Về Thư Xin Lỗi của ông Chu Tất Tiến

(đã vu khống Phật giáo VN giết tín đồ Ca Tô)

Lê Công Cầu, Bảo Quốc Kiếm và Trần Kiên Cường

http://sachhiem.net/DOITHOAI/LeCngCau_TranKienCuong.php

20 tháng 12, 2010

 

 

 

 

Phật Lịch 2554 GĐPTVN/007/GT/VT

GIÁC THƯ SỐ 7

CHÚNG TÔI CẦN MỘT LỜI XÁC TÍN

VỤ TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

 

Kính gởi:Ông CHU TẤT TIẾN.

 

Kính thưa Ông.

Được sự chấp thuận của Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, tôi xin gởi đến Ông Giác Thư Số 7 với tiêu đề: CHÚNG TÔI CẦN MỘT LỜI XÁC TÍN.

Thưa Ông.

Đạo Phật là Đạo Nhân Quả, cho nên điều luật thứ 2 của Gia Đình Phật Tử chúng tôi là: “Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống

Đạo Phật là Đạo Như Thật, do đó điều luật thứ 3 của Gia Đình Phật Tử chúng tôi là: “Phật Tử trau dồi Trí Huệ, tôn trọng sự thật

Với phương châm đó, chúng tôi đã lớn lên trong tinh thần của Đạo, vì như thật cho nên chúng tôi không bao giờ phủ nhận lịch sử, vì nhân quả cho nên chúng tôi không bao giờ chối bỏ trách nhiệm với lịch sử. Phương châm ấy cũng là kim chỉ nam cho chúng tôi dẫn dắt đàn em trong mục đích Giáo Dục Thanh Thiếu Nhi thành Phật Tử Chân Chính và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.

Cũng vì vậy mà khi Ông cho đăng tải bài: Đòn khiêu khích Tôn Giáo của bọn tay sai Cọng Sản trên các diễn đàn điện tử ngày 3.12.2010, trong đó có đoạn viết: “Phật Giáo Việt Nam được xem là hiền lương nhất, nhưng cũng giết hơn 100,000 người cùng máu đỏ da vàng chỉ vì tội theo đạo Ca Tô! Nào ngục tù, xiềng xích, treo cổ, bắt trèo lên cây nứa đã đập nát, rồi cho voi xé thân người ra làm 4 mảnh. (Trong số hơn 100,000 người Việt bị giết vì đạo, đã có hơn 100 vị anh hùng tử đã được phong Thánh)”. Lập tức, các Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử là người phản ứng gay gắt nhất vì đây là tuổi hiếu động, rất nhạy cảm với lịch sử và thời cuộc. Đó là một trong những nguyên nhân mà Thượng Tọa Thích Viên Định nhân danh Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất gởi Thư Ngỏ đến Ông và yêu cầu Ông minh xác sự việc. Thư Ngỏ nầy được Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế công bố ngày 8.12.2010.

Thưa Ông,

Những ai am hiểu lịch sử, không đứng trên tinh thần vị kỷ của Tôn Giáo mình đều biết rằng:

Việc cấm đạo và bách hại giáo dân Thiên Chúa Giáo diễn ra dưới thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh, thời Quang Trung Nguyễn Huệ và thời Nhà Nguyễn do 3 nguyên nhân chính:

1/. Dân Tộc Việt Nam có truyền thống luân lý và đạo đức cổ truyền, Thiên Chúa Giáo du nhập vào Việt Nam đã đi ngược lại nền tảng Tam Cương, Ngũ Thường mà các triều đại Phong Kiến đã xem như là một hệ thống tư tưởng cố hữu để duy trì và ổn định đất nước cũng như củng cố vương triều của mình. Do đó việc cấm đạo là điều hiển nhiên của nhà cầm quyền thời bấy giờ.

2/. Đất nước Việt Nam là một đất nước phong kiến ảnh hưởng phong kiến Trung Hoa, nhà vua tự coi mình là bậc Thiên Tử, không thể có một kẻ nào cao hơn. Trong lúc đó người theo Đạo Thiên Chúa luôn coi Chúa là đấng chí tôn, là người có quyền lực cao nhất mà đại diện là nhà thờ, cha xứ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự cai trị của giai cấp thống trị do đó sự cấm đạo là việc tất yếu của lịch sử.

3/. Việc du nhập Thiên Chúa Giáo vào Việt Nam đi đôi với gót giày xâm lược của quân đội viễn chinh, mà không ít giáo dân đã phản bội tổ quốc, gieo bao tang tóc điêu linh cho Dân Tộc, cho nên những phong trào yêu nước cực đoan thời bấy giờ như Văn Thân, Cần Vương đã xem giáo dân Thiên Chúa Giáo là tay sai của thực dân, đó là nguyên nhân đưa đến chủ trương Bình Tây, Sát Tả bách hại tín đồ Thiên Chúa.

Đi sâu một chút vào lịch sử, chúng ta thấy rằng, một trong những nhầm lẫn mà nhiều người hiểu lầm hay cố ý hiểu lầm là Triều Nguyễn dựa trên cơ sở đạo Phật là “quốc giáo” để cấm đạo và đàn áp đạo. Phật giáo là Quốc Giáo ở thời Lý, Trần xa xưa, còn kể từ triều Lê trở đi hệ thống tư tưởng chủ đạo của chế độ phong kiến ở nước ta là tư tưởng Nho giáo mà Vua là phụng mệnh Trời cai trị đất nước, coi trọng sự thờ cúng tổ tiên và gắn chặt với chữ hiếu. Do đó kể từ Sắc chỉ cấm Đạo đầu tiên do Chúa Trịnh ban hành năm 1627 cho đến khi Vua Tự Đức ký Hòa Ước Giáp Tuất 1874 trong đó đã công nhận tin đồ Thiên Chúa có mọi quyền công dân, thì đã có 53 sắc chỉ cấm Đạo được thi hành. 53 sắc chỉ đó là chính sách vương quyền không hề có một chút liên hệ nào đến Phật Giáo thì làm sao có chuyện Phật giáo chủ trương giết đạo cho được.

Và để thẩm định một cách rõ ràng nhất, chúng ta thấy năm 1963, chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật Giáo, chúng ta không thể vì Ngô Đình Diệm là tín đồ Thiên Chúa Giáo mà quy kết Thiên Chúa Giáo đàn áp Phật Giáo được. Cũng vậy, các triều đình Trịnh Nguyễn, Tây Sơn đàn áp Thiên Chúa Giáo, chúng ta không thể vì các ông vua, ông chúa ấy là tín đồ Phật Giáo mà quy kết là Phật Giáo giết hại giáo dân. Đó là tam đoạn luận sơ đẳng mà không ai có thể chấp nhận được.

Thưa Ông Chu Tất Tiến,

Theo tôi, có lẽ do ý thức được các điều nêu trên, cho nên Ông đã viết Thư Xin Lỗi.

Và tất cả Đoàn viên Gia Đình Phật Tử chúng tôi rất hân hoan khi nhận được Thư Xin Lỗi của Ông được phổ biến trên mạng internet toàn cầu.

Tuy nhiên khi đọc xong lá thư nầy chúng tôi không được thỏa mãn vì những lý do sau:

1/. Thư Ngỏ của Viện Hóa Đạo viết ngày 8.12.2010 được Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế công bố ngày 9.12.2010, thì Thư Xin Lỗi của Ông cũng viết ngày 8.12.2010 như vậy chúng tôi có thể thấy rằng, thư xin lỗi nầy ông đã viết sẵn. Tại sao ông viết sẵn? vì ông biết chắc chắn rằng Phật Tử chúng tôi sẽ phản ứng dữ dội cho nên Ông chuẩn bị kỹ càng cho việc đối phó.

2/. Quả thật vậy, trong một bức thư dài tràng giang đại hải 12 trang, lời xin lỗi của Ông không phải là trọng tâm mà chỉ vài câu lấy lệ, còn trọng tâm chính là lời biện minh cho công việc mình làm thì chiếm gần trọn vẹn lá thư.

3/. Như vậy chúng tôi có thể thấy rõ ông lợi dụng lá Thư Xin Lỗi để đối phó với những người đã lên án ông, do đó lời xin lỗi đã thiếu sự chân thành.

Vì vậy chúng tôi xin gởi đến Ông mấy suy nghĩ sau:

1/.Vì tôn trọng Ông cho nên Viện Hóa Đạo không trích dẫn Thư của Ông để phổ biến cho Đồng Bào và Phật Tử, vì thư của Ông dài 12 trang giấy, mục đích là biện bạch công việc của mình, nếu VHĐ chỉ trích dẫn vài câu xin lỗi, sự trích dẫn sẽ làm biến thể ý tưởng thư của Ông.

2/.Việc biện bạch của Ông không nằm trong yêu cầu của Viện Hóa Đạo, công việc ấy dành cho các Diễn Đàn và các vị thức giả. Viện Hóa Đạo cũng không yêu cầu một lời xin lỗi mà Viện chỉ yêu cầu ông một lời minh xác rằng Ông đã viết sai sự thật.

3/. Vì tôn trọng Ông cho nên Viện Hóa Đạo GHPGVNTN đã chính thức gởi đến Ông một Thư Ngỏ, vậy xin ông hãy tôn trọng Viện Hóa Đạo mà gởi lại một lá thư chính thức để Viện Hóa Đạo có cơ sở công bố với Đồng Bào Và Phật Tử hòng chấm dứt những tranh biện không đáng có chỉ làm cho Ngư Ông đắc Lợi. Ông thừa biết Ngư Ông này là ai.

Thưa Ông Chu Tất Tiến.

Thư Xin Lỗi của Ông công bố ngày 8.12.2010.

Thế nhưng sau đó 4 ngày (12.12.2010) trên mạng internet lại xuất hiện bài viết “Phê Bình Bài Của Ông Chu Tất Tiến” của TS-BS Nguyễn Thị Thanh trong đó có những đoạn:

Lý trí, hiểu biết của CTT đã giúp cho bài viết của ông thật hợp lý với suy luận nghiêm chỉnh của lý trí (logique), công minh sáng suốt,trong sáng một cách khác thường.”

Trở lại câu nói của ông CTT có đúng không? Thưa đúng. Không những do sự giết đạo từ mấy thế kỷ trước mà còn vụ việc trước mắt xẩy ra vào năm 1963, 1964. Sự việc giết đạo từ mấy trăm năm trước là do triều Nguyễn chủ trương, nhất là vua Minh Mạng, Phật giáo chỉ là người thi hành và phát huy cho mạnh thêm lên…”

Thưa Ông ! rõ ràng cây muốn lặng mà gió không ngừng, theo tôi có lẽ là do Thư Xin Lỗi của Ông không được minh bạch, nên người ta vẫn lợi dụng để làm cho sự tình thêm phức tạp.

Vì thế tôi kính mong ông đáp ứng yêu cầu Giác Thư nầy, một khi Viện Hóa Đạo chúng tôi chính thức công bố lời xác tín của Ông, tôi chắc chắn rằng hành động thêm dầu vào lửa như trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh trên đây sẽ không còn tiếp diễn.

Trân trọng kính chào Ông

Giác Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2010

VỤ TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

 

NGUYÊN CHÁNH LÊ CÔNG CẦU

 


 

 

 

NÓI VỚI ÔNG CHU TẤT TIẾN 7

Bảo quốc Kiếm


From: Bao Quockiem
To: hoaiviet pham;
Sent: Saturday, December 18, 2010 9:24 AM
Subject: (bai 7)NOI VOI ONG CHU TAT TIEN 7

(đã đăng ở , xin bấm vào đọc)

 

 

From: Kien Cuong Tran
To: pham_hoaiviet1@...
Sent: Saturday, December 11, 2010 11:38 AM
Subject: [Tran Kien Cuong] - Nhat Ky Dien Dan ve cac Tro Ma chong GHPGVNTN (2)

 
* Nhật Ký ngày 11 tháng 12 năm 2010

 

Chu Tất Tiến với lời xin lỗi rất… ma mãnh

 

Sáng ngày Dec. 8, 2010, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến Thông Cáo Báo Chí liên quan đến việc Viện Hóa Đạo viết Thư Ngỏ gởi ông Chu Tất Tiến về lời ông tuyên bố: “Phật Giáo Việt Nam giết hại hơn 100 nghìn người cùng máu đỏ da vàng chỉ vì họ theo đạo Ca Tô” ?! Thượng tọa Thích Viên Định – Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo GHPGVNTN “yêu cầu ông Chu Tất Tiến hồi đáp trong thời gian sớm nhất cho chúng tôi biết sách nào, sử gia nào cung cấp cho ông sự kiện nói trên”.

Đến ngày 10 tháng 12 năm 2010, Diễn Đàn đã phổ biến thư trả lời của ông Chu Tất Tiến, đó là một bức thư xin lỗi rất dài và được ông CTT ghi là đã viết vào ngày 8-12-2010.

Trần Kiên Cường tôi là người viết Nhật Ký, tôi sẽ ghi nhận các chi tiết trong thư xin lỗi của ông Chu Tất Tiến và cũng sẽ có một vài nhận xét khách quan.

- Mở đầu thư xin lỗi, ông Chu Tất Tiến (CTT) đã viết ngay những lời xin lỗi, mà khi mới đọc thì ai cũng thấy là rất chân thành , “xin quý Thầy và quý bạn Từ Bi Hỉ Xã mà thứ lỗi cho con”. Và tiếp theo ông đã vắn tắt nêu lý do “Trong một lúc phẫn nộ vì các nhân vật Hoàng anh Tuấn, Bảo Quán… đã phối hợp nhịp nhàng với ông Nguyễn hữu Ba để dùng những lời lẽ tục tĩu để tấn công Viện Hóa Đạo và Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo, con đã viết một lá thư gửi lên diễn đàn tố cáo lý lịch và cách cư xử bất minh của ông Nguyễn hữu Ba…”. Như vậy có nghĩa là vì phẫn nộ đối với những kẻ vô liêm sỉ, ông đã viết thư phân tích, và đã phạm sai lầm đối với Phật Giáo. Lý do nghe cũng được, và phải chi ông CTT một lần nữa xác nhận rằng những điều ông ta viết trong bài “Đòn khiêu khích tôn giáo của bọn tay sai Cộng sản” đề ngày 3-12-2010 có những chi tiết về Phật Giáo là không đúng, là sai lầm, là chỉ vì phẫn nộ đối với các kẻ mất tư cách, rồi ông CTT ngưng ở đây thì lời xin lỗi sẽ rất hay, sẽ đúng như lời khen của ông Nguyễn Khắc Anh Tâm. Nhưng ông CTT đã không ngừng ở đó, mà tiếp theo sau đó thì ông ta bắt đầu giở thủ đoạn ngoan cố, cho nên mới thật là đáng tiếc cho một lá thư xin lỗi.

Vì ngoài lời giải thích “đã phẫn nộ” ở trên, ông CTT còn đưa ra thêm các lời giải thích khác, và mở đầu ông ta viết rằng “Con xin minh xác những điểm như sau:”

- Con hoàn toàn không phải là kẻ “đánh phá vô bằng”, gây chia rẽ tôn giáo như lời bà Tuệ Kiếm

Về điểm này, ông CTT lý luận rằng, ông ta là người luôn kêu gọi đoàn kết tôn giáo, các tôn giáo đừng đánh phá nhau, “hồn ai nấy giữ”. Đọc cái lý luận của ông CTT rằng ông ta đã từng liên lạc với quý Hòa Thượng này, Thượng Tọa nọ, đã từng viết bài này, bài nọ, nghe mà… nực cười. Ông CTT ơi, bà Tuệ Kiếm cho rằng ông dám viết rằng “Phật Giáo hiền lương mà giết hơn 100 nghìn người máu đỏ da vàng chỉ vì tội theo đạo Ca Tô”, thì theo tôi nghĩ ý của bà như sau: ông viết câu đó là vô bằng cớ, nếu có bằng cớ thì hãy trưng ra. Và theo Thư Ngỏ mà Thượng Tọa Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Thư Ký VHĐ viết gởi cho ông thì Ngài cũng muốn biết bằng có nào khiến ông đã nói như vậy. Ông CTT giỏi tài trớ qua chuyện khác quá. Xin được nói thêm với ông rằng, những cái gọi là thành tích đoàn kết tôn giáo của ông, nhiều Phật Tử còn làm nhiều hơn ông nữa kìa, nhưng có ai dám nói như ông đâu, từ xưa tới nay, thì ông CTT là người thứ nhất dám nói “Phật Giáo Việt Nam đã giết hơn 100 nghìn người máu đỏ da vàng theo đạo Ca Tô”, ông có biết không?

- Con không phải là “kẻ gắp lửa bỏ tay người” như lời bà Phạm Hoài Việt tố cáo

Về điểm này, ông CTT lý luận rằng ông ta không hề gắp lửa bỏ lên tay bà PHV, bà đã nói sai, vì ông ta viết thư riêng cho bà, mà bà đưa lên Diễn Đàn, ông viết thư là để cám ơn bà vì trước đây vài năm bà đã giúp chuyển thư của ông ta cho Hòa Thượng Thích Không Tánh. Quý độc giả thấy ông Chu Tất Tiến là kẻ tráo trở chưa? Ông ta là người đánh lận con đen, vì cái thư đó ông ta đề là Thư Riêng, nhưng rõ ràng là ông ta đề gởi cho Bà Tuệ Kiếm và Bà Phạm Hoài Việt. Tôi nhớ rằng bà PHV đã nêu lý do này với ông ta để cắt nghĩa tại sao bà phải đưa thư lên Diễn Đàn, rồi trong thư CTT xin lỗi bà PHV thì ông ta đã biện minh rằng tưởng lầm hai người là một. Ông đã nhận là tưởng lầm, mà bây giờ ông ta lại nêu lên như là bà PHV làm sai, đúng là ông CTT rất ma mãnh. Rồi ông nói rằng ông viết thư để cám ơn bà PHV về việc giúp chuyển thư, thì có phải ông CTT muốn tráo bài ba lá thêm một lần nữa không?

Tôi đọc các tin để viết Nhật Ký thì tôi nhớ, chẳng lẽ ông CTT quên rằng ông đã hỏi có phải bà PHV bây giờ là bà Phạm Hoài Việt mà trước đây ông đã nhờ bà Phạm Hoài Việt chuyển tin và tiền cho HT Thích Không Tánh không, “nếu phải thì… rất tiếc!” Ông ta đã gởi tiền trước đó cho HT rồi, nhưng bây giờ thì ông ta lại nói rằng đã… nhờ bà chuyển tin VÀ tiền, mặc dầu ông chỉ gởi có cái thư nhờ bà PHV chuyển đi, như vậy mà chưa phải là gắp lửa bỏ tay người, thì chắc là… tráo bài ba lá quá, thật là nực cười quá ông CTT ơi. Rồi ông lại kết án “bà PHV còn… cắt đầu, cắt đuôi bài viết của con nữa”. Bà PHV ơi, bà đã làm ơn mà mắc oán rồi! Từ cái tựa của Nhật Ký hôm nay, tôi đã viết ông CTT ma mãnh là vì thế.

Sau đó ông Chu Tất Tiến còn viết dài lắm, ông ta cố gắng đưa ra những dẫn chứng để khoe rằng ông ta không hề viết bài nào chỉ trích tôn giáo cả. Nếu đúng như vậy thì ông CTT là một nhà văn đáng… ca ngợi lắm. Nhưng xin hỏi nhỏ ông CTT rằng, trong bài “Đòn khiêu khích tôn giáo của bọn tay sai Cộng sản” của ông đã viết và phổ biến ngày 3-12-2010, trong đó có một đoạn với câu ”Phật Giáo Việt Nam giết hại hơn 100 nghìn người cùng máu đỏ da vàng chỉ vì họ theo đạo Ca Tô”, thì có phải là bài viết đánh phá Phật Giáo Việt Nam hay không?

Chắc ông CTT lại biện minh với quý Hòa Thượng và Thượng Tọa Viện Hóa Đạo bằng cách nói rằng “bà Phạm Hoài Việt đã cắt đầu, cắt đuôi bài viết của con” phải không?

Ông Chu Tất Tiến nên nhớ rằng: Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đã ra Thông Cáo Báo Chí, và Viện Hóa Đạo GHPGVNTN đã viết Thư Ngỏ gởi cho ông về vấn đề này, thì không phải quý Ngài không xem đoạn văn trên của ông, tức là đoạn văn có câu ”Phật Giáo Việt Nam giết hại hơn 100 nghìn người cùng máu đỏ da vàng chỉ vì họ theo đạo Ca Tô” đã nằm trong bài viết nào, của tác giả nào. Ông chối dài bằng cách nói rằng bài viết của ông bị cắt đầu cắt đuôi là ông xem thường quý Ngài trong Viện Hóa Đạo, và ông cũng xem thường Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế quá lắm. Nếu ông CTT có cho rằng một người nào đó “dễ tin vào chuyện không có” thì mặc kệ ông, nhưng ông CTT dám nói rằng quý Thầy của chúng tôi cũng dễ tin như vậy thì không được đâu nghen!

Trong phần dài dòng chiếm đến 2 phần 3 bức thư xin lỗi, ông CTT đã đưa ra các Trang Nhà (website), rồi dẫn chứng bằng bài viết  “Nhà Nguyễn với Phật Giáo” (Thích Đức Nhuận) mà ông muốn dẫn chứng là có một số vị vua triều Nguyễn đã giết hại người dân theo đạo Ca Tô.

Trần Kiên Cường tôi cố gắng tìm tòi trong các tài liệu dẫn chứng của ông CTT để xem có cái con số 100,000 người Việt bị giết hay không, nhưng không có chỗ nào ghi lại như vậy hết, té ra đó là… con số của ông CTT… phỏng đoán. Đến gần cuối thư, ông CTT mới viết một câu chữ nhỏ, khác với những hàng chữ trong Sử Liệu được tô rất đậm (bold), thì mấy hàng chữ nhợt nhạt này viết rằng: “Đó là lý do mà người Công Giáo đã bị giết hàng loạt  Một khi chống lại lợi ích dân tộc, thì phải xử trảm thôi. Đó cũng là lý do trong số 100,000 người bị chết thời bấy giờ, chỉ có 117 vị được Giáo Hội Công Giáo tôn vinh (0.1%)”.

Đến đây Trần Kiên Cường tôi muốn nói thêm cho với ông Chu Tất Tiến rõ rằng, cho dù ông trưng ra được minh chứng có một số vì vua triều Nguyễn sát hại người Công Giáo, thì đó vẫn là những cá nhân Phật Tử (dù là vua chúa), ông không thể vịn vào đó để nói chung là… Phật Giáo Việt Nam như ông đã viết. Xin được nêu ra một thí dụ mà tôi xem là tương tự: Không phải chúng ta có rất nhiều bằng chứng về bọn cán bộ Việt Cộng tham nhũng, ăn hối lộ, bán nước, mà có người nào đó lại dám nói chung rằng “người Việt Nam tham nhũng và ăn hối lộ”. Đâu có được, phải không?

Cho nên trừ khi nào ông CTT dẫn chứng được sách nào, sử gia nào nói rằng “Phật Giáo Việt Nam giết hại hơn 100 nghìn người cùng máu đỏ da vàng chỉ vì họ theo đạo Ca Tô” thì tôi mới tin rằng ông nói đúng, còn nếu không, mà ông cứ loanh quanh, vòng vo, đổi trắng thay đen, tráo bài ba lá, thì tôi sẽ còn viết về ông dài dài trong trang Nhật Ký Diễn Đàn này. Xin được nhắc lại, đáng lẽ tôi viết ngắn, nhưng chỉ vì ông CTT lại… giở trò, cho nên tôi mới phải viết dài như vầy.

Nhật Ký Diễn Đàn hôm nay chỉ có bài viết về ông Chu Tất Tiến mà thôi, vì nó đã dài quá rồi..

Kính cám ơn quý độc giả đã dành thời giờ để đọc trang Nhật Ký Diễn Đàn của tôi hôm nay.

 

Trân trọng

Trần Kiên Cường

Dec. 11, 2010

 

 


Những bài liên hệ:

- Lá Thư Vô Trách Nhiệm của Con Chiên Chu Tất Tiến

- "Thư Ngỏ gửi ông Chu Tất Tiến - GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT", và các ý kiến của Phật tử

- "Trả Lời Ông Chu Tất Tiến" (Nguyễn Hữu Ba)

- 7 Thư: "Nói Với Ông Chu Tất Tiến" (Bảo Quốc Kiếm)

- Thư Kính Gửi Ông Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Giám Đốc Đài SBTN (Trương Khôi).

- Bình An Dưới Thế... (Trích đoạn từ Tạp chí SàiGòn Nhỏ).

- Về Thư Xin Lỗi của ông Chu Tất Tiến (3 tác giả)

- Thông Cáo Của Trí Thức Phật Giáo (Hội Cư Sĩ Orange County)

- Ông Chu Tất Tiến “vô ý thức” hay không ? (Nguyễn Khắc Hùng)

- Chu Tất Tiến với lời xin lỗi rất… ma mãnh (Lê Công Cầu - Trần Kiên Cường)

 

 

Trang Đối Thoại