VIỆT NAM MÁU LỬA

QUÊ HƯƠNG TÔI

- Hoành Linh Đỗ Mậu -

http://sachhiem.net/HOANHLINH/VNML4-1.php

01 tháng 11, 2007

«   »

Chương IV (Phụ Bản)


NHỮNG BỨC HÌNH LỊCH SỬ

 

 

Alexandre De Rhodes (Đắc Lộ) >>>

1593-1660

 “Tôi tin rằng vì nước Pháp ngoan đạo nhất trong tất cả các vương quốc nên sẽ cung cấp cho tôi nhiều quân lính để đi chinh phục toàn thể Đông Phương, và tôi sẽ tìm ra phương cách để thu dụng nhiều Giám mục và Giáo sĩ người Pháp cai quản các nhà thờ mới nầy”

Helen B. Lamb: Vietnam’s Will to Live, 1985, trang 38 và 39  

“Việt Nam: Đây là một vị trí cần phải chiếm lấy và khi chiếm được vị trí nầy thì thương gia Âu châu sẽ tìm được một nguồn lợi nhuận và các tài nguyên phong phú”

Nhà Xuất bản Khoa học: Lịch sử Việt Nam, 1976, trang 304

 

 

 

 

<<<   Pierre Joseph Georges

Pigneau de Béhaine (Cha Cả)

1741-1799

 Vị Giáo sĩ thừa kế và thực hiện ý đồ của Đắc Lộ, người đở đầu cho Nguyễn Ánh và sau nầy dẫn Hoàng tử Cảnh đến bệ kiến vua Louis XVI để xin quân viện và ký Hiệp ước Versailles (28-11-1787), hiệp ước đầu tiên bán nước Việt Nam cho thực dân Pháp

 


 

<<< Kỳ Ngoại Hầu Cường Để

1882- ?

Biểu tượng tinh thần của các nhóm chính trị Việt Nam chống Pháp nhưng thân Nhật trong thập niên 40’ 

Georges Thierry d’Argenlieu >>>

1884-1964

Cựu tu sĩ Công giáo giòng Carmélite, Đô đốc Hải quân, Cao ủy đầu tiên của thực dân Pháp tại Đông Dưong 

 


 

Tổng Giám mục Trịnh Như Khuê

Chịu trách nhiệm Giáo phận Hà Nội từ năm 1954

 

Giám mục Phạm Ngọc Chi

Người đã van xin Đại tá Vanuxem đừng rút quân Pháp khỏi Bắc Việt. Sau 1954, cai quản Giáo phận Đà Nẳng, phụ tá cho Cố vấn Chỉ đạo Ngô Đình Cẩn trong đảng Cần Lao tại miền Trung

 

Đại tá LeRoy

Tư lệnh Quân đội Công Giáo Bình Đại (Bến Tre, Kiến Hòa), lực lượng thân binh của Quân đội Pháp, đang phủ dụ các Bà Xơ

 

 


 

Các ông Hồ Chí Minh, Trưòng Chinh, Võ Nguyên Giáp và Trung tá A. Peter Dewey,

Trưởng nhóm 7 người O.S.S. (Office of Strategic Services). Dewey bị Việt Minh bắn nhầm trên đường ra phi trường tại Sài Gòn (1945) và là quân nhân Mỹ tử nạn đầu tiên tại Việt Nam 

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp >>>

1912 –

 

Thành lập Đội Võ trang Tuyên truyền 34 người tại chiến khu Bắc Việt ngày 22-12-1944 và chỉ huy Quân đội Nhân dân trong hai cuộc chiến tranh chống lại quân đội viễn chinh Pháp và Mỹ sau nầy. 

 


 

Giáo chủ Cao Đài Phạm Công Tắc

1893-1956

và đội Hộ Vệ Quân trước Tòa Thánh Thất tại Tây Ninh

 

 

 

Tướng Trình Minh Thế >>>

Tư lệnh Quân đội Quốc gia Liên Minh Cao Đài

Bị tử nạn bí mật tại Cầu Chử Y (1955) Sài Gòn trong lúc  giao tranh với lực lượng võ trang Bình Xuyên

 

 


 

Tổng thống Ngô Đình Diệm đang đón tiếp Hồng Y Agagianan tại Sài Gòn (1959) nhân dịp Tòa thánh Vatican nâng nhà thờ Đức Bà lên hàng Vương Cung Thánh Đường

Tổng thống Ngô Đình Diệm, ngồi giữa Đại sứ Trần Văn Chương

Thượng Nghị sĩ Henry Cabot Lodge, trong chuyến công du Hoa Kỳ (1957)

 


 

Cuộc biểu tình vĩ đại tại Sài Gòn năm 1947 yêu cầu Cựu hoàng Bảo Đại (đang ở Hồng Kông) hồi hương chấp chánh

 

 

 

 

Hình nộm Cựu hoàng Bảo Đại trong chiến dịch hạ nhục do chính phủ Ngô Đình Diệm tổ chức trong cuộc Trưng cầu Dân ý ngày 23-10-1955

 


 

<<< Tướng Lê Quang Vinh(biệt danh Ba Cụt) 

Chỉ huy một lực lượng võ trang Hòa Hảo chống cả Việt Minh lẫn Pháp, trước Tòa án Quân sự Cần Thơ năm 1956. Từ chối không chịu phép Rửa Tội của Công giáo. Do đó, bị bác đơn xin ân xá nên bị chặt đầu và tử thi bị chặt nhỏ đem dấu biệt tích

 

 

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam trong một

buổi lễ tuyên thệ tại mật khu ở miền Nam vào đầu thập niên 60’

 


 

Các Thượng tọa Thích Hộ Giác, Thích Thiện MinhThích Trí Quang (từ trái qua phải)

 

 

 

 

 

 

 

Tăng Ni và đồng bào Phật tử đang đấu tranh cho Tự do Tín ngưỡng và Công bằng Xã hội trong Mùa Pháp nạn 1963 >>>

 

 


 

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền

Ngô Đình Diệm và để thức tỉnh

cấp lãnh đạo chế độ sớm hồi tâm 

Ngày 2-11-1963, một đơn vị Thủy Quân Lục Chiến

chiếm được Dinh Gia Long.

Đông đảo dân chúng thủ đô ào ạt đến xem

để khích lệ và hoan nghênh anh em quân đội

 

 


 

Thanh niên và sinh viên thủ đô hân hoan chào mừng

Trung tướng Trần Văn Đôn trên đại lộ Thống Nhất, Sài Gòn

 

Trụ sở Báo chí gia nô của chế độ Ngô Đình Diệm bị dân chúng thủ đô

đập phá, và các tàn tích bị quẳng đầy đường phố

 


 

Hội Đồng Quân Nhân Cách MạngChính phủ Lâm Thời

ra mắt đồng bào và báo chí ngày 6-11-1963 tại tiền đình Bộ Tổng Tham mưu

 

 

 

 

 

 

 

<<< Tác gỉả (trái),

Trung tướng Dương Văn Minh và Trung tướng Tôn Thất Đính ngay sau ngày cách mạng 1-11-1963

 

 


 

Cuộc họp báo đầu tiên của Chính phủ Cách mạng Lâm thời ngày 6-11-1963.

 

Từ trái sang phải: Trung tướng Tôn Thất Đính, Bộ trưởng Nội Vụ;

Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ, tác giả và Ngoại trưởng Phạm Đăng Lâm.

 Hàng thứ nhì: Bộ trưởng Kinh tế Âu Trường Thanh, Bộ trưởng Tài chánh

Lưu Văn Tính, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Lưu Thành Cung, Bộ trưởng Giáo dục Phạm Hoàng Hộ và Bộ trưởng Y tế Vương Quang Trường

 

 


 

Thượng tọa Thích Huyền Quang đọc diễn văn chào mừng quan khách trong lễ khai mạc Đại hội Phật giáo Thống nhất đầu tiên vào năm 1964.  Tác giả ngồi ở hàng thứ nhì, bên trái

 

Họp báo với Trung tướng Nguyễn Khánh

ngay sau cuộc Chỉnh lý ngày 30-1-1964

 


 

Thủ tướng Trần Văn Hương trình diện Nội các với Quốc trưởng Phan Khắc Sửu

Tổng thống Đệ nhị Cọng hòa Nguyễn văn Thiệu trong một buổi kinh lý tại Quân Đoàn I

 

 

©sachhiem.net

Trang Bìa VNMLQHT


Tất cả các chương sách VNMLQHT đã đăng trong sachhiem.net:

VNMLQHT- Ý Kiến Độc Giả (HLDM)

VNMLQHT-Phụ Lục A-Trăm Lời Phê Phán (HLDM)

VNMLQHT-Phụ Lục B-Sáu Bài Đọc Thêm (HLDM)

VNMLQHT-Phụ Lục C-Bốn Lá Thư Riêng (HLDM)

VNMLQHT-Phụ Lục D-Hai Tài Liệu (HLDM)

VNMLQHT-Phụ Lục E- Mười Hai Bài Đọc Thêm (HLDM)

VNMLQHTch01- Quảng Bình - Quê Hương Định Mệnh (HLDM)

VNMLQHTch02- Vào Đường Đấu Tranh (HLDM)

VNMLQHTch03- Thăng Trầm trong Cuộc Chiến Việt Pháp (HLDM)

VNMLQHTch04 Phụ Bản - Những Bức Hình Lịch Sử (HLDM)

VNMLQHTch04- Những Ngày Cuối Cùng của Thực Dân Pháp (HLDM)

VNMLQHTch05- Góp Công Xây Dựng Chế Độ (HLDM)

VNMLQHTch06- Bảo Đại và Ngô Đình Diệm (HLDM)

VNMLQHTch07- Gia Đình Trị (HLDM)

VNMLQHTch08- Đảng Cần Lao (HLDM)

VNMLQHTch09- Chính Sách Độc Tài (HLDM)

VNMLQHTch10- Những Thất Bại của Chế Độ (HLDM)

VNMLQHTch11- Bắt Đầu Sự Sụp Đổ (HLDM)

VNMLQHTch12- Hai Năm Khốn Cùng (HLDM)

VNMLQHTch13- Tệ Trạng Tham Nhũng (HLDM)

VNMLQHTch14- Kỳ Thị Tôn Giáo (HLDM)

VNMLQHTch15- Biến Cố Phật Giáo (HLDM)

VNMLQHTch16- Từ Đồng Minh với Mỹ (HLDM)

VNMLQHTch17 Phụ Bản - Những Bức Hình Kỷ Niệm (HLDM)

VNMLQHTch17- Cuộc Cách Mạng 1-11-63 (HLDM)

VNMLQHTch18- Ba Năm Xáo Trộn (HLDM)

VNMLQHTch19- Chế Độ Thiệu (HLDM)

VNMLQHTch20- Kết Luận (HLDM)

VNMLQHTthumuc (HLDM)

 

Trang Hoành Linh Đỗ Mậu