Một số trong những điều giảng dạy trịch thượng của các giáo phái Tin Lành

http://sachhiem.net/EMAILS/emailN/Nguyen.php

25-Jan-2011

LTS: Một số trong những điều giảng dạy trịch thượng của các giáo phái Tin Lành, quay mặt với nòi giống, và dụ dỗ một số người mê muội, đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ khắp nơi. Một số người muốn biết những lời phạm thượng trong website hoithanh.com là ai. Lá thư của Nguyên cung cấp các chi tiết cá nhân này. Tòa soạn sẽ giữ lại và chuyển cho độc giả theo yêu cầu để xử dụng trong trường hợp cần thiết và hợp lý. (SH)

From: Nguyen To: sachhiem@nventure.com
Date: Monday, January 24, 2011 12:07 AM
Subject: Lửa đã cháy trên Mỹ-đình

Kính thưa quý-vị,

Xin kính nhờ Quý-vị chuyển đến những vị cần biết thêm về đám "Tin-dữ" tại nước ta:

"Dân tộc Việt Nam chắc chắn thuộc về Đức Chúa Trời. Mọi xiềng xích tội lỗi và rủa sả của các thế hệ trước đã bị tuyên bố cắt đứt, hình ảnh con rồng, tức con rắn xưa là ma quỷ kể từ nay không còn tiếp tục được ảnh hưởng trên dân tộc Việt Nam. Việt Nam thuộc về Đức Chúa Trời, từ nay dân tộc Việt Nam sẽ được phước, Hội thánh Việt Nam sẽ bước vào một cơn phấn hưng chưa từng có và trong một tinh thần hiệp một khắng khít trước mặt Đức Chúa Trời"...

Đó chính là nội dung chính của "Tuyên ngôn thuộc linh" được dõng dạc tuyên bố bởi các nhà truyền giáo trước hàng ngàn trái tim ngày đêm quặn thắt cho dân tộc."

Nguồn: http://www.hoithanh.com/Home/tin-tuc/357-lua-da-chay-tren-quang-truong-my-dinh-ha-noi. html  

Chi tiết về trang mạng www.hoithanh.com

Xin liên lạc với tòa soạn để có các chi tiết về cơ quan điều hành trang mạng www.hoithanh.com đã được truy cập và gửi riêng cho tòa soạn.

Nguyên

__________________

Bài đọc thêm:

- Merry Tennis - Kinh Nghiệm Với Người Bạn Tin Lành (Mike Wilson)

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/MikeWilson_04.php

- Tại Sao Nhiều Người Tin Lành Việt Nam Có Suy Nghĩ Và Lời Xúc Phạm Các Tôn Giáo Khác? Lê Anh Dũng

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgL/LeAnhDung.php

- Hiểm Họa Của Tuyên Ngôn Thuộc Linh (Thính Giả)

http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TQD24a_TNTL.php

_____________________________________________

Những bài viết liên hệ đến việc cải đạo của những nhà truyền giáo:

Một Giám Mục Viết Về Vấn Nạn Cải Đạo Của Ki-Tô Giáo (Trần Chung Ngọc)

Yêu Chúa "Hết Trí Khôn" (Một Độc Giả)

Kitô giáo: Lịch sử truyền đạo (BurningCrossNet/ Minh Kiến dịch)

Thực Chất Tin Lành Nam Hàn (Trần Chung Ngọc)

Ngày Tàn của những kẻ Truyền Đạo Cuồng Tín (Minh Kiến)

43 Phương Pháp Cải Đạo (Minh Kiến)

Cải đạo á châu ? Một ảo tưởng ! (Trần Chung Ngọc)

Thử Tìm Hiểu Người Ki-Tô Giáo và Vấn Nạn Cải Đạo (Trần Chung Ngọc)

Cải Đạo, Sách Lược Thực Dân Mới Mà Cũ (Thiên Lôi)

Thử Tìm Hiểu Người Ki-Tô Giáo Và Vấn Nạn Cải Đạo (Trần Chung Ngọc)

Mối Họa Cải Đạo (Trần Chung Ngọc)

Vì Chúng Sinh - Ngăn Ngừa Việc Cải Đạo (Nguyễn Văn Phụng)

"Sư cô trụ trì" chùa Quan Âm cải đạo theo Chúa: Bóc trần sự thật (Thích Thanh Thắng)

Cải Đạo (SH)

Quí Hồ Tinh Bất Quí Hồ Đa (Lệ Thọ)

Vì Chúng Sinh - Chống Cải Đạo (Nguyễn văn Phụng)

Ki tô giáo: Mánh Khóe Mới Nhất Trong Việc Cải Đạo (J. Goonetilleke/Nguyên Tánh dịch)

THƯ NGỎ: Vận Động Thành Lập Tủ Sách “Chấn Hưng Phật Giáo”

Lửa "Đốt" Dân Tộc Ta (Hồng Ngọc)

Mắt xích cải đạo tu sĩ trong tiến trình cải đạo tín đồ Phật giáo (Minh Thạnh)

Tiền và việc cải đạo tín đồ Phật giáo (Minh Thạnh)

“Lập lờ đánh lận”… ông trời! (Minh Thạnh)

Lửa đã cháy ở Mỹ Đình, bao giờ lan đến Quán Sứ? (Minh Thạnh)

Vài Câu Hỏi Cho Người Đi Truyền Đạo Chúa (Một Độc Giả)

Một Cố Gắng Cải Đạo Ly Kỳ (Đào Viên)

Trả Lời Thư Bạn Lưu Tèo (Minh Ngọc)

Đôi Lời Chia Sẻ Về Vấn Đề Hôn Nhân Khác Tôn Giáo (Minh Ngọc)

Cải đạo bắt đầu từ trẻ con (Nguyễn Trí Cảm)

Hôn Nhân và Tôn Giáo (Nguyễn Hữu Ba)

Cầu Cứu - Bài Góp Ý (Nguyễn Tiến Đạt)

Cầu Cứu - Nỗi Ray Rứt (Ngọc Hân - SH)

Những Câu Chuyện Cải Đạo (Võ Ngọc Diệp)

Phản Hồi "Vấn Đề Hôn Nhân Khác Tôn Giáo" của Minh Ngọc (Ki-Tô Hữu Lưu Tèo)