Date: Wednesday, January 16, 2008 6:54:39 PM

From: sachhiem@sachhiem.net

To: paul minhtriet

Subject: gởi các Ngài "rảnh rỗi" !


Thưa ông Paul,

Đúng ra chúng tôi không rảnh như ông nghĩ. Nhưng những việc phải làm thì phải dành thì giờ ưu tiên.

 

---- From: paul minhtriet <paul.minhtriet@gmail.com>---
To: sachhiem@sachhiem.net
Sent: Wednesday, January 16, 2008 6:54:39 PM
Subject: gởi các Ngài "rảnh rỗi" !
 

Tôi cảm thấy các ông đang ghen tức vì sự lớn mạnh của tôn giáo chúng tôi, cũng phải thôi một người chỉ ghen tức khi người ta không có được cái người ta có, tôi khuyên các ông nên cố gắng để đạt được thứ mình muốn, đừng ở đó mà giỏi "vỏ mồm", trang wed của các ông thật tệ, đó là cảm nhận của tôi nếu không muốn nói là rất tệ.

  


Những lá thư của các độc giả giáo dân:

- Lá thư từ Vatican (SH)

- Trả Lời Một Lá Thư Tiêu Cực (Sách Hiếm)

- Gởi các Ngài "rảnh rỗi"! (Da-tô Paul Minh Triết)

- Thư trả lời ông Paul Minh Triết (SH)

- Thế Giới Email: Bàn Tán Về TS. Trần Chung Ngọc (một số người)

- Thư Tác Giả Trần Chung Ngọc Gửi Sachhiem.net để trả lời...(tòa soạn)

- BS NgTThanh đòi kiện ông TCN (tòa soạn)

- Thư "Kêu Cứu" Của Một Độc Giả Giáo Dân (Nguyễn Quốc Huy)

- Phản Ứng Của Một Tín Hữu Đạo Chúa (SH)

 


-- Những lá thư liên hệ đến chủ trương và quan điểm SH --


Quan Điểm Và Chủ Trương (SH)
Vài Qui Tắc Chấm Câu (BBT-SH)
Thế Giới Email: Bàn Tán Về TS. Trần Chung Ngọc (một số người)
Thư Tác Giả Trần Chung Ngọc Gửi Sachhiem.net (tòa soạn)
BS NgTThanh đòi kiện ông TCN (tòa soạn)
Đáp thư ông Nguyễn Văn Phước (SH)
Thư trả lời ông Paul Minh Triết (SH)
Gởi các Ngài "rảnh rỗi"! (Da-tô Paul Minh Triết)
Xin địa chỉ mua sách (NgThSuTh)
Trao Đổi Với SH: Nên Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Tốt Đẹp! (Ngân + SH)
Trả Lời Phản Biện Của Một Giáo Dân Công Giáo (BBT SH)
Phản Ứng Của Một Tín Hữu Đạo Chúa (SH)
Hồi đáp lá thư từ Vatican (SH)
Thư "Kêu Cứu" Của Một Độc Giả Giáo Dân (Nguyễn Quốc Huy)
Trả Lời Một Lá Thư Tiêu Cực (Sách Hiếm)
Gửi các đọc giả thân hữu (sachhiem.net)
Lời cám ơn (Nguyen Tri Nhan)


Các emails khác.

 

Trang Đối Thoại