Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới

Đối Với Giáo Hội La Mã

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/MOIACCAM/MoiAcCam_Main.php

05 tháng 4, 2010

LỜI NÓI ĐẦU

Phần I:

Chương 1: Tại sao nhân dân nhiều nơi trên thế giới lại thù ghét Giáo Hội La Mã?

Chương 2: Nhưng tại sao Ki-tô Do Thái không bị người dân đương thời thù ghét?

Chương 3: Quyền lực đưa Giáo Hội La Mã vào vực thẳm tội ác

Chương 4: Bạo ngược, và loạn luân hơn cả tội ác thường phạm

Chương 5: Quyền lực làm cho nội bộ xâu xé lẫn nhau và phân hóa

Chương 6: Như Chuyện Hà Bá Cưới Vợ

Chương 7: Giáo Hoàng Benedict XVI Lên Án, và Phỉ Báng

Chương 8: Xấu Nhất Trong Những Cái Xấu

Chương 9: Bản Chất Việc GH Benedict XVI Phỉ Báng Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới

Chương 10: Phản ứng từ hàng giáo phẩm đến giáo dân

Chương 11: Chính Sách Tuyên Truyền Siêu Việt Của Vatican

Chương 12: Nguyên Nhân Của Những Hành Động Và Ngôn Từ Ngược Ngạo Trong Đạo Ki-Tô

Chương 13: Những Thủ Đoạn Xảo Quyệt Về Truyền Thông Trong Đạo Ki-Tô

Chương 14: Ông Lê Hữu Mục - Một Trường Hợp Tiêu Biểu

Chương 15: Một Số Bằng Chứng Hiển Nhiên Về Chuyện Đạo Văn Và Nói Láo Trong Đạo Ki Tô

 

 


Mời đọc bài tóm tắt các việc làm của Giáo Hội qua từng thế kỷ:

1000 Năm Tàn Sát & Man Rợ - Nhân Danh Chúa

do Thường Đức (usa) sưu tầm

Trang Nguyễn Mạnh Quang