Việt Nam Quốc Sử Hùng Ca

Cầu Móng NTTTLA

Link http://sachhiem.net/VANHOC/CauMong_02d.php

14-Feb-2018

- Phần V -

Một trăm năm nô lệ giặc Tây. Chiến tranh Đông Dương lần thứ I . Bản hùng ca Hồ Chí Minh

(468 câu)

194- Thời vận bĩ đảo điên thế nước
Giặc Tây Dương tiến bước xâm lăng
Trăm năm nô lệ nhọc nhằn
Núi xương sông máu lưới giăng ngục tù

195- Đời khổ lụy âm u nhục nước
Giặc ngoại xâm bạo ngược hung tàn
Mưu sâu, kế độc, ác gian
Xé tan sông núi, chia đàn Rồng Tiên

196-Miền Tây Bắc tách riêng xứ Thái (8)
Đất Tây Nguyên lập dải Tây kỳ
Bắc Kỳ bảo hộ phân  ly
Nam Kỳ tự trị, Trung Kỳ An Nam

197-Xé nước Nam non lam ngăn cách
Chia để trị quốc sách thực dân
Ngu dân phá nước nô bần
Cường hào, ác bá nô thần giặcTây

198- Ách nô lệ đong đầy quốc nhục
Chuỗi xích xiềng dựng ngục trần gian
Rồng Tiên vong quốc lầm than
Những mong diệt lũ bạo tàn thực dân

(Tranh vẽ cảnh quân Pháp bắt Vua Hàm Nghi tại Quảng Bình)

199- Máu Cần Vương, Văn Thân đỏ thắm (9)
Lệ núi sông ướt đẫm nương dâu
Anh hùng hào kiệt rơi đầu
Quốc kêu: ‘Nước Mất’, vó câu lỡ làng  

200-An Dương Vương ngai vàng sụp đổ (10)
Dấu tích xưa, quốc tổ suy tàn
Quốc kêu: “Quốc Quốc” lầm than
Quốc kêu : “Cứu Quốc”, “Rồng Vàng” ra khơi

201-Mang hồn nước giăng trời bốn biển
Hồ Chí Minh quyền biến thân chinh
Khí thiêng hun đúc nên hình
Tổ tiên nòi giống anh linh Tiên Rồng

202-Dụng đất Pháp vung trồng nghĩa khí
Sang Mỹ, Anh nuôi chí thù nhà
Luyện lò cách mạng nước Nga
Trung Hoa, Xiêm quốc bôn ba dặm trường

203-Nung lò lửa quê hương cách mạng
Bắc Trung Nam thắp sáng lòng dân
Chiến khu rừng núi luyện quân
Thôn làng, thành phố xa gần kết vây

204-Ba mươi năm sâu dầy công án
Giải cho ra bài toán diệt Tây
Á, Âu đất khách vuông đầy
Trở về quốc tổ đắp xây mộng vàng

205- Hang Pắc Pó thác ngàn dậy sóng
Đất Cao Bằng vang bóng anh hào
Soi đường dẫn lối trăng sao
Mặt trời tỏa sáng non cao núi hùng

206-Lập Việt Minh vẫy vùng  cứu quốc
Phá  ngục tù rắn độc thực dân
Rồng Tiên non nước hợp quần
Lửa thiêng cách mạng khí thần bão giông

207-Trường Sơn ấp ủ đồng tâm chí
Cửu long dâng nghĩa khí anh hùng
Tây Nguyên, Việt Bắc vẫy vùng
Nối vòng tay lớn chập chùng lửa thiêng

208-Trời giông bão mây nghiêng mưa lũ
Bắc Trung Nam ủ rũ ngàn sông
Bập bồng vận nước bình bồng
Cửu Long chiến địa, sông Hồng huyết lưu

209-Đệ nhị chiến mịt mù khói lửa
Nước Phù Tang mở cửa chiến trường
Á Đông đồ thán tai ương
Đạn bom khói súng máu xương ngập tràn

210-Nhật với Pháp bạo tàn quen thói
Hai triệu dân chết đói sông Hồng
Dân Nam một cổ hai tròng
Nhật, Tây hai ách cùm gông xích xiềng

211-Phát xích Nhật cuồng điên đảo chánh
Nhốt giặc Tây cướp đánh Đông Dương
Bảo Đại tình thế nhiễu nhương
Bỏ Tây theo Nhật bệ đường vững yên

212-Trần Trọng Kim chức quyền thủ tướng
Vua Bảo Đại quốc trưởng vương hàm
Nước tên "Đế Quốc Việt Nam"
Hư danh, hư vị,non lam khói mù

213-Đại-Đông-Á âm u ngàn thác
Ách Phù Tang chẳng khác Tây Dương
Bù nhìn Bảo Đại triều cương
Lụy dân, lụy nước, tang thương, não nùng

214-Đế quốc Nhật thế cùng nẻo bước
Hồ Chí Minh cứu nước dựng nhà
Cách mạng tháng tám nở hoa
Sao vàng cờ đỏ vang ca nghĩa tình

215-Thời thế đến Việt Minh quật khởi
Đoạt chính quyền hồ hởi dân ca
"Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa"
Tuyên ngôn độc lập nước nhà tự do

216-Hồ Chí Minh chăm lo triều chính
Bắc Trung Nam quyền bính trong tay
Nhật, Tây đế quốc lung lay
Cách mạng tháng tám đổi thay thế cờ

217-Nước độc lập cõi bờ trấn giữ
Vó xâm lăng giặc dữ chờ sang
Toàn dân phấn khởi hợp đoàn
Phố phường thành thị thôn làng xôn xao

218- Lập đội quân luyện thao chống giặc
Cứu nạn đói đất Bắc lầm than
Bình dân học vụ thôn làng
Giặc đói giặc dốt đánh tan mọi bề

219-Vua Bảo Đại não nề vận số
Nhật đầu hàng sụp đổ triều ngai
Ngôi cao áo mũ cân đai
Đem thân múa rối quân bài ngoại bang

220-Trao ấn kiếm ngai vàng thoái vị
Cảm tấm lòng nghĩa khí chí nhân
Thà làm Vĩnh Thụy công dân
Còn hơn vua ngụy nô thần giặc gian

221-Trần Huy Liệu chu toàn trách nhiệm
Thay cụ Hồ nhận kiếm hoàng gia
Anh hùng cứu lấy sơn hà
Dẹp Tây, đuổi Nhật bôn ba dặm trường

222- Hồ Chí Minh  mở đường dựng nước
Dùng Bảo Đại tiến bước ngoại giao
Việt Nam độc lập tự hào
Xuất dương Trùng Khánh giương cao thế cờ

223-Bao đảng phái quân cơ lộng giả
Loạn thế thời  đánh phá triền miên
Việt Cách,Việt Quốc tranh quyền
Nam Kỳ: Hòa Hảo, Bình Xuyên, Cao Đài

224-Nạn sứ quân đêm ngày tranh chấp
Nhờ lòng dân bồi đắp nghĩa chung
Việt Minh toàn quốc vẫy vùng
Một lòng vì nước kiêu hùng hiên ngang

225-Trần Văn Giàu lo toan Nam Bộ
Phạm Ngọc Thạch tuyển mộ đoàn viên
Tiền phong một khối thanh niên
Tấm lòng yêu nước trung kiên vững vàng

226- Quân lính Nhật đầu hàng chờ đợi
Đoàn quân Anh giải giới tài binh
Giặc Tây theo gót đồng minh
Miền Nam lại mất thế tình chia phân

227-Giặc cướp Pháp chiếm phần nửa nước
Từ Đà Nẳng tiến bước Cà Mau
Quân Anh gian trá chuyển giao
Việt Minh kháng chiến rút vào biền bưng

228-Vùng Nam Bộ tưng bừng khu chiến
Tướng Nguyễn Bình điều khiển lũy hào
Trảng Bàng, Đồng Tháp, Cà Mau
Hốc Môn , Bà Điểm xôn xao khí hùng

229-Thiếu vũ khí tập trung ý chí
Lòng yêu nước nghĩa khí anh hào
Tầm vong vạc nhọn, gươm đao
Anh hùng nào kể máu đào biển dâu

230-Mười tám thôn vườn trầu lửa máu
An Phú Đông tiết tháoTiên Rồng
Việt Minh ngập xác dòng sông
Anh linh dũng sĩ máu hồng đất thiêng

231-Liên khu năm dọc miền duyên hải
Đất Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam
Bình Định son sắt đồng cam
Một lòng giữ nước non lam núi hùng

232-Sông Hồng Hà bập bùng bão tố
Khắp đồng bằng thành phố vẫy vùng
Tấm lòng yêu nước kiên trung
Cờ hồng phất phới khí hùng dâng cao

233-Hai mươi vạn quân Tàu nhập Việt
Giải giới Nhật quân phiệt rã hàng
Quan quân Tàu Tưởng cái bang
Dã tâm cướp bóc bất an dân lành

234- Quốc Dân Đảng háo danh theo gót (11)
Dựa thế Tàu nịnh hót Tiêu Văn
Tranh giành quyền lực kiêu căng
Việt Minh nhường bước cân bằng cơ ngơi

235-Quân Tàu Tưởng được thời hống hách
Nuôi ý đồ cưởng bách Việt Nam
Giặc Tây cũng cố lòng tham
Mưu đồ Bắc tiến hồi đàm Trung Hoa

236-Trả miền Bắc nhận quà trao đổi
Đất Trung Hoa tô giới chuyển giao
Pháp-Trung ách nước ba đào
Trung Hoa họa lớn sát rào biên cương

237- Hồ Chí Minh hiệp thương giặc Pháp
Sáu tháng ba (6-3-1946) giải đáp thế cờ
Hoa quân rút khỏi cõi bờ
Đảng phe xôi thịt bơ phờ rã tan

238-Một mũi tên cả đàn rơi rụng
Đuổi giặc Tàu xấu bụng mưu mô
Đảng phe phá nước giang hồ
Nõ thần linh ứng một bồ đạn tên

239-Kế dụng binh vững bền chiến lược
Dùng giặc Tây, chận bước giặc Tàu
Chiến khu rừng núi phía sau
Binh lương,tài khí,gươm đao sẳn sàng

240-Giặc cướp Pháp tiến sang đất Bắc
Đóng vài nơi cố bắt nhịp cầu
Đợi thời đủ sức tiến sâu
Đại quân đánh phá phủ đầu Việt Minh

241-Hồ Chí Minh rời dinh sang Pháp
Fontainebleau hồi đáp hiệp thương
Cơ may nước Pháp nhún nhường
Trả nền độc lập con đường thẳng ngay

242-Tướng Sa-lăng(Salan) sân bay hạ cánh
Cùng Cụ Hồ, triều chánh quan Tây
Paris đón tiếp tình đầy
Tam tài, cờ đỏ quốc kỳ giao duyên

243- Chính phủ Pháp triền miên sụp đổ
Phê-lít Gu-in(Félix Gouin) bỏ vỡ triều ngai
Giọt Bi-đô(George Bidault) thủ tướng lên thay
Tiếp tân quốc khách phô bày lễ nghi

244- Hội nghị mở, so bì lợi hại
Tư bản Pháp lo ngại Việt Minh
Quyết đòi độc lập quang vinh
Việt Nam thống nhất hòa bình tự do

245-D'Argenlieu âu lo phản đối
Cùng Việt gian phá rối nghị hòa
Nam Kỳ lập quốc tách ra
Tây Nguyên nướcThượng, bôn ba xứ đoài

246-Cửa độc lập công hoài, lực phí
Tư bản Pháp quyết chí cản đường
Đồn điền hầm mỏ Đông Dương
Trăm năm gầy dựng vô thường tay không

247-Domino bão giông tứ phía
Hàng chục nước thuộc địa Phi Châu
Theo gương nước Việt dẫn đầu
Quyết giành độc lập khó hầu lo toan

248-Hội nghị vở, mở màng cuộc chiến
D'Argenlieu khét tiếng hung hăng
Hải Phòng chiếm lấy kiêu căng
Chiến tranh Việt-Pháp san bằng núi sông

249-Giặc cướp Pháp tấn công Hà Nội
Chủ lực quân rút vội rừng hoang
Hà Nội phố chiến máu loan
Hăng say anh dũng trung đoàn Thủ Đô

250-Vùng đất thiêng sông Lô, sông Chảy
Rừng Hà Giang,Bắc Thái, Tuyên Quang
Chiến khu Việt  Bắc vững vàng
Quân, dân, cán, chính rộn ràng gươm đao

251- Khu Việt Bắc bom gào lửa bỏng
Đại đoàn Pháp nuốt sống Việt Minh
Rừng sâu địa đạo ẩn binh
Việt quân đồ trận vô hình hư không

252 Giặc cướp Pháp uổng công đánh phá
Võ Nguyên Giáp trả giá giặc Tây
Lê Dương (Légion) hung ác cuồng ngây
Cùng quân bản địa sa lầy lao đao

253-Bắc Trung Nam sóng gào gió thét
Chí quật cường sấm sét ngàn khơi
Khí thần tỏa khắp muôn nơi
Toàn dân đứng dậy đáp lời núi sông

254-Cơn bão lửa cờ hồng cứu nước
Khắp non sông rập bước anh hùng
Triệu người gươm súng vẫy vung
Quyết tâm đuổi giặc, chập chùng lửa thiêng

255-Thực dân Pháp đảo điên hốt hoảng (12)
Lập kế mưu cứu vãn nguy tình
Quân cờ Bảo Đại bù nhìn
Chiêu bài “Chống Cộng”rập rình xôn xao

256-Nước Việt Nam anh hào khí phách
Hồ Chí Minh huyết mạch Tiên Rồng
Quyết giành độc lập non sông
Thực dân cướp nước khó mong điều đình

257-Cuộc thương thuyết Việt Minh thất bại
Bô-la-e (Bollaert) sắp lại quân cơ
Con bài Bảo Đại ngu ngơ
Mang hia, đội mũ, dựng cờ "Quốc Gia"

258-Đảng Việt Minh bôn ba cứu quốc
Bầy thực dân há hốc lo âu
Dân nô thuộc địa toàn cầu
Đồng thanh nổi dậy khó hầu giữ yên

259-Phá nô lệ xích xiềng dựng nước
Giành độc lập mở bước tự do
Việt Minh cờ đỏ thắng to
Á, Phi thuộc địa reo hò noi gương

260-Thực dân Pháp chận đường ngăn lối
Cùng Mỹ, Anh sớm tối mưu toan
Ngăn làn sóng đỏ dầu loang
Giữ gìn thuộc địa an toàn nơi nơi

261-Sách chống Cộng ra đời thế giới
Bầy thực dân đổi mới mưu gian
Mỹ Anh Pháp Việt họ hàng
Cùng nhau Chống Cộng bạn vàng đồng minh

262-Vua Bảo Đại bù nhìn khiếp nhược
Đã ba lần bán nước ngoại bang
Mặc cho dân nước lầm than
Non sông nghiêng ngửa ngập tràn lửa binh

263-Phản Việt Minh cầu vinh chức tước
Đất Hồng Kông thao dược quân bài
Ngôi cao, áo mũ, cân đai
Giặc Tây dụng kế trổ tài mỵ dân

264- Lúc tám tuổi ân cần về vỗ
Khâm sứ Sạc (Charles) dạy dỗ cha nuôi
Sang Tây huấn luyện trồng người
Hồn Tây, xác Việt, giặc dời lên ngôi

265-Thích săn bắn ăn chơi đàng điếm
Đầm Việt Tây kiều diễm trời ban
Du thuyền lộng lẩy Hương Giang
Giặc Tây phong thưởng ngai vàng triều cương

266-Đám quan lại hèn ươn dối trá
Bầy Việt gian tướng tá Tây nô
Trăm năm phản nước tội đồ
Núp lưng Bảo Đại cơ hồ bon chen

267-Bao đảng phái trống kèn múa rối
Đám triều thần giềng mối vua tôi
Cường hào ác bá thịt xôi
Chờ mong đón tiếp vua tồi hồi kinh

268-Rước Bảo Đại bù nhìn về nước (13)
Dựng triều ngai, chức tước vinh hoa
Lập ra ‘Chính Phủ Quốc Gia’ 
Cờ vàng ba sọc’ngụy tà hư danh

269-Kế giặc Pháp gian manh xảo ngụy
Bầy Việt gian quỳ lụy quan thầy
Cờ vàng chống Cộng cho Tây
Dân nô nhục nước đọa đầy lầm than

270-Vua Bảo Đại cờ vàng quốc nhục
Cả triều đình rửa mục nô vong
Giặc Tây giẫm nát non sông
Thực dân- phong kiến hợp đồng gian manh

271-Tổng động viên tăng nhanh quân số (14)
Lập “ngụy quân” cũng cố cơ đồ
Đạo đời đảng phái vong nô
Sứ quân loạn nước, giang hồ Bình Xuyên

272-Sách “Ngu Dân” tuyên truyền “Chống Cộng
Làm giặc nô nuôi mộng công hầu
Giặc Tây ban thưởng công đầu
Ruộng vườn, tài sản gồm thâu chất đầy

273-An-giê (Algeria), Ma-róc(Morocco) bầy nô dịch
Ngụy quân, ngụy đảng, mít An Nam
Đốt nhà, hảm hiếp, tù giam
Giết người, phá nước, phận làm nô binh 

274-Nẻo dân sinh điêu linh lệ máu
Chốn ngục tù điên đảo lầm than
Giặc Tây hung ác cuồng man
Một tên nổi giận cả làng ra tro

275-Thây người chết co ro khắp nẻo
Khắp ruộng đồng xác héo xương khô
Lửa bom  máu đỏ sông hồ
Mang thân nô lệ không mồ chôn thây

276-Xứ Lào quốc giặc Tây tái chiếm
Xác dân Nam táng liệm đáy sông
Kẻm gai xỏ thịt tay còng
Từng chùm chết đuối xác hồng rã tan

277-Bao người sống gian nan vượt tuyến
Sông Cửu Long nước quyện máu hồng
Lội qua nước Thái tay không
Khó khăn xứ lạ gai chông đoạn trường

278-Cả dân tộc tang thương lệ máu
Thực dân Pháp vô đạo dã man
Quốc Gia Chống Cộng” cờ vàng
Tiếp tay giáo giặc diệt tan giống nòi

279-Bầy Việt gian Tây bồi phản quốc
Tham hư danh rắn độc ác gian
Hại dân phá nước lầm than
Giặc Tây ban thưởng giàu sang chức quyền

280-Giặc cướp Pháp xích xiềng dân tộc
Giặc cờ vàng hưởng lộc vinh hoa
Nhân danh hai chữ “Quốc Gia”
Chiêu bài “Chống Cộng” gian ngoa dối đời

281-Lũ vua quan lỗi thời Bảo Đại
Làm Việt gian chống lại quê nhà
Giặc Tây xảo kế điêu ngoa
Chiêu bài Chống Cộng Quốc Gia bù nhìn

282-Thân nô lệ triều đình mục nát
Nhục núi sông chẳng khác cỏ cây
Cờ vàng Chống Cộng cho Tây
Buôn dân bán nước một bầy giặc nô

283-Mẹ Việt Nam cơ đồ tan nát
Bầy thực dân độc ác mưu gian
Việt Gian Chống Cộng Cờ Vàng
Phá tan non nước lầm than khổ sầu

284- Giặc cướp Pháp diều hâu hiếu chiến
Lính Lê Dương trực diện trận đồ
An-giê, Ma-róc, Công-gô (Algeria,Morocco,Congo)
Cùng quân bản xứ ngụy nô cờ vàng

285-Phô sát khí hung tàn trấn áp
Bầy sói lang mũ giáp hung hăng
Tàu bay, đại bác, xe tăng
Trận đồ hủy diệt bủa giăng trận càn

286-Vua Bảo Đại cờ vàng Quốc Trưởng
Lính ngụy quân, lính Thượng rộn ràng
Phi Châu nô lệ rợp hàng (15)
Lê Dương (Legion) lính Đức sẳn sàng ra quân

287-Thực dân Pháp ân cần dạy dỗ
Bầy ngụy quân diệu hổ giương oai
Lê Dương (Legion) độc ác thẳng tay
Đốt nhà hảm hiếp đọa đầy lương dân

288-Cầu viện Mỹ góp phần chung sức
Giúp đạn bom thêm lực tài binh
Quyết tâm nuốt sống Việt Minh
Tàu bay, đại bác, ngư kình, chiến xa

289-Cờ đã sắp âm ba tử khí
Lính Phi Châu cờ xí rộn ràng
Việt Minh cờ đỏ dọc ngang
Tam tài giặc Pháp, cờ vàng ngụy quân

290-Sông núi Việt khí thần quật khởi
Chí anh hùng nhắn gửi non sông
Điểm tô non nước máu hồng
Ngàn năm thanh sử Tiên Rồng soi gương

291-Cùng giặc Pháp sa trường tỉ thí
Hồ Chí Minh quyết chí tranh hùng
Trường Sơn hổ dữ, voi sung
Cửu Long Rồng chiến, vẫy vùng hiên ngang

292- Vùng Việt Bắc thác ngàn núi thẳm
Chiến khu dày rừng rậm kho tàng
Binh hùng chí khí ngập tràn
Non sông thức dậy âm vang Tiên Rồng

293-Bắc Trung Nam trời hồng rực lửa
Chí quật cường tích chứa ngàn năm
Khí hùng đuổi giặc ngoại xâm
Rồng Tiên trổi dậy quyết tâm diệt thù

294-Trời giông bão âm u ngàn sóng
Toàn dân Nam quyết chống giặc Tây
Chiêu bài Chống Cộng rã bầy
Cờ vàng điên đảo, quan thầy đảo điên

295-Khắp núi sông trận tiền bốc lửa
Mẫu quốc Pháp nghiêng ngửa chính trường
Việt Minh chí khí quật cường
Giặc Tây tơi tả triều cương rối bời 

296- Chín, mười lượt đổi dời ngôi chủ
Từ Đờ-Gôn(De Gaule),chính phủ Ma-ri(Marie)
Bảy lần Cao Ủy ra đi
Pi-nhông(Pignon), Đờ-lát(De Lattre), Ê-ly(Ély)bất tài

297- Sa-lăng(Salan)bại tướng thay Đờ-lát (De Lattre)
Tát-si-nhi(Tassignie)quân nát bỏ thây
Na-va(Navarre)binh tướng sa lầy
Diều hâu gãy cánh từng bầy rên la

298- Miền Đông Bắc, Tây tà gục ngã
Mất Cao Bằng bỏ cả Lạng Sơn
Vĩnh Yên thác lũ chập chờn
U Minh, Đồng Tháp lửa hờn sục sôi

299-Liên Hiệp Pháp rã rời xe pháo
Võ Nguyên Giáp giông bão điều binh
Men say chiến thắng Việt Minh
Nghĩa Lộ, Tu Vũ, Ninh Bình… reo ca

300-Liên đoàn Pháp La-pa(La Page) hùng hổ
Thắng Triều Tiên, sụp đổ An Khê
Tây Nguyên tháo chạy não nề
Pháo, xe, binh tướng ê hề ngã nghiêng

301-Bầy giặc dữ cuồng điên trả miếng
Giết dân lành khét tiếng dã man
Đốt nhà, hãm hiếp dân làng
Ngục tù, xiềng xích hận càng sục sôi

302-Ngụy cờ vàng trông coi hậu tuyến
Phụ lực quân phủ huyện an ninh
Lê Dương(Légion),Ma-róc (Morocco) hành binh
Bót đồn, thành lũy địa hình dọc ngang

303-Thế Việt Minh, lũ tràn giông bão
Liên Hiệp Pháp áo não hồn kinh
Hoa Kỳ hối hả tài binh
Đạn bom, xe pháo tận tình cưu mang

304-Thực dân Pháp sức tàn thắm mệt
Quân Việt Minh liều chết sức hăng
Một lòng quyết đuổi xâm lăng
Quyết tâm cứu nước san bằng giặc Tây

305-Lòng quật khởi tràn đầy khí tiết
Chí anh hùng oanh liệt Tiên Rồng
Chặt xiềng, bứt xích, cùm gông
Rửa tan nhục nước máu hồng cứu dân

306-Võ Nguyên Giáp điều quân xung trận
Hùng khí vang khắp tận non thiêng
Đánh tan ngục tối xích xiềng
Đánh tan nô lệ, Rồng Tiên dựng nhà

307-Điện Biên Phủ, mồ ma giặc Pháp
Đờ Các-stri (De Castries) xếp giáp qui hàng
Non sông khí thế lửa tràn
Giặc Tây cờ bí lỡ làng cuộc chơi

308-Bao tướng soái rã rời nẻo bước
Kế Pi-nhông (Pignon), quỷ chước Sa-lăng (Salan)
La-tua (De Latour), Lơ-cléc (Leclerc) hung hăng
Na-va(Navarre), Đờ-lát (De Lattre) nhọc nhằn công suông

309-Nay thế bí rõ tuồng bại trận
Gỡ mặt mày nuốt hận chẳng trôi
Giơ-neo (Geneve) hiệp ước giao bôi
Rút tàn binh sớm vãn hồi tự do

310-Quân Việt Minh reo hò chiến thắng
Liên Hiệp Pháp nuốt đắng im hơi
Thu quân Nam Bắc đôi nơi
Dòng sông Bến Hải tạm thời ranh biên.

(đón đọc Phần VI)

Chú thích:

(8) Miền Tây Bắc tách riêng xứ Thái -  Đất Tây Nguyên lập giải Tây kỳ -  Bắc Kỳ bảo hộ phân  ly -  Nam Kỳ tự trị, Trung Kỳ An Nam

- Tháng 7 năm 1948, Pháp tách xứ Thái Tây Bắc ra khỏi Bắc Kỳ và chính thức thành lập Liên Bang Thái tự trị 1948-1955, quốc kỳ có 3 ô đứng bằng nhau, hai bên màu xanh, giữa màu trắng có ngôi sao 16 cánh tượng trưng cho 16 dân tộc miền Tây Bắc như: Lô Lô, Khơ Mú, Dao, H'mông, Thái Trắng, Thái Đen..v..v... nằm dưới sự cai quản của lãnh chúa Thái. Khu tự trị gồm Sơn La, Lai Châu và Phong Thổ. Mục đích của Pháp là dụ dân thiểu số Tây Bắc theo Pháp, đi lính cho Pháp và cô lập phong trào kháng chiến Việt Minh. Sau khi giặc Pháp rút khỏi miền Bắc, ngày 29 tháng 4 năm 1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh hủy bỏ Liên Bang Thái, ban sắc lệnh  230-SL thành lập khu tự trị Thái Mèo còn gọi là khu tự trị Tây Bắc.

- Ngày 27 tháng 5 năm 1946 Cao Ủy Đông Dương Georges D'Argenlieu ký văn bản thành lập xứ Thượng Nam Đông Dương (Pays Montagnards Du Sud Indochinois)với quyền tự trị cho sắc dân Thượng ở Tây Nguyên tách biệt khỏi sự quản lý của người Kinh, cấm người Kinh lên Tây Nguyên.

- Pháp cũng chia cắt nước Việt Nam thàng 3 miền khác biệt về quản lý hành chánh : Bắc Kỳ (Tonkin) là xứ bảo hộ, Trung Kỳ (Annam) thuộc triều đình Huế nhưng dưới sự quản lý của Pháp và Nam Kỳ (Cochinchine) tuy là tự trị nhưng cũng dưới sự quản lý của Pháp. Mục đích của giặc Pháp là chia rẽ dân tộc Việt Nam, kỳ thị ba miền Nam, Trung, Bắc. Người Nam kỳ thị Bắc Kỳ, Trung Kỳ. Người Bắc kỳ thị Nam Kỳ, Trung Kỳ. Người Trung kỳ thị Bắc Kỳ, Nam Kỳ. Đây là chính sách chia rẽ dân tộc và ngu dân hóa của  giặc Pháp, ngày nay cái độc tố này vẫn còn tồn tại trong một số thành phần người Việt.

- Ngày 1 tháng 6 năm 1946 Pháp cắt Nam Kỳ ra khỏi Việt Nam thành lập một quốc gia riêng gọi là Nam Kỳ Quốc hay Cộng Hòa Nam Kỳ tự trị (République autonome de la cochinchine) với lá cờ vàng ba sọc màu xanh lam tượng trưng cho ba con sông Đồng Nai, sông Tiền và sông Hậu, quốc ca là 8 câu đầu bài thơ Chinh Phụ Ngâm (Thuở trời đất nổi cơn gió bụi...). Sở dĩ giặc Pháp thành lập vội vàng Nam Kỳ Quốc là vì ở Pháp đang diển ra hội nghị Fontainebleau giữa chủ tịch Hồ Chí Minh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ Pháp. Nếu hội nghị này thành công thì Pháp chỉ trả lại độc lập cho Việt Nam Miền Bắc và duyên hải Trung Việt, còn Nam Kỳ Quốc và Tây Kỳ (tức Tây Nguyên) vẫn thuộc Pháp, xem như chuyện đã rồi. Tuy nhiên hội nghị Fontainebleau hoàn toàn thất bại vì áp lực tư bản Pháp quá mạnh, họ sợ chẳng những mất hết quyền lợi to lớn ở Việt Nam mà còn như con bài Domino ảnh hưởng dây chuyền mất hết quyền lợi ăn cướp được ở hầu hết hàng chục thuộc địa của Pháp ở Phi Châu như Algérie, Maroc, Congo, Madagascar… vân...vân.... Thấy không còn cần thiết nửa, giặc Pháp lại sáp nhập Nam Kỳ Quốc vào Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam do Bảo Đại làm Quốc Trưởng,  Nguyển Văn Xuân làm  Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng quốc phòng quân ngụy với lá cờ vàng ba sọc đỏ khác với lá cờ Nam Kỳ Quốc là cờ vàng ba sọc màu xanh lam do Nguyển Văn Xuân làm Thủ Tướng trước đây .

(9) Máu Cần Vương, Văn Thân đỏ thắm -  Lệ núi sông ướt đẫm nương dâu-  Anh hùng hào kiệt rơi đầu-  Quốc kêu : ‘Nước Mất’, vó câu lỡ làng

Sau hiệp ước Patenôtre 1884 ký giữa vua Tự Đức và Pháp, Việt Nam hoàn toàn mất nước, toàn dân rơi vào vòng nô lệ. Tuy nhiên vài vị vua yêu nước  không chịu nhục, quyết chống lại giặc cướp nước. Trong số đó có vua  Hàm Nghi. Vua định đánh úp quân Pháp ở Huế đêm 4 rạng 5 tháng 7 năm 1885 trước sự ức hiếp quá đáng của giặc Pháp. Mặc dầu hết sức giữ bí mật, nhưng cũng không qua khỏi tay mắt của bọn giáo dân phản quốc và bọn tu sĩ gián điệp Gia Tô, nhất là Giám mục Gaspar đã mật báo cho De Courcy biết trước vào sáng ngày 4 tháng 7. Quân ta đánh úp Toà Khâm Sứ của Pháp ở Huế, nhưng cuối cùng bị đẩy lui. Giặc Pháp tấn công vào nội thành Huế, quân ta thất thủ. Vua Hàm Nghi bỏ thành chạy ra Tân Sở (Quảng Trị) truyền hịch “Cần Vương” kêu gọi toàn dân đứng lên khởi nghĩa cứu nước. Vua lại bỏ thành Tân Sở chạy ra Nghệ Tĩnh. Mặc dù quân Pháp điều nghiên rất kỷ trước khi mở các cuộc hành quân truy bắt vua Hàm Nghi. Nhưng nhờ linh mục Hoằng, tên giặc đạo Gia Tô  khét tiếng tàn ác, rất thông thạo địa thế vùng Hà Tĩnh, nghiên cứ vẽ bản đồ địa thế, đặc biệt là đường xuyên sơn dẫn tới các tổng hành dinh lưu động của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết, Hoằng cũng cung cấp một số giáo dân chỉ điểm cho giặc Pháp. Sức yếu, thế cô, thiếu vũ khí, đi đâu cũng bị đám con chiên giặc đạo Gia Tô theo dõi và báo cáo cho Pháp. Vua Hàm Nghi cùng ba quân tướng sĩ bị giặc Pháp bắt. Riêng vua Hàm Nghi bị Pháp đày chung thân biệt xứ ở Réunion, một hòn đảo nhỏ ngoài biển khơi Đông Phi Châu. Theo lời hịch của vua Hàm Nghi, rất nhiều chí sĩ yêu nước nổi lên chống Pháp suốt từ Nam ra Bắc với phong trào “Cần Vương”. Sau khi vua Hàm Nghi bị Pháp lưu đài biệt xứ, Đồng Khánh được Pháp lựa chọn đưa lên làm vua . Đồng Khánh là một ông vua nhu nhược và tồi tệ  rất ô nhục cho dân tộc Việt Nam, tay sai  đắc lực cho giặc Pháp. Do đó phong trào Cần Vương chống Pháp nhường bước cho phong trào  “Văn Thân” gồm những nghĩa sĩ yêu nước tự đứng lên chống Pháp cùng dân chúng mà không cần đến những ông vua bù nhìn tay sai bán nước cho giặc. Chẳng hạn như Nguyễn Huy Hiệu ở Quảng Nam,Phan Đình Phùng ở Hà Tĩnh,Nguyễn Xuân Ôn ở Nghệ An,Nguyễn Thiện Thuật ở Hưng Yên,Mai Xuân Thưởng ở Bình Định,Nguyễn Tự Như ở Quảng Trị, Trương Công Định ở Gia Định, Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá, Hoàng Hoa Thám ở Thái Nguyên...vân...vân....Tuy nhiên dù anh dũng chiến đấu xương máu nhuộm đỏ cả non sông, tất cả đều thất bại !!!

(10) An Dương Vương ngai vàng sụp đổ -  Dấu tích xưa, quốc tổ suy tàn-  Quốc kêu: ‘Quốc Quốc’ lầm than-  Quốc kêu : ‘Cứu Quốc’, “Rồng Vàng” ra khơi

Thục Phán An Dương Vương, vua nước Âu Lạc, bị Triệu Đà chiếm mất nước. Theo truyền thuyết dân gian, khi chết An Dương Vương biến thành con Quốc, rồi ngày đêm nhớ nước kêu tiếng Quốc, Quốc thảm thương ! Nhớ tích xưa, Hồ Chí Minh tên thật  Nguyễn Ái Quốc. Thay vì làm Chim Quốc ngày đêm than khóc nhớ nước kêu tiếng Quốc Quốc, Nguyễn Ái Quốc làm Rồng Vàng mang hồn nước Rồng Tiên ra khơi tung hoành bốn biển tìm đường Cứu Quốc !

(11) Quốc Dân Đảng háo danh theo gót -Dựa thế Tàu nịnh hót Tiêu Văn-Tranh giành quyền lực kiêu căng-Việt Minh nhường bước cân bằng cơ ngơi    

Việt Nam Quốc Dân Đảng đầu tiên là một đảng chính trị yêu nước có mục tiêu chung là chống thực dân Pháp xâm lược do lãnh tụ Nguyễn Thái Học cầm đầu. Đây là một đảng  phái "Quốc Gia" chân chính yêu nước Chống Pháp mà Không Chống Cộng. Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa ở Yên Bái và một số tỉnh miền Bắc năm 1930 thất bại, ông cùng 12 đồng chí bị giặc Pháp xử tử . Một số đảng viên trốn sang Trung Hoa, một số bị đày đi Nam Mỹ, nhà tù Côn Sơn, một số lén lút ẩn núp trong nước. Việt Nam Quốc Dân Đảng xem như tan rã ! Các đảng viên trong nước nhiều lần phục hồi đảng nhưng vì chia rẽ, mỗi người đi một hướng, không có lãnh đạo thống nhất từ trung ương, thậm chí xung khắc nhau và làm nội gián cho Pháp khiến bị tan rã thêm vài lần nửa xem như khánh kiệt ! Ngay trong nhà tù, các đảng viên cũng chia rẽ, nản chí, mỗi người đi một hướng, một số đông nghe sự tuyên truyền về lý thuyết Cộng Sản hấp dẫn của các cán bộ Cộng Sản ở tù chung, đã bỏ đảng tuyên thệ theo Cộng Sản ngay trong nhà tù như  Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Phương Thảo (tức tướng Nguyễn Bình), Trần Huy Liệu, Trương Dân Bảo...vân...vân... Đây là những cán bộ nòng cốt kiên trì và rất xuất sắc của VNQDĐ nhất là tướng Nguyễn Bình và cây bút lão luyện Trần Huy Liệu    

Một số đảng viên chạy thoát sang Trung Hoa thì cũng phân hóa thành nhiều nhóm như nhóm VNQDĐ của Tư Thương Mại, nhóm của Vy Chính Nam, Vũ Bá Liên ở Quảng Châu, nhóm của Vũ Hồng Khanh ở Vân Nam, Đại Việt Dân Chính của Nguyễn Tường Tam…Năm 1941 tại Liễu Châu tỉnh Quảng Đông,Trương Bội Công, Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh,Nghiêm Kế Tổ, Nông Kính Dầu thành lập "Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội" gọi tắt là Việt Cách. Nhưng vì óc địa vị,giành giựt quyền hành chức tước,quân phiệt, chia rẽ nhau, mỗi người là một sứ quân...nên không được lòng tư lệnh đệ tứ chiến khu Trương Phát Khuê của Trung Hoa Quốc Dân Đảng và hoạt động của hội thì rất kém cỏi. Có một điểm chung của các nhóm VNQDĐ và Việt Cách là ảnh hưởng chủ nghĩa “Quốc Gia” của Trung Hoa Quốc Dân Đảng của lãnh tụ Tưởng Giới Thạch, đối lập với chủ nghĩa Cộng Sản của Mao Trạch Đông. Cho nên các nhóm này muốn dùng thế lực của Trung Hoa Quốc Dân Đảng về Việt Nam tranh quyền với đảng Cộng Sản  của ông Hồ Chí Minh đang lãnh đạo toàn dân chống Nhật và thực dân Pháp.

     Trong khi đó ở trong nước, đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng của Trương Tử Anh thành lập năm 1939 gồm thành phần tư sản trí thức do Pháp đào tạo để Chống Cộng cho Pháp. Thấy thời cơ sắp đến, quân Nhật sắp bại trận và quân đồng minh sắp chiến thắng trong đó có Trung Hoa Quốc Gia của Tưởng Giới Thạch đang đóng đô ở Trùng Khánh. Trương Tử Anh cử một số đảng viên sang Trùng Khánh họp cùng các nhóm Việt Nam Quốc Dân Đảng để thống nhất hành động. Với sự giúp đỡ và cam kết của Thống Chế Tưởng Giới Thạch, phái đoàn Đại Việt Quốc Dân Đảng của Trương Tử Anh đã hội nghị cùng đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng của Vũ Hồng Khanh và Đại Việt Dân Chính của Nguyễn Tường Tam gọi là hội nghị Trùng Khánh tháng 5-1945 đồng ý thống nhất 3 đảng chọn đảng kỳ, đảng ca thành lập Mặt Trận Quốc Dân Đảng. Sau khi Nhật đầu hàng, Trung Hoa được đồng minh giao nhiệm vụ giải giới quân Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc. Việt Nam Quốc Dân Đảng  và Việt Cách ngày 9-9-1945 theo 200 ngàn quân Tàu Tưởng hợp sức cùng Đại Việt Quốc Dân Đảng ở trong nước dựa vào thế lực của quân Tàu  thiết lập một loạt các căn cứ suốt dọc từ Lào Cai đến Vĩnh Yên và đánh chiếm một số cơ sở của Việt Minh làm căn cứ, tranh giành chính quyền nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa mới tuyên bố độc lập được 7 ngày. Trước áp lực của 200 ngàn quân Tưởng, chủ tịch Hồ Chí Minh phải tổ chức cuộc Tổng Tuyển Cử để chia quyền cho các đảng phái gọi là Quốc Gia này. Được dân chúng ũng hộ gần như tuyệt đối, cụ Hồ đã thắng lớn. Cụ vẫn là chủ tịch nước nhưng phải nhường không 70 ghế cho các đảng phái Quốc Gia ở quốc hội , trong đó 50 ghế cho VNQDĐ và 20 ghế cho Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội.

-Ngày 24-2-1946 tại sứ quán Trung Hoa Quốc Gia ở Hà Nội, với sự chứng kiến của Tướng Tàu Tiêu Văn, Chính Phủ Liên Hiệp ra đời. Chủ tịch nước là Hồ Chí Minh. Quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng.

Chính Phủ Liên Hiệp Quốc Gia có những thành phần như sau:

-Chủ Tịch : Hồ Chí Minh

-Phó Chủ Tịch : Nguyễn Hải Thần

-Nội Vụ: Huỳnh Thúc Kháng

-Ngoại Giao: Nguyễn Tường Tam

-Quốc Phòng:Phan Anh

-Giáo Dục : Đặng Thái Mai

-Tư Pháp: Vũ Đình Hòe

-Thanh Niên:Dương Đức Hiền

-Thứ Trưởng Ngoại Giao:Nghiêm Kế Tổ

-Thứ Trưởng Canh Nông:Cù Huy Cận

*Quân sự ủy viên hội:

-Chủ Tịch: Võ Nguyên Giáp

-Phó Chủ Tịch : Vũ Hồng Khanh

Vua Bảo Đại, Cố Vấn Tối Cao của Chính Phủ.

       Tuy nhiên cái gọi là các đảng phái Quốc Gia này vẫn tìm mọi cách để lật đổ chính quyền Hồ Chí Minh. Như vụ Ôn Như Hầu, khi chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp dự hội nghị Fontainebleau thì ở trong nước các đảng phái Quốc Gia này chuẩn bị đánh cướp chính quyền. Tuy nhiên  nhờ cảnh giác trước,Võ Nguyên Giáp đã ngăn chận được cuộc chính biến . Với đầy đủ chứng cớ tài liệu lật đổ chính quyền hiện hữu, khiến cụ Huỳnh Thúc Kháng với cương vị đại diện nhà nước phải tống cổ bọn  "Quốc Gia" này ra khỏi chính phủ liên hiệp. Khi 200 ngàn quân Tàu Tưởng rút về nước, thì cái nhóm  đảng  "Quốc Gia" xôi thịt này cũng lủi thủi núp theo quân Tàu rời khỏi Việt Nam. Khi giặc Pháp tái chiếm miền Bắc và đưa ông vua bù nhìn bán nước Bảo Đại thành lập cái ngụy Quốc Gia lấy tên là "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam" với lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu hiện cho sự nô lệ và ô nhục thì Đại Việt Quốc Dân Đảng cùng với một số đảng khác và các giáo phái núp dưới  cái dù "Quốc Gia" của Bảo Đại do giặc Pháp dựng lên để mỵ dân và với lá bùa "Chống Cộng" cũng do giặc Pháp dựng lên để Ngu Dân và Chống Cộng cho Pháp. Cho tới thời giặc đạo Gia Tô Ngô Đình Diệm và quân phiệt Nguyễn Văn Thiệu cũng được trao truyền lá bùa Chống Cộng này để có lý do tồn tại của cái "Ngụy Quốc Gia"  tiếp nối từ thời Bảo Đại cùng với lá cờ vàng nô lệ ô nhục để tiếp tục Chống Cộng cho Mỹ và Vatican !!!

     Các đảng phái gọi là "Quốc Gia" này, sở dĩ  thất bại là vì không biết dựa vào lòng dân, không biết "Lấy Dân Làm Gốc", họ chỉ biết dựa vào thế lực ngoại bang, "Lấy Ngoại Bang Làm Gốc". Điều này rất nguy hiểm rất dễ bị ngoại bang lợi dụng và đi đến chỗ mất nước. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh điều đó. Các đảng phái "Quốc Gia" được thuận lợi nhiều thứ. Được nước Trung Hoa Quốc Gia của Tưởng Giới Thạch cùng phe là Quốc Gia  đối nghịch với Cộng Sản, làm bàn đạp và giúp đỡ. Một số đảng như Đại Việt Quốc Dân Đảng được Pháp ngầm nâng đỡ nhưng vẫn thua Việt Minh rất xa...Trong khi đó, ông Hồ Chí Minh hoàn toàn bị cô lập, vừa chống Pháp vừa chống Nhật vừa đề phòng nước Trung Hoa của Tưởng Giới Thạch ngay biên giới phía Bắc là kẻ thù địch. Liên Xô thì ở quá xa không giúp được một viên đạn. Còn Trung Hoa Cộng Sản của Mao Trạch Đông thì vẫn còn ở nơi rừng núi xa tít vùng Thiểm Tây heo hút và vùng Hoa Bắc, chưa có một cơ ngơi hy vọng nào đuổi được Tưởng Giới Thạch và cũng không giúp đỡ được một viên đạn !

Thế mà ông Hồ Chí Minh với Mặt Trận Việt Minh lấy sức mạnh của toàn dân làm gốc, lấy lòng yêu nước và ý chí bất khuất của dân tộc làm nòng cốt vẫn vừa chống Pháp vừa chống Nhật từ năm 1941 đến năm 1945. Khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, thì tiếp tục chống Pháp đến năm 1949. Việt Minh biết tự dựa vào sức mình là chính, vũ khí rất thô sơ chỉ là tầm vong vạc nhọn, một số súng đạn tự chế tạo hoặc cướp được của giặc. Thế mà giặc Pháp vẫn điên đảo mất ăn mất ngủ và chính trường Pháp liên tục sụp đổ. Cao ũy Đông Dương cũng nhiều lần phải thay đổi vì cuộc chiến bình định của giặc Pháp bị thất bại ! Nhưng rồi thời cơ lại đến, Trung Hoa Cộng Sản của Mao Trạch Đông đã đánh bại Tưởng Giới Thạch vào tháng 12-1949.  Súng đạn từ biên giới Hoa-Việt được tiếp tế khá dồi dào, Việt Minh càng mạnh lên gắp bội, khiến giặc Pháp hốt hoảng cấp bách cầu viện Mỹ.  Đế quốc Mỹ vội vã tiếp tế cho Pháp vô số súng đạn và tài binh,  hỗ trợ tối đa  đến 75% chiến phí cho Pháp. Nhưng cuối cùng giặc phải cũng bại trận nhục nhã !

(12) Thực dân Pháp đảo điên hốt hoảng - Lập kế mưu cứu vãn nguy tình-Quân cờ Bảo Đại bù nhìn- Chiêu bài “Chống Cộng” rập rình xôn xao      

Trước sự lớn mạnh của phong trào Việt Minh do chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, được sự ủng hộ của cả dân tộc vì nước đứng lên phá ách nô lệ xích xiềng giành lại độc lập tự do, giặc Pháp hoảng sợ, liền dùng ông vua bù nhìn Bảo Đại thành lập "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam" theo hiệp ước Élysée  ngày 8-3-1949 giữa Bảo Đại và Tổng Thống Pháp Vincent Auriol với chiêu bài "Chống Cộng" để mỵ dân và phá hoại phong trào kháng chiến Việt Minh . Ngày 28-4-1949 Bảo Đại mới thực sự về nước nhưng  còn ở lại Đà Lạt.

Phải đợi đến ngày 2-7-1949, Bảo Đại mới giải tán Chính Phủ Trung Ương Lâm Thời của Nguyễn Văn Xuân và thành lập nội các mới. Do đó có thể xem ngày 2 tháng 7 năm 1949 là ngày chính thức ra đời cái gọi là "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam" với lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Nội các mới gồm các thành phần :

-Bảo Đại: Quốc Trưởng kiêm Thủ Tướng

-Trung Tướng Nguyễn Văn Xuân (quốc tịch Pháp, được chính phủ Pháp thăng Trung Tướng ở Pháp): Phó Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng quốc phòng.

-Nguyễn Phan Long: Tổng Trưởng ngoại giao.

-Trần Văn Ân:Thứ Trưởng kinh tế, kế hoạch.

-Phan Huy Đán: Nội vụ

-Phan Huy Quát:Quốc gia giáo dục

-Nguyễn Tôn Hoàn: Thứ Trưởng thanh niên.

Ngày 12-7-1949 Bảo Đại ra mắt chính phủ mới ở Huế và ngày 16-7-1949 ra mắt ở Hà Nội.

Giặc Pháp với âm mưu xảo quyệt biến cuộc chiến tranh xâm lược thành một cuộc nội chiến Quốc Cộng đưa Bảo Đại về nước thành lập ngụy quyền Quốc Gia Việt Nam ngày 2 tháng 7 năm 1949 và đạo quân ngụy tay sai lấy tên là Quân Đội Quốc Gia được quốc hội Pháp chuẩn y ngày 11 tháng 5 năm 1950 do Việt gian Nguyễn Văn Xuân quốc tịch Pháp làm tổng trưởng quốc phòng .

Ngày xưa khi giặc Tàu nhà Minh muốn cướp nước Việt Nam, họ dùng chiêu bài mỵ dân là "Diệt Hồ phục Trần" dùng Việt gian Trần Thiêm Bình phong làm Vua, một số quan quân làm phản chạy theo giặc làm mất nước.Khi diệt xong Hồ Quý Ly, giặc Minh mới lộ rõ dã tâm lừa đảo để cướp nước.

Ngày nay, khi thấy phong trào Việt Minh quá mạnh được tuyệt đại đa số  người dân hưởng ứng thì giặc Pháp dựng lên chiêu bài Chống Cộng với ngụy quyền Quốc Gia do ông vua bù nhìn bán nước Bảo Đại làm Quốc Trưởng với lá cờ nô lệ là cờ vàng ba sọc đỏ để mỵ dân.

Giặc Pháp và Vatican cùng có chung quyền lợi và mục đích xâm lược, cùng hỗ trợ nhau đắc lực sát cánh bên nhau từ cơ sở nội gián, nội ứng, tình báo, đến lãnh vực tuyên truyền nhồi sọ, tiêm độc tố Chống Cộng vào não bộ của một bộ phận dân tộc Việt Nam để duy trì lâu dài ách nô lệ của giặc Pháp với chiếc thòng lọng Gia Tô siết cổ dân tộc Việt Nam của Vatican.

Do đó, Chống Cộng là Chống Cộng cho thực dân Pháp và  đế quốc Vatican hay đế quốc La Mã, bảo vệ thuộc địa lâu dài cho giặc Pháp, kéo dài sự nô lệ dân tộc, bảo vệ khối tài sản ruộng đất khổng lồ và nhiều tài nguyên khác mà giáo hội Gia Tô cùng giặc Pháp cướp đoạt của dân tộc Việt Nam. Như vậy chỉ có giặc cướp nước thực dân cùng tập đoàn tư bản Pháp liên minh cùng giặc Gia Tô Vatican là Chống Cộng để bảo vệ quyền lợi thuộc địa của họ. Còn Việt gian bản xứ, giặc nội thù bán nước, Chống Cộng là Chống Cộng cho giặc cướp nước thực dân Pháp và Vatican để được hưởng ân huệ do giặc cướp nước ban cho như chức tước địa vị danh vọng tài sản ruộng đất... Trong khi đó, tuyệt đại đa số dân tộc Việt Nam thời nô lệ giặc Pháp 95%  là vô sản là bần cùng bị bóc lột tận xương tủy không có gì để mất và họ đã chạy theo Việt Minh để kháng chiến giành lại độc lập dân tộc, giành lại quyền làm người, giành lại ruộng đất tài nguyên đất nước từ trong tay bọn cướp nước và Việt gian bán nước. Người dân đã theo Việt Minh Cộng Sản kháng chiến để giành độc lập dân tộc và quyền làm người.

Do đó chiêu bài Chống Cộng do giặc Pháp và Vatican tuyên truyền hoàn toàn thất bại.Chỉ có thành phần Việt Gian bán nước phản quốc vong nô, vong bản làm tay sai thực dân đế quốc hưởng ứng,còn tuyệt đại đa số dân chúng yêu nước đi theo phong trào Việt Minh kháng chiến dưới sự lãnh đạo anh minh của chủ tịch Hồ Chí Minh đánh đuổi giặc Pháp giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ lầm than suốt 100 năm đầy tủi nhục. Sự bại trận nhục nhả của giặc Pháp ở Điện Biên Phủ với hiệp định Genève 1954 và cuộc tháo chạy nhục nhã của ngụy quân Việt Nam Cộng Hòa ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã chứng minh hùng hồn điều đó.

(13) Rước Bảo Đại quần thần về nước
Dựng triều ngai, chức tước vinh hoa
Lập ra "Chính Phủ Quốc Gia"
"Cờ vàng ba sọc" ngụy tà hư danh

Giặc Pháp cố tình tạo ra hai phạm trù "Quốc Gia" và "Cộng Sản" như là hình thức một cuộc nội chiến với lằn ranh "Quốc-Cộng" giữa người Việt với người Việt, giữa cái gọi là "Chính Nghĩa Quốc Gia Tự Do" và "Cộng Sản Độc Tài Nô Lệ Nga Tàu". Từ một cuộc chiến xâm lược của thực dân đế quốc cướp nước và một dân tộc nô lệ lầm than biến thành một cuộc chiến tranh "Ý Thức Hệ" giữa chủ nghĩa Cộng Sản và Đế Quốc Tư Bản của một dân tộc còn đang dưới ách nô lệ của giặc cướp nước ! Dân tộc Việt Nam đang đánh đuổi giặc cướp nước ngoại xâm giành độc lập dân tộc, bỗng nhiên trở thành cuộc nội chiến người Việt giết người Việt dưới sự chỉ đạo,điều khiển và lệ thuộc về mọi mặt của giặc cướp nước và giặc cướp nước bỗng nhiên trở thành người bạn đồng minh thân tín !!! Cái lý lẽ ngang ngược này là một quốc sách "Ngu Dân" thâm độc của thực dân đế quốc. Nó là cái nọc độc hiểm ác và vô cùng gian xảo mà thực dân Pháp tiêm vào não bộ cho ngụy quyền Bảo Đại và đám gia nô bán nước được tăng cường thêm độc tố dưới thời đế quốc Mỹ với giặc Gia Tô Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu. 

        Cũng như chất độc màu da cam dioxin do đế quốc Mỹ rải khắp miền Nam sinh ra quái thai, dị tật di hại đến nòi giống dân tộc Việt Nam, nọc độc "Chống Cộng cho thực dân Pháp, Chống Cộng cho đế quốc Mỹ và Chống Cộng cho đế quốc Vatican" chẳng những làm cho hàng triệu người chết, đất nước bị chia cắt, bom đạn ngoại bang giày xéo quê hương tan nát mà ngày nay nó còn vẫn còn ô nhiễm trong não bộ của một số tàn dư cờ vàng cực đoan  hải ngoại với đầu óc và tâm thần bại liệt tiếp tục chống phá đất nước...

         Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo anh minh của chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam, giặc Pháp đã thảm bại nhục nhã; rồi Mỹ cút Ngụy nhào....Dân tộc Việt Nam đã giành chiến thắng vẽ vang, độc lập tự chủ và thống nhất đất nước, xóa tan 100 năm nô lệ, bắt đầu thời đại vàng son của dân tộc Việt Nam : Thời đại Hồ Chí Minh. Cái nọc độc "Chống Cộng cho thực dân Pháp, Chống Cộng cho đế quốc Mỹ cũng như Chống Cộng cho Vatican" hoàn toàn thất bại nhục nhã và vô hiệu hóa. Tuy ngày nay một số tàn dư cờ vàng bại não vẫn điên cuồng gào thét đánh phá đất nước tiếp tục "Chống Cộng", nhưng chúng chỉ là đám giặc cỏ băng hoại không có thực lực, đại khối dân tộc không cần phải ra tay chỉ cần cảnh giác và cô lập chúng …

       Còn cái phạm trù "Quốc Gia" mà giặc Pháp cố nhào nặn ra và đặt tên cho cái ngụy quyền tay sai Bảo Đại và đám gia nô vong bản với lá cờ vàng ô nhục để cái tập đoàn bán nước này có chút danh chính ngôn thuận và chỗ đứng trong lòng dân tộc...Nhưng cái ngụy từ "Quốc Gia" khốn nạn này trong cái "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam" do giặc Pháp thành lập với ngụy quyền Bảo Đại chẳng lừa được đại khối dân tộc yêu nước đang đồng hành với chủ tịch Hồ Chí Minh kháng chiến đánh đuổi giặc cướp nước. Cái "Quốc Gia" này không có trong thực tế mà chỉ là thuộc địa của giặc Pháp được sơn lớp Quốc Gia giả hiệu để mỵ dân. Thực chất của cái "Quốc Gia" đó là một đất nước nô lệ, vô cùng nhục nhã...là một "Quốc Gia ảo" hay "Ngụy Quốc Gia" do những tên giặc tay sai ngoại bang bán nước đứng đầu, hoàn toàn không có thực quyền...

     Trong ba yếu tố căn bản tạo thành Quốc Gia : lãnh thổ, dân tộc và chính quyền thì cả ba đều là ngụy danh .

    -Thứ nhất: Về lãnh thổ, đây là thuộc địa của thực dân Pháp (La colonie francaise).Giặc Pháp tự ý chia cắt thành nhiều mảnh : Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Tây Kỳ, Liên Bang Thái, Nam Kỳ Quốc, nước Thổ, nước Nùng...v..v.....

    -Thứ hai:Về dân tộc, dân tộc Việt Nam chỉ là nô lệ, không có thực quyền làm chủ đất nước, không được tự do đi lại, bị chèn ép, áp bức, giết chóc, ngục tù không cần xét xử...

    -Thứ ba : Về chính quyền, không có chính quyền. Thực dân Pháp là chủ thể chính quyền, ngụy quyền Bảo Đại do Pháp dựng lên chỉ là bù nhìn không có thực quyền, chỉ thi hành lệnh từ thực dân Pháp bảo vệ quyền lợi cho giặc cướp nước, không vì lợi ích dân tộc.. 

Như vậy cái gọi là "Quốc Gia" dưới thời thực dân Pháp với ngụy quyền Bảo Đại cũng như cái "Quốc Gia" dưới thời đế quốc Mỹ với ngụy quyền Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu đồng loại là "Quốc Gia ảo" không có thật hay chính xác tên của nó là "Ngụy Quốc Gia". Đám giặc bán nước cờ vàng thời thực dân  Pháp và đế quốc Mỹ thường dùng ngụy từ như "Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản" thì thật là sự "bần cùng về trí não" của những kẻ bán nước vong bản với đầu óc bại liệt không còn lý trí !

    -Cái "Quốc Gia" do Bảo Đại làm Quốc Trưởng với "lá cờ vàng ba sọc đỏ" chính là cái "Quái Thai" do giặc Pháp đẻ ra để "Ngu Dân" và lừa đảo dân chúng và dư luận thế giới. Nó hoàn toàn không có chính nghĩa, chỉ là con ngáo ộp biểu hiện cho sự nô lệ ngoại bang và sự dối trá gian xảo của thực dân Pháp cướp nước và bè lũ Việt gian bán nước do giặc Pháp đào tạo. Giặc Pháp hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam cả trăm ngàn quân với đủ mọi màu da như lính Lê Dương (Légion), Algérie, Maroc, Congo, Sénégal, Tunisie...đây không phải là những quốc gia đồng minh của Pháp, mà chính là những đoàn quân đánh thuê nô lệ từ những thuộc địa của Pháp ở Phi Châu. Đạo quân này rất dã man tự do bắn giết, hảm hiếp, đốt nhà nhân dân Việt Nam thì làm sao gọi tự do dân chủ, trong khi Việt Minh đang bảo vệ làng xóm và người dân,  đồng hành với dân tộc lo chống giặc ngoại xâm !!!

       Ngụy quân, ngụy quyền Bảo Đại không có thực quyền, do giặc Pháp đào tạo và xây dựng dưới sự điều khiển của giặc Pháp để bắn giết và đàn áp người dân thì làm sao gọi là có chính nghĩa ? Mọi việc từ quốc phòng, nội an, kinh tế, tài chánh, thuế vụ, ngoại giao, giáo dục...đều do giặc Pháp nắm giữ, thì làm sao gọi là độc lập ? Như vậy tuyệt đại đa số dân chúng không theo cái "Quốc Gia ngáo ộp" của ông vua bán nước Bảo Đại đã chạy theo Việt Minh Cộng Sản dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh đánh đuổi giặc cướp Pháp và bè lũ bán nước giành độc lập dân tộc đều là "Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản" hay sao ? Đúng là luận điệu ngu dốt của giặc bán nước cờ vàng bị bại não do thực dân đế quốc nhồi sọ để phản lại dân tộc tổ quốc !

        Như vậy đây không phải là một cuộc nội chiến với lằn ranh "Quốc-Cộng", mà bản chất là một cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân đế quốc với "Bình mới rượu củ" ! Cũng cái đám thực dân tàn ác cướp nước từng chặt đầu Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí, sát hại các anh hùng dân tộc Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trung Trực,Trương Công Định...tra tấn, thủ tiêu, tù đày hàng chục ngàn chiến sĩ yêu nước...nay bỗng chốc trở thành người bạn đồng minh thân thiết giúp dân tộc Việt Nam tiêu diệt Cộng Sản vô thần !!! Cũng cái tập đoàn Việt gian bán nước hợp tác với giặc ngoại xâm, tội đồ dân tộc, từng theo lệnh quan thầy làm chó săn cho giặc cướp nước tàn sát đánh đập dân tộc Việt Nam...bỗng chốc trở thành chính quyền "Quốc Gia'' với chính nghĩa tự do !!! Rõ ràng đây là "Ngụy Quốc Gia" với lớp võ bọc bên ngoài "Ý Thức Hệ" với lằn ranh Quốc-Cộng do thực dân đế quốc dựng lên cho bè lũ Việt gian bán nước để mỵ dân, lường gạt và lừa đảo!

Ngày nay nơi hải ngoại, cái món hàng giả "Ý Thức Hệ" và cái "Lằn Ranh Quốc-Cộng"  lừa mỵ này do thực dân  đế quốc xâm lược vẽ ra và tiêm vào não bộ của đám Việt gian tay sai bán nước...vẫn còn được đám tàn dư Cờ Vàng đem ra sử dụng và đánh bóng nó để tiếp tục "buôn hận thù, bán hàng giả" và chạy tội bán nước, tay sai ngoại bang, tội đồ của dân tộc !

     Ngoài một số Việt gian bán nước,bọn cường hào ác bá, quan lại phong kiến và một số lai căng vong bản, tuyệt đại đa số người dân Việt Nam không bị mắc lừa. Họ hướng về chủ tịch Hồ Chí Minh anh dũng kháng chiến cứu nước đi đến thắng lợi Điện Biên Phủ. Chiêu bài “Quốc Gia Chống Cộng”  do giặc Pháp đẻ ra để đầu độc dân tộc Việt Nam đã thất bại  hoàn toàn với hiệp định Genève 1954 trả lại độc lập cho dân tộc Việt Nam !!!

         -Còn cái "Quốc Gia" dưới thời Ngô Đình Diệm đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa chỉ là sự tiếp nối của cái "Quốc Gia" nô lệ dưới thời thực dân Pháp và ngụy quyền bù nhìn bán nước Bảo Đại với "lá cờ vàng ba sọc đỏ" ô nhục. Chỉ khác là chủ thể thực sự của cái "Quốc Gia" thời Diệm là đế quốc Mỹ, còn chủ thể của cái "Quốc Gia" thời Bảo Đại là thực dân Pháp. Cái "Quốc Gia" dưới thời đệ nhị Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu thì cũng là cái "Quái Thai" di truyền từ Bảo Đại đến Ngô Đình Diệm.  

*** Cả ba "triều đại" từ Bảo Đại đến Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu đều là "Ngụy Quốc Gia" hay "Quốc Gia ảo" không có chủ quyền. Thực dân, đế quốc rất thâm độc, gian xảo biết cách trồng người và dụng người. Cái "Quốc Gia" mà giặc cướp nước dựng lên cho cả ba triều đại với cả ba nhân vật  cầm đầu đều nổi tiếng là Việt Gian bán nước. Thực dân đế quốc dùng những tội đồ dân tộc phản quốc lừng danh đứng đầu cái "Ngụy Quốc Gia" đó từ cái "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam" thời Bảo Đại cho đến đệ nhất "Việt Nam Cộng Hòa"  thời Ngô Đình Diệm và đệ nhị "Việt Nam Cộng Hòa" thời Nguyễn Văn Thiệu.

    I- Triều đại thứ nhất :"Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam"thời thực dân Pháp và ngụy quyền Bảo Đại:

Bảo Đại lúc 8 tuổi làm con nuôi Khâm Sứ  Charles, một phán quan của Vatican ở Huế, được đưa sang Pháp huấn luyện dạy dỗ từ nhỏ đến 19 tuổi khi vua Khải Định mất giặc Pháp cho nối ngôi vua cha,  đặt ông lên làm Quốc Trưởng. Nhật đầu hàng đồng minh, ông Hồ Chí Minh giành được chính quyền lãnh đạo đất nước, Bảo Đại giao ấn kiếm, ngọc tỉ cho Cụ Hồ, làm công dân Vĩnh Thụy của một quốc gia độc lập. Cụ Hồ tha tội phản quốc, đặt ông làm Cố Vấn Tối Cao như cương vị Quốc Trưởng của một quốc gia độc lập cho xuất dương đi Trùng Khánh (thủ đô kháng chiến chống Nhật của Tưởng Giới Thạch) để vận động ngoại giao với quốc tế nhìn nhận nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" độc lập vừa mới thành hình. Ở Hồng Kông, ông phản bội Cụ Hồ được Pháp đưa về Việt Nam thành lập "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam” và "lá cờ vàng ba sọc đỏ"   để "Chống Cộng cho Pháp và Vatican" với hiệp định Élysée ngày 8-3-1949.  Nội các mới của cái chính phủ bù nhìn này được chính thức thành lập ngày 2-7-1949.

Trước đây, từ hội nghị sơ bộ 6-3-1946 giữa cụ Hồ và Pháp mà hai bên cùng có lợi. Đối với cụ Hồ, cái lợi thứ nhất là :đuổi được 200 ngàn quân Tưởng một hiểm họa lớn cho dân tộc. Thứ hai là :đuổi được bè phái  Quốc Dân Đảng vây cánh của Tàu Tưởng tranh giành quyền hành dựa vào thế lực của Tàu, âm mưu lật đổ chính quyền Hồ Chí Minh  giống như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống ngày xưa.Thứ ba: Mua thời gian để chuẩn bị lực lượng, hậu cần, vũ khí, nhân lực, tài binh và các chiến khu chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Đối với Pháp, cái lợi thứ nhất là đuổi được 20 vạn quân Tàu gây trở ngại cho Pháp mưu đồ tái chiếm miền Bắc sau này. Cái lợi thứ hai là chiếm được một số cứ điểm làm bàn đạp tấn công phủ đầu Việt Minh  khi có đủ sức. Thứ ba là mua thời gian đợi quân tăng viện từ mẫu quốc gửi sang. Từ hội nghị sơ bộ này Pháp hứa trả độc lập cho Việt Nam với những hội nghị tiếp theo. Nhưng sau cùng hội nghị Fontainebleau diển ra ở Paris thất bại vì Ông Hồ cứng rắn không chấp nhận những điều lệ có tính cách bán nước, quyết giành độc lập dân tộc.

Chèn ép Hồ Chí Minh không được, giặc Pháp quay sang dùng lá bài Bảo Đại, một ông vua bù nhìn dễ dạy do Pháp đào tạo đang bị thất sũng đang ở Hồng Kông. Giặc Pháp gỡ được nước cờ bí khi quay sang dùng con bài "Bảo Đại" với lá bùa "Chống Cộng" để chiêu dụ dân chúng bỏ kháng chiến, bỏ Hồ Chí Minh về với Bảo Đại. Thế là Pháp rước Bảo Đại về nước ký hiệp định Hạ Long ngày 5-6-1948 giữa Bảo Đại và Bollaert trên chiếc tàu chiến Duguay Trouin với chiếc bánh vẽ : "Công nhận Việt Nam độc lập trong Liên Hiệp Pháp". Sau đó Bảo Đại qua Pháp ký với Tổng Thống Pháp Vincent Auriol hiệp định Élysée ngày 8-3-1949  ra đời cái bánh vẽ "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam” với "lá cờ vàng ba sọc đỏ".

        Đây là lần bán nước thứ ba của Bảo Đại. Ông và giặc Pháp là "Tổ" của cái " Ngụy Quốc Gia" và "lá cờ vàng ba sọc đỏ" ô nhục của lịch sử dân tộc Việt Nam.

    II-Triều đại thứ hai: đệ nhất "Việt Nam Cộng Hòa" thời đế quốc Mỹ và ngụy quyền Ngô Đình Diệm:     

  Ngô Đình Diệm gốc làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy,tỉnh Quảng Bình thuộc gia đình quan lại phong kiến có truyền thống theo đạo Gia Tô La Mã lâu đời. Ở thế kỷ 17 các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha đã cải đạo dòng họ ông và tên thánh của ông là Joan Batista. Diệm từ nhỏ theo học trường dòng, nhưng sau bỏ trường vì không chịu đựng được những quy luật khắc khe. Sau này học ở trường Hậu Bổ Hà Nội, một trường nổi tiếng của người Pháp để đào tạo công chức người Việt. Cha ông là Ngô Đình Khả từng được các cố đạo La Mã đưa sang Penang (Mã Lai) học tập,được Pháp cho làm quan võ đại thần dưới triều vua Đồng Khánh. Khả là tay sai rất đắc lực của giặc Pháp cùng với Nguyễn Thân dẫn lính đạo đi lùng sục tàn sát các nghĩa quân kháng chiến của cụ Phan Đình Phùng vùng Nghệ An, Hà Tĩnh. Khả  cho đào mồ cụ Phan đốt xác trộn với thuốc súng bắn xuống sông Lam Giang để trả thù cho nhiều lần trước bị thất bại. Diệm cũng thế, nỗi tiếng tàn ác và cuồng đạo không thua cha là Ngô Đình Khả. Khi làm tri phủ ở Phan Thiết khoảng năm 1930-1931 Diệm giúp Pháp tàn sát phong trào nông dân nổi dậy tại đây. Diệm có sáng kiến tra tấn tù nhân để khai thác bằng cách trói tù nhân ngược hai tay sau lưng thanh ghế, mặt ghế có khoét một lỗ ngay chỗ hậu môn rồi đốt đèn cầy bên dưới hậu môn để tra tấn tù nhân. Diệm rất ghét Cộng Sản cho đây là những nông dân theo Cộng Sản. Sau này khi  được Mỹ đưa về cướp miền Nam, Diệm còn có những trò tra tấn tù Cộng Sản dã man hơn bằng cách liệng vào hầm acid thủ tiêu cả xác chết, cưa chân, trùm bao bố liệng xuống sông, nhốt vào những hầm sâu thiếu dưởng khí rải bột vôi xuống khiến tù nhân nghẹt thở và mù mắt trong những hầm sâu gọi là chuồng cọp, thủ tiêu hàng loạt bằng cách tẩm thuốc độc vào thức ăn ,dùng máy chém của giặc Pháp để lại chặt đầu Cộng Sản...Em Diệm là Ngô Đình Cẩn với biệt danh là bạo Chúa miền Trung cũng nổi tiếng cuồng đạo và tàn ác dã man trong việc tra tấn tù Cộng Sản trong địa ngục chín hầm ở Huế... Chính Cẩn đã bị đám quân ngụy tay chân của Cẩn xử bắn !

Giữa hai thế lực thống trị Việt Nam là thực dân Pháp và đế quốc Gia Tô La Mã Vatican tuy là hai anh em sinh đôi nhưng luôn tranh chấp nhau vì quyền lợi. Đế quốc Vatican luôn là người dẫn đầu mang cây THẬP GIÁ đi truyền đạo trước, làm gián điệp, tình báo dò xét đường đi nước bước, xây dựng một đạo quân thứ năm gồm các con chiên người bản xứ trung thành tuyệt đối làm nội ứng. Thực dân sau đó chỉ có việc mang súng đạn tàu chiến trực tiếp xâm lăng rất dễ dàng. Xem " Thập Giá và Lưỡi Gươm", sách của linh mục Trần Tam Tĩnh, viện sĩ viện hàn lâm Montréal, Canada và cuốn "Đạo Thiên Chúa và Chủ Nghĩa thực dân tại Việt Nam", luận án Tiến Sĩ quốc gia khoa học chính trị đại học Paris của Tiến Sĩ Cao Huy Thuần.

     Nếu cha Diệm là Ngô Đình Khả, giặc Gia Tô phản quốc có công lớn với giặc Pháp được Pháp đem vào triều vừa khống chế theo dõi vừa cố vấn vua Đồng Khánh  thì Diệm cũng nuôi giấc mộng  mưu  Bá đồ Vương, mưu sĩ  bất tín và độc ác hơn  cả cha mình. Diệm muốn nắm lấy cả cơ đồ, Gia Tô hóa và hiến dâng Miền Nam cho đế quốc La Mã Vatican, làm sứ mạng giúp Vatican tàn sát hết Cộng Sản và xóa tên các tôn giáo khác tại Việt Nam ! Diệm được may mắn thăng quan tiến chức liên tục và mau lẹ không phải là do khả năng xuất chúng hơn người mà phần lớn là do quan đại thần Gia Tô Nguyễn Hữu Bài nâng đỡ và thăng tiến cho Diệm . Bài bấy giờ là phụ chính trong triều có nhiều quyền hành được người Pháp rất trọng dụng và tin cậy vì Bài là một tín đồ Gia Tô rất cuồng nhiệt . Người Pháp cho Bài làm cố vấn cả hai đời vua Đồng Khánh và Thành Thái.  Bài dạy dỗ Diệm khi còn nhỏ coi như con đẻ do có mối quan hệ thông gia gần gũi : anh của Diệm, Ngô Đình Khôi Tổng Đốc tỉnh Quảng Nam, là con rể của Bài... Ngày 8 tháng 4 năm 1933, vua Bảo Đại cải tổ nội các dùng 5 thượng thư mới là Phạm Quỳnh,Thái Văn Toàn, Hồ Đắc Khải,Ngô Đình Diệm và Bùi Bằng Đoàn thay thế 5 thượng thư cũ già yếu như Nguyễn Hữu Bài, Tôn Thất Đàn, Phạm Liệu, Võ Liêm và Vương Tứ Đại. Diệm được vua Bảo Đại phong chức Thượng Thư Bộ Lại.

       Nhưng về sau, Diệm đụng phải Phạm Quỳnh đại diện cho thế lực của thực dân Pháp trong triều đình, còn Diệm đứng đầu cho thế lực của Vatican. Hai bên tranh chấp nhau, Diệm thua cuộc bị Pháp loại ra khỏi triều đình. Giữa lúc đó đệ nhị thế chiến xãy ra, mẫu quốc Pháp bị Đức chiếm đóng, thống chế Pétain đầu hàng Đức, đế quốc Nhật ở Á Châu đang lên và giặc Pháp ở Đông Dương trở nên suy yếu. Diệm đánh hơi được thời thế nên đón gió trở cờ, sẳn đang bị Pháp cách chức nên rất căm tức phản bội Pháp. Diệm liên lạc với tổ chức của Cường Để và đế quốc Nhật.

Thời kỳ 1942-1944, Diệm tham gia, thành lập và lãnh đạo Đại Việt Phục Hưng Hội dựa Nhật chống lại Pháp với thành phần nòng cốt là một ít quan lại, linh mục,cảnh sát, và lính khố xanh bản xứ ở Trung Kỳ. Nhưng vì tổ chức quá lỏng lẽo, không có kinh nghiệm, chưa làm gì được thì mật thám Pháp đã biết, phá vỡ tổ chức và bắt Diệm ở Phú Cam. Anh Diệm, Giám Mục Ngô Đình Thục ở Vỉnh Long phải viết thư kể rõ công lớn của người cha đầu đàn Ngô Đình Khả từng trung thành tuyệt đối, vào sanh ra tử đánh bại nghĩa quân bản xứ giúp Pháp xâm lược Việt Nam thàng công để xin Pháp ân xá cho Diệm. Tuy nhiên lá thư cầu xin ân xá của Thục vô hiệu quả. Nhớ hiến binh Nhật can thiệp, và đưa Diệm về trú tại lãnh sự Nhật tại Huế..

        Biết rằng khi đảo chánh Pháp, Nhật sẽ đưa Cường Để về nước chấp chánh thì chiếc ghế Thủ Tướng chắc chắn sẽ nằm trong tay Diệm. Nhưng Diệm đã bị hố vì tính sai nước cờ. Nhật không dùng Cường Để vì đã xa Việt Nam gần 40 năm vây cánh trong nước không còn nhiều. Nhật dùng Bảo Đại cho làm Quốc Trưởng và Thủ Tướng là Trần Trọng Kim, thế là Diệm bị thất sũng hoàn toàn.   

       Tuy nhiên thời thế biến đổi quá nhanh, chưa đầy 6 tháng thì Nhật bị Mỹ dội hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki phải đầu hàng quân Đồng Minh. Tới phiên Bảo Đại bị thất sũng !

        Đã có sẳn lực lượng Việt Minh đông đảo hùng mạnh và tinh nhuệ được tổ chức chặt chẻ trên toàn quốc,  Hồ Chí Minh bắt mạch đúng thời cơ cùng toàn thể dân chúng cả nước đứng lên làm cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 cướp chính quyền từ trong tay giặc cướp Nhật thành công và tuyên bố thành lập nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”  độc lập tự do hạnh phúc ngày 2 tháng 9 năm 1945 !!! Trước đó vài ngày, ngày 25 tháng 8 năm 1945, vua Bảo Đại thoái vị, trao ấn kiếm và ngọc tỉ cho Chủ Tịch Hồ Chí Minh và tuyên bố :"Tôi thà làm công dân một nước độc lập hơn là làm vua một nước bị trị".

Diệm cùng một số người thân trong gia đình (trừ Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn) bị Việt Minh bắt ở Tuy Hòa tỉnh Phú Yên và bị dẫn độ ra Bắc. Trên đường đi du kích Việt Minh đã xử bắn anh của Diệm là Ngô Đình Khôi (tổng đốc tỉnh Quảng Nam) cùng con trai Ngô Đình Huân. Lý do là : Khôi và Huân đã bí mật liên lạc với Nhật và Pháp để chống lại Việt Minh. Khôi khuyên Bảo Đại đừng thoái vị , vì Khôi đã tích trữ được một kho vũ khí và Huân thì đang bí mật giữ liên lạc giữa triều đình Huế và quân đội Nhật. Quân Nhật sẳn sàng tiếp ứng bảo vệ Bảo Đại chờ quân Pháp nhảy dù đổ bộ tái lập lại chính quyền Pháp ở Huế. Tuy nhiên Bảo Đại không nghe lời Khôi và đơn vị biệt kích Pháp nhảy dù xuống phía Tây thành phố Huế bị Việt Minh bắt sống toàn bộ với đầy đủ tài liệu tịch thu được cho thấy nhóm biệt kích này có nhiệm vụ liên lạc với các quan lại bản xứ trong đó có Ngô Đình Khôi để lập lại chủ quyền của Pháp ở Đông Dương. Vì thế, Việt Minh đã xử bắn Khôi và Huân mưu đồ phản quốc làm nội ứng cho giặc. Còn Diệm tiếp tục bị dẫn độ ra Hà Nội, Cụ Hồ thấy Diệm có chút tinh thần chống Pháp, nhưng tư tưởng thì quá ấu trỉ dại dột khi theo Nhật để chống lại Pháp vì Nhật cũng là tên đế quốc độc ác không thua gì thực dân Pháp. Và hiện giờ thì Nhật đã đầu hàng, Diệm như rắn mất đầu không làm gì được, nên Cụ Hồ lấy lòng nhân đạo tha chết, thả cho Diệm được tự do ! Ngô Đình Nhu cũng bị Việt Minh bắt, nhưng sau đó cũng được thả...

        Khi giặc Pháp trở lại tái chiếm Đông Dương vì khí thế của Việt Minh quá mạnh được tuyệt đại đa số dân chúng ủng hộ, Giặc Pháp tung ra chiêu bài Chống Cộng và ngầm nuôi dưởng, che chở, khuyến khích cho ra đời Mặt Trận Quốc Gia gồm một số đảng chính trị và các giáo phái làm đối trọng với lực lương Việt Minh ,điển hình là đảng Đại Việt của Nguyễn Tôn Hoàn và các giáo phái Hoà Hảo, Cao Đài giúp Pháp chống lại Việt Minh... Về phần Diệm, sau khi được Cụ Hồ thả về và khi giặc Pháp trở lại tái chiếm Việt Nam, năm 1947, Diệm liên kết chặt chẻ với Đại Việt Quốc Dân Đảng, chủ tịch đảng là Gia Tô Nguyễn Tôn Hoàn một lãnh tụ Thiên Chúa Giáo ở Nam Bộ. Mặt ngoài là chống Pháp, nhưng không  hề bị giặc Pháp bắt bớ tù đày như cán bộ Việt Minh. Mặt Trận Quốc Gia không chống Pháp chỉ chống Việt Minh. Việt Minh là một phong trào yêu nước giành độc lập có năng lực và hiệu quả mà thực dân Pháp rất nể sợ tìm mọi cách để  cô lập và tiêu diệt để không những duy trì chế độ nô lệ lâu dài ở ba nước Đông Dương mà còn sợ Việt Minh làm ảnh hưởng đến hàng chục thuộc địa của Pháp ở Phi Châu nổi lên chống Pháp giành độc lập.!!! Thấy Việt Minh ngày càng mạnh không làm gì được. Sợ bị giết , năm 1950, Diệm vào Vỉnh Long theo anh là Giám mục Ngô Đình Thục đi Vatican rồi sang Nhật gặp hoàng thân Cường Để , sang Mỹ, sang Pháp vận động ráo riết nhưng không thành công. Cuối cùng trở lại Mỹ sống lưu vong chờ thời trong các chủng viện Gia Tô ở New York Hoa Kỳ.

Trong thời gian lưu vong hải ngoại Diệm lăng xăng ngược xuôi cầu cạnh ngoại bang nhưng chỉ được tiếp đoán một cách lạnh nhạt. Trong thời gian ở Nhật, Diệm và Giám Mục Thục xin gặp tướng Mỹ Douglas MacArthur nhưng MacArthur tỏ ra không muốn tiếp và không ũng hộ hai anh em Diệm. Tháng 9 năm 1950 Diệm chạy sang Mỹ, Diệm cũng không gây được một ấn tượng nào, viên chức ngoại giao Mỹ nhận xét "Diệm chỉ lo việc cá nhân thay vì giải quyết chuyện phức tạp của đất nước". Tháng 10 năm 1950 Diệm bay sang Vatican và Paris cầu xin Giáo Hoàng Pius 12 vận động với Pháp và Bảo Đại cho Diệm về làm Thủ Tướng của cái gọi là Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam bù nhìn do Pháp dựng lên, nhưng Pháp và Bảo Đại từ chối ! Thất bại, Diệm lại chạy sang Mỹ hai năm liên tiếp lưu trú trong các trường dòng Lakewood ở New Jersey và  Ossining ở New York. Diệm dùng đủ mọi cách tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền Eisenhower nhưng cũng vô ích !  May mắn cho Diệm, trong thời gian này Diệm gặp được Hồng Y Spellman, cha đỡ đầu  trong sự nghiệp chính trị của Diệm. Qua trung gian của Spellman, Diệm tranh thủ gặp được dân biểu Walter H. Judd, thượng nghị sĩ Mike Mansfield, nhất là thượng nghị sĩ John F. Kennedy mà sau này là Tổng Thống Mỹ và một vài nhân vật cao cấp CIA. Sau đó Diệm được ở ẩn trong các chủng viện lớn như Maryknoll, Lakewood nằm chờ cuộc cờ Hoa Kỳ và Vatican sẽ sắp đặt cho Diệm trở về Việt Nam đạt mộng Vương Hầu với điều kiện phải Chống Cộng cho Hoa Kỳ và Vatican, Ki-Tô hóa miền Nam Việt Nam. Sử gia Mỹ John Cooney viết:"Tuy rằng không có mấy người biết điều này, Hồng Y Spellman đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên sự nghiệp chính trị của một người đã ở một trường dòng ở New York trước đây, vừa trở thành Thủ Tướng của miền Nam Việt Nam : Ngô Đình Diệm. Ở Diệm. Spellman nhìn thấy những đặc điểm mà ông ta muốn có trong mọi chính khách : Công giáo nồng nhiệt và Chống Cộng điên cuồng".

Thế rồi ở chiến trường Đông Dương, Việt Minh đã đánh bại thực dân Pháp trên khắp các mặt trận và giặc Pháp đã đầu hàng ở Điện Biên Phủ làm chấn động thế giới. Hiệp định Genève được ký kết ngày 20 tháng 7 năm 1954. Tạm thời lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới để hai bên rút quân giữa quân Việt Minh và quân Liên Hiệp Pháp. Hai năm sau tức năm 1956 sẽ tổ chức cuộc Tổng Tuyển Cử giữa Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Vua Bảo Đại để thống nhất đất nước. Nhận thấy rằng Bảo Đại không thể nào thắng nổi Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng Tuyển Cử được tổ chức vào năm 1956 với điều khoản được ghi rõ trong bản hiệp định Genève để thống nhất đất nước. Khi đó, Việt Nam thống nhất, khối Cộng Sản sẽ càng mạnh thêm và có thể có phản ứng dây chuyền Domino làm sụp đổ hàng loạt các nước Đông Nam Á trở thành những quốc gia Cộng Sản, Mỹ và các đế quốc tư bản phương Tây sẽ mất đi nhiều quyền lợi kinh tế. Do đó, con bài Ngô Đình Diệm, một Gia Tô cuồng đạo và cuồng nhiệt Chống Cộng được Mỹ sử dụng để cướp miền Nam làm tiền đồn Chống Cộng cho Mỹ và Vatican. Được Mỹ, Pháp và Vatican sắp đặt, Bảo Đại bị ép buộc phải phong Diệm làm Thủ Tướng rồi Diệm được Mỹ đưa về miền Nam thực hiện kế hoạch của Mỹ qua tay trùm tình báo CIA  khét tiếng là Edward Geary Landsdale . Landsdale mở chiến dịch tâm lý chiến phá hoại hiệp định Genève, xúi giục dân miền Bắc di cư vào Nam ủng hộ Diệm, tổ chức xúi giục giáo dân Gia Tô nổi loạn ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) lấy cớ Cộng Sản đàn áp tôn giáo, khủng bố không có tự do để hủy bỏ cuộc tổng tuyển cử thống nhất Nam-Bắc. Landsdale cũng sắp xếp cho Diệm tổ chức trưng cầu dân ý gian gian lận truất phế  Bảo Đại…và  cố vấn cho Diệm thành lập nước  "Việt Nam Cộng Hòa" với lá cờ vàng ba sọc đỏ bất hợp pháp !  Landsdale và Diệm dùng mưu kế xảo quyệt đã thành công cướp được miền Nam thành lập cái gọi là đệ nhất  “Việt Nam Cộng Hòa” làm tiền đồn Chống Cộng cho Mỹ và Vatican .

Trong tác phẩm "The American Pope-The Life and Time of Francis Cardinal Spellman", trang 238-245, tác giả John Cooney viết: "Sự thật lịch sử là ông Ngô Đình Diệm và chế độ của ông đã do người Mỹ khai sinh và nuôi dưởng. Ba người Mỹ làm "Bà Mụ" cho chính khách Ngô Đình Diệm thuở còn "bao nhiêu năm từng lê gót nơi quê người" là giáo sư Joseph Buttinger, Sĩ quan tình báo Edward Lansdale, và Hồng-Y Joseph Cardinal Spellman. Ông Diệm được ba "Bà Mụ" đỡ đầu, cho bú mớm tại các hành lang quyền lực ở Hoa Thịnh Đốn và "Bồng" ông về Việt Nam vì ông Diệm hội đủ hai điều kiện mà người Mỹ cần trong buổi giao thời hậu Genève 1954 : "CHỐNG CỘNG và CÔNG GIÁO"!

Nhưng rồi cũng chính ba người Mỹ này,vào năm 1963, đã bỏ rơi ông Diệm khi ông trở thành độc tài chính trị, kỳ thị tôn giáo, làm "chantage"với Mỹ bằng cách phản bội hiến pháp VNCH và quân dân miền Nam để bắt tay với Hà Nội". Trong tác phẩm, Cooney cũng nói rõ vai trò chủ đạo của Hồng Y Spellman trong việc đưa Ngô Đình Diệm về miền Nam Việt Nam để thi hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm (war of proxy) Chống Cộng cho Mỹ tại Á Châu.

Như vậy không thể chối cải : cái gọi là nước "Việt Nam Cộng Hòa" là cái quái thai do Mỹ đẽ ra với ba "Bà Mụ" Buttinger, Landsdale và Spellman!  Việt Nam Cộng Hòa không phải do dân tộc Việt Nam yêu nước dựng lên mà do người Mỹ dựng lên để Chống Cộng cho Mỹ và Vatican chỉ để bảo vệ lợi ích nước Mỹ và Vatican, buộc dân tộc Việt Nam phải đổ xương máu cho lợi ích của Mỹ và Vatican. Còn con bài Ngô Đình Diệm, khi còn dùng được thì Mỹ xài, khi không dùng được nửa, thì Mỹ triệt !

Như vậy cái "Chính Nghĩa Quốc Gia" của cái gọi là "Việt Nam Cộng Hòa" và cái "lá cờ vàng ba sọc đỏ" linh hồn của nó là gì ??? Là sự ô nhục, là sự nô lệ ngoại bang hay nói đúng hơn là Giặc hay là Ngụy, nó bị  loại ra ngoài trong bản hùng ca của lịch sử Việt. Còn Ngô Đình Diệm là con rối của ngoại bang, một giặc đạo Gia Tô hiểm ác thì cũng bị lịch sử liệt vào hàng Trần Thiêm Bình, Trần Ích Tắc hay Lê Chiêu Thống,  kẻ phản quốc thời đại !

Chế độ Diệm quá độc tài tàn ác , quá tham ô và độc quyền cho cả gia đình dòng họ, thẳng tay tàn sát quá nhiều người... làm cho chủ Mỹ bị mang quá nhiều tiếng xấu nặng nề trên trường quốc tế và ngay chính trong nội bộ nước Mỹ.  Hết còn dùng Diệm được nửa cho nên Mỹ phải triệt Diệm. Chấm dứt cái nền đệ nhất "Việt Nam Cộng Hòa"  bán nước, làm tay sai ngoại bang, làm hại dân tộc nòi giống với cái "Ngụy Quốc Gia" và "là cờ vàng ba sọc đỏ " một biểu tượng ô nhục của dân tộc Việt Nam, làm hại đất nước bị chia cắt Nam-Bắc, ngục tù, xiềng xích, hàng triệu người gục ngã, quê hương bị ngoại bang giày xéo tan nát...

Có nhiều hậu duệ của Ngô Đình Diệm thương tiếc cho cái chết bi thảm của ông cùng gia đình, làm lễ giỗ ông hàng năm, điều này thì rất đúng tình người đối với  con cháu hay những người từng thọ ơn ông. Tuy nhiên, việc đề cao ông là một "Nho Sĩ" khí tiết cuối cùng của thời đại thì hoàn toàn sai ! Bởi vì đạo Nho lấy "NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN" làm đầu. Ở Ngô Đình Diệm hoàn toàn không có 5 điều căn bản ấy.

1-Về chữ NHÂN: Diệm không có lòng nhân, Diệm đã giết quá nhiều người mà Diệm nghi là Cộng Sản mà không cần xét xử với đạo luật 10/59 thiết lập các tòa án quân sự. Tòa chỉ có hai bản án :Xử tử hoặc khổ sai chung thân, không có quyền kháng cáo, và lệnh án thi hành trong vòng 3 ngày, không có giảm khinh, bản án thi hành ngay; dụng cụ tử hình có cả máy chém...

Diệm bắt giữ và tra tấn  hàng trăm ngàn người giam trong các nhà tù Chí Hòa, Phú Lợi, Côn Sơn, Phú Quốc, Kontum, Huế...với nhiều hình thức tra tấn rất dã man..

2-Về chữ LỄ : Đối với tổ tiên, Diệm cấm công chức không được làm lễ giỗ tổ Hùng Vương. Nhưng ông lại khúm núm cúi khom lưng hun nhẫn Giáo Hoàng và mấy ông Hồng Y. Đối với vua Bảo Đại, Diệm lại cho người nói xấu châm biếm. Khi tổ chức trưng cầu dân ý gian lận để cướp ngôi vua, Diệm cho người gạch tréo hình Bảo Đại liệng xuống đất giẫm lên người vua Bảo Đại...

3-Về chữ NGHĨA: Diệm không là người có nghĩa, vua Bảo Đại phong quan cho Diệm trong triều đình Huế, Diệm lại phản Bảo Đại. Bảo Đại cho Diệm làm Thủ Tướng, Diệm về miền Nam cấu kết với tình báo Mỹ Landsdale truất phế Bảo Đại đoạt ngôi vua. Năm 1945 Hồ Chí Minh tha chết và thả Diệm tự do, Diệm lại nói xấu và đánh phá Hồ Chí Minh.

4-Về chữ TRÍ:Trong quan trường Diệm được thăng quan tiến chức mau lẹ không phải là do tài trí mà do quan đại thần Nguyễn Hữu Bài vì chỗ thân thuộc cân nhắc chức vị cho Diệm. Trong triều Diệm đấu trí thua Phạm Quỳnh, bị Pháp cách chức đuổi ra khỏi triều đình.Gặp thời đệ nhị thế chiến, khi bị Pháp cách chức, hận Pháp, thấy thế lực phát xích Nhật đang lên mạnh, Diệm liên lạc bí mật với Nhật, tổ chức kém cõi bị Pháp bắt, Nhật can thiệp và che chở Diệm. Diệm nghĩ rằng Nhật sẽ đem Cường Để lên làm vua , khi đó Diệm chắc chắn sẽ được làm Thủ Tướng. Nhưng, Diệm đã đoán sai và lại bị thất sũng… Lưu vong hải ngoại Diệm đi nhiều nước vận động khắp nơi nhưng không đủ  tài trí tất cả đều thất bại. May nhờ Hồng Y Spellman người cha đỡ đầu lo cho Diệm từ A đến Z mới đưa Diệm về cướp được ngôi Bảo Đại và cướp được miền Nam thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa là mưu kế của tình báo Mỹ Landsdale không phải của Diệm !

5-Về chữ TÍN : Diệm là người bất tín, bội bạc. Hứa với Bảo Đại đủ điều khi Bảo Đại cho giữ chức Thủ Tướng. Khi về nước Diệm cướp ngôi Bảo Đại. Diệm cùng với viên chức CIA Landsdale dùng tiền và chức tước chiêu dụ Trình Minh Thế phản giáo phái Cao Đài đem quân về với Diệm đi đánh Bình Xuyên sẽ được thăng Trung Tướng và 2 triệu đô la. Nhưng khi Trình Minh Thế đang đánh dẹp Bình Xuyên ở cầu Tân Thuận thì  bị mật vụ của Diệm ám sát trên xe zeep với hai viên đạn súng lục. Diệm dùng nước mắt cá sấu giả dối khóc sướt mướt. Giết Thế vì lực lượng của Diệm còn rất yếu, sợ Thế tranh quyền và đảo chánh. Mặc dù Diệm và Landsdale bỏ ra hàng trăm triệu đô la để mua chuộc các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo về giúp Diệm cũng cố quyền lực, nhưng nhiều lúc Diệm vẫn nghi ngại nên thủ tiêu trước để tránh hậu họa. Diệm có vinh thăng cho Trình Minh Thế cấp bậc Trung Tướng sau khi Thế bị bắn chết, nhưng 2 triệu đô la cho gia đình Thế thì không bao giờ có! Diệm nhờ Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ dùng uy tín của mình khuyên Ba Cụt tức tướng Hòa Hảo Lê Quang Vinh ra hàng sẽ được ân xá và phong chức. Ba Cụt tin tưởng ra hàng thì Diệm ra lệnh chặt đầu Ba Cụt bằng máy chém. Chẳng những chặt đầu mà còn chặt xác thành 4 khúc đem chôn 4 nơi. Cách tra tấn hay xử tử của Diệm không thua những con "quạ đen" linh mục phán quan Gia Tô của giáo hội La Mã Vatican trong các tòa án dị giáo (inquisation) khi họ xử tội kẻ ngoại đạo thời Trung Cổ...

Tóm lại, thật không ngờ cái gọi là "Chính Nghĩa Quốc Gia" của thời đệ nhất " Việt Nam Cộng Hòa" dưới thời giặc Gia Tô Ngô Đình Diệm thật là  gian xảo, độc ác, giả hiệu, tồi tệ và ô nhục đến như thế. Cái kết của cái "Ngụy Quốc Gia" này với lá cờ vàng ô nhục thời đệ nhất Cộng Hòa thật bi thảm vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại. Diệm có tên trên sách sử thế giới là một trong 100 tên bạo chúa ác độc nhất của nhân loại từ cổ chí kim từ Đông sang Tây không thua gì Hitler hay Pôn-Pốt. Thật là khủng khiếp !!!

 III-Triều đại thứ ba : Đệ nhị "Việt Nam Cộng Hòa" dưới thời đế quốc Mỹ và ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu

Sau khi nhận lệnh của Mỹ để lật đổ và giết Ngô Đình Diệm ngày 1-11-1963, tập đoàn quân ngụy rơi vào vòng khủng hoảng lãnh đạo nghiêm trọng do việc tranh chấp giành giựt quyền hành. Từ tháng 11-1963 đến tháng 6-1965 trong vòng 19 tháng có tới 6 chính phủ thay đổi.

-Ngày 30-1-1964: Hội đồng quân nhân cách mạng do Dương Văn Minh làm quốc trưởng và Nguyễn Ngọc Thơ làm Thủ Tướng.

-Được 3 tháng thì Nguyễn Khánh lật đổ Dương Văn Minh lên làm chủ tịch hội đồng quân nhân cách mạng, kiêm tư lệnh quân đội, kiêm Thủ Tướng.

-Đến ngày 4-11-1964 mới lập nội các, Trần Văn Hương làm Thủ Tướng

-Nội bộ rối loạn nên ngày 16-2-1965 Hội đồng quân lực thành lập hội đồng quân dân.

-Ngày 27-6-1965 hội đồng quân lực bổ nhiệm Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng, Phan Huy Quát làm Thủ Tướng. Chính phủ này bị Thiên Chúa Giáo phản đối nên có cuộc đảo chánh do Phạm Ngọc Thảo, Bùi Dinh, Lâm Văn Phát hợp với một dân sự là Nguyễn Bão Kiếm cầm đầu, mục đích là để bắt Nguyễn Khánh và Đỗ Mậu đưa Trần Thiện Khiêm đang lưu vong về lãnh đạo. Nhưng tướng Kỳ đã chở Nguyễn Khánh ra Biên Hòa rồi Vũng Tàu họp với Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Hữu Có, Nguyễn Chánh Thi, Nguyễn Văn Đỗng, Linh Quang Viên tìm cách chống lại cuộc binh biến.

Một cuộc dàn xếp xãy ra, nhưng hôm sau tất cả sĩ quan tham dự cuộc binh biến đều bị bắt.

-Tuy cuộc binh biến thất bại, nhưng tướng Nguyễn Khánh bị loại, phải lưu vong.

-Tranh giành quyền lực liên tục , người Mỹ phải áp lực mạnh, đứng ra dàn xếp thì tất cả đều phải nghe lệnh Mỹ. Mỹ đưa Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ lên nắm quyền. Khi đó các tướng ngụy mới hết giành giựt quyền hành.

-Năm 1967, dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, Thiệu được bầu làm Tổng Thống mặc dầu là độc diển. Với sự hậu thuẫn của Mỹ,  không có tướng ngụy nào dám làm loạn. Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố thành lập nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa.

Thiệu xuất thân từ trường võ bị Huế, tháng 6 năm 1946 tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu Úy, lực lượng quân đội Quốc Gia Việt Nam của ngụy quyền Bảo Đại. Thiệu làm trung đội trưởng đồn trú tại Mõ Cày,tỉnh Bến Tre. Có tinh thần Chống Cộng cao, Pháp cho học trường bộ binh Coedquidan (tức trường võ bị liên quân Saint Cyr) trở về nước phục vụ rất tốt quân ngụy giúp thực dân Pháp tiêu diệt  Việt Minh Cộng Sản.

Tóm lại, ngụy quân ở cả ba thời kỳ từ "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam" của ngụy quyền Bảo Đại cho đến Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa của Gia Tô Ngô Đình Diệm và cuối cùng là Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa của quân phiệt  Nguyễn Văn Thiệu dưới "là cờ vàng ba sọc đỏ" đều là tay sai của thực dân Pháp do Pháp đào tạo chống lại tổ quốc dân tộc, được Pháp nhồi sọ dưới danh nghĩa Chống Cộng để chạy tội bán nước. Làm tay sai cho ngoại bang để được quyền cao chức trọng và giàu sang trên tiền đồ và xương máu của dân tộc. Tất cả đều là tội đồ của dân tộc và lịch sử cho nên phải gọi đúng bản chất là "NGỤY" đi kèm với lá "cờ vàng " ô nhục của lịch sử dân tộc.  Thực dân Pháp là giặc xâm lược cướp nước. Theo giặc tức là giặc. Chiêu bài Chống Cộng chỉ là lừa mỵ, là sự gian xảo của giặc cướp nước. Còn đám Ngụy theo giặc tức là "Giặc Ngụy". Do đó giặc ngụy Chống Cộng cho thực dân Pháp chứ không vì lợi ích dân tộc. Thực dân đế quốc rất sợ Cộng Sản vì Cộng Sản chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược, Cộng Sản đánh đuổi thực dân đế quốc, giải phóng đất nước, giành độc lập dân tộc, xóa ách nô lệ xích xiềng. Còn Giặc Ngụy đi theo giặc phản lại dân tộc tổ quốc, duy trì ách nô lệ và sự thống trị lâu dài của giặc cướp nước.

Giặc Pháp rất ma mỵ gian xảo. Thấy lòng yêu nước của cả dân tộc trỗi dậy mạnh mẽ, bọn giặc cướp nước sợ bị dân Việt Nam tống cổ ra khỏi đất nước, liền dựng lên chiêu bài Chống Cộng để phá hoại sự đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên chỉ có lũ bán nước ngu dốt hoặc tham danh lợi quyền lực bán rẽ lương tâm và dối trá là đồng lõa với chiêu bài Chống Cộng của thực dân đế quốc. Luận điệu xảo quyệt này của giặc cướp nước và bè lũ tay sai bán nước đã bị tuyệt đại đa số dân chúng yêu nước đập tan. Lịch sử của dân tộc Việt Nam vẫn là hào hùng, oanh liệt! Là truyền thống bất khuất lập nước, giữ nước và đuổi  giặc ngoại xâm xuyên suốt chiều dài lịch sử 5000 năm. Một bản hùng sử ca bất tận !!!

(14) Tổng động viên tăng nhanh quân số -  Lập “ngụy quân”  củng cố cơ đồ-  Đạo đời đảng phái vong nô-  Sứ quân loạn nước, giang hồ Bình Xuyên

Khi nói đến việc thành lập "Ngụy Quân" dưới thời Pháp thuộc thì đây cũng là nguồn gốc xuất xứ và bản chất thực sự của cái gọi "Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa".

***Nguồn gốc xuất xứ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa:

        Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên là một đạo quân nhỏ thành lập ngày 1 tháng 6 năm 1946 ở Nam Bộ có tên là "Vệ Binh Cộng Hòa Nam Kỳ" (Garge de la République de la Cochinchine). Khác với những đạo quân nghĩa binh yêu nước đánh đuổi giặc cướp nước Pháp dưới  thời các phong trào Cần Vương, Văn Thân của cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thiện Thuật, Trương Công Định, Đinh Công Tráng...vân vân..."Vệ Binh Cộng Hòa Nam Kỳ" là một đạo quân không phải phát sinh từ lòng dân tộc để cứu nước mà do giặc Pháp thành lập để bảo vệ quyền lợi của Pháp ở Việt Nam. Nó giúp giặc Pháp duy trì chế độ nô lệ lâu dài, xiềng xích dân tộc Việt Nam, làm tay sai cho Pháp phản lại dân tộc tổ quốc, đi lùng bố tàn sát bắt bớ người dân, tàn sát các nghĩa binh yêu nước. Vì bản chất của nó là giả, không phải do  lòng yêu nước hay tình tự dân tộc người bản xứ dựng lên mà do giặc ngoại xâm dùng người bản xứ dựng lên để chống lại chính quê hương của họ, nên có thể gọi là đạo quân phản quốc, tay sai ngoại bang  và có thể cô động trong một danh từ thể hiện đúng bản chất của nó là "Ngụy".  Một khi Vệ Binh Cộng Hòa Nam Kỳ không phải bảo vệ người dân Nam Kỳ mà bảo vệ quyền lợi của thực dân Pháp và đám Việt Gian tay sai giặc Pháp cho nên không có chính danh mà là một đạo quân Ngụy nô lệ ngoại bang! Thực dân Pháp là giặc cướp nước. Theo giặc tức là giặc. Giả danh là Ngụy, tức là "Giặc Ngụy". Bản chất của "Giặc Ngụy" là bán nước làm tay sai ngoại bang phản lại quyền lợi dân tộc. Như vậy nguồn gốc xuất xứ của cái gọi là "Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa" là  "Vệ Binh Cộng Hòa Nam Kỳ" là đạo quân "Ngụy" hay "Giặc Ngụy" !

Khi giặc Pháp dựng lên cái gọi là "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam" của ông vua bán nước Bảo Đại với cái bánh vẽ hiệp ước Élysée ngày 8 tháng 3 năm 1949 thì quân ngụy được sơn lên nhản hiệu "Quân Đội Quốc Gia Việt Nam " thì nó cũng là "Giặc Ngụy" do thực dân Pháp thành lập chống lại dân tộc và tổ quốc !

Rồi đế quốc Mỹ đưa con ngáo ộp Ngô Đình Diệm về cướp miền Nam, cướp ngôi Bảo Đại, không thi hành hiệp định Genève 1954 để thống nhất đất nước. Mỹ-Diệm  thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa bất hợp pháp, đạo quân này được đế quốc Mỹ trang bị và tổ chức lại theo tiêu chuẩn Mỹ và đổi tên là "Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa" thì nó cũng là "Giặc Ngụy" với bình mới rượu củ, tiếp tục làm tay sai ngoại bang phản lại dân tộc tổ quốc !

Như vậy,quân Ngụy đầu tiên do giặc Pháp tổ chức và huấn luyện được manh nha thành hình từ ngày1 tháng 10 năm 1946 nhưng đến ngày 11 tháng 5 năm 1950 mới được xem là chính thức khi được quốc hội Pháp chuẩn y. Khi Pháp thành lập ngụy quyền Bảo Đại lấy tên là "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam" với lá cờ vàng ba sọc đỏ, thì quân ngụy lấy tên là "Quân Đội Quốc Gia Việt Nam". Mãi tới năm 1955, khi đế quốc Mỹ đưa Ngô Đình Diệm về miền Nam thành lập nước “Việt Nam Cộng Hòa”, thì quân ngụy một lần nửa đổi tên là "Quân lực Việt Nam Cộng Hòa".  

Quân ngụy do giặc Pháp thành lập có thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn sơ khai từ 1946-1949. Giai đoạn chính thức thành hình từ 1950-1952. Giai đoạn phát triển từ 1953-1954.

I-Giai đoạn sơ khai (1946-1949)

-Ngày 1-10-1946 Pháp khai sinh Vệ binh Cộng Hoà Nam Kỳ (Garde de la République Cochinchinois). Đây là lực lượng đầu tiên của chính phủ Nam Kỳ tự trị. Pháp cắt nước Việt Nam ra thành nhiều mảnh nhỏ với tổ chức hành chánh khác nhau để ngu dân, cô lập người dân, hạn chế đi lại và để dễ cai trị . Ngoài  lực lượng này, Pháp còn tổ chức phụ lực quân, địa phương quân, hương dũng, hương vệ để tăng cường cho đoàn quân viễn chinh Pháp. Đoàn quân viễn chinh này được sự hợp tác của đoàn quân thuộc địa người Việt được Pháp đem sang mẫu quốc Pháp đánh quân Đức xâm lược, cứu nước Pháp.

-Ngày 15-7-1946, Pháp bắt đầu tăng thêm cấp chỉ huy người Việt bằng cách mở khóa Liên quân Viễn Đông tại Đà Lạt

-Ngày 8-1-1947 quân đội giáo phái Cao Đài, ông Nguyễn Văn Thành dẫn quân về hợp tác, giúp Pháp chống Việt Minh Cộng Sản theo lời kêu gọi và dùng tiền mua chuộc của Pháp.

-Ngày  15-3-1947 ông Trần Văn Soái dẫn quân giáo phái Hòa Hảo về hợp tác giúp Pháp tiêu diệt Cộng Sản.

-Tháng 7 năm 1947,Bảo chính đoàn miền Bắc được thành lập.

-Ngày 1-12-1948 mở đầu việc đào tạo chính thức sĩ quan cho quân ngụy. Khóa sĩ quan hiện dịch đầu tiên ở Huế.

-Cũng trong tháng 12, binh đội Bình Xuyên của Lê Văn Viễn về hợp tác với Pháp được giao kiểm soát khu Sàigòn-Chợ Lớn giúp Pháp loại trừ kinh tài của Việt Minh. Bình Xuyên được Pháp cho quyền tự do mở các sòng bạc, nhà hút, đĩ điếm để kinh doanh. Ngoài ra Bình Xuyên còn được Pháp giao nhiệm vụ giữ  an ninh khu Rừng Sát, bảo về thủy lộ từ biển vào thương cảng Sài gòn.

Giai đoạn sơ khai này quân ngụy có quân số khoảng 45 ngàn.

II-Giai đoạn chính thức thành hình (1950-1952)

Giai đoạn này Bảo Đại có danh chính ngôn thuận hơn sau  hiệp định Élysée  (8-3-1949 ) thành lập "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam". Nhưng cương vị Quốc Trưởng của cái “Chính Phủ Quốc Gia" mà giặc Pháp ban cho chỉ là bù nhìn bị giặc Pháp lợi dụng tạo ra cái "Ngụy Quốc Gia" Chống Cộng cho Pháp và Vatican, trong khi dân chúng vẫn oằn oại trong ngục tù xiềng xích và nghèo đói dưới ách nô lệ của thực dân Pháp. Còn các nhóm đảng "Quốc Gia" xôi thịt và các giáo phái lấy danh đạo tạo danh đời, đem đạo ra làm chính trị chẳng ra một thể thống nào cả, rốt cuộc chỉ làm tay sai cho ngoại bang phản lại dân tộc !

-Ngày 24-4-1950 Giáo Chủ giáo phái Cao Đài Phạm Công Tắc chuyển giao thẩm quyền chỉ huy tối cao quân đội Cao Đài cho  bù nhìn Bảo Đại, làm tiền đồn cho giặc Pháp giữ mặt Tây Ninh chống Việt Minh giúp Pháp.

- Ngày 11-5-1950 quốc hội Pháp chính thức cho Bảo Đại thành lập Ngụy Quân theo đề nghị của thủ tướng Pháp. Cùng ngày, Thủ Tướng ngụy Trần Văn Hữu theo lệnh từ Paris chính thức tuyên bố thành lập quân ngụy với danh hiệu "Quân Đội Quốc Gia" chống Cộng cho thực dân Pháp và Vatican.

Trần văn Hữu lập kế hoạch một đạo quân ngụy 60 ngàn, phân nửa là chính quy, phân nửa là phụ lực quân.Nhiệm vụ đầu tiên là bình định và gánh vác một phần trách nhiệm tác chiến thay thế quân Pháp.

-Tháng 6-1950, viện trợ quân sự Mỹ ồ ạt cung cấp quân trang quân dụng cho quân ngụy qua trung gian của Pháp.

-Ngày 15-9-1950 các trường võ bị địa  phương ở Bắc Trung Nam được thành lập.

- Ngày 1-10-1950 trường võ bị liên quân Đà Lạt là hậu thân của trường sĩ quan hiện dịch Huế được thành lập.

-Ngày 5-5-1951 thành lập bộ quốc phòng

-Tháng 2-1952, sau khi xác định lập trường Chống Cộng tuyên thệ trung thành với giặc Pháp, quốc trưởng Bảo Đại cùng Letourneau, bộ trưởng các quốc gia liên kết họp hội đồng tối cao Việt-Pháp tại Đà Lạt, tăng quân ngụy lên 120 ngàn chính qui và 50 ngàn phụ lực quân.

-Ngày 14-4-1952 ban hành chính sách quân sự học đường.

-Ngày1-5-1952 thành lập bộ tổng tham mưu

-Ngày1-7-1952 thành lập các quân khu.

III-Giai đoạn phát triển (1953-1954)

-Ngày 24-2-1953 Việt Minh nuốt gần trọn xứ Thái Tây Bắc, Pháp hốt hoảng xin thêm viện trợ Mỹ thành lập thêm 54 tiểu đoàn commando ngụy và 14 đại đội trọng pháo  ngụy thay thế Pháp trong việc bình định để Pháp rảnh tay thành lập một binh đoàn cơ động chống Việt Minh.

-Ngày 1-4-1953 Việt Minh quá hung hăng, Pháp yếu thế trên khắp các mặt trận, quốc trưởng bù nhìn Bảo Đại ra lệnh tổng động viên để cứu quân Pháp  đang hấp hối .

-Ngày 1-9-1953 quân ngụy được tổ chức lên đến cấp liên đoàn, có 4 liên đoàn bộ binh ra đời...

Cuối năm 1953, số quân ngụy lên đến 198.020. Trong đó có 151.020 chính quy và 47.000 phụ lực quân.

-Ngày 12-4-1954 để tăng cường cho lệnh tổng động viên, thủ tướng ngụy Bửu Lộc chủ tọa cuộc họp quốc phòng đã đưa ra 4 quyết định:

1-Biện pháp thứ nhất: mọi thanh niên Việt Nam sanh từ 1-1-1929 đến 31-12-1933 đều phải nhập ngũ.

2-Lưu giữ dưới cờ tất cả quân nhân trừ bị, cho đến khi có lệnh mới

3-Cấm tất cả thanh niên từ 18 đến 45 xuất ngoạị

4-Thành lập các tòa án quân sự khẩn cấp xử những người bất phục tùng và đào ngũ. Sau khi xử, bị can thi hành ngay không được kháng cáo.

-Tuy nhiên đã quá trễ, ngày 7-5-1954 Pháp đầu hàng Việt Minh ở Điện Biên Phủ, lệnh tổng động viên của Bảo Đại để cứu giặc Pháp không còn hiệu quả. Tổng số ngụy quân vào cuối cuộc chiến là : 249.517. Trong đó có 205.613 chủ lực và 43.903 phụ lực quân.

Rồi đế quốc Mỹ đưa giặc Gia Tô Ngô Đình Diệm về miền Nam cướp ngôi Bảo Đại, không thi hành hiệp định Genève 1954, không tổ chức tổng tuyển cử thống nhất Nam-Bắc. Mỹ-Diệm âm mưu cắt đứt miền Nam, thành  lập con ngáo ộp "Việt Nam Cộng Hòa" bất hợp pháp, tiếp tục dựng lên "lá cờ vàng ba sọc đỏ" nô lệ ô nhục thì đạo quân ngụy tay sai do giặc Pháp đào tạo chống lại tổ quốc dân tộc này, được Mỹ trang bị và  huấn luyện lại theo  kiểu Mỹ, lấy tên là "Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa"!

Từ "Nam Kỳ Quốc" dưới thời ngụy quyền Thủ Tướng Nguyễn Văn Xuân năm 1946, đến "Chính Phủ Quốc Gia" của ngụy quyền Bảo Đại năm 1949 và "Việt Nam Cộng Hòa" dưới thời ngụy quyền Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu từ năm 1955 đến năm 1975, thì đạo quân  do giặc xâm lược dựng lên đều có cùng một tên và cùng bản chất là "Ngụy" hay "Giặc Ngụy" !

(15) Phi Châu nô lệ rợp hàng - Lê Dương (Legion) lính Đức sẳn sàng ra quân

  Thực dân Pháp bắt nhiều dân nô lệ thuộc địa của Pháp ở Phi Châu đi lính cho Pháp ở chiến trường Đông Dương như : Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal,Congo,Madagascar... Còn Lê Dương (Légion) là một đạo quân tinh nhuệ đánh thuê cho Pháp, đa số là lính Đức rã hàng sau đệ nhị thế chiến, gồm binh lính và cả sĩ quan cấp tá, cấp tướng sẳn sàng làm binh nhì hoặc hạ sĩ quan  gia nhập quân đội Pháp chiến đấu chống Việt Minh. Bọn này cùng với lính nô lệ Phi Châu vô cùng tàn ác, đốt nhà, hãm hiếp và tàn sát  nhân dân Việt Nam rất nhiều.

      Nếu đi hành quân càn quét làng quê Việt Nam mà chúng gọi đi ba-trui (tiếng Pháp là aller au batrouille)không tìm thấy Việt Minh, chúng đánh đập người dân tra khảo và hãm hiếp phụ nử kể cả trẻ em 8 tuổi hay người già 80 tuổi.Nếu chúng bắt được một số thanh niên và một tên lính ngụy Việt Nam đi theo nói là Việt Minh, chúng bắn chết hàng loạt và liệng xác xuống sông. (Khí hậu nóng bức, đã khiến lính Pháp thêm nóng nảy...Một tên lính Pháp nổi nóng có khi cả làng bị đốt, đàn bà con gái bị hiếp. Sách "Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn thành hình 1946-1955" phòng 5 Bộ Tổng Tham Mưu, trang 61)).  Thật là nhục nhã cho một nước nô lệ mà người ta gọi là "Chính Phủ Quốc Gia Chống Cộng" với "lá cờ vàng ba sọc đỏ" ô nhục của bè lũ Việt Gian tay sai bán nước, núp dưới ngụy từ "Quốc Gia" !

..

Nguồn hình ảnh:

- http://www.historicvietnam.com/emperor-ham-nghi-in-exile/

 

Trang Văn Học