●   Bản rời    

[VATICANOLOGY] Tại Sao Chính Quyền Vatican Thèm Khát ... -Bài 9: Những Điểm Chính Quyền Vatican Cam Kết Nhìn Từ Học Thuyết Casaroli?

[VATICANOLOGY] - Tại Sao Chính Quyền Vatican Thèm Khát Quan Hệ Ngoại Giao Và Đưa Giáo Hoàng Đến Việt Nam.

Bài 9: Những Điểm Chính Quyền Vatican Cam Kết Nhìn Từ Học Thuyết Casaroli?

Minh Thạnh

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/MinhThanh33g.php

16-Jul-2022

Theo Học thuyết Casaroli, chính quyền Vatican quyết liệt theo đuổi, đeo bám quan hệ ngoại giao đúng ra là sự hiện diện của chính quyền Vatican tại nước sở tại bằng mọi cách.

Minh Thạnh giới thiệu bài đăng trên Tạp chí Công tác Tôn giáo.

Bài đăng trên tạp chí công tác tôn giáo thông tin tin về “nguyên tắc trong qua hệ hai bên (Chính Quyền Vatican – Chính Quyền Việt Nam).

Tạp chí Công tác Tôn giáo, số 4 (188) tháng 4/2022, trang 27, mục “Thường thức về tôn giáo” đăng bài “Những đổi mới trong giáo triều Rô-ma và tiến triển trong quan hệ Việt Nam – Va-ti-căng”, tác giả Ts. Nguyễn Sơn Đông. Bài viết có nhiều thông tin về Vatican học, xin giới thiệu để bạn đọc mua tạp chí xem trọn.

Ở đây, qua giới thiệu bài đăng nói trên trên Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, xin ghi nhận thông tin như sau để chúng ta cùng suy nghĩ, nêu câu hỏi bình luận về những nỗ lực của chính quyền Vatican để thiết lập quan hệ ngoại giao với chính quyền Việt Nam, vấn đề mà chúng ta đang cùng tìm hiểu trong thời gian qua. Dưới đây là nội dung tường thuật:

Tại phiên họp đầu tiên của Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Va-ti-căng tại Hà Nội, Việt Nam từ 16-17/02/2009, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận nhiều vấn đề trong đó có nguyên tắc trong quan hệ giữa hai bên.

Một là, tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Hai là
, tôn trọng và chấp hành luật pháp Việt Nam, Va-ti-căng và Giáo hội chỉ chấp hành các hoạt động tôn giáo, không can thiệp vào công việc nội bộ của Nhà nước Việt Nam.
Ba là, không tuyên truyền, không có các hành động cũng như không để các thế lực khác lợi dung cấu kết chống phá nhau.
Bốn là
, đối với các quyết định bổ nhiệm thuyên chuyển các chức sắc từ giảm quản trở lên và việc phong tước hiệu, phong Thánh của Giáo hội Công giáo Việt Nam, Tòa thánh Va-ti-căng tham khảo ý kiến và có sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam.(hết tường thuật).

Nhìn Từ Học Thuyết Casaroli Và Một Số Câu Hỏi Về Những Nguyên Tắc Mà Chính Quyền Vatican Thỏa Thuận.

Chúng ta có đôi dòng nhắc lại về Học thuyết Casaroli của chính quyền Vatican?

Dưới thời Giáo hoàng Piô XII (chết năm 1958), chính quyền Vatican chống cộng quyết liệt, hung hãn. Casaroli là một quan chức ngoại giao chính quyền Vatican bắt đầu có ảnh hưởng từ thập niên 1960 đề xuất quan điểm hòa hoãn, mềm dẻo với chính quyền các nước xã hội chủ nghĩa, ký kết được một số thỏa thuận tạo thuận lợi cho chính quyền Vatican hoạt động ở các nước Đông Âu?

Học thuyết Casaroli (Casarolism) được chính quyền Vatican xác định một cách bán chính thức, trong những năm 1970, 1980 được gọi là Vatican Ostpolitik (chính trị Vatican hướng Đông), phỏng theo tên gọi Học thuyết Ostpolitik mà chính quyền Cộng hòa Liên Bang Đức theo đuổi, hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô?

Tuy nhiên, chủ trương hòa dịu, thích nghi và mềm dẻo của chính quyền Vatican với các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô chỉ là ở bề mặt, là diễn biến hòa bình nhằm vào Đông Âu Liên Xô trong thập niên Hồng y Casaroli làm Quốc vụ khanh (thủ tướng) Vatican?

Học thuyết Casaroli được chính quyền Vatican tiếp tục theo đuổi một cách kín đáo từ sau khi Hồng y Quốc vụ khanh Casaroli nghỉ hưu (1990) và áp dụng với mọi trường hợp, không chỉ nhằm vào các nước xã hội chủ nghĩa?

Các nguyên tắc quan hệ mà chính quyền Vatican thỏa thuận được bài báo mà chúng ta đang tìm hiểu thông tin đều phản ánh tư duy và việc xử lý trong thực tế của chính quyền Vatican theo học thuyết Casaroli? Đây là một trường hợp cụ thể, điển hình vận dụng học thuyết Casaroli?

Chúng ta sẽ nêu câu hỏi học thuyết Casaroli được vận dụng ở đây như thế nào, với những tính toán ra sao, có những mục tiêu hàm ẩn gì...?

Theo Học thuyết Casaroli, chính quyền Vatican quyết liệt theo đuổi, đeo bám quan hệ ngoại giao đúng ra là sự hiện diện của chính quyền Vatican tại nước sở tại bằng mọi cách.

Trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, khi có sự căng thẳng, diễn biến thường xảy ra là cắt đứt quan hệ ngoại giao hoặc đe dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao? Diễn biến quan hệ Nga – Ukraina, Nga với các nước Liên hiệp châu Âu, NATO gần đây cho chúng ta thấy rõ điều đó?

Còn chính quyền Vatican, một cường quốc ngoại giao, từ khi họ vận dụng học thuyết Casaroli, tư duy ngoại giao của họ rất đặc biệt? Đối với chính quyền Vatican từ thời Casaroli, trường hợp chua có quan hệ ngoại giao chính thức và đầy đủ thì họ ra sức xúc tiến thiết lập, ít ra là phải đặt được văn phòng đại diện thường trú? Còn tất nhiên, nếu đã có quan hệ ngoại giao thì họ cố sức gìn giữ, không để xảy ra việc các quan chức ngoại giao bị trục xuất hay cắt đứt quan hệ ngoại giao?

Khi Casaroli, hồi mới là một linh mục, rồi đức ông, nắm đại quyền ngoại giao, Casaroli đã tiến hành nhiều chiến dịch ngoại giao ngoạn mục nhằm vào các nước Đông Âu như Hungary, Tiệp Khác, Ba Lan..., cả Nam Tư và sau đó luôn Liên Xô?

Hồng y Quốc vụ khanh Casaroli đưa hoạt động ngoại giao chính quyền Vatican lên đỉnh cao chưa từng thấy trong lịch sử quốc gia này? Các tòa sứ thần chính quyền Vatican có ít quan chức từ chính quyền Vatican Trung ương cử đến, nhưng có khả năng sử dụng lực lượng tu sĩ trí thức thuộc chính quyền Vatican tại chỗ? Nên quan chức ngoại giao thì ít, nhưng lực lượng ngoại giao chính quyền Vatican tại các nước sở tại hết sức đông đảo? Điều này không có quốc gia nào trên thế giới có được?

Đối với tất cả các trường hợp, đại diện ngoại giao của chính quyền Vatican là trụ cột trong cơ chế quyền lực của chính quyền Vatican tại nước sở tại? Cơ quan đại diện ngoại giao chính quyền Vatican, từ Tòa Sứ thần, Khâm sứ, cho đến đại diện thường trú là một thứ “phủ toàn quyền”, “dinh thái thú” của chính quyền Vatican tại nước sở tại? Hồng y Quốc vụ khanh Casaroli đã là người xác định điều này, cho nên trong học thuyết Casaroli không còn có chuyện chính quyền Vatican cắt đứt quan hệ ngoại giao, mà trái lại, phải cố hết sức để có sự hiện diện, quyết liệt đeo bám, kiên trì để hiện diện ngoại giao tại tất cả các nước?

Tại miền Nam Việt Nam, vào tháng 4/1975, đại sứ hầu hết các quốc gia rời khỏi Sài Gòn, nhưng Khâm sứ chính quyền Vatican ở lại, đuổi năm lần bảy lượt mới đi, thậm chí bị chính các linh mục kêu gọi tống khứ, làm nhục?

Trước đó, chính quyền Vatican giữ cấp độ quan hệ ngoại giao với chính quyền Sài Gòn ở cấp Khâm sứ (không nâng lên cấp Sứ thần – đại sứ đặc mệnh toàn quyền), phải chăng, vì lý do để một cánh cửa để thiết lập quan hệ ngoại giao với chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc? Thậm chí, Giáo hoàng Phaolô VI đã tiếp đại diện Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam?

Cho nên, sau khi Khâm sứ chính quyền Vatican rời khỏi Việt Nam, chính quyền Vatican lại bắt đầu cố gắng mới để hiện diện ngoại giao tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Không có đại diện ngoại giao ở một nước nào đó (nói chung, không nhằm vào nước nào) quyền lực của chính quyền Vatican trở nên khập khiễng? Đại diện ngoại giao của chính quyền Vatican vừa là nhà ngoại giao, vừa kiêm nhiệm công việc mục vụ, tức là công tác quản lý nhà nước của chính quyền vatican đối với giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân nước sở tại?

Đại diện ngoại giao chính quyền vatican là quan chức quản lý nhà nước cao cấp nhất của chính quyền vatican ở mỗi nước, cho nên, chính quyền Vatican quan tâm hàng đầu đến việc làm sao phải luôn có đại diện ngoại giao tại tất cả các nước?

Do đó, theo Học thuyết Casaroli, chính quyền Vatican sẵn sàng chấp nhận những cam kết cần thiết ở ngoài mặt khi chính quyền nước sở tại (nói chung, không cứ nước nào) đòi hỏi?

Từ đó, học thuyết Casaroli, chính quyền Vatican sẽ có hai mặt, thậm chí rất hay nhiều mặt? Bề mặt chính quyền Vatican cam kết và tỏ ra tuân thủ các cam kết?

Nhưng mặt khác, chính quyền Vatican lại chỉ đạo ngầm cho cấp dưới, giáo dân thực hiện mọi việc có thể, kể cả vi phạm pháp luật, làm ngược lại cam kết nếu cần? Chính quyền Vatican làm như không liên hệ gì, không chịu trách nhiệm gì, vẫn tuân thủ các cam kết? Ở đây nói chung, không nhằm trường hợp cụ thể nào.

Chính quyền Vatican không bao giờ ra mặt trong các hành động ngoài phạm vi cam kết, ngược lại với cam kết? Quan chức Vatican cấp cao từ giám mục trở lên, luôn giữ một bộ mặt thiêng thánh, thoát tục? Còn hoạt động của cấp dưới giáo dân thì sẽ được thể hiện cục bộ, tự phát, ngoài vòng trách nhiệm của các quan chức cao cấp của chính quyền Vatican (nói chung, không nhằm trường hợp nào)?

Do đó, chính quyền Vatican sẽ luôn giữ được sự lãnh đạo đối với giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân thuộc chính quyền Vatican ở nước sở tại, vì họ luôn giữ đúng cam kết, luôn không có trách nhiệm.

Hồng y Quốc vụ khanh Casaroli đã triển khai mô hình này rất thành công trong trường hợp lật đổ chính quyền nước Cộng hòa Nhân dân Ba Lan?

Những Cam Kết Của Chính Quyền Vatican Theo Mô Hình Của Học Thuyết Casaroli, Nói Chung, Không Nhằm Vào Quốc Gia Cụ Thể Nào.

Trước tiên, theo học thuyết Casaroli, chính quyền Vatican sẽ cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước sở tại?

Cam kết điều này là điều tất nhiên, khách quan, bắt buộc trong quan hệ ngoại giao? Không thể có việc chính quyền Vatican quan hệ với một quốc gia, nhưng đồng thời kêu gọi lật đổ, đảo chính, xâm lược, chia cắt quốc gia đó?

Nhưng việc chính quyền Vatican cam kết và tuân thủ cam kết là một việc, nhưng các lực lượng thuộc chính quyền Vatican làm khác đi là một chuyện khác (chính quyền Vatican sẽ cho là tự phát, cục bộ, cá biệt, chính quyền Vatican không chịu trách nhiệm?)

Chẳng hạn, đối với Liên Bang Nga, sứ thần chính quyền Vatican vẫn thực hiện đúng cam kết khách quan, tất yếu là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Liên Bang Nga, nhưng cơ quan truyền thông thuộc chính quyền Vatican vẫn kích động lật đổ, đảo chính chính quyền Tổng thống Putin, lật đổ Đại giáo chủ Kirill tức là xâm phạm thô bạo chính quyền Liên Bang Nga?

Chính ra, điều phải buộc chính quyền Vatican cam kết là hành động ngăn chận mọi hoạt động của thuộc cấp đối với việc xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia sở tại?

Tức là, không để chính quyền Vatican diễn màn kịch hai mặt: chính quyền Vatican cam kết, tuân thủ cam kết, nhưng ngầm chỉ đạo lực lượng cấp dưới làm ngược lại với cam kết?

Chính quyền Vatican từ thời Casaroli nắm đại quyền, rồi chi phối nhà nước Vatican bằng học thuyết của mình, rất điệu nghệ trong thủ pháp ngoại giao này? Ngay cả đối với chính quyền như chính quyền Sài Gòn, chính quyền Vatican vẫn áp dụng thủ pháp nhiều mặt. Lực lượng Công giáo khuynh tả, cực hữu, gồm một số linh mục ở miền Nam Việt Nam công khai kêu gọi lật đổ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu, trong khi Hội đồng Giám mục, Khâm sứ chính quyền Vatican không hề chịu trách nhiệm? Trong khi đó, điều có thể hiểu là chính quyền Vatican chuẩn bị đón đầu cho mọi tình huống chính trị có thể xảy ra ở miền Nam Việt Nam? Họ phân vai diễn xuất?

Đại diện ngoại giao chính quyền Vatican (về mặt ngoại giao, thì phải theo các chuẩn mực trong quan hệ ngoại giao, nhưng khác với tất cả các đại sứ khác, đại diện ngoại giao của Vatican, cho dù một đại diện thường trú, lại có quyền hạn mục vụ (tức công tác quản lý nhà nước) đối với một bộ phận dân chúng nước sở tại?

Theo Học thuyết Casaroli, đại diện ngoại giao chính quyền Vatican sẽ thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lòng quốc gia mà họ quan hệ, tức là hoạt động xâm phạm chủ quyền đối với quốc gia nước sở tại, một cách nửa bí mật?

Tòa sứ thần, tòa khâm sứ hoặc văn phòng đại diện thường trú chính quyền Vatican có một đội ngũ thuộc cấp đông đảo là lực lượng thuộc chính quyền Vatican sở tại.

Sứ thần, khâm sứ, đại diện thường trú chính quyền Vatican tại nước sở tại không ra mệnh lệnh, không chỉ đạo hành động gì một cách công khai? Các thuộc cấp chính quyền Vatican mà về danh nghĩa, không phải thuộc cơ quan ngoại giao chính quyền Vatican sẽ làm việc đó, chủ yếu nhân danh cá nhân họ, hay một nhóm lực lượng?

Sứ thần, khâm sứ hay đại diện thường trú chính quyền Vatican chỉ im lặng? Vậy là đủ?

Nhà nước Vatican là một nhà nước quân chủ chuyên chế thần quyền trung cổ, cho nên Giáo hoàng, quan chức cao cấp Vatican có thể ban lệnh bằng khẩu dụ mật?

Thành ra, việc quan chức chính quyền Vatican cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của một nước nào đó là điều vô nghĩa? Họ dễ dàng giữ đúng cam kết trên danh nghĩa, nhưng chính quyền Vatican qua các cơ quan ngoại giao của mình cộng với lực lượng quan chức giáo dân thuộc chính quyền Vatican tại chỗ trong thực tế luôn là nguy cơ thường xuyên đối với độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ đối với các quốc gia (nói chung)? Chính quyền Vatican có lực lượng chính trị mạnh trong lòng các quốc gia, nên việc họ là nguy cơ đe dọa độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia là thực tế đương nhiên?

Cơ chế của chính quyền Vatican tạo nên đặc thù quyền lực giấu mặt của chính quyền Vatican?

Với cơ chế quyền lực giấu mặt chính quyền Vatican không hề mảy may ngần ngại khi đi ngược lại những gì họ đã cam kết?

Vì ngoài mặt, chính quyền Vatican sẽ luôn luôn giữ đúng những cam kết?

Trường hợp Cộng hòa Nhân dân Ba Lan vào thập niên 1980 là một ví dụ, chính quyền Vatican, dưới sự điều hành của Hồng y Quốc vụ khanh quan hệ tốt với chính quyền Jaruzelski của Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan, dĩ nhiên cam kết là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Ba Lan?

Tuy nhiên, chủ trương lật đổ chính quyền Cộng hòa Nhân dân Ba Lan được truyền đạt đến giáo dân thuộc chính quyền Vatican bằng lực lượng giáo sĩ qua thánh lễ nhà thờ? Còn trên Đài Phát thanh Vatican, Giáo hoàng chỉ nói những lời bóng gió, ẩn dụ, hàm ý, chung chung?

Các giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân Ba Lan hoạt động tích cực cho chính quyền Vatican sẽ “phiên dịch” lại?

Cũng theo Học thuyết Casaroli, chính quyền Vatican cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia nói chung, nhưng điều được làm song song là chính quyền Vatican tích cực chuẩn bị lực lượng Công Giáo Hành Động Catholic Action? Lực lượng này được ngụy trang, che dấu theo quan điểm học thuyết Casaroli, nên có thể gọi là lực lượng Catholic Action Casarolism. Đây là lực lượng sẵn sàng can thiệp vào nội bộ các quốc gia theo lệnh mật của chính quyền Vatican?

Chẳng hạn, lực lượng Catholic Action Casarolism đã là lực lượng chính trong đảo chính Euromaidan ở Ukraina năm 2014 lật đổ tổng thống Yanukovych? Dĩ nhiên, là sứ thần chính quyền Vatican tại Ukraina và chính quyền Vatican trung ương vẫn tuyên bố tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina?

(còn tiếp)

FACEBOOK MINH THẠNH THÔNG BÁO. THÔNG BÁO NÀY LÀ MỘT PHẦN NỘI DUNG BÀI VIẾT:

Facebook Minh Thạnh hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với nội dung các bình luận phản hồi, nội dung thể hiện ngoài bài viết dưới mọi hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video gồm cả do bạn đọc gởi đến, hay do Facebook hiển thị từ trích dẫn nguồn trong bài.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với mọi hình thức đăng tải lại, khai thác, sử dụng, trích dẫn bài viết, dù trong những trường hợp không hạn chế những việc trên.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những suy đoán, rút ra kết luận, liên hệ chủ quan, riêng tư, tùy tiện, không căn cứ chính xác vào nội dung ngôn từ bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên hệ đến những danh từ riêng không được nói đến trong bài. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các câu trả lời đối với những câu hỏi được nêu ra trong bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin, bình luận, số liệu, tư liệu, trích dẫn nêu trong bài có tựa đề đặt dấu hỏi, hoặc nêu trong câu hỏi, hoặc dưới dạng câu hỏi hoặc kèm những hình thức thể hiện nghi vấn khác.

Trong tinh thần chặt chẽ trong việc tự biên tập, tự kiểm duyệt theo hướng những quan điểm của các quy định mới về an ninh mạng, Facebook Minh Thạnh hạn chế tối đa việc nêu các danh từ riêng cơ quan, tổ chức, cá nhân; hạn chế tối đa việc đưa đường dẫn, hạn chế tối đa việc đăng hình, hạn chế tối đa việc đăng lại trực tiếp nội dung cần trích dẫn mà thay bằng tường thuật gián tiếp (không đòi hỏi tuyệt đối chính xác)...

Trường hợp Facebook Minh Thạnh đăng hình ảnh được công bố trên truyền thông đại chúng (internet), kết quả tìm kiếm của Google, Google thông báo hình ảnh có thể có bản quyền, không xác định rõ bản quyền có hay không, thì đối với hình ảnh đã đăng có bản quyền và có điều kiện đăng, xin vui lòng liên hệ riêng để chỉ đăng lại sau khi đã thỏa thuận. Tất cả hình ảnh được đăng trên Facebook Minh Thạnh đều chỉ có tính chất minh họa mà thôi. Nếu ảnh không có lời chú thích trong bài viết, ảnh không liên hệ nội dung bài viết. Hình ảnh luôn luôn được đăng bên ngoài bài viết.

Cảnh báo có Facebook Minh Thạnh giả, dùng chân dung của tác giả Minh Thạnh.

Cảnh báo về trường hợp tấn công tin học vào Facebook Minh Thạnh làm biến động nội dung và kỹ thuật trình bày như đã xảy ra. Mong bạn đọc hỗ trợ bằng cách thông tin khi phát hiện những vấn đề bất thường, nhất là ở những bài viết cũ. Trường hợp có tấn công tin học, tác giả Minh Thạnh không chịu trách nhiệm về những biến động nội dung (gồm bài viết, hình ảnh, video, âm thanh...). Cá nhân, đơn vị tổ chức tấn công tin học chịu hoàn toàn trước pháp luật.

Hoan nghênh ý kiến phê bình, đóng góp từ bạn đọc và tích cực điều chỉnh nếu xét thấy phù hợp. Thông báo này là một phần của nội dung bài viết, vì vậy tác giả bài viết không chịu trách nhiệm nếu phát sinh khiếu nại tố cáo đối với bài viết trong những trường hợp đã nêu ở trên.

Bài viết đến đây là hết.

 

Minh Thạnh

(vinasat1.132@gmail.com, 0915553610).

____________ COMMENTS ____________

Nguồn @cusiminhthanh ngày 24 May, 2022

 

Trang Thời Sự
Đó đây


2023-09-24 - Chủ Quyền Tổ Quốc Là Tối Thượng! - Nội dung có đề cập đến câu chuyện mới hôm qua HdH lên mạng "kêu cứu" đòi bỏ tù một trong nhiều người chống ông ta cả 4 năm trời.

2023-09-24 - Đáp trả những luận điệu ngoa ngoắt, gian dối của LS HDH - Hấp dẫn hào hứng, cho đến phút cuối.

2023-09-24 - Tượng cố Hồng y người Đức Franz Hengsbach sẽ bị dỡ bỏ sau cáo buộc lạm dụng tình dục - linh mục sở tại nhà thờ thành phố Essen, cho biết một đài tưởng niệm các nạn nhân lạm dụng tình dục sẽ được xây dựng để thay thế bức tượng được dựng lên vào năm 2011

2023-09-23 - Đôi lời gửi ông Bộ Trưởng Văn Hóa / Sao lại rửa mặt cho Anh quan thái giám Lê Văn "Duyệt" -

2023-09-22 - Tham Nhũng, Suy Thoái, Lật Sử, Phản Bội Đảng - Bài Học Xương Máu Cho Việt Nam -

2023-09-22 - Nghị Quyết 686/QH-UBTVQH15 về việc thực hiện đổi mới chương trình, SGK Giáo ục Phổ Thông - Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 2023 giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 · thuộc tính Nghị quyết

2023-09-21 - Trình Quốc hội quyết định việc biên soạn bộ sách giáo khoa Nhà nước - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 sau cuộc giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Cùng với đó, cần nghiên cứu, xem xét cơ chế, chính sách miễn tiền bản quyền đối với việc xuất bản SGK do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả.

2023-09-19 - Hai nhân vật từng ủng hộ Hoàng Duy Hùng, giờ nhận xét - Phù Sa (bên trái) và Hoàng Hải Hà (bên phải)

2023-09-19 - Ổi Xanh: 251. Tại sao HDH bôi nhọ Chính phủ VN? -

2023-09-18 - Vụ xâm nhập Tòa nhà Quốc Hội Mỹ 6 Jan 2021 - Lê Ngọc Mai Nhi, - một cư dân tiểu bang Illinois bị bắt ngày 8 tháng 9, 2023, đối mặt với án 3 năm tù. Các hình ảnh chụp được tư trong máy Camera giám sát. Những lời cổ võ kích động cực đoan còn ghi trong điện thoại của cô.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2023-09-20 - Hôm nay, lịch sử đã bị đánh tráo rồi ư? - Hoàng Hp Minh -

● 2023-09-18 - Ngày 30 tháng 9 toàn quốc Canada Tưởng Niệm 150 ngàn Trẻ Em Bị Hại Ở Các Trường Nội Trú - Bộ Nội vụ về Dân Bản địa CANADA -

● 2023-09-08 - Cách nông dân chúng tôi chống giặc trong tập đoàn giết sử - Mặt Trận Đấu Tranh Chống Xuyên Tạc và -

● 2023-09-05 - Vì Sao Giáo Dục Lịch Sử Phải Là Môn Học Bắt Buộc Và Thi Bắt Buộc - FB Trịnh Thắng -

● 2023-08-27 - Linh mục nói "Chúa mà nổi cơn thịnh nộ, chúng mày chết hết" - Diệu Quý -

● 2023-08-24 - Về hướng đi ngoại giao của nhà nước với Vatican - Gửi các bạn thiện chí - Lý Thái Xuân -

● 2023-08-24 - Truyện Ngụ Ngôn La Phông Tên - Con cáo và chuồng heo - Ái Hương Trần -

● 2023-08-21 - Các anh theo Chúa, thế đã bao giờ đọc sách của Chúa chưa? - An Nhiên -

● 2023-08-11 - Nó dần lớn mạnh cho đến khi thay thế vai trò của Đảng mới thôi - Đồng Trần Tử -

● 2023-08-11 - Nhà Thờ Đức Bà Paris của Nước Pháp đã được xây dựng trên nền những Ngôi Đền Cổ Đại bị phá hủy - FB Tuấn Lê -

● 2023-08-06 - Chuyện Ban Nhạc Black Pink - Nhục Quốc Thể, Càng Bao Che Càng Nhục! - Văn Tùng -

● 2023-08-05 - Khó lắm ông GH Francis ơi! Đòi đất cho Chúa là giáo dân tốt , nhưng không thể là công dân tốt - Lý Thái Xuân -

● 2023-08-01 - TRUYỀN GIÁO NGƯỢC - Đời đảo lộn, thấy buồn cười! - Lý Thái Xuân -

● 2023-07-30 - Một Lỗi Lầm Chết Người Chỉ Vì Coi Thường Nước Nga Và Lãnh Tụ Putin Vĩ Đại ! - Mike Wilson -

● 2023-07-08 - Nhóm vô thần buộc người mẹ ở bang California (Mỹ) gỡ bỏ cây thánh giá tôn vinh đứa con trai đã chết ! - An Thanh Dang -

● 2023-07-03 - Tên Đường: Trương Vĩnh Ký Và Phan Thanh Giản - Ban Tuyên Giáo, Ban Chấp Hành Trung Ương - Vũ Trọng Phụng -

● 2023-07-03 - CÁC DÒNG NỮ TU CA TÔ LA MÃ SẮP BIẾN MẤT KHỎI HÀ LAN - Du Nguyên -

● 2023-06-26 - Giáo hoàng Francis không thể trả lời câu hỏi của một cô bé người Philippines - Trang Tiếng Chuông -

● 2023-06-23 - Chiên Ôm Chúa, Còn Chúa Ôm Tiền ! - Dân BA Tư -

● 2023-06-23 - Phật giáo Phú Yên năm 1963 rất thê lương ảm đạm - Thích Nguyên Nguyên -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 >>>