Việt Nam Quốc Sử Hùng Ca

Cầu Móng NTTTLA

Link http://sachhiem.net/VANHOC/CauMong_02e.php

14-Feb-2018

- Phần VI -

Hai mươi năm giặc Mỹ thế chân giặc Pháp cướp Miền Nam thành lập Ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa: Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu. Chiến tranh Đông Dương lần thứ II. Bản hùng ca Hồ Chí Minh

(328câu)

311-Tổng tuyển cử đoàn viên thống nhất
Khắp quân dân tất bật cờ sao
Cờ vàng : phong kiến ngụy trào
Chí Minh, Bảo Đại bên nào thắng ngôi

312-Phe Bảo Đại, vua tồi phản quốc
Cùng giặc Tây kế độc quỷ ma
Cờ vàng Chống Cộng Quốc Gia
Toàn dân đã rõ ngụy tà nô vong

313-Hồ Chí Minh được lòng dân chúng
Chí quật cường anh dũng Tiên Rồng
Quân dân dưới bóng cờ hồng
Lưu danh hùng sử chiến công rạng ngời

314-Đã đoán trước vận thời thua thiệt
Bầy thực dân quỷ quyệt mưu gian
Giơ-neo (Geneve) hiệp định xé tan
Chia đôi Nam Bắc, tan hoang nước nhà

315-Đế quốc Mỹ điêu ngoa quỷ kế
Đưa Diệm-Nhu lập thế quân bài
Cướp ngôi Bảo Đại giành ngai
Dẹp tan Hòa Hảo, Cao Đài độc tôn

316-Đặt Miền Nam, tiền đồn chống Cộng
Dựng triều Ngô mở rộng biên cương
Thực dân Pháp, Mỹ một đường
Cũng phường đế quốc nhiễu nhương hại đời

317-Kế Mỹ-Diệm chia đôi Tổ Quốc(16)
Cướp Miền Nam mưu độc gian ngoa
Cờ vàng ba sọc ngụy tà
Phá tan thống nhất sơn hà ly dân

(Hồng Y Spellman - Ngô Đình Diệm - Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Foster Dulles)

318-Washington chia phần La Mã
Dùng lưỡi gươm Thập Giá xuất chinh
Con chiên nghiện đạo Ngô Đình
Mở mang nước Chúa lập dinh Ngô triều

319-Ba "Bà Mụ"dắt dìu nuôi Diệm
Bớt-tinh-giơ (Buttinger) kế hiểm giang hồ
Speo-men(Spellman) cờ thế Gia Tô
Len-sđeo (Landsdale) lèo lái cơ đồ xây ngôi

320-Ngô Đình Diệm con mồi háo thắng
Washington uốn nắn tạo hình
La Mã ban phép Thánh linh
Cân đai, áo mão, triều đình ngôi cao

321-Cả dòng họ sang giàu quyền quý
Đền ơn sâu chủ Mỹ đoái thương
Hai tay đẫm máu bạo cường
Gia Tô, Chống Cộng, hai đường tiến thân

322-Lê máy chém xa gần tố Cộng(17)
Đảng Cần Lao ác mộng muôn đời
Lương dân máu đổ đầu rơi
Độc tài khát máu thế thời đảo điên

323-Ngô Đình Cẩn oan khiên xứ Huế
Ngục chín hầm chúa tể Miền Trung
Danh vang ác đảng gian hùng
Thần  sầu, quỷ khóc, ma khùng, người điên

324-Ngô Đình Nhu ưu tiên quyền bính
Đảng Cần Lao thống lĩnh bạo quyền
Công an, mật vụ, điệp viên
Khảo tra, đánh đập, xích xiềng, thủ tiêu

325-Ngô Đình Thục tự kiêu quyền thế
Tổng Giám Mục chúa tể triều ngai
Quan quân tướng tá cân đai
Thăng quan tiến chức nộp khai tiền vàng

326-Đạo Thiên Chúa xếp hàng quốc giáo
Mọi đặc quyền lương thảo tiền đô
Miền Nam non nước sông hồ
Hiến dâng Đức Mẹ Gia Tô Thiên Đàng

327- Dụ số mười điêu tàn Phật giáo
Pháp lệ rừng điên đảo thiền môn
Luật Tây Bảo Đại bảo tồn
Âm mưu phá bỏ quốc hồn Phật gia

328-Khắp miền Nam ta bà sát khí
Cửa  Phật Đà vận bĩ mạc thời
Sãi sư bắt bớ tơi bời
Chùa chiền bố ráp chụp lời dèm pha

329-Thành phố Huế rên la máu đổ
Xích xe tăng súng nổ thây nằm
Dân lành Phật tử hờn căm
Ngô triều sói dữ lương tâm mù lòa

330- Thích Quảng Đức cà sa gió thoảng
Ánh lửa hồng thắp sáng Đạo Vàng
Lương tâm thế giới bàng hoàng
Ngục tù xiềng xích chùa hoang tiêu điều

331-Bảy nhà sư tự thiêu bỏ xác
Trần Lệ Xuân bài bác lộng ngôn:
"Cần nhiều thịt nướng sa môn"
Ngô triều say máu rượu cồn ngất ngây

332-Côn Sơn địa ngục bầy quỷ ác
Vạn tù nhân thân xác tả tơi
Cực hình khổ nhục rã rời
Chuồng cọp khét tiếng tra người dã man

333-Mộ Hàng Dương thân tàn rữa mục
Nắm xương tan ngã gục đớn đau
Hòa chung cát bụi máu đào
Hàng vạn tử sĩ anh hào trung kiên

334-Ngục Phú Quốc xích xiềng tra khảo
Đồn Cây Mai hung bạo cực hình
Phú Lợi đầu độc Việt Minh
Chí Hòa khám tối muôn hình khổ sai

335-Đảng Cần Lao trổ tài mật vụ
Đàn sói beo lòng thú hung hăng
Tra người mổ mật bẻ răng
Roi da, điện giật lăng xăng đêm ngày

336-Ba mươi vạn tù đày khốn khổ
Xác dập vùi máu đổ thây phơi
Sông hồ hầm hố biển khơi
Vong nô, vong nước, cuộc đời bi ai

337- Cẩn, Diệm, Nhu độc tài ác nghiệt
Khiến Hoa Kỳ bại liệt tiếng tăm
Công lao xây kén cho tằm
Để cho tằm lớn tằm nhằm hóa sâu

338-Mỹ nuôi Diệm đấu thầu Sát Cộng
Cướp Miền Nam đạt mộng vương hầu
Mong rằng lập được công đầu
Rô-Ma phong Thánh, Thiên Lâu phong Thần

339-Xây nước Chúa phải cần tiêu diệt
"Phường Cộng Sản" anh kiệt Rồng Tiên
Dân lương phải xích phải xiềng
Ngục tù tra khảo chẳng kiêng đêm ngày

340-Washington thẳng tay trừ khử
Xóa con bài hung dữ triều Ngô
Thay quân đổi chốt giang hồ
Khánh, Minh, Khiêm, Thiệu… gia nô Tây bồi


341-Bầy quân ngụy tranh ngôi quyền chức
Washington nhất mực đẩy đưa
Diệm Nhu gương xấu phải chừa
Được lòng chủ Mỹ kế thừa xây ngôi

342-Thuốc khai hoang núi đồi nhiễm độc
Rừng trụi lá còi cọc cây khô
Đai-ô-xin (Dioxin) thần chết sông hồ
Quái thai dị tật cơ đồ suy vong

343-Giặc bắn giết thây chồng máu đổ
Nhà cháy tan khốn khổ dân làng
Giết người chiến dịch Phượng Hoàng
Thây phơi máu đổ muôn ngàn sinh linh

344-Hạm đội bảy ngư kình ó biển
U-Ta-Pao (Utapao) rền tiếng diều hâu
U-Bôn (Ubon) quỷ khóc thần sầu
Đảo Gu-am (Guam) ác điểu đêm thâu thét gầm

345-Khắp Bắc Nam hờn câm giặc Mỹ
Xác vập vùi nương rẫy thôn làng
Mỹ Lai, Sông Vệ … kinh hoàng
Voi giày mả tổ, giặc càn ruộng dâu

346-Giặc Đại Hàn chư hầu đế quốc
Giết dân lành thảm khốc chẳng kiêng
Bình Định, Quảng Ngải đảo điên
Thây phơi nhà cháy Phú Yên, Sông Cầu

347-Triệu lính ngụy đầu trâu hổ báo
Úc, Thái, Hàn chồn cáo hổ mang
Nửa triệu lính Mỹ sói lang
Mưa bom, đạn pháo ngập tràn non sông

348-Khắp Bắc Nam máu hồng chảy siết
Thảm ngục tù ác nghiệt thê lương
Ma vương ác quỷ đầy đường
Ngục tù xiềng xích đoạn trường trần ai

349-Kiếp nô vong năm dài khổ nghiệp
Bỏ ruộng đồng, sống kiếp đi hoang
Không nhà ẩn trú nghĩa trang
Chết bờ, sống bụi lang thang ăn mày

350- Lũ trẻ con cơ may kiếm sống
Núi rác Mỹ từng đống hôi tanh
Nuôi thân cơm áo chẳng lành
Nhà tan cửa nát mong manh nẻo đời

351-Đất Sài Gòn lã lơi gái điếm
Ngập phố phường cửa tiệm quán ba (Bar)
Nửa triệu lính Mỹ gần xa
Thuần phong mỹ tục đạo nhà tiêu vong

352-Khắp non sông máu hồng tuôn chảy
Núi xương khô nhà cháy ruộng hoang
Cọp beo ó biển sói lang
Từng bầy quỷ dữ nát tan giống nòi

353-Cửa ngụy quyền Tây bồi tớ Mỹ
Làm giặc nô quân ngụy cờ vàng
Voi giày mả tổ nát tan
Dân nô, nhục nước, lầm than, dãi dầu

354-Sông khóc núi âu sầu biển lửa
Núi thương sông nghiêng ngửa nhà tan
Đồng hoang lệ đẫm khăn tang
Thác ngâm “oán khúc”, suối đàn  “nam ai”

355-Dòng nô lệ họa tai ách nước
Bầy thực dân bạo ngược hung tàn
Giặc Tây, giặc Mỹ ác gian
Ngụy quân, ngụy đảng cờ vàng hại dân

356-Ngăn giặc dữ khí thần bất khuất
Đuổi giặc thù giữ đất Việt Nam
Quân dân cả nước đồng cam
Anh hùng, liệt nữ non lam vẫy vùng

357-Nung ý chí khí hùng sôi sục
Lấy máu đào rửa nhục núi sông
Rạng danh nòi giống Tiên Rồng
Toàn dân quật khởi cờ hồng ra quân

358-Gương lịch sử bao lần sáng tỏ
Chí anh hùng gắn bó non sông
Thủy chung nòi giống Tiên Rồng
Bắc Nam chung sức một lòng hy sinh

359-Hồ Chí Minh anh linh nòi giống
Ánh mặt trời soi bóng giang sơn
Muôn dân đồng chí căm hờn
Quyết tâm đuổi giặc chẳng sờn chí cao

360-Sông Nhĩ Hà anh hào khí tiết
Dòng Cửu Long dũng liệt oai hùng  
Trường Sơn, Đồng Tháp kiên trung
Rồng Tiên trỗi dậy chập chùng lửa thiêng

361-Đế quốc Mỹ đão điên thế trận
Nửa triệu quân cùng tận nước cờ
Năm dài sĩ tốt bơ phờ
Hao tiền tốn của chẳng ngờ công suông

362-Trút đạn bom điên cuồng hủy diệt
Đế quốc Mỹ khánh kiệt, lui binh
Pa-ri (Paris) hiệp định hòa bình
Ngụy quyền sức yếu thế tình suy vong

363-Washington buộc lòng bỏ cuộc
Đành hy sinh khúc ruột dư thừa
Năm dài ung mũ dây dưa
Hao tiền tốn của gió mưa bão bùng

364- Đường Trường Sơn anh hùng lập chí
Núi đồi cao hùng khí cao hơn
Tây Nguyên dậy sóng căm hờn
Đạn bom bão lửa chẳng sờn chí cao

365-Bao chiến tích anh hào đuổi Pháp
Nay Hoa Kỳ mũ giáp lao đao
Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào
Đánh cho Nam Bắc đồng bào đoàn viên

366- Tổ Hùng Vương non thiêng dẫn lối
Dẹp Ngụy quyền bóng tối vô minh
Đánh cho non nước hồi sinh
Đánh cho Mỹ Ngụy hồn kinh phách rời

367-Mỹ dốc sức năm đời tổng thống
Cùng triệu quân hạt giống Ngụy trào
Ví dầu Mỹ cút, Ngụy nhào
Đem con bỏ chợ khác nào con hoang

368-Nhạc Trường Sơn reo vang hùng khí
Ngụy cờ vàng thất chí hồn kinh
Mẹ cha Pháp, Mỹ bội tình
Vận thời đã hết, quân binh lỡ làng

369-Quân giải phóng lũ tràn thế nước
Chiếm Phước Long mở bước thăm dò
Ngụy quân thế yếu nằm co
Hoa Kỳ bỏ mặc chẳng lo cứu đời

370-Bầy quân ngụy cơ trời đen tối
Chủ Mỹ, Tây đưa lối dẫn đường
Bao năm kinh nghiệm chiến trường
Xa rời Tây, Mỹ kỷ cương rối bời

371-Phạm Văn Phú tả tơi thế trận
Đất Tây Nguyên lận đận thế cờ
Điều binh khiển tướng ngu ngơ
Ba quân sĩ tốt bơ phờ nát tan

372-Rừng Pleiku ầm vang xe pháo
Quân đoàn hai ngơ ngáo hồn kinh
Tăng cường quân viện thủ dinh
Nào ngờ trúng kế nghi binh thần kỳ

373-Ban Mê Thuột suy vi phòng thủ
Quân giải phóng thác lũ tiến công
Đánh nhằm huyệt đạo tử vong
Địa bàn chiến lược rốn rồng Tây Nguyên

374-Quân đoàn hai đảo điên kinh hải
Đoàn trực thăng đáp bãi Phước An
Cứu Ban Mê Thuột rã hàng
Chẳng ngờ quân loạn tan hoang não nề

375-Phạm Văn Phú ê chề bỏ cuộc
Quân đoàn hai não nuột rời dinh
Ngàn xe, tăng, pháo lui binh
Chư Sê ngã rẽ địa hình sông Ba

376-Đường 25 mồ ma quân ngụy
Cả quân đoàn bi lụy nát tan
Thiệu, Khiêm hốt hoảng kinh hoàng
Quân tình rũ nát, thế càng điêu linh

377-Mất Tây Nguyên tình hình nguy ngập
Quân giải phóng cấp tập tiến công
Tốc thần tốc chiến binh Rồng
Ngàn xe tăng pháo hợp đồng ra quân

378-Lửa Trị Thiên trào dâng thác lũ
Quân đoàn một thất thủ tuyến đầu
An Lỗ địa ngục thần sầu
Hải Vân nghẽn lối vó câu rụng rời

379-Bốn vạn quân tơi bời nẻo bước
Cửa Thuận An bí nước đầu hàng
Rừng xe tăng pháo ngổn ngang
Rã rời tướng sĩ, lỡ làng gươm đao

380-Mất tinh thần tiêu hao khí thế
Triệu lính ngụy bóng xế chiều tà
Chỉ huy tướng tá lo xa
Bỏ quân, chạy trước cũng là kế khôn

381-Đà Nẳng mất tiền đồn chiến lược
Nam, Ngải, Bình lũ lượt tiêu vong
Phú Yên buông súng thong dong
Khánh Hòa bỏ cuộc theo dòng tàn binh

382-Thiệu hốt hoảng rập rình chống chế
Tuyến Phan Rang lập kế đợi thời
Không quân, lợi thế binh trời
Thủy binh tàu chiến đáp lời đối phương

383-Trương Vĩnh Nghi cùng đường bị bắt
Phạm Ngọc Sang thế ngặt ra hàng
Tuyến đầu phòng ngự vỡ tan
Thất điên bát đảo quân tàn bại vong

384-Cửa Xuân Lộc quyết lòng tử thủ
Nước cờ tàn ấp ủ niềm tin
Sư đoàn 18 tinh binh
Quân dù, thiết giáp đội hình dọc ngang

385-Quân giải phóng lũ tràn đại pháo
Đoàn xe tăng đại náo trận tiền
Ngụy quân tan nát ngửa nghiêng
Xuân Lộc thất thủ đảo điên vận thời

386-Cửa Tây Nam binh trời dậy sóng
Đất Củ Chi rợp bóng hùng binh
Ngụy quân lơ láo đứng nhìn
Hồn kinh, bạc vía thế tình lâm nguy

387-Lý Tòng Bá hạ kỳ bỏ trốn
Đàn ngụy quân khốn đốn rã hàng
Bót đồn thành lũy tan hoang
Sài Gòn thẳng tiến ngập tràn bão giông

388-Bốn quân đoàn binh Rồng thử lửa
Chờ lệnh ban mở cửa Sàigòn
Ngụy quân điên đảo sống còn
Tranh nhau bỏ chạy héo hon nẽo đời

389-Đế quốc Mỹ rụng rời săn đón
Đoàn trực thăng thu dọn tàn binh
Ngụy quyền tướng tá hồn kinh
Quân phong nề nếp thế tình nát tan

390- Dương Văn Minh đầu hàng giải phóng
Khắp non sông rợp bóng cờ sao
Bắc Nam nghĩa nặng đồng bào
Nước nhà thống nhất giương cao ngọn cờ

391-Nước Việt Nam cõi bờ một khối
Hồ chí Minh chỉ lối dẫn đường
Rồng Tiên thanh sử soi gương
Việt Nam non nước hùng cường ngàn năm

392-Đuổi Pháp, Mỹ ngoại xâm dựng nước
Chặt xích xiềng bạo ngược vong nô
Chí công dựng lại cơ đồ
Rồng Tiên mở hội điểm tô sơn hà
.

(đón đọc Phần VII)

Chú thích:

(16) Kế Mỹ-Diệm chia đôi Tổ Quốc- Cướp Miền Nam mưu độc gian ngoa-  Cờ vàng ba sọc ngụy tà -  Phá tan thống nhất sơn hà ly dân

  Ngô Đình Diệm bị Việt Minh bắt năm 1945 dẫn  độ ra Bắc gặp chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ Hồ tha tội phản quốc và thả cho Diệm và em là Nhu được tự do. Khi Pháp trở lại tái xâm lược Việt Nam, Diệm lập ra nhiều tổ chức phá hoại công cuộc kháng chiến của Việt Minh nhưng không thành công. Lần này sợ bị Việt Minh trả thù, năm 1950 Diệm cùng anh là Giám Mục Ngô Đình Thục  chạy ra nước ngoài vận động cho quyền lợi chức vị riêng tư, nhưng không thành. Sang Pháp, Mỹ, Vatican… nhiều lần nhưng cũng thất bại. Sau cùng, sang Mỹ lần nửa, Diệm may mắn được Hồng-Y Spellman  nuôi dưỡng chờ thời trong một chũng viện ở New York. Spellman dùng uy tín của mình giới thiệu Diệm với các chính trị gia nổi tiếng  và có thế lực ở Mỹ. Nhờ vậy, Diệm được Mỹ và Vatican tin dùng đem về Miền Nam Việt Nam, cướp ngôi Bảo Đại, xé bỏ không thi hành hiệp định Genève năm 1954, không tổ chức Tổng Tuyển Cử để thống nhất đất nước vào năm 1956. Người Mỹ biết chắc rằng dù Bảo Đại hay là Diệm cũng không thể nào là đối thủ của Chủ Tịch Hồ Chí Minh vừa đánh bại thực dân Pháp xâm lược cứu nước nhà khỏi ách nô lệ, giành độc lập tự do cho đất nước sẽ được tuyệt đại đa số dân chúng bỏ phiếu ũng hộ.  Còn Bảo Đại một ông vua bù nhìn hại dân hại nước chạy theo giặc Pháp, Nhật đã ba lần bán nước.  Dân chúng đã  thấy rõ ý đồ gian trá với cái "Chính Phủ Quốc Gia" phản quốc, “Chống Cộng cho giặc Pháp và Vatican” của Bảo Đại. Diệm thì  lại càng tệ hại hơn, chỉ là một tôi thần phản phúc và gian trá của Bảo Đại,  một tên giặc đạo Gia Tô cuồng tín ba đời phản quốc làm tay sai cho giặc ngoại bang.  Tổng Thống Eisenhower đồng quan điểm với báo chí Mỹ lúc bấy giờ như tờ Time ngày 22-11-1954 và tờ Look ngày 25-1-1955 đã ước tính rằng trong cuộc Tổng Tuyển Cử tự do (Free Election) vào năm 1956 thì Hồ Chí Minh sẽ được ít nhất là 80% số phiếu toàn quốc. Giáo sư Mỹ Mortimer T. Cohen đã viết trong cuốn The Prologue to Epilogue in Vietnam, xuất bản năm 1979 (trang 227 và 251) như sau: "Eisenhower biết rằng trong một cuộc bầu cử tự do, 80% dân chúng sẽ bầu cho Hồ Chí Minh thay vì Bảo Đại. Diệm có khá gì hơn Bảo Đại không ? Làm sao mà khá hơn ? Không một người nào ở Việt Nam có thể thắng được Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng Tuyển Cử tự do vì ông ta là George Whashington của Việt Nam”.

Sử gia Mortimer Cohen đã so sánh  Hồ Chí Minh với Washington. Nếu như Washington là nhà cách mạng Hoa Kỳ cũng là Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên đã đánh bại thực dân Anh giành độc lập và khai sinh Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1776 , thì Hồ Chí Minh đã lãnh đạo phong trào Việt Minh cùng toàn dân kháng chiến thắng giặc xâm lược Pháp, khai sinh  nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” , giành độc lập dân tộc được sự yêu quý và tín nhiệm của tuyệt đại đa số dân tộc Việt Nam. Với cuộc Tổng Tuyển Cử được tổ chức vào năm 1956 theo điều khoản ghi rõ trong hiệp định Genève 1954, Chủ Tịch Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ được số phiếu tuyệt đối. Do đó, đế quốc Mỹ  ngang nhiên phá rối hiệp định, không tổ chức Tổng Tuyển Cử, cướp đoạt Miền Nam lập nước “Việt Nam Cộng Hòa” một cách bất hợp pháp ngày 26 tháng 10 năm 1955, đưa giặc Gia Tô Ngô Đình Diệm từ Mỹ về Miền Nam cướp ngôi Bảo Đại, làm Tổng Thống bù nhìn bán nước, “Chống Cộng cho  Mỹ và Vatican”.… Cũng giống như giặc Pháp trước đó dựng lên con ngáo ộp “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam” ngày 8 tháng 3 năm 1949 hiệp định Élysée  với ông vua bù nhìn bán nước Bảo Đại và “chiêu bài Quốc Gia Chống Cộng cho Pháp và Vatican”.

Đế quốc Mỹ hất chân thực dân Pháp, đoạt lấy Miền Nam tung ra kế hoạch tuyên truyền Chống Cộng. Xúi giục dân Miền Bắc di cư vào Nam mà đa phần là tín đồ Gia Tô để ủng hộ Diệm, tạo cuộc nổi loạn của tín đồ Gia Tô ở Quỳnh Lưu Nghệ An, lấy cớ Miền Bắc độc tài đàn áp tôn giáo để không thi hành hiệp định Genève thống nhất Nam Bắc năm 1956.

(17) Lê máy chém xa gần tố Cộng -  Đảng Cần Lao ác mộng muôn đời-  Lương dân máu đổ đầu rơi-  Độc tài khát máu thế thời đảo điên

Ngô Đình Diệm  nổi danh là “Chống Cộng cho Mỹ và Vatican” khét tiếng tàn ác, giết hại vô số người dân yêu nước đi theo Việt Minh kháng chiến chống giặc Pháp cứu nước. Với luật 10/59 , Diệm tàn sát vô số ngưới dân vô tội bị nghi là Cộng Sản mà không cần xét xử cũng như các đảng phái đối lập.  Diệm dùng máy chặt đầu do giặc Pháp để lại, xử bắn, thả hầm át-xít, trùm bao bố liệng xuống sông, bỏ vào thùng phuy đóng nắp lại đem bỏ ngoài biển, bỏ thuốc độc vào thức ăn giết hàng loạt tù nhân như ở nhà tù Phú Lợi, hoặc đánh đập tra tấn đủ mọi cực hình cho đến chết.  Dưới thời Bảo Đại khi làm tri phủ ở Phan Thiết, Diệm dùng hình thức tra tấn tù nhân bằng cách trói ngược hai tay tù nhân về phía sau lưng ghế, cho tù nhân ngồi trên  mặt ghế có khoét lỗ, bên dưới dùng đèn cầy đốt hậu môn của tù nhân để tra khảo. Cái ác của Diệm  không thua các Linh Mục Phán Quan Thiên Chúa Giáo thời Trung Cổ với các tòa án dị giáo (Inquisation) của Giáo Hội La Mã (Vatican ) xữ dân ngoại đạo không tin Chúa.

Trong cuốn "VIET NAM WHY DID WE GO?" của sử gia Anh Avro Manhattan trang 84. Trong vòng 5  năm từ 1955 đến năm 1960. Diệm Nhu và đảng Cần Lao đã :

-Xử tử 80 ngàn người bị chụp mũ là Cộng Sản

-275 ngàn người bị bắt giữ điều tra đánh đập

-500 ngàn người bị đưa vào các trại giam.

Trong cuốn "Đảng Cần Lao" của Chu Bằng Lĩnh trang 133. Từ năm 1955 đến năm 1963 trong 9 năm cầm quyền, Diệm Nhu và đảng Cần Lao đã giết 300 ngàn người từ Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngải, Bình Định và Phú Yên vì không chịu đổi đạo Thiên Chúa, bị chụp mũ là Cộng Sản và bị thủ tiêu...

 

 

--- Video lồng tiếng ---

Việt Nam Quốc Sử Hùng Ca - Phần VI

..

Trang Văn Học