●   Bản rời    

[VATICANOLOGY] Tại Sao Chính Quyền Vatican Thèm Khát ... - Bài 10: Chính Quyền Vatican Và “Chiếc Cũi” Bị Nhốt/Tự Nhốt Trường Hợp Trung Quốc

[VATICANOLOGY] - Tại Sao Chính Quyền Vatican Thèm Khát Quan Hệ Ngoại Giao Và Đưa Giáo Hoàng Đến Việt Nam.

Bài 10: Chính Quyền Vatican Và “Chiếc Cũi” Bị Nhốt/Tự Nhốt Trường Hợp Trung Quốc

Minh Thạnh

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/MinhThanh33h.php

16-Jul-2022

Việc hạn chế các tôn giáo ở Trung Quốc liên hệ với nước ngoài đã được khẳng định trong luật pháp Trung Quốc? Cho nên, chính quyền Vatican không cách gì, không có cửa nào để thiết lập bất cứ một hình thức đại diện nào ở Trung Quốc, kể cả đại diện không thường trú

Nhấn Mạnh Về Đối Tượng Nghiên Cứu Là Chính Quyền Vatican, Nhà Nước Vatican?

Phản hồi bài “[VATICANOLOGY] Tại Sao Chính Quyền Vatican Thèm Khát Quan Hệ Ngoại Giao Và Đưa Giáo Hoàng Đến Việt Nam? (Bài 8: Đại Diện Giáo Hoàng Tại Nước Sở Tại Là Lãnh Đạo Tổ Quốc Tâm Linh Vatican Đối Với Giáo Dân Nước Sở Tại?), một bạn đọc khi phản hồi có so sánh thèm khát của chính quyền Vatican trong việc xin có được trước mắt đại diện thường trú tại Việt Nam, sau đó là quan hệ ngoại giao chính thức, đưa Giáo hoàng đến Việt Nam với những “thèm khát” được cho là gì đó của tôi?

Bạn đọc phản hồi ý kiến trên gián tiếp cho thấy mình là một giáo dân thuộc chính quyền Vatican.

Không hiêu cho nên rất đáng lấy làm lạ? So sánh như vậy là gián tiếp xác định nỗi thèm khát của chính quyền Vatican, đứng đầu là Đức Thánh Cha, và các “đức”, “đức ông”.

Còn tôi chỉ là một người viết Facebook, không tôn giáo, chỉ mong muốn có được thực tế hài hòa tôn giáo?

Cho nên, để bạn đọc hiểu hơn nội dung tôi trình bày về nỗi thèm khát của chính quyền Vatican đối với việc thiết lập quan hệ ngoại giao, tôi sẽ gia tăng số lượng bài trong loạt bài viết nhan đề “[VATICANOLOGY] Tại Sao Chính Quyền Vatican Thèm Khát Quan Hệ Ngoại Giao Và Đưa Giáo Hoàng Đến Việt Nam?” là một câu hỏi, mà tôi trình bày chi tiết dưới dạng nhiều câu hỏi, để bạn đọc cùng suy nghĩ, và mỗi bạn đọc có một câu trả lời riêng?

Tuyệt đối, tôi không đưa ra một nhận định, đánh giá, kết luận, bình phẩm gì về chính quyền Vatican? Đây là một bài nghiên cứu Vaticanology, đồng thời là bài nghiên cứu về khoa học quan hệ quốc tế, đối tượng là một nhà nước độc lập, có chủ quyền, có tư cách quan sát viên tại Liên Hợp Quốc, có quan hệ ngoại giao chính thức với 183 quốc gia? Bài viết không đi vào chiều kích tôn giáo, mà giới hạn ở chiều kích nhà nước Vatican, trong quan hệ quốc tế?

Việc chính quyền Vatican có những mục tiêu để phát triển ảnh hưởng của họ bằng nhiều phương thức với tư cách là một chính quyền có giáo dân, bộ máy hành chính mục vụ ở hầu hết các nước trên thế giới là điều đương nhiên? Khi một nhà nước tối ưu hóa lợi ích, thế mạnh của mình là điều có thể hiểu và tìm hiểu, nghiên cứu về nó là việc bình thường?

Nỗi Thèm Khát Quan Hệ Ngoại Giao Và Đưa Giáo Hoàng Đến Thăm: Trường Hợp Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa?

Tìm hiểu về những sự kiện quan hệ quốc tế, việc điểm qua bối cảnh thế giới là điều cần thiết?

Chính quyền Vatican tự hào, đắc chí với việc họ có quan hệ ngoại giao với 183 quốc gia trên thế giới, nhưng Trung Quốc, quốc gia có gần 1,4 tỷ dân, lại là thất bại ngoại giao lớn nhất của chính quyền Vatican trong nửa sau thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI?

Trung Quốc là một mảng đen bệt lên bức tranh thành công ngoại giao rực rỡ của chính quyền Vatican một cách sống sượng, thô bạo?

Xét về số lượng dân cư, quốc gia 1,4 tỷ dân kiên quyết trước sau như một không lấy quan hệ ngoại giao khiến chính quyền Vatican cắt rời khỏi 1,4 tỷ dân cư thế giới, một phần rất đáng kể của hành tinh?

Năm 1978, Đặng Tiểu Bình nắm đại quyền ở Trung Quốc?

Năm 1979, Hồng y Casaroli nắm chức vụ Quốc vụ khanh (Thủ tướng) Vatican?

Hồng y Quốc vụ khanh Casaroli được coi là tác giả và là người thực hiện thành công trong thực tế kế hoạch Vatican Ostpolitik?

Đặng Tiểu Bình là cha đẻ chính sách cải cách, mở cửa với phương Tây?

Cho nên Hồng y Quốc vụ khanh Casaroli không đưa chính quyền Vatican vào được Trung Quốc vào những năm dưới thời Đặng Tiểu Bình, thì viễn cảnh quan hệ ngoại giao Vatican – Trung Quốc, về nguyên tắc, vẫn coi là không có liên lạc gì với chính quyền Vatican? Mặc dù, trên thực tế, hai bên vẫn có những tiếp xúc bí mật và một Thỏa thuận bí mật đã được ký vào năm 2018, chỉ đến gần đây?

Thỏa thuận bí mật này cho thấy chính quyền Vatican thèm khát quan hệ ngoại giao với Trung Quốc như thế nào?

Khi các nhà ngoại giao Trung Quốc “đi đêm” thì cả thế giới ngưỡng mộ (vụ đi đêm với Kissinger năm 1972), nhưng các nhà tu hành chính quyền Vatican, các “đức”, “đức ông” đi đêm ngoại giao với Trung Quốc rồi ký thỏa thuận bí mật (một cú đi đêm ám khí hơn nhiều vụ Kissinger, vụ này được công khai không lâu bằng Thông cáo Thượng Hải thì dư luận thế giới dè bĩu?)?

Nghĩa là, phải chăng, chính quyền Vatican bất chấp danh dự, uy tín của mình để đổi lấy một mẩu bánh nhỏ của Trung Quốc quẳng cho? Có ý kiến cho rằng chính quyền Vatican phải đổi lấy bằng sự nhục nhã tự vi phạm giáo luật?

Phải chăng, Trung Quốc vẽ một cái vòng lằn ranh đỏ, hay hình tượng hơn là đóng một “cái cũi”, để “nhốt” chính quyền Vatican vào đó mà quan hệ?

Trong “cái cũi” đó chính quyền Vatican không được triển khai một hành vi nào mà chính quyền Vatican gọi là “mục vụ” trên lãnh thổ Trung Quốc?

Việc hạn chế các tôn giáo ở Trung Quốc liên hệ với nước ngoài đã được khẳng định trong luật pháp Trung Quốc? Cho nên, chính quyền Vatican không cách gì, không có cửa nào để thiết lập bất cứ một hình thức đại diện nào ở Trung Quốc, kể cả đại diện không thường trú?

Chính quyền Trung Quốc nhận thức rõ, chức năng mục vụ, tức chức năng quản lý nhà nước đối với giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân của chính quyền Vatican là thách thức lớn nhất khi chính quyền Vatican có một hình thức hiện diện ngoại giao nào đó, cho dù không thường xuyên và chịu sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc? Đó là một cú “đảo chính” quản lý nhà nước về tôn giáo của chính quyền Vatican đối với dàn quan chức Hội Thiên Chúa giáo Yêu nước mà Trung Quốc dày công xây dựng, đào tạo từ hồi lập quốc?

Có những việc Trung Quốc không thể cắt rời liên hệ của chính quyền Vatican với các quan chức Hội Thiên Chúa giáo Yêu nước? Từ khi Trung Quốc đổi mới, mở cửa, chính quyền Vatican tìm cách mục vụ (quản lý nhà nước đối với giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân tại Trung Quốc) bằng cách cho các linh mục Hội Thiên Chúa giáo Yêu nước học bổng?

Trong thời gian linh mục Hội Thiên Chúa giáo Yêu nước Trung Quốc du học nước ngoài, chính quyền Vatican sẽ nắm người, bắt liên lạc, quản lý gián tiếp?

Trung Quốc để yên cho việc này, thì ở một khía cạnh nào đó, chính quyền Vatican đã “cạp” những mẫu bánh đầu tiên mà Trung Quốc quẳng cho?

Chính quyền Trung Quốc buộc chính quyền Vatican phải trả giá: chính quyền Vatican phải hủy vạ tuyệt thông những giám mục mà chính quyền Vatican đã khai trừ? Chính quyền Vatican phải òn ĩ, hạ mình mặc cả, “xin xỏ” với chính quyền Trung Quốc từng trường hợp một?

Chính quyền Vatican phải làm ngơ việc chính quyền Trung Quốc đuổi khỏi chức vụ giám mục người của chính quyền Vatican mà Trung Quốc không hài lòng? Đuổi theo đúng nghĩa đen, tức là không được tá túc trong Tòa Giám mục, thành người vô gia cư?

Vấn đề Trung Quốc chấp nhận Giáo hoàng ký tên, đóng dấu cho chức Giám mục mà Hội Thiên Chúa giáo Yêu nước Trung Quốc lựa chọn đã được phân tích trong nhiều bài Vaticanology khác, nên ở đây không nhắc lại? Chỉ nêu câu hỏi so sánh một cách hình tượng, thì đó phải chăng là “cái cũi” và chính quyền Vatican phải ở trong đó mà liên hệ với chính quyền Trung Quốc?

Dứt khoát, không có hình thức quan hệ nào? Không rõ Trung Quốc chuyển hồ sơ giám mục mà Hội Thiên Chúa giáo Yêu nước Trung Quốc phê duyệt trước cho chính quyền Vatican và phối hợp làm việc như thế nào, nhưng quan chức ngoại giao Trung Quốc trước sau luôn xác định hai nhà nước (Vatican – Trung Quốc) không có liên lạc ngoại giao nào hết?

Cho nên, từ trường hợp liên lạc với chính quyền Vatican trong một “cái cũi” và không chấp nhận xác nhận hai chính quyền có quan hệ, chúng ta xác định được cái gút của vấn đề ngoại giao chính quyền Vatican?

Thực ra, mục tiêu chính của chính quyền Vatican là đặt một quan chức lãnh đạo, một cơ quan mục vụ (quản lý nhà nước đối với giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân), còn chức năng ngoại giao chỉ là hình thức (nếu không kể là các nhà ngoại giao chính quyền Vatican cũng như nhiều trường hợp các nước phương Tây thường có chức năng thu thập tin tình báo?)?

Quan hệ chính quyền Vatican – chính quyền Trung Quốc là một quan hệ bất bình đẳng? Chính quyền Trung Quốc không lợi gì nhiều trong liên hệ với chính quyền Vatican, ngược lại chính quyền Vatican được lợi rất nhiều trong các bước tiến quan hệ?

Có lẽ Trung Quốc vẫn cần chính quyền Vatican kết thúc quan hệ với Đài Loan, nhưng điều đó nhỏ nhoi, cho nên chính quyền Trung Quốc đưa chính quyền Vatican vào một cũi để quan hệ như vậy?

Chính quyền Vatican công nhận Trung Quốc, cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, nghĩa là chính quyền Vatican lập tòa sứ thần ở Bắc Kinh?

Chắc chắn, điều đó không đáng vào đâu khi quan chức chính quyền Vatican thiết lập quyền quản lý nhà nước song hành với chính quyền Trung Quốc?

Chính quyền Vatican ở thế kẹt trong quan hệ với Trung Quốc? Chính quyền Vatican bị chính quyền Trung Quốc khống chế trong một “cái cũi”, nhưng không dám chỉ trích chính quyền Trung Quốc về tự do tôn giáo, vì chính quyền Vatican cần những “mẫu bánh” khác nữa từ chính quyền Trung Quốc? Chính quyền Vatican không dám làm chính quyền Trung Quốc phật lòng? Chính quyền Vatican chấp nhận đối thoại, nói đúng ra là kiên trì “xin xỏ” chính quyền Trung Quốc đàng sau chấn song của “cái cũi” chặn chính quyền vatican đặt cơ quan đại diện ở trung quốc, cho dù đại diện không thường trú?

Liên Hệ “Cái Cũi” Dành Cho Vatican Đối Với Các Tôn Giáo Ky Tô Ở Trung Quốc Nói Chung?

Lịch sử các nước Đông Á: Trung Quốc, Nhật Bản, Cao Ly (Triều Tiên), Việt Nam đều cho thấy sự can thiệp thô bạo và đẫm máu của các tôn giáo Ky tô (chủ yếu là chính quyền Vatican, trước đó có thể gọi là chính quyền Roma Catholic) vào công việc nội bộ các nước nói trên gây ra bạo loạn, lật đổ, đảo chính, bạo lực tôn giáo...?

Ở Trung Quốc, một trong các tôn giáo Ky tô gây ra nội chiến Thái Bình Thiên Quốc lớn chưa từng có, số người chết kỷ lục, uy hiếp chính quyền nhà Thanh, chia cắt Trung Quốc trong một thời gian?

Cho nên, chính quyền Trung Quốc, từ nhà Thanh cho đến hiện nay, hết sức cảnh giác với các tôn giáo Ky tô, trong đó đặc biệt là chính quyền Vatican, một cơ cấu có bộ máy chính quyền song hành với chính quyền quốc gia?

Là Vấn Đề An Ninh Quốc Gia Đối Với Chính Quyền Trung Quốc?

Đối với Trung Quốc sự phát triển của các tôn giáo Ky tô có chỗ dựa là phương Tây sẽ thay đổi cục diện tôn giáo ở Trung Quốc, cũng có nghĩa là thay đổi cục diện an ninh quốc gia Trung Quốc?

Có vẻ như hôm nay Trung Quốc, đối với các tôn giáo phương Tây, chính quyền Trung Quốc có phần tạo thuận lợi hơn cho các giáo phái Tin Lành? Có lẽ, các giáo phái tổ chức lỏng lẻo hơn, nên chính quyền Trung Quốc thả lỏng hơn?

Số lượng tín đồ Tin Lành tăng nhanh, so với giáo dân Roma Catholic? Bởi giáo dân Roma Catholic, quan chức Roma Catholic chia rẽ? Bên tiếp tục theo chính quyền Vatican trở thành bất hợp pháp, tội phạm? Bên theo Hội Thiên Chúa giáo Yêu nước Trung Quốc thì bị cáo buộc “ly giáo”?

So với sự phát triển tín đồ các giáo phái Tin Lành, Roma Catholic giáo ở Trung Quốc (gồm giáo dân thuộc Vatican và giáo dân thuộc Hội Thiên Chúa giáo Yêu nước Trung Quốc) đang diễn tiến thiểu số hóa, ngày càng tụt hậu? Thậm chí có một số không ít tín đồ Catholic Roma giáo cải đạo sang Tin Lành?

Hoạt động của các giáo phái Tin Lành vẫn có những liên hệ với phương Tây, điều mà chính quyền Trung Quốc không muốn và họ đã giới hạn bằng luật pháp và cơ cấu tổ chức? Các giáo phái Tin Lành liên hệ với nước ngoài, nếu có, chỉ là bán chính thức, liên hệ chui, không tác động trực tiếp vào cơ cấu tổ chức?

Hơn nữa, các giáo pháo Tin Lành phân tán, rời rạc, thậm chí chia rẽ, cho nên thực tế, chính quyền Trung Quốc đã đặt được một cái cũi “Tin Lành Tam Tự”?

Các giáo phái Tin Lành vẫn chỉ hoạt động trong vòng tròn lằn ranh đỏ mà chính quyền Trung Quốc ấn định bằng pháp luật?

Nhưng khác với các giáo phái Tin Lành, chính quyền Vatican luôn có sự thèm khát, vượt lằn ranh đỏ mang những đặc trưng riêng chỉ có ở chính quyền Vatican?

Đó là hệ thống chính quyền Vatican từ trung ương xuyên suốt đến địa phương? Ở mỗi quốc gia, chính quyền Vatican ngoài việc bổ nhiệm các quan chức (tổng giám mục, giám mục) còn đặt quan chức lãnh đạo mục vụ (quản lý nhà nước giáo dân thuộc Vatican) và làm công tác ngoại giao?

Do đó, quan hệ giữa chính quyền Trung Quốc với chính quyền Vatican luôn luôn căng thẳng, còn quan hệ giữa chính quyền Trung Quốc với các giáo phái Tin Lành có vẻ ổn định, nhưng trong thực tế các giáo phái Tin Lành hoạt động mạnh mẽ, truyền đạo ở cấp độ “sục sôi”?

Chính quyền Vatican từ chỗ coi Hội Thiên Chúa giáo Yêu nước Trung Quốc là ly giáo phải thay đổi quan điểm, hợp tác với Hội Thiên Chúa giáo Yêu nước Trung Quốc để phong giám mục? Chính quyền Vatican phải cắn răng biến thái chính mình để thích nghi với trường hợp Trung Quốc?

Nhưng chính quyền Vatican không thể xổ ra khỏi “chiếc cũi” do chính quyền Trung Quốc dùng do chính quyền Vatican và chính chính quyền Vatican tạo ra cho chính mình?

Chính quyền Vatican đã cố gắng tháo “chiếc cũi” nhốt họ nhưng có vẻ không thành công bao nhiêu?

Chính Hồng y Quốc vụ khanh Casroli, tác giả Vatican Ostpolitik, hơn nữa, Học thuyết Casaroli – Casarolism đã khởi sự việc tháo “cũi” đó?

Chính Hồng y Quốc vụ khanh Casaroli tuyên bố Hội Thiên Chúa giáo Yêu nước là một hội đoàn kết giáo sĩ, giáo dân thuộc chính quyền Vatican?

Chính quyền Vatican đã tự tháo dỡ quan điểm cho Hội Thiên Chúa giáo Yêu nước là ly giáo, tham gia thì chịu vạ tuyệt thông?

Gần 40 năm sau khi Hồng y Quốc vụ khanh Casaroli có quan điểm tự tháo “cũi” nhốt chính quyền Vatican (nhưng giới hạn) như vậy, chính quyền Vatican mới ký được Thỏa thuận bí mật Vatican – Trung Quốc 2018?

Nhưng chính quyền Trung Quốc chắc chắn vẫn kiên định lằn ranh đỏ cho chính quyền Vatican?

Đối với chính quyền Vatican, có mặt trực tiếp ở Trung Quốc, dù là bằng đại diện không thường trú, vẫn là nỗi thèm khát khôn nguôi?

(còn tiếp)

FACEBOOK MINH THẠNH THÔNG BÁO. THÔNG BÁO NÀY LÀ MỘT PHẦN NỘI DUNG BÀI VIẾT:

Facebook Minh Thạnh hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với nội dung các bình luận phản hồi, nội dung thể hiện ngoài bài viết dưới mọi hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video gồm cả do bạn đọc gởi đến, hay do Facebook hiển thị từ trích dẫn nguồn trong bài.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với mọi hình thức đăng tải lại, khai thác, sử dụng, trích dẫn bài viết, dù trong những trường hợp không hạn chế những việc trên.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những suy đoán, rút ra kết luận, liên hệ chủ quan, riêng tư, tùy tiện, không căn cứ chính xác vào nội dung ngôn từ bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên hệ đến những danh từ riêng không được nói đến trong bài. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các câu trả lời đối với những câu hỏi được nêu ra trong bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin, bình luận, số liệu, tư liệu, trích dẫn nêu trong bài có tựa đề đặt dấu hỏi, hoặc nêu trong câu hỏi, hoặc dưới dạng câu hỏi hoặc kèm những hình thức thể hiện nghi vấn khác.

Trong tinh thần chặt chẽ trong việc tự biên tập, tự kiểm duyệt theo hướng những quan điểm của các quy định mới về an ninh mạng, Facebook Minh Thạnh hạn chế tối đa việc nêu các danh từ riêng cơ quan, tổ chức, cá nhân; hạn chế tối đa việc đưa đường dẫn, hạn chế tối đa việc đăng hình, hạn chế tối đa việc đăng lại trực tiếp nội dung cần trích dẫn mà thay bằng tường thuật gián tiếp (không đòi hỏi tuyệt đối chính xác)...

Trường hợp Facebook Minh Thạnh đăng hình ảnh được công bố trên truyền thông đại chúng (internet), kết quả tìm kiếm của Google, Google thông báo hình ảnh có thể có bản quyền, không xác định rõ bản quyền có hay không, thì đối với hình ảnh đã đăng có bản quyền và có điều kiện đăng, xin vui lòng liên hệ riêng để chỉ đăng lại sau khi đã thỏa thuận. Tất cả hình ảnh được đăng trên Facebook Minh Thạnh đều chỉ có tính chất minh họa mà thôi. Nếu ảnh không có lời chú thích trong bài viết, ảnh không liên hệ nội dung bài viết. Hình ảnh luôn luôn được đăng bên ngoài bài viết.

Cảnh báo có Facebook Minh Thạnh giả, dùng chân dung của tác giả Minh Thạnh.

Cảnh báo về trường hợp tấn công tin học vào Facebook Minh Thạnh làm biến động nội dung và kỹ thuật trình bày như đã xảy ra. Mong bạn đọc hỗ trợ bằng cách thông tin khi phát hiện những vấn đề bất thường, nhất là ở những bài viết cũ. Trường hợp có tấn công tin học, tác giả Minh Thạnh không chịu trách nhiệm về những biến động nội dung (gồm bài viết, hình ảnh, video, âm thanh...). Cá nhân, đơn vị tổ chức tấn công tin học chịu hoàn toàn trước pháp luật.

Hoan nghênh ý kiến phê bình, đóng góp từ bạn đọc và tích cực điều chỉnh nếu xét thấy phù hợp. Thông báo này là một phần của nội dung bài viết, vì vậy tác giả bài viết không chịu trách nhiệm nếu phát sinh khiếu nại tố cáo đối với bài viết trong những trường hợp đã nêu ở trên.

Bài viết đến đây là hết.

 

Minh Thạnh

(vinasat1.132@gmail.com, 0915553610).

____________ COMMENTS ____________

Nguồn @cusiminhthanh ngày 25 May, 2022

 

Trang Thời Sự




Đó đây


2022-08-07 - Bê bối ấu dâm trong Nhà Thờ Công Giáo tại Pháp -

2022-08-06 - Sét đánh ngay trước Nhà Trắng, 3 người chết, 1 người trọng thương - Vụ sét đánh được báo cáo lúc 6:52 tối 05/8/2022. Maggiolo cho biết các nạn nhân đang ở gần một bức tượng của Andrew Jackson và "có vẻ như họ đang ở gần một cái cây ở Công viên Lafayette,

2022-08-06 - Ngày này năm xưa: Ngô Đình Diệm Thỉnh Cầu Mỹ Rải Chất Độc Da Cam Lên Việt Nam - Ngày 10/8/1961 ghi dấu việc Mỹ bắt đầu rải chất độc da cam, một trong những hóa chất độc hại nhất với con người từng được biết đến, ở Việt Nam nhằm giành ưu thế trong chiến tranh. Da cam là màu của thùng chứa thôi, nhưng chất độc thì màu trắng như trong hình máy bay đang rải thảm chất độc dưới đây.

2022-08-06 - Giới thiệu công trình sưu tầm và dịch thuật rất hoàn hảo của Thư Viện Hoa Sen: HỒ SƠ MẬT 1963. - 1. Một nguồn tài liệu tham cứu của chính phủ Mỹ, ký tự là FRUS, vốn khá quen thuộc với giới nghiên cứu nhưng lại vẫn còn xa lạ với độc giả Việt Nam bình thường khi muốn tìm hiểu về những biến động lịch sử trong thập niên 1960 của nước ta. 2. Trình bày một số phát hiện mới, vốn không được đa số giới nghiên cứu người Việt hải ngoại khai thác

2022-08-05 - NATO : ứ ừ , Nga không được quyền thắng nha - khi Hùng Trần chửi tục, đó là lúc anh ta nói thật nhất ... a crescendo of honesty (Mike Wilson)

2022-08-05 - Mỹ sai lầm chồng chất sai lầm || Bàn Cờ Quân Sự -

2022-08-05 - Giáo hoàng nói rằng ông đã nhận được lời khai của những người Canada bản địa như một "cái tát vào mặt" - bạo lực trong các trường dân cư do nhà thờ điều hành trong chuyến đi đến Canada vào tuần trước. "Nghe những tin như người già mất con, không biết đang ở đâu, là một khoảnh khắc đau đớn," GH nói.

2022-08-05 - Nghệ An: Bé gái 10 tuổi bị lột quần áo, bị cha treo lên trần nhà đánh - Được biết, cháu bé năm nay đã 10 tuổi, là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Cháu bé ở với người cha, còn người mẹ đã đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Hình ảnh bé gái không mặc quần áo, bị trói tay, treo lên trần nhà. (Ảnh cắt từ clip) --- Trời ơi! Người cha này phải cho đi học tập, và cháu gái chính phủ nên gửi tạm cho đi học ở đâu đó -----

2022-08-05 - Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc Ukraine vi phạm luật chiến tranh - Chúng tôi ghi nhận các lực lượng Ukraine đã đặt dân thường vào tình thế nguy hiểm và vi phạm luật pháp quốc tế về chiến tranh khi hoạt động tại các khu vực đông dân cư”, hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời Agnes Callamard – Tổng Thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế - đưa tin.

2022-08-05 - Nóng chiến sự: Điều gì đang đe dọa Ukraine trong trận Kherson? - Thủ phủ vùng Kherson, một cảng sông với dân số khoảng 300.000 người trước chiến tranh, đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga chưa đầy một tuần sau khi chiến sự bắt đầu.



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2022-08-07 - Tội nghiệp cho thầy (hiệu trưởng)! - FB Thanh Vân -

● 2022-08-07 - Tại sao bên Công giáo La Mã có nhiều ngày lễ quá vậy? Nhất là ở Việt Nam. - Hàn Mặc Khải -

● 2022-08-07 - Ba câu chuyện kinh nghiệm bản thân, kính gửi ông hiệu trưởng Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia, Hà Nội - FB Lý Thái Xuân -

● 2022-08-07 - Bắt chước người ta mà không hiểu nguồn cơn. Người ta cười vào mặt nè. - Cộng đồng mạng -

● 2022-08-04 - Tại sao tôi nói "VNCH và QLVNCH một di sản Quân phiệt đánh thuê"! - Giác Hạnh -

● 2022-08-04 - Xem TLTV Minh Tiến bình luận: "Nóng ở Nghệ An | Ở đâu có LINH C.Ẩu ở đó Kém phát triển! " - Dong Nguyen -

● 2022-08-04 - Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đến viếng Đài Loan để làm gì ? - Mike Wilson -

● 2022-08-04 - Nga đưa siêu pháo "vua chiến trường" 2S7 "Pion" tới Nam Ukraine! - MW -theo Avia pro -

● 2022-08-04 - Bàn cờ quân sự: Putin tung 2 lá bài ÁP CHẾ phương tây ! - Mike Wilson -

● 2022-08-04 - Vấn đề "khai phóng" trong văn hóa giáo dục: "Cũng cờ, cũng trượng, cũng xênh xang" - Lão Ông -

● 2022-08-03 - Đạo Chúa có tôn trọng "tự do tín ngưỡng" của người khác hay không? - Hoàng Hp Minh sưu tầm -

● 2022-08-02 - Greg Hùng Trần: Nga đánh giặc đầy MƯU TRÍ ! Lành gáo, vỡ làm môi, lôi thôi đập bỏ. - Mike Wilson -

● 2022-08-01 - Ý KIẾN khác nhau SÔI NỔI về lễ tốt nghiệp phong cách Hoàng Gia của Đại Học Kinh Tế - ĐH Quốc Gia HàNội - Cộng Đồng mạng -

● 2022-07-30 - Ông Giáo Hoàng Kiện Tạp Chí Châm Biếm Của Đức Ra Tòa Thì Được, Tại Sao Ông Thích Nhật Từ Không Được Khi - Du Nguyễn -

● 2022-07-29 - Tang Lễ Ông Nguyễn Xuân Vinh - Phủ cờ hay không? Lại có lý do tranh cãi. - Diễn Đàn thư tín hải ngoại -

● 2022-07-29 - Lý Quang Diệu Nói Những Gì Về Việt Nam ...? - Mike Wilson sưu tầm -

● 2022-07-26 - Báo Chí Lên Án: Giáo Hoàng Đến Canada "Tốn Tiền Vô Ích" - FB Lý Thái Xuân -

● 2022-07-26 - Kính gửi BBT Báo Thanh Niên - FB Lý Thái Xuân -

● 2022-07-24 - PHÊ BÌNH THẦY NHẬT TỪ ??? - FB Lý Thái Xuân -

● 2022-07-24 - Đây là khác biệt một trời một vực giữa Việt Nam và Ukraine - Lão Ông -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 >>>