Tác Giả Charlie Nguyễn

bản in ¿ trở ra mục lục

 

Tiểu Sử tác giả Charlie Nguyễn

(...xem mục tiểu sử...)

 

 • Thư Ngỏ
 • Thông báo
 • Thư cám ơn
 • Tiểu Sử

   

  Những bài cuối cùng

 • Thơ cám ơn độc giả ngày 2 tháng 7 năm 2004
 • Củ khoai lùi bếp tro

   

  Công Giáo - Huyền Thoại và Tội Ác

  DOWNLOAD   PDF   &   EBOOK   ▼

  Abraham: Ông Tổ của các Đạo Chúa

  Bí Mật Ở Núi Sọ

  Con Bạch Tuột của Đức Chúa Trời

  Các Khố của Giê Su Trên Thập Giá

  Các Tu Sĩ Dòng Tên (Charlie Nguyễn)

  Các Yếu Tố Hình Thành Kitô Giáo

  Các Đạo Thờ Thiên Chúa và đạo Thờ Bò

  Cái Nôi của Các Đạo Chúa

  Công Giáo: Huyền Thoại và Tội Ác

  Giê-Su đã sống đời như thế nào ?

  Huyền Thoại Phục Sinh

  Nguồn Gốc Huyền Thoại Kitô

  Thiên Chúa Allah của Đạo Hồi

  Thiên Chúa Ba Ngôi của Đạo Kitô

  Thiên Chúa Elohim của Đạo Do Thái

  Thiên Chúa Jehovah

  Thư Gửi Bạn Nguyễn Thanh Giản (Charlie Nguyễn)

  Truy Tầm Jesus Thật

  Tấm Vải Liệm

   

  Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm

  Vài lời tâm huyết - Sách Kinh Công Giáo (Charlie Nguyễn)

  Bầy Quạ Trên Xác Người Đàn Bà Do Thái (Charlie Nguyễn)

  Cha Con Giáo Hoàng Alex VI (Charlie Nguyễn)

  Cách Làm Tiền của Vatican (Charlie Nguyễn)

  Công Giáo Và Thánh Tử Đạo (Charlie Nguyễn)

  Giáo Hội Gian Ác (Charlie Nguyễn)

  Kinh Nguyện Và Kinh Thánh (Charlie Nguyễn)

  Những Tác Hại Của Các Kinh Sách Công Giáo (Charlie Nguyễn)

  Phụ Lục: Tấm Vải Liệm (Charlie Nguyễn)

  Sách Kinh Công Giáo - Dòng Tu Đồng Công (Charlie Nguyễn)

  Tín Điều Huyền Thoại (Charlie Nguyễn)

  Vatican, Xưởng Sản Xuất Phép Lạ (Charlie Nguyễn)

  Đoạn Kết - Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm (Charlie)

   

  Thực Chất đạo Công Giáo và các đạo Chúa

  Bảy Cuộc Chiến Tranh Chống Hồi Giáo ...

  Cuốn Thánh Kinh Ô Nhục Của Đạo Công Giáo

  Hỏa Giáo Ba Tư là Tiền Thân ...

  JESUS dưới cái nhìn của Do Thái Giáo và Hồi Giáo

  Những tước hiệu bịp bợm của Giáo Hoàng

  Thiên Chúa Đang Được Động Viên ...

  Thập Giá và Lưỡi Gươm của Đại đế Constantine

  Truyền Thống Abraham Dưới Ánh Sáng ..

  Vai trò của chính quyền (Charlie Nguyễn)

  Việt Nam Cần Thưc Hiện Những Biện Pháp Mạnh.. (Charlie Nguyễn)

  Đạo Hồi là Đức Tin của Chiến Tranh và Bạo Lực

  Đạo Thiên Chúa chỉ là Đạo Thờ Bò Cải Biến

  Ảnh Hưởng Thần Học Do Thái Giáo và Kitô Giáo ...

   

  Thế Giới Hồi Giáo Xưa và Nay

 • Các Mô Hình Sinh Hoạt trong Thế Giới Hồi Giáo

  Cái Nôi của Đạo Hồi

  Hồi Giáo Tại Trung Đông

  Hồi Giáo Tại Á Châu

  Hồi Giáo Tại Âu Châu và Mỹ Châu

  Hồi Giáo và Chủ Nghĩa Khủng Bố

  Năm Nghĩa Vụ Tín Đồ Hồi Giáo

  Sáu Trụ Cột của Đức Tin Hồi Giáo

  Sự Bành Trướng của Đạo hồi

  Sự Bành Trướng của Đạo hồi

  Sự Nghiệp Muhammad tại Medina

  Thân Phận Phụ Nữ Hồi Giáo

  Thân Thế Muhammad tại Mecca

  Tìm Hiểu Kinh Koran

  Tệ Nạn Phân Hóa Trong Nội Bộ Hồi Giáo

   

  Tuyển Tập Độc Thần Giáo

  (chưa xuất bản thành sách, nhưng có nhiều bài trong tuyển tập này đã được đưa lên webpage Giao-Điểm hoặc đăng trong một số tạp chí)

  Alexandre De Rhodes và Chữ Quốc Ngữ

  Con Đường Cụt của Vatican (Charlie Nguyễn)

  Các Hoạt Động Chính Trị của Đạo Quân Thứ 5

  Hồ Sơ Tội Ác của Hội Thừa Sai ...

  In God We Trust

  Màn Kịch Lộ Đức

  Một Vấn Đề về Huyền Thoại Giáng Sinh

  Nhận Xét về Thư của Phan Dình Diệm

  Quan Niệm Ông Trời của Người Việt

  Từ Thái Độ Khinh Miệt ...

  Việt Nam cần thực hiện ...

  Đòi Lại Đất bị Nhà Thờ Chiếm Đoạt

  Độc Thần Giáo ...

   

  Thư liên hệ đến Thánh Gia

  Charlie Trả Lời Các Bạn

  Hai Lá Thư Úc Châu

  Vĩnh Biệt Thánh Gia

  Di Chúc Văn Hóa

   

   

   

  Trang Tôn Giáo