Vài Qui Tắc Chấm Câu, Khoảng Cách, và Viết Hoa

Để tiện việc kiểm soát văn phạm, tòa soạn chúng tôi xin đề nghị thống nhất vài qui tắc căn bản dùng để chấm câu khi gửi bài đến sachhiem.net .

Những qui tắc sau đây dựa trên những qui tắc phổ thông thường được dùng trong các văn thư hành chánh, hay các bài tường thuật khoa học. Những thảo chương khảo xét văn phạm của Microsoft Word thường bắt lỗi nếu bài viết có những sai phạm khác với các qui tắc (tượng trưng trong phần mẫu) như được kể sau đây.

Phần chữ tượng trưng bằng "m", và khoảng cách tượng trưng bằng _.

Xin chú ý những khoảng cách hay dấu cách, và chỗ không có khoảng cách.

 

Mẫu

Chú ý chữ viết hoa sau dấu chấm câu: . ! ?

Phần chữ tượng trưng bằng "text",

khoảng cách tượng trưng bằng dấu "_"

Thí dụ

- Dấu chấm.

text._Text

Trời sáng. Đi chợ.

(Chú ý, dấu chấm ở ngay sát chữ cuối. Khoảng cách trước khi bắt đầu câu mới)

- Dấu phẩy,

chấm phẩy;

text,_text

text;_text

...mưa, gió, nắng, tuyết, ...

(Chú ý, khoảng cách chỉ ở bên phải, không có bên trái dấu phẩy)

- Dấu hai chấm:

text:_Text

...gồm có: nhân viên, phòng ốc, ...

... nói rằng: "Đó là điều tốt đẹp!" ...

-Dấu chấm than!

text!_Text

...nóng quá! Chiều xuống...

(Chú ý, Text theo sau phải bắt đầu câu mới, viết hoa)

-Dấu chấm hỏi
?

text?_Text

...đến chưa? Trên chiếc xe...

(Chú ý, Text theo sau phải bắt đầu câu mới, viết hoa)

-Dấu ngoặc kép "..." giữa câu,
và ngoặc kép cuối đoạn, hay cuối câu

text_"text"_text

text_"text,"_text
 text_"text."_Text

... tái lập trật tự công cộng, ...

(Chú ý, không có khoảng cách sát bên trong ngoặc)

... chức tri phủ, và hưởng...

... bị “phán xét.” Tất cả ...

-Dấu ngoặc đơn (...) giữa câu,

và ngoặc đơn cuối đoạn, hay cuối câu

text_(text)_text

text_(text,)_text
 text_(text.)_Text

... phi nhân tính (impersonality) trong ...

(Chú ý, không có khoảng cách sát bên trong ngoặc)

... con cái giáo hội (con chiên,) và các ...

... tiếng La Tinh (trừ Ceasar.) Câu khác ...

Chữ hoa

● tên địa danh, quốc gia:

Nếu viết không dấu nối, hoa cả hai chữ: Wilson Híghchool, Việt Nam , Bênh Viện Chợ Rẫy,...

Nếu chữ có dấu nối, chỉ cần viết hoa chữ đầu, nhưng trong các tên riêng, dấu nối không phổ biến lắm. Việt-nam, hay Việt Nam cũng được. Thành-phố Cần Thơ, New Yersey, ...

Nếu không đi theo tên riêng, không vét hoa. Thí dụ:một trường sư phạm, một xứ sở,... a high school student, a small country,... (không viết hoa)

● chức vị không viết hoa:

-các linh mục, giám mục;

-các giáo hoàng La Mã (chữ giáo hoàng không hoa).

Nhưng viết hoa, nếu kèm theo tên riêng:

- Linh-mục Phan Khắc Từ, hoặc Linh Mục Phan Khắc Từ

- Giáo Hoàng John Paul II, hay Giáo-hoàng John Paul II

 

 

Bảng đề nghị này sẽ được bổ túc dần dần để được đầy đủ hơn. Hy vọng với các ví dụ trên đây, các bài viết sẽ gần như thống nhất về hình thức trong cách trình bày bài viết của mình.

 

Trân trọng

 


-- Những lá thư liên hệ đến chủ trương và quan điểm SH --

Quan Điểm Và Chủ Trương (SH)

Vài Qui Tắc Chấm Câu (BBT-SH)

Thế Giới Email: Bàn Tán Về TS. Trần Chung Ngọc (một số người)

Thư Tác Giả Trần Chung Ngọc Gửi Sachhiem.net (tòa soạn)

BS NgTThanh đòi kiện ông TCN (tòa soạn)

Đáp thư ông Nguyễn Văn Phước (SH)

Thư trả lời ông Paul Minh Triết (SH)

Gởi các Ngài "rảnh rỗi"! (Da-tô Paul Minh Triết)

Xin địa chỉ mua sách (NgThSuTh)

Trao Đổi Với SH: Nên Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Tốt Đẹp! (Ngân + SH)

Trả Lời Phản Biện Của Một Giáo Dân Công Giáo (BBT SH)

Phản Ứng Của Một Tín Hữu Đạo Chúa (SH)

Hồi đáp lá thư từ Vatican (SH)

Thư "Kêu Cứu" Của Một Độc Giả Giáo Dân (Nguyễn Quốc Huy)

Trả Lời Một Lá Thư Tiêu Cực (Sách Hiếm)

Gửi các đọc giả thân hữu (sachhiem.net)

Lời cám ơn (Nguyen Tri Nhan)

 

Trang Bìa