●   Bản rời    

[VATICANOLOGY] Chỉ Trích Minh Thạnh, Youtuber Thanh Long Vlog Đã Xúc Phạm Giáo Triều Rôma, Các Thánh Tử Đạo Và Người Vong Mạng Vì Đạo Thời Nguyễn

[VATICANOLOGY]- Chỉ Trích Minh Thạnh, Youtuber Thanh Long Vlog

Đã Xúc Phạm Giáo Triều Rôma, Các Thánh Tử Đạo Và Người Vong Mạng Vì Đạo Thời Nguyễn

Minh Thạnh

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/MinhThanh32.php

28-Apr-2022

Dưới bài “[Vaticanology] Các câu hỏi về “Thư kêu gọi cầu nguyện” của Tổng giáo phận Hà Nội”, bạn đọc thông tin về video YouTube có nhan đề “Nóng- Một cư sĩ Phật giáo hả hê: Công giáo BÁN NƯỚC cho Pháp và câu trả lời thỏa mãn cho ông!” (MT) (xem kênh Thanh Long Vlog:
https://www.youtube.com/watch?v=TLAb9kABOJo).

Nội dung video YouTuber nói trên nhằm phản bác nhận định của tôi: Công giáo bán nước cho Pháp.

Nội dung video này tự mâu thuẫn khi đề cập đến tôi như là một cư sĩ Phật giáo, trong khi lại vừa trích dẫn lời tự giới thiệu của tôi: tôi là người không tôn giáo, có cảm tình với Phật giáo.

Trên Facebook của tôi có từ “cư sĩ” vì lý do kỹ thuật, không điều chỉnh vì không muốn làm ảnh hưởng đến những bài viết đăng từ khi khởi đầu Facebook. Xin nhắc lại hiện nay, tôi là người không tôn giáo, là người không xác định tôn giáo, dù có truyền thống Phật giáo và cảm tình với Phật giáo?

Tôi cũng có cảm tình với một phần giáo lý của đạo Vatican, là người viết bài về khoa Vatican học – Vaticanology, tức là một Vaticanologist

Tôi viết hàng trăm bài Vaticanology, có đến hàng ngàn trang, đương nhiên là người nghiên cứu hàng đầu về Vatican học tại Việt Nam (Vatican học là Vaticanology khoa học nghiên cứu về đạo Vatican trong đó đặc biệt hướng đến những vấn đề đạo Vatican giữ bí mật, hàm ẩn, không phải “thần học”)

Với nhiều trăm bài viết Vaticanology của Minh Thạnh mà Thanh Long Vlog chỉ phản biện bằng một video ngắn là quá ít ỏi? Hơn nữa, video YouTube đó chỉ là bài đọc lại ý kiến của một tác giả

Tôi thách thức các tác giả giáo sĩ, giáo dân phản biện các kết quả nghiên cứu khoa Vatican học – Vaticanology của tôi

Nói như tựa đề video YouTube Thanh Long Vlog “Công giáo bán nước cho Pháp” là cách nói cũ, ngắn gọn, thông dụng từ trước đến nay

Với những kết quả nghiên cứu Vaticanology của tôi thì phải diễn đạt là: Đạo Vatican lật đổ chính quyền hợp pháp của nước Đại Nam, vi phạm pháp luật làm lợi cho cuộc xâm lược của Pháp, tranh thủ quyền lợi từ chiến thắng của thực dân Pháp

Trong các hòa ước đầu hàng mà Triều đình nhà Nguyễn nước Đại Nam (quốc hiệu Việt Nam đời Minh Mạng và được dùng trong các hòa ước) từ Hòa ước 1862, 1874, 1883, 1884, bên cạnh những điều khoản xác định lợi ích của Pháp, đều có điều khoản xác định quyền lợi của đạo Thiên Chúa sau kết quả của cuộc xâm lược

Cái cách đem thời gian đạo Vatican truyền vào Việt Nam và thời gian Pháp xâm lăng Việt Nam để đối chiếu nhằm cho rằng đạo Vatican không liên hệ đến cuộc xâm lược của Pháp là cách các quan chức tôn giáo Vatican thường sử dụng và nó rất lố bịch, ấu trĩ, ngô nghê

Sau hai trăm năm truyền vào Việt Nam, đến giữa thế kỷ XIX, vào thời Minh Mạng nhà Nguyễn, khi tình hình chính trị không thuận lợi cho việc truyền đạo (chính quyền cấm đạo), đạo Vatican khi đủ mạnh đã tiến hành lật đổ chính quyền nhà Nguyễn, chính quyền mà đạo Vatican không vừa ý cho tồn tại nữa

Lúc nhà Nguyễn ký hòa ước đầu hàng Pháp, đó là lúc chính quyền Giáo hoàng đạt được những mục tiêu của mình đối với chính quyền nhà Nguyễn, khi đó, đã phải cắt đất ở Nam kỳ nhường cho Pháp và trở thành bù nhìn ở phần lãnh thổ còn lại

Vatican, từ thời Chúa Giêsu, về cơ bản đã là một tôn giáo xác lập vị thế chính quyền? Chúa Giêsu Ky tô bị giết hại cũng bởi là vì lý do chính trị, không phải vì phạm pháp hình sự thường phạm như các tên trộm cùng bị đóng đinh

Khi Chúa Giêsu Ky tô mới bắt đầu các hoạt động công chúng, sự đối kháng với chính quyền còn yếu, nên chưa xảy ra xung đột? Đến khi hoạt động của Chúa Giêsu Ky tô có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội, thì mâu thuẫn với chính quyền tăng cao, dẫn đến giải quyết bằng việc kết tội phạm pháp, chính quyền trấn áp tội phạm, giết hại bằng bạo lực, xử tử đóng đinh

Hoạt động và quan hệ với chính quyền của đạo Vatican tại Việt Nam CŨNG THEO MÔ HÌNH ĐÓ? Khi đạo Vatican mới du nhập, giáo dân của chính quyền do Giáo hoàng lãnh đạo còn ít, thực lực đạo Vatican còn yếu, thì họ không thể hoạt động lật đổ cho dù chính quyền phong kiến không làm hài lòng quan chức tôn giáo và chính quyền Giáo hoàng

Nhưng đến khi lực lượng giáo sĩ, giáo dân mạnh lên thì sẽ khác, tất yếu họ sẽ làm cái việc cho đến nay Vatican vẫn làm, là lật đổ bằng diễn biến hòa bình, bạo lực khi cần

Lật đổ chính quyền hợp pháp của nước Đại Nam, nhà Nguyễn, trong bối cảnh Pháp tiến hành xâm lược, là bán nước cho Pháp.

Đạo Vatican, chính quyền của Giáo hoàng, từ thời lập đạo chưa dùng danh xưng Vatican như hiện nay, là một thứ chính quyền, người gia nhập đạo là giáo dân của chính quyền đó, Thiên Chúa là trên hết? Cho nên, nếu chính quyền của Giáo hoàng xung đột với chính quyền nước sở tại, như ở Việt Nam vào thế kỷ XIX là triều Nguyễn, thì GIÁO DÂN VÂNG LỆNH CHÍNH QUYỀN GIÁO HOÀNG RÔMA CHỐNG CHÍNH QUYỀN NƯỚC SỞ TẠI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, LÀ VIỆC ĐƯƠNG NHIÊN.

Tác giả mà Thanh Long Vlog sử dụng bài viết phê phán Minh Thạnh do không hiểu về chính tôn giáo của mình, đã xúc phạm chính giáo triều Rôma và các thánh tử đạo, các giáo sĩ, giáo dân tử đạo vong mạng vì chính quyền Giáo hoàng mà chưa được phong thánh thời Nguyễn.

Đối với trường hợp nước Đại Nam, một quốc gia ngoài châu Âu, thuộc diện lãnh thổ “khám phá”, thì “HỌC THUYẾT KHÁM PHÁ 1493”, ĐƯỢC GIÁO HOÀNG ALEXANDER VI BAN HÀNH NGÀY 4/5/1493 LÀ ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG ĐỂ GIÁO SĨ GIÁO DÂN THUỘC CHÍNH QUYỀN CỦA GIÁO HOÀNG HÀNH ĐỘNG LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN NƯỚC ĐẠI NAM.

Học thuyết khám phá thuộc sắc lệnh của Giáo hoàng, giáo sĩ giáo dân đều buộc phải vâng phục Học thuyết Khám phá đã thiết lập chỉ đạo về mặt tinh thần, chính trị và pháp lý cho việc thực dân hóa, chiếm đoạt đất đai những nơi không có người theo đạo Thiên Chúa ngoài châu Âu.

Theo học thuyết này, thì sự cai trị của chính quyền bản địa bị bác bỏ, không được coi là có chủ quyền.

Do đó, đối với chính quyền nhà Nguyễn quyết liệt cấm đạo, thì sự xung đột là đương nhiên? Chính quyền nhà Nguyễn coi việc theo đạo Catôlíc Rôma là phạm pháp, ban hành những pháp luật chế tài, với mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Giáo sĩ, giáo dân nước Đại Nam tuân lệnh Giáo hoàng, thách thức pháp luật nước Đại Nam ở nhiều cấp độ, từ việc BẤT CHẤP PHÁP LUẬT ĐẠI NAM ĐỂ THEO ĐẠO CHO ĐẾN VIỆC CỘNG TÁC VỚI NHỮNG THẾ LỰC NGOẠI BANG LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN NƯỚC ĐẠI NAM.

Việc giáo sĩ giáo dân chính quyền Giáo hoàng ở nước Đại Nam vâng phục theo Học thuyết Khám phá 1493 của Giáo hoàng Alexander VI hoạt động lật đổ chính quyền Đại Nam sở tại, xét từ góc nhìn đạo Vatican, là điều cần được giáo sĩ, giáo dân đạo Vatican hiện nay thừa nhận.

Như vậy, quan điểm của tôi trên Facebook Minh Thạnh không sai.

Giáo sĩ, giáo dân đạo Vatican hiện nay luôn nhắc đến việc tôn kính các thánh tử đạo và khoảng một trăm ngàn giáo sĩ, giáo dân bị chính quyền phong kiến Việt Nam xử tội tử hình bằng nhiều hình thức, nhưng lại không tìm hiểu tại sao.

Trong một thời gian dài, qua nhiều triều đại, không riêng triều Nguyễn, đối với pháp luật Việt Nam, theo đạo Vatican là phạm pháp, là vi phạm pháp luật, thách thức pháp luật, người theo đạo trở thành tội phạm “quốc sự” (không thuộc loại thường phạm như trộm cắp, hãm hiếp...).

XUNG ĐỘT GIỮA NHỮNG NGƯỜI TUÂN LỆNH CHÍNH QUYỀN GIÁO HOÀNG, CHỐNG PHÁP LUẬT CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM ĐÃ DẪN ĐẾN VIỆC CHÍNH QUYỀN PHONG KIẾN GIẾT ĐẠO VÀ CHỐNG CHÍNH QUYỀN PHONG KIẾN GIẾT ĐẠO, LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN PHONG KIẾN GIẾT ĐẠO? ĐÓ LÀ DIỄN TIẾN TẤT YẾU, KHÁCH QUAN, ĐƯƠNG NHIÊN, ẮT PHẢI.

Tôn kính các thánh tử đạo, các giáo sĩ, giáo dân tử đạo vong mạng hy sinh vì chính quyền Giáo hoàng thì các giáo sĩ, giáo dân hiện nay nên tôn trọng sự thật lịch sử? Hành động của các giáo dân, giáo sĩ vâng phục Học thuyết Khám phá năm 1493 của Giáo hoàng Alexander VI chống và lật đổ chính quyền phong kiến nước sở tại không theo đạo Thiên Chúa mà còn giết đạo Thiên Chúa cần được giáo sĩ, giáo dân ghi nhận một cách trung thực.

Mọi việc phủ nhận đều là xúc phạm Giáo triều Rôma, xúc phạm các thánh tử đạo và các giáo sĩ, giáo dân tử đạo vong mạng theo lệnh Giáo hoàng mà chưa được phong thánh? Trong các bài Vaticanology đi vào chiều sâu của đề tài này chúng ta sẽ tìm hiểu giáo sĩ, giáo dân chính quyền Rôma của Giáo hoàng đã tìm cách lật đổ các chính quyền phong kiến Việt Nam ra sao (như trường hợp giám mục Bá Đa Lộc giúp Nguyễn Ánh lật đổ nhà Tây Sơn ra sao, sau đó, quan chức Catholic Rôma giáo ủng hộ phe cánh Hoàng tử Cảnh trong tranh giành ngôi vua vương triều Nguyễn dẫn đến việc vua Minh Mạng cấm đạo, giám mục Lê Hữu Từ lập lực lượng vũ trang Phát Diệm nhận viện trợ Pháp chống chính quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa...?).

Cho đến nay, đối với Vatican, Học thuyết Khám phá 1493 vẫn chưa được thu hồi, vẫn có giá trị.

Còn chính sách lật đổ chính quyền họ không vừa ý, thì được hiện đại hóa bằng Học thuyết Casaroli – tên của Hồng y Quốc vụ khanh chủ trì việc tiến hành lật đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu, bắt đầu từ Ba Lan.

Chỉ nhắc qua như vậy, và xin lặp lại khái niệm chính quyền trong bài viết này là chính quyền phong kiến, chính quyền từ vương triều Nguyễn trở về trước.

Học thuyết Khám phá 1493 do Giáo hoàng Alexander VI ban hành,

Giáo hoàng Alexander VI, Giám mục Bá Đa Lộc, Giám mục Lê Hữu Từ, thủ lãnh lực lượng vũ trang Phát Diệm.

(Ảnh minh họa lấy tư liệu từ internet)

 

FACEBOOK MINH THẠNH THÔNG BÁO. THÔNG BÁO NÀY LÀ MỘT PHẦN NỘI DUNG BÀI VIẾT:

Facebook Minh Thạnh hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với nội dung các bình luận phản hồi, nội dung thể hiện ngoài bài viết dưới mọi hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video gồm cả do bạn đọc gởi đến, hay do Facebook hiển thị từ trích dẫn nguồn trong bài.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với mọi hình thức đăng tải lại, khai thác, sử dụng, trích dẫn bài viết, dù trong những trường hợp không hạn chế những việc trên.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những suy đoán, rút ra kết luận, liên hệ chủ quan, riêng tư, tùy tiện, không căn cứ chính xác vào nội dung ngôn từ bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên hệ đến những danh từ riêng không được nói đến trong bài. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các câu trả lời đối với những câu hỏi được nêu ra trong bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin, bình luận, số liệu, tư liệu, trích dẫn nêu trong bài có tựa đề đặt dấu hỏi, hoặc nêu trong câu hỏi, hoặc dưới dạng câu hỏi hoặc kèm những hình thức thể hiện nghi vấn khác.

Trong tinh thần chặt chẽ trong việc tự biên tập, tự kiểm duyệt theo hướng những quan điểm của các quy định mới về an ninh mạng, Facebook Minh Thạnh hạn chế tối đa việc nêu các danh từ riêng cơ quan, tổ chức, cá nhân; hạn chế tối đa việc đưa đường dẫn, hạn chế tối đa việc đăng hình, hạn chế tối đa việc đăng lại trực tiếp nội dung cần trích dẫn mà thay bằng tường thuật gián tiếp (không đòi hỏi tuyệt đối chính xác)...

Trường hợp Facebook Minh Thạnh đăng hình ảnh được công bố trên truyền thông đại chúng (internet), kết quả tìm kiếm của Google, Google thông báo hình ảnh có thể có bản quyền, không xác định rõ bản quyền có hay không, thì đối với hình ảnh đã đăng có bản quyền và có điều kiện đăng, xin vui lòng liên hệ riêng để chỉ đăng lại sau khi đã thỏa thuận. Tất cả hình ảnh được đăng trên Facebook Minh Thạnh đều chỉ có tính chất minh họa mà thôi. Nếu ảnh không có lời chú thích trong bài viết, ảnh không liên hệ nội dung bài viết. Hình ảnh luôn luôn được đăng bên ngoài bài viết.

Cảnh báo có Facebook Minh Thạnh giả, dùng chân dung của tác giả Minh Thạnh.

Cảnh báo về trường hợp tấn công tin học vào Facebook Minh Thạnh làm biến động nội dung và kỹ thuật trình bày như đã xảy ra. Mong bạn đọc hỗ trợ bằng cách thông tin khi phát hiện những vấn đề bất thường, nhất là ở những bài viết cũ. Trường hợp có tấn công tin học, tác giả Minh Thạnh không chịu trách nhiệm về những biến động nội dung (gồm bài viết, hình ảnh, video, âm thanh...). Cá nhân, đơn vị tổ chức tấn công tin học chịu hoàn toàn trước pháp luật.

Hoan nghênh ý kiến phê bình, đóng góp từ bạn đọc và tích cực điều chỉnh nếu xét thấy phù hợp. Thông báo này là một phần của nội dung bài viết, vì vậy tác giả bài viết không chịu trách nhiệm nếu phát sinh khiếu nại tố cáo đối với bài viết trong những trường hợp đã nêu ở trên.

Bài viết đến đây là hết.

Minh Thạnh

(vinasat1.132@gmail.com, 0915553610).

____________ COMMENTS ____________

Du Nguyen

Bóc trần âm.mưu trường Công giáo Marianapolis ở Biên Hoà, Đồng Nai.

https://www.youtube.com/watch?v=vO0GMzhnE1s

Dao Le

Ngày xưa cha ông mình nhổ cỡ tận gốc có phải gay ko.

Nguyễn Văn Hùng

Không hiểu bà con nghĩ sao chứ , tôi cứ nhìn giặc đạo là chỉ buồn nôn ..vì sự bẩn tưởi và độc ác của chúng nó...

 

Nguồn @cusiminhthanh ngày 04 tháng 4, 2022