VIỆT NAM CỘNG HÒA TOÀN THƯ

Bài Bạt của GS Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/NMQ/VNCHTT/NMQ_TongQuan.php

20 Jun 2015

Đọc 'Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1963' của Sử Gia Nguyễn Mạnh Quang

Trần Chung Ngọc

Đã có nhiều cuốn sách viết không ít thì nhiều về nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, gia đình họ Ngô Đình và con người của Ngô Đình Diệm trong 9 năm cầm quyền ở miền Nam. Phần lớn những cuốn gọi là 'sử' này được viết bởi những tác giả không có mấy kiến thức về sử học, thiếu hẵn một sự lương thiện trí thức, vì sách được viết ra với một mục đích duy nhất là chạy tội cho một tôn giáo (Thiên Chúa Giáo) và một đảng phái (Cần Lao Thiên Chúa Giáo), đã nổi tiếng trong dân gian Việt Nam là 'hễ phi dân tộc thì thế nào cũng phản dân tộc', bằng cách xuyên tạc những sự kiện lịch sử  để lạc dẫn dư luận quần chúng, che đậy thực chất của nền Đệ Nhất Cộng Hòa và những tội ác của gia đình họ Ngô.

Rất may cho giới đọc sách hải ngoại, một cuốn sử rất chính xác và nghiêm túc về nền Đệ Nhất Cộng Hòa và chế độ gia đình trị, tôn giáo trị của Ngô Đình Diệm dựa trên những tài liệu lịch sử không ai có thể phủ nhận. Tôi muốn nói đến tác phẩm Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư: 1954-1963 của Giáo Sư Sử Học Nguyễn Mạnh Quang. Tác giả tự xuất bản.

Ánh sáng của những sự kiện lịch sử và những nhận định của tác giả trình bày trong tác phẩm trên đã làm tan biến đi bóng tối của chút ít ô nhiểm còn vương sót lại trong đầu óc tôi sau khi đọc những cuốn sách thuộc loại 'chính sử', 'Giáo sử', 'Huyết Lệ Sử'  hay 'tôn giáo chính trị quan', 'những ngày cuối cùng' ...những 'tác phẩm' không thể xếp hạng được vì không có hạng nào dưới hạng chót để mà xếp, của những tác giả được gọi là trí thức, nhưng thực chất chỉ là những con người mà đầu óc có một khuyết tật, đang sống trong cái mà tiến sĩ Barnado gọi là 'bóng tối dày đặc của ý thức hệ La mã' (The thick darkness of Romanism), một định chế giáo lý huyền hoặc, phản văn minh, phản tiến bộ, một định chế mà trên những trang sử đẫm máu còn ghi trên ấn chứng của những hành động man rợ, tàn bạo nhất của loài người, một định chế đã đưa Âu Châu vào một thời đại man rợ và tối tăm trí thức (The dark age of barbarism and intellectual darkness) kéo dài cả ngàn năm trong thời Trung Cổ. Vì không muốn giữ riêng cho mình một món ăn tinh thần vô cùng bổ ích cho nên tôi có vài hàng giới thiệu cùng quý độc giả cuốn sử rất có giá trị này.

Theo như tác giả viết trong Lời Mở Đầu, cuốn Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1963 chỉ là phần mở đầu của một bộ sách gồm nhiều tập nói về 'Nguồn gốc và bản chất của chính quyền Ngô Đình Diệm'. Tuy nhiên, nếu độc giả muốn có một tổng quan về thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam, tôi cho rằng cuốn sách này tự nó đã có thể gọi là đầy đủ.

Đây là một cuốn sử khá đặc biệt vì có nhiều điểm đặc sắc. Có lẽ tác giả là một nhà giáo, giữ đúng thiên chức của một nhà giáo trong truyền thống xã hội Việt Nam, cho nên cuốn sử đượm nhiều tính chất giáo khoa kèm theo những lời tác giả phê bình về luân lý, đạo đức con người. Tác giả đã để rõ phần đầu của cuốn sách để nói về trách nhiệm và những đức tính, điều kiện phải có của 'một nhà viết sử chân chính'. Điều này chứng tỏ sự thành thực và lương thiện trí thức của tác giả vì tác giả không thể làm ngược những điều mà mình đã trình bày rõ ràng trên giấy trắng mực đen, trước số độc giả trí thức đông đảo. Trong phần đầu này, tác giả cũng nói lên những khổ nạn của những người viết sử chân chính trước cường quyền, bạo lực và sự ngu tối của những kẻ cuồng tín. Tác giả đã đưa ra những thí dụ trích từ lịch sử Đông, Tây về những khổ nạn này. Riêng trong cộng đồng người Việt di cư ở hải ngoại, tác giả thẳng thắn nghiêm khắc lên án một số người trong cái gọi là 'phong trào phục hưng tinh thần Ngô Đình Diệm', cái tinh thần mà tác giả gọi là 'tinh thần phản phúc, tam đại Việt gian' của Ngô Đình Diệm, những người đã có những hành động thiếu văn hóa, phản tự do, phản dân chủ, như vu khống, chụp mũ, đe dọa tính mạng cá nhân... hòng bóp nghẹt tiếng nói chân thực của những người viết sử chân chính.

Trong những vụ phản đối thiếu văn hóa này, tác giả nhận ra rằng, vì không thể phủ bác được những sự thật liên hệ đến Ca Tô Rô Ma (Thiên Chúa Giáo) đến vai trò của Vatican trong lịch sử Việt Nam, và bản chất thực sự của chế độ Ngô Đình Diệm ở Nam Việt Nam, nên nhóm người cuồng tín với những đầu óc thời Trung Cổ này chỉ còn biết dùng đến một hạ sách là mạ lỵ và đe dọa cá nhân, xuyên tạc và vu khống.

Điều nhận xét trên của tác giả thực ra không có gì lạ, vì đó chính là sách lược của giáo hội Thiên Chúa La Mã toàn cầu, dùng hai vũ khí còn lại ngày nay của giáo hội là 'vu khống' và 'gieo thù hận' như  John Remsburg đã nhận xét trong cuốn 'False Claims': Bây giờ Giáo Hội không còn giết ai được nữa vì không còn quyền lực để mà giết. Bó củi (để thiêu sống người) và thanh gươm (để giết người) đã bị tước khỏi những bàn tay đẫm máu của giáo hội, và bây giờ giáo hội chỉ còn hai vũ khí: thù hận và vu khống.

Tác giả cũng chê trách nhóm người này là đang sống trong một nước văn minh nhất mà lại hành xử như những người mọi rợ nhất trong thời trung cổ. Nhân danh cái gì mà họ đưa ra những lời xách động phản trí thức, phản văn hóa, vi phạm nhân quyền và tự do cá nhân? Và có lẽ để giáo dục nhóm người cuồng tín này nên Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang đã nhắc tới bản tu chính thứ nhất trong hiến pháp Hoa Kỳ (First Amendement) bảo đảm những quyền tự do của những người dân Mỹ như sau: Quốc Hội sẽ không làm luật tôn trọng một số cơ sở tôn giáo, hoặc ngăn cấm tự do tín ngưỡng, hoặc giới hạn quyền tự do phát biểu ý kiến, hoặc quyền tự do báo chí, hoặc quyền tụ họp một cách hòa bình của dân chúng, và quyền yêu cầu chánh phủ sửa sai trước những bất bình và đau khổ của dân chúng.

Sau đó tác giả viết về nền Đệ Nhất Cộng Hòa ở Nam Việt Nam. Đây là phần đặc sắc và chủ yếu của tác phẩm. Theo tác giả sự thành hình của nền Đệ Nhất Cộng Hòa có nhiều nguyên nhân, xa và gần, và chúng ta không thể hiểu được những nguyên nhân này nếu không biết đến lịch sử thế giới, đến sách lược truyền  đạo bằng Thập Giá và Thanh Gươm của Vatican, và vai trò của Vatican từ ngày những giáo sĩ thừa sai đầu tiên đặt chân lên đất Việt, ảnh hưởng tai hại của Thiên Chúa Giáo  trên thiểu số, khoảng 8%, dân Việt và những tác hại mà giới giáo sĩ ngoại quốc và tay sai bản địa gây ra trên đất Việt, với cao điểm là nền Đệ Nhất Cộng Hòa dưới quyền của một phán quan Tây Ban Nha da vàng mũi tẹt: Ngô Đình Diệm.

Trong phần này GS Nguyễn Mạnh Quang đã viện dẫn và phân tích những sự kiện trong lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam với nhiều tư liệu xác tín không ai có thể phản bác, để làm hậu thuẫn cho những luận cứ rất chặt chẽ của mình. Đây là một công trình nghiên cứu cẩn trọng và nghiêm túc. Nghiên cứu về sách lược truyền đạo và bản chất tàn ác dã man của Giáo Hội Thiên Chúa toàn cầu (Vatican), tác giả đưa ra một số cụm từ mới như Liên Minh đế quốc thực dân Pháp-Vatican, Liên Minh đế quốc-thực dân Vatican và nền 'đạo lý' Đắc Lộ. Những cụm từ này đều được giải thích và định nghĩa rõ ràng khiến cho độc giả có thể nắm vững vấn đề, không còn có thể hiểu lầm hay hiểu khác ý của tác giả.

Theo tác giả, những tín đồ Thiên Chúa Việt Nam cuồng tín, điển hình là một số trong cái gọi là Phong trào phục hưng tinh thần Ngô Đình Diệm là sản phẩm của nền "đạo lý" Đắc Lộ Thiên Chúa Giáo. Nền 'đạo lý' này là sự tổng hợp của sách lược truyền đạo tàn bạo, cường quyền thắng công lý, của Giáo Hội Thiên Chúa và sự cuồng tín, xuyên tạc, cùng cách dùng ngôn từ hạ cấp của giáo sĩ Đắc Lộ qua cuốn Phép Giảng Tám Ngày. Tác giả cũng định nghĩa: cuồng tín là sự tổng hợp của Đần, Dốt và Hợm Hĩnh  (huênh hoang khoác lác). Những thuộc tính này mô tả  rất chính xác con người của Đắc Lộ, nếu chúng ta đọc kỹ bản tiểu sử của ông cùng những hành động man rợ về trí thức của ông ở Việt Nam. 

Trong phần này tác giả cũng đưa ra những nhận định về chánh sách ngoại viện của Hoa Kỳ và những nguyên nhân đưa đến sự thất bại của Hoa Kỳ ở Việt Nam, những nguyên nhân do chánh sách cai trị của Ngô Đình Diệm: Gia đình trị, tôn giáo trị, lạm quyền, ăn chặn tiền viện trợ, thủ đoạn kinh tài phi luân của gia đình họ Ngô Đình do một số giám mục, linh mục cầm đầu và nhất là tội ác hà hiếp và bốc lột dân vô tội, giết người không theo Thiên Chúa bừa bãi với mục đích Thiên Chúa Giáo hóa miền Nam. Số nạn nhân lên gần tới nửa triệu người, do đó phá nát hạ tầng cơ sở đến độ không còn có thể nào cứu vãn được tình thế, dù chế độ Diệm đã sụp đổ, nhưng lịch sử đau thương của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn này lại bị tiếp nối bởi một chánh quyền Thiên Chúa 'Diệm không Diệm'.

Sau cùng tác giả luận về hai quan niệm đối nghịch về chủ quyền quốc gia, thể chế chánh trị: quan niệm theo truyền thống dân tộc Việt Nam, và quan niệm thần quyền tự phong của giới chức Thiên Chúa Giáo. Tác giả cũng bàn về những hệ lụy của quan niệm tôn giáo độc tôn của Thiên Chúa Giáo và những tác hại của nó trên dân tộc Việt Nam.

Đó là đại cương cuốn Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư: 1954-1963 của Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang. Tôi có thể viết nhiều hơn nữa về nhũng điểm đặc sắc trong cuốn sử có giá trị này. Nhưng tôi không muốn làm mất hứng thú  của quý độc giả, cho nên tôi xin để quý vị độc giả tự mình đi vào thế giới của những sử liệu chính xác về một giai đoạn lịch sử đáng lẽ ra phải sáng sủa hơn nhiều, nếu không bị ách thống trị của một tập đoàn cuồng tín, sản phẩm của nền 'đạo lý' Đắc Lộ.

Trần Chung Ngọc

________________

Vào Chương đầu tiên

 

Trang Nguyễn Mạnh Quang