From: sachhiem@sachhiem.net
To: nguyen van phuoc
Sent: Sunday, September 12, 2010 10:38 AM
Subject: Re: GUI BAN QUAN LY SACH HIEM

Trả lời ông cựu sinh viên Xã Hội Học,

Thưa ông

Mỗi trang nhà đều có chủ trương riêng, và độc giả có quyền chọn lựa để đọc. Đòi hỏi các tác giả theo ý mình về những vấn đề ngoài chủ trương là "chỉ đạo văn hóa". Trong điều kiện sinh hoạt xã hội văn minh ngày nay, không ai có quyền và có thể làm việc đó, nhất là đối với người dân ở xứ tự do.

Riêng chúng tôi cảm thấy cần thiết để nghiên cứu về cái tôn giáo đã làm hủy hoại "tinh thần dân tộc" của người dân nước ta, và mãi mãi chia rẽ dân tộc ta, ngày nào mà nó còn tồn tại. Tiếc rằng trên đời cũng có những người thích nghe những sự dối trá lừa đảo, hoang đường viễn vông của họ, nhưng lại không thích nghe sự thật.

Đưa ra những sự thật về tôn giáo không phải là bài bác tôn giáo mà là tiêu chuẩn trong lãnh vực học thuật. Việc chấp nhận hay không là tùy cá nhân của độc giả. Chúng tôi chỉ quan tâm nếu có những dữ kiện nào sai lạc, và sai lạc trên căn bản nào mà thôi.

Thành thật xin lỗi ông nhé.

tsSH

 

----- Original Message -----

From: nguyen van phuoc
To: sachhiem@sachhiem.net
Sent: Saturday, September 11, 2010 10:13 PM
Subject: GUI BAN QUAN LY SACH HIEM

 

tôi là một cựu sinh viên XÃ HỘI HỌC Cho tôi hỏi một chút, tôi thấy các bài viết trên đây no chỉ mang tính bài bác tôn giáo thì nhiều hơn, tôi thấy toàn là việc nhà nước làm đều đúng cả, còn các vấn đề khác thì sao ? tôi đang học văn bằng hai về luật. qua đây xét về mặt khách quan cũng như về luật pháp tôi thấy không chấp nhận được trang web này

 

-- Những lá thư liên hệ đến chủ trương và quan điểm SH --

Quan Điểm Và Chủ Trương (SH)

Vài Qui Tắc Chấm Câu (BBT-SH)

Thế Giới Email: Bàn Tán Về TS. Trần Chung Ngọc (một số người)

Thư Tác Giả Trần Chung Ngọc Gửi Sachhiem.net (tòa soạn)

BS NgTThanh đòi kiện ông TCN (tòa soạn)

Đáp thư ông Nguyễn Văn Phước (SH)

Thư trả lời ông Paul Minh Triết (SH)

Gởi các Ngài "rảnh rỗi"! (Da-tô Paul Minh Triết)

Xin địa chỉ mua sách (NgThSuTh)

Trao Đổi Với SH: Nên Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Tốt Đẹp! (Ngân + SH)

Trả Lời Phản Biện Của Một Giáo Dân Công Giáo (BBT SH)

Phản Ứng Của Một Tín Hữu Đạo Chúa (SH)

Hồi đáp lá thư từ Vatican (SH)

Thư "Kêu Cứu" Của Một Độc Giả Giáo Dân (Nguyễn Quốc Huy)

Trả Lời Một Lá Thư Tiêu Cực (Sách Hiếm)

Gửi các đọc giả thân hữu (sachhiem.net)

Lời cám ơn (Nguyen Tri Nhan)


Các emails khác.

 

Trang Đối Thoại