Danh sách các bài về chữ quốc ngữ.

Chữ "Plusieurs Soldats" Thời A.D. Rhodes (Lý Đương Nhiên)
Thư ngỏ gửi HĐND, UBND TP. Hà Nội và Hội KHLS VN về việc dựng tượng Alexandre Rhodes (Thích Thanh Thắng)
Tượng Đài Alexandre De Rhodes: Ai Là Người Hô Biến ? (Trần Điều)
Tượng Đài Alexandre De Rhodes - Ý kiến phản đối (phattuvietnam.net)
Alexandre de Rhodes - Vấn Đề Tượng Trưng! (Minh Mẫn)
“Đi tìm nguồn gốc chữ quốc ngữ” (GS-TS Phạm Văn Hường)
Quá trình hình thành chữ quốc ngữ (Phan Quang)
Alexandre de Rhodes không phải là người sáng tạo ra chữ Việt! (An Chi/ANTG)
Gửi Người Tạc Tượng Alexandre De Rhodes (Vân Hạc)
ALEXANDRE DE RHODES: Công Và Tội (Bùi Kha)
Biện Chính Với Ông Nguyễn Đình Đầu - Linh Mục Đắc Lộ (Bùi Kha)
Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” (Trần Chung Ngọc)