DI CHÚC VĂN HÓA

CHARLIE NGUYỄN

ĐÔMINIC BÙI VĂN CHẤN (1938 – 2005)

http://sachhiem.net/CHARLIE/CLDichuc.php

15-Oct-2012

LTS: Nhân có bài viết về vụ "Nguyễn Chí Thiện bị cướp xác" của tác giả Nguyễn Đăng Lâm sưu tập, chúng tôi cho đăng bản Di Chúc Văn Hóa của tác giả Charlie Nguyễn, tức Bùi Văn Chấn. Là một người Ca Tô giáo tỉnh thức, ông biết rất rõ và là nạn nhân của bản chất ...(gì đó)... của những người "ngoan đạo", khiến ông phải tự vệ lấy chính sự nghiệp văn hóa của cá nhân mình mà nhiều người đã xem như trở thành một thứ tài sản chung đóng góp cho văn hóa dân tộc Việt Nam. Đây là bản copy của bản Di Chúc Văn Hóa chính thức của tác giả Charlie Nguyễn đã đăng trong Tạp chí Giao Điểm số 56 (năm 2005), tr 75 – 76. Bản di chúc có hai trang, bấm vào mỗi trang dưới đây để đọc bản lớn hơn. (SH)

 

dichuc1  dichuc2

Sau đây là bản đánh máy từ tờ Di chúc do Đông Dương Thời Báo chép lại (có đăng trên http://www.dongduongthoibao.net/view.php?storyid=147)

 

DI CHÚC VĂN HÓA

Tôi là Bùi Văn Chấn, sanh ngày 5 tháng 8 năm 1938, hiện ngụ tại 6223 Meadway Drive, Houston, Texas 77072, quốc tịch Hoa Kỳ, số an sinh Xã hội ( social security ) 612 – 44 – 8963.

Tôi là tác giả của năm (5) tác phẩm:

1- Công Giáo – Huyền Thoại Và Tội Ác ( nhà xuất bản Giao Điểm – hè 2001 )

2- Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm ( nhà xuất bản Giao Điểm – hè 2001 )

3- Thực Chất Đạo Công Giáo Và Các Đạo Chúa ( nxb Giao Điểm – xuân 2003 )

4- Thế Giới Hồi Giáo Xưa Và Nay ( Giao Điểm xuất bản năm 2004 )

5- Tuyển Tập Độc Thần Giáo ( chưa xuất bản )

Các tác phẩm nói trên đều được ký bút hiệu Charlie Nguyễn Tôi viết các sách nói trên nhằm mục đích góp phần cho kho tàng văn hóa Việt Nam, cũng cố tinh thần tự chủ và tự hào dân tộc, với mục tiêu tối hậu là loại trừ mọi hình thức văn hóa nô dịch của đủ loại đế quốc thần quyền và thế quyền.

Tôi ước mong những tác phẩm văn hóa của tôi sẽ được bảo toàn và phổ biến rông rãi để có thể kiến tạo những ảnh hưởng tốt đẹp lâu dài trên xã hội Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu này, tôi viết di chúc này để bày tỏ các ước nguyện sau đây:

1- Tôi mong vợ con và mọi thân nhân của tôi sẽ không phản đối việc xuất bản và tái bản để phổ biến các sách của tôi sau khi tôi mệnh chung. Mọi việc cản trở phổ biến các tác phẩm trên sẽ thực sự đối nghịch lại ý muốn của tôi. Tôi minh thị xác định rằng tôi không trao quyền thừa kế bản quyền những tác phẩm trên cho gia đình và các thân nhân ruột thịt của tôi. Do đó, các thân nhân của tôi đều không có tư cách pháp lý để ngăn cản việc phổ biến các tác phẩm của tôi dưới bất cứ hình thức nào

2- Tất cả mọi người cùng chí hướng với tôi, dù ở trong hay ngoài Việt Nam, đều có quyền tự do trích dẫn không hạn chế, với điều kiện không một ai được tự ý sữa đổi ( ngoại trừ các lỗi chính tả) hoặc tự ý thêm bớt để xuyên tạc nội dung của các tác phẩm này.

3- Tôi trao cho Nhà Xuất Bản Giao Điểm được quyền xuất bản và tái bản các ấn phẩm nói trên vô thời hạn

4- Về các webpages “ Tôn Giáo và Dân Tộc “ của tôi, tôi muốn các bạn của tôi có tên sau đây được quyền quyết định về việc duy trì các websites này:

(a) Nguyễn Thanh Giản, California

(b) Nguyễn Quốc Súy, California

(c) Nguyễn Hữu Kính, Texas

(d) Vũ Toản, Texas

5- Ngoài ra bốn người bạn của tôi có tên trên đây có quyền (a) dùng tất cả những phương tiện pháp lý hiện hành ngõ hầu ngăn chận những hành động xuyên tạc nội dung các tác phẩm và bài viết của tôi, (b) thông báo cho thân nhân của tôi biết nội dung Di Chúc Văn Hóa này. Trong trường hợp gia đình tôi ngăn chận việc phổ biến các tác phẩm nói trên để ý nguyện của tôi được chấp hành.

Bản Di Chúc này thay thế Di Chúc Văn Hóa của tôi làm tại Van Nuys, California ngày 03-01-2002 và bản Di Chúc Văn Hóa của tôi làm tại Houston ngày 05-05-2003.

Tôi viết tờ Di Chúc này trong tình trạng tinh thần sáng suốt và hoàn toàn không bị chi phối bất cứ một áp lực nào.

Bản Di Chúc này được xác nhận bởi hai nhân chứng.

1- Nguyễn Anh Tuấn, 8507 Cook Glass Drive, Houston, Texas 77072

2- Lữ Tấn Hồng, 8410 Leamont, Houston, Texas 77072

Làm tại Houston, ngày 7 tháng 7 năm Hai Ngàn Lẻ Bốn ( 2004 )

Ký tên: _____ ký Bùi Văn Chấn______________

Bùi Văn Chấn, bút hiệu Charlie Nguyễn

Nhân chứng: ký Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Nhân chứng ___ký Lê Tấn Hồng____

Lê Tấn Hồng

 

STATE OF TEXAS

COUNTY OF HARRIS

Before me, the undersigned, on this day personally appeared Bùi Văn Chấn, Nguyễn Anh Tuấn and Lê Tấn Hồng, known to be to me the Testator and Witnesses, declared to me to be the Testator & Witnesses, in my presence, that the foregoing instrument is the Testator’s Will and that the Testator willingly voluntary act for purposes expressed in the instrument.

GIVE ME UNDER MY HAND AND SEAL OF OFFICE, this the 7th day of July AD 2004

( Seal ) NOTARY PUBLIC:

BENJAMIN B. NGUYEN ký Benjamin B. Nguyen

My Commission expires

December 23,2007 

 

(nguồn http://www.dongduongthoibao.net/view.php?storyid=147)

 

 

Trang Văn Học