●   Bản rời    

[VATICANOLOGY]Quân Cờ Ba Lan Dưới Bàn Tay Của Học Thuyết Casaroli [Bài 1: Hệ Quả Chống Cộng, Chống Liên Xô Của Quá Trình Vatican Hóa 100% Người Theo Tôn Giáo Ở Ba Lan?]

[VATICANOLOGY] - Quân Cờ Ba Lan Dưới Bàn Tay Của Học Thuyết Casaroli?

- Bài 1: Hệ Quả Chống Cộng, Chống Liên Xô Của Quá Trình Vatican Hóa 100% Người Theo Tôn Giáo Ở Ba Lan

Minh Thạnh

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/MinhThanh34_01.php

16-Aug-2022

100% người theo tôn giáo ở Ba Lan sẽ dẫn đến hệ quả Ba Lan trở thành chiến trường của cuộc chiến chống Cộng, chống Liên Xô của Chính quyền Vatican? Chúng ta sẽ thấy rõ hơn bàn tay của Casaroli ở những bài Vaticanology tiếp sau.

Định Hướng Nhiều Hơn Về Vatican Học (Vaticanology) Ngoài Nước?

Lĩnh vực nghiên cứu về tôn giáo, tôn giáo học, thời sự tôn giáo, quan hệ tôn giáo... là những lĩnh vực nhạy cảm.

Những sự kiện gần đây, đặc biệt là các hoạt động tố tụng và truyền thông, đã cho thấy ở lĩnh vực nhạy cảm này, hoạt động truyền thông mạng dễ phát triển hoặc biến thái thành những điểm nóng, rất phức tạp, phiền phức. Những người tham gia, đặc biệt là YouTuber trên môi trường mạng, cho dù mặc áo nhà tu, không biết đúng sai thế nào, cũng dẫn đến kết cục là đối tượng phê đấu khốc liệt, dữ dội trên truyền thông rơi vào chảo lửa đàm tiếu, bêu riếu, chỉ trích, chế nhạo...?

Cho nên, mặc dù các bài viết về những việc ở xa, đã xưa liên hệ triết học, Vatican học... có thể không được đông đảo bạn đọc hoan nghênh, không có nhiều truy cập, nhưng tôi sẽ tập trung vào mảng này, đặc biệt là học thuyết Casaroli, học thuyết mà tôi có thể được coi là người đầu tiên có những bài nghiên cứu gởi đến bạn đọc Việt Nam?

Hồng y Casaroli trước khi là một nhà tu hành, thì ông là một nhà ngoại giao, là một chính khách, là một tư tưởng của các đối sách chính trị? Hồng y Casaroli mất từ lâu, do đó, ông ta không thể kiện tụng phiền phức?

Đối với Chính quyền Vatican, thì không có Học thuyết Casaroli (chỉ có một thời các quan chức Chính quyền Vatican thừa nhận Casarolism, có Casarolian – người theo Học thuyết Casaroli, có Vatican Ostpolitik – quan điểm chính trị hướng Đông?)?

Đề cập đến Casarolism trước hết là nghiên cứu mối quan hệ quốc tế, nghiên cứu quan điểm ngoại giao, nghiên cứu các vấn đề sử học?

Tôi sẽ đi sâu nghiên cứu Học thuyết Casaroli ở mức đào sâu chưa từng có ở Việt Nam, ở cấp độ chưa một quan chức Chính quyền Vatican nào có bài viết, phát hiện những vấn đề thật mới, có giá trị cao về mặt học thuật, cống hiến cho bạn đọc những kiến thức có ý nghĩa và thú vị?

Quan Điểm Về Ba Lan Của Giáo Hoàng Piô Xii Nông Cạn Và Kém Cỏi?

Ba Lan, từ trong lịch sử đã từng được coi là một quốc gia giáo dân Chính quyền Vatican chiếm tuyệt đại đa số, thậm chí gần như 100%? Cho nên, Chính quyền Vatican đặc biệt quan tâm đến Ba Lan, coi đây là một quốc gia vệ tinh đặc biệt của Chính quyền Vatican (nếu không muốn dùng cụm từ mang màu sắc Trung Quốc là “đại chư hầu”?)?

Nhưng thực tế không hẳn như vậy? Trước Thế chiến Thứ II, chính quyền Ba Lan tuyên bố họ là một nhà nước thế tục, đa tôn giáo? Có nghĩa không phải 100% dân số Ba Lan là giáo dân thuộc Chính quyền Vatican như Chính quyền Vatican nghĩ?

Ở Ba Lan, có một số người Đức theo đạo Tin Lành, người Do Thái theo Do Thái giáo, ở một số vùng có tín đồ Công giáo Đông Phương, tín đồ Cơ đốc Chính thống giáo vẫn là một quốc gia Slave, mặc dù không dùng mẫu tự Kyril, mà dùng mẫu tự La tinh có nhiều nét Tây Âu?

Chiến tranh thế giới thứ II diễn ra và Chính quyền Vatican dưới triều đại Giáo hoàng Piô XII coi đó là một tổn thất do Chính quyền Vatican? Đến khi Đồng minh Anh, Mỹ, Liên Xô vẽ lại bản đồ châu Âu, thì Giáo hoàng Piô XII phản ứng kịch liệt? Câu hỏi nổi tiếng của Stalin “Giáo hoàng có mấy sư đoàn?” là để đáp lại lưu ý của Thủ tướng Churchil về việc Giáo hoàng Piô XII phản đối biên giới mới của Ba Lan?

Thật sự, vì Ba Lan là một nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ II, cho nên, Ba Lan không phải là nước bị mất lãnh thổ. Phần phía Đông Ba Lan sáp nhập vào Liên Xô (thuộc Ukraina, Belarus), nhưng bù lại, Liên Xô và Anh cắt một dải đất rộng lớn phía Tây từ nước Đức Phát xít sáp nhập vào Ba Lan. Đông Phổ (thuộc nước Đức Phát xít) thì một khoảng hơn phân nửa được giao cho Ba Lan, phần còn lại trở thành lãnh thổ Kaliningrad, thuộc Liên Xô (Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên Bang Nga) rồi thuộc Liên Bang Nga cho đến nay?

Một thời gian dài Chính quyền Vatican Giáo triều Piô XII không công nhận đường biên giới của Ba Lan. Ở đây, Giáo hoang Piô XII nhìn rất thiển cận? Ông chỉ nhìn thấy nước Ba Lan, chứ không nhìn thấy nước Ba Lan như thế nào? Điều này, sau đó, Hồng y Casaroli đã khắc phục?

Cuộc thanh trừng người Do Thái của nước Đức Phát xít làm cho việc thuần khiến tôn giáo, tăng tỷ lệ đa số là giáo dân Chính quyền Vatican của người Ba Lan lên cao một nấc?

Bước hai là việc điều chỉnh biên giới phía Tây đã loại trừ số người Ba Lan theo Công giáo Đông Phương, theo Chính thống giáo ra khỏi nước Ba Lan sau 1945? Số dân ở vùng được điều chỉnh biên giới thuộc về Liên Xô sau 1945 một phần theo Công giáo Đông Phương, một phần theo Cơ đốc Chính thống giáo, và phần đông đảo hơn là giáo dân thuộc Chính quyền Vatican? Tỷ lệ giáo dân thuộc Chính quyền Vatican giảm dần theo hướng từ Tây sang Đông, không phải có một đường biên giới tôn giáo rõ ràng?

Đây là bước nâng cao chất lượng thuần khiết tôn giáo (tăng tỷ lệ giáo dân thuộc Chính quyền Vatican) ở Ba Lan thứ hai.

Bước ba là ở phần diện tích còn lại, đặc biệt ở phần mới sáp nhập từ Đức, người Đức theo các giáo phái Tin Lành di cư sang phần lãnh thổ về sau là nước Cộng hòa Liên Bang Đức?

Chuyển biến dân tộc, tôn giáo ở Ba Lan giống như chuyển biến dân tộc, tôn giáo ở vùng lãnh thổ Kalinigrad. Người Đức ở vùng Đông Phổ cũ (một phần thuộc Liên Xô, một phần thuộc Ba Lan), đa số họ theo các giáo phái Tin Lành, cũng di cư đi hết? Cư dân ở Kalinigrad ngày nay đều là người Nga, theo Cơ đốc Chính thống giáo Nga?

Ở Ba Lan hầu như không còn người theo các giáo phái Tin Lành, Công giáo Phương Đông, Cơ đốc Chính thống giáo? Ở Cộng Hòa Nhân dân Ba Lan, hoặc chỉ có người có tôn giáo là giáo dân Chính quyền Vatican, hoặc là người vô thần không tôn giáo. Tính chất thuần nhất tôn giáo ở Cộng hòa Nhân dân Ba Lan trở thành hàng đầu thế giới. Người có tôn giáo ở Ba Lan đồng nhất với giáo dân Chính quyền Vatican?

Vì vậy, ảnh hưởng của Chính quyền Vatican đối với Ba Lan theo đó tăng lên? Giáo hoàng Piô XII chưa nhìn ra điều này?

Giáo hoàng Piô XII hoài niệm về một nước Ba Lan trước Chiến tranh Thế giới Thứ II, còn Hồng y Casaroli thì không? Hồng y Casaroli nhìn ra vấn đề không chỉ ở nước Ba Lan, mà vấn đề ở chỗ tôn giáo ở Ba Lan đã được Chính quyền Vatican hóa? Các tín đồ quan chức những tôn giáo khác không còn có mặt trên đất Ba Lan?

100% người theo tôn giáo ở Ba Lan sẽ dẫn đến hệ quả Ba Lan trở thành chiến trường của cuộc chiến chống Cộng, chống Liên Xô của Chính quyền Vatican? Chúng ta sẽ thấy rõ hơn bàn tay của Casaroli ở những bài Vaticanology tiếp sau.

Vì vậy, về mặt tư tưởng Chính quyền Vatican chỉ còn giải quyết vấn đề vô thần là xong? Nước Ba Lan sẽ là nước giáo dân Chính quyền Vatican 100%.

Ảnh dân di cư từ Belarus. Ảnh https://balkaninsight.com/

Ảnh minh họa lấy tư liệu từ Internet: Hồng y Casaroli, Giáo hoàng Piô XII, Biến động chính trị, biên giới của Ba Lan làm 100% người Ba Lan có tôn giáo là giáo dân thuộc Chính quyền Vatican.

(Còn tiếp)

 

FACEBOOK MINH THẠNH THÔNG BÁO. THÔNG BÁO NÀY LÀ MỘT PHẦN NỘI DUNG BÀI VIẾT:

Facebook Minh Thạnh hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với nội dung các bình luận phản hồi, nội dung thể hiện ngoài bài viết dưới mọi hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video gồm cả do bạn đọc gởi đến, hay do Facebook hiển thị từ trích dẫn nguồn trong bài.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với mọi hình thức đăng tải lại, khai thác, sử dụng, trích dẫn bài viết, dù trong những trường hợp không hạn chế những việc trên.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những suy đoán, rút ra kết luận, liên hệ chủ quan, riêng tư, tùy tiện, không căn cứ chính xác vào nội dung ngôn từ bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên hệ đến những danh từ riêng không được nói đến trong bài. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các câu trả lời đối với những câu hỏi được nêu ra trong bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin, bình luận, số liệu, tư liệu, trích dẫn nêu trong bài có tựa đề đặt dấu hỏi, hoặc nêu trong câu hỏi, hoặc dưới dạng câu hỏi hoặc kèm những hình thức thể hiện nghi vấn khác.

Trong tinh thần chặt chẽ trong việc tự biên tập, tự kiểm duyệt theo hướng những quan điểm của các quy định mới về an ninh mạng, Facebook Minh Thạnh hạn chế tối đa việc nêu các danh từ riêng cơ quan, tổ chức, cá nhân; hạn chế tối đa việc đưa đường dẫn, hạn chế tối đa việc đăng hình, hạn chế tối đa việc đăng lại trực tiếp nội dung cần trích dẫn mà thay bằng tường thuật gián tiếp (không đòi hỏi tuyệt đối chính xác)...

Trường hợp Facebook Minh Thạnh đăng hình ảnh được công bố trên truyền thông đại chúng (internet), kết quả tìm kiếm của Google, Google thông báo hình ảnh có thể có bản quyền, không xác định rõ bản quyền có hay không, thì đối với hình ảnh đã đăng có bản quyền và có điều kiện đăng, xin vui lòng liên hệ riêng để chỉ đăng lại sau khi đã thỏa thuận. Tất cả hình ảnh được đăng trên Facebook Minh Thạnh đều chỉ có tính chất minh họa mà thôi. Nếu ảnh không có lời chú thích trong bài viết, ảnh không liên hệ nội dung bài viết. Hình ảnh luôn luôn được đăng bên ngoài bài viết.

Cảnh báo có Facebook Minh Thạnh giả, dùng chân dung của tác giả Minh Thạnh.

Cảnh báo về trường hợp tấn công tin học vào Facebook Minh Thạnh làm biến động nội dung và kỹ thuật trình bày như đã xảy ra. Mong bạn đọc hỗ trợ bằng cách thông tin khi phát hiện những vấn đề bất thường, nhất là ở những bài viết cũ. Trường hợp có tấn công tin học, tác giả Minh Thạnh không chịu trách nhiệm về những biến động nội dung (gồm bài viết, hình ảnh, video, âm thanh...). Cá nhân, đơn vị tổ chức tấn công tin học chịu hoàn toàn trước pháp luật.

Hoan nghênh ý kiến phê bình, đóng góp từ bạn đọc và tích cực điều chỉnh nếu xét thấy phù hợp. Thông báo này là một phần của nội dung bài viết, vì vậy tác giả bài viết không chịu trách nhiệm nếu phát sinh khiếu nại tố cáo đối với bài viết trong những trường hợp đã nêu ở trên.

Bài viết đến đây là hết.

Minh Thạnh

(vinasat1.132@gmail.com, 0915553610).

 

Nguồn @cusiminhthanh ngày 12 tháng 8, 2022