●   Bản rời    

Cuộc Thương Lượng Bí Mật Giữa Giáo Hoàng Và Cộng Sản Bắc Việt Nam

Cuộc Thương Lượng Bí Mật Giữa Giáo Hoàng Và Cộng Sản Miền Bắc Việt Nam

AVRO MANHATTAN / Phạm U.B.

http://sachhiem.net/PNNHAN/Ch21YdidWeGo.php

04-Nov-2023

LTS: Đây là bài nhận xét của tác giả Phạm U.B. về Chương 21 quyển Why Did We Go? của Avro Manhattan về Cuộc Thương Lượng Bí Mật Giữa Giáo Hoàng Và Cộng Sản Miền Bắc Việt Nam.


Nguyên tác : Vietnam, Why Did We Go?, Tác giả AVRO MANHATTAN

Chapter 21: Secret Deal between the Pope and the Communist Of North Vietnam

Người dịch: Trần Thanh Lưu

Phạm U.B. nhận xét: Gần ba mươi năm trước, cuốn sách "Vietnam, Why Did We go?" của tác giả AVRO MANHATTAN ra đời (năm 1984) khi chưa có vụ Vatican phong thánh 117 người (năm 1988) mà phần lớn là gián điệp và Việt gian đã gây nguy hại cho tổ quốc xuyên qua các hành động của họ ở Việt Nam.

Cho tới bây giờ những hành động phá hại, gây chia rẽ đã được dòng tên của Ca- tô La-mã thực hiện tinh vi hơn, người viết chỉ muốn nhắc nhở tới một hành động trong chương này là chính quyền Ngô đình Diệm đã dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria. Đó là một hành động của một giáo dân cuồng tín, không còn biết đến quốc tổ Hùng Vương dựng nước, cùng bao anh hùng liệt nữ đã giữ vững đất nước này qua bao phong ba bão táp. Kịch bản này cũng có thể được Vatican dùng đến khi Vatican thiết lập được ngoại giao với Việt Nam, sẽ gây ra những xáo trộn khủng khiếp trong xã hội Việt Nam.

Người viết chỉ lưu ý chính quyền Việt Nam dù dưới bất cứ chế độ nào, nếu Vatican không rút lại việc phong thánh 117 thánh tử đạo và những việc dâng đất nước VIỆT NAM cho một thần linh nào đó thuộc Vatican, thì chỉ có hại chứ chả có lợi gì cho đất nước Việt Nam.

Ghi chú thêm của Phạm U.B.:

- Nô lệ tôn giáo, nô lệ văn hóa, nô lệ ý thức hệ nguy hiểm gấp hàng ngàn lần nô lệ chính trị
- Philippine, Mexico và các nước Mỹ châu la tinh là những nước bị nô lệ về tôn giáo, văn hóa đã mất hết các bả sắc dân tộc. Đây là những kinh nghiệm đau đớn mà con dân Việt phải cẩn thận khi đối đầu với các thế lực tôn giáo ,văn hóa phản dân tộc.
- Những tên Việt gian sử nô xuyên tạc lịch sử anh hùng của dân tộc Việt biến những tên Việt gian đồng bọn thành anh hùng; biến những vị anh hùng thật sự đã chiến đấu cho nền độc lập của dân tộc, hạnh phúc của toàn dân thành những kẻ làm loạn đáng dược đưa ra trước sự thật lịch sử để phỉ nhổ tất cả những tên sử nô này và dòng dõi của bọn chúng.

Sau đây là bài dịch Chương 21 trong "Vietnam, Why Did We Go?" của tác giả AVRO MANHATTAN: Cuộc Thương Lượng Bí Mật Giữa Giáo Hoàng Và Cộng Sản Miền Bắc Việt Nam. Tác giả Lưu Thanh Tao đã dịch ở link: https://sachhiem.net/SACHNGOAI/snT/TTL_AVR_21.php

___________________

Chương 21

Sự Giao Dịch Bí Mật Giữa Giáo Hoàng và Cộng Sản miền Bắc Việt Nam.

Vatican Chuẩn Bị Cho Một Nước Việt Nam Mác Xít Thống Nhất.


► Giáo hoàng và Hồ Chí Minh ► Dịu bớt thù nghịch của Vatican đối với Bắc Việt ► Giáo hoàng John XXIII làm lễ dâng một nước Việt Nam thống nhất cho Mẹ Đồng Trinh Maria ► Không chấp thuận sự cống hiến của Giáo hoàng ► Phản ứng của Hồng y Spellman và bộ phận vận động hành lang Quốc hội Ca-tô của Mỹ ► Vatican khởi đầu việc bỏ rơi Hoa Kỳ tại Việt Nam ► Cuộc di cư ồ ạt của giáo dân Ca-tô từ miền Bắc ► Những hệ lụy chính trị - Hồ Chí Minh qua mặt Giáo hoàng.


Trong khi câu chuyện bất hạnh Diệm-Kennedy diễn ra như một vở bi kịch Hy Lạp cổ điển, một tai họa không kém phần lôi cuốn lại hình thành trong những bức tường bí hiểm của Vatican. Giáo hòang John XXIII, theo kế sách nước đôi tiêu chuẩn, đã bí mật liên lạc với Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo Cộng sản miền Bắc Việt Nam. Bước này đã được thực hiện mà không cần tham khảo ý kiến với Bộ Ngọai giao hay Hồng y Spellman, hoặc bất kỳ ai khác ở Rome hay Washington.

Giáo hòang đưa một đề nghị đơn giản. Vatican muốn đạt đến một “thái độ hòa hỏan" (modus vivendi) hoặc thỏa hiệp thiết thực với nhà lãnh đạo tương lai của một nước Cộng sản Việt Nam.

Phải nói rằng ít ra những ngụ ý trong nước cờ của Vatican có ý nghĩa đặc biệt. Vatican công nhận một nước Việt Nam thống nhất tương lai do ông Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ có thể có nghĩa là chấp nhận sự bại trận tại Nam Việt Nam và sự sáp nhập vào với miền Bắc cộng sản. Nói cách khác nó sẽ có nghĩa là công nhận một nước Việt Nam Cộng hòa thống nhất trong tương lai cai trị bởi những người Cộng sản.

Hồ Chí Minh, dù là một nhà Mác-xít, vẫn giữ các tư vấn Ca-tô linh tinh bên cạnh mình, bao gồm một Giám mục Ca-tô. Ông đã chấp nhận lời đề nghị trên nguyên tắc và còn đáp ứng với những đề nghị hấp dẫn riêng của mình: sự tự do tôn giáo trên tòan cõi nước Việt Nam thống nhất trong tương lai, cộng với sự đối xử đặc biệt cho Giáo Hội Ca-tô, bao gồm cả các cơ sở giáo dục được ưa chuộng và tài trợ cho các dinh thự và giới tu sĩ. Tất cả những điều này đã được thực hiện trong sự bí mật tuyệt đối, vì cùng một lúc Vatican lại lớn tiếng xác lập rằng mục tiêu của những hoạt động phối hợp giữa Vatican-Hoa Kỳ tại Việt Nam là tái thống nhất miền Bắc với miền Nam dưới quyền của Diệm Ca-tô.

Khác với vị tiền nhiệm của mình, Giáo hòang John XXIII là một người thật tâm tin tưởng vào sự sống chung của Giáo Hội với chủ nghĩa cộng sản, trên cả hai mặt khu vực và toàn cầu. Ông đã tự thuyết phục rằng cả hai miền Bắc và miền Nam cuối cùng phải kết hợp để tạo thành một nước Việt Nam thống nhất. Mà lại theo một loại chủ nghĩa cộng sản bản xứ đặc thù của Đông Dương.

Ông lại tự thuyết phục rằng Giáo Hội Ca-tô còn có cơ hội tốt hơn dưới ông Hồ Chí Minh, vì vai trò truyền thống mà nó đã đóng trong lịch sử và văn hóa Đông Dương.

Những tư duy như thế đã đưa đến ba bước quan trọng:

1. Giảm dần sự thù nghịch của Vatican chống lại miền Bắc Việt Nam.

2. Sự lãnh đạm của Giáo hòang đối với Tổng thống Diệm,

3. Mở các cuộc đàm phán bí mật với Hồ Chí Minh.

Ba điều này đã được tiến hành mà không làm đổ vỡ sự chống đối công khai của Vatican về việc người cộng sản tiếp quản Việt Nam tòan bộ.

Từ trước Thế Chiến Thứ Hai, Hồ Chí Minh đã bắt đầu vận động cho một nước Việt Nam cộng sản. Ông đã nhận được giúp đỡ từ Hoa Kỳ để chống lại Nhật Bản, nhưng lại dùng viện trợ ấy để củng cố căn cứ địa của mình trên miền thượng du Bắc Việt. Vào tháng tám, năm 1945, ông tiến vào Hà Nội và thành lập Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một nhà chiến lược bậc thầy, ông đã hợp tác trong việc gần một triệu giáo dân Ca-tô miền Bắc di cư Nam vốn biết rằng hậu quả rối loạn sẽ làm suy yếu nghiêm trọng chế độ Diệm. Sau cuộc bầu cử của Giáo hòang John XXIII, và sự xoay chiều của Vatican xa rời Chiến tranh Lạnh hướng về hợp tác với chủ nghĩa Marx, Hồ Chí Minh đã giao dịch bí mật với Giáo hòang John để cuối cùng dẫn đến việc cai trị đất nước hòan tòan bởi miền Bắc.

Kết quả đầu tiên của các chính sách như thế đã được thấy ở Đại hội Mẹ Maria được tổ chức tại Sài Gòn vào năm 1959, qua đó Giáo hòang đã dâng hiến tòan cõi Việt Nam cho Mẹ Đồng trinh Maria. Mặc dù điều này về bản chất mang vẻ tôn giáo nó lại có ẩn ý chính trị hiển nhiên. Nhiều giáo dân Ca-tô và người không Ca-tô chú tâm đến chuyện này, bao gồm Hồng Y Spellman và những kẻ ủng hộ ông ta. Sự cau mày của họ đã trở thành cú sốc, khi vào tháng 12 năm 1960 Giáo Hòang John đã lập ra một cấp hệ tu sĩ, một lần nữa cho toàn cõi Việt Nam.

Chưa thôi, Giáo hòang John này lại còn đi thêm một bước đáng ngại nữa. Ông đã lập ra một tòa Tổng giám mục của Giáo Hội Ca-tô tại chính thủ đô của miền Bắc Việt Cộng sản.

Những công bố này đã gây bàng hòang cho các nhà am hiểu tôn giáo và chính trị ở khắp mọi nơi, khởi đầu là tại Việt Nam, Bắc và Nam, và tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên nhiều người diễn dịch các chuyển động theo chiều thuận lợi. Họ thấy nó như là Giáo hòang đã chuẩn bị khởi động bộ máy truyền giáo của Giáo Hội, trong khi chờ đợi việc tiếp quản không thể tránh một nước Việt Nam thống nhất dưới quyền của tổng thống Diệm và nhà bảo trợ là Hoa Kỳ.

Trong các giới chính trị ở Washington, các chuyển động tôn giáo và nhận định này đã được đánh giá chỉ thuần là sự nổi hứng, và bỏ qua. Những ẩn ý tiềm tàng của chúng cho tương lai đã được phớt lờ trừ một số ít người nhận ra các động tác của Giáo hòang là một việc làm nguy hiểm cho tai họa truyền giáo. Mặc dù đã được ngụy trang như là thiện ý, rõ ràng là Giáo Hội đã không còn coi trọng đến các nỗ lực quân sự của Hoa Kỳ để bảo vệ Nam Việt Nam. Nói cách khác, Vatican đã báo trước, dù vờ vĩnh rằng kể từ nay nó chỉ chú tâm đến quyền lợi riêng của Giáo Hội Ca-tô mà thôi.

Khi đàm phán với những người Cộng sản miền Bắc, Vatican đã đạt tới một thỏa thuận bí mật với ông Hồ Chí Minh liên quan đến quyền tự do di chuyển của tất cả các giáo dân Ca-tô miền Bắc. Giáo dân Ca-tô miền Bắc này vốn tạo nên phần đa số của tất cả tín đồ Ca-tô toàn Việt Nam. Qua thỏa thuận này họ được cho phép "nếu họ muốn như vậy", di cư vào Nam và định cư dưới sự bảo vệ của Tổng thống Diệm và chính quyền Ca-tô của ông ta.

Tuy nhiên để tránh ấn tượng rằng Vatican đã đồng lõa với những người Cộng sản, cuộc di cư của giáo dân Ca-tô miền Bắc phải được tiến hành như thể là một cuộc trốn chạy của những tín hữu sợ hãi một chế độ vô tôn giáo cai trị bởi những người vô thần(*). Các hình ảnh phải được duy trì để gây ấn tượng với công luận và ngay cả tạo ra một cảm tình trên toàn thế giới đối với Giáo Hội Ca-tô và với Tổng thống Diệm, kẻ bảo vệ tín cẩn của Giáo Hội chống lại những người Cộng sản bất khoan dung.

Hồ Chí Minh là một nhà chính trị quá sắc sảo để bỏ qua yêu cầu này rằng, bên cạnh một mưu mẹo có lợi cho Giáo Hội, là một giao dịch với nhiều tác động chính trị và quân sự lâu dài cho khả năng thăng tiến mục tiêu riêng của mình. Ông lý luận rằng một cuộc di dân lớn lao từ miền Bắc sẽ gây rối lọan nhiều hơn là giúp đỡ chế độ Ca-tô của Diệm bởi sự gia tăng căng thẳng vốn đã tồn tại từ lâu.

Sự tranh giành công ăn việc làm và các địa vị đặc quyền trong nội bộ chính quyền Diệm vốn đã rối rắm sẽ bị gia tăng rất nhiều bởi luồn sóng di dân từ miền Bắc. Hồ Chí Minh đã thấy rằng việc di cư này chỉ có thể làm tăng sự đổ vỡ trong một chính quyền bận rộn lo quấy nhiễu khối đa số phiền hà lớn nhất của nó, đó là Phật giáo đồ. Tính toán của ông đã chứng tỏ là chính xác. Sau một đoạn trăng mật ngắn giữa giáo dân Ca-tô miền Bắc và những người ở miền Nam, hàng ngàn dân mới tới yêu cầu được hồi hương. Họ đòi hỏi sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, rồi trực tiếp từ chính phủ Diệm. Ngay cả Giáo Hội Ca-tô, mặc dù đã hết lòng phân phát viện trợ, cũng không thể đối phó với vấn đề mỗi ngày một gia tăng.

Tình hình kinh tế tiếp tục xấu đi. Viễn tượng về bất kỳ công ăn việc làm gì của những kẻ mới tới đã suy giảm, thiếu thốn tiền bạc đã trở thành cấp tính, và nạn đói lâm le xuất hiện. Những kẻ di cư bắt đầu manh động và tạo những cuộc bạo động nhỏ để rồi tệ hại dần dẫn đến nổi lọan, nhiều người trong số họ đã bị đàn áp tàn bạo nhất. Khẩu hiệu, "Mẹ Đồng Trinh Đã Vào Nam," vốn đã khuyến khích dân di cư chạy theo Bà đến một thiên đàng Ca-tô của một chính quyền Ca-tô đã cho thấy là tiếng còi báo động tai họa, cho cả hai và cho sự ổn định của miền Nam Việt Nam – đúng như ông Hồ Chí Minh đã tiên liệu.

Tác giả: Avro Manhattan

Người Dịch: Trần Thanh-Lưu

 

(*) SH chú thích: Không rõ tác giả Manhattan muốn nói giai đoạn nào. Thật ra, chuyện di cư lịch sử đã xảy ra từ tháng 7 năm 1954 thời Giáo Hoàng Pius XII (1939-1958). Edward G. Landsdale, trưởng lưới tình báo CIA tại Sàigòn đã bày kế sắp đặt tinh thần giáo dân cho chuyến di cư khổng lồ này để yểm trợ lực lượng cho Ngô Đình Diệm ở miền Nam. Xin đọc Linh Mục Trần Tam Tĩnh, Chương II, đoạn 6 CUỘC XUẤT HÀNH có đăng online trên sachhiem.net (bấm vào hàng chữ này)

 

xem phiên bản Anh ngữ

 

 

 

 

Trang Xã Hội
Đó đây


2024-02-21 - Giáo phận Syracuse của Rô-ma giáo phải trả 100 triệu USD là số tiền cho các nạn nhân bị linh mục hiếp dâm - Một ủy viên do chính phủ chỉ định đã yêu cầu thẩm phán giám sát vụ phá sản của giáo phận từ chối kế hoạch tái tổ chức được đề xuất, một phần vì, bà nói rằng giáo phận dường như không có đủ tiền để trả phần của mình trong kế hoạch bồi thường 100 triệu đô la.

2024-02-19 - Nói Thật Mất Lòng - Cuộc Sống Khinh Nhất Những Kẻ Không Biết Xấu Hổ -

2024-02-19 - F-35 Em nó … quẹo càng hay tự quẹo càng !? Bộ QP Mỹ bối rối … lỗi tại ? Mập ú, phụ tùng dỏm,…!? -

2024-02-18 - TỬ CHIẾN PHÁO ĐÀI ĐỒNG ĐĂNG, Chiến Tranh Biên Giới Việt Nam Trung Quốc 1979 -

2024-02-18 - Cung đình Bolsa - Cười té đái ! Hoàng Đế ĐMQ đã đăng quang. Cần các quan Tư Mã giữ ngựa, Tư đồ, -

2024-02-17 - VTV rút tên Petrus Trương Vĩnh Ký khỏi chương trình Xuân - ... Điều đáng nói, chân dung và tên tuổi của nhà văn hóa Petrus Ký ở phút thứ 4:28 đã bị nhà đài đục bỏ, đè lên bằng hình nền cùng màu. Video này trên YouTube của VTV Cần Thơ cũng đã bị gỡ bỏ.

2024-02-14 - Phản đối GH John Paul II sang thăm Ấn Độ cực gay gắt - Người dân Ấn Độ muốn Giáo hội Vatican phải xin lỗi họ vì giáo hội Thiên chúa giáo đã sát hại dân Ấn Độ qua việc ép cải đạo. đHọ ã đốt hình nộm Giáo Hoàng Vatican để phản đối.

2024-02-14 - 321-2: Thán phục bề tôi hèn mọn Pétrus Ký - 6 bằng chứng làm văn học để đồng hóa dân ta dùm Pháp -

2024-02-14 - Bản Full Tucker Carlson Phỏng Vấn Putin Lên Tới 1 Tỉ Lượt Xem -

2024-02-13 - ĐTGM Paris công bố lễ mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà. Vụ biến mất của một HY chỉ là một trò đùa ngu ngốc -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -

● 2024-01-28 - Quận Utah cấm Kinh Thánh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở - Ri Nguyen -

● 2024-01-26 - Chiên Hô Hào Các Bạn Chiên Đừng Đọc Sachhiem.net: "Nhận Diện!" - SH vs Nguyễn Trọng Nghĩa -

● 2023-12-17 - TRƯỜNG HỌC CÔNG LẬP Ở MỸ CẤM TRANG TRÍ LỄ GIÁNG SINH - Du Nguyễn -

● 2023-11-25 - Đối với người bản địa, Lễ Tạ Ơn không phải là một lễ kỷ niệm, đó là ngày quốc tang. - Tuấn Lê -

● 2023-11-21 - Thôi Chúa - Lý Thái Xuân -

● 2023-11-21 - Khóc thương mấy mảnh xi măng!!! - Cu Khờ -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 >>>