Việt Nam Quốc Sử Hùng Ca

Cầu Móng NTTTLA

Link http://sachhiem.net/VANHOC/CauMong_02b.php

14-Feb-2018

- Phần III -

Thời đại độc lập tự chủ. Đánh bại tất cả giặc ngoại xâm phương Bắc giữ vững nền độc lập dân tộc

(264 câu)

(Tướng Ngô Quyền)

94-Rồng quật khởi ầm vang sơn thủy
Chí anh hùng tích lũy ngàn năm
Quyết tâm đánh đuổi ngoại xâm
Vươn vai Phù Đổng cho tằm nhả tơ

95-Miền rừng núi Âu Cơ bất tử
Đất Lạc Long, Rồng ngự sông Hồng
Mặt trời thắp sáng trời Đông
Non sông thức giấc trống đồng khua vang

 96-Trời giông bảo Rồng vàng diệu võ
Bứt xích xiềng chặt bỏ vong nô
Công Tiễn giết chúa phản đồ
Ra tay diệt lũ giang hồ máu tanh

97-Tướng Ngô Quyền hùng anh xuất thế
Phận con rể tính kế phục thù
Ái châu Thanh Hóa biên khu
Kéo quân ra Bắc tiếp thu chính trường

98-Kiều Công Tiễn cùng đường cầu viện
Quân Nam Hán đường biển thuyền lâu
Lưu Cung  binh mã vó câu
Ngô Quyền lập kế mưu sâu sẳn chờ

99-Chiếm Long Biên nước cờ huyết mạch
Chém Công Tiễn tẩy sạch nhục nhơ
Bạch Đằng sông nước lững lờ
Hoằng Tháo trúng kế sa cơ rơi đầu

100- Xác quân Hán biển sầu trôi nổi
Thân  dập vùi chết đuối dòng sông
Lưu Cung Hán chủ khóc ròng
Thương con xác rũ giữa dòng Nam bang

101- Bạch Đằng Giang sử vàng hiển hách (4)
Quân Nam Hán hồn phách rụng vàng
Ngàn năm Bắc thuộc dẹp tan
Ngô Quyền dựng lại giang sanTiên Rồng

102-Thời đại mới non sông rực rở
Giống Tiên Rồng hớn hở hồi sinh
Cổ Loa ngời sáng thành kinh
Sông Hồng dậy sóng chuyển mình đại dương

103-Sáu năm mất, triều cương đổ vở
Dương Tam Kha em vợ soán ngôi
Bình Vương niên hiệu lập đời
Xóa bỏ di chúc nghịch lời tiên vương

104-Ngô Xương Ngập cùng đường bỏ trốn
Ngô Xương Văn sẳn vốn con nuôi
Thừa cơ nước loạn rối bời
Đem quân đảo chánh lập ngôi vương triều

105-Nam Tấn Vương nước nhiều giặc giã
Thiên Sách Vương anh cả chia quyền
Chẳng may thác xuống cửu tuyền
Tấn Vương vất vả dong thuyền xuất chinh

106- Đất Sơn Tây loạn binh Chu Thái
Thế ngặt nghèo, trúng phải loạn tên
Mạng vong thế nước bấp bênh
Dân gian đói khổ, lênh đênh sông hồ

107-Ngô Xương Xí con Ngô Xương Ngập
Thay Tấn Vương thiết lập triều đình
Vận thời đen tối điêu linh
Nước nhà đại loạn, lửa binh ngập trời

108-Cuộc nội chiến  rã rời đất tổ
Giặc ngoại xâm giông tố đã tan
Giặc nhà phong kiến tràn lan
Nhanh tay cứu lấy giang san Tiên Rồng

109-Loạn sứ quân bập bồng binh lửa
Nạn chia phân nghiêng ngửa khốn cùng
Mười hai chư tướng vẫy vùng
Quý tộc phong kiến tranh hùng nơi nơi

110-Đinh Bộ Lĩnh dựa thời tạo thế
Cứu giang san dâu bể tương tàn
Muôn dân điêu đứng lầm than
Nước nhà suy nhược, Tống bang rập rình

111- Dòng quý tộc, con Đinh Công Trứ
Đất Hoan Châu trấn giữ Nam biên
Tôi trung Diên Nghệ, Ngô Quyền
Chẳng may mất sớm nghiệp duyên rã rời

112-Về quê mẹ sống đời thôn dã
Dòng vọng tộc xin trả lại cha
Mục đồng, lũ trẻ quê nhà
Cờ lau tập trận quân gia lớp hàng

113-Tánh ngang tàng hiên ngang nghĩa khí
Tuổi trưởng thành lập chí núi sông
Đầu quân tướng Trần Minh Công
Trổ tài thao lược thong dong cõi bờ

114-Chủ tướng mất dựng cờ thay chủ
Về Hoa Lư trấn thủ quê nhà
Anh hùng hào kiệt gần xa
Binh hùng tướng mạnh bôn ba chiến trường

115- Tài binh bị cung thương xuất thế
Dẹp sứ quân dâu bể sông hồ
Anh hùng gánh vác cơ đồ
Muôn dân một khối điểm tô sơn hà

116-Vạn Thắng Vương âm ba chiến tích
Đinh Tiên Hoàng niên lịch hoàng gia
Hoa Lư đô phủ hùng ca
Nước Đại Cồ Việt ngân nga sử vàng

117-Cuộc chính biến lỡ làng quốc thể
Giặc Bắc phương thừa thế ngập tràn
Hầu cận Đỗ Thích mưu gian
Giết vua loạn nước tiêu tan vương trào

118-Dương Vân Nga ngôi cao Thái Hậu
Trao hoàng bào ấn dấu hoàng gia
Ra tay cứu lấy sơn hà
Hy sinh con dại nước nhà vững yên

119- Nhà Tiền Lê, vương quyền thay thế
Lê Đại Hành hoàng đế triều ngai
Điều binh khiển tướng anh tài
Quyết tâm phá Tống ra oai tranh hùng

120-Hầu Nhân Bảo hợp cùng Khâm Tố
Tôn Toàn Hưng đường bộ Lạng Sơn
Lưu Trừng đường thủy sóng vờn
Tống quân thủy bộ chập chờn lửa binh

121-Lê Đại Hành thủy binh chận giặc
Sông Bạch Đằng thế ngặt lui quân
Đường bộ kế hiểm mưu thần
Lừa Hầu Nhân Bảo đến gần phục binh

122-Ải Chi Lăng địa linh chiến tích
Cuộc phản công đột kích tuyệt vời
Chém đầu Nhân Bảo thây phơi
Đại binh tan nát tả tơi quân tình

123-Thủy binh Tống thất kinh rút chạy
Mộng xâm lăng thất bại đường cùng
Tù binh tướng sĩ não nùng
Bắc phương khiếp vía khiêm cung nể vì

124-Đô Hoa Lư thành trì vững thế
Núi đồi che ngạo nghễ trời xanh
Thuận bề phòng thủ chiến tranh
Nghịch bề phát triển xứng danh thời bình

125-Chọn đất mới thần kinh Phù Đổng
Xứng với danh nòi giống Lạc Long
Rồng thiêng nhả ngọc sông Hồng
Trung tâm non nước rốn Rồng Nam bang

126-Lý Công Uẩn Rồng Vàng rực sáng
Thăng Long thành thấp thoáng Rồng bay
Dời đô vận nước dâng đầy
Ngàn năm thanh sử anh tài trung kiên

127- Lý Thường Kiệt vượt biên phạt Tống
Đoạt Ung Châu thế chống răn đe
Ví dầu châu chấu đá xe
Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”

128-Đại quân Tống cuồng điên trả miếng
Bủa quân vây phòng tuyến sông Cầu
Nước Nam đế nghiệp Thiên Lâu
Như hà nghịch lỗ” khó hầu xâm lăng

129- Giặc Mông Cổ hung hăng đánh phá
Trần Thủ Độ xa giá rời kinh
Quân Nam hào khí xuất chinh
Hung nô thảm bại lui binh đợi thời

130-Diệt được Tống bỏ đời du mục
Hốt Tất Liệt quốc phục Nguyên Mông
Trung Hoa thiên tử bệ rồng
Nước Nam ngoan cố tiến công dạy đời

131-Năm mươi vạn binh trời hổ báo
Trần Nhân Tông, Hưng Đạo xôn xao
Thoát Hoan mặt Bắc tiến vào
Toa Đô thủy bộ sóng trào Nghệ An

132-Trần Ích Tắc đầu hàng quân giặc
Trần Bình Trọng bị bắt tuẫn vong
Thế nguy giặc chiếm Thăng Long
Hung hăng giặc dữ tiến công phủ đầu

133-Bát quái trận biển sầu Mông Cổ
Trần Hưng Đạo diệu hổ binh Rồng
Chương Dương đoạt kiếm giặc Mông
Hàm Tử quyết chiến tiêu vong giặc thù

134-Lửa Tây Kết nghìn thu rực sáng
Chém Toa Đô ác đảng sang bằng
Vạn Kiếp khí thế đằng đằng   
Thoát Hoan đại bại nhọc nhằn lui binh

135-Chạy về Tàu hồn kinh phách lạc
Đạo binh trời tan nát điêu linh
Nguyên chủ khẩn họp triều đình
Thoát Hoan chuộc tội khởi binh phục thù

136-Sông núi Việt âm u thần bí
Quân Mông Cổ sát khí dâng trào
So gươm giữa chốn rừng đao
Quân Nam khí phách anh hào mưu sâu

137-Trời nghiêng đổ mây sầu gió thét
Chốn sa trường sấm sét đạn tên
Nước Nam son sắt vững bền
Giặc Mông điên đảo gập ghềnh vó câu

138- Trần Ích Tắc theo hầu giặc cướp
Cầu tước Vương đội lớp ngụy gian
Đại quân đường bộ Thoát Hoan
Mã Nhi, Phàn Tiếp dẫn đoàn thủy quân

139-Trương Văn Hổ hậu cần lương thảo
Đoàn thủy quân thóc gạo đầy tràn
Khánh Dư phục kích diệt tan
Quân Mông đói lã hoang mang rụng rời

140-Định triệt thoái ra khơi về nước
Trần Hưng Đạo mưu lược tiến công
Bạch Đằng dậy sóng máu hồng
Giặc Mông tan rã tiêu vong trọn bề

141-Bao thuyền chiến não nề tan nát
Cả đại quân bỏ xác giữa dòng
Mã Nhi bị bắt tử vong
Tích Cơ, Phàn Tiếp chung đồng tù binh

142-Nghe tin dữ hồn kinh bạc vía
Quân nhà Trần tứ phía tràn về
Thủy quân thảm khốc ê chề
Thoát Hoan đường bộ khó bề thoát thân

143-Đường về Tàu tinh thần rũ nát
Trần Hưng Đạo theo sát phục binh
Ba quân tướng sĩ bỏ mình
Non thiêng Nam quốc địa linh khó lường

144-Ngàn phi tiễn sát thương đất Lạng
Chui ống đồng giữ mạng về Tàu
Thoát Hoan thái tử Nguyên trào
Hai lần thảm bại ruột đau chín chiều

145-Họa Mông Cổ lắm điều gian ác
Cả Á, Âu rũ nát thê lương 
Rồng Tiên Việt quốc chận đường
Ba lần thảm bại sáng gương sử nhà

146-Thời vận rủi sơn hà điên đảo
Cuối đời Trần, vương đạo suy đồi
Quý Ly thừa thế đoạt ngôi
Đổi thay thế nước vận thời âm u

147-Hồ Quý Ly mịt mù nẻo bước (5)
Trần Thiêm Bình đón rước giặc Minh
Đa Bang thất thủ nguy tình
Giặc Minh cướp nước triều đình tiêu vong

148- Non nước Việt máu hồng tuôn chảy
Bầy giặc Minh đốt cháy non sông
Đền chùa, lăng miếu Tiên Rồng
Kho tàng sử sách lửa hồng tiêu tan

149-Đất Lam Sơn hào quang tỏa sáng
Núi Chí Linh xuất dáng anh hào
Lê Lợi khởi nghĩa cờ đào
Nước dâng, thác lũ, sóng gào, bão giông

150-Giặc khiếp vía Vương Thông thúc thủ
Đầu Liễu Thăng áo mũ phân thây
Giặc Minh tan xác từng bầy
Đầu hàng Nam quốc đắng cay Minh triều

151- Lê Chiêu Thống làm điều nhục nước
Chạy sang Tàu đón rước giặc Thanh
Tây Sơn thế yếu bỏ thành
Rút về Tam Điệp đất lành thu quân

152-Ngô Thời Nhiệm mưu thần chiến lược
Kế kỳ binh lùi bước tạm thời
Tam Điệp lũy núi biển khơi
Liên hoàn thủy bộ binh trời phản công

153-Vua Quang Trung binh Rồng khẩn cấp
Rời Phú Xuân xâm nhập Nghệ An
Tinh binh mười vạn lớp hàng
Tiến quân ra Bắc ngập tràn bão giông

154-Hẹn ngày Tết Thăng Long, Rồng hiện
Lướt gió mây sông biển chập chùng
Ba quân  khí phách hào hùng
Tốc thần tốc chiến vẫy vùng hiên ngang

155-Quân thủy bộ sóng tràn nước lũ
Ngựa voi ngàn reo hú ầm vang
Ngọc Hồi giặc dữ nát tan
Hà Hồi gươm giáo rụng vàng tan thây

156-Thăng Long thành bao vây cấp tập
Gò Đống Đa xác ngập quân Thanh
Long Biên thây ngã muôn mành
Sông Hồng nhuộm đỏ máu tanh giặc thù

157-Giặc Mãn Thanh nghìn thu khiếp vía
Đất nước Nam nghĩa địa chôn thây
Sông thiêng núi hiểm sa lầy
Miệng Rồng nuốt sống từng bầy giặc tham

158- Đất nước Nam danh lam thắng tích
Giặc Bắc phương ngỗ nghịch tham tàn
Thanh, Minh, Mông, Hán nát tan
Thiên cơ đã định muôn ngàn đời sau

159- Hùng khí Việt anh hào hiển hách
Chí quật cường khí phách cha ông
Địa linh nhân kiệt Tiên Rồng
Hồn thiêng sông núi một lòng thủy chung

(đón đọc Phần IV)

Chú thích:

(4) Bạch Đằng Giang sử vàng hiển hách

Đời Ngũ Quí (907-959) nhà Đường bên Trung Hoa suy sụp. Năm nhà : Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn,Hậu Hán,Hậu Chu tranh nhau làm vua, mỗi nhà được vài năm, tất cả là 52 năm. Nhân cơ hội ấy, ở Giao Châu, họ Khúc dấy nghiệp, nhà Đường vì suy nhược đành phải chấp nhận và phong cho Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu, Hải Dương một phú hào người bản xứ làm Tiết Độ Sứ cai trị Giao Châu.Được non một năm thì mất giao quyền cho con là Khúc Hạo, rồi Khúc Thừa Mỹ. Lúc bấy giờ nhà Đường mất, nhà Hậu Lương lên thay. Lưu Cung ở Quảng Châu bất hòa với nhà Lương, tự xưng đế, quốc hiệu Nam Hán đóng đô ở Phiên Ngung. Khúc Thừa Mỹ nhận chức Tiết Độ Sứ của nhà Lương, không thần phục Nam Hán. Năm 923, Lưu Cung sai tướng Lý Khắc Chính đem quân đánh bắt được Khúc Thừ Mỹ, rồi sai Lý Tiến sang làm thứ sử cùng Lý Khắc Chính chiếm giữ Giao Châu. Năm 931 Dương Diên Nghệ là tướng của Khúc Hạo ngày trước, mộ quân đánh đuổi Lý Khắc Chính và Lý Tiến, rồi tự xưng làm Tiết Độ Sứ.Được 6 năm, Diên Dương Nghệ bị nha tướng là Kiểu Công Tiện giết đi và cướp lấy quyền. Ngô Quyền, con rể Dương Diên Nghệ đang giữ Ái Châu (Thanh Hóa) đem quân ra đánh. Kiểu Công Tiện cho sang cầu cứu Nam Hán.Hán Chủ cho thái tử Hoằng Tháo đi trước còn mình tự dẫn quân đi sau tiếp ứng. Khi đại quân của Hoằng Tháo đến gần sông Bạch Đằng thì Ngô Quyền đã giết được Kiểu Công Tiện nên không thể làm nội ứng. Ngô Quyền sai quân hết sức phòng bị . Mặt khác sai người lấy gỗ bị sắt nhọn, cắm ngầm dưới lòng sông Bạch Đằng, chờ lúc nước thủy triều lên cho quân ra khiêu chiến. Quân Nam Hán đuổi theo, đến lúc nước xuống, Ngô Quyền hồi quân đánh ập lại. Quân Nam Hán thua bỏ chạy, bao nhiêu chiến thuyền mắc vào cộc nhọn đều bị thủng cả. Quân giặc chết vô số, Hoằng Tháo bị Ngô Quyền bắt sống đem giết đi. Hán chủ nghe tin, khóc òa lên, vội vã lui quân về Phiên Ngung, không dám sang quấy nhiễu nửa. Năm 938, kể từ trận đánh này, nước ta hoàn toàn độc lập tự chủ, chấm dứt hẳn thời kỳ Bắc thuộc 1000 năm.

(5)  Hồ Quý Ly mịt mù nẻo bước -  Trần Thiêm Bình đón rước giặc Minh

Năm 1400, Lê Quý Ly phế vua Trần Thiếu Đế lên làm vua đổi thành họ Hồ. Ông là một nhà cải cách lỗi lạc đi trước thời đại,sử dụng tiền giấy,dùng chữ Nôm,muốn thoát khỏi ảnh văn hóa Trung Hoa, rất tích cực trong việc cải cách kinh tế, làm cho nước mạnh dân giàu. Vừa mới lên ngôi, năm 1402,Quý Ly sai Đỗ Mãn đem quân đánh Chiêm Thành. Vua Chiêm Ba Đích Lại sai cậu là Bồ Điền sang xin dâng đất Chiêm Động (tỉnh Quảng Nam ngày nay)để bãi binh. Quý Ly lại bắt phải nộp luôn đất Cổ Lụy (Quảng Ngải), rồi chia làm 4 châu:Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa đặt quan An Phủ Sứ để cai trị và di dân dinh điền vì khi giao đất người Chiêm đã bỏ đi hết cả. Quý Ly có một lỗi lầm  là cướp ngôi nhà Trần, nên nhiều người không phục. Tuy nhiên cũng khó trách Hồ Quý Ly, vì cuối đời nhà Trần, triều chính bất ổn , vua quan vô cùng nhu nhược chia nhiều phe đảng, tham nhũng lạm quyền cướp hết ruộng đất của dân, đất nước nghèo đói cùng cực. Trong triều chỉ có Hồ Quý Ly là sáng giá nhất, ông đưa ra nhiều cải cách rất sáng giá. Tuy nhiên vua quan trong triều thì quá lạc hậu, khiến những cải cách của ông làm cho ích nước lợi dân rất khó thực hiện. Nội bộ nhà hậu Trần nhu nhược đến nỗi thậm chí còn cầu viện vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga để lập vây cánh. Chế Bồng Nga được thế mang đại quân đánh phá nước ta chiếm cả kinh đô Thăng Long đốt cháy kinh thành, không ai chống nổi. Vua quan phải bỏ cả kinh đô, chỉ biết ôm nhau mà khóc...Nhà Minh nhiều lần muốn thôn tính nước ta, nhưng chưa tìm được nguyên cớ. Nhân khi Hồ Hán Thương (con của Hồ Quý Ly) sai sứ xin phong, vua Thành Tổ nhà Minh sai quan là Dương Bột sang xem hư thực. Hồ Quý Ly bèn bắt các quan viên phụ lão làm tờ khai y như lời sứ giả An Nam đã nói.Vì thế Thành Tổ không có cớ gì từ chối, phải phong cho Hồ Hán Thương làm An Nam Quốc Vương. Mọi việc đều êm đẹp, và với sự cải cách tuyệt vời của Hồ Quý Ly, đất nước ta sẽ phát triển nhanh chống  đi trước thời đại...    

Tuy nhiên, đến năm 1404 Trần Khang thuộc bè đảng bạo loạn trốn ở vùng Sầm Nưa (Bắc Lào)đi ngả Vân Nam qua Tàu đến Yên Kinh, đổi tên là Trần Thiêm Bình, giả xưng là con vua Nghệ Tông rồi kể rõ sự tình Hồ Quý Ly tiếm nghịch. Mặc dù Quý Ly dùng hết mọi cách để giảng hòa,  kể cả cắt đất 59 thôn ở Cổ Lâu nhường choTàu, nhưng Trần Thiêm Bình cứ ngày đêm van xin với vua Minh, xin đem binh sang đánh báo thù. Vì vậy năm 1406, Minh Thành Tổ sai Hàn Quan và Hoàng Trung dẫn 5000 quân đưa Thiêm Bình về nước. Hồ Quý Ly sai tướng lên đón ở ải Chi Lăng đánh tan quân Minh bắt được Thiêm Bình đem về giết đi. Biết rằng đại quân nhà Minh sớm muộn cũng sang đánh, hai cha con họ Hồ lo củng cố quân binh rất nghiêm ngặt khắp mọi nơi và xây thành Đa Bang rất vững chắc để bảo vệ kinh đô Thăng Long.Tuy nhiên dã tâm giặc Minh rất nham hiểm, giặc Minh làm hịch kể tội họ Hồ, và nói rằng quân Tàu sang là để "diệt Hồ phục Trần". Trương Phụ sai viết hịch trên những mảnh ván nhỏ bỏ xuống dòng sông, trôi đến đâu quân sĩ An Nam bắt được, không đánh giặc mà bỏ theo giặc Minh rất nhiều. Vì thế giặc Minh đi đến đâu cũng đều thắng lợi dễ dàng. Nhà Hồ khốn đốn phải rút quân lo cố thủ thành Đa Bang, nhưng rồi Đa Bang lại thất thủ, kinh đô Thăng Long cũng thất thủ. Ở khắp các mặt trận khác quân nhà Hồ đều đại bại và đi đến chỗ diệt vong. Diệt xong nhà Hồ, giặc Minh mới lộ diện dã tâm xâm lược. Trương Phụ bắt các bô lão làm sớ tâu lên Minh Thành Tổ rằng : con cháu nhà Trần không còn ai nửa, trước đây Giao Châu thuộc Hán, nay xin đặt lại quận huyện như củ!

Thế là nước ta lại rơi vào vòng nô lệ, mất nước! Tới lúc này ba quân tướng sĩ trở cờ theo giặc Minh chống lại nhà Hồ và cả số dân chúng ủng hộ giặc Minh trước đây mới thức tỉnh, nhưng đã quá muộn! Nước đã mất thì nhà cũng tan ,giặc Minh không chừa thứ gì cả ! Sự thống trị dưới thời giặc Minh vô cùng tàn ác và thâm độc chưa từng thấy.Giặc Minh tàn sát dân chúng quá thảm khốc, có tính cách diệt chủng, xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Chúng còn hủy diệt luôn cả văn hóa lịch sử người Việt bằng cách cho phá hủy nhiều chùa chiền lăng miếu, gôm thu toàn bộ kho tàng sách vở đốt bỏ hoặc mang về Tàu, hủy diệt cả nền văn hóa nước ta! Thật khủng khiếp chỉ một tên Việt gian nội phản Trần Thiêm Bình tham hư danh mà làm mất cả một nước, biến cả cơ đồ một dân tộc thành địa ngục với núi xương sông máu và cả một kho tàng văn hóa hàng ngàn năm bị thiêu hủy. Thế mới biết giặc nội thù vô cùng nguy hiểm và độc hại cấu kết với giặc ngoại xâm làm mất nước, khiến cả một dân tộc điêu đứng lầm than nô lệ !

* Luận cổ suy kim.

Nếu ngày xưa, nước Việt Nam có giặc nội thù bán nước Trần Thiêm Bình làm mất nước dưới thời giặc Minh , đem đại họa cho cả dân tộc,  thì ngày nay lịch sử Việt cũng có những giặc nội thù cực kỳ nguy hiểm khác , đó là Bảo Đại dưới thời thực dân Pháp và Ngô Đình Diệm dưới thời đế quốc Mỹ.

Thứ 1- Giặc nội thù Bảo Đại : Thời giặc Minh, Trần Thiêm Bình bán nước cầu vinh với chiêu bài "Diệt Hồ phục Trần" làm mất nước. Thời Pháp thuộc, ông vua bù nhìn Bảo Đại bán nước với chiêu bài "Quốc Gia Chống Cộng"do giặc Pháp dựng lên để “Chống Cộng cho Pháp và Vatican”, giúp thực dân chiếm giữ Việt Nam lâu dài.         

Thứ 2- Giặc nội thù Gia Tô Ngô Đình Diệm : Tay sai đế quốc Mỹ, được Vatican nuôi dưỡng đang chờ thời cơ, được Hồng Y  Mỹ  Spellman nuôi dưởng trong một chủng viện ở New York. Cũng với chiêu bài "Quốc Gia Chống Cộng" để tiếp tục “Chống Cộng cho Mỹ và Vatican”. Chia cắt đất nước lập ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam, âm mưu Bắc tiến cướp công lao xương máu của cả dân tộc đánh đuổi giặc Pháp xâm lược giành độc dân tộc. Bom đạn ngoại bang giày xéo quê hương khiến hàng triệu người gục ngã và một hệ thống nhà tù vô cùng tàn ác, đàn áp khũng bố dân tộc và những người yêu nước…

Ngày nay nơi hải ngoại, có hàng tá thậm chí hàng trăm hàng ngàn giặc nội thù “Trần Thiêm Bình”, tàn dư của ngụy quân, ngụy quyền,  ngụy đảng cờ vàng đã và đang cố gắng vận động đầu lụy ngoại bang giống như Trần Thiêm Bình đầu lụy giặc Tàu ngày xưa. Nơi hải ngoại, bọn Việt Gian nội thù này đang ra sức đầu độc, tuyên truyền lừa đảo dựa trên truyền thông báo chí , dùng chiêu bài "Chống Cộng" thời Bảo Đại, Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu tiếp tục đánh phá dân tộc và đất nước, tiếp tục bán nước làm tay sai nô lệ ngoại bang như họ đã từng là tay sai cho giặc Pháp và đế quốc Mỹ, “rước voi giày mả tổ”, đem bom đạn ngoại bang về tàn sát dân tộc, giày xéo quê hương đất tổ !

Bọn Việt gian cờ vàng này tuy rất tàn ác, đánh  đập tra tấn, chặt đầu, cưa chân, mổ mật người đồng chũng, nhưng lại rất khiếp nhược ươn hèn với giặc ngoại xâm.  Giặc cướp Pháp ngày xưa đốt  làng mạc , hảm hiếp ,đánh đập, diệt chủng dân lành, bọn ngụy cờ vàng chẳng những không dám phản đối, mà còn tiếp tay với giặc hà hiếp giết hại dân lành lập công với giặc để được chút bơ thừa sửa cặn, công danh phú quý. Giặc Mỹ mang hàng triệu tấn bom rải trên đầu dân tộc bọn chúng vẫn bịt tai che mắt như không thấy. Giặc Mỹ rải hàng triệu lít chất độc hóa học màu da cam, bọn chúng có mắt mà như mù. Giặc Mỹ tàn sát vô số dân lành vô tội điển hình như ở Mỹ Lai, Sông Vệ...mắt của chúng đui, tai bọn chúng  bị điếc nên không nghe không thấy. Trong khi chính một nhà báo Mỹ có lương tâm khám phá  vụ Mỹ Lai, còn hàng trăm, hàng ngàn vụ Mỹ Lai khác mà lính Mỹ  tàn sát bắn giết dân tộc Việt Nam được đám giặc ngụy bán nước này khỏa lắp xem như không có! Chẳng những "hèn với giặc, ác với dân" như thế  giặc Ngụy cờ vàng lại vô cùng gian xảo cùng với bộ máy chiến tranh tâm lý do Mỹ điều khiển và chi tiền, cố gắng dựng ra chuyện Cộng Sản tàn sát dân Huế tết Mậu Thân năm 1968.  Sự việc là khi tái chiếm Huế, đế quốc Mỹ dùng hàng chục ngàn quả bom, đạn pháo từ phi cơ và tàu chiến  của hạm đội 7, hủy diệt dân chúng Huế cùng bộ đội Cộng Sản và đổ trách nhiệm cho Cộng Sản giết dân để đánh lạc hướng dư luận trong nước và thế giới đang lên án sự dã man của đế quốc Mỹ khi tàn sát dân chúng ở Mỹ Lai!  Với những tên giặc bồi bút vong bản trong ngành tâm lý chiến do Mỹ trả lương như tác phẩm "Vành khăn sô cho Huế " cố  lừa đảo dư luận, gài tội Cộng Sản giết dân để bênh vực cho quan thầy Mỹ đang tàn sát dân tộc Việt Nam! Điều này cũng không lạ gì  khi giặc cờ vàng phản kháng tác dụng độc hại của chất độc màu da cam nơi hải ngoại để bênh vực quan thầy Mỹ và các công ty Mỹ sản xuất chất độc hóa học này rải trên đầu dân tộc Việt Nam !

Giặc chư hầu Đại Hàn nổi tiếng tàn ác đốt nhà và tàn sát dân chúng rất dã man suốt một số tỉnh duyên hải miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngải, Bình Định, Phú Yên, bọn ngụy  cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa vẫn để mặc cho ngoại bang tàn sát dân mình mà không dám có ý kiến gì cả, nhiều khi lại hùa theo giặc cho rằng đó là Cộng Sản phải giết hết, kể cả cụ già 80 tuổi hoặc trẻ em mới 3 tuổi ! Nhưng làm sao giết hết Cộng Sản. Vì trước cảnh nô lệ ngoại bang chỉ có Việt gian bán nước là lũ giặc ngụy cờ vàng  được sung sướng hưởng bơ thừa sửa cặn và quyền cao chức trọng của thực dân đế quốc, còn tuyệt đại đa số dân chúng là bần cùng theo Cộng Sản để giải phóng đất nước giành lại quyền làm người và độc lập dân tộc. Chỉ có đảng Cộng Sản là người h đạo chân chính đứng trước đầu sóng ngọn gió chống giặc ngoại xâm cứu nước phải chịu tù đày hy sinh hàng vạn người trong ngục tù của giặc cướp nước và lũ ngụy cờ vàng tay sai bán nước. Hàng triệu người dân yêu nước đi theo Cộng Sản để giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ lầm than dưới gót giày xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. !   

Đám giặc ngụy cờ vàng chống lại dân tộc và tỗ quốc, Chống Cộng cho thực dân đế quốc và Vatican . Sống lưu vong nơi hải ngoại, ngụy cờ vàng rất giỏi  “đánh giặc miệng” quảng cáo món hàng giả, ngụy tạo, nói láo, gian xảo, lừa đảo, tráo trở, đổi trắng thay đen là giỏi! Còn thực chất chỉ là bọn Việt gian bất tài, hèn hạ, phản dân hại nước, tham quyềm cố vị, sống trên xương máu dân tộc… là con cháu với  dòng máu di truyền của những tên giặc bán nước trong lịch dân tộc như Trần Thiêm Bình, Lê Chiêu Thống , Trần Ích Tắc bị lịch sử mải mải nguyền rủa và cả dân tộc Việt Nam lên án!!!

 

Nguồn hình ảnh:

- http://kienthuc.net.vn/quan-su/chien-thuat-cua-ngo-quyen-lam-dong-minh-khon-don-trong-cttg-2-910591.html
- http://soha.vn/ngo-quyen.html

- http://soha.vn/ly-thuong-kiet-siet-vong-vay-hang-van-quan-tong-chon-chan-cho-chet-20161221000328222rf20161221000328222.htm

- https://mb.dkn.tv/van-hoa/nguoi-thay-bi-an-day-do-vua-quang-trung-dung-thanh-nghiep-lon.html

 

Trang Văn Học