Date: Monday, March 24, 2008 8:22:56 AM

From: sachhiem@sachhiem.net

To: paul minhtriet

Subject: Re: chào mấy thằng mất dạy!


 

Thưa ông Minh Triết,

Rất vui khi nhận được thư ông.

Hôm nay thì ông không kềm được cái miệng, gọi chúng tôi là những "thằng mất dạy".

Chúng tôi không có giận đâu vì đã biết trước ngôn ngữ của các "ngài" chỉ có thế thôi.

Mấy trăm trước đây, ông Alexandre De Rhode cũng đã dám gọi Đức Phật bằng "thằng".

Còn chữ "mất dạy" này thì xin nhường lại cho mấy ông độc quyền đi. Chúng tôi bận đọc sách thánh hiền, không có thể nào làm chuyện "mất dạy" được như mấy ông.  Thôi giữ lại cái độc quyền đó chia cho các "Con chiên"  đồng đạo của ông đi. Không cần cám ơn chi cả.

Còn chữ "huyền thoại Phục Sinh" mà tác giả Charlie Nguyễn dùng, tin rằng ông không hiểu. Chúng tôi không hề nói Giêsu là huyền thoại, Giêsu là người thật như chúng ta, chỉ có "Phục Sinh" mới là huyền thoại. Ông cần học thêm chữ nghĩa tiếng Việt một chút. Có nói được và hiểu được ngôn ngữ Việt Nam thì mới có thể đọc được một chút sách nghiên cứu của chúng tôi.

Xin nói cho ông rõ, tác giả của bài Huyền Thoại Phục Sinh vốn là một "con chiên" đạo dòng của thời Pháp thuộc, đã từng "được dạy" bới những lời truyền đạo của mấy ông.

Ngày nay nếu ông Charlie này "mất dạy" thì là một chuyện tốt cho nhân loại. Vì ông đã quên đi mấy điều nhồi sọ của các ông, để học hỏi điều chân thiện mỹ của nhân bản thực sự.

Chào ông và mong thư ông thường hơn.

SH

----- Original Message ----
From: paulminhtriet minhtriet <paul.minhtriet@gmail.com>
To: sachhiem <sachhiem@sachhiem.net>
Sent: Monday, March 24, 2008 2:19:49 AM
Subject: chào mấy thằng mất dạy!

Hô hô đúng là chó cắn bậy ! chó điên tụi bây nói Giêsu là huyền thoại vậy phật của tụi bây là "cái gì"?

 

 


Những lá thư của các độc giả giáo dân:

- Lá thư từ Vatican (SH)

- Trả Lời Một Lá Thư Tiêu Cực (Sách Hiếm)

- Gởi các Ngài "rảnh rỗi"! (Da-tô Paul Minh Triết)

- Thư trả lời ông Paul Minh Triết (SH)

- Thế Giới Email: Bàn Tán Về TS. Trần Chung Ngọc (một số người)

- Thư Tác Giả Trần Chung Ngọc Gửi Sachhiem.net để trả lời...(tòa soạn)

- BS NgTThanh đòi kiện ông TCN (tòa soạn)

- Thư "Kêu Cứu" Của Một Độc Giả Giáo Dân (Nguyễn Quốc Huy)

- Phản Ứng Của Một Tín Hữu Đạo Chúa (SH)

 


-- Những lá thư liên hệ đến chủ trương và quan điểm SH --


Quan Điểm Và Chủ Trương (SH)
Vài Qui Tắc Chấm Câu (BBT-SH)
Thế Giới Email: Bàn Tán Về TS. Trần Chung Ngọc (một số người)
Thư Tác Giả Trần Chung Ngọc Gửi Sachhiem.net (tòa soạn)
BS NgTThanh đòi kiện ông TCN (tòa soạn)
Đáp thư ông Nguyễn Văn Phước (SH)
Thư trả lời ông Paul Minh Triết (SH)
Gởi các Ngài "rảnh rỗi"! (Da-tô Paul Minh Triết)
Xin địa chỉ mua sách (NgThSuTh)
Trao Đổi Với SH: Nên Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Tốt Đẹp! (Ngân + SH)
Trả Lời Phản Biện Của Một Giáo Dân Công Giáo (BBT SH)
Phản Ứng Của Một Tín Hữu Đạo Chúa (SH)
Hồi đáp lá thư từ Vatican (SH)
Thư "Kêu Cứu" Của Một Độc Giả Giáo Dân (Nguyễn Quốc Huy)
Trả Lời Một Lá Thư Tiêu Cực (Sách Hiếm)
Gửi các đọc giả thân hữu (sachhiem.net)
Lời cám ơn (Nguyen Tri Nhan)


Các emails khác.

 

Trang Đối Thoại