●   Bản rời    

Chủ Nghĩa Diệm Mới - Dẫn Đạo Ba Cuộc Tập Kích Truyền Thông

Chủ Nghĩa Diệm Mới

Dẫn Đạo Ba Cuộc Tập Kích Truyền Thông

Minh Thạnh

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/MinhThanh16.php

05-May-2019

Nếu trước đây giáo dân miền Bắc những vùng toàn tòng đề kháng bằng cách cô lập, bất hợp tác (như chúng ta đọc thấy trong tiểu thuyết “Bão biển” của Chu Văn, được dựng thành phim “Ngày lễ Thánh”), không cho con em đến học ở nhà trường xã hội chủ nghĩa, không cho con em sinh hoạt đoàn thể…, thì dần dần về sau, version chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới lại thúc đẩy giáo dân, trong điều kiện vẫn kiên trì hai mục tiêu cơ bản, lại tiến hành trong cách phá thế cô lập, cố gắng quan hệ với xã hội, trở thành viên chức, thậm chí công chức, làm kỹ sư, bác sĩ, nhà báo trong các cơ quan nhà nước.. (MT)

Chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới là chủ nghĩa Ngô Đình Diệm version 2.0 đang được triển khai thông qua biểu tượng, tinh thần Đấng đáng kính Hồng y Nguyễn Văn Thuận (đấng đáng kính là một cấp trong quá trình phong thánh).

Mục tiêu cơ bản, nhiệm vụ chủ chốt của chủ nghĩa Ngô Đình Diệm (trước cuối 1963) là chống cộng và chống Phật giáo, kết nối, phối hợp song song hai nhiệm vụ này, vừa chống cộng vừa chống Phật giáo, lấy chống cộng để chống Phật giáo, dùng chống Phật giáo để chống cộng, đồng nhất Phật giới với cộng sản, chủ trương dùng bạo lực ở mức cao nhất: quân đội, xe tăng, máy chém, mật vụ…

Chủ nghĩa Ngô Đình Diệm là dạng triển khai Học thuyết xã hội Công giáo ở mức cực đoan nhất. “Ngô triều” ở miền Nam Việt Nam là một nhà nước Công giáo trị, được mỹ từ hóa dưới tên gọi Đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa.

Sau khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ, chủ nghĩa Ngô Đình Diệm chống cộng chống Phật giáo vẫn được duy trì triển khai trong người theo đạo Ca tô La Mã.

Có cơ sở từ Thư chung 1951 của đạo Ca tô La Mã có nội dung chống cộng, chủ nghĩa Ngô Đình Diệm vẫn được triển khai ở miền Bắc, với những phương thức giới hạn hơn.

Đến năm 1975, Giám mục Nguyễn Văn Thuận, cháu ruột Ngô Đình Diệm, người được đào tạo kế thừa Ngô Đình Thục, là biểu tượng của chủ nghĩa Ngô Đình Diệm tiếp nối, chủ nghĩa Diệm mới.

Giỗ Ngô Đình Diệm ở Califfornia

Chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới, version 2.0 vẫn kiên trì hai mục tiêu của chủ nghĩa Ngô Đình Diệm, nhưng mềm dẻo hơn trong phương thức. Đặc biệt là từ những năm 1990.

Nếu trước đây giáo dân miền Bắc những vùng toàn tòng đề kháng bằng cách cô lập, bất hợp tác (như chúng ta đọc thấy trong tiểu thuyết “Bão biển” của Chu Văn, được dựng thành phim “Ngày lễ Thánh”), không cho con em đến học ở nhà trường xã hội chủ nghĩa, không cho con em sinh hoạt đoàn thể…, thì dần dần về sau, version chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới lại thúc đẩy giáo dân, trong điều kiện vẫn kiên trì hai mục tiêu cơ bản, lại tiến hành trong cách phá thế cô lập, cố gắng quan hệ với xã hội, trở thành viên chức, thậm chí công chức, làm kỹ sư, bác sĩ, nhà báo trong các cơ quan nhà nước.

Mặt khác, trong sinh hoạt đạo Ca tô La Mã, ngọn cờ Nguyễn Văn Thuận được gương cao. Hồng y là giọt máu họ ngoại của nhà Ngô Đình này được đưa vào tiến trình phong thánh, trở thành giáo phẩm đỉnh cao ở Việt Nam từ thế kỷ XX.

Người ta không nói đến hai mục tiêu của chủ nghĩa Diệm một cách công khai nữa và cũng chỉ nhắc đến Diệm Thục một cách giới hạn, nhưng đề cao một cách khéo léo hình ảnh P. X. Nguyễn Văn Thuận, tinh thần P. X. Nguyễn Văn Thuận, tấm gương P. X. Nguyễn Văn Thuận. Thông qua Nguyễn Văn Thuận, người ta đã chuyển tải những nội dung của chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới, giáo dục chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới.

Động cơ của những tập kích truyền thông vào Phật giáo Việt Nam, vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam nằm ở đây. Ở việc giáo dục chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới ở các tín đồ Ca tô La Mã và từ đó lây lan sang những người có quan hệ gần gũi với đạo Ca tô La Mã.

Người Ca tô La Mã khi trở thành người công tác ở các cơ quan truyền thông báo chí nhà nước vẫn nằm trong vòng ảnh hưởng của chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới, đã mã hóa thành tinh thần Nguyễn Văn Thuận mà họ hấp thụ trong sinh hoạt tôn giáo của họ. Nhưng khi chấp nhận làm công tác truyền thông báo chí, họ không thể bộc lộ sự đề kháng với chính quyền, các cơ quan chấp pháp, các đoàn thể chính trị xã hội…

Nhưng cũng như chủ nghĩa Ngô Đình Diệm trước cuối năm 1963, chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới được triển khai hiện nay có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất tạm thời chưa thực hiện được, làm công tác báo chí phải chấp hành kỷ luật tuyên truyền, thì những người làm báo hấp thu tinh thần Nguyễn Văn Thuận - chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới trong sinh hoạt tôn giáo của họ sẽ quay sang mục tiêu hai. Mục tiêu đó, nhiệm vụ đó là chống Phật giáo.

Ở chủ nghĩa Diệm 1963 thì xe tăng đến chùa, biệt kích, cảnh sát dã chiến xông vào chính điện thờ Phật những việc như vậy bây giờ là tuyệt đối không thể, dù trong chế độ nào.

Bây giờ, để thực hiện chủ nghĩa Diệm mới, thì cứ phải một đường tập kích truyền thông vào Phật giáo Việt Nam, vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là chỉ có thể dùng bút chiến, bút trận.

Cho nên, không phải ngẫu nhiên trong khi dư luận xã hội quan tâm về tập kích truyền thông vào Phật giáo Việt Nam, vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi lại quay sang nghiên cứu về Hồng Y P. X. Nguyễn Văn Thuận, về chủ nghĩa Diệm mới.

Chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới là cơ sở tư tưởng của những cuộc tập kích truyền thông vào Phật Giáo Việt Nam, vào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, cao điểm là ba cuộc tập kích truyền thông đầu năm 2019.

Các cuộc tập kích truyền thông vào Phật giáo Việt Nam, vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian qua là diễn tiến “NHẰM THẦY CHÙA MÀ BẮN”, với xác định mục tiêu là “thầy chùa quốc doanh”, “thầy chùa đỏ”, trụ trì là “đại úy”, trưởng ban trị sự là “đại tá” (?!), như những tin giả, tin vịt lan truyền đầy dẫy trên mạng.

Đó là những loạt tiền pháo pháo dọn bãi trong chiến thuật “tiền pháo hậu xung” nhằm xông lên mục tiêu tối hậu là cải đạo, loan báo tin mừng.

Truyền thông hải ngoại lưu vong do giới Ca tô lích chi phối tạo dựng hình ảnh Phật giáo trong nước đồng nhất với cộng sản, sư “quốc doanh|, sư “đặc nhiệm”, sư “tình báo”, sư “sĩ quan”, chùa kinh tài… cũng là trên nền tảng chủ nghĩa Diệm mới.

Chủ nghĩa Diệm mới, dưới sự triển khai của Hồng y P. X. Nguyễn Văn Thuận, đã đạt được thành công phá thế cô lập, phá thế đối đầu trực tiếp với chính quyền, nhưng vẫn duy trì tư tưởng và tình cảm đối kháng, duy trì tình thế đối kháng gián tiếp, đối kháng cơ hội và cục bộ với chính quyền (những vụ Tòa Khâm, Đồng Chiêm, Tam Tòa, Con Cuông, Formosa…). Còn đối với nhiệm vụ đối kháng với đối tượng thứ hai (Phật giáo) thì đã triển khai có kết quả mỹ mãn nhiều cuộc tập kích truyền thông.

Trong học thuyết xã hội Công giáo, Giáo hội Ca tô La Mã không trực tiếp tham gia vào những sự việc như vậy, nhưng khuyến khích giáo dân thực hiện hành động theo đường hướng của Giáo hội.

Đường hướng của Giáo hội Ca tô La Mã có loại HIỂN NGÔN, trình bày rõ ràng qua những văn kiện, thông điệp, thư chung…

Đường hướng của Giáo hội Ca tô La Mã có loại “HÀM NGÔN”. Đó là cách diễn giải các văn kiện chính thức bằng phát biểu, lời giảng của các giám mục, linh mục trước các con chiên.

Đường hướng của Giáo hôi Ca tô La Mã có thể là những MẬT NGÔN, là chỉ đạo miệng của kẻ bề trên với thuộc cấp.

Đường hướng của Giáo hội Ca tô La Mã có thể là những ẨN NGÔN, cụ thể như quảng bá chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới thông qua biểu tượng đang trong tiến trình phong thánh Nguyễn Văn Thuận. Phong thánh Nguyễn Văn Thuận không bao giờ là việc có ý nghĩa cách riêng cá nhân ông Thuận, mà là phong thánh chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới, là phong thánh hậu duệ gia đình Ngô Đình Diệm, là phong thánh quá trình đề kháng của Nguyễn Văn Thuận, phong thánh những mục tiêu mà Nguyễn Văn Thuận tiếp nối…

Cho nên, Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nếu cho rằng báo chí lên tiếng từ vụ “buôn người” ở chùa Bồ Đề đến “tổ chức lừa đảo” ở chùa Ba Vàng… là vì “lẽ phải”, hay đó chỉ là những vụ việc riêng lẻ, cá biệt, tự phát là sai lầm lớn.

Những cuộc tập kích truyền thông vào Phật giáo Việt Nam, vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam là những hoạt động CÓ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, CƠ SỞ LÝ LUẬN, CÓ BÀI BẢN HỆ THỐNG, CÓ TỔ CHỨC PHÂN CÔNG, VỪA TÁC ĐỘNG TÌNH CẢM BÀI PHẬT GIÁO XUYÊN SUỐT, VỪA CÓ NHỮNG KẾ HOẠCH PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT.

Giỗ Ngô Đình Diệm ở Việt nam: Nghĩa Trang Lái Thiêu

Chủ nghĩa Diệm mới không vứt bỏ Diệm, nên việc tôn sùng Diệm ở hải ngoại do lực lượng Ca tô lích lưu vong vẫn được duy trì. Trong nước, thì việc tôn vinh Diệm cũng được nâng cấp với lễ giỗ có sự hiện diện một của giám mục, thay vì chỉ các linh mục như trước. Nhưng song song với điều đó là tiến trình phong thánh Nguyễn Văn Thuận, đưa Nguyễn Văn Thuận lên hàng lãnh đạo biểu tượng của Công giáo. Vẫn thờ Diệm, chủ nghĩa Diệm mới đồng thời triển khai những chỉ đạo, tư duy, tình cảm và phương thức thực hiện mới. Và Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang chịu những tác động trực tiếp thư thế.

Về mặt học thuật, tất nhiên vấn đề tôi nêu chỉ là một giả thuyết. Tuy nhiên, như thế mới là nghiên cứu học thuật, còn như nếu mọi việc đều được lập thành văn bản ký tên đóng dấu, thì đâu còn gì để phân tích, lập thuyết, dự báo…?

Điều dự báo là sẽ có những cuộc tập kích truyền thông mới. Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cả Hòa thượng Thích Quảng Độ, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ… Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở nước ngoài… sẽ là những mục tiêu tập kích ác liệt, ngụy trang bề ngoài là để câu view, nhưng bên trong là mục đích phá hủy niềm tin Phật giáo.

MT

___________________________

Phản hồi riêng đối với các bài tranh luận đặc biệt: vinasat132@yahoo.com, vi-vn.facebook.com/cusiminhthanh, ĐT: 0915553610.

____________________________

Đọc thêm:

- Lật tẩy thêm một sự vu khống của truyền thông con chiên- Hình ảnh thật về việc anh Nguyễn Văn Hòe phá máy ảnh của giáo xứ Mỹ Khánh. Tin ngày 6 tháng 5, 2019

____________________________

NHẬN XÉT:

Anh-Tuan LE 4 loại truyền thông mà Cư Sĩ Minh Thạnh nhìn thấy trong chủ trương của Công Giáo Rôma thực chính xác, và là một nét nhìn khám phá.

Hiển ngôn, Hàm ngôn, Ẩn ngôn và Mật ngôn.

Ta thấy rõ rệt 4 chủ trương này qua 4 đạo quân khác biệt:

1 Hiển đạo: bao gồm Giuse Trần Đình Long luôn tìm cách bêu xấu đạo Phật và đám chiên chủ trương các website như Phật Bút, hoặc đám chiên tìm cách quay các clip về các người bệnh tâm thần bại não để bôi nhọ đạo Phật.

2 Hàm đạo: Là loại linh mục ko trực tiếp nói xấu đạo Phật, lên bục giảng những thứ bịa đặt như tên Giám mục Nguyễn Văn Khảm cũng tán dương Đức Phật, nhưng khi ai hỏi Đức Phật chân lý nằm ở đâu, ngài không nói gì mà chỉ ngước mắt nhìn lên trời, một loại láo khoét mà chỉ thứ quân mất dạy, vô học mới mặt dày mày dạn nói 1 điều không hề có như vậy, trước bầy chiên thì ko nói gì, nhưng lại dám trâng tráo đưa lên mạng.

3 Ẩn đạo: Là những giáo phận án binh bất động, mặt ngoài luôn tỏ ra hợp tác với chính quyền, nhưng vẫn kín đáo dạy giáo dân chống CS và PG nếu có cơ hội, nhưng ko được ra mặt

4 Mật đạo, là đạo quân được lệnh hợp tác, tìm cách len lỏi vào đảng CS, hoặc vào tu trong chùa, phải lên chức cao, lãnh đạo, có dịp là quật ngược thế cờ.

4 đạo quân này được điều động song song, đạo này hỗ trợ cho đạo kia.

Chẳng hạn, khi phóng viên chùa Giác Ngộ hỏi tổng giáo phận SG về các hành vi của linh mục Giuse Trần Đình Long, thì giáo phận cho biết, bằng điện thoại, là không quản lý được cha Long, nhưng chưa bao giờ TGP ra thông cáo chính thức treo chén linh mục Trần Đình Long, nghĩa là họ luôn đánh phá PG và CS theo đúng binh pháp 4 đạo quân kết hợp như Cư Sĩ Minh Thạnh trình bày.

 

Nguồn https://www.facebook.com/ cusiminhthanh/posts/