Những Tác Phẩm Văn Học Pétrus Ký Có Mục Đích Gì? - 6 Bằng Chứng

Lý Thái Xuân trích lược

http://sachhiem.net/LTX/LyThaiLS12a.php

14-Feb-2024

LTS: Có nhiều người cố tình bào chữa, châm chế cho Trương Vĩnh Ký và cho rằng "chỉ thuần túy về phương diện văn hóa không mà thôi, ông đã biên soạn và dịch thuật nhiều tác phẩm mà những tác phẩm đó giúp ích cho nền văn hóa nước nhà". Do đó bài này sẽ tìm hiểu về dụng tâm thực sự của các công trình văn hóa của họ Trương.

Tác giả Bùi Kha đã có những trích đoạn thích hợp trong bài Trương Vĩnh Ký Phản Bội Tổ Quốc, Sao Gọi Là Nỗi Oan Thế Kỷ? Bài dưới đây trích mục B trong bài đó.(SH)

[Loạt bài tóm lược về TVK của LTX: 1 . 2 . 3 . 4 ]

 

Trong bài trước (Ba Trọng Tội, và Lòng Dạ của Pétrus Ký, Qua 8 Lá Thư của Ông Gửi Chính Quyền Thực Dân Pháp), qua các lá thư của chính ông Trương Vĩnh Ký gửi cho các quan thực dân Pháp ở An Nam, chúng ta đã tóm lược thành 3 tội trạng, xin nhắc lại cho tiện tham khảo:

Tội thứ nhất: Kêu gọi thực dân Pháp đánh chiếm nước ta bằng một lá thư viết tay gửi Hải quan Trung tá Jauréguiberry.

Tội thứ hai:  Kích động lòng tham của thực dân Pháp trong bài Tường Trình Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi (1876), mô tả xứ Bắc kỳ như một miếng mồi kinh tế béo bở; để thực dân Pháp chiếm và cai trị.

Tội thứ ba:  Giúp Pháp đồng hóa dân tộc An Nam qua các công trình văn hóa, dịch thuật.

Về tội trạng thứ ba: Có nhiều người cố tình bào chữa, châm chế cho Trương Vĩnh Ký và cho rằng ‘chỉ thuần túy về phương diện văn hóa không mà thôi, ông đã biên soạn và dịch thuật nhiều tác phẩm mà những tác phẩm đó giúp ích cho nền văn hóa nước nhà’. 

Do đó bài này sẽ tìm hiểu về dụng tâm của các tác phẩm có tính văn hóa của họ Trương.

Các lá thư trích dẫn nằm trong tài liệu nguồn [1] dưới đây.

Bài viết trình bày dưới đây được trích lại mục B (Những Đóng Góp Văn Học Của TVK nhằm mục đích gì?) trong bài Trương Vĩnh Ký Phản Bội Tổ Quốc, Sao Gọi Là Nỗi Oan Thế Kỷ? (tác giả Bùi Kha) tài liệu nguồn số [2].

 

 

6 bằng chứng

 

Bằng chứng 1. Hai chủ đích trong văn học và kế sách đồng hóa.

Mục đích dịch thuật, sáng tác, làm tự điển của Bao-ti-xi-ta Trương Vĩnh Ký được ông nói rõ trong thư gửi "Các Vị trong Ban Duyệt Xét Bản Thảo"[1a].

"Tôi hân hạnh được gửi tới quí vị vài dòng dưới đây để giải thích mục đích mà tôi theo đuổi khi làm những việc trước tác mà tôi đệ trình xin các vị thẩm định. Có thể xét những tác phẩm này theo hai phương diện khác nhau tùy theo hai chủ đích của chúng: thu xếp ổn định thời hiện tại và gắn liền dĩ vãng với tương lai xứ sở. Đó là mục đích của tôi."

*("Thu xếp ổn định thời hiện tại" tức là dẹp yên các phong trào Cần Vương và các cuộc nổi dậy chống Pháp cứu nước - BK)

Họ Trương tự hiến kế cho Pháp về chương trình đồng hóa:

"Về phương diện chính trị và kinh tế, người Pháp là kẻ đi đồng hóa, còn người An Nam là kẻ chịu đồng hóa. Người yếu cần dựa vào người mạnh để đưa mình lên bằng người khỏe. Đó chính là mục đích cần phải theo đuổi và đạt tới. Bằng cách nào? Bằng cách đồng hóa. Và đồng hóa chỉ có thể thực hiện được bằng giáo dục và học vấn. Từ đó mới nảy sinh mối thiện cảm giữa kẻ chinh phục và người bị chinh phục, mối thiện cảm do quyền lợi chung mà có. Quyền lợi chung nầy lại chỉ được tạo ra nhờ những quan hệ hỗ tương và trực tiếp. Những quan hệ này chỉ được thiết lập giữa họ qua sự hiểu biết tiếng nói của nhau. Người Pháp với tư cách là chủ, cần biết tiếng An Nam để giảng dạy người An Nam là học trò những tư tưởng và khái niệm cần thiết cho việc cải tạo và phục sinh của người An Nam."

 

Bằng chứng 2. Cho dù từ chức, vẫn luôn thuộc về nước Pháp.

Ngày 3.9.1868, Trương Vĩnh Ký gởi thư cho ông Giám đốc Nội trị để xin từ chức, luôn nhấn mạnh luôn thuộc về nước Pháp:

"Khi trở lại đời sống tư, lòng tôi luôn luôn thuộc về nước Pháp, và những công việc phục vụ nhỏ mọn của tôi cũng thuộc về nước Pháp...Người bề tôi tận tâm và vâng lời."

 

Bằng chứng 3. Trương Vĩnh Ký viết rõ mục đích của ông trong 13 cuốn sách.

Thư đề ngày 12.1.1882, từ Chợ Quán "Kính gởi các vị trong Hội Đồng Thuộc Địa" :

"Thưa quí vị,
Tôi hân hạnh gởi đến quí vị một bản trình bày từng tác phẩm xuất bản mà tôi đã biên soạn.
Làm như vậy, ý định của tôi là để chứng tỏ với quý vị rằng trong 13 cuốn sách tôi đã xuất bản cho đến nay do tiền tôi bỏ ra, tôi chưa bao giờ đi lệch mục tiêu chính và trực tiếp mà tôi đã trình bày trước đây trong các thư tôi viết vừa cho nhà cầm quyền, vừa cho Ủy ban Phụ trách Cứu xét những tác phẩm của tôi. Mục tiêu đó là sự biến đổi và đồng hóa dân tộc An Nam”

 

Bằng chứng 4.  Trương Vĩnh Ký thúc giục việc đồng hóa để ông được xuất bản sách.

Ông Ký nhắc tới nhắc lui, rất nóng lòng muốn Pháp đồng hóa dân tộc Việt Nam nhanh hơn và toàn diện hơn, bên cạnh đó ông cũng sẽ kiếm được lợi nhuận do việc chính phủ thực dân Pháp bỏ tiền tài trợ và mua sách:

"Đệ trình với quý vị những tác phẩm này, tôi khẩn xin quý vị thẩm định mục đích mà tôi đã đề ra khi soạn thảo, và nếu quí vị nghĩ rằng những tác phẩm đó có thể là một lợi khí của tiến bộ và là một phương tiện thích hợp để tạo ra trong lúc này, sự thay đổi và đồng hóa mà nhà cầm quyền đang tìm cách thực hiện ở xứ này có lợi cho những kẻ thần phục mới của nhà cầm quyền, tôi mong rằng qúy vị sẽ góp phần vào việc xuất bản những sách này. Sự chấp thuận và hơn nữa, sự xưng tụng mà quí vị dành cho những tác phẩm của tôi sẽ là phần thưởng êm dịu nhất cho những công trình tôi đã làm và là khích lệ lớn lao hơn cả cho tôi trong tương lai."

Chú ý là trong các văn thư ấy luôn luôn có các câu: "Bề tôi rất khiêm tốn và tận tụy" hoặc "Bề tôi tận tâm và vâng lời" nói lên tâm chất nô lệ cho bọn thực dân của ông.

 

Bằng chứng 5. Được Giám đốc trường thuộc địa khen.

Sự tận tâm và đắc lực của họ Trương giúp thực dân Pháp dễ dàng thi hành chính sách thống trị và đồng hóa dân tộc Việt, được ông Luro, Thanh tra và Giám đốc trường Sư Phạm Thuộc Địa Pháp tại Việt Nam, trong một bản nhận xét đề ngày 16.6.1875, nói rõ:

"Ông Pétrus Ký làm việc rất nhiều... Rút cục, đó là người An Nam Pháp hóa duy nhất mà chúng ta có, và gương mẫu. Sự trợ giúp của ông thật đã rất ích lợi cho ảnh hưởng của chúng ta và cho nền học chính nói chung."

Nhờ công lao phục vụ thực dân đắc lực và tận tụy nên ngày 20.5.1886, ông Paul Bert gửi thư cho Ngoại trưởng Pháp để tán đồng đề nghị của Thống Đốc Nam-kỳ, ban thưởng huy chương cao cấp cho Trương Vĩnh Ký: Đệ Ngũ Đẳng Bắc Đẩu Bội Tinh.

 

 

Bằng chứng 6. Đứa con nuôi trung thành của thực dân.

Trong thư gửi cho một bác sĩ người Pháp, Alexis Chavanne, đề ngày 6.8.1887, cho thấy cái tâm của họ Trương đến nổi chính phủ thực dân xem ông như một đứa con nuôi đầy tin tưởng. Trương viết:

"Tôi càng tỏ ra biết ơn nước Cộng Hòa (Pháp) không những đã công nhận tôi là con nuôi mà còn cho tôi nhiều vinh dự và nhất là rất tin tưởng tôi."

 

Kết luận:

Những lời lẽ hết sức trải lòng với thực dân Pháp trong các bức thư kể trên chứng tỏ nhà thông ngôn kiệt xuất Trương Vĩnh Ký là người làm tay sai cho giặc hữu hiệu nhất trong lịch sử Việt Nam ta thời Pháp thuộc.

Cũng những chứng liệu không thể chối cãi nêu trên, chúng ta có thể kết luận Trương Vĩnh Ký là một đại Việt gian phản quốc nguy hiểm nhất hay chưa?

Vậy thì lý do nào mà TVK muốn phản quốc? Xin hẹn quí vị trong video lần tới.

 

______________

Tài liệu nguồn

1- "Trương Vĩnh Ký, Cuốn Sổ Bình Sinh"; Nguyễn Sinh Duy. Có thể mua ở nhà sách hoặc tải xuống (https://vietbooks.info...) hoặc dùng link drive.google.com.

1a. Thư không thấy đề ngày. Còn Ban Duyệt Xét là Hội Đồng Thuộc Địa của thực dân Pháp ở Nam-kỳ.

2- Trương Vĩnh Ký Phản Bội Tổ Quốc, Sao Gọi Là Nỗi Oan Thế Kỷ? Bùi Kha (https://sachhiem.net). Đây là một bài trong quyển Trương Vĩnh Ký Tiểu Luận, được Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn xuất bản và giới thiệu.

 

______________

Bài đọc thêm:

- Cái Uyên Bác Của Trương Vĩnh Ký Giúp Pháp Thế Nào? (Lò Thị Tố Uyên/ Tiếng Kẻng) Phản bác câu nói của Dương Trung Quốc về Trương Vĩnh Ký: "Yêu nước thì ai cũng yêu nước, đừng ai đòi độc quyền yêu nước. Chỉ là chủ nghĩa yêu nước của mỗi người thể hiện khác nhau, thậm chí xung đột nhau về lợi ích"

______________

Các bài viết biện hộ cho Trương Vĩnh Ký:

- Minh oan cho Petrus Trương Vĩnh Ký về câu “ở với họ mà không theo họ(https://nghiencuulichsu.com/.../)

- TRƯƠNG VĨNH KÝ NHÀ VĂN HÓA TIÊN PHONG (http://vietcatholicnews.net/)

 

____________________________________________

PHỤ BẢN - Bài của Lão Chăn Bò:

KHI TỘI ĐỒ DÂN TỘC, TỘI NHÂN THIÊN CỔ CỦA NƯỚC VIỆT TRƯƠNG VĨNH KÝ ĐƯỢC LÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA. (facebook.com/mnq7381... ngày 9/2/2024)

Người Việt Nam luôn có truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn biết ơn các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh, đóng góp to lớn để xây dựng đất nước, để lại giang sơn tươi đẹp cho cháu con muôn đời sau. Những Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp... là những tượng đài trong lòng dân tộc. Đó là những đại diện tiêu biểu nhất trong thế hệ của họ, có những đóng góp vĩ đại cho dân tộc. Nhân dân Việt Nam đời đời biết ơn các vị anh hùng dân tộc, căm ghét những kẻ bán nước, thờ giặc với mục đích vinh thân phì gia. Ấy thế mà lâu nay, chẳng biết lý do gì, bỗng nhiên người ta tô vẽ lên những bộ xương khô trong mả của những kẻ bán nước, hại dân như Nguyễn Ánh, Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký... xem lũ bán nước như những anh hùng dân tộc, thờ cúng linh đình.

Trương Vĩnh Ký kẻ trọn một đời phục vụ cho mục đích xâm lược, đô hộ của người Pháp, hiện được đặt tên đường, tên trường và được Nguyễn Minh Thuyết bê vào sách giáo khoa lớp 3 để ca ngợi. Mới đây lại được VTV1 đưa lên sóng Truyền hình Quốc gia... Trương Vĩnh Ký tội nghiệt chồng chất, cao hơn cả đỉnh Hoàng Liên Sơn và dù có lấy hết nước của 4 bể dưới gầm trời này thì chẳng bao giờ rửa sạch tội phản quốc của ông ta.

Ký là kẻ phục vụ đắc lực cho lợi ích của Pháp; ông ta được chính phủ Pháp ban tặng huy chương Đệ Ngũ Đẳng Bắc Đẩu Bội Tinh, và được chính phủ thuộc địa bỏ tiền mua sách, cấp cho tiền lương mỗi năm là 13.800 quan (kể cả tiền dạy học). Để so sánh, lúc đó lương của Thống đốc Nam Kỳ cũng chỉ có 18.000 quan, lương của ông Tổng thư ký là 15.000 quan.

Như vậy lương của Trương Vĩnh Ký đứng hàng thứ ba, chỉ sau hai viên chức cao cấp nhất người Pháp. Người Pháp đã bỏ số tiền đó ra để nuôi kẻ có công giúp họ trong việc chống lại nghĩa quân Cần Vương và vùi dập những người yêu nước, kháng Pháp trong biển máu. Những thành tích nổi bật của Ký như: Bày mưu, tính kế để người Pháp tàn sát, giết hại người yêu nước tham gia phong trào Cần Vương chống pháp, là kẻ bày mưu “dùng người Việt trị người Việt” khi đề xuất Toàn quyền Pháp hỗ trợ vũ khí, đào tạo kỹ thuật cho những kẻ tay sai là người Việt, dùng những người đó để đàn áp các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nhân dân ta (Đây là kế “đổi màu da trên xác chết" mà sau này người Mỹ học để xâm lược Việt Nam).

Trong các bức thư gửi Toàn quyền Pháp, Pétrus Ký bày cho ông ta cách đàn áp phong trào kháng chiến Cần Vương như sau: "Nay họ chỉ còn cách thần phục nước Pháp. Xứ Trung kỳ mà ngài vừa ban cho nền tự trị sẽ phải bắt buộc ở dưới sự giám hộ của người bảo hộ nó. Bọn phiến loạn (nghĩa quân Cần vương) không đáng sợ; họ chỉ có những khí giới cổ lỗ của chính quyền An Nam và vài võ khí mới mua lại được của bọn buôn lậu Trung Hoa".

Tự tưởng thần phục, cam chịu làm khuyển mã cho người Pháp, ông ta xem người Pháp là những người khai hóa văn minh: “về phương diện chính trị và kinh tế, nước Pháp là người đi đồng hóa, còn người An Nam là kẻ chịu đồng hóa. Ông tin rằng việc người Pháp tấn công Việt Nam là một "sứ mệnh mà Thiên Chúa giao phó", và người Pháp với tư cách là "chủ nhân", cần giảng dạy người An Nam những tư tưởng và khái niệm cần thiết cho việc cải tạo người An Nam”.

Năm 1886, Paul Bert được Trương Vĩnh Ký tư vấn, ép vua Đồng Khánh nhượng cho Pháp khu đất nằm giữa trấn Bình Đài và Linh Hựu Quán để Pháp xây dựng thêm doanh trại, đồn bốt, nhà thương, kho hậu cần... Linh Hựu Quán bị triệt giải từ đó. Và cũng từ đó người dân ở Huế gọi khu nhượng địa mới này là Mang Cá Lớn, khu Trấn Bình Đài cũ là Mang Cá Nhỏ.

Chẳng biết từ bao giờ những kẻ bán nước, làm tay sai cho ngoại Bang như Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký lại được vinh danh, đặt tên trường và tên đường ở nhiều tỉnh thành. Ngày xưa, Ngụy Sài Gòn là tay sai, là tôi tớ của Đế quốc Mỹ, thân phận của Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu…và Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký là như nhau.

Nếu ngụy ca ngợi và vinh danh ngụy cũng không có gì là lạ. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, ngành truyền thông của đất nước ta, đất nước của những người anh hùng chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc lại làm cái việc vong luân, bại lý thế này? Xin dành câu hỏi này cho các vị có trách nhiệm quản lý lĩnh vực “văn hóa tư tưởng”, các vị phải có trách nhiệm trả lời cho nhân dân Việt Nam câu hỏi này.

Chương trình Khát vọng non sông do Dương Trung Quốc cố vấn thì mùi khắm thối là phải rồi. Chính ông Quốc là người tiên phong trong việc rửa mặt cho Trương Vĩnh Ký. Ông ta từng cho rằng “dù theo Pháp nhưng Trương Vĩnh Ký yêu nước theo cách của Ông ấy”. Xin hỏi, Trương Vĩnh Ký yêu nước là yêu nước nào, nếu không phải là nước Pháp? Một đám u mê trong nhận thức, bại hoại trong tư tưởng và phản động về mặt động cơ. Trương Vĩnh Ký yêu nước ư? Rặt một đám phản quốc.

Cần loại bỏ tên đường, tên trường, lễ hội cũng giỗ đối với các nhân vật phản quốc như Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký. Đáng buồn đáng trách VTV1 khi đưa tội đồ dân tộc, tội nhân thiên cổ của nước Việt lên sóng truyền hình Quốc gia./.

---------

Lão chăn bò

9 Feb 2024

 

 

Trang Lịch Sử