●   Bản rời    

Tôi Từng Học ở Đại Chủng Viện Để Trở Thành Linh Mục

Tôi Từng Học ở Đại Chủng Viện Để Trở Thành Linh Mục

Mảng Trần

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBMangTran.php

12 Jun 2022

LTS: Đây là bài viết mà tác giả thường đem ra giới thiệu mỗi khi có cơ hội nói về đạo CGLM. Chúng tôi đã xin phép tác giả để đăng cho mọi người cùng biết. Cũng là để gửi những người truyền giáo thường nói: cho mọi người "biết Chúa" (SH)

MỜI BẠN HIỂU-

Tôi từng học ở đaị chủng viện để trở thành linh mục - Nhờ các sách tài liệu quý về đạo kông giáo trong các thư viện Mỷ, mà tôi nhận ra chân tướng gian ác của Va-ti-kăng –Tôi Rất kinh ngạc: là hơn 99.9 % giáo dân không tự mở kinh thánh cựu ước, tân ước ra đọc từ đầu đến cuối, dù đó được cho là lời chúa, chỉ lên nhà thờ nghe đi nghe lại vài câu trong kinh thánh và được cha diễn giải thêm mắm muối đạo đức, yêu thương do Va-ti-kăng phịa ra dạy LM, rồi gán cho là: Chúa lòng lành vô hạn!

- Trong 100 câu trong kinh thánh, thì hơn 90 câu là chúa rất ác, và dâm dục, chỉ vài câu dạy yêu thương. Nếu đọc kinh Cựu ước, Tân ước với đầu óc bình thường sẽ thấy có quá nhiều đoạn tởm lợm (rất ác, dâm dục của Chúa trời, và Dê su) không thể tin đây là lời Chúa và sẽ không tin đạo này nữa:

- Mời mọi người cùng đọc trích đoạn từ kinh thánh (có cả đường dẫn chỉ số chương và số dòng có thể kiểm chứng - thánh kinh Phục Truyền Luật Lệ Ký (12:2-7), Chúa Cha dạy: “phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông thần mà họ thờ”.  Đó là lời chúa!

- Kinh thánh (Phục Truyền Luật Lệ Ký (13:1-10), Chúa Cha dạy: “Nếu người trong gia đình ngươi hoặc bạn bè thân khuyến dụ ngươi bỏ Chúa mà theo tôn giáo khác thì phải giết sạch bọn chúng!”  Đó là lời chúa! kinh thánh Ma-La-Chi 2:1-3), - Chúa Cha dạy, “Nếu các ngươi không nghe lời ta, không làm rạng danh ta thì ta sẽ nguyền rủa và trét phân lên mặt các ngươi và các ngươi sẽ phải mang phân này trên mặt” đó là lời Chúa! Kinh thánh Samuel (15: 2-3)
- Qủa đất được đặt trên cái móng cho không nhúc nhich Psalm 104:5 NIV Bible - (He set the earth on its foundations; it can never be moved.)
- Quả đất có bốn góc Revelation 7:1 King James Bible -(And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth)

Mời bạn nghe những lời dạy bất hủ của Jesus : Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ mình, vợ con, anh, chị em mình, và cả mạng sống của mình . thì không được làm môn đồ của ta (luca 14. 26)
- Hễ ai vì danh ta mà bỏ cha mẹ, con cái, nhà cửa, đất nước, thì người ấy sẽ được lảnh bội phần hơn, và có cuộc sống đời đời (Mathiew 10 .29)_ những kẻ nào nghịch với ta, không muốn ta cai trị, hảy lôi đến chém trước mặt ta (Mathiew 19.28) – những câu rất ác của jesus : đừng tưởng ta đến đây là đem bình an, hạnh phúc, mà ta đến để mang đến gươm, đao, chết chóc
- Jesus rất bất hiếu với mẹ: Jesus không bao giờ gọi bà Mari là “mẹ “luôn gọi bà Maria là“ người đàn bà kia (woman), trong John 19:26 27, Luca 8:19 21, John 2:1-5 “- trong bản tiếng anh thì dùng chữ woman, đó là cách khinh bỉ –mời vào google “thánh kinh chủ đề (Bernard chang)- sachhiem.net “ –trích những câu của Jesus, và Chúa trời từ 2 cuốn kinh thánh.
- Chúa Cha hay quên, đảng trí.  Xuất hành 20 : Con không được giết người – Xuất hành 32: Chúa vừa trao cho Môi se điều răn “chớ giết người”  trên núi Si nai, bỗng Chúa nghe được tin dân riêng do Chúa chọn (là dân Do thái) vừa tốn công giải cứu về từ Ai cập ở dưới núi đang đúc bò vàng để thờ lạy, vì nghĩ Chúa là con bò – Thế là Chúa nổi điên truyền cho Môi se xuống núi GIẾT HẾT TTT 3000 người – Chúa vừa dạy “chớ giết người”, Chúa lại quên ngay, chính Chúa lại giết người!
- Chúa cha dạy “chớ lấy của người”: là điều răn thứ 7, nhưng trong tân ước thì dê su lại sai môn đệ đi lấy cắp con lừa của người khác tỉnh bơ, để Dê su cưởi vào đền thờ của giáo phái Pha Ri Si (kẻ thù dê su) mà quậy phá (trong Luca 19:29-35), dẫn đến cái chết của Dê su.
- Chúa cha dạy không làm việc dâ m dục, nhưng Chú a bảo ông Môi se chia phần cho Chúa 32 cô gái còn trinh (Chúa sai ông Môi se đem binh lính đi đánh dân Ma đi an, và chiến thắng, Chúa bảo ông Môi Se giết sạch đàn ông và trẻ thơ chỉ chừa các cô gái còn trinh, Chiếm được 32.000 cô gái còn trinh, phần chúa được là 32 cô gái còn trinh (Dân số ký chương 31-:1-41)
- Chúa giết ông OMA, do ông ấy giao hợp, xuất tinh ngoài âm đạo, nên không đẹp lòng Chúa (sáng thế ký 38:8 -9)

- CHÚA CHA ĐÃ HAY QUÊN, ĐẢNG TRÍ -   CHÚA CON DÊ SU CŨNG HAY QUÊN ĐẢNG TRÍ NHƯ CHÚA CHA

-XIN XEM: "Giêsu Giảng Dạy Những Gì?" của GS Trần Chung Ngọc.
Xin các bạn bình tĩnh mở cuốn thánh kinh ra và lật tìm những câu tôi trích dẫn dưới đây:
John 10:30 - Ta với cha ta là một. Nhưng trong: John 14: 28 - Cha ta vĩ đại hơn ta (My Father is greater than I.)
John 10:36 - Ta là con thiên Chúa. (câu trên và câu dưới hoàn toàn trái nghịch nhau)
John 12: 49 - Ta không nói theo ý ta: Chính người cha sai ta xuống đây đã ra lệnh cho ta phải nói những gì và nói như thế nào. (Câu trên: Ta với cha ta là một. Bây giờ lại nói ta nói theo lệnh cha ta)
- Ma thi ơ 5:39 - Dê Su nói: Đừng chống cự lại cái ác, trái lại nếu ai vả má bên phải, hãy đưa má bên kia cho tát luôn.
- Nhưng: Ê DÍP TÔ 21:23 - Nếu có sự sai hại chi, thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng v..v (Câu này thì các LM giấu không giảng cho giáo dân, giấu câu này như mèo giấu cứt) - Câu này thì chúa dạy trả thù.

- Như vậy: Cả Chúa Cha và Chúa Con Dê Su đều đảng trí, và lẩm cẩm –kinh thánh quá nhảm nhí là vậy,

- DÊ SU tin tuyệt đối vào kinh Cựu ước của đao Do thái, DÊ SU khẳng định “cho đến khi trời đất hư mất, một dấu chấm, một dấu trong cựu ước cũng không hư mất “(Ma thi ơ 5:18).

Lời xác nhận này cho thấy trình độ tâm linh của Jesus cũng kém, ngang với tín đồ đao Do thái lúc đó, vì DÊ SU cũng tin mọi chuyện nhảm nhí, hoang đường trong Cựu ước là chân lý tuyệt đối (là sự thật).

- Để biết con người thật của Dê Su và bà MA RY và cách Va-ti-căng phịa ra DÊ SU, và MA RY có phép, xin Vào google gỏ “Phương pháp nghiên cứu lịch sử để truy tầm DÊ SU thật” của Linh mục Dominic Crossan, do CHARLIE NGUYỄN tóm tắt – Hoặc vào google rồi nhấn, hoặc click vào đường link này: https://sachhiem.net/CHARLIE/CN_CGHT/phuongphap.php

- Hoặc vào GOOLE “sachhiem.net”, với các tác giả: Charlie Nguyễn, Nguyễn Mạnh Quang, Trần Chung Ngọc V.V.

Vài hàng ngắn gọn như thế kể cũng đủ

Mảng Trần

 

Trang Thời Sự
Đó đây


2022-06-27 - Cuộc hội luận với những lời thoại hết sức nghiêm chỉnh. -

2022-06-27 - 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐋𝐚̀ 𝐀𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪 -

2022-06-27 - Bất Ngờ Nổ Súng Tại Tòa Thánh Vatican Gây Ch.ấn Động Thế Giới - sau một sự cố ngày chúa nhật khi cảnh sát bắn vào một chiếc xe chạy nhanh và lao qua hàng rào cảnh sát gần Quảng trường Thánh Phêrô nơi Đức Phanxicô sẽ đọc Kinh Truyền Tin vào buổi trưa.

2022-06-27 - TGM Pháp ra lệnh cho các chủng sinh không được mặc áo chùng thâm - Theo TGM Guy de Kerimel của Toulouse, các chủng sinh mặc áo chùng thâm (Pháp: Suotane, Anh: Cassock) thể hiện sự thái quá của chủ nghĩa giáo sĩ mà theo ngài là không phù hợp với tình trạng giáo dân của họ.

2022-06-25 - Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ bãi bỏ quyền phá thai của phụ nữ - Tòa án tối cao Hoa Kỳ xem lại vụ án Roe kiện Wade năm 1973 và lật ngược các bảo đảm hiến pháp đối với quyền chấm dứt thai kỳ, điều này sẽ cho phép các bang tự điều chỉnh việc phá thai,

2022-06-25 - Tối Cao Pháp Viện Bác Bỏ Luật Kiểm Soát Súng Của New York - "mở cửa" cho hầu hết tất cả quyền mang súng đạn ở nơi công cộng. Thống đốc New York, dân cử Đảng Dân Chủ, cho biết phán quyết của TCPV “không chỉ là liều lĩnh mà còn đáng trách.” Chỉ ra những vụ xả súng hàng loạt gần đây ở New York và Texas, một nhóm cấp tiến dẫn đầu đã gọi phán quyết là “đáng xấu hổ và quá đáng.”

2022-06-25 - Ukraine báo hiệu rút quân khỏi chiến trường trọng điểm Sievierodonetsk - Ngày 24/6, Ukraine báo hiệu sẽ rút lực lượng khỏi thành phố Sievierodonetsk, chiến trường mà Mátxcơva và Kiev giành giật quyết liệt suốt mấy tuần qua. Đây có thể là bước lùi đáng kể trong nỗ lực của Ukraine nhằm kìm chân quân Nga

2022-06-25 - Những cuộc chiến “sống còn” định hình vị thế Tổng thống Putin -

2022-06-24 - Bulgari đuổi cổ dân tỵ nạn Ukraina, kỳ thị nè. Vô nhân đạo,không có nhân quyền! Có dám phản đối không? -

2022-06-24 - Biểu tình ở London, Âu Châu, hô vang “Hồ Chí Minh… ” … lạm phát, giá tăng -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2022-06-25 - Hệ thống thay thế SWIFT đã sẵn sàng cho BRICS ! Cô lập kinh tế Nga hả? không được đâu! - Mike Wilson -

● 2022-06-25 - P.u.t.i.n là "bảo kiếm trấn quốc" của Nga - được tôi luyện trong lò lửa chiến tranh từ năm 2000 - Lão Ông -

● 2022-06-24 - Câu hỏi của Tổng Thống Nga, Putin, làm Phương Tây Cứng Họng. - Người Biên Ải -

● 2022-06-24 - Lễ "Vinh Quy" (mà không có bái tổ) cho một linh mục Việt Nam? - FB Lý Thái Xuân -

● 2022-06-19 - Ngày Quân Lực VNCH - Hai đoạn văn nổi bật của Ông Đặng Văn Âu - Emails -

● 2022-06-17 - Kịch bản cũ soạn lại từ nhà máy Azovstal, Mariupol - Mike Wilson -

● 2022-06-14 - Lúc cưới thì ép theo "đạo" để cho bà con dòng họ vừa ý!!! - Kim Danh - Từ bỏ niềm tin TC -

● 2022-06-13 - Vượt Mỹ, Trung Quốc công bố bản đồ Mặt Trăng với tỷ lệ rõ gấp đôi - Mike Wilson -

● 2022-06-12 - Tnh dòng Vinh Sơn VN - Nếu "cha" không buông tha cho ngươi phụ nữ ấy, con sẽ bắt cha phải chịu những gì chị ấy - FB Trần LyLy -

● 2022-06-10 - Lợn Lành Chữa Thành Lợn Què - Mike Wilson -

● 2022-06-09 - Biết Thiên Chúa Của Bạn Như Thế Nào - Gửi Chiên Cuồng - Ri Nguyễn -

● 2022-06-08 - Giáo Hội Baptist miền Nam công bố tên của 703 Mục sư bị cáo buộc lạm dụng tình dục - SH đọc báo -

● 2022-06-08 - Ukraine KHÔNG "dàn cảnh thêm" được 1 vụ Bucha nào nữa - Mike Wilson -

● 2022-06-03 - Chuyện vui: Làm ơn, đừng kể lại cho dzợ tui nha - Bạn tui -

● 2022-06-02 - Một số việc DÃ MAN, TÀN ÁC của vài "Đức Thánh Cha" - Ri Nguyễn -

● 2022-06-01 - Việt Tân và Bìm Bịp Hùng Bom liên thủ Phụt Cuốc - Trần Biên Ải -

● 2022-05-30 - Tại sao phương tây ghét Nga, và ghét cay ghét đắng ? - Lão Ông -

● 2022-05-30 - USA : đảng Cộng Hòa và vấn đề DÙNG SÚNG GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT ! - Mike Wilson -

● 2022-05-29 - Gửi LM Nguyễn Văn Khải vài tài liệu để đọc cho sáng mắt - Ri Nguyễn -

● 2022-05-29 - Trình độ nhân văn của các "Hậu Duệ VNCH" trong 1 bức thư tiêu biểu đối với đồng hương ở hải ngoại - Diễn Đàn Thư Tín -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 >>>