/SACHNGOAI/snT/TTL_AVR_BK.php

Xem bản Anh ngữ

 

Lời Giới Thiệu (GDOL)

Nội Dung

Một Đoạn Tiểu Sử Bá Tước Avro Manhattan

Chương 1: Phác Thảo

Chương 2: Đại Liên Minh Vatican-Mỹ

Chương 3: Fatima Hóa của Phương Tây

Chương 4: Giáo Hoàng Ban Phép Cho Một Cuộc Chiến Phòng Ngừa

Chương 5: Mặt trời vận hành theo hình chữ chi kỳ lạ

Chương 6: Cuộc "chiến phòng ngừa" của Giáo Hoàng bị thất bại.

Chương 7: Những Kẻ Đằng Sau Chiến Tranh Việt Nam.

Chương 8: Đức Mẹ Đồng Trinh Vào Nam

Chương 9: Âm Mưu bí mật giữa Pius-Spellman-Dulles

Chương 10: Xúc tiến Chủ nghĩa Ca-tô toàn trị.

Chương 11: Củng Cố Chủ Nghĩa Khủng Bố.

Chương 12: Một Phi Cơ Thám Thính Của CIA Hủy Bỏ Một Hội Nghị Thượng Đỉnh

Chương 13: Vatican Cố Ngăn Chận Hòa Bình

Chương 14: Những Cuộc Đàn Áp Tôn Giáo và Những Cuộc Tự Thiêu

Chương 15: Ngày Tàn Của Nền Độc Tài Công Giáo

Chương 16: Chủ Nghĩa Bành Trướng Đạo Công Giáo Ở Đông Nam Á Vào Thế Kỷ 19

Chương 17: Lịch Sử Ban Đầu Của Quyền Lực Ca-tô tại Xiêm (Thái Lan) và Trung Quốc

Chương 18: Lịch sử về sự gây hấn hung hãn của Đạo Ca-tô Rô-ma tại Nhật Bản

Chương 19: Sự Thành Lập Một Đồng Minh Nguy Hiểm

Chương 20: Hai Tổng Thống Ca-tô Và Một Giáo Hòang Cách Mạng

Chương 21: Giao Dịch Bí Mật Giữa Giáo Hoàng và Cộng Sản Bắc Việt

Chương 22: Thảm Họa Cuối Cùng

 

- HẾT -

Trang Lịch Sử