●   Bản rời    

Buôn Thần Bán Thánh - Vatican Bày Trò Phong Thánh Để Lừa Gạt và Khích Động Lòng Háo Danh

Buôn Thần Bán Thánh-

Vatican Bày Trò Phong Thánh Để Lừa Gạt
và Khích Động Lòng Háo Danh

Ri Nguyễn

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenRi_52.php

14-Apr-2021

Tại Sao Các “Thánh” Đều “Tịt Ngòi” Không Làm Phép Lạ Sau Khi Được Xuất Lò?

Hôm thứ sáu mồng 8 tháng 7 năm 2013 Giáo Hoàng Francis công nhận Giáo Hoàng John Paul II và John XXIII (23) thành Thánh. Trong trường hợp của John XXIII, Giáo Hoàng Francis bỏ luôn luật đòi hỏi phải có hai phép lạ (2 miracles) để John XXIII trở thành Thánh.

Trong bài “Tăng tốc phong Thánh cho Giáo Hoàng John Paul II” ("Rushing the Sainthood of Pope John Paul II") đoạn mở bài, John L. Allen viết:

Khi Giáo Hoàng John Paul II được phong chân phước vào ngày 1 tháng 5 trước hàng trăm ngàn người ở Quảng trường Thánh Phêrô, sự kiện này sẽ đánh dấu một tốc độ kỷ lục cho tiến trình được phong Thánh, đánh bại tiến trình của mẹ Teresa 15 ngày . Một số đã phản đối sự vội vàng, đặc biệt là những câu hỏi về việc John Paul xử lý cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo hội Catô Rô-ma Giáo. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ là cha của người đàn ông, đây là một trường hợp rõ ràng Giáo Hoàng là cha của vị Thánh.

When Pope John Paul II is beatified on May 1 before an audience of hundreds of thousands in St. Peter’s Square, the event will mark a new land-speed record for arrival at the final stage before sainthood, beating Mother Teresa’s previous mark by 15 days. Some have objected to the haste, particularly given persistent questions about John Paul’s handling of the sexual-abuse crisis in the Catholic Church. Yet if the child is father to the man, this is a clear case of the pope being father to the saint.

John L. Allen Jr. kể thành tích sản xuất “Thánh” của của John Paul II ở đoạn hai của bài.

Trong 27 năm cai quản cái được John L. Allen Jr. mỉa mai là XƯỞNG SẢN XUẤT THÁNH, Giáo Hoàng John Paul II đã phong 1.338 vị hiển thánh, phong thánh cho 482 vị (trong số này có 96 tên tội đồ phản quốc người Việt Nam) hơn tổng số các vị "thánh" mà tất cả các ông giáo hoàng tiền nhiệm đã phong trong 2 ngàn năm qua.

John Paul notoriously presided over what wags called a “saint-making factory” during his almost 27 years atop the Catholic Church. He produced more beatifications (1,338) and canonizations (482) than all previous popes combined—and since Catholic tradition acknowledges 263 previous popes stretching back nearly 2,000 years, that’s no mean feat.

Đoạn ba, John L. Allen Jr. kể ra phương cách sản xuất “Thánh” của John Paul II

Năm 1983, John Paul đã chỉnh sửa quá trình phong thánh để làm cho nó nhanh hơn, rẻ hơn, và ít đối thủ hơn, loại bỏ văn phòng “ biện hộ cho ma quỷ” và giảm số lượng phép lạ đòi hỏi. Mục đích của ngài là nâng cao các hình mẫu thánh thiện đương đại để chỉ cho thế giới thế tục thấy rằng ngày nay “Thánh” vẫn hiện hữu.

This avalanche of halos was the result of a deliberate policy. In 1983, John Paul overhauled the sainthood process to make it quicker, cheaper, and less adversarial, eliminating the office of “Devil’s advocate” and dropping the required number of miracles. His aim was to lift up contemporary role models of holiness in order to show a jaded secular world that sanctity is alive in the here and now.

(đọc:

http://www.newsweek.com/rushing-sainthood-pope-john-paul-ii-66633)

Ngoài John L. Allen Jr., trên tờ USA Today, Cathy Lynn Grossman viết “John Paul II là nhà vô địch chế tạo ra "thánh" trong lịch sử.

(đọc: http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2002-10-02-saint-1acover_x.htm)

Theo chân John Paul II sản xuất Thánh, Giáo Hoàng Benedict XVI đã phong chân phước cho 843 vị, và phong thánh cho 45 vị.

(đọc http://www.gcatholic.org/saints/index.htm)

Một kỷ lục về việc tạo ra thánh cũng là một vấn đề ngoại giao đau đầu cho Giáo hoàng Francis: Theo Claudio Lavanga, phóng viên, NBC News - ROME - Giáo hoàng Francis đã phong thánh cho hơn 800 người Công giáo tại Quảng trường Thánh Phê rô vào Chủ nhật - con số lớn nhất được nâng lên hàng thánh cùng một lúc trong lịch sử của Giáo hội Công giáo.

A saint-making record is also a diplomatic headache for Pope Francis : By Claudio Lavanga, Correspondent, NBC News - ROME -- Pope Francis canonized more than 800 Catholics in Saint Peter’s Square Sunday – the largest number to be elevated to sainthood at once in the history of the Catholic Church.

(đọc: https://tinyurl.com/73zu3wn7 )

Nhưng trong số những trò lừa đảo lớn nhất(xin đọc bài John XXIII & the missing miracle - http://legatus.org/st-john-xxiii-and-the-missing-miracle/), tầng lớp cao cấp của Tòa thánh Vatican rõ ràng kiếm tiền từ việc tạo ra các vị thánh độc ác với gía cắt cổ, chi phí tạo Thánh được coi là khoảng 50.000 Bảng Anh để trang trải cho các nhà thần học chuyên nghiệp, bác sĩ và các giám mục kiểm tra sự kiện. Quá trình làm thánh cũng liên quan đến những người đệ trình, hoặc những người chịu trách nhiệm hoàn tất hồ sơ.

But among the biggest scams the Vatican elite apparently make money from is the high price of sinister saint-making, which runs those trying to push their saintly cause even to be considered around €50,000 to cover the costs of the expert theologians, physicians, and bishops who examine the cause. The process of saint-making also involves postulators, or those in charge of pushing the causes forward.

Nuzzi ước tính giá trung bình cho một phong chân phước vào khoảng 500.000 euro ($550.000) - và một số giá được đội lên tới 750.000 € ($ 822,000).

Explosive New Book: Vatican Sainthood Costs $550K - by Barbie Latza Nadeau https://tinyurl.com/98vske8

Như vậy Lũ “Chien cuồng tín” Việt Nam đã phải trả cho Vatican ít nhất là $550,000 x117= $64,350,000 để Vatican phong “Thánh” cho 117 tên tội đồ dân tộc.

Một món tiền qúa hời, bịp được lũ ngu thì tại sao không làm?

Tóm lại, do sự mất tín đồ ngày càng trầm trọng vì kiến thức ngày một cao của người dân trên khắp thế giới, họ hiểu rõ các bịp bợm của Vatican. Thêm vào đó là sự mất ảnh hưởng trầm trọng đối với dân chúng Âu Châu, Giáo Hội La Mã bầy ra trò ma mãnh phong thánh không ngoài sách lược xảo quyệt khích động sự ham muốn lợi lộc (lên Thiên Đường ảo tưởng), háo danh (Thánh) trong lòng đám con chiên ngu dốt để họ cúi đầu phục vụ, hầu giữ vững quyền lực ngày càng suy yếu của Vatican.

Ri Nguyễn

____________________

“Saint-Making Factory” - Rushing the Sainthood of Pope John Paul II

By John L. Allen Jr. On 4/17/11 at 10:00 AM

https://tinyurl.com/mbrh8upd

____________

Bài đọc thêm

1. New Vatican Rules Will Put More Spreadsheets Into The Saint-Making Process - March 10, 201611:37 AM ET

https://tinyurl.com/khh4jurt

by Camila Domonoske

Cuốn sách của Nuzzi miêu tả Francis là một nhà cải cách kiên quyết, chiến đấu để cải tạo một "nhà máy sản xuất thánh" chống lại những nỗ lực giám sát của ông. Trên thực tế, nhà báo mô tả một Vatican bị sốc khi đóng băng tài khoản ngân hàng của những cáo thỉnh viên vi phạm khi họ phát hiện ra số tiền tuyệt đối đã được chi tiêu mà không có bất kỳ sổ sách kế toán nào.

Nuzzi's book depicts Francis as a determined reformer, fighting to transform a "saints' factory" that resists his attempts at oversight. In fact, the journalist describes a shocked Vatican freezing the bank accounts of offending postulators once they discovered the sheer amount of money being spent without any bookkeeping.

2. Pope Francis cracks down on secretive Vatican department dubbed 'the Saints' Factory'

https://tinyurl.com/a9spm55x

Giáo Hoàng Phanxicô đã phát động một cuộc đàn áp nghiêm khắc đối với quy trình âm thầm, bí mật của việc phong thánh vào thứ Năm, vài tháng sau khi một vụ bê bối nhấn chìm một bộ phận của Vatican có biệt danh là “Nhà máy sản xuất thánh”.

Pope Francis launched a stern crackdown on the murky, secretive process of canonisations on Thursday, months after a scandal engulfed a Vatican department nicknamed “the Saints’ Factory”.

3. The Debate Over Sainthood - Controversial Issue Facing Roman Catholic Church

https://www.cbsnews.com/news/the-debate-over-sainthood/

2003Oct 19 - Correspondent Rebecca Leung

Một số nhà phê bình cho rằng Vatican đã trở thành một "nhà máy sản xuất thánh". Và nếu đúng như vậy, thì Đức ông Robert Sarno là một trong những người quản lý cửa hàng. Anh ấy đến từ Brooklyn, nhưng anh ấy đã ở Rome 22 năm qua, làm việc trong bộ phận của nhà máy sản xuất thánh của Vatican - Bộ Phong thánh.

Some critics maintain that the Vatican has become a "saint factory." And if that's the case, then Monsignor Robert Sarno is one of the shop stewards. He's from Brooklyn, but he's spent the past 22 years in Rome, working in the Vatican's saint-making division -- the Congregation for the Causes of Saints.

4. Making Saints: How The Catholic Church Determines Who Becomes A ..

https://www.google.com/books/edition/Making_Saints/...

Kenneth L. Woodward - 2016 - ‎Religion

Alan Riding, "Vatican 'Saint Factory": Is It Working Too Hard?" The New York Times, April 15, 1989, p. 4. 375 "It [saint making] is like . . .": John Thavis, "Booming Saint-Making Industry Might Be Slowing," National Catholic News Service, March 31, 1989, p. 16. 375 "In fact, I said . . .": Marina Ricci, "I Never Said There Are Too ...

5. John XXIII & the missing miracle

http://legatus.org/st-john-xxiii-and-the-missing-miracle/

Trên thực tế, Đức Phanxicô đã phong thánh cho 5 vị thánh khác mà không cần các phép lạ chứng thực. Ông đã làm như vậy bằng cách sử dụng một quy trình gọi là “phong thánh tương đương”, trong đó giáo hoàng từ bỏ các quy tắc thông thường trong trường hợp người đó đã được tôn kính trong một thời gian dài, và danh tiếng về sự can thiệp kỳ diệu của người đó đã được thiết lập rõ ràng.

In fact, Francis has canonized five other saints without authenticated miracles. He did so using a process called “equivalent canonization,” in which a pope waives the normal rules in cases where the person has been venerated for a long period of time, and his or her fame of miraculous intercession is well established.

6. Pope: It's sad to see priests, bishops 'attached to money'

https://tinyurl.com/p2v7tef3

By Associated Press Published: 11:19 EST, 6 November 2015 | Updated: 11:19 EST, 6 November 2015

Cứ nhìn vào tấm hình trên ta thấy Giáo Hoàng ngồi gục mặt thật là tội nghiệp. Có lẽ ông cảm thấy tủi hổ cho cái giáo hội ông đang cai quản và được Con Chiên Việt Nam gọi là “Giáo hội Tông Truyền” Ông phải thốt lên “Thật là buồn tủi khi biết các Linh Mục, Giám Mục CHẠY THEO TIỀN”

_____________________

Các bài của Nguyễn Ri:

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/ListRiNguyen.inc.php

Trang Tôn Giáo
Đó đây


2023-03-24 - Nga điều tra các quan chức Tòa Hình sự quốc tế phát lệnh bắt Tổng thống Putin -

2023-03-24 - Tuyên bố chung Nga-Trung Quốc: Không có thứ gọi là "dân chủ" ưu việt - Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/3 ký Tuyên bố chung của Trung Quốc và Nga về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và phối hợp trong kỷ nguyên mới. Ngăn chặn “Cách mạng màu”. Các nước khác nhau có lịch sử, văn hóa và điều kiện quốc gia khác nhau và họ đều có quyền lựa chọn con đường phát triển của mình; không có thứ gọi là “dân chủ” ưu việt.

2023-03-24 - Bới tung 20 tấn rác tìm 6,5 chỉ vàng vàng trả cho người dân - Nhà máy xử lý rác huyện Phú Quí tỉnh Bình Thuận thật đáng khen.

2023-03-24 - Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc? - Một cuộc hội thảo kín mới đây của các chuyên gia hàng đầu của Mỹ về chính sách đối ngoại cho thấy Ukraine đứng trước nguy cơ thua trong cuộc xung đột tiêu hao với Nga bất chấp các nỗ lực giúp đỡ

2023-03-23 - Nhiều chuyện linh tinh quan trọng đáng -

2023-03-19 - BẠCH HÓA SÁCH CÁCH MẠNG TRẮNG CHO VIỆT NAM - P3 -

2023-03-19 - BẠCH HÓA SÁCH CÁCH MẠNG TRẮNG CHO VIỆT NAM - P2 -

2023-03-19 - Bạch hóa sách Cách mạng trắng của Hoàng Duy Hùng - P1 -

2023-03-19 - "Không có nước Bắc Việt Nam hay Nam Việt Nam, chúng tôi là một quốc gia" - Nguyễn Thị Bình - Video đầu tiên của kênh Bình Minh Đỏ

2023-03-13 - Trung Quốc: Phi công AI đánh bại con người trong không chiến thử nghiệm - Khi cuộc đấu bắt đầu, phi công con người được hành động trước để chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, phi công AI dường như đã đoán được ý định của đối phương và lập tức có động thái phản công,▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2023-03-24 - Một bài diễn văn soi sáng cho toàn thế giới - Ngoại trưởng Nga đọc lại diễn văn của TT Nga - Vladimir Putin - NTH -

● 2023-03-08 - Ông Ngoại Ăn Tô Ni Bờ Len Ken nói Mỹ chưa bao giờ đi xâm lược ai hết . - FB Trần Dương -

● 2023-03-04 - Lý do gì khiến nhiều quốc gia quay lưng với Mỹ - Tin360 News - NTH -

● 2023-03-04 - Putin: phương tây muốn "xẻ thịt" Liên bang Nga - Mike Wilson -

● 2023-03-04 - It ra, Giáo Hoàng cũng giải thể các dòng tu nữ vì nạn Lạm Dụng Tình Dục, (nhưng dòng Nữ thôi) - FB Trần Ly -

● 2023-03-03 - Con chiên tỉnh ngộ: Cảm ơn chị rất nhiều vì nhờ kênh của chị mà em thức tỉnh hẳn - FB Trần Ly -

● 2023-02-26 - Hỏi Tòa Tối Cao Mỹ : Ê ! DÂN CHỦ MỸ ĐÂY Ư ... CHÚNG MÀY CÓ THẬT KHÔNG ? - NTN -

● 2023-02-26 - John 14:6 - "Ta là đạo, là chân lý và sự sống ..." - Phải hiểu thế nào cho đúng ?! - Lão Ông -

● 2023-02-25 - Chuyện Hội Đồng Thành Phố Quét Minh Tờ - Chuyện nước Mỹ của Tí -

● 2023-02-24 - Đây là CHỖ TÍNH SAI của TT Biden : MUỐN NGA THUA Ở UKRAINE ! - Mike Wilson -

● 2023-02-24 - TẠI SAO các nước Nam Mỹ không gửi vũ khí cho Ukraine? - NTH -

● 2023-02-22 - Về ăn chay trong Công giáo - FB Anh Ba Sài Gòn -

● 2023-02-21 - Đạo Ki-tô nguyên thủy đã bị Constantine diệt sạch vào thế kỷ 4 - FB Lý Thái Xuân -

● 2023-02-20 - Không Gõ Cửa Trước Khi Vào Phòng Cha thì "Mất Ơn Chúa, Mất Linh Hồn, và Tai Nạn Bất Cứ Lúc Mô" - FB Hai Ha Tran -

● 2023-02-19 - Bức Xúc Dùm Cô Dâu Đạo Phật - FB Tơi Mồng -

● 2023-02-19 - Vụ linh mục đột xuất 3H: Thủ phạm chính đã lộ diện - FB Phạm Đức Hoàn -

● 2023-02-16 - Tại sao thế giới dân chủ phương tây đang lúng túng tháo gỡ khó khăn ? - Mike Wilson -

● 2023-02-16 - BÌNH LUẬN QUÂN SỰ : Lời bình luận chê bai của NATO - so với cách đánh của Nga ! - NTH -

● 2023-02-16 - Phải có bức tường ô nhục này - đối chất với cổng làng "khải hoàn môn" của chúng ! - Lão Ông -

● 2023-01-25 - Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng - Kiev không ngây thơ vô tội, mà là ngây thơ "vô số tội" - NTH -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 >>>