Subject: Gửi Gửi Ban Biên Tập
From: "toa soan" <sachhiem@sachhiem.net>
To: Gửi các đọc giả thân hữu

 

Dẫn :

1. Thư Gửi Bác Trần Chung Ngọc (Nguyễn Anh Cường) ngày 29 tháng 4, 2009

2. Gửi Ban Biên Tập (Trịnh Văn Hiển) ngày 30 tháng 4, 2009

3. Thư gửi quí đọc giả thân hữu (Tòa soạn sachhiem.net) ngày 30 tháng 4, 2009

 

 

Ngày: 30 tháng 4, năm 2009

 

1- Cám ơn độc giả đã đọc và cổ động sachhiem.net. Những lá thư của quí độc giả là nguồn khích lệ lớn lao cho công việc bất vụ lợi của chúng tôi.

2- Quí vị có thể đăng lại trên các website khác nhưng cần ghi rõ nguồn tài liệu là http://sachhiem.net trên hay dưới mỗi bài.

3- Nếu có ai hoài nghi bất cứ điều gì liên quan đến các bài mà sachhiem.net đăng, xin cứ gửi thẳng đến sachhiem.net. Tòa soạn sẽ chuyển cho các tác giả.

4- Đối với những hoài nghi hay thắc mắc đáng kể, liên hệ đến đề tài trong bài viết đăng ở sachhiem.net và được trình bày nghiêm túc, SH tin rằng các tác giả sẽ cố dành thì giờ để giải đáp thỏa đáng.

 

Trân trọng,

toa soan sachhiem.net

 


-- Những lá thư liên hệ đến chủ trương và quan điểm SH --

Quan Điểm Và Chủ Trương (SH)

Vài Qui Tắc Chấm Câu (BBT-SH)

Thế Giới Email: Bàn Tán Về TS. Trần Chung Ngọc (một số người)

Thư Tác Giả Trần Chung Ngọc Gửi Sachhiem.net (tòa soạn)

BS NgTThanh đòi kiện ông TCN (tòa soạn)

Đáp thư ông Nguyễn Văn Phước (SH)

Thư trả lời ông Paul Minh Triết (SH)

Gởi các Ngài "rảnh rỗi"! (Da-tô Paul Minh Triết)

Xin địa chỉ mua sách (NgThSuTh)

Trao Đổi Với SH: Nên Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Tốt Đẹp! (Ngân + SH)

Trả Lời Phản Biện Của Một Giáo Dân Công Giáo (BBT SH)

Phản Ứng Của Một Tín Hữu Đạo Chúa (SH)

Hồi đáp lá thư từ Vatican (SH)

Thư "Kêu Cứu" Của Một Độc Giả Giáo Dân (Nguyễn Quốc Huy)

Trả Lời Một Lá Thư Tiêu Cực (Sách Hiếm)

Gửi các đọc giả thân hữu (sachhiem.net)

Lời cám ơn (Nguyen Tri Nhan)


Các emails khác.

 

Trang Đối Thoại