Tiểu Sử Charlie Nguyễn

Trở ra mục lục

Vài nét sơ lược về thân thế của Charlie Nguyễn

 

Tên thật là Bùi-Văn-Chấn, sinh năm 1937 tại Ninh-Cường, thuộc Bùi-Chu, tỉnh Nam-Định.

Đậu Cử Nhân Luật Khoa tại Saigon năm 1962.

Làm việc tại Công-Quản Hỏa-Xa Việt-Nam trong 3 năm sau khi ra trường. Giữ các chức vụ:

Đại diện Giám-Đốc Hỏa-Xa tại Đà-Nẵng (1963-64)

Trưởng Ty Khai Thác Hỏa-Xa (Saigon-Phan Thiết)

Tháng 4 năm 1965 được gọi nhập ngũ, theo học khóa 20 Sỹ Quan Trừ Bị Thủ Đức.

Từ 1966 đến tháng 4/1975: phục vụ ngành Quân-Pháp, Bộ Quốc-Phòng, với tư cách thẩm phán quân sự:

- Thẩm phán Công Tố, Tòa Mặt Trận Vùng 4 (Cần-Thơ)

- Dự Thẩm Tòa Án Quân Sự Saigon

- Thiếu Tá Thẩm Phán Công Tố, Tòa Mặt Trận vùng 3 và Biệt Khu Thủ Đô (Saigon)

Sau 1975, đi tù cải tạo ở Yên-Báy, Vĩnh-Phú và Xuân-Lộc.

Được trả tự do tháng 8-1984.

Qua Mỹ cùng gia đình đầu năm 1991 theo diện H.O. và định cư tại Houston, Texas từ đó đến nay.

 

Phụ chú của tòa soạn:

Charlie Nguyễn xuất thân đạo dòng, gia đình Công Giáo chính cống từ đời các nhà truyền giáo mới đến truyền đạo ở xứ Ninh Cường, Bùi Chu (thế kỷ 16). Xin xem lời tự bạch của ông trong bài "Củ Khoai Lùi Bếp Tro" ở trang http://sachhiem.net/CHARLIE/CLcukhoai.php

Nhiều tháng trước khi qua đời, ông đã quy y theo "đạo Phật" pháp danh là Thích Quảng Chánh-Kiến do một vị Hòa thượng tại hạt Cam (Orange County) đặt cho.

Charlie Nguyễn đã qua đời ngày 1 tháng 3, năm 2005, để lại nhiều công trình bằng nước mắt và tình yêu dân tộc.

 

Vào trang chính "Tôn Giáo và Dân Tộc"

Trang Sách Hiếm