●   Bản rời    

Chuyện Phịa Thời Sự: Tin Vịt Truyền Thông

Chuyện Phịa Thời Sự:

Tin Vịt Truyền Thông

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts053.php

03-Mar-2012

LTS: Dù ghét tự do báo chí (vì tụi nó có thể bới ra các núi tội ác của mình), nhưng Ki-tô giáo cũng đã và đang lợi lạc nhờ phương tiện truyền thông hiện đại đó chứ ! Quả là cái gì cũng có hai mặt: một việc xem ra có hại lại trở thành có lợi bất ngờ! Nhờ có internet, họ đã có thể biến đổi dễ dàng từ một nhân vật lãnh đạo không tin Chúa thành một tín hữu cuồng tín! Những nhân vật còn đang sinh sống, hoạt động trước mặt như trường hợp các Thủ Tướng Úc vẫn bị những tin vịt dán vào mồm như trình bày dưới đây. Thử hỏi những việc đã qua còn bị bôi xóa, thay thế, xuyên tạc hoặc bóp méo dễ dàng đến như thế nào? Một tôn giáo sống bằng nhiều chuyện lạ, "phép lạ": Giáo Hoàng không thể sai lầm, Chúa Cha và Chúa con bằng nhau, Con sanh ra Mẹ, Mẹ đẻ lại Con và còn đồng trinh, Con lên trời và Mẹ cũng lên trời, nhưng Mẹ cũng hiện ra chỗ này chỗ kia trên trái đất để huy động quần chúng!... sá gì vài ba chuyện thêu dệt lẻ tẻ này. (SH)


Gần đây tôi nhận được bài sau đây từ một người không quen gửi đến E-mail address cũ của tôi, nói là lấy từ trên một diễn đàn thông tin ở hải ngoại.  Tôi không hiểu gửi cho tôi với ý định gì, thông tin cho tôi biết, hay ý muốn bảo tôi nên rời nước Mỹ vì không chấp nhận Gót, giá trị Ki-tô, thuyết sáng tạo v…v…của Mỹ, dù tôi đã là công dân Mỹ từ 32 năm nay.  Sau đây là nguyên văn bài tôi nhận được, xin đọc giả đọc chơi cho vui. Người gửi không cho biết xuất xứ của bài này cho nên tôi phải tìm hiểu trên Internet, tôi sẽ trình làng kết quả nghiên cứu của tôi về xuất xứ cũng như tính xác thực và giá trị trí thức của nội dung bài trong một phần sau.. 

Trước hết, chúng ta hãy đọc phần mở đầu của bài, có vẻ như là ý kiến của người đưa bài lên với mục đích nào đó: 

Australia says NO -- Second Time she has done this!
Úc nói KHÔNG – Đây lần thứ hai Bà nói điều này!
She sure isn't backing down on her hard line stance and one has to appreciate her belief in the rights of her native countrymen.
Bà chắc chắn là không lung lay trên lập trường cứng rắn của Bà và là người phải tự biết đánh giá cao niềm tin của chính Bà trong quyền lợi của người bản xứ của Bà
A breath of fresh air to see someone lead. Australian Prime Minister does it again!!
Một luồng không khí trong lành cho thấy người dẫn đầu nào đó. Thủ tướng Australia lập lại lần nữa!
The whole world needs a leader like this!

Cả thế giới cần một nhà lãnh đạo như Bà!

Thứ nhất, không có tài liệu hay bằng chứng nào chứng tỏ bà Thủ Tướng Julia Gillard nói lại lần thứ hai điều này, khoan kể là chưa bao giờ bà ta nói điều này lần thứ nhất.

Thứ nhì, một Thủ Tướng thì không bao giờ có thể nói lên những lời như vậy, vì những tư tưởng trong đó phát xuất từ sự cuồng tín ngu đạo Ki-tô, chứ không thể nói trong một quốc gia đa tôn giáo và dân chủ tân tiến thế tục như Úc, có nhiều cư dân không phải người Úc.

Thứ ba, không có nhà lãnh đạo quốc gia nào trên thế giới lại nói lên những lời ngu xuẩn về chính trị như vậy. 

http://www.bloomberg.com/news/2012-03-02/australia-s-gillard-reshuffles-labor-government.html

Thủ tướng Úc Julia Gillard nói với các phương tiện truyền thông
tại Tòa nhà Quốc hội vào ngày 27 Tháng Hai năm 2012
tại Canberra, Australia. Nhiếp ảnh gia: Cole Bennetts / Getty Images

Sau đây là phần tiếp của bài tôi nhận được, xin để ý phần dịch ra tiếng Việt sai nhiều chỗ, chứng tỏ người dịch không nắm vững tiếng Mỹ:

-------------------

Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on Wednesday to get out of Australia, as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks.

Những người Hồi giáo muốn sống theo quy định của pháp luật Sharia của Hồi giáo đã được cho biết vào hôm thứ Tư rờ i khỏi nước Úc, chính phủ nhắm mục tiêu các gốc tự do [?] trong nỗ lực để đươ ng đầu với tiềm năng tấn công khủng bố.

Separately, Gillard angered some Australian Muslims on Wednesday by saying she supported spy agencies monitoring the nation's mosques. Quote: 'IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT... Take It Or Leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali , we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians.'

Cá biệt, Gillard tức giận với một số người Hồi giáo Úc nói hôm thứ Tư rằng B à ủng hộ các cơ quan gián điệp theo dõi nhà thờ Hồi giáo của Q uốc G ia. Trích dẫn: “Người nhập cư, không phải người Úc, phải NHẬP TỤC ... Chịu thì ở Hay Rời khỏi nơi đây. Tôi quá mệt mỏi về vấn đề quốc gia của chúng ta mãi lo lắng về việc liệu chúng ta có đụng chạm một số cá nhân hoặc văn hóa của họ. Kể từ khi khủng bố tấn công Bali, chúng tôi đã có rút tỉa kinh nghiệm về sự biến đổi trong tinh thần yêu nước của phần lớn người Úc. "

'This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom.'

'Văn hóa của quốc gia này đã được phát triển qua hai thế kỷ với những cuộc đấu tranh, thử thách và chiến thắng của hàng triệu nam giới và nữ giới đã tìm thấy tự do.'

'We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, A rabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society, learn the language!'

'Chúng tôi dùng ngôn ngữ chính là Tiếng Anh, không là tiếng Tây Ban Nha, Lebanon, Ả Rập, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, hoặc bất kỳ ngôn ngữ khác. Do đó, nếu bạn muốn trở thành một phần của xã hội chúng tôi, hãy tìm học ngôn ngữ ấy!’

'Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.'

‘ Hầu hết người Úc tin tưởng vào T hượng Đế . Đây không phải là một số Kitô Giáo, thiên hữu, ảnh hưởng chính trị, nhưng mà là một thực tế, bởi vì nam giới và nữ giới Kitô giáo, trên nguyên tắc của Kitô giáo, thành lập quốc gia này, và điều này có tài liệu dẫn chứng rõ ràng. Vì thế cho nên chắc chắn rất là thích hợp để hiển thị những điều đó trên các bức tường trong trường học của chúng tôi. Nếu Thượng Đế là điều xúc phạm bạn, thì tôi đề nghị bạn hãy tìm một nơi nào trên thế giới xây dựng ngôi nhà mới của bạn, bởi vì Thượng Đế là một phần trong nền văn hóa của chúng tôi.’

'We will accept your beliefs, and will not question why. A ll we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.'

"Chúng tôi sẽ chấp nhận niềm tin của bạn, và sẽ không đặt câu hỏi tại sao. Điều chúng tôi yêu cầu là bạn phải chấp nhận niềm tin của chúng tôi, và sống trong sự hòa hợp và yên ổn với chúng tôi.

'This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great A ustralian freedom, 'THE RIGHT TO LEAVE'.'

"Đây là QUỐC GIA CỦA CHÚNG TÔI , ĐẤT CỦA CHÚNG TÔI, và LỐI SỐNG CỦA CHÚNG TÔI , và chúng tôi sẽ cho phép bạn có mọi cơ hội để tận hưởng tất cả những điều này. Nhưng một khi bạn đã xong phàn nàn, than vãn, và tham lam [sic] về Quốc Kỳ Của Chúng Tôi, Cam Kết Của Chúng Tôi, Niềm Tin Kitô Giáo Của Chúng Tôi, hoặc Lối Sống Của Chúng Tôi, tôi khuyên bạn nên tận dụng tối đa lợi thế của quyền tự do cao cả khác của Người Úc, “QUYỀN RỜI KHỎI NƠI ĐÂY".

'If you aren't happy here then LEAVE. We didn't force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.'

‘ Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc ở đây thì RỜI NGA Y . Chúng tôi không buộc bạn phải đến đây. Bạn xin phép

NOTE: IF we circulate this amongst ourselves in Canada & USA , WE will find the courage to start speaking and voicing the same truths.

LƯU Ý: NẾU chúng ta chuyển cho nhau tại Canada và Hoa Kỳ, CHÚNG T A sẽ thấy sự can đảm bắt đầu nói và bày tỏ sự thật tương tự.

If you agree please SEND THIS ON and ON, to as many people as you know...

Nếu bạn đồng ý, xin vui lòng GỞI THƯ NÀY ĐẾ N và ĐẾ N , thật nhiều người mà bạn biết …

Year of the Peace, Happiness & Good Health

------------------------

Truy nguyên ra thì đây không phải là bài mới mẻ gì, mà chỉ là một thông tin vịt (a hoax) trên diễn đàn từ đầu năm 2011:

AUSTRALIAN PRIME MINISTER DOES IT AGAIN!!!

(http://silentsspeech.wordpress.com/) Posted on January 1, 2011

Prime Minister Julia Gillard - Australia

Khi được hỏi là Bà Julia Gillard có thực sự bảo người Hồi Giáo rời khỏi Úc không (Did Julia Gillard make a speech telling Muslims to leave?) thì câu trả lời trên http://wiki.answers.com là:

 Không.  Bà Julia Gillard cũng như cựu Thủ Tướng John Howard không hề nói như trên, mặc dù những bài như thế này tiếp tục xuất hiện hàng năm về đề tài này.
 Bài nói chuyện theo lý thuyết cho rằng của Bà Julia Gillard bảo người Hồi Giáo rời khỏi Úc là sự gán ghép sai lầm và, hơn nữa, trích dẫn ngoài ngữ cảnh.  Bài nói gồm những mảnh nhỏ cắt ra từ những tình cảm ở trên những diễn đàn công cộng sau vụ khủng bố đặt bom ở dưới đường xe điện ngầm ở Luân Dôn năm 2005, 5 năm trước khi bà Julia Gillard trở thành Thủ Tướng Úc.  Một bài nói tương tự cũng đã được cho là của Thủ Tướng John Howard nhiều năm trước đây. [Và cũng gán cho cả Thủ Tướng Kevin Rudd sau Thủ Tướng John Howard.  TCN]
[No. Neither Julia Gillard, nor former Prime Minister John Howard made such comments, despite the articles that continue to resurface on this topic every year.
The speech theoretically given by Julia Gillard telling Muslims to leave Australia is incorrectly attributed and, additionally, quoted out of context. The "speech" comprises snippets of sentiments expressed in public forums shortly after the terrorist bombing of the subway in London in 2005, five years before Julia Gillard was even Australia's prime minister.
A similar speech was incorrectly attributed to former Prime Minister John Howard several years ago.]

Chúng ta nên để ý là cùng một bài với nội dung như trên đã gán ghép cho Thủ Tướng John Howard, Thủ Tướng Kevin Rudd, và Thủ Tướng Julia Gillard.  Thí dụ câu, nguyên văn, “Separately, Gillard angered some Australian Muslims on Wednesday by saying she supported spy agencies monitoring the nation's mosques” cũng đã từng gán cho Thủ Tướng John Howard nói trước đây..

Michael John Scott nhận định trên:http://madmikesamerica.com/:
Thật ra là không có bằng chứng nào là bà Julia Gillard đã nói như vậy.  Đây là một thông tin vịt (hoax), đây cũng là một thí dụ là những nhóm gây thù hận trên thế giới quảng bá thông điệp của chúng như thế nào.  Những lời dối trá, dối trá và thêm nhiều dối trá.  (Y như những người Công Giáo VN chuyên nói láo về lịch sử, về CS và Phật Giáo để gây thù hận)
[The fact is there is no evidence Julia Gillard ever made such a speech. This is a hoax, it is also an example of how the hate groups around the world spread their message. Lies, lies and more lies.]

Một bài sặc mùi cuồng tín ngu đạo Ki Tô như trên có thể là của bà Julia Gillard nói được không.  Câu trả lời nằm trong thông tin sau đây trên sachhiem.net của Nguyễn Hữu Ba (http://sachhiem.net/DOITHOAI/NguyenHuuBa01.php) ngày 25 tháng 2, 2012:

Phát biểu của bà Thủ Tướng Úc Gillard: (trước ngày bầu cử)
"I'm not a religious person,” Ms Gillard told ABC radio.“I was brought up in the Baptist Church but during my adult life I've, you know, found a different path. I'm of course a great
“I am not going to pretend a faith I don't feel. And for people of faith the greatest compliment I could pay to them is to respect their genuinely held beliefs and not to engage in some pretence about mine. I think it's not the right thing.”
(...)
Ms Gillard said she “never thought it was the right thing for me to go through religious rituals for the sake of appearance. I am what I am. And people will judge that”.
For, you know, people of faith what I would say to them is I grew up in a Christian Church, a Christian background, a Baptist Church, I won prizes for catechism for being able to remember Bible verses. I am steeped in that tradition but I've made decisions in my adult life about my own views.
Source http://www.outsidethebeltway.com/things-american-politicians-will-never-say/
[SH tạm dịch:
"Tôi không phải là một tín hữu," bà Gillard nói với đài phát thanh ABC. "Tôi lớn lên trong Giáo Hội Baptist, nhưng trong cuộc đời trưởng thành của tôi, như bạn biết, đã tìm thấy một con đường khác. Tất nhiên tôi là một người kính trọng các niềm tin tôn giáo, nhưng đó không phải là niềm tin của tôi."
"Tôi sẽ không giả vờ có một đức tin mà tôi không cảm được. Và đối với những người có đức tin, lời khen ngợi lớn nhất của tôi đối với họ là tôn trọng niềm tin nguyên vẹn mà họ giữ gìn, và không tham gia vào những việc giả vờ về niềm tin của tôi. Tôi nghĩ rằng như vậy không đúng đắn. " (...)
Bà Gillard nói rằng bà "không bao giờ cho rằng đúng đắn khi tôi phải tham dự các nghi lễ tôn giáo chỉ vì muốn hiện diện ở đó. Tôi là tôi. Và mọi người sẽ phán xét điều đó"
"Bạn biết mà, đối với người tín hữu, những gì tôi sẽ nói với họ là tôi đã lớn lên trong một Giáo Hội Kitô giáo, gốc là Kitô giáo, Giáo hội Baptist, tôi đã từng nhận những giải thưởng về giáo lý vì đã có thể nhớ nhiều câu Thánh Kinh. Tôi bị chìm ngập trong truyền thống đó nhưng tôi đã có những quyết định theo quan điểm của riêng tôi khi trưởng thành."]

Nguyễn Hữu Ba-Úc Châu
25-2-2012

 
Vài Lời Kết.

Đọc bài mà tôi nhận được, tôi thấy không có một giá trị trí thức nào trong đó.   Chính quyền Úc là một chính quyền thế tục (secular government), cho nên không làm gì có chuyện muốn cho người dân phải theo một tín ngưỡng đặc biệt nào đó.  Hơn nữa, thời buổi này, một Thủ Tướng như Thủ Tướng Úc, không thể mang Gót và niềm tin Ki Tô Giáo để nói với thiên hạ, cho đó là thuộc nền văn hóa của Úc.  Cuối cùng, đọc bài phịa này, cho đó là của Thủ Tương Julia Gillard, tôi thấy ngồ ngộ nên tôi muốn dựa theo tư tưởng trong bài đó để phịa ra một bài, đặt vào miệng một Thủ Tướng tưởng tượng của Việt Nam để đọc giả đọc cho vui. 

Nên nhớ bài mà người ta cho là của Julia Gillard có nhiều sai lầm về chính trị, tôn giáo và xã hội trong đó.  Trái lại, bài tưởng tượng sau đây lại dựa vào những sự thật lịch sử mà ai cũng biết.  Những phần chữ đứng trong dấu ngoặc […] là của ông Thủ Tướng tưởng tượng trong đầu tôi, nhưng những lời ông ta nói không hẳn là tưởng tượng và không hẳn là không đúng.

 

Những người Hồi giáo muốn sống theo quy định của pháp luật Sharia của Hồi giáo đã được cho biết vào hôm thứ Tư rời khỏi nước Úc, chính phủ nhắm mục tiêu các gốc tự do trong nỗ lực để đương đầu với tiềm năng tấn công khủng bố.

[Những người Công giáo muốn sống theo quy định của pháp luật của Hội Thánh Công giáo, như Tòa Tổng Giám Mục đã trả lời chính quyền trong vụ Tòa Khâm sứ là các linh mục xách động giáo dân làm loạn không trái với Giáo Luật của Công Giáo,  đã được cho biết vào hôm thứ Tư hãy rời khỏi Việt Nam đến sống ở Vatican, chính phủ nhắm vào những phần tử cực đoan quá khích trong nỗ lực đương đầu với tiềm năng khuấy động, làm loạn xã hội.]

Trích dẫn: “Người nhập cư, không phải người Úc, phải NHẬP TỤC ... Chịu thì ở Hay Rời khỏi nơi đây. Tôi quá mệt mỏi về vấn đề quốc gia của chúng ta mãi lo lắng về việc liệu chúng ta có đụng chạm một số cá nhân hoặc văn hóa của họ. Kể từ khi khủng bố tấn công Bali, chúng tôi đã có rút tỉa kinh nghiệm về sự biến đổi trong tinh thần yêu nước của phần lớn người Úc."

[Người Việt sống trên đất Việt thì phải theo Tập Quán Việt.  Chịu thì ở hay rời khỏi nơi đây, có nước nào nhận cũng được, hay xuất ngoại chui cũng được.  Tôi đã quá mệt mỏi về vấn đề quốc gia của chúng ta mãi lo lắng về liệu chúng ta có đụng chạm đến một số cá nhân cuồng tín hoặc văn hóa ngoại lai của họ, những người theo lệnh ngoại bang, coi thường luật pháp quốc gia.  Kể từ khi họ làm loạn xã hội ở Tòa Khâm Sứ, Thái Hà v…v… chúng tôi đã có rút tỉa kinh nghiệm về sự biến đổi trong tinh thần yêu nước của phần lớn người Việt đã thấy rõ đâu là hiểm họa của quốc gia.]

'Văn hóa của quốc gia này đã được phát triển qua hai thế kỷ với những cuộc đấu tranh, thử thách và chiến thắng của hàng triệu nam giới và nữ giới đã tìm thấy tự do.'

['Văn hóa của quốc gia này, cũng là văn hóa Phật Giáo, đã được phát triển qua hai mươi thế kỷ với những cuộc đấu tranh, thử thách và chiến thắng của hàng triệu nam giới và nữ giới đã thành công trong việc duy trì bảo vệ nền văn hóa cổ truyền Việt Nam.]

‘ Hầu hết người Úc tin tưởng vào Thượng Đế . Đây không phải là một số Kitô Giáo, thiên hữu, ảnh hưởng chính trị, nhưng mà là một thực tế, bởi vì nam giới và nữ giới Kitô giáo, trên nguyên tắc của Kitô giáo, thành lập quốc gia này, và điều này có tài liệu dẫn chứng rõ ràng. Vì thế cho nên chắc chắn rất là thích hợp để hiển thị những điều đó trên các bức tường trong trường học của chúng tôi. Nếu Thượng Đế là điều xúc phạm bạn, thì tôi đề nghị bạn hãy tìm một nơi nào trên thế giới xây dựng ngôi nhà mới của bạn, bởi vì Thượng Đế là một phần trong nền văn hóa của chúng tôi.’

[Hầu hết người Việt tin tưởng vào Đức Phật và truyền thống thờ Ông Bà Tổ Tiên. Đây không phải là một số Phật tử, độc tôn tôn giáo, có ảnh hưởng chính trị, nhưng mà là một thực tế, bởi vì nam giới và nữ giới Phật giáo, trên nguyên tắc của Phật  giáo, thành lập quốc gia này, và điều này có tài liệu dẫn chứng rõ ràng. Vì thế cho nên chắc chắn rất là thích hợp để hiển thị những điều đó trên các mặt văn hóa của chúng tôi. Nếu Đức Phật và Ông Bà Tổ Tiên là điều xúc phạm bạn, thì tôi đề nghị bạn hãy tìm một nơi nào trên thế giới xây dựng ngôi nhà mới của bạn, bởi vì Đức Phật và Ông Bà Tổ Tiên là phần chính trong nền văn hóa của chúng tôi.]

"Chúng tôi sẽ chấp nhận niềm tin của bạn, và sẽ không đặt câu hỏi tại sao. Đ iều chúng tôi yêu cầu là bạn phải chấp nhận niềm tin của chúng tôi, và sống trong sự hòa hợp và yên ổn với chúng tôi.

[Chúng tôi sẽ chấp nhận niềm tin của bạn, và sẽ không đặt câu hỏi tại sao. Điều chúng tôi yêu cầu là bạn phải chấp nhận nền luật pháp và các niềm tin khác của chúng tôi, và sống trong sự hòa hợp và yên ổn với chúng tôi.]

"Đây là QUỐC GIA CỦA CHÚNG TÔI , ĐẤT CỦA CHÚNG TÔI, và LỐI SỐNG CỦA CHÚNG TÔI , và chúng tôi sẽ cho phép bạn có mọi cơ hội để tận hưởng tất cả những điều này. Nhưng một khi bạn đã xong phàn nàn, than vãn, và tham lam [??] về Quốc Kỳ Của Chúng Tôi, Cam Kết Của Chúng Tôi, Niềm Tin Kitô Giáo Của Chúng Tôi, hoặc Lối Sống Của Chúng Tôi, tôi khuyên bạn nên tận dụng tối đa lợi thế của quyền tự do cao cả khác của Người Úc, “QUYỀN RỜI KHỎI NƠI ĐÂY".

[Đây là QUỐC GIA CỦA CHÚNG TÔI, ĐẤT CỦA CHÚNG TÔI, không phải đất của bất cứ ngoại bang nào, tổ chức thế tục hay tôn giáo nào, và LỐI SỐNG CỦA CHÚNG TÔI, một lối sống hài hòa trong tinh thần Tam giáo đồng nguyên, và chúng tôi sẽ cho phép bạn có mọi cơ hội để tận hưởng tất cả những điều này. Nhưng sau khi bạn đã phàn nàn, than vãn, và bực bội về Quốc Kỳ Của Chúng Tôi, Lời Hứa Với Tổ Tiên Của Chúng Tôi, Niềm Tin Nhân Bản Của Chúng Tôi, hoặc Lối Sống Của Chúng Tôi, tôi khuyên bạn nên tận dụng tối đa lợi thế của quyền tự do cao cả khác của Người Việt, “QUYỀN RỜI KHỎI NƠI ĐÂY".]

‘Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc ở đây thì RỜI NGAY. Chúng tôi không buộc bạn phải đến đây. Bạn xin phép đến ngụ nơi đây. Vì vậy, hãy chấp nhận quốc gia mà BẠN chấp nhận đến.

[Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc ở đây và cho rằng hạnh phúc của bạn là ở trên trời thì RỜI NGAY. Chúng tôi không buộc bạn phải sống ở đây. Bạn sinh ra ở  nơi đây. Vì vậy, hãy chấp nhận quốc gia này cùng truyền thống quốc gia mà bạn đang sống trong đó.]

 

Trần Chung Ngọc

Leap Day, 2012

 


Các bài thời sự cùng tác giả


 ▪ 22 Năm Giao Điểm: Trừ Tà - Hiển Chánh và Độ Sinh - Trần Chung Ngọc

Chủ Nghĩa Khủng Bố và Diệt Chủng - Trần Chung Ngọc

Cuốn Triumph Forsaken của Mark Moyar - Trần Chung Ngọc

Những Người Máy Chống Cộng - Trần Chung Ngọc

Tại Sao Những Người Tin Chúa Lại Thù Ghét Những Người Vô Th - Trần Chung Ngọc

Tản Mạn về Chống Cộng - Trần Chung Ngọc

Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản - Một Câu Chữ Của Những Kẻ U Mê - Trần Chung Ngọc

ĐĐ Thích Nhật Từ và Các Xóm Đạo Washington D.C. - Trần Chung Ngọc

Đọc "Món Hàng Xuất Cảng Làm Chết Người Nhất Của Mỹ: DÂN CHỦ" - Trần Chung Ngọc

Avro Manhattan: Cơn Ác Mộng Của Một Quốc Gia - Trần Chung Ngọc

Bang Giao "Bắc Kinh-Vatican" (?) Một Kinh Nghiệm Quý Giá Cho Việt Nam - Trần Chung Ngọc

Bang Giao Với Vatican? Bang Giao Như Thế Nào ?? - Trần Chung Ngọc

Công Nghiệp Cuối Cùng -
Vài Suy Tư Xung Quanh Sự Ra Đi Của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
- Trần Chung Ngọc

Cựu Tổng Thống Mỹ Jimmy Carter & Liên Hiệp Quốc Lên Án Mỹ Vi Phạm Quốc Tế Nhân Quyền - Trần Chung Ngọc

Chuyện Phịa Thời Sự: Tin Vịt Truyền Thông - Trần Chung Ngọc

Chuyện Thời Sự Về Bức Thư “Chê Chúa” Của Einstein - Trần Chung Ngọc

Chuyện Thời Sự - Về Bức Thư “Chê Chúa” Của Einstein - Trần Chung Ngọc

Kiến Thức 30/4 Qua Các Danh Nhân - Tại Sao Chúng Ta Thua ? - Trần Chung Ngọc

Kiến Thức 30/4 Qua Các Danh Nhân - Tại Sao Chúng Ta Thua ? - Trần Chung Ngọc

Một Trong Ba Thứ - Trần Chung Ngọc


▪ 1 2 3 >>>

Trang Thời Sự
Đó đây


2021-07-30 - Nhận diện cách mạng màu -Việt Nam có phải đối diện nguy cơ xảy ra cách mạng màu hay không? -

2021-07-30 - 5.000 giáo sĩ của Giáo hội Chính thống Nga bị nhiễm Covid-19 - Nga đang đối mặt với đại dịch liên quan phần lớn đến biến thể Delta rất dễ lây lan, vì vậy Giáo hội khuyến khích các tín hữu tiêm vắc-xin. Trung tâm đối phó khủng hoảng của Nga báo cáo có 142.253 người chết kể từ khi đại dịch bắt đầu. Về phần mình, Giáo hội Chính thống Nga đã cảnh báo rằng những người từ chối tiêm vắc-xin Covid-19 đang sai lầm và họ sẽ phải hối hận.

2021-07-29 - Lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thăm chính thức Việt Nam | VTC Now -

2021-07-28 - Cảm động hình ảnh CSGT ngày đêm dẫn đường đoàn xe về quê tránh dịch - Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch ở các tỉnh, thành đã sử dụng xe chuyên dụng để dẫn đường cho hàng trăm, thậm chí hàng ngàn xe máy đi qua các tuyến quốc lộ một cách an toàn và trật tự.

2021-07-28 - Singapore: Hoa Kỳ cố gắng gia hạn mối quan hệ ràng buộc ở Đông Nam Á - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin III đã trở thành quan chức cấp cao đầu tiên trong chính quyền Biden đi công du một khu vực từ lâu đã nhận được sự quan tâm chặt chẽ của Bắc Kinh. Ông tìm cách trấn an các quốc gia Đông Nam Á rằng Hoa Kỳ vẫn được đầu tư vào khu vực bất chấp sự vắng mặt kéo dài hàng tháng

2021-07-28 - Tâm thư gửi NB đức hiển vụ Nguyễn Phương Hằng của đại tá Công an -

2021-07-28 - Người đầu tiên trong vụ bạo loạn ở Tòa Quốc Hội bị kết án 8 tháng tù - Ngày 6 tháng 1, Paul Hodgkins, đã diễu hành từ cuộc biểu tình của TT Donald Trump, bước vào bên trong sàn Thượng viện trong khi mang theo lá cờ "Trump 2020" màu đỏ. Ông được giảm án vì đã nhận tội và hối hận ngay từ lúc đầu, và công nhận Joe Biden là Tổng Thống hợp pháp của nước Mỹ.

2021-07-27 - Thời sự an ninh ngày 27/7: Thứ trưởng Lương Tam Quang tiếp đại diện Hoa Kỳ tại Việt Nam -

2021-07-27 - Biến thể Delta đe dọa chiến lược của Biden - Trong một chương trình đối thoại với cử tri trên truyền hình tuần trước, hầu hết câu hỏi dành cho Tổng thống Mỹ Joe Biden đều liên quan đến Covid-19.

2021-07-27 - Dân mạng tranh cãi: Chạy thể dục trên mái nhà tập thể có vi phạm Chỉ thị 16 không? - Vậy nếu tình huống trên xảy ra trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 thì người dân có vi phạm quy định giãn cách xã hội hay không? Đó chính là vấn đề khiến dân mạng tranh cãi.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2021-07-30 - Kêu gọi các chùa không treo cờ vàng ba sọc đỏ - đó là biểu tượng cho "Chia rẽ, Hận thù, và Lệ thuộc" - Giác Hạnh -

● 2021-07-29 - Tại sao nhiều người Tây Phương bỏ đạo Thiên Chúa Giáo? - Ri Nguyễn sưu tầm -

● 2021-07-21 - Ngô Đình Diệm - Tam Đại Việt gian - Trần Quang Diệu -

● 2021-07-21 - Tại cuộc họp do Hội "American Friends of Vietnam" tổ chức ngày 1/6/1956, John F. Kennedy tuyên bố - Ri Nguyễn -

● 2021-07-20 - Quanh chuyện chung tay dập dịch Covid-19 - Thanh Tín Nguyễn -

● 2021-07-20 - Chúng tôi vừa thoát nạn, xin báo động để mọi người phòng thủ - Nguyễn Vũ -

● 2021-07-14 - Đài ghi công người Công giáo VN làm tay sai chết vì nước Pháp ở Paris - Du Nguyên -

● 2021-07-13 - Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Tại Sao Các Hội Đoàn Cựu Quân Nhân Muốn Giật Sập Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị - LS Nguyễn Quốc Lân -

● 2021-07-12 - Tỉ phú xin tiền - bị cấm tham gia một số mạng xã hội sau vụ tấn công chết người ở Đồi Capitol vào tháng 5 - Ngô Ngọc Diệp -

● 2021-07-09 - Sĩ quan Hải quân VNCH Nguyễn Hữu Ba đã từng nói: ".... cũng sẽ phải tiểu lách sang chỗ khác." - Trần Quang Diệu -

● 2021-07-08 - Nếu tính tiền, thì kẻ "sống chui" ở Mỹ giàu sang, "quý phái" hơn người dân chân chính như thế nào? - Diễn Đàn -

● 2021-07-07 - GH Benedict 16: LM các nước Á châu và Phi Châu sướng như tù trưởng bộ lạc - nên họ thích đi nhà dòng - FB Du Nguyen -

● 2021-07-06 - Chúa chiếm Chùa - TỘI LỖI TÀY ĐÌNH CỦA ĐẠO DÊ SU ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO: - FB Nguyễn Văn Xuân Hưởng -

● 2021-07-04 - Thống đốc bang Florida, DeSantis nhắm vào việc "nhồi sọ" sinh viên ở Florida - "Dân chủ" theo quan điểm "Cộng Hòa" - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-07-04 - Đại đa phần chống cộng đang lạm dụng danh nghĩa “quốc gia,” thực ra không có chính nghĩa quốc gia. - Giác Hạnh -

● 2021-07-03 - Đọc Chuỗi MÂN CÔI Để Làm Gì? - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-06-27 - Màn 3: Tên Trưởng Phòng Cục 2 Nói Gì Với Phao Lồ Trần Thiện Khiêm? - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-06-26 - Màn 2: Ông Phê rô nói gì với Phao lồ Trần Thiện Khiêm khi ông gõ cửa Thiên Đàng ngày 24/6/2021 - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-06-26 - Màn 1: Giám mục Nguyễn Thái Hợp NÓI GÌ với Thủ Tướng "XỊA" Trần Thiện Khiêm để ông có ý tưởng theo Chúa - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-06-21 - Những công bố của các Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI và Francis về các niềm tin - Ri Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 >>>