[VATICANOLOGY] - Rước Chúa Trên Đường Phố Trung Tâm Một Thành Phố Lớn: - Bài 3

Ngày 19/ 6/1988: Ngày Casaroli Chọn Để Đi Vào Lịch Sử Chính Quyền Vatican Tại Việt Nam Và Nay Được Nhắc Lại?

Minh Thạnh

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/MinhThanh37_02.php

30-Jun-2022

Tại sao Hồng y Quốc vụ khanh Casaroli chọn ngày 19/6 và chọn năm 1988, đánh dấu yếu tố thiêng liêng đối với ngày 19/6, để hôm nay diễn ra một sự kiện quan trọng là Chính quyền Vatican tại một thành phố lớn ở Việt Nam rước Chúa trên đường phố trung tâm một thành phố lớn cũng ngày 19/6?

19/6/2022 Rước Chúa Trên Đường Phố Trung Tâm Một Thành Phố Lớn.

Trong bài trước, chúng ta đã nêu câu hỏi thảo luận về ngày 19/6? Ngày 19/6 đã đi vào lịch sử chính quyền Vatican tại Việt Nam với cuộc lễ phong thánh tử đạo Việt Nam 19/6/1988 tại Vatican? Việc phong thánh là do Hồng y Quốc vụ khanh đương nhiệm bấy giờ Casaroli chỉ đạo, tổ chức. Giáo hoàng Gioan Phaolô II chủ trì.

Nhân dịp rước Chúa trên đường phố một thành phố lớn tại Việt Nam ngày 19/6/2022, chúng ta sẽ nêu câu hỏi thảo luận về ngày lịch sử này của Chính quyền Vatican? Tại sao Hồng y Quốc vụ khanh Casaroli chọn ngày 19/6 và chọn năm 1988, đánh dấu yếu tố thiêng liêng đối với ngày 19/6, để hôm nay diễn ra một sự kiện quan trọng là Chính quyền Vatican tại một thành phố lớn ở Việt Nam rước Chúa trên đường phố trung tâm một thành phố lớn cũng ngày 19/6?

Trong bài trước, chúng ta đã nêu câu hỏi thảo luận về ngày 19/6? Đối với lực lượng Catholic action tại Việt Nam, ngày đó là ngày các tướng lĩnh quân đội Sài Gòn lật đổ chính phủ dân sự ở miền Nam Việt Nam dưới áp lực của lực lượng Catholic action? Ngày 19/6/1965 được lực lượng Catholic action coi là ngày báo thù Phật giáo? Phật giáo được coi đã là nguyên nhân dẫn đến cuộc lật đổ Tổng thống Diệm gia đình trị, Vatican trị, ngày 1/11/1963? Sau đó, vẫn dưới áp lực của Catholic action, của giáo dân Chính quyền Vatican tại Việt Nam nói chung, quân đội Sài Gòn đã thay thế một cách không chính thức ngày Quốc khánh 1/11, ngày lật đổ Diệm, ngày đau đớn của giáo dân thuộc Chính quyền Vatican, bằng ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6, ngày quốc khánh biến thái của chế độ

Ngày 19/6 do đó là một cái mốc thời gian đánh dấu quan hệ của Catholic action, giáo dân thuộc Chính quyền Vatican tại Việt Nam, với chế độ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa?

Lá Bài Chính Trị Phong Thánh Tử Đạo?

Chính quyền Vatican Trung ương và Chính quyền Vatican tại Việt Nam đã chuẩn bị cho việc phong thánh tử đạo Việt Nam từ rất lâu? Hồ sơ phong thánh đã hoàn thiện chỉ còn chọn ngày thích hợp để đưa ngày đó vào lịch sử Chính quyền Vatican tại Việt Nam?

Ý nghĩa, tác động của việc phong thánh tử đạo Việt Nam đã được báo chí Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn cuối thập niên 1980, phân tích đầy đủ, sâu sắc? Đó là âm mưu hiểm độc của các thế lực “phản động quốc tế”, các “thế lực đế quốc” nhằm vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Đó là diễn trình của những kẻ phạm pháp ở Đại Việt (triều Tây Sơn), Việt Nam, Đại Nam (triều Nguyễn) thành những thánh nam thánh nữ? Hoạt động phong Thánh tử đạo Việt Nam của Chính quyền Vatican Trung ương là một hoạt động chia rẽ dân tộc, kích thích tinh thần đối kháng chính quyền?

Sau khi quyết định phong thánh tử đạo Việt Nam được Chính quyền Vatican Trung ương công bố, ngày được chọn là 19/6/1988, tại Việt Nam một làn sóng phản đối chống phong Thánh đã dấy lên mạnh mẽ, quyết liệt, trong đó có đồng bào giáo dân yêu nước?

Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam liên tục phát các bài bình luận vạch trần mưu toan thâm độc của các “thế lực phản động quốc tế”, các “thế lực đế quốc”?

Giáo dân yêu nước cũng đấu tranh đòi hoãn việc phong thánh, nhưng Chính quyền Vatican Trung ương nhất định ngày đã chọn là ngày 19/6, để đưa ngày này vào lịch sử Chính quyền Vatican tại Việt Nam và trên thế giới?

Ngày 19/6 Đã Rõ, Còn Tại Sao Năm 1988?

Dưới thời Giáo hoàng Piô XII, Chính quyền Vatican Trung ương chống cộng hung hãn, nhưng không đạt được kết quả gì?

Tại Việt Nam, năm 1954, Chính quyền Vatican tổ chức di cư lớn theo Đức Mẹ vào Nam? Chính quyền Vatican ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa chẳng còn lực lượng, nên ngoài một ít vụ bạo loạn nhỏ, tự phát, việc đề kháng là không đáng kể? Chính quyền Vatican Trung ương không quan tâm đến miền Bắc Việt Nam?

Năm 1975, Việt Nam thống nhất, Khâm sứ Chính quyền Vatican ở miền Nam Việt Nam được yêu cầu rời khỏi Việt Nam? Chính quyền Vatican Trung ương theo đuổi mục tiêu nước lớn, bám chân phương Tây chống Việt Nam về mặt ngoại giao, đặc biệt là sau cuộc giải phóng Campuchia?

Chính quyền Vatican Trung ương do Hồng y Quốc vụ khanh Casaroli nắm đại quyền theo đuổi chính sách hòa dịu với các nước xã hội chủ nghĩa nhằm đạt được các thỏa thuận cho phép Chính quyền Vatican nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu hoạt động dễ dàng? Nhưng hòa dịu theo Học thuyết Casaroli là hòa dịu để chờ thời cơ? Hồng y Quốc vụ khanh luôn chuẩn bị các chiến dịch tấn công phía sau những cố gắng ngoại giao mềm dẻo, nhân nhượng, tranh thủ?

Phong thánh tử đạo đối với Chính quyền Vatican Trung ương là một thứ vũ khí? Truyền thông Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào cuối thập niên 1980 đã vạch trần bản chất của vũ khí phong thánh tử đạo, mà Chính quyền Vatican Trung ương sử dụng?

Đối với Việt Nam, từ năm 1975, Chính quyền Vatican đã sắp sẵn những thứ vũ khí để đối kháng? Tháng 4/1975, Chính quyền Vatican Trung ương vội vã bổ nhiệm Giám mục Nguyễn Văn Thuận làm Tổng giám mục phó với quyền kế vị Tổng giáo phận Sài Gòn? Đòn tiến công này bị vô hiệu hóa?

Chính quyền Vatican Trung ương chuẩn bị sẵn 117 án phong thánh, chờ thời cơ đưa ra xuất kích thứ vũ khí này? Ngày lựa chọn là ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày quốc khánh không chính thức mà chính phủ Sài Gòn đã lựa chọn lại dưới áp lực của lực lượng Catholic Action, ngày gắn kết đặc biệt giữa chính quyền Sài Gòn với Chính quyền Vatican tại miền Nam Việt Nam thời gian sau khi quân đội Sài Gòn lật đổ Ngô Đình Diệm?

Còn việc chọn năm thì Chính quyền Vatican Trung ương chờ cơ hội? Chính quyền Vatican Trung ương vẫn có tập quán phong thánh treo, tức là thông qua hồ sơ thánh, treo đó chờ chọn thời điểm phong thánh theo thời cơ chính trị?

Năm 1986, Việt Nam Đổi mới, tuyên bố chính sách ngoại giao mới muốn làm bạn với tất cả các nước?

Chính quyền Vatican Trung ương ý thức rằng đây là cơ hội để họ tiến hành chính sách ngoại giao Vatican Ostpolitik với Việt Nam, một nước xã hội chủ nghĩa? Nhưng họ lại cũng đã chuẩn bị vũ khí Thánh tử đạo, thay vì một kế hoạch hòa dịu kiểu Casarolism?

Nếu khởi đầu tiến trình hòa dịu, lân la tiếp cận, rồi nài xin quan hệ ngoại giao, thì kế hoạch phong thánh phải treo lại không thời hạn?

Vì khi Chính quyền Vatican Trung ương đã khởi đầu tiến trình tìm kiếm quan hệ, thương lượng, đàm phán thì tiến trình phong thánh khác gì tự chính quyền vatican trung ương thọc gậy bánh xe casaroli, phá hoại thành quả ngoại giao của chính mình?

Sau khi Tổng Bí thư Breznhev qua đời, tình hình Đông Âu và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới bắt đầu diễn biến phức tạp?

Chính quyền Vatican Trung ương dưới sự lãnh đạo của Hồng y Quốc vụ khanh Casaroli tính toán trong các năm 1989, 1990... sẽ có những thay đổi quan trọng cán cân chính trị thế giới?

Thời cơ Chính quyền Vatican Trung ương tiến hành Casarolism (Vatican Ostpolitik) với Việt Nam được Chính quyền Vatican Trung ương cho là đã đến? Trước hết, họ phải tháo nút thắt Thánh tử đạo, ở đây là “tiên binh hậu lễ” (ra tay cứng rắn trước, nói chuyện hòa dịu sau)? Chính quyền Vatican Trung ương chọn năm 1988 để phong thánh, để chờ kết quả xem trong hai năm 1988-1989 có gây được biến động chính trị ở Việt Nam hay không?

Dĩ nhiên, sau khi ra đòn Phong thánh tử đạo, trong một thời gian nhất định, nếu không có kết quả cụ thể thì Chính quyền Vatican sẽ chuyển sang nỗ lực hòa dịu, tiếp xúc ngoại giao, bắt đầu màn kịch hữu nghị. Khi đó, án phong thánh như một nút thắt đã được gỡ bỏ?

Ngày 19/6/1988 Chính quyền Vatican Trung ương làm lễ phong 117 thánh tử đạo Việt Nam với sự hưởng ứng, tung hô của lực lượng người Việt lưu vong hải ngoại? Tuy nhiên, Chính quyền Việt Nam im lặng, kiên định kiểm soát lực lượng Chính quyền Vatican trong nước? Trước mắt hầu như vụ phong thánh không có tác động gì đến giáo dân thuộc Chính quyền Vatican trong nước?

Khi không có biến động chính trị từ đòn phong thánh, thì Chính quyền Vatican Trung ương chuyển ngay sang tiến trình hòa dịu, ngoại giao “Vatican Ostpolitik”? Chính quyền Chính quyền Vatican Trung ương đổi nhanh từ bộ mặt căng thẳng, lạnh lùng, quyết liệt cứ phong thánh đúng ngày 19/6/1988 sang thân thiện, hữu nghị, tìm cách tiếp cận, khai thác chính sách đối ngoại mới rộng mở, “làm bạn với tất cả các nước” của Việt Nam?

Phải chăng, Chính quyền Vatican Trung ương đã có một kịch bản chi tiết từ trước? Sau lễ phong thánh một năm, Chính quyền Vatican cử phái đoàn ngoại giao đến Việt Nam?

Chính quyền Vatican Trung ương chọn năm phong Thánh là 1988 vì không thể muộn hơn, cũng khó mà sớm hơn?

Năm 1988, vũ khí phong Thánh tử đạo Việt Nam đã đến lúc phải dùng, không thể treo đó chờ đợi được nữa?

Hiện nay, Chính quyền Vatican Hàn Quốc vừa thông báo tiến trình đề xuất phong Thánh đối với giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân Chính quyền Vatican tham gia chiến tranh Triều Tiên, bị quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiêu diệt?

Kế hoạch phong Thánh này được Chính quyền Vatican Trung ương treo nhiều năm nay?

Đến nay, Chính quyền Vatican Hàn Quốc và Chính quyền Vatican Trung ương mới xúc tiến công khai việc phong Thánh tử đạo chống Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vì Chính quyền Vatican Trung ương đã thất bại hoàn toàn trong cố gắng tiếp xúc ngoại giao, mềm dẻo, hòa dịu tìm cách đưa Giáo hoàng Phanxicô thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để diễn vai sứ giả hòa bình?

Chính quyền Vatican luôn luôn tỏ ra hết sức linh hoạt, khéo léo, thủ đoạn giữa hung hăng và hòa dịu, giữa cứng rắn và mềm mỏng?

Nội dung căn bản của Học thuyết Casaroli là giấu mình chờ thời, ra sức khai thác thủ pháp ngoại giao thế mạnh, ngụy trang lực lượng, cương nhu uyển chuyển?

Đến nay, khi được rước Chúa trên đường phố trung tâm một thành phố lớn ở Việt Nam thì họ vẫn không từ bỏ thời cơ sử dụng ngày 19 tháng 6?

FACEBOOK MINH THẠNH THÔNG BÁO. THÔNG BÁO NÀY LÀ MỘT PHẦN NỘI DUNG BÀI VIẾT:

Facebook Minh Thạnh hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với nội dung các bình luận phản hồi, nội dung thể hiện ngoài bài viết dưới mọi hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video gồm cả do bạn đọc gởi đến, hay do Facebook hiển thị từ trích dẫn nguồn trong bài.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với mọi hình thức đăng tải lại, khai thác, sử dụng, trích dẫn bài viết, dù trong những trường hợp không hạn chế những việc trên.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những suy đoán, rút ra kết luận, liên hệ chủ quan, riêng tư, tùy tiện, không căn cứ chính xác vào nội dung ngôn từ bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên hệ đến những danh từ riêng không được nói đến trong bài. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các câu trả lời đối với những câu hỏi được nêu ra trong bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin, bình luận, số liệu, tư liệu, trích dẫn nêu trong bài có tựa đề đặt dấu hỏi, hoặc nêu trong câu hỏi, hoặc dưới dạng câu hỏi hoặc kèm những hình thức thể hiện nghi vấn khác.

Trong tinh thần chặt chẽ trong việc tự biên tập, tự kiểm duyệt theo hướng những quan điểm của các quy định mới về an ninh mạng, Facebook Minh Thạnh hạn chế tối đa việc nêu các danh từ riêng cơ quan, tổ chức, cá nhân; hạn chế tối đa việc đưa đường dẫn, hạn chế tối đa việc đăng hình, hạn chế tối đa việc đăng lại trực tiếp nội dung cần trích dẫn mà thay bằng tường thuật gián tiếp (không đòi hỏi tuyệt đối chính xác)...

Trường hợp Facebook Minh Thạnh đăng hình ảnh được công bố trên truyền thông đại chúng (internet), kết quả tìm kiếm của Google, Google thông báo hình ảnh có thể có bản quyền, không xác định rõ bản quyền có hay không, thì đối với hình ảnh đã đăng có bản quyền và có điều kiện đăng, xin vui lòng liên hệ riêng để chỉ đăng lại sau khi đã thỏa thuận. Tất cả hình ảnh được đăng trên Facebook Minh Thạnh đều chỉ có tính chất minh họa mà thôi. Nếu ảnh không có lời chú thích trong bài viết, ảnh không liên hệ nội dung bài viết. Hình ảnh luôn luôn được đăng bên ngoài bài viết.

Cảnh báo có Facebook Minh Thạnh giả, dùng chân dung của tác giả Minh Thạnh.

Cảnh báo về trường hợp tấn công tin học vào Facebook Minh Thạnh làm biến động nội dung và kỹ thuật trình bày như đã xảy ra. Mong bạn đọc hỗ trợ bằng cách thông tin khi phát hiện những vấn đề bất thường, nhất là ở những bài viết cũ. Trường hợp có tấn công tin học, tác giả Minh Thạnh không chịu trách nhiệm về những biến động nội dung (gồm bài viết, hình ảnh, video, âm thanh...). Cá nhân, đơn vị tổ chức tấn công tin học chịu hoàn toàn trước pháp luật.

Hoan nghênh ý kiến phê bình, đóng góp từ bạn đọc và tích cực điều chỉnh nếu xét thấy phù hợp. Thông báo này là một phần của nội dung bài viết, vì vậy tác giả bài viết không chịu trách nhiệm nếu phát sinh khiếu nại tố cáo đối với bài viết trong những trường hợp đã nêu ở trên.

Bài viết đến đây là hết.

Minh Thạnh

(vinasat1.132@gmail.com, 0915553610).

____________ COMMENTS ____________

Nguồn @cusiminhthanh ngày 23/6/2022;644 PM

Trang Tôn Giáo