LTS: Tòa soạn nhận được các lá thư sau đây của các độc giả nhờ chuyển cho bà Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh, người đang vận động các cộng đồng Thiên Chúa Giáo khởi kiện Giao Điểm và Tiến Sĩ Trần Chung Ngọc. Về ông Giao Điểm thì tòa soạn không có ý kiến vì không biết chủ thể cá biệt nào là đối tượng, nhưng Tiến Sĩ Trần Chung Ngọc là tác giả có bài đăng thường xuyên cho Sách Hiếm. Do đó, tòa soạn xin được đăng những bức thư liên hệ, quan tâm đến hành động đe dọa của bà Dr. Thanh và tập thể đứng theo bà, cố tình hăm dọa để ngăn chận và đàn áp quyền tự do ngôn luận của tác giả, là một hiến quyền (Tu Chính Hiến số 1) của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Theo lời yêu cầu của tác giả các lá thư, tòa sọan sẽ gửi trực tiếp các bức thư này cho bác sĩ Thanh nội ngày hôm nay 23 tháng 5, 2009.

 

Dẫn:

Thư vận động 1.5 tỷ người Thiên Chúa Giáo kiện Nhóm Giao Điểm (Bác sĩ Thanh)

Tâm Thư Gửi Ki-Tô Hữu Thế Giới (GS Nguyễn Văn Thắng)

 

 

Các thư phản hồi của đọc giả SH:

GIÊ -SU cũng không dám ngăn cản ... giáo sư Trần Chung Ngọc? (Lê Quang Khâm)

Mấy lời nhờ TS SH Chuyển cho Bà Nguyễn Thị Thanh (Don)

Vụ khởi kiện GS Trần Chung Ngọc & Nhóm Giao Điểm (Võ Đăng)

Thư Gửi TS Thanh (Nguyễn Ngôn)

Thư gửi tiến sĩ Nguyễn Thiện Ý (Don)

 

 


 


Những lá thư của các độc giả giáo dân:

- Lá thư từ Vatican (SH)

- Trả Lời Một Lá Thư Tiêu Cực (Sách Hiếm)

- Gởi các Ngài "rảnh rỗi"! (Da-tô Paul Minh Triết)

- Thư trả lời ông Paul Minh Triết (SH)

- Thế Giới Email: Bàn Tán Về TS. Trần Chung Ngọc (một số người)

- Thư Tác Giả Trần Chung Ngọc Gửi Sachhiem.net để trả lời...(tòa soạn)

- BS NgTThanh đòi kiện ông TCN (tòa soạn)

- Thư "Kêu Cứu" Của Một Độc Giả Giáo Dân (Nguyễn Quốc Huy)

- Phản Ứng Của Một Tín Hữu Đạo Chúa (SH)

 

 


-- Những lá thư liên hệ đến chủ trương và quan điểm SH --

Quan Điểm Và Chủ Trương (SH)
Vài Qui Tắc Chấm Câu (BBT-SH)
Thế Giới Email: Bàn Tán Về TS. Trần Chung Ngọc (một số người)
Thư Tác Giả Trần Chung Ngọc Gửi Sachhiem.net (tòa soạn)
BS NgTThanh đòi kiện ông TCN (tòa soạn)
Đáp thư ông Nguyễn Văn Phước (SH)
Thư trả lời ông Paul Minh Triết (SH)
Gởi các Ngài "rảnh rỗi"! (Da-tô Paul Minh Triết)
Xin địa chỉ mua sách (NgThSuTh)
Trao Đổi Với SH: Nên Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Tốt Đẹp! (Ngân + SH)
Trả Lời Phản Biện Của Một Giáo Dân Công Giáo (BBT SH)
Phản Ứng Của Một Tín Hữu Đạo Chúa (SH)
Hồi đáp lá thư từ Vatican (SH)
Thư "Kêu Cứu" Của Một Độc Giả Giáo Dân (Nguyễn Quốc Huy)
Trả Lời Một Lá Thư Tiêu Cực (Sách Hiếm)
Gửi các đọc giả thân hữu (sachhiem.net)
Lời cám ơn (Nguyen Tri Nhan)

- Thư hồi đáp BS Đặng Vũ Ái


Các emails khác.

 

Trang Đối Thoại