Vài góp ý về “Nội chiến”

Vũ Huy Quang

18 tháng 6, 2010

 

 

...Làm sao NGK hiểu được? Những người cùng khổ phải nổi dậy. Chỉ những ai thuộc thiểu số cộng tác với chế độ cũ vẫn không hiểu là chính họ cũng khổ, vì họ chỉ có cơm thừa canh cặn mà thôi. Không hiểu chính mình cũng cảnh khổ, thì danh giá gì, mà “khẳng định” lôi thôi? ... (VHQ)

 

 

Đọc bài Nguyễn Gia Kiểng, “35 năm sau ngày 30-4-1975. Vài khẳng định cần thiết” (http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4804) thì tác giả, như mọi lần, lại lên án cả Quốc gia lẫn Cộng sản: Y (NGK) phản đối cuộc chiến tranh của Việt Nam chống Pháp - mà y gọi là nội chiến. Một mục đích duy nhất y cố bảo vệ, là sự hiện diện của Đế quốc Pháp!

Người đọc tưởng bài viết do Cố đạo Đề đốc D’Argenlieu (*) ký tên. Nhưng NGK còn vượt D’Argenlieu, vì cố đạo khai màn khẩu hiệu chống Công tại Việt Nam (1947) trong chiến tranh Lạnh này, chưa biết bênh vưc Mỹ, chưa hề biết viện dẫn sự “ác độc” của chủ nghĩa Cộng sản, “chủ nghĩa ác độc” đã đưa đến nội chiến tại Việt Nam…Chỉ vì Lenin – do NGK phát hiện – chính là người đã kêu gọi nội chiến...khắp thế giới.

Phải chăng Mác chủ trương phải nội chiến, để sau Lenin hô hào?

Thời Mác, đã có nội chiến Nam-Bắc Mỹ. Với Biện chứng Duy vật Lịch sử, Mác viết:” Cuộc tranh chấp hiện nay giữa 2 phe Bắc và Nam là, như nói ở trên, không gì khác hơn cuộc tranh chấp của hai hệ thống xã hội, cái hệ thống của nô lệ và cái hệ thống của tự do lao động. Cuộc tranh chấp bùng ra vì hai hệ thống không chung sống cạnh nhau hòa bình trên lục địa Bắc Mỹ được nữa. Chỉ chấm dứt được bằng chiến thắng của một phe này trên phe kia.” [i]

Như vậy, chính lịch sử con người xô đẩy thành chiến tranh. Không ai kêu gọi được: Ở đâu có áp bức, ở đó có nổi dậy.

Ở Nga cũng có nội chiến sau Cách Mạng tháng 10-1917. Lenin có hô hào nội chiến không?

Các tướng ủng hộ Sa Hoàng như Denikin (Nam Nga), Đô đốc Kolchak (Omsk-Siberia), Duton (Tư lệnh Cosak, Nam Ural), Kornilov, Krasnov, Alexey (Ukraine), Wrangel (tư lệnh Bạch vệ vùng Crimea), Semyonov, Yudenich.v.v... chính là những người muốn nội chiến, không phải Lenin. Họ được “Đồng Minh” (Anh, Áo, Pháp, Mỹ) ủng hộ [ii]. Lúc ấy trong Thế chiến thứ Nhất (14-18): Đế quốc Đức chống Đồng Minh, nhưng chủ trương tiến đánh Nga (mới có hòa ước Brest-Litovsk 2-1918)..

Theo ông cố đạo “D’Argenlieu da vàng Nguyễn Gia Kiểng”, nội tình Cách mạng Nga trước bọn phản Cách mạng như thế, phải Hàng hay Chiến?

Vladimir Ilyich Lenin,
1870-1924
Ảnh encyclopedia.com

Rosa Luxemburg -nha cach mang vo san

Karl Liebknecht (1871-1919) - Ảnh Library of Congress

Dân Nga kỷ niệm 90 năm Cách Mạng 1917

Những lời Lenin ủng hộ Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht [iii] chủ trương: Cùng là lao động, thì lao động Đức không nên tòng quân cho chính quyền tư sản đem ra chiến trường đi giết lao động nước khác, mà chính họ, phải chống giai cấp bóc lột mình ngay trong nước…là khẩu hiệu “War At Home” (“Lao động thế giới! Liên Hiệp lại!”)…

 

Nạn đói, kết quả của chế độ thực dân

Các chiến sĩ nghĩa quân Yên Thế

Chỉ có những người cùng khổ mới hiểu được tại sao họ nổi dậy

 

Làm sao NGK hiểu được? Những người cùng khổ phải nổi dậy. Chỉ những ai thuộc thiểu số cộng tác với chế độ cũ vẫn không hiểu là chính họ cũng khổ, vì họ chỉ có cơm thừa canh cặn mà thôi. Không hiểu chính mình cũng cảnh khổ [iv], thì danh giá gì, mà “khẳng định” lôi thôi?

 

- Vũ Huy Quang

(6/2010)

 

Cước chú:


[*] Cựu linh mục Đô Đốc của quân đội viễn chinh Pháp, một tu sĩ dòng Camêlô, giữ chức Cao ủy Pháp tại Đông Dương, nghĩa là làm Toàn quyền. ["Thập Giá Và Lưỡi Gươm" của Linh Mục Trần Tam Tỉnh, Chương I đoạn 10 http://www.sachhiem.net/TONGIAO/TTTINH/ TTT_05.php].

[i]The present struggle between the South and the North is, therefore, nothing but a struggle between the two social systems, the system of slavery and the system of free labour. The struggle has broken out because the two systems can no longer live peacefully side by side on the North American continent. It can only be ended by the victory of one system on the other.”–Karl Marx. “The Civil War in the United States.” Ngày 7 Tháng 11-1861.

[ii] Những chủ trương ủng hộ Bạch Vệ (1918) là của các thành viên Đồng Minh: Woodrow Wilson (Cấm vận), Joseph Pilsudsky (Ba Lan), “Cọp” Clemenceau (Đòi can thiệp ngay bằng vũ lực), Lloyd George (Tụi Bônxơvích đang đầu độc Lao động Anh), Eduard Benes (Tiệp), và Churchill (Bộ trưởng Chiến tranh Anh).

[iii] Thuộc Đảng Xã hội Dân chủ Cánh Tả. Cả hai bị phong trào Quốc gia Đức sát hại năm 1919.

[iv] Nhà Cách mạng Phan Văn Hùm có câu rằng: “Bao giờ thiên hạ hay mình khổ/ Mọi sự lôi thôi ắt tất thành.”


Cùng tác giả:


Sự sụp đổ các Đông Âu: Sự hình thành và biến dạng (Vũ Huy Quang)
Sự sụp đổ Đông Âu: Lòng ái quốc và chủ nghĩa Cộng sản (Vũ Huy Quang)
Tưởng nhớ ông Hoàng Khoa Khôi (Vũ Huy Quang)
Tưởng niệm một nhà cách mạng Trung quốc (Hoàng Phàn-Tây /Vũ Huy Quang dịch)
Tưởng Niệm Đinh- Bài Thơ Không Hi Vọng Được Công Bố (Vũ Huy Quang)
Vài góp ý về “Nội chiến” (Vũ Huy Quang)
Văn Nghệ và Chính Quyền (Vũ Huy Quang)
Vũ khí thay đổi nếp sống xã hội & lịch sử tại Nhật (Vũ Huy Quang)
Đọc "Tổ quốc ăn năn" của Nguyễn Gia Kiểng

 

 

Trang Thời Sự - Chính Trị