó đã rõ ràng có mục đích đề bạt một tôn giáo riêng biệt. Phán quyết cũng khẳng định rằng “việc giảng dạy các lý thuyết khoa học khác nhau về nguồn gốc của con người cho trẻ em học sinh thì được phép nếu có ý định trong sáng muốn thăng tiến hiệu quả của việc giảng dạy khoa học.” [1]

Như vậy, cái mà chúng ta hay gọi là “khoa học sáng tạo” hoàn toàn chẳng có một chút gì dính dáng đến khoa học. Đó không phải là một cách giải thích khoa học khác về nguồn gốc của con người. Khi đòi hỏi mang nó vào học trình cũng không phải vì “có ý định trong sáng muốn thăng tiến hiệu quả của việc giảng dạy khoa học”, nhưng chỉ vì mục đích đề bạt cho một tôn giáo riêng biệt.

Để hỗ trợ cho quan điểm của Aguillard, có 72 khoa học gia Mỹ từng thắng giải Nobel về vật lý, hóa học, sinh lý học, hoặc y khoa, và 17 học viện hàn lâm chuyên nghiệp khoa học của tiểu bang, và 7 tổ chức khoa học khác đã ký vào bản tuyên cáo chung, rằng khoa học sáng tạo chỉ là những giáo lý căn bản của một tôn giáo có nguồn gốc từ cuốn kinh Sáng Thế Ký như sau:

  • Đó là đấng Sáng tạo thần thánh đã tạo dựng thế giới từ hư không.
  • Đấng Sáng tạo đã tạo dựng các loài thực vật và động vật, những thứ không thể tiến đến việc tự tạo ra các loài thực vật và động vật mới khác.
  • Có một trận lụt đại hồng thủy trên khắp địa cầu đã tạo ra các hóa thạch, các hiện tượng thuộc cỗ sinh vật học và địa chất học.
  • Vũ trụ được tạo dựng tương đối mới, khoảng chừng 10.000 năm nay. [2]

Như vậy, số đông gần như tuyệt đối cộng đồng khoa học và các viện hàn lâm hỗ trợ thuyết tiến hóa như là lý thuyết duy nhất để giải thích các quan sát về sự sống được ghi nhận trong các ngành vạn vật, cỗ sinh vật, nhân chủng và những ngành khoa học khác. Vào năm 1987, chỉ có chừng 700 khoa học gia trong tổng số 480.000 khoa học gia về địa chất và sinh học Hoa Kỳ là còn tin vào thuyết sáng tạo, một tỉ số nhỏ nhoi 0,146% các nhà khoa học. [3] Giáo sư Brian Alters, một chuyên viên về tranh cãi giữa thuyết tiến hóa và sáng tạo, cho rằng có đến “99,9% các nhà khoa học chấp nhận thuyết tiến hóa”. [4] Một thống kê nghiên cứu của viện Gallup cũng khẳng định rằng chỉ chừng 5% các nhà khoa học, kể cả những sinh viên đang thực tập ngoài lĩnh vực của ngành Vạn vật, tự cho mình là những người tin theo thuyết sáng tạo. [5][6]

Ở Mỹ, có một sự khác biệt đáng ghi nhận giữa những nhà khoa học và đại chúng có trình độ học thức thấp. Những người càng có nhiều kiến thức về khoa học thì họ càng chấp nhận thuyết tiến hóa. Nghiên cứu thống kê của cơ quan PEW ghi nhận năm 2009 rằng, gần như tất cả các nhà khoa học (97%) cho rằng con người và các loài có sự sống đã tiến hóa theo thời gian, 87% thì cho rằng tiến hóa thuận theo diễn trình tự nhiên, chẳng hạn như sự chọn lọc tự nhiên; trong khi chỉ có 32% đại chúng thì cũng tin như vậy. [7]

Ngày nay, nghiên cứu thống kê của cơ quan PEW cho biết mức độ tin theo thuyết tiến hóa khoa học để giải thích nguồn gốc của con người trên trái đất càng ngày càng tăng nhanh trong các tôn giáo khác nhau như sau: [8]

Phật giáo

81%

Ấn giáo

80%

Do thái giáo

77%

Không có tôn giáo

72%

Công giáo

58%

Chính thống giáo

54%

Tin lành giòng chính

51%

Hồi giáo

45%

Tin lành Hist. Black

38%

Tin lành Evang.

24%

Mormon

22%

Jehovah's Witnesses

8%

Hơn nữa, cộng đồng khoa học còn khẳng định lập luận thiết kế thông minh, một chi nhánh họ hàng của thuyết sáng tạo, không phải là khoa học, [9] nhưng là ngụy khoa học (pneudoscience) [10][11] hoặc thứ đồ khoa học phế thải (junk science) [12][13].

Hàn Lâm Viên Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ (U.S. National Academy of Sciences), một tổ chức cao cấp nhất và có tiếng nói quyết định trong các vấn đề khoa học, cũng đã công khai xác quyết rằng:

Thuyết sáng tạo, lập luận thiết kế thông minh, và những tuyên bố khác về sự can thiệp siêu tự nhiên vào nguồn gốc của sự sống đều không phải là khoa học bởi vì chúng không được thử thách bằng những cuộc thí nghiệm theo các phương pháp khoa học. Những tuyên bố này thì phụ thuộc vào các dữ kiện quan sát dựa theo thẩm quyền, sự mạc khải, hoặc niềm tin tôn giáo. Những tài liệu đưa ra để hỗ trợ cho các tuyên bố này thì tiêu biểu giới hạn trong các sách báo sản xuất riêng biệt của những người bênh vực cho các lời tuyên bố. Những tài liệu này không trưng ra những giả thiết có thể bị thay đổi dưới ánh sáng của các dữ kiện mới, cách giải thích mới, hoặc dưới ánh sáng của việc chứng minh là chúng sai lầm. Điều này mâu thuẫn với khoa học ở đó bất cứ giả thiết hoặc lý thuyết nào cũng luôn luôn có thể bị loại bỏ hoặc thay đổi dưới ánh sáng của kiến thức.

Không có niềm tin của bất cứ ai có nguồn gốc từ các giáo điều hơn là từ sự quan sát khoa học, sự giải thích, và sự thử nghiệm, lại đáng được chấp nhận là khoa học trong bất cứ bộ môn khoa học nào. Mang những giáo lý như vậy vào chương trình  giảng dạy khoa học là làm tổn hại mục đích của việc giáo dục quần chúng. Khoa học đã thành công lớn trong việc giải thích các tiến trình tự nhiên, và điều này không những đã làm tăng sự hiểu biết về vũ trụ mà còn làm cải tiến ngành kỹ thuật, y tế và phúc lợi an sinh công cộng. Nhiệm vụ tăng dần của khoa học trong đời sống hiện đại là đòi hỏi khoa học, không phải tôn giáo, được giảng dạy trong các lớp về khoa học.” [14]

Vào tháng 9, năm 2005, còn có 38 khoa học gia thắng giải Nobel đã đưa ra tuyên cáo rằng “lập luận thiết kế thông minh không có căn bản khoa học; nó không thể được thử nghiệm như là một lý thuyết khoa học bởi vì kết luận của nó được dựa trên niềm tin vào sự can thiệp của một tác nhân siêu tự nhiên.” [15]  Và tháng 10 cùng năm, một liên kết gồm hơn 70.000 các khoa học gia và giáo sư người Úc cũng đã đưa ra một tuyên cáo rằng “lập luận thiết kế thông minh không phải là khoa học” và khuyến cáo “tất cả mọi trường học không được giảng dạy lập luận thiết kế thông minh như là một môn khoa học, bởi vì nó thất bại trong mọi trường hợp để được chứng nhận như là một lý thuyết khoa học”. [16]

Và còn có hơn 70 hiệp hội hay các định chế khoa học, và những nhóm chuyên nghiệp khác đại diện hằng mấy chục ngàn các khoa học gia cũng đã ra tuyên cáo ủng hộ việc giảng dạy thuyết tiến hóa và chống đối lập luận thiết kế thông minh. Tiến hóa là sự kiện, còn những tranh cãi về thuyết tiến hóa chỉ là những tranh cãi nhỏ nhặt về cơ chế giải thích tiến hóa như thế nào. [17] [18]

Ủy Ban Văn Hóa, Khoa Học và Giáo Dục thuộc Quốc Hội Âu Châu, hồ sơ số 11375, ngày 17 tháng 9 năm 2007, cũng đã có một bản báo cáo về “Những Nguy Hiểm Của Thuyết Sáng Tạo Trong Nền Giáo Dục” (The dangers of creationism in education) với những khẳng định như sau:

Hiện nay, các khoa học gia của tất cả mọi quốc gia, mọi chủng tộc và mọi tôn giáo, đồng ý về sự hiện hữu của tiến hóa, và như vậy, không còn cố gắng tìm kiếm xem có sự tiến hóa đã xảy ra hay không, nhưng là để tìm hiểu sự tiến hóa đã xảy ra như thế nào. Một số câu hỏi vẫn còn trong cộng đồng khoa học về việc nắm vững tất cả mọi tiến trình dẫn đến sự tiến hóa. Đặc biệt, công việc này bao gồm khám phá cơ chế đã điều hành cấu trúc hiện tại của sự đa dạng sinh học. [19]  Tuy nhiên, không có khoa học nào được xem như đã hoàn tất và những khám phá mới thường xuyên làm tăng tiến sự hiểu biết về các sự vật làm sao chúng đạt được như chúng đang là.

…Thuyết sáng tạo ở mọi hình thức, chẳng hạn như lập luận “thiết kế thông minh”, không dựa trên các sự kiện, không dùng bất cứ lý luận nào của khoa học, và nội dung của nó thì hoàn toàn không phù hợp với các lớp khoa học.

Mặc dù vậy, một số người đòi hỏi thuyết sáng tạo phải được dạy chung, hoặc ngay cả thay thế thuyết tiến hóa. Từ một quan điểm khoa học, tuyệt đối không có sự nghi ngờ tiến hóa là lý thuyết chính yếu để chúng ta có hiểu biết về sự sống trên trái đất.

Quốc hội kêu gọi các thẩm quyền về giáo dục của các quốc gia hội viên khuyến khích sự hiểu biết về khoa học, dạy thuyết tiến hóa, và mạnh mẽ chống đối, bằng mọi cách, việc giảng dạy thuyết sáng tạo như là một bộ môn khoa học.” [20]

Những Thủ Đoạn Mánh Mung

Vậy rõ ràng chỉ có thuyết tiến hóa mới là khoa học; còn thuyết sáng tạo và phó sản của nó, lập luận thiết kế thông minh, không phải là khoa học, nhưng là ngụy khoa học hoặc thứ đồ khoa học phế thải. Nhưng tại sao số đông quần chúng vẫn không chấp nhận sự kiện này, kể cả một số đông không ít những trí thức khoa bảng VN, cứ tiếp tục ngày đêm chống phá thuyết tiến hóa khoa học để cỗ vũ cho thứ đồ khoa học phế thải?

Những thủ đoạn mánh mung ở đây là những chiến dịch vận động không ngừng và rất tốn kém của những nhà tôn giáo theo thuyết sáng tạo cho những thay đổi xã hội, giáo dục, và cả chính trị để quảng bá lập luận thiết kế thông minh. Họ cho rằng những nét đặc trưng của vũ trụ và của sự sống được giải thích tốt nhất bằng lập luận thiết kế thông minh, chứ không phải bằng tiến trình không trực tiếp như sự chọn lọc tự nhiên. Công việc chính yếu của họ là đẩy mạnh quần chúng ý thức về lập luận thiết kế thông minh, vận động hành lang chính trị để thúc ép việc giảng dạy lập luận này ở những trường trung học, và tạo áp lực để có những luật lệ cấm đoán, hoặc tạo rào cản, ngăn trở việc giảng dạy thuyết tiến hóa khoa học.

Mục đích nhắm tới của các chiến dịch vận động cho lập luận thiết kế thông minh là để đánh đổ học thuyết duy vật và vô thần. Những thủ đoạn mánh mung được thực hiện bởi những tổ chức hiệp hội mang danh nghĩa khoa học nhưng lại cho mục đích tôn giáo. Họ tin tưởng sai lầm rằng xã hội đang trên đà băng hoại về luân lý và đạo đức vì chấp nhận chủ nghĩa duy vật, và khoa học là nguyên nhân chính yếu gây nên sự băng hoại này bởi nó đi tìm sự giải thích tự nhiên; do đó, sẽ dẫn đến chủ nghĩa vô thần. Họ tin rằng thuyết tiến hóa hàm ý con người không có bản chất tâm linh, không có mục đích luân lý, và không có ý nghĩa nội tại. Họ làm mọi cách để phá đổ quan điểm về một thế giới vật chất, được đại diện bởi thuyết tiến hóa, và thay vào đó là thứ khoa học phù hợp với niềm tin tưởng duy thần của Thiên Chúa giáo. [21]

Vì có sự cấm đoán dạy thuyết sáng tạo của Tối Cao Pháp Viện năm 1987 trong vụ Edwards v. Aguillard như đã trình bày ở phần trên, nên họ đã thay đổi chiến thuật bằng cách theo đuổi hai chiến dịch song song: cỗ vũ lập luận thiết kế thông minh và tuyên truyền một cách sai lầm, dèm pha, làm giảm uy tín và giá trị thuyết tiến hóa khoa học. Bằng những luận điệu chỉ trích những thiếu sót nhỏ mọn, không đáng chỉ trích, hoặc trưng ra những bất đồng của các nhà khoa học trong lối giải thích cơ chế tiến hóa, họ đã thành công trong việc đòi hỏi dạy cho các học sinh ý thức về sự tranh cãi này, cho dù chỉ thành công trong một giai đoạn ngắn.

Dạy Sự Tranh Cãi (Teach the Controversy) trong lý thuyết tiến hóa là tên riêng của chiến dịch cỗ vũ lập luận thiết kế thông minh do Viện Khám Phá (Discovery Institute), một tổ chức tôn giáo núp dưới danh nghĩa khoa học, và Trung Tâm Khoa Học và Văn Hóa (Center for Science and Culture), một tổ chức ngoại vi của Viện Khám Phá, đặt ra để làm giảm giá trị thuyết tiến hóa được giảng dạy trong các trường trung học ở Mỹ. Vì họ đã hoàn toàn thất bại trong việc chứng minh thuyết sáng tạo bằng những dữ kiện thâu thập khi quan sát nên họ phải thay đổi chiến thuật bằng cách tìm đủ mọi lý lẽ để công phá thuyết tiến hóa. Họ khuyến khích việc phê phán thuyết tiến hóa để đòi quyền được giảng dạy một cách thức giải thích khác về nguồn gốc của sự sống, hàm ý cách giải thích bằng lập luận thiết kế thông minh, dựa trên lý lẽ cần phải khuyến khích cho sự tự do phê phán ở học đường.

Mặc dù Dạy Sự Tranh Cãi được những người hỗ trợ trình bày như là để khuyến khích cho sự tự do học thuật, nó lại được cộng đồng khoa học xem như là một sự đe dọa nguy hiểm cho sự tự do học thuật và đã bị Hiệp Hội Các Nhà Giáo Khoa Học (National Science Teachers Association), bao gồm 55.000 các giáo sư và khoa học gia, và Hiệp Hội Thăng Tiến Khoa Học (American Association for the Advancement of Science) thẳng tay khước từ. [22]  Báo Thẩm Tra Bệnh Lý (Journal of Clinical Investigation) của Hiệp Hội Mỹ Về Sự Thẩm Tra Bệnh Lý (The American Society for Clinical Investigation) giải thích các hoạt động cỗ vũ cho việc Dạy Sự Tranh Cãi như là trò đánh lừa (hoax), và sự tranh cãi là do người ta bịa đặt ra. [23] 

Phillip E. Johnson, kiến trúc sư của phong trào vận động cho lập luận thiết kế thông minh và cố vấn của Trung Tâm Khoa Học và Văn Hóa, đã tóm tắt chiến lược vận động của phong trào, có tên là Mũi Nhọn (Wedge), hàm ý là để chém thuyết tiến hóa, như sau:

  • Mục đích của phong trào vận động cho lập luận thiết kế thông minh là để tuyên truyền cho thuyết sáng tạo như là một ý niệm khoa học.
  • Chiến lược của chúng tôi là phải thay đổi đề tài một chút để chúng tôi mới có thể có được lập luận thiết kế thông minh, đúng theo nghĩa Thiên Chúa thực tế, trước thế giới hàn lâm và trong các trường học. [24]
  • Đó thực không phải và chưa bao giờ là một cuộc tranh luận về khoa học. Đó chỉ là về tôn giáo và triết học. [25]
  • Nếu chúng ta hiểu biết về thời đại của chúng ta, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta nên khẳng định về Thiên Chúa thực tại bằng cách thách thức sự thống trị của chủ nghĩa duy vật và duy nhiên trong thế giới tinh thần. Nhờ sự trợ giúp của nhiều bạn bè, tôi đã phát triển được một chiến lược để đạt điều này… Chúng tôi gọi chiến lược của chúng tôi là “Mũi Nhọn” (Wedge). [26]
  • Như vậy, câu hỏi là “làm sao để thắng?” Đó là khi tôi đã bắt đầu khuếch trương cái điều mà bạn hiện đang nhìn thấy đủ lông cánh trong chiến lược “Mũi Nhọn”: “Cứ dính chặt với điều quan trọng nhất” – cơ chế và việc xây dựng thông tin. Dụt bỏ cuốn Kinh thánh và cuốn Sáng thế ký ra khỏi cuộc tranh luận bởi vì bạn không muốn nhắc đến sự phân chia giữa Kinh thánh và khoa học. Hãy lập luận làm sao để cộng đồng hàn lâm thế tục lắng nghe, và làm sao để kết hợp những người không theo nhà thờ dòng chính thống ngồi lại với nhau. Đó có nghĩa là chú tâm vào câu hỏi “Bạn có cần một đấng Sáng tạo để làm công việc sáng tạo, hoặc thiên nhiên có thể tự nó làm được không?” và từ chối để khỏi bị dẫn lạc vào những chủ đề khác mà thiên hạ thường hay cố gắng dẫn dắt. [27]

Thành công của họ là vào tháng 10, năm 2004, Bộ Học Chánh Khu Vực Dover (Dover Area School District), tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, đã thay đổi học trình của môn vạn vật bằng cách bắt buộc dạy thuyết sáng tạo như là một lối giải thích khác về nguồn gốc của sự sống, song song với thuyết tiến hóa. Họ còn bắt buộc các em học sinh lớp 9 phải đọc to trong lớp rằng lập luận thiết kế thông minh “là một lối giải thích khác quan điểm của Darwin về nguồn gốc của sự sống” từ cuốn sách giáo khoa Of Pandas and People” trong giờ học về lý thuyết tiến hóa khoa học. Điều này đưa đến sự việc 11 phụ huynh các em học sinh trong khu vực đã đệ đơn kiện Bộ Học Chánh Khu Vực Dover ngay tại tòa án liên bang. Đó là vụ kiện nổi tiếng có tên là Tammy Kitzmiller, et al. v. Dover Area School District, et al. (400 F. Supp. 2d 707, Docket no. 4cv2688).

Vào ngày 20, tháng 12, năm 2005, chánh án Judge Jones đã phán quyết rằng, điều bắt buộc của khu học chánh Dover phải đọc trong lớp là vi hiến. Phán quyết kết luận rằng lập luận thiết kế thông minh không phải là khoa học, và cấm đoán vĩnh viễn Bộ Giáo Dục không được “duy trì chính sách dạy lập luận thiết kế thông minh trong bất cứ trường nào ở khu học chánh Dover, không được đòi hỏi các giáo viên phải dèm pha hoặc làm giảm uy tín lý thuyết tiến hóa khoa học, và không được bắt buộc các giáo viên phải nhắc đến một học thuyết tôn giáo khác có tên là lập luận thiết kế thông minh.[28] Tất cả 8 vị trong Bộ Giáo Dục khu học chánh Dover đã bỏ phiếu cho lập luận thiết kế thông minh đã bị thất cử trong kỳ bầu cử ngày 8 tháng 11 năm 2005. Tất cả các vị thắng cử đều là những người đã ủng hộ thuyết tiến hóa. [29]

Bản báo cáo của Ủy Ban Văn Hóa, Khoa Học và Giáo Dục thuộc Quốc Hội Âu Châu như đã dẫn chứng phía trên cũng có sự nhận định như sau:

Những người tin theo thuyết sáng tạo hiện đang tấn công hai mặt: hoặc họ từ chối bản chất khoa học của sự tiến hóa hoặc họ đặt sự nghi ngờ vào trọng điểm của cuộc tranh luận để đọ sức với những người hỗ trợ thuyết tiến hóa. Để đạt mục đích này, họ dựa vào sự kiện rằng khoa học tiến hóa, cũng như bất cứ một khoa học nào khác, thì chưa đóng khép, nghĩa là để tạo sự nghi ngờ ở một vài yếu tố hoặc mô tả chi tiết những yếu tố khác mà chẳng cần đặt vấn đề những căn bản dựa vào.

Đối với những người theo thuyết sáng tạo có sự thuyết phục ở tất cả mọi mức độ, yếu tố không chắc chắn chung quanh công việc của khoa học về chủ đề sáng tạo và tiến hóa thì quá lớn để cho lý thuyết này được tin tưởng. Họ có cần được nhắc nhở rằng điều này phải được áp dụng cho tất cả mọi khoa học không? Chỉ cần trưng ra một thí dụ về hạt nguyên tử là thứ không thể thấy và rồi được phân chia thành hạt nhân và hạt điện tử, sau đó thì hạt “quarks” được khám phá. Tuy nhiên, những khám phá khoa học này không bao giờ thách thức nền tảng của lý thuyết nguyên tử. Một lý thuyết khoa học là mang lại kiến thức mới về những gì mà nó cố gắng giải thích để phù hợp với những dữ kiện mới này. Mặc dù vậy, việc duyệt xét lại và thay đổi một lý thuyết không có nghĩa là đặt lại vấn đề nguyên tắc căn bản của nó, và điều này cũng phải được áp dụng cho lý thuyết tiến hóa.”

Richard Dawkins, một nhà sinh vật học lừng danh chuyên về thuyết tiến hóa và cũng là giáo sư đại học Oxford, so sánh việc giảng dạy lập luận thiết kế thông minh ở nhà trường giống như việc giảng dạy thuyết quả đất phẳng (flat earthism): hoàn toàn đúng nếu trong lớp dạy về lịch sử, nhưng sai nếu ở lớp dạy về khoa học. “Nếu bạn cho rằng có hai trường phái trong khoa học, một trường phái dạy quả đất thì tròn và một trường phái khác dạy quả đất thì phẳng, là bạn đang làm các trẻ em lầm đường lạc lối.” [30]

http://www.lhup.edu/~dsimanek/febible.htm

họa đồ trái đất phẳng, có vòm trời

- theo thánh kinh

earth

trái đất thực sự ngày nay -

nhìn được từ các vệ tinh

Như vậy, cuộc chiến giữa thuyết sáng tạo và thuyết tiến hóa đã thật sự kết thúc. Thuyết sáng tạo và phó sản của nó, lập luận thiết kế thông minh, chỉ là vấn đề của đức tin, mà đức tin là thứ được dựa trên Kinh thánh, sự mạc khải thần thánh, và thẩm quyền độc đoán của các Giáo hội Thiên Chúa giáo; trong khi tiến hóa được xác định như là một sự kiện dựa trên sự quan sát và khám phá của những bộ môn khoa học khác nhau, bằng những phương pháp khoa học có thể kiểm chứng một cách khách quan, để đưa ra được những tiên đoán. Những cố gắng của các nhà biện giải VN cho Thiên Chúa giáo viết về thuyết sáng tạo thường là chỉ để đả phá thuyết tiến hóa khoa học bằng những thứ đồ phế thải, sản phẩm một thời của những hoạt động chống phá thuyết tiến hóa.

Khi mà Giáo Hoàng Benedict XVI đã tuyên bố rằng “Giáo hội đã chấp nhận tiến hóa như là một lý thuyết khoa học”, và Giáo hội Công Giáo La Mã không còn giảng dạy thuyết sáng tạo cho các tín đồ nữa, và Hàn Lâm Viên Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ đã đưa ra lời khuyến cáo của họ năm 1998 rằng, “Trong cộng đồng khoa học, không còn có sự tranh luận về sự tiến hóa có xảy ra hay không, và không có bằng chứng nào chứng tỏ là sự tiến hóa đã không xảy ra.”, và các ông chánh án Hoa Kỳ đã có quyết định không cho dạy thuyết sáng tạo cho các học sinh trường công lập, thì một số nhà biện giải VN cho Thiên Chúa giáo vẫn hằng ngày ra rả chống phá thuyết tiến hóa và nhục mạ các nhà khoa học. [31]

Vậy có nghĩa là những trình bày của các tác giả VN núp dưới cái dù bảo vệ tôn giáo, bất chấp sự thật mà họ luôn luôn tuyên bố muốn cỗ vũ, chỉ là những đồ phế thải mà tôi tin những người có trách nhiệm cho các quyết định như đã trình bày ở trên không phải họ không biết. Những thứ phế thải này là sản phẩm một thời của các hoạt động Thiên Chúa giáo đã phí công sức hơn 100 năm qua cho việc chống phá thuyết tiến hóa.

 

 


Ghi Chú

[1]  Edwards v. Aguillard.

Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Edwards_v._Aguillard

[2]  These four tenets are enumerated, among other places, in McLean v. Arkansas Board of Education, 529 F. Supp. 1255, 1264 (E.D. Ark. 1982) (quoting the Arkansas statute struck down in that case); Distinction Between Scientific Creationism and Biblical Creationism, Acts& Facts 4 (December 1978) (setting forth Wendell R. Bird's summary of the model); and Morris, The Tenets of Creationism, Impact, July 1980, at ii. Impact and Acts & Facts are published by the Institute for Creation Research. Although these particular articles distinguish "Scientific Creationism" from "Biblical Creationism," the tenets of both types of creationism include the four listed above. Impact, supra, at ii-iv; Acts& Facts, supra, at 4.

[3] As reported by Newsweek: "By one count there are some 700 scientists with respectable academic credentials (out of a total of 480,000 U.S. earth and life scientists) who give credence to creation-science, the general theory that complex life forms did not evolve but appeared 'abruptly'."Martz & McDaniel 1987, p. 23

[4] Finding the Evolution in Medicine, Cynthia Delgado, NIH Record, July 28, 2006.

[5] Public beliefs about evolution and creation, Robinson, B. A. 1995.

[6] Many scientists see God's hand in evolution, Witham, Larry, Reports of the National Center for Science Education 17(6): 33, 1997

[7] Pew Research Center: "Public Praises Science; Scientists Fault Public, Media" July 9, 2009

[8] Religious Groups: Opinions of Evolution, Pew Forum (conducted in 2007, released in 2008)

[9] List of scientific societies rejecting intelligent design 2) Kitzmiller v. Dover page 83. 3) The Discovery Institute's A Scientific Dissent From Darwinism petition begun in 2001 has been signed by "over 600 scientists" as of August 20, 2006. A four day A Scientific Support For Darwinism petition gained 7733 signatories from scientists opposing ID. The AAAS, the largest association of scientists in the U.S., has 120,000 members, and firmly rejects ID. More than 70,000 Australian scientists and educators condemn teaching of intelligent design in school science classes. List of statements from scientific professional organizations on the status intelligent design and other forms of creationism.

[10] National Science Teachers Association, a professional association of 55,000 science teachers and administrators in a 2005 press release: "We stand with the nation's leading scientific organizations and scientists, including Dr. John Marburger, the president's top science advisor, in stating that intelligent design is not science.…It is simply not fair to present pseudoscience to students in the science classroom." National Science Teachers Association Disappointed About Intelligent Design Comments Made by President Bush National Science Teachers Association Press Release August 3, 2005

[11] Defending science education against intelligent design: a call to action, Journal of Clinical Investigation 116:1134–1138 American Society for Clinical Investigation, 2006.

[12] "Biologists aren’t alarmed by intelligent design’s arrival in Dover and elsewhere because they have all sworn allegiance to atheistic materialism; they’re alarmed because intelligent design is junk science." H. Allen Orr. Annals of Science. New Yorker May 2005.Devolution—Why intelligent design isn't. Also, Robert T. Pennock Tower of Babel: The Evidence Against the New Creationism.

[13] Junk science, Mark Bergin. World Magazine, Vol. 21, No. 8 February 25, 2006.

[14]  National Academy of Sciences, 1999 Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences, Second Edition

[15]  The Elie Wiesel Foundation for Humanity Nobel Laureates Initiative. Intelligent design cannot be tested as a scientific theory "because its central conclusion is based on belief in the intervention of a supernatural agent." Nobel Laureates Initiative

[16]  Faculty of Science, University of New South Wales. 20 October 2005. Intelligent Design is not Science - Scientists and teachers speak out

[17]  List of scientific societies rejecting intelligent design

[18]  Ruling, Kitzmiller v. Dover page 83.

[19]  Hervé Le Guyader, biologist, Professor at the University of Paris VI - Pierre and Marie Curie.

[20]  Những Nguy Hiểm Của Thuyết Sáng Tạo Trong Nền Giáo Dục / The dangers of creationism in education.

Nguồn: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/EDOC11375.htm

[21]  Wedge Strategy Discovery Institute, 1999.

[22]  Some bills seek to discredit evolution by emphasizing so-called "flaws" in the theory of evolution or "disagreements" within the scientific community. Others insist that teachers have absolute freedom within their classrooms and cannot be disciplined for teaching non-scientific "alternatives" to evolution. A number of bills require that students be taught to "critically analyze" evolution or to understand "the controversy." But there is no significant controversy within the scientific community about the validity of the theory of evolution. The current controversy surrounding the teaching of evolution is not a scientific one." AAAS Statement on the Teaching of Evolution American Association for the Advancement of Science. February 16, 2006

[23]  Defending science education against intelligent design: a call to action American Society for Clinical Investigation, Journal of Clinical Investigation. 116:1134-1138 (2006)

[24] Let's Be Intelligent About Darwin, Elizabeth Nickson. Christianity.ca, February, 2004.

[25] Witness For The Prosecution, Darwin on Trial author brings together anti-Darwin coalition to bring down evolution, Joel Belz. World Magazine, Volume 11, Number 28, p. 18. November 30, 1996.

[26] Defeating Darwinism by Opening Minds, Phillip E. Johnson. 1997. pp. 91-92

[27] Berkeley’s Radical An Interview with Phillip E. Johnson, Touchstone Magazine interview, June 2002.

[28] Wikisource: Kitzmiller v. Dover Area School District et al., H. Conclusion

[29] The Evolution Wars, Claudia Wallis, TIME magazine, August 15, 2005.

[30] Judge Rules Against 'Intelligent Design', Michael Powell, The Washington Post, December 21, 2005

[31 ] Lại Phải Trả Lời Ông Chu Tất Tiến (Về bài Lời Cuối Cho Ngài Học Gỉa TTL), Trần Tiên Long