Các bài lưu dạng PDF, E-BOOK

Võ Đang 5

http://sachhiem.net/MEDIA/PDF/LISTPDF.php


I. E Books:

II. PDF:

13. Tuyển tập 1 - Về: A. de Rhodes & chữ Quốc ngữ, Trương Vĩnh Ký, Trần Lục và Ngô Đình Diệm (Bùi Kha)

12. Bắc di cư: Dân Công giáo tị nạn từ miền Bắc và vai trò của họ tại Việt Nam CH, 1954-1959

Bài của Nghiên Cứu Quốc Tế - Bản dịch của Đỗ Hải Yến. Nguồn: Catholic Refugees from the North of Vietnam, and Their Role in the Southern Republic, 1954–1959 - Peter Hansen (2009)

11. Các CDs chứa PDF
Danh sách CDs

10. Hoàng Sa 1974 - Kim Giấu Trong Bọc
Nguyễn Thanh Tùng - Web Đôi Mắt

9. Những Cản Đường Trong Phát Triển Bền Vững Và Biến Đổi Xã Hội:
- Phê bình của Phật giáo về Chủ Nghĩa Tư Bản hiện đại và Toàn cầu hóa

8. GS Trần Chung Ngọc:

A. Công Giáo Chính Sử:

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , Phụ lục

7. Thiện Trí Thức, nxb:

- 1963 – 2013 Năm Mươi Năm Nhìn Lại - Tập I

- 1963 – 2013 Năm Mươi Năm Nhìn Lại - Tập II

- 1963 – 2013 Năm Mươi Năm Nhìn Lại - Tập III

6. Charlie Nguyễn :

- Công Giáo: Huyền Thoại Và Tội Ác

- Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm

5. Mở rộng truyền giáo ở thuộc địa Thượng Du Bắc Kỳ (Jean Michaud) - Journal of Southeast Áian Studies, 35 (2), pp 287-310 June 2004. Printed in the United Kingdom @ 2004 The National University ò Singapore DOI:10.1017/S0022463404000153

4. Không Phải Là Cách Tự Tử Được Chọn (Stephen Kinzer/ Người Dịch: Trần Thanh Lưu )

3. Tuyên Ngôn Thế Giới Về Nhân Quyền Của Liên Hiệp Quốc

2. Huyền Thoại, Hiếp Dâm, và Những cuộc Gặp Gỡ, 1960–75 (Ngô Đình Diệm) - Bản Anh ngữ, trích Surviving Twice: Amerasian Children of The Vietnam War - by Trin Yaborough

1. Một cán bộ và một người quân tử: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một quân nhân và là một nhà thơ (Cecil B. Currey/ Nguyʂn Văn Hóa dịch)

 

Trang Tôn Giáo