sachhiem@sachhiem.net

 

Sự Thật Về
"Nhân Vật Nguyễn Trường Tộ"
Như Thế Nào?

http://sachhiem.net/BUIKHA/BK_NTT.php

 

Trong số này :

Sachhiem.net Giới Thiệu

GS Trần Thanh Đạm Giới Thiệu

Quyển: Nguyễn Trường Tộ - Thực Chất Con Người Và Di Thảo

Lời Nói Đầu

A. Tổng quát tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ và những ca ngợi về ông

B.  Nguyễn Trường Tộ: Từ Huyền Thoại Đến Thực Chất.

Tư tưởng chính trị và những đề nghị cải cách

Vấn đề tôn giáo

Tổng Luận

 

Thảo Luận Quanh "Vấn Đề" Nguyễn Trường Tộ

 

Quyển: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ YÊU NƯỚC?

Thảo Luận Với Cụ Hoàng Thanh Đạm Về Nguyễn Trừơng Tộ (Bùi Kha)

Xét Lại Huyền Thoại Nguyễn Trường Tộ - Nhân Đọc... (Trần Chung Ngọc)

Đài BBC Phỏng Vấn Ông Bùi Kha Về Nguyễn Trường Tộ

Nguyễn Trường Tộ - Từ Huyền Thoại Đến Thực Chất (Trần Chung Ngọc)

 

Những bài ca tụng Nguyễn Trường Tộ:

 


Những bài về Nguyễn Trường Tộ đăng trong sachhiem.net:

Một Bài Viết Thiếu Sử Liệu Về “Nguyễn Trường Tộ" (Bùi Kha)

Kính gửi Viện Sử học Hà Nội (Lý Đương Nhiên)

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ- a- Tổng Quát Tư Tưởng NTT (Bùi Kha)

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ- b- Vấn Đề Cộng Tác với Pháp (Bùi Kha)

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ- c - Tự Do Tôn Giáo (Bùi Kha)

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ- d - Chiêu Bài Canh Tân - Tổng Luận (Bùi Kha)

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ- e- Thảo Luận với cụ Hoàng Thanh Đạm (Bùi Kha)

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ- f - BBC phỏng vấn Ô Bùi Kha

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ- Vấn Đề Canh Tân (Bùi Kha)

Nguyễn Trường Tộ và Kế Hoạch ... (Bùi Kha)

Nguyễn Trường Tộ và V/D Canh Tân (Bùi Kha)

Nguyễn Trường Tộ và Vấn Đề Chủ Hòa (Bùi Kha)

Nguyễn Trường Tộ, biện chính với Gs Hoàng Kỳ (Bùi Kha)

Xét Lại Huyền Thoại "Nguyễn Trường Tộ" (sachhiem giới thiệu)

Ý kiến về bài: “Nguyễn Trường Tộ và Khát Vọng Canh Tân" (Bùi Kha)

Đọc sách: "Nguyễn Trường Tộ & vấn đề canh tân" (GS Trần Thanh Đạm)

Nguyễn Trường Tộ: Đối Luận Với TS, GM Nguyễn Thái Hợp (Bùi Kha)

Nguyễn Trường Tộ: Đối Luận Với Bà Lê Thị Lan & Ông Trần Hữu Tá (Bùi Kha)

Nguyễn Trường Tộ: Đối Luận với Bà Mai Thị Huyền (Bùi Kha)

Nguyễn Trường Tộ: Đối Luận với ông Trần Hữu Tá (Bùi Kha)

Nguyễn Trường Tộ - Phản Biện Bài Viết Của GS. Đinh Xuân Lâm (Bùi Kha)

Phản biện bài “HỌC GÌ TỪ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ?” của Giáp Văn Dương (Bùi Kha)

Phản biện bài “HỌC GÌ TỪ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ?” của Giáp Văn Dương (Bùi Kha)

Nhân Đọc Cuốn "Nguyễn Trường Tộ: Thời Thế & Tư Duy Cách Tân" Của Hoàng Thanh Đạm (Trần Chung Ngọc)

Nguyễn Trường Tộ - Từ Huyền Thoại Đến Thực Chất (Trần Chung Ngọc)

Lại Vẫn Là Huyền Thoại “Nguyễn Trường Tộ” (Trần Chung Ngọc)


Những bài về Nguyễn Trường Tộ đăng trên trang Gác Thọ Lộc

Mục từ "Nguyễn Trường Tộ" trong Từ Điển Bách Khoa Việt Nam cần phải viết lại (Nguyễn Đắc Xuân)