Trần Chung Ngọc

Các Tác Phẩm Trực Tuyến

Tác giả Trần Chung Ngọc (1931-2014)

Đôi hàng về tác giả

Xin đọc: http://sachhiem.net/TCN/Ndir.php

A. Các bài đã đăng trong sachhiem.net

Những bài đối thoại:

▪ 2004-08-15 - “ Sản Phẩm Trí Tuệ” của Nguyễn Anh Tuấn - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - “Sản Phẩm Trí Tuệ” Mới Của Nguyễn Anh Tuấn Về “Giáo H - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - “Tự Do Tín Ngưỡng” của Minh Võ - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Ai Dám Tấn Công Đạo Chúa ? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Cải đạo á châu ? Một ảo tưởng ! - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Chiến Tranh ... Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Chu Tất Tiến: Here We Go Again - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Chung Quanh Một Cuộc Tranh Luận Hào Hứng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - “Cha Chung” là ai? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - Các Vấn Nạn Cần Giải Quyết - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - Căn Bản Đức Tin - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - Kết Luận - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - Lợi Ích ? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Comments On John Paul II's Crossing the Threshold of Hope - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Cuốn Triumph Forsaken của Mark Moyar - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Eh! Lữ Giang, alias Tú Gàn, Here we go again! - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ về Nguyễn Văn Lục - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ về Tú Gàn - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ Về Tiến Sĩ Nguyễn Học Tập - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Một Trí Thức Không Biết Ngượng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Nhân Đọc Bài “Niềm Tin ...” Của Trần Thị Hồng Sương -1 - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Nhân Đọc Mấy Câu Trả Lời của Ông Mục Sư NQM - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Phải Chăng GS Quang Quá Lo Xa ? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Quả Đúng Là Chu Tất Tiến - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Tôi Đọc “Đất Việt” & “Hành Hương Đất Phật” của Phan Thiết - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Tôi Đọc Bài “Nhận Thức...” của ông Nguyễn Văn Thắng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Tôi Đọc Cuốn: “Thiên Chúa, Một Chút Lịch Sử Của Đấng Vĩ - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Tôi Đọc: “Từ Dieu et César đến Thập Giá và Lưỡi gươm” Của Nguyễn Văn Lục: - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Tại Sao Không Thể Lương Thiện Đi Một Chút ! - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Tản Mạn Về “Thói Đời Đối Kháng” - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Vài Ý Kiến Về Bài “Giáo Hội Công Giáo Roma” của ông Nguyễn Học Tập - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Vài Nhận Xét về bài...của Nguyễn Tường Tâm - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Về Bức Thư Ngỏ của ông Chu Tất Tiến - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Vụ Án Nguyễn Văn Lý - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-08 - Ôn lại vài nét về Thầy Nhất Hạnh - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-08 - Đôi Lời Kính Cáo Cùng Độc Giả - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-08 - Đáp Thư của Bác Gửi Cháu TTVN - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-04-25 - Đối Thoại Với GH: Một Chuyện Cũ Nhưng Vẫn Còn Mới - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-01-24 - Đối Thoại Với Mục Sư Nguyễn Quang Minh - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-08 - Đọc bài "Nhìn Lại Những Chặng Đường Đã Qua" của Nguyễn Văn Trung - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-08 - Bà Đốc Nguyễn Thị Thanh: Here We Go Again! - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-10-05 - Cũng Vẫn Là Lữ Giang - Ai chống giặc ? Ai theo giặc ? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-06-07 - Chuyện Vui Trong Tháng: Con Chiên CHU TẤT TIẾN Cứ Lải Nhải Đòi Đối Thoại - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-04-06 - Giáo Sĩ Dắc-Lộ & Chữ Quốc Ngữ Của Minh Vân - Trần Chung Ngọc -
▪ 2011-12-10 - Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang: Nạn Nhân Của Nền Đạo Lý Thiên La – Đắc Lộ - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-08 - Hoan Hô Bà Đốc Nguyễn Thị Thanh! - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-08 - Khổ Thân Củ Khoai Tôi - Sắp Sửa Phải Ra Tòa Vì Bị 1.5 Tỷ Người Ki-Tô Kiện - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-07-02 - Khi Chủ Chiên & Con Chiên Nói Về Khoa Học - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-08 - Khoa Học Trong Kinh Thánh? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-01-13 - Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ về Lữ Giang: Một Trí Thức Ca-tô Không Biết Đọc Thánh Kinh! - Trần Chung Ngọc -

▪ 1 2 >>>


Những bài về tôn giáo:

▪ 2004-08-15 - “Ngày Tận Thế” của Ki Tô Giáo  - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Cây Thập Giá Trong Kitô Giáo - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Hình Ảnh Suy Thoái Của Ki Tô Giáo Trên Thế Giới - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Huyền Thoại Cứu Rỗi  - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Lịch Sử các Giáo Hoàng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Những Lời Châu Ngọc Về Ki-tô giáo - Robert G. Ingersoll - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Những Yếu Tố Chính Đưa Đến Sự Suy Thoái - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 1 - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 2 - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 3 - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 4 - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Nhận Định Về “Tông Huấn Giáo Hội” - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - TÔI ĐỌC CUỐN: “Hai Ngàn Năm Một Thuở: Chứng Từ Của Một S - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 1 - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 2 - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Tại Sao Ki Tô Giáo Phải Suy Thoái - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Tản Mạn Về Thần Học Ki-Tô Giáo - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Thực Chất Tin Lành Nam Hàn - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Thời Đại Của Các Hệ Thống Tư Tưởng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Thư Gửi Bạn: Những Người Tin Có Thiên Chúa - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Vô Thần - Hữu Thần - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-11-01 - "Rồi Các Ngươi Sẽ Biết Sự Thật, Và Sự Thật Sẽ Giải Thoát Các Ngươi" - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-08-19 - Ý Nghĩa Của Từ "Tôn Giáo" Theo Quan Niệm Tây Phương - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-06-05 - “Thiền Ki-Tô Giáo” Là Cái Chi Chi ? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2017-07-15 - ĐĐ Thích Nhật Từ và Các Xóm Đạo Washington D.C. - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-11-23 - Đạo Thiên Chúa; Ki-Tô; Công Giáo; Tin Lành - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-04-22 - Ai Chọn Lựa Giữa Tôn Giáo Và Đất Nước? Lại Thêm Một Con Chiên... - Trần Chung Ngọc -
▪ 2017-07-10 - Bước Qua Ngưỡng Cửa Vô Minh? Vài nhận định về cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-06-11 - Công Giáo & Tin Lành -Sự khác biệt - Trần Chung Ngọc -
▪ 2016-01-26 - Công Giáo, Tin Lành Và Sách Lược Cải Đạo Á Châu - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-10 - Cứu Rỗi Hay Cứu Độ? Thủ Đoạn "Mượn Chữ" Từ Phật Giáo - Trần Chung Ngọc -
▪ 2011-10-30 - CẢI ĐẠO ? CÓ ĐÁNG LO KHÔNG ? - Ki Tô Giáo có phải là Tà Đạo không? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-10-17 - Cải Đạo Bên Giường Bệnh - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-18 - Chính Thống Nga vs. Công Giáo Việt - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-08-11 - Chiêu Bài “Đối Thoại Liên Tôn” Của Ca-Tô Rô-ma Giáo - Thực Chất - Trần Chung Ngọc -
▪ 2018-12-06 - Chuyện Thời Sự Về Bức Thư “Chê Chúa” Của Einstein - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-01-05 - Con Chiên Nổi Loạn Bỏ “Đức Vâng Lời” Cùng Với Linh Mục Tố Khổ Giám Mục - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-04-21 - Cuộc Đối Thoại giữa Phật và Chúa Giê-su - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-04-14 - Dê-Su Nói Láo: Ông Ta Chỉ Là Con Người! - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-05-22 - Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-01-27 - Giáo Hoàng Francis: Một Khuôn Mặt Nổi Bật - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-10 - Giáo Lý Giải Thoát Trong Phật Giáo - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-11-21 - Hãy Tạ Ơn Chúa ! - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-03-15 - Kể Chuyện Thánh Kinh: CHÚA CHẾT, SỐNG LẠI, VÀ BAY LÊN TRỜI - Trần Chung Ngọc -
▪ 2018-12-23 - Không Có Ngày Sinh Của Jesus - Cũng Không Có Ngày Nào Là Chúa Nhật Cả! - Trần Chung Ngọc -
▪ 2011-12-27 - Khoa Học & Tôn Giáo - Nhân Đọc Bài “Tôn Giáo Và Khoa Học” Của Ngài Bhikkhu P. A. Payutto - Trần Chung Ngọc -
▪ 2011-11-06 - Lữ Giang Lại Viết Bậy: Trong bài “Cuộc chiến với SỰ THẬT” - Trần Chung Ngọc -
▪ 2019-01-31 - Mối Họa Cải Đạo - Trần Chung Ngọc -

▪ 1 2 >>>


Những bài về khoa học:

▪ 2004-08-25 - Charles Darwin và Thuyết Tiến Hóa - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Dẫn Nhập - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần I - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần I - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần I - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần II - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần II - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần II - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần II - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần II - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần II - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần II - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Darwin Hay Thượng Đế? Tiến Hóa Hay Sáng Tạo? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Khi Giáo Hoàng Nói Về Khoa Học - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Nguồn Gốc Con Người - Thuyết Tiến Hóa - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Nguồn Gốc Vũ Trụ - Thuyết Big Bang - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Thiết Kế Thông Minh hay Ngu Đần - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-07-06 - BOMB LADY - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-11-10 - Giải Nobel Vật-Lý Cho “Hạt Gót” - Trần Chung Ngọc -
▪ 0000-00-00 - Khi Giáo Hoàng Nói Về Khoa Học - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-09-24 - Phiếm Luận Về Ảo Tưởng của Những Hiệp Sĩ Chống Cộng Ở Hải Ngoại - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-08-16 - Về Những Luận Cứ Chống Thuyết Tiến Hóa - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-07-06 - VÀI NÉT VỀ : PHẬT GIÁO & KHOA HỌC - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-07-06 - Vấn Đề Đạo Đức Trong Khoa Học - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-07-06 - VietCatholic & Thuyết Tiến Hóa - Trần Chung Ngọc -

▪ ▪


Những bài về chính trị/thời sự:

▪ 2004-08-15 - Chủ Nghĩa Khủng Bố và Diệt Chủng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Những Người Máy Chống Cộng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Tại Sao Những Người Tin Chúa Lại Thù Ghét Những Người Vô Th - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Tản Mạn về Chống Cộng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-05-22 - Ai Là Ác Nhân Nhất Thế Kỷ 20 ? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-03-08 - Bang Giao Với Vatican? Bang Giao Như Thế Nào ?? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-11-05 - Công Nghiệp Cuối Cùng -
Vài Suy Tư Xung Quanh Sự Ra Đi Của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
- Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-06-29 - Cựu Tổng Thống Mỹ Jimmy Carter & Liên Hiệp Quốc Lên Án Mỹ Vi Phạm Quốc Tế Nhân Quyền - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-03-03 - Chuyện Phịa Thời Sự: Tin Vịt Truyền Thông - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-05-04 - Kiến Thức 30/4 Qua Các Danh Nhân - Tại Sao Chúng Ta Thua ? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2018-04-29 - Kiến Thức 30/4 Qua Các Danh Nhân - Tại Sao Chúng Ta Thua ? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-12-17 - Lại Chuyện 50 Năm Trước - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-16 - Một Trong Ba Thứ - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-08-31 - Nhận Định Về Những Thứ Chống: Cộng Sản - Phật Gíao - Ca-Tô Gíao - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-11-17 - Tôi Đọc "Người Quốc Gia Trong Chiến Tranh Việt Nam" của Nguyễn Công Luận - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-05-05 - Tản Mạn Quanh Vài Chuyện Góp Ý Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992 - Trần Chung Ngọc -
▪ 2011-11-08 - Tản Mạn Về Chuyện Mấy Ông Thày Cãi Đặt Vấn Đề Chính Thống Chính Danh - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-05-29 - Thêm Vài Nét Về “Cụ Hồ” - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-03-08 - Vài Ý Kiến Ngắn Về “Thỉnh Nguyện Thư" - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-06-23 - Vài Cảm Nghĩ Nhân Đọc Tên Của Một Cuốn Sách - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-04-18 - Vài Suy Tư Về Ngày 30 Tháng Tư - Một Phân Tích Dựa Trên Sự Kiện & Lô-gíc - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-08-02 - Về Một Chuyện Thời Sự: Người Việt – Nguyễn Gia Kiểng – Sơn Hào - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-09-20 - Võ Văn Ái Và Tổ Chức “Quê Mẹ” - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-11-19 - Xung Quanh Tác Phẩm :
Món Hàng Xuất Cảng Làm Chết Người Nhất Của Mỹ: DÂN CHỦ
- Trần Chung Ngọc -

▪ ▪


B. Các bài đã đăng trên web giaodiemonline.com

· Công giáo Chính sử

·   ĐĐ Thích Nhật Từ và Xóm Đạo ...

· "Ông Trời" Không Quen Biết "Thượng Đế"

·  12-2-2009: Kỷ niệm Sinh nhật 200 năm Charles Darwin

·  22 năm Giao Điểm : Trừ tà, Hiển chánh và Độ sinh

·  22 năm Giao Điểm : Trừ tà - Hiển chánh - Độ sinh

·  AMEN: Tự bạch thê thảm của một Nữ tu Công giáo bỏ đạo

·  “Sư Chính trị …” trong sách của Mark Moyar

·  “Thiền Ki-Tô Giáo” Là Cái Chi Chi ?

·  Ôn lại vài nét về sự thật lịch sử để tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

·  Ôn lại vài nét về Thầy Nhất Hạnh

·  Ba mươi tháng Tư và Tôi

·  Bang giao với Vatican ? Bang giao như thế nào ??

·  Bao dung tôn giáo : what is it ?

·  Bắc Kinh - Vatican: Một kinh nghiệm

·  BƯỚC QUA NGƯỠNG CỬA NGU DỐT

·  Bước qua ngưỡng cửa vô minh ?

·  Ca-Tô giáo VN trong giòng lịch sử VN

·  Ca-tô Rô-ma giáo : hai bộ mặt [Một Khảo Luận Qua Các Tài Liệu]

·  CÔNG GIÁO HẮC SỬ - IV (Trần Chung Ngọc)

·  CÔNG GIÁO HẮC SỬ - IV : CÔNG GIÁO HẮC SỬ - IV

·  Cây Thập giá trong Kitô giáo - Một Khảo Luận Qua Các Tài Liệu

·  Có “Christian God” hay không ?

·  Có thể tha thứ bảy núi Tội ác của Giáo hội Công giáo không ?

·  Công giáo - Bản chất và Thực chất [Khảo luận qua các Tài liệu]

·  Công giáo chính sử : Một Khảo Luận Qua Các Tài Liệu Lịch Sử

·  Công Giáo Hắc Sử 1 - Trần Chung Ngọc

·  Công giáo Hắc Sử (Phần 5)

·  Công Giáo Hắc Sử 2 (1) - Trần Chung Ngọc

·  Công Giáo Hắc Sử 2 (2) - Trần Chung Ngọc

·  Công Giáo Hắc Sử 3 (1) - Trần Chung Ngọc

·  Công Giáo Hắc Sử 3 (2) - Trần Chung Ngọc

·  Công Giáo Hắc Sử : Dẫn Nhập - Trần Chung Ngọc

·  Công giáo Tây phương đã tỉnh - Công giáo Việt Nam vẫn còn mê

·  Công giáo Tây phương đã tỉnh - Công giáo Việt Nam vẫn còn mê (phần 2)

·  Công giáo, Tin Lành và Sách lược Cải đạo Á châu

·  Cải đạo ? có đáng lo không ?

·  Cải đạo Á châu ? một ảo tưởng !

·  Cảm ơn TGM Ngô Quang Kiệt

·  Chính Thống Nga vs. Công Giáo Việt

·  Chúa Cha và Chúa Con của người Ky-tô giáo

·  Chúa chết, sống lại, và bay lên trời

·  Chúa Giê-su trong Tân ước

·  Chủ nghĩa khủng bố và diệt chủng dân tộc Việt Nam của Mỹ

·  Chiến tranh, nhìn từ mấy phía ??

·  Chung quanh một cuộc tranh luận hào hứng

·  Chuyện thời sự : về bức thư “chê Chúa” của Einstein

·  Chương trình “cứu rỗi” của Chúa Giê-su & người Ki-tô-giáo Việt Nam

·  Con Chiên CHU TẤT TIẾN Cứ Lải Nhải Đòi Đối Thoại Với TCN & NMQ

·  Con chiên nổi loạn bỏ “đức vâng lời” cùng với Linh mục tố khổ Giám mục

·  Con đường Chuyển hóa - Tản mạn về ... Phật và Giêsu

·  Cuối năm, tản mạn về hai chử “đối thoại” … *

·  Cũng vẫn là Lữ Giang

·  Di hại của nền Đạo lý "Thiên La Đắc Lộ"

·  Duyên Nợ Của Tôi Với Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo

·  Giáo hoàng Benedict XVI vs Giáo chủ Muhammad - Trần Chung Ngọc

·  Giáo hoàng xin lổi ở Úc

·  Giáo Sĩ Đắc-Lộ & Chữ Quốc Ngữ Của : Minh Vân

·  Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang : Nạn Nhân Của Nền Đạo Lý Thiên La - Đắc Lộ

·  Giải Nobel Vật lý cho “hạt Gót”

·  Giới thiệu sách The Vatican's Holocaust của Avro Manhattan

·  Hiểm họa Ki-tô là có thực

·  Hiểm họa Ki-tô là có thực

·  Hiểm họa Tin Lành - Bốn trường hợp khảo sát

·  Hiện tượng Phạm Minh Mẫn

·  Không Thần” và “Có Thần” : Hai Anh, Em Thích Anh Nào ?

·  Khổ thân củ khoai tôi sắp sửa phải ra tòa vì bị 1.5 tỷ người Ki-tô kiện

·  Khi Giáo hoàng nói về khoa học

·  Khoa học trong Kinh Thánh ??

·  Khuôn mặt đạo đức của Vatican và của “Đức thánh cha” Benedict XVI

·  Ki tô giáo & Vô thần qua vài thống kê

·  LẠI CHUYỆN [BẤT ĐẮC DĨ] VỀ TÚ GÀN (Phần 1/2)

·  LẠI CHUYỆN [BẤT ĐẮC DĨ] VỀ TÚ GÀN (Phần 2/2)

·  Lại Chuyện 50 Năm Trước

·  Lại chuyện bất đắc dĩ nhân đọc bài : “Ðối thoại trong viễn tượng đa phức tôn giáo” của Gm Nguyễn Thái Hợp (phần 1)

·  Lại chuyện bất đắc dĩ nhân đọc bài : “Ðối thoại trong viễn tượng đa phức tôn giáo” của Gm Nguyễn Thái Hợp (phần 2)

·  Lại chuyện bất đắc dĩ về : Minh Võ

·  Lại vẫn là huyền thoại “Nguyễn Trường Tộ”

·  Lại vẫn là Lữ Giang !!!

·  Lại đôi hàng về chuyện Cờ vàng Cờ đỏ

·  Lại đôi hàng về chuyện Cờ vàng Cờ đỏ tại WYD 2008

·  LỜI TRUYỀN PHÉP THÁNH THỂ CỦA LINH MỤC JOSEPH CAO PHƯƠNG KỶ

·  Lữ Giang Lại Viết Bậy: Trong bài “Cuộc chiến với SỰ THẬT”

·  LINH MỤC LÀ AI ? MỘT CÂU HỎI ! CÓ BAO NHIÊU TRẢ LỜI ? (Phần 1) - Trần Chung Ngọc

·  LINH MỤC LÀ AI ? MỘT CÂU HỎI ! CÓ BAO NHIÊU TRẢ LỜI ? (Phần 2) - Trần Chung Ngọc

·  Linh mục Loạn dâm

·  Linh tinh Thời sự, Viết mà chơi !

·  Ma quân quấy nhiễu Sư Tăng (nhưng thất bại)

·  Mary & tước hiệu “đồng công cứu chuộc”

·  Mary trong Ca-tô giáo Rô-ma

·  Mary trong Ca-tô giáo Rô-Ma

·  Mối họa cải đạo

·  MỘT “TRÍ THỨC“ KHÔNG BIẾT NGƯỢNG - Trần Chung Ngọc (Phần 1)

·  MỘT “TRÍ THỨC“ KHÔNG BIẾT NGƯỢNG - Trần Chung Ngọc (phần 2)

·  Một chút về “sản phẩm trí tuệ”

·  Một chuyện cũ nhưng vẫn còn mới

·  Một kết quả bất ngờ nhưng không lạ

·  Một Trong Ba Thứ

·  N cô mặc quân phục, vậy thì sao ?

·  Nói về 7 núi tội ác của Giáo hội Công giáo

·  Nói về việc Giáo hoàng thú nhận 7 tội của Giáo hội đối với nhân loại

·  Nói với những người Ca-tô Việt Nam

·  Nằm vùng ??

·  Nền tảng Hòa đồng Tôn giáo

·  Nộp Tiền Cho Rô-ma: Đời Sống Bí Mật Của Tiền Bạc Trong Giáo Hội Ca-Tô

·  NED và vụ Bắt giữ Lê Quốc Quân

·  Ngày 30-4-1975 : Những Quan điểm khác nhau

·  Ngày 30-4-1975 : Những Quan điểm khác nhau

·  Ngày 30/4/1975 : Những quan điểm khác nhau

·  Ngày 30/4/1975 : Những quan điểm khác nhau

·  Ngôi Ba trong "Bộ Ba Thiên Chúa

·  Nguồn gốc Con người : Thuyết Tiến hóa

·  Người Buôn Gió “Chém Gió”

·  NHÌN LẠI CUỘC TRANH ĐẤU PHẬT GIÁO 1963 - Trần Chung Ngọc

·  Nhà Chúa hay Nhà Chùa

·  Nhà Chúa hay Nhà Chùa

·  Nhân chuyện ông Triết đi Mỹ

·  Nhân dịp năm Thánh của Công giáo Việt Nam, ...

·  Nhân quyền của Mỹ và Dự luật H.R.3096

·  Nhân quyền của Mỹ và Dự luật H.R.3096

·  Nhân Đọc Cuốn “Hành Trình Và Truyền Giáo” Của Alexandre de Rhodes

·  Nhân đọc “thư kêu gọi cứu trợ nạn nhân siêu bão Haiyan” của Hội Từ Thiện Giao Điểm

·  Nhân đọc bài “Tôn giáo và Khoa học” của Ngài Bhikkhu P.A.Payutto Mỹ Thanh dịch

·  Nhân đọc vài bản tin trên Vietcatholic

·  Nhìn lại cuộc tranh đấu Phật giáo 1963

·  Nhìn Lại Hai Cuộc Chiến Ở Việt Nam - Cuộc Chiến 20 Năm Chống Mỹ: 1955-1975

·  Nhìn Lại Hai Cuộc Chiến Ở Việt Nam Một Khảo Luận Qua Các Tài Liệu

·  Nhận định về bài 'Hòa giải và Hy vọng' của LM Lê Công Đức

·  Nhận định về DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh” Của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ & con chiên Trần Quốc Bảo

·  Nhận định về những thứ chống : Cộng sản - Phật giáo - Ca-tô giáo

·  Những Sự Thật Xung Quanh Vụ Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima

·  Những thắc mắc cần được giải đáp

·  Những thắc mắc cần được giải đáp

·  Niềm Hãnh diện của Người Catô Việt Nam

·  Nước Mỹ - Nhân quyền - Việt Nam

·  Phân tích vài đọan diễn văn ...

·  Phản ứng của Phật giáo Hải ngoại trước Mánh mưu của Võ Văn Ái

·  PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI ĐA VĂN HÓA (Phần 1) - Trần Chung Ngọc

·  PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI ĐA VĂN HÓA (Phần 2) - Trần Chung Ngọc

·  Phật giáo thiền chứ không ngủ

·  Phật giáo thiền chứ không ngủ

·  Phật giáo và vài vấn đề xã hội

·  Phật giáo Việt Nam Giữa hai Ý hệ Công Cộng

·  Phật giáo Việt Nam trong thế giới đa văn hóa (phần 2)

·  Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới - Trần Chung Ngọc

·  Phật Giáo Vs Ca-Tô Giáo Những Khác Biệt

·  Phật giáo, Khoa học và Độc thần giáo

·  Phiếm luận về “Cộng Sản Hải Ngoại”

·  Phiếm luận về Phê bình và Đối thoại (ở hải ngoại)

·  Phiếm luận về vài chuyện thời sự “cộng đồng”

·  Quan niệm giải thoát trong Phật giáo và Ca-Tô Rô-Ma giáo

·  Quấy rối nhà thờ : chuyện nhỏ thôi mà

·  Sách của Mục sư Tin Lành Rick Warren tại Việt Nam

·  Sách: “lột mặt nạ Ca-tô giáo”

·  Sự phá sản tâm linh & đạo đức của Giáo hội Công giáo

·  Tôi Đọc : Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Chữ ''Công Giáo''

·  Tôi Đọc “Bên Thắng Cuộc” Của Huy Đức

·  Tôi Đọc Bài : “Một mảnh quê hương trên đất Phật” Của Nguyễn Gia Kiểng

·  Tôi Đọc Bài : Đệ Nhất Cộng Hòa có "kỳ thị Phật giáo" không? Của Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh

·  Tôi Đọc: “Nationalist In The Vietnam Wars: Memoirs Of A Victim Turned Soldier” của Nguyễn Công Luận

·  Tôi đọc “Từ Dieu et César đến Thập Giá và Lưỡi gươm” của Nguyễn Văn Lục

·  Tôi đọc "Nhìn Lại Những Chặng Đường Đã Qua" của ông Nguyễn Văn Trung

·  Tôi đọc : Việt Nam Cộng Hòa – Nạn nhân của chính sách “Ngậm máu phun người” của : Đặng Chí Hùng

·  Tôi đọc “Bát Nhã là một Công án Thiền” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

·  Tôi đọc “sứ điệp hòa bình” (1-1-2011) của Giáo Hoàng Benedict XVI

·  Tôi đọc “Đất Việt …” và “Hành hương Đất Phật” của Phan Thiết

·  Tôi đọc bài : “50 năm trước : Hà Nội khởi xướng cuộc chiến Việt Nam”

·  Tôi đọc bài : “Lý do để chúng ta tin” của GLV Phaolô Phạm xuân Khôi

·  Tôi đọc bài : phải hiểu và hành xử thế nào khi tuyên xưng "Đức Kitô là đấng cứu độ duy nhất?" của Nguyễn Chính Kết

·  Tôi đọc bài “Nhận thức…” của Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng

·  Tôi đọc bài của Phạm Cao Dương về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

·  Tôi đọc bài: “Đạo Công giáo với Vấn đề Mê Tín và Tệ nạn Xã hội” của TS Phạm Huy Thông

·  Tôi đọc cuốn: Thiên chúa, một chút lịch sử của đấng vĩ đại nhất

·  Tôi đọc Nguyễn Hữu Liêm và Lê Tuấn Huy

·  Tôi đọc Đường Xưa Mây Trắng - Trần Chung Ngọc

·  Tôi đọc: Hiểu thế nào về «tội tổ tông» của Nguyễn Thùy

·  Tôn giáo và vấn đề mê tín

·  Tại sao Ki tô giáo phải suy thoái

·  Tại sao lại Việt Nam ?

·  Tại sao người Ca-tô lại sợ Giao Điểm ? vì họ sợ sự thật

·  Tại sao những bậc chăn chiên như Linh mục MAI ĐỨC VINH lại không thể lương thiện đi một chút ?

·  Tại sao những người tin chúa lại thù ghét những người vô thần

·  TẢN MẠN VỀ CHỐNG CỘNG !!

·  TẢN MẠN VỀ NGÀY 25 THÁNG 12

·  TẢN MẠN VỀ NGÀY 25 THÁNG 12 - Trần Chung Ngọc

·  Tản mạn chung quanh chuyện năm người Đàn bà

·  Tản mạn về thần học Ki-tô giáo

·  Tản mạn về “Mùa giáng sinh”

·  Tản mạn về “Thói Đời Đối Kháng”

·  Tản mạn về “Thói Đời Đối Kháng”

·  Tản mạn về dân chủ nhân quyền & vụ án Cù Huy Hà Vũ

·  Tản mạn về dân chủ nhân quyền & vụ án Cù Huy Hà Vũ

·  Tản mạn về ngày “Giê-su sinh ra đời”

·  Tản mạn về Video clip Hoàng Anh phỏng vấn Nguyễn Ngọc Ngạn

·  Tản mạn xung quanh chuyến về Việt Nam lần thứ tư

·  Tản mạn Xung quanh chuyện Xưng tội Miễn phí trên Internet

·  Tản mạn xung quanh chuyện Đại Trai đàn Chẩn tế Giải oan ở Việt Nam

·  Tản mạn xung quanh cuộc chiến ở Việt Nam

·  Tản mạn xung quanh cuộc nghinh rước xá lợi Phật về Việt Nam

·  Tản mạn xung quanh một cái bánh vẽ trên trời

·  Tản mạn xung quanh vụ Ông "Tổng Kiệt Nhục Nhã" ra đi

·  Tản mạn xung quanh vụ Tố khổ ông Nguyễn Cao Kỳ

·  Tận tín thư bất như vô thư

·  Tổng Giám mục Stanislaw Wielgus làm mật vụ Cộng Sản !!! [Vậy thì sao (So what) ??]

·  Từ bánh Thánh đến chuyện kể của Linh mục Charles Chiniquy

·  Từ Khăn quàng cổ đến Tòa Khâm sứ

·  Thánh Đa-Vít (David) là ai ?

·  Thần học: học cái gì ?

·  Thử tìm hiểu người Ki-tô giáo và vấn nạn cải đạo

·  THIÊN CHÚA CỦA NHỮNG KHOẢNG TRỐNG (God Of The Gaps) - Trần Chung Ngọc

·  Thiên Chúa Là “Tình Yêu” (!)

·  Thư gửi người tin có Thiên Chúa

·  Tin Lành - Bản chất và Thực chất [Khảo luận qua các Tài liệu]

·  Tin tức Hình ảnh Đại lễ Vesak 2008 tại Việt Nam

·  To Whom It May Concern

·  Trí Thức & Phản Biện

·  Tương lai Giáo hội Ca-tô Rô-ma ở Việt Nam trong bối cảnh suy sụp của Ca-tô giáo Rô-ma hoàn vũ

·  VAALA - Khi Nghệ thuật Lên tiếng

·  VÀI DƯ LUẬN QUẦN CHÚNG

·  VÀI NÉT VỀ “CỤ DIỆM” - Trần Chung Ngọc

·  VÀI NÉT VỀ “CỤ HỒ" - Trần Chung Ngọc

·  VÀI NÉT VỀ “CỤ HỒ” (Phần 1&2) - Trần Chung Ngọc

·  Vài Ý Kiến Ngắn Về “Thỉnh Nguyện Thư"

·  Vài Ý Kiến Về Thư Ngỏ Gửi Hội Đồng Giám Mục VN và Hội Thánh Tin Lành VN Của Nguyễn Sâm

·  Vài ý kiến về bài : “Giáo hội Công giáo Roma” của Ông Nguyễn Học Tập

·  Vài ý kiến về vấn đề bang giao với Vatican

·  Vài hàng về tin anh Nguyễn Cao Kỳ giải nghiệp

·  Vài Nét Về : Phật giáo & Khoa học

·  Vài nét về “Cụ Diệm”

·  Vài nét về Công giáo & Tin Lành: Sự Khác Biệt & Thực Trạng Ngày Nay

·  Vài nét về Công Giáo và Tin Lành (Phần 2)

·  Vài nét về Công Giáo và Tin Lành (Phần 3/3)

·  Vài Nét Đặc Biệt Về Từ Thiện Ca-Tô

·  Vài nhận xét : nhân đọc thư của GH Benedict XVI gửi người Ca-Tô Rô-Ma ở Trung quốc

·  Vài nhận xét về một bài viết ...

·  Vài nhận xét về Thư ngõ của Ông Chu Tất Tiến

·  Vài nhận xét về Thư ngỏ của ông Chu Tất Tiến

·  Vài Suy Tư Về Ngày 30 Tháng Tư Một Phân Tích Dựa Trên Sự Kiện & Lô-gíc

·  Vài suy tư xung quanh sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

·  Vài điều mê tín : không thể hiểu nổi

·  Vấn đề Đạo đức trong Hoạt động Khoa học - Trường hợp Dương Nguyệt Ánh

·  Vấn đề Đạo đức trong Hoạt động Khoa học - Trường hợp Dương Nguyệt Ánh

·  Về Bốn Giám Mục Tiên Khởi Của Ca-Tô Rô-Ma Giáo Ở Việt Nam

·  Về Bốn Giám Mục Tiên Khởi Của Ca-Tô Rô-Ma Giáo Ở Việt Nam

·  Về Bertrand Russel - Nhân đọc bài của Trần thị Hồng Sương

·  Về cuộc Thảo luận Cuốn sách "Tây Dương Gia Tô Bí Lục" trên Talawas

·  Về một bài báo trên "Saigon Nhỏ"

·  Về Một Chuyện Thời Sự : Người Việt – Nguyễn Gia Kiểng – Sơn Hào

·  Về những luận cứ chống Thuyết tiến hóa

·  Về thông điệp của Hồng Y Jean-Louis Tauran gửi các Phật tử nhân dịp Lễ Vesak 2013

·  Vụ án Nguyễn Văn Lý

·  Vi-rút Ca- Tô: Bệnh Sợ Sự Thật

·  Viên thuốc độc bọc đường : “Hợp tác lành mạnh”

·  Viết Mà Chơi : Phiếm Luận Về Ảo Tưởng của Những Hiệp Sĩ Chống Cộng Ở Hải Ngoại

·  Việt Nam: Vesak Liên Hiệp quốc 2008

·  Xét lại huyền thoại "Nguyễn Trường Tộ"

·  Xem vài ý kiến ngược dòng về : “thư ngỏ của 36 trí thức hải ngoại”

·  Xung quanh chuyện Chúa chết

·  Xung quanh chuyện Chúa chết

·  Xung quanh ngày Giới Ca-tô trẻ thế giới 2013

·  Xung Quanh Tác Phẩm : Món Hàng Xuất Cảng Làm Chết Người Nhất Của Mỹ : DÂN CHỦ

·  Xung quanh vụ Benedict XVI đến Mỹ

·  ĐÂY !!  NHỮNG "ĐỨC THÁNH CHA" ...

·  Đòi đất ! Đất nào ? Đất của ai ?

·  Đôi hàng về Ông già Noel (Santa Claus)

·  Đạo Phật - Đạo Chúa đối chiếu: Một Khảo luận qua các Tài liệu

·  Đối thoại với mục sư Nguyễn Quang Minh

·  Điện Biên Phủ hay Đâu Là “Sự Thật Lịch Sử” Của Lữ Giang

 

 

Trang Trần Chung NgọcĐó đây


2019-04-21 - Sri Lanka hứng chịu 8 vụ nổ liên tiếp, 207 người thiệt mạng - 6 vụ nổ xảy ra vào buổi sáng và hai vụ nổ vào buổi chiều ngày lễ Phục sinh khiến 207 người thiệt mạng và 450 người bị thương ở Sri Lanka. - Nổ tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn 5 sao vào buổi sáng. - Thêm hai vụ nổ xảy ra vào buổi chiều- Nguyên nhân có thể là đánh bom tự sát Vụ nổ thứ bảy: Sau 6 vụ nổ vào buổi sáng, chiều 21/4, vụ nổ thứ bảy xảy ra tại khách sạn nằm gần vườn thú quốc gia ở Dehiwala, khu vực ngoại ô phía nam Colombo. Vụ nổ thứ tám: Thêm một vụ nổ diễn ra ở vùng ngoại ô Orugodawatta phía bắc thủ đô. Kẻ đánh bom tự sát kích nổ khi cảnh sát vào khám xét một ngôi nhà. Tầng trên của ngôi nhà đổ sập, khiến ba cảnh sát thiệt mạng.

2019-04-21 - Khủng bố nổ bom tấn công nhà thờ và khách sạn tại Sri Lanka trong Lễ Phục Sinh - Có ít nhất 140 người thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương sau khi xảy ra tám vụ nổ nhắm vào các nhà thờ Thiên Chúa Giáo và khách sạn bên trong và ngoài thủ đô của Sri Lanka, đúng vào ngày Chủ Nhật, 21 Tháng Tư, ngày Lễ Phục Sinh.

2019-04-20 - Chuyến du lịch tâm linh của bà HỎA đã đến Philippinne -

2019-04-20 - Victor Hugo đã từng miêu tả cảnh lửa cháy tại nhà thờ Đức Bà Paris như thế nào? - Trong cuốn tiểu thuyết “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” ra mắt hồi năm 1831, Victor Hugo đã từng miêu tả một cảnh lửa cháy tại công trình biểu tượng này.

2019-04-19 - Ai muốn đọc đầy đủ báo cáo của CTV đặc biệt Rob Muellerueller - Đọc toàn văn dưới đây. (Do kích thước lớn, có thể mất vài phút để tải.) (bấm link)

2019-04-19 - Báo cáo Mueller: Trump-Nga không thông đồng nhưng hành động vì lợi ích chung -

2019-04-19 - Cảnh sát: Nguyên nhân gây ra vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris có khả năng là chập điện - Cảnh sát Tư Pháp ẩn danh nói về cuộc điều tra đang diễn ra, cho biết họ vẫn không tiên phong đi tìm kiếm trong đống đổ nát hoặc làm việc trong nhà thờ vì những lo ngại về an toàn.

2019-04-18 - MC Kỳ Duyên Du Lịch Châu Âu bị lấy hết đồ phải ở lại Ý - Bọn ăn cắp ở Âu Châu là cả một nhóm. Chúng làm rất bài bản và rất nhanh. Có lần tôi mua vé tàu để đi ra sân bay, một ông già bước tới hỏi tôi: "Cô ơi, mắt tôi không nhìn được chữ này...

2019-04-18 - Nguyên Phó thủ tướng Đức : "Về Việt Nam là bước tiến trong sự nghiệp của tôi" - Lý do đầu tiên và cũng rất dễ giải thích là các chính trị gia khác cho rằng vị trí của tôi cần được thay thế bởi một người khác. Đảng của tôi thất bại tại cuộc bầu cử năm 2013

2019-04-18 - David Lê: "Không có cái gọi là nghĩa trang quân đội ở Cali, họ chỉ lợi dụng mác VNCH -

2019-04-18 - Lá cờ MTDT Giải Phóng Miền Nam trên đỉnh tháp Nhà thờ Đức Bà Paris - Hãng tin AP cho biết lá cờ này xuất hiện ngày 19-1-1969, một tuần trước khi diễn ra phiên họp đầu tiên của Hội nghị Paris đàm phán hòa bình ở Việt Nam khai mạc, trong đó Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là một bên tham gia.

2019-04-18 - Chậm mà chắc, Việt Nam nâng cấp các đảo ở Biển Đông (508) -

2019-04-18 - BÀN VỀ 4 KIẾN NGHỊ "VÔ ĐỐI" CỦA "NHÀ BÁO" KBCHN NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG VỚI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -

2019-04-17 - Cháy chùa Thanh Sơn, đồ thờ bị thiêu rụi hoàn toàn - Toàn bộ gian thờ chính của chùa Thanh Sơn, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn vừa bị lửa thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và khắc phục thiệt hại. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân, tiểu ban quản lý di tích trong công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích theo quy định của Luật Di sản

2019-04-17 - Ls Hoàng Duy Hùng nói về trận Gạc Ma không nổ súng: Có hèn với giặc, ác với dân? -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2019-04-22 - Thắc mắc: Đưa tang Lý Tống trang hoàng như Đưa Dâu đám cưới! - Truong Pham -

● 2019-04-20 - Cảm Tác Notre Dame - Trần Thị Thu Hằng -

● 2019-04-20 - Nắm được chân lý này thì sẽ không có cách nhìn cực đoan về đạo Phật là Tiểu Thừa hay Đại Thừa, - Huy Thái vs BS ĐVA -

● 2019-04-19 - Vinh danh tên giáo sĩ gián điệp Alexandre De Rhodes là hành động LỐ BỊCH - Trần Quang Diệu -

● 2019-04-19 - David Lê: "Họ chỉ lợi dụng mác VNCH". Tôi rất ngưỡng mộ lòng tự trọng và can đảm của anh - Du Vo -

● 2019-04-18 - CẢM TÁC NOTRE DAME - Trần Thị Thu Hằng -

● 2019-04-17 - Hội Người Việt Cao Niên phản đối Hội Người Việt Cao Niên - Hội Người Việt Cao Niên -

● 2019-04-17 - Nhóm "Tiếng Lòng Ta" có khúc ruột già Chống Cộng - tiếp tục tạo ra các thông tin nhiễu loạn - Giác Hạnh -

● 2019-04-13 - Họ vào nước ta, cắt đứt dòng chảy văn hóa của cha ông chúng ta. Thế mà còn đòi nhớ ơn - FB Lâm Phú Châu -

● 2019-04-12 - Theo Mỹ kiểu nào? - Mike Wilson -

● 2019-04-10 - Ông Ngô Đình Diệm là một lính nhảy dù do Mỹ thả từ trên trời xuống - Trần Quang Diệu -

● 2019-04-09 - Lại Rửa Tội Trên Giường Bệnh, Lúc Hấp Hối - Nạn Nhân Mới: LÝ TỐNG - Diễn Đàn -

● 2019-04-07 - Đã có ai gởi đơn khiếu kiện rằng họ bị nhà chùa "gạt gẫm" họ ra sao hay chưa? - Trần Quang Diệu -

● 2019-04-07 - Chúng ta vẫn chưa đồng hóa trọn vẹn các công dân Mỹ da đen. "Chúng ta" đây là ai ? - Miamiherald.com -

● 2019-04-06 - Lý Tống đã trút hơi thở cuối cùng - Xin chia buồn cùng thân nhân của ông Lý Tống - Vu Truong -

● 2019-04-04 - 10 Điều Bạn Có Thể Chưa Biết Về Đạo Công Giáo (Ca-Tô) - FB Thi Nguyễn -

● 2019-04-03 - Tha thiết yêu cầu nhà nước CẨN THẬN trong việc CẤP GIẤY PHÉP TÔN GIÁO thờ thần - FB sachhiem.net.us -

● 2019-04-03 - Tôi xem tổ quốc Việt Nam cao cả hơn tôn giáo. Vậy nếu có mâu thuẫn 2 bên - FB Lâm Phú Châu -

● 2019-04-02 - THÁCH THỨC BÁO LAO ĐỘNG & VNEXPRESS - Lê Anh-Tuấn -

● 2019-04-01 - Cần phân biệt thế nào là Gây Chia Rẽ Lương Giáo - FB Lâm Phú Châu -

● 2019-03-30 - Kiến thủ là cố chấp vào một nhận thức hay một quan điểm - Duyên Sinh -

● 2019-03-25 - Phân biệt được đâu là Phật Pháp, đâu là Phong Tục Tín Ngưỡng Dân Việt - Giác Hạnh -

● 2019-03-23 - Thế Nào Là Phỉ Báng ? - FB Anh Tuấn Lê -

● 2019-03-22 - Văn Phòng Cáo Thỉnh Viên xin phong thánh cho Cha Trương Bửu Diệp - BẤT HỢP PHÁP - FB Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam -

● 2019-03-21 - Tán thành báo chí phanh phui các hoạt động mê tín để lừa gạt người, chỉ có điều ... - Dư luận -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 >>>