Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam

Nguyễn Mạnh Quang

17 tháng 2, 2009

 • Thư mở đầu

 • Lời Giới Thiệu

 • NỘI DUNG

 • Phần I:
 • Chương 1: Tổng quát về chủ trương và chính sách của Giáo Hội La Mã

  Chương 2: Lý Do Việt Nam không nên thiết lập bang giao với Vatican.

 • Phần II:
 • Chương 3: Các Thánh Lệnh Phân Chia Thế Giới - Chủ trương nô lệ hóa nhân loại của Vatican.

  Chương 4: Kế họach của Vatican đánh chiếm Việt Nam

  Chương 5: Vatican trong nỗ lực thuyết phục Pháp đánh chiếm Việt Nam

  Chương 6: Các Con Số Tín Đồ Từ Thế Kỷ 16 trên giản đồ quyền lực Vatican.

  Chương 7: Những Mâu Thuẫn Trong Thiên Chúa Giáo

  Chương 8: Hậu quả của chính sách đào tạo người của Vaticancan

  Chương 9: Địa vị và tội ác của giáo dân người Việt đối với tổ quốc và dân tộc.

  Chương 10: Hậu quả: Con Người Trong Xã Hội Ki-Tô Dã Mất Hết Tình Người.

  Chương 11.- Tổng lược về kế sách trèo cao lăn sâu của Vatican vào giới lãnh đạo nhà nước tại các quốc gia đối tượng.

  Chương 12.- Sự Khác Biệt Giữa Giáo Dân Âu Châu Và Giáo Dân Người Việt

 • Phần III: Kế sách trèo cao lặn sâu của Vatican vào giới lãnh đạo nhà nước tại các quốc gia đối tượng.
 • Chương 13: Những việc làm "sáng danh Chúa" của Giáo hội.

  Chương 14: Lòng căm phẫn của nhân dân thế giới đối với Nhà Thờ Vatican.

  Chương 15: Cuộc chiến chống Vatican của người Anh và kế sách của Vatican xâm nhập vào giai cấp lãnh đạo nước Anh.

  Chương 16: Cuộc chiến chống Vatican của dân Pháp và kế sách của Vatican xâm nhập vào giai cấp lãnh đạo nước Pháp.

  Chương 17: Kế sách trèo cao lặn sâu và dùng tín đồ để gây bạo loạn chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam.

 • Phần IV: Những phương cách chống lại của các quốc gia nạn nhân của Vatican
 • Chương 18: Các nước Ý, Đức, Nga, Tiệp Khắc, Tây Ban Nha và Ba Lan chống Vatcan.

  Chương 19: Các dân tộc Hoa Kỳ, Mễ Tây Cơ, Cuba và Nicaragua chống Vatican.

  Chương 20: Các dân tộc Nhật Bản, Trung Hoa và các dân tộc khác chống Vatican.

  Chương 21: Các Nước Nhật Bản, Trung Hoa, và Nhiều Nước Khác Đối Phó Với Vatican

  Chương 22: Một Số Biện Pháp Đối Phó

  Link: /NMQ/TAMTHU/NMQtt_Main.php

  Trang Nguyễn Mạnh Quang