Các Tác Phẩm Trực Tuyến

Tác giả Trần Chung Ngọc (1931-2014)

Đôi hàng về tác giả

Xin đọc: http://sachhiem.net/TCN/Ndir.php

A. Các bài đã đăng trong sachhiem.net

Những bài đối thoại:

▪ 2004-08-15 - “ Sản Phẩm Trí Tuệ” của Nguyễn Anh Tuấn - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - “Sản Phẩm Trí Tuệ” Mới Của Nguyễn Anh Tuấn Về “Giáo H - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - “Tự Do Tín Ngưỡng” của Minh Võ - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Ai Dám Tấn Công Đạo Chúa ? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Cải đạo á châu ? Một ảo tưởng ! - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Chiến Tranh ... Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Chu Tất Tiến: Here We Go Again - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Chung Quanh Một Cuộc Tranh Luận Hào Hứng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - “Cha Chung” là ai? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - Các Vấn Nạn Cần Giải Quyết - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - Căn Bản Đức Tin - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - Kết Luận - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - Lợi Ích ? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Comments On John Paul II's Crossing the Threshold of Hope - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Cuốn Triumph Forsaken của Mark Moyar - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Eh! Lữ Giang, alias Tú Gàn, Here we go again! - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ về Nguyễn Văn Lục - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ về Tú Gàn - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ Về Tiến Sĩ Nguyễn Học Tập - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Một Trí Thức Không Biết Ngượng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Nhân Đọc Bài “Niềm Tin ...” Của Trần Thị Hồng Sương -1 - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Nhân Đọc Mấy Câu Trả Lời của Ông Mục Sư NQM - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Phải Chăng GS Quang Quá Lo Xa ? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Quả Đúng Là Chu Tất Tiến - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Tôi Đọc “Đất Việt” & “Hành Hương Đất Phật” của Phan Thiết - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Tôi Đọc Bài “Nhận Thức...” của ông Nguyễn Văn Thắng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Tôi Đọc Cuốn: “Thiên Chúa, Một Chút Lịch Sử Của Đấng Vĩ - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Tôi Đọc: “Từ Dieu et César đến Thập Giá và Lưỡi gươm” Của Nguyễn Văn Lục: - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Tại Sao Không Thể Lương Thiện Đi Một Chút ! - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Tản Mạn Về “Thói Đời Đối Kháng” - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Vài Ý Kiến Về Bài “Giáo Hội Công Giáo Roma” của ông Nguyễn Học Tập - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Vài Nhận Xét về bài...của Nguyễn Tường Tâm - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Về Bức Thư Ngỏ của ông Chu Tất Tiến - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Vụ Án Nguyễn Văn Lý - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-08 - Ôn lại vài nét về Thầy Nhất Hạnh - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-08 - Đôi Lời Kính Cáo Cùng Độc Giả - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-08 - Đáp Thư của Bác Gửi Cháu TTVN - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-04-25 - Đối Thoại Với GH: Một Chuyện Cũ Nhưng Vẫn Còn Mới - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-01-24 - Đối Thoại Với Mục Sư Nguyễn Quang Minh - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-08 - Đọc bài "Nhìn Lại Những Chặng Đường Đã Qua" của Nguyễn Văn Trung - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-08 - Bà Đốc Nguyễn Thị Thanh: Here We Go Again! - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-10-05 - Cũng Vẫn Là Lữ Giang - Ai chống giặc ? Ai theo giặc ? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-06-07 - Chuyện Vui Trong Tháng: Con Chiên CHU TẤT TIẾN Cứ Lải Nhải Đòi Đối Thoại - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-04-06 - Giáo Sĩ Dắc-Lộ & Chữ Quốc Ngữ Của Minh Vân - Trần Chung Ngọc -
▪ 2011-12-10 - Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang: Nạn Nhân Của Nền Đạo Lý Thiên La – Đắc Lộ - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-08 - Hoan Hô Bà Đốc Nguyễn Thị Thanh! - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-08 - Khổ Thân Củ Khoai Tôi - Sắp Sửa Phải Ra Tòa Vì Bị 1.5 Tỷ Người Ki-Tô Kiện - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-07-02 - Khi Chủ Chiên & Con Chiên Nói Về Khoa Học - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-08 - Khoa Học Trong Kinh Thánh? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-01-13 - Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ về Lữ Giang: Một Trí Thức Ca-tô Không Biết Đọc Thánh Kinh! - Trần Chung Ngọc -

▪ 1 2 >>>


Những bài về tôn giáo:

▪ 2004-08-15 - “Ngày Tận Thế” của Ki Tô Giáo  - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Cây Thập Giá Trong Kitô Giáo - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Hình Ảnh Suy Thoái Của Ki Tô Giáo Trên Thế Giới - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Huyền Thoại Cứu Rỗi  - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Lịch Sử các Giáo Hoàng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Những Lời Châu Ngọc Về Ki-tô giáo - Robert G. Ingersoll - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Những Yếu Tố Chính Đưa Đến Sự Suy Thoái - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 1 - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 2 - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 3 - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 4 - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Nhận Định Về “Tông Huấn Giáo Hội” - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - TÔI ĐỌC CUỐN: “Hai Ngàn Năm Một Thuở: Chứng Từ Của Một S - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 1 - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 2 - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Tại Sao Ki Tô Giáo Phải Suy Thoái - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Tản Mạn Về Thần Học Ki-Tô Giáo - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Thực Chất Tin Lành Nam Hàn - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Thời Đại Của Các Hệ Thống Tư Tưởng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Thư Gửi Bạn: Những Người Tin Có Thiên Chúa - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Vô Thần - Hữu Thần - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-11-01 - "Rồi Các Ngươi Sẽ Biết Sự Thật, Và Sự Thật Sẽ Giải Thoát Các Ngươi" - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-08-19 - Ý Nghĩa Của Từ "Tôn Giáo" Theo Quan Niệm Tây Phương - Trần Chung Ngọc -
▪ 2019-08-30 - Ý Nghĩa Của Từ "Tôn Giáo" Theo Quan Niệm Tây Phương - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-06-05 - “Thiền Ki-Tô Giáo” Là Cái Chi Chi ? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2017-07-15 - ĐĐ Thích Nhật Từ và Các Xóm Đạo Washington D.C. - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-11-23 - Đạo Thiên Chúa; Ki-Tô; Công Giáo; Tin Lành - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-04-22 - Ai Chọn Lựa Giữa Tôn Giáo Và Đất Nước? Lại Thêm Một Con Chiên... - Trần Chung Ngọc -
▪ 2017-07-10 - Bước Qua Ngưỡng Cửa Vô Minh? Vài nhận định về cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-06-11 - Công Giáo & Tin Lành -Sự khác biệt - Trần Chung Ngọc -
▪ 2016-01-26 - Công Giáo, Tin Lành Và Sách Lược Cải Đạo Á Châu - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-10 - Cứu Rỗi Hay Cứu Độ? Thủ Đoạn "Mượn Chữ" Từ Phật Giáo - Trần Chung Ngọc -
▪ 2011-10-30 - CẢI ĐẠO ? CÓ ĐÁNG LO KHÔNG ? - Ki Tô Giáo có phải là Tà Đạo không? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-10-17 - Cải Đạo Bên Giường Bệnh - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-18 - Chính Thống Nga vs. Công Giáo Việt - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-08-11 - Chiêu Bài “Đối Thoại Liên Tôn” Của Ca-Tô Rô-ma Giáo - Thực Chất - Trần Chung Ngọc -
▪ 2018-12-06 - Chuyện Thời Sự Về Bức Thư “Chê Chúa” Của Einstein - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-01-05 - Con Chiên Nổi Loạn Bỏ “Đức Vâng Lời” Cùng Với Linh Mục Tố Khổ Giám Mục - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-04-21 - Cuộc Đối Thoại giữa Phật và Chúa Giê-su - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-04-14 - Dê-Su Nói Láo: Ông Ta Chỉ Là Con Người! - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-05-22 - Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-01-27 - Giáo Hoàng Francis: Một Khuôn Mặt Nổi Bật - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-02-10 - Giáo Lý Giải Thoát Trong Phật Giáo - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-11-21 - Hãy Tạ Ơn Chúa ! - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-03-15 - Kể Chuyện Thánh Kinh: CHÚA CHẾT, SỐNG LẠI, VÀ BAY LÊN TRỜI - Trần Chung Ngọc -
▪ 2018-12-23 - Không Có Ngày Sinh Của Jesus - Cũng Không Có Ngày Nào Là Chúa Nhật Cả! - Trần Chung Ngọc -
▪ 2011-12-27 - Khoa Học & Tôn Giáo - Nhân Đọc Bài “Tôn Giáo Và Khoa Học” Của Ngài Bhikkhu P. A. Payutto - Trần Chung Ngọc -
▪ 2011-11-06 - Lữ Giang Lại Viết Bậy: Trong bài “Cuộc chiến với SỰ THẬT” - Trần Chung Ngọc -

▪ 1 2 >>>


Những bài về khoa học:

▪ 2004-08-25 - Charles Darwin và Thuyết Tiến Hóa - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Dẫn Nhập - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần I - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần I - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần I - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần II - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần II - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần II - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần II - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần II - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần II - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Con Người và Vũ Trụ - Phần II - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Darwin Hay Thượng Đế? Tiến Hóa Hay Sáng Tạo? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-25 - Khi Giáo Hoàng Nói Về Khoa Học - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Nguồn Gốc Con Người - Thuyết Tiến Hóa - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Nguồn Gốc Vũ Trụ - Thuyết Big Bang - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Thiết Kế Thông Minh hay Ngu Đần - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-07-06 - BOMB LADY - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-11-10 - Giải Nobel Vật-Lý Cho “Hạt Gót” - Trần Chung Ngọc -
▪ 0000-00-00 - Khi Giáo Hoàng Nói Về Khoa Học - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-09-24 - Phiếm Luận Về Ảo Tưởng của Những Hiệp Sĩ Chống Cộng Ở Hải Ngoại - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-08-16 - Về Những Luận Cứ Chống Thuyết Tiến Hóa - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-07-06 - VÀI NÉT VỀ : PHẬT GIÁO & KHOA HỌC - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-07-06 - Vấn Đề Đạo Đức Trong Khoa Học - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-07-06 - VietCatholic & Thuyết Tiến Hóa - Trần Chung Ngọc -

▪ ▪


Những bài về chính trị/thời sự:

▪ 2004-08-15 - Chủ Nghĩa Khủng Bố và Diệt Chủng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Những Người Máy Chống Cộng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Tại Sao Những Người Tin Chúa Lại Thù Ghét Những Người Vô Th - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-15 - Tản Mạn về Chống Cộng - Trần Chung Ngọc -
▪ 2019-09-01 - Đọc "Món Hàng Xuất Cảng Làm Chết Người Nhất Của Mỹ: DÂN CHỦ" - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-05-22 - Ai Là Ác Nhân Nhất Thế Kỷ 20 ? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-03-08 - Bang Giao Với Vatican? Bang Giao Như Thế Nào ?? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-11-05 - Công Nghiệp Cuối Cùng -
Vài Suy Tư Xung Quanh Sự Ra Đi Của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
- Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-06-29 - Cựu Tổng Thống Mỹ Jimmy Carter & Liên Hiệp Quốc Lên Án Mỹ Vi Phạm Quốc Tế Nhân Quyền - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-03-03 - Chuyện Phịa Thời Sự: Tin Vịt Truyền Thông - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-05-04 - Kiến Thức 30/4 Qua Các Danh Nhân - Tại Sao Chúng Ta Thua ? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2018-04-29 - Kiến Thức 30/4 Qua Các Danh Nhân - Tại Sao Chúng Ta Thua ? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-12-17 - Lại Chuyện 50 Năm Trước - Trần Chung Ngọc -
▪ 2004-08-16 - Một Trong Ba Thứ - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-08-31 - Nhận Định Về Những Thứ Chống: Cộng Sản - Phật Gíao - Ca-Tô Gíao - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-11-17 - Tôi Đọc "Người Quốc Gia Trong Chiến Tranh Việt Nam" của Nguyễn Công Luận - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-05-05 - Tản Mạn Quanh Vài Chuyện Góp Ý Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992 - Trần Chung Ngọc -
▪ 2011-11-08 - Tản Mạn Về Chuyện Mấy Ông Thày Cãi Đặt Vấn Đề Chính Thống Chính Danh - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-05-29 - Thêm Vài Nét Về “Cụ Hồ” - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-03-08 - Vài Ý Kiến Ngắn Về “Thỉnh Nguyện Thư" - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-06-23 - Vài Cảm Nghĩ Nhân Đọc Tên Của Một Cuốn Sách - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-04-18 - Vài Suy Tư Về Ngày 30 Tháng Tư - Một Phân Tích Dựa Trên Sự Kiện & Lô-gíc - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-04-18 - Vài Suy Tư Về Ngày 30 Tháng Tư - Một Phân Tích Dựa Trên Sự Kiện & Lô-gíc - Trần Chung Ngọc -
▪ 2012-08-02 - Về Một Chuyện Thời Sự: Người Việt – Nguyễn Gia Kiểng – Sơn Hào - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-09-20 - Võ Văn Ái Và Tổ Chức “Quê Mẹ” - Trần Chung Ngọc -
▪ 2013-11-19 - Xung Quanh Tác Phẩm :
Món Hàng Xuất Cảng Làm Chết Người Nhất Của Mỹ: DÂN CHỦ
- Trần Chung Ngọc -

▪ ▪


B. Các bài đã đăng trên web giaodiemonline.com

· Công giáo Chính sử

·   ĐĐ Thích Nhật Từ và Xóm Đạo ...

· "Ông Trời" Không Quen Biết "Thượng Đế"

·  12-2-2009: Kỷ niệm Sinh nhật 200 năm Charles Darwin

·  22 năm Giao Điểm : Trừ tà, Hiển chánh và Độ sinh

·  22 năm Giao Điểm : Trừ tà - Hiển chánh - Độ sinh

·  AMEN: Tự bạch thê thảm của một Nữ tu Công giáo bỏ đạo

·  “Sư Chính trị …” trong sách của Mark Moyar

·  “Thiền Ki-Tô Giáo” Là Cái Chi Chi ?

·  Ôn lại vài nét về sự thật lịch sử để tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

·  Ôn lại vài nét về Thầy Nhất Hạnh

·  Ba mươi tháng Tư và Tôi

·  Bang giao với Vatican ? Bang giao như thế nào ??

·  Bao dung tôn giáo : what is it ?

·  Bắc Kinh - Vatican: Một kinh nghiệm

·  BƯỚC QUA NGƯỠNG CỬA NGU DỐT

·  Bước qua ngưỡng cửa vô minh ?

·  Ca-Tô giáo VN trong giòng lịch sử VN

·  Ca-tô Rô-ma giáo : hai bộ mặt [Một Khảo Luận Qua Các Tài Liệu]

·  CÔNG GIÁO HẮC SỬ - IV (Trần Chung Ngọc)

·  CÔNG GIÁO HẮC SỬ - IV : CÔNG GIÁO HẮC SỬ - IV

·  Cây Thập giá trong Kitô giáo - Một Khảo Luận Qua Các Tài Liệu

·  Có “Christian God” hay không ?

·  Có thể tha thứ bảy núi Tội ác của Giáo hội Công giáo không ?

·  Công giáo - Bản chất và Thực chất [Khảo luận qua các Tài liệu]

·  Công giáo chính sử : Một Khảo Luận Qua Các Tài Liệu Lịch Sử

·  Công Giáo Hắc Sử 1 - Trần Chung Ngọc

·  Công giáo Hắc Sử (Phần 5)

·  Công Giáo Hắc Sử 2 (1) - Trần Chung Ngọc

·  Công Giáo Hắc Sử 2 (2) - Trần Chung Ngọc

·  Công Giáo Hắc Sử 3 (1) - Trần Chung Ngọc

·  Công Giáo Hắc Sử 3 (2) - Trần Chung Ngọc

·  Công Giáo Hắc Sử : Dẫn Nhập - Trần Chung Ngọc

·  Công giáo Tây phương đã tỉnh - Công giáo Việt Nam vẫn còn mê

·  Công giáo Tây phương đã tỉnh - Công giáo Việt Nam vẫn còn mê (phần 2)

·  Công giáo, Tin Lành và Sách lược Cải đạo Á châu

·  Cải đạo ? có đáng lo không ?

·  Cải đạo Á châu ? một ảo tưởng !

·  Cảm ơn TGM Ngô Quang Kiệt

·  Chính Thống Nga vs. Công Giáo Việt

·  Chúa Cha và Chúa Con của người Ky-tô giáo

·  Chúa chết, sống lại, và bay lên trời

·  Chúa Giê-su trong Tân ước

·  Chủ nghĩa khủng bố và diệt chủng dân tộc Việt Nam của Mỹ

·  Chiến tranh, nhìn từ mấy phía ??

·  Chung quanh một cuộc tranh luận hào hứng

·  Chuyện thời sự : về bức thư “chê Chúa” của Einstein

·  Chương trình “cứu rỗi” của Chúa Giê-su & người Ki-tô-giáo Việt Nam

·  Con Chiên CHU TẤT TIẾN Cứ Lải Nhải Đòi Đối Thoại Với TCN & NMQ

·  Con chiên nổi loạn bỏ “đức vâng lời” cùng với Linh mục tố khổ Giám mục

·  Con đường Chuyển hóa - Tản mạn về ... Phật và Giêsu

·  Cuối năm, tản mạn về hai chử “đối thoại” … *

·  Cũng vẫn là Lữ Giang

·  Di hại của nền Đạo lý "Thiên La Đắc Lộ"

·  Duyên Nợ Của Tôi Với Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo

·  Giáo hoàng Benedict XVI vs Giáo chủ Muhammad - Trần Chung Ngọc

·  Giáo hoàng xin lổi ở Úc

·  Giáo Sĩ Đắc-Lộ & Chữ Quốc Ngữ Của : Minh Vân

·  Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang : Nạn Nhân Của Nền Đạo Lý Thiên La - Đắc Lộ

·  Giải Nobel Vật lý cho “hạt Gót”

·  Giới thiệu sách The Vatican's Holocaust của Avro Manhattan

·  Hiểm họa Ki-tô là có thực

·  Hiểm họa Ki-tô là có thực

·  Hiểm họa Tin Lành - Bốn trường hợp khảo sát

·  Hiện tượng Phạm Minh Mẫn

·  Không Thần” và “Có Thần” : Hai Anh, Em Thích Anh Nào ?

·  Khổ thân củ khoai tôi sắp sửa phải ra tòa vì bị 1.5 tỷ người Ki-tô kiện

·  Khi Giáo hoàng nói về khoa học

·  Khoa học trong Kinh Thánh ??

·  Khuôn mặt đạo đức của Vatican và của “Đức thánh cha” Benedict XVI

·  Ki tô giáo & Vô thần qua vài thống kê

·  LẠI CHUYỆN [BẤT ĐẮC DĨ] VỀ TÚ GÀN (Phần 1/2)

·  LẠI CHUYỆN [BẤT ĐẮC DĨ] VỀ TÚ GÀN (Phần 2/2)

·  Lại Chuyện 50 Năm Trước

·  Lại chuyện bất đắc dĩ nhân đọc bài : “Ðối thoại trong viễn tượng đa phức tôn giáo” của Gm Nguyễn Thái Hợp (phần 1)

·  Lại chuyện bất đắc dĩ nhân đọc bài : “Ðối thoại trong viễn tượng đa phức tôn giáo” của Gm Nguyễn Thái Hợp (phần 2)

·  Lại chuyện bất đắc dĩ về : Minh Võ

·  Lại vẫn là huyền thoại “Nguyễn Trường Tộ”

·  Lại vẫn là Lữ Giang !!!

·  Lại đôi hàng về chuyện Cờ vàng Cờ đỏ

·  Lại đôi hàng về chuyện Cờ vàng Cờ đỏ tại WYD 2008

·  LỜI TRUYỀN PHÉP THÁNH THỂ CỦA LINH MỤC JOSEPH CAO PHƯƠNG KỶ

·  Lữ Giang Lại Viết Bậy: Trong bài “Cuộc chiến với SỰ THẬT”

·  LINH MỤC LÀ AI ? MỘT CÂU HỎI ! CÓ BAO NHIÊU TRẢ LỜI ? (Phần 1) - Trần Chung Ngọc

·  LINH MỤC LÀ AI ? MỘT CÂU HỎI ! CÓ BAO NHIÊU TRẢ LỜI ? (Phần 2) - Trần Chung Ngọc

·  Linh mục Loạn dâm

·  Linh tinh Thời sự, Viết mà chơi !

·  Ma quân quấy nhiễu Sư Tăng (nhưng thất bại)

·  Mary & tước hiệu “đồng công cứu chuộc”

·  Mary trong Ca-tô giáo Rô-ma

·  Mary trong Ca-tô giáo Rô-Ma

·  Mối họa cải đạo

·  MỘT “TRÍ THỨC“ KHÔNG BIẾT NGƯỢNG - Trần Chung Ngọc (Phần 1)

·  MỘT “TRÍ THỨC“ KHÔNG BIẾT NGƯỢNG - Trần Chung Ngọc (phần 2)

·  Một chút về “sản phẩm trí tuệ”

·  Một chuyện cũ nhưng vẫn còn mới

·  Một kết quả bất ngờ nhưng không lạ

·  Một Trong Ba Thứ

·  N cô mặc quân phục, vậy thì sao ?

·  Nói về 7 núi tội ác của Giáo hội Công giáo

·  Nói về việc Giáo hoàng thú nhận 7 tội của Giáo hội đối với nhân loại

·  Nói với những người Ca-tô Việt Nam

·  Nằm vùng ??

·  Nền tảng Hòa đồng Tôn giáo

·  Nộp Tiền Cho Rô-ma: Đời Sống Bí Mật Của Tiền Bạc Trong Giáo Hội Ca-Tô

·  NED và vụ Bắt giữ Lê Quốc Quân

·  Ngày 30-4-1975 : Những Quan điểm khác nhau

·  Ngày 30-4-1975 : Những Quan điểm khác nhau

·  Ngày 30/4/1975 : Những quan điểm khác nhau

·  Ngày 30/4/1975 : Những quan điểm khác nhau

·  Ngôi Ba trong "Bộ Ba Thiên Chúa

·  Nguồn gốc Con người : Thuyết Tiến hóa

·  Người Buôn Gió “Chém Gió”

·  NHÌN LẠI CUỘC TRANH ĐẤU PHẬT GIÁO 1963 - Trần Chung Ngọc

·  Nhà Chúa hay Nhà Chùa

·  Nhà Chúa hay Nhà Chùa

·  Nhân chuyện ông Triết đi Mỹ

·  Nhân dịp năm Thánh của Công giáo Việt Nam, ...

·  Nhân quyền của Mỹ và Dự luật H.R.3096

·  Nhân quyền của Mỹ và Dự luật H.R.3096

·  Nhân Đọc Cuốn “Hành Trình Và Truyền Giáo” Của Alexandre de Rhodes

·  Nhân đọc “thư kêu gọi cứu trợ nạn nhân siêu bão Haiyan” của Hội Từ Thiện Giao Điểm

·  Nhân đọc bài “Tôn giáo và Khoa học” của Ngài Bhikkhu P.A.Payutto Mỹ Thanh dịch

·  Nhân đọc vài bản tin trên Vietcatholic

·  Nhìn lại cuộc tranh đấu Phật giáo 1963

·  Nhìn Lại Hai Cuộc Chiến Ở Việt Nam - Cuộc Chiến 20 Năm Chống Mỹ: 1955-1975

·  Nhìn Lại Hai Cuộc Chiến Ở Việt Nam Một Khảo Luận Qua Các Tài Liệu

·  Nhận định về bài 'Hòa giải và Hy vọng' của LM Lê Công Đức

·  Nhận định về DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh” Của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ & con chiên Trần Quốc Bảo

·  Nhận định về những thứ chống : Cộng sản - Phật giáo - Ca-tô giáo

·  Những Sự Thật Xung Quanh Vụ Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima

·  Những thắc mắc cần được giải đáp

·  Những thắc mắc cần được giải đáp

·  Niềm Hãnh diện của Người Catô Việt Nam

·  Nước Mỹ - Nhân quyền - Việt Nam

·  Phân tích vài đọan diễn văn ...

·  Phản ứng của Phật giáo Hải ngoại trước Mánh mưu của Võ Văn Ái

·  PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI ĐA VĂN HÓA (Phần 1) - Trần Chung Ngọc

·  PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI ĐA VĂN HÓA (Phần 2) - Trần Chung Ngọc

·  Phật giáo thiền chứ không ngủ

·  Phật giáo thiền chứ không ngủ

·  Phật giáo và vài vấn đề xã hội

·  Phật giáo Việt Nam Giữa hai Ý hệ Công Cộng

·  Phật giáo Việt Nam trong thế giới đa văn hóa (phần 2)

·  Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới - Trần Chung Ngọc

·  Phật Giáo Vs Ca-Tô Giáo Những Khác Biệt

·  Phật giáo, Khoa học và Độc thần giáo

·  Phiếm luận về “Cộng Sản Hải Ngoại”

·  Phiếm luận về Phê bình và Đối thoại (ở hải ngoại)

·  Phiếm luận về vài chuyện thời sự “cộng đồng”

·  Quan niệm giải thoát trong Phật giáo và Ca-Tô Rô-Ma giáo

·  Quấy rối nhà thờ : chuyện nhỏ thôi mà

·  Sách của Mục sư Tin Lành Rick Warren tại Việt Nam

·  Sách: “lột mặt nạ Ca-tô giáo”

·  Sự phá sản tâm linh & đạo đức của Giáo hội Công giáo

·  Tôi Đọc : Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Chữ ''Công Giáo''

·  Tôi Đọc “Bên Thắng Cuộc” Của Huy Đức

·  Tôi Đọc Bài : “Một mảnh quê hương trên đất Phật” Của Nguyễn Gia Kiểng

·  Tôi Đọc Bài : Đệ Nhất Cộng Hòa có "kỳ thị Phật giáo" không? Của Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh

·  Tôi Đọc: “Nationalist In The Vietnam Wars: Memoirs Of A Victim Turned Soldier” của Nguyễn Công Luận

·  Tôi đọc “Từ Dieu et César đến Thập Giá và Lưỡi gươm” của Nguyễn Văn Lục

·  Tôi đọc "Nhìn Lại Những Chặng Đường Đã Qua" của ông Nguyễn Văn Trung

·  Tôi đọc : Việt Nam Cộng Hòa – Nạn nhân của chính sách “Ngậm máu phun người” của : Đặng Chí Hùng

·  Tôi đọc “Bát Nhã là một Công án Thiền” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

·  Tôi đọc “sứ điệp hòa bình” (1-1-2011) của Giáo Hoàng Benedict XVI

·  Tôi đọc “Đất Việt …” và “Hành hương Đất Phật” của Phan Thiết

·  Tôi đọc bài : “50 năm trước : Hà Nội khởi xướng cuộc chiến Việt Nam”

·  Tôi đọc bài : “Lý do để chúng ta tin” của GLV Phaolô Phạm xuân Khôi

·  Tôi đọc bài : phải hiểu và hành xử thế nào khi tuyên xưng "Đức Kitô là đấng cứu độ duy nhất?" của Nguyễn Chính Kết

·  Tôi đọc bài “Nhận thức…” của Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng

·  Tôi đọc bài của Phạm Cao Dương về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

·  Tôi đọc bài: “Đạo Công giáo với Vấn đề Mê Tín và Tệ nạn Xã hội” của TS Phạm Huy Thông

·  Tôi đọc cuốn: Thiên chúa, một chút lịch sử của đấng vĩ đại nhất

·  Tôi đọc Nguyễn Hữu Liêm và Lê Tuấn Huy

·  Tôi đọc Đường Xưa Mây Trắng - Trần Chung Ngọc

·  Tôi đọc: Hiểu thế nào về «tội tổ tông» của Nguyễn Thùy

·  Tôn giáo và vấn đề mê tín

·  Tại sao Ki tô giáo phải suy thoái

·  Tại sao lại Việt Nam ?

·  Tại sao người Ca-tô lại sợ Giao Điểm ? vì họ sợ sự thật

·  Tại sao những bậc chăn chiên như Linh mục MAI ĐỨC VINH lại không thể lương thiện đi một chút ?

·  Tại sao những người tin chúa lại thù ghét những người vô thần

·  TẢN MẠN VỀ CHỐNG CỘNG !!

·  TẢN MẠN VỀ NGÀY 25 THÁNG 12

·  TẢN MẠN VỀ NGÀY 25 THÁNG 12 - Trần Chung Ngọc

·  Tản mạn chung quanh chuyện năm người Đàn bà

·  Tản mạn về thần học Ki-tô giáo

·  Tản mạn về “Mùa giáng sinh”

·  Tản mạn về “Thói Đời Đối Kháng”

·  Tản mạn về “Thói Đời Đối Kháng”

·  Tản mạn về dân chủ nhân quyền & vụ án Cù Huy Hà Vũ

·  Tản mạn về dân chủ nhân quyền & vụ án Cù Huy Hà Vũ

·  Tản mạn về ngày “Giê-su sinh ra đời”

·  Tản mạn về Video clip Hoàng Anh phỏng vấn Nguyễn Ngọc Ngạn

·  Tản mạn xung quanh chuyến về Việt Nam lần thứ tư

·  Tản mạn Xung quanh chuyện Xưng tội Miễn phí trên Internet

·  Tản mạn xung quanh chuyện Đại Trai đàn Chẩn tế Giải oan ở Việt Nam

·  Tản mạn xung quanh cuộc chiến ở Việt Nam

·  Tản mạn xung quanh cuộc nghinh rước xá lợi Phật về Việt Nam

·  Tản mạn xung quanh một cái bánh vẽ trên trời

·  Tản mạn xung quanh vụ Ông "Tổng Kiệt Nhục Nhã" ra đi

·  Tản mạn xung quanh vụ Tố khổ ông Nguyễn Cao Kỳ

·  Tận tín thư bất như vô thư

·  Tổng Giám mục Stanislaw Wielgus làm mật vụ Cộng Sản !!! [Vậy thì sao (So what) ??]

·  Từ bánh Thánh đến chuyện kể của Linh mục Charles Chiniquy

·  Từ Khăn quàng cổ đến Tòa Khâm sứ

·  Thánh Đa-Vít (David) là ai ?

·  Thần học: học cái gì ?

·  Thử tìm hiểu người Ki-tô giáo và vấn nạn cải đạo

·  THIÊN CHÚA CỦA NHỮNG KHOẢNG TRỐNG (God Of The Gaps) - Trần Chung Ngọc

·  Thiên Chúa Là “Tình Yêu” (!)

·  Thư gửi người tin có Thiên Chúa

·  Tin Lành - Bản chất và Thực chất [Khảo luận qua các Tài liệu]

·  Tin tức Hình ảnh Đại lễ Vesak 2008 tại Việt Nam

·  To Whom It May Concern

·  Trí Thức & Phản Biện

·  Tương lai Giáo hội Ca-tô Rô-ma ở Việt Nam trong bối cảnh suy sụp của Ca-tô giáo Rô-ma hoàn vũ

·  VAALA - Khi Nghệ thuật Lên tiếng

·  VÀI DƯ LUẬN QUẦN CHÚNG

·  VÀI NÉT VỀ “CỤ DIỆM” - Trần Chung Ngọc

·  VÀI NÉT VỀ “CỤ HỒ" - Trần Chung Ngọc

·  VÀI NÉT VỀ “CỤ HỒ” (Phần 1&2) - Trần Chung Ngọc

·  Vài Ý Kiến Ngắn Về “Thỉnh Nguyện Thư"

·  Vài Ý Kiến Về Thư Ngỏ Gửi Hội Đồng Giám Mục VN và Hội Thánh Tin Lành VN Của Nguyễn Sâm

·  Vài ý kiến về bài : “Giáo hội Công giáo Roma” của Ông Nguyễn Học Tập

·  Vài ý kiến về vấn đề bang giao với Vatican

·  Vài hàng về tin anh Nguyễn Cao Kỳ giải nghiệp

·  Vài Nét Về : Phật giáo & Khoa học

·  Vài nét về “Cụ Diệm”

·  Vài nét về Công giáo & Tin Lành: Sự Khác Biệt & Thực Trạng Ngày Nay

·  Vài nét về Công Giáo và Tin Lành (Phần 2)

·  Vài nét về Công Giáo và Tin Lành (Phần 3/3)

·  Vài Nét Đặc Biệt Về Từ Thiện Ca-Tô

·  Vài nhận xét : nhân đọc thư của GH Benedict XVI gửi người Ca-Tô Rô-Ma ở Trung quốc

·  Vài nhận xét về một bài viết ...

·  Vài nhận xét về Thư ngõ của Ông Chu Tất Tiến

·  Vài nhận xét về Thư ngỏ của ông Chu Tất Tiến

·  Vài Suy Tư Về Ngày 30 Tháng Tư Một Phân Tích Dựa Trên Sự Kiện & Lô-gíc

·  Vài suy tư xung quanh sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

·  Vài điều mê tín : không thể hiểu nổi

·  Vấn đề Đạo đức trong Hoạt động Khoa học - Trường hợp Dương Nguyệt Ánh

·  Vấn đề Đạo đức trong Hoạt động Khoa học - Trường hợp Dương Nguyệt Ánh

·  Về Bốn Giám Mục Tiên Khởi Của Ca-Tô Rô-Ma Giáo Ở Việt Nam

·  Về Bốn Giám Mục Tiên Khởi Của Ca-Tô Rô-Ma Giáo Ở Việt Nam

·  Về Bertrand Russel - Nhân đọc bài của Trần thị Hồng Sương

·  Về cuộc Thảo luận Cuốn sách "Tây Dương Gia Tô Bí Lục" trên Talawas

·  Về một bài báo trên "Saigon Nhỏ"

·  Về Một Chuyện Thời Sự : Người Việt – Nguyễn Gia Kiểng – Sơn Hào

·  Về những luận cứ chống Thuyết tiến hóa

·  Về thông điệp của Hồng Y Jean-Louis Tauran gửi các Phật tử nhân dịp Lễ Vesak 2013

·  Vụ án Nguyễn Văn Lý

·  Vi-rút Ca- Tô: Bệnh Sợ Sự Thật

·  Viên thuốc độc bọc đường : “Hợp tác lành mạnh”

·  Viết Mà Chơi : Phiếm Luận Về Ảo Tưởng của Những Hiệp Sĩ Chống Cộng Ở Hải Ngoại

·  Việt Nam: Vesak Liên Hiệp quốc 2008

·  Xét lại huyền thoại "Nguyễn Trường Tộ"

·  Xem vài ý kiến ngược dòng về : “thư ngỏ của 36 trí thức hải ngoại”

·  Xung quanh chuyện Chúa chết

·  Xung quanh chuyện Chúa chết

·  Xung quanh ngày Giới Ca-tô trẻ thế giới 2013

·  Xung Quanh Tác Phẩm : Món Hàng Xuất Cảng Làm Chết Người Nhất Của Mỹ : DÂN CHỦ

·  Xung quanh vụ Benedict XVI đến Mỹ

·  ĐÂY !!  NHỮNG "ĐỨC THÁNH CHA" ...

·  Đòi đất ! Đất nào ? Đất của ai ?

·  Đôi hàng về Ông già Noel (Santa Claus)

·  Đạo Phật - Đạo Chúa đối chiếu: Một Khảo luận qua các Tài liệu

·  Đối thoại với mục sư Nguyễn Quang Minh

·  Điện Biên Phủ hay Đâu Là “Sự Thật Lịch Sử” Của Lữ Giang

 

 

Trang Trần Chung Ngọc