●   Bản rời    

Buôn Thần Bán Thánh - Vatican Bày Trò Phong Thánh Để Lừa Gạt và Khích Động Lòng Háo Danh

Buôn Thần Bán Thánh-

Vatican Bày Trò Phong Thánh Để Lừa Gạt
và Khích Động Lòng Háo Danh

Ri Nguyễn

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenRi_52.php

14-Apr-2021

Tại Sao Các “Thánh” Đều “Tịt Ngòi” Không Làm Phép Lạ Sau Khi Được Xuất Lò?

Hôm thứ sáu mồng 8 tháng 7 năm 2013 Giáo Hoàng Francis công nhận Giáo Hoàng John Paul II và John XXIII (23) thành Thánh. Trong trường hợp của John XXIII, Giáo Hoàng Francis bỏ luôn luật đòi hỏi phải có hai phép lạ (2 miracles) để John XXIII trở thành Thánh.

Trong bài “Tăng tốc phong Thánh cho Giáo Hoàng John Paul II” ("Rushing the Sainthood of Pope John Paul II") đoạn mở bài, John L. Allen viết:

Khi Giáo Hoàng John Paul II được phong chân phước vào ngày 1 tháng 5 trước hàng trăm ngàn người ở Quảng trường Thánh Phêrô, sự kiện này sẽ đánh dấu một tốc độ kỷ lục cho tiến trình được phong Thánh, đánh bại tiến trình của mẹ Teresa 15 ngày . Một số đã phản đối sự vội vàng, đặc biệt là những câu hỏi về việc John Paul xử lý cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo hội Catô Rô-ma Giáo. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ là cha của người đàn ông, đây là một trường hợp rõ ràng Giáo Hoàng là cha của vị Thánh.

When Pope John Paul II is beatified on May 1 before an audience of hundreds of thousands in St. Peter’s Square, the event will mark a new land-speed record for arrival at the final stage before sainthood, beating Mother Teresa’s previous mark by 15 days. Some have objected to the haste, particularly given persistent questions about John Paul’s handling of the sexual-abuse crisis in the Catholic Church. Yet if the child is father to the man, this is a clear case of the pope being father to the saint.

John L. Allen Jr. kể thành tích sản xuất “Thánh” của của John Paul II ở đoạn hai của bài.

Trong 27 năm cai quản cái được John L. Allen Jr. mỉa mai là XƯỞNG SẢN XUẤT THÁNH, Giáo Hoàng John Paul II đã phong 1.338 vị hiển thánh, phong thánh cho 482 vị (trong số này có 96 tên tội đồ phản quốc người Việt Nam) hơn tổng số các vị "thánh" mà tất cả các ông giáo hoàng tiền nhiệm đã phong trong 2 ngàn năm qua.

John Paul notoriously presided over what wags called a “saint-making factory” during his almost 27 years atop the Catholic Church. He produced more beatifications (1,338) and canonizations (482) than all previous popes combined—and since Catholic tradition acknowledges 263 previous popes stretching back nearly 2,000 years, that’s no mean feat.

Đoạn ba, John L. Allen Jr. kể ra phương cách sản xuất “Thánh” của John Paul II

Năm 1983, John Paul đã chỉnh sửa quá trình phong thánh để làm cho nó nhanh hơn, rẻ hơn, và ít đối thủ hơn, loại bỏ văn phòng “ biện hộ cho ma quỷ” và giảm số lượng phép lạ đòi hỏi. Mục đích của ngài là nâng cao các hình mẫu thánh thiện đương đại để chỉ cho thế giới thế tục thấy rằng ngày nay “Thánh” vẫn hiện hữu.

This avalanche of halos was the result of a deliberate policy. In 1983, John Paul overhauled the sainthood process to make it quicker, cheaper, and less adversarial, eliminating the office of “Devil’s advocate” and dropping the required number of miracles. His aim was to lift up contemporary role models of holiness in order to show a jaded secular world that sanctity is alive in the here and now.

(đọc:

http://www.newsweek.com/rushing-sainthood-pope-john-paul-ii-66633)

Ngoài John L. Allen Jr., trên tờ USA Today, Cathy Lynn Grossman viết “John Paul II là nhà vô địch chế tạo ra "thánh" trong lịch sử.

(đọc: http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2002-10-02-saint-1acover_x.htm)

Theo chân John Paul II sản xuất Thánh, Giáo Hoàng Benedict XVI đã phong chân phước cho 843 vị, và phong thánh cho 45 vị.

(đọc http://www.gcatholic.org/saints/index.htm)

Một kỷ lục về việc tạo ra thánh cũng là một vấn đề ngoại giao đau đầu cho Giáo hoàng Francis: Theo Claudio Lavanga, phóng viên, NBC News - ROME - Giáo hoàng Francis đã phong thánh cho hơn 800 người Công giáo tại Quảng trường Thánh Phê rô vào Chủ nhật - con số lớn nhất được nâng lên hàng thánh cùng một lúc trong lịch sử của Giáo hội Công giáo.

A saint-making record is also a diplomatic headache for Pope Francis : By Claudio Lavanga, Correspondent, NBC News - ROME -- Pope Francis canonized more than 800 Catholics in Saint Peter’s Square Sunday – the largest number to be elevated to sainthood at once in the history of the Catholic Church.

(đọc: https://tinyurl.com/73zu3wn7 )

Nhưng trong số những trò lừa đảo lớn nhất(xin đọc bài John XXIII & the missing miracle - http://legatus.org/st-john-xxiii-and-the-missing-miracle/), tầng lớp cao cấp của Tòa thánh Vatican rõ ràng kiếm tiền từ việc tạo ra các vị thánh độc ác với gía cắt cổ, chi phí tạo Thánh được coi là khoảng 50.000 Bảng Anh để trang trải cho các nhà thần học chuyên nghiệp, bác sĩ và các giám mục kiểm tra sự kiện. Quá trình làm thánh cũng liên quan đến những người đệ trình, hoặc những người chịu trách nhiệm hoàn tất hồ sơ.

But among the biggest scams the Vatican elite apparently make money from is the high price of sinister saint-making, which runs those trying to push their saintly cause even to be considered around €50,000 to cover the costs of the expert theologians, physicians, and bishops who examine the cause. The process of saint-making also involves postulators, or those in charge of pushing the causes forward.

Nuzzi ước tính giá trung bình cho một phong chân phước vào khoảng 500.000 euro ($550.000) - và một số giá được đội lên tới 750.000 € ($ 822,000).

Explosive New Book: Vatican Sainthood Costs $550K - by Barbie Latza Nadeau https://tinyurl.com/98vske8

Như vậy Lũ “Chien cuồng tín” Việt Nam đã phải trả cho Vatican ít nhất là $550,000 x117= $64,350,000 để Vatican phong “Thánh” cho 117 tên tội đồ dân tộc.

Một món tiền qúa hời, bịp được lũ ngu thì tại sao không làm?

Tóm lại, do sự mất tín đồ ngày càng trầm trọng vì kiến thức ngày một cao của người dân trên khắp thế giới, họ hiểu rõ các bịp bợm của Vatican. Thêm vào đó là sự mất ảnh hưởng trầm trọng đối với dân chúng Âu Châu, Giáo Hội La Mã bầy ra trò ma mãnh phong thánh không ngoài sách lược xảo quyệt khích động sự ham muốn lợi lộc (lên Thiên Đường ảo tưởng), háo danh (Thánh) trong lòng đám con chiên ngu dốt để họ cúi đầu phục vụ, hầu giữ vững quyền lực ngày càng suy yếu của Vatican.

Ri Nguyễn

____________________

“Saint-Making Factory” - Rushing the Sainthood of Pope John Paul II

By John L. Allen Jr. On 4/17/11 at 10:00 AM

https://tinyurl.com/mbrh8upd

____________

Bài đọc thêm

1. New Vatican Rules Will Put More Spreadsheets Into The Saint-Making Process - March 10, 201611:37 AM ET

https://tinyurl.com/khh4jurt

by Camila Domonoske

Cuốn sách của Nuzzi miêu tả Francis là một nhà cải cách kiên quyết, chiến đấu để cải tạo một "nhà máy sản xuất thánh" chống lại những nỗ lực giám sát của ông. Trên thực tế, nhà báo mô tả một Vatican bị sốc khi đóng băng tài khoản ngân hàng của những cáo thỉnh viên vi phạm khi họ phát hiện ra số tiền tuyệt đối đã được chi tiêu mà không có bất kỳ sổ sách kế toán nào.

Nuzzi's book depicts Francis as a determined reformer, fighting to transform a "saints' factory" that resists his attempts at oversight. In fact, the journalist describes a shocked Vatican freezing the bank accounts of offending postulators once they discovered the sheer amount of money being spent without any bookkeeping.

2. Pope Francis cracks down on secretive Vatican department dubbed 'the Saints' Factory'

https://tinyurl.com/a9spm55x

Giáo Hoàng Phanxicô đã phát động một cuộc đàn áp nghiêm khắc đối với quy trình âm thầm, bí mật của việc phong thánh vào thứ Năm, vài tháng sau khi một vụ bê bối nhấn chìm một bộ phận của Vatican có biệt danh là “Nhà máy sản xuất thánh”.

Pope Francis launched a stern crackdown on the murky, secretive process of canonisations on Thursday, months after a scandal engulfed a Vatican department nicknamed “the Saints’ Factory”.

3. The Debate Over Sainthood - Controversial Issue Facing Roman Catholic Church

https://www.cbsnews.com/news/the-debate-over-sainthood/

2003Oct 19 - Correspondent Rebecca Leung

Một số nhà phê bình cho rằng Vatican đã trở thành một "nhà máy sản xuất thánh". Và nếu đúng như vậy, thì Đức ông Robert Sarno là một trong những người quản lý cửa hàng. Anh ấy đến từ Brooklyn, nhưng anh ấy đã ở Rome 22 năm qua, làm việc trong bộ phận của nhà máy sản xuất thánh của Vatican - Bộ Phong thánh.

Some critics maintain that the Vatican has become a "saint factory." And if that's the case, then Monsignor Robert Sarno is one of the shop stewards. He's from Brooklyn, but he's spent the past 22 years in Rome, working in the Vatican's saint-making division -- the Congregation for the Causes of Saints.

4. Making Saints: How The Catholic Church Determines Who Becomes A ..

https://www.google.com/books/edition/Making_Saints/...

Kenneth L. Woodward - 2016 - ‎Religion

Alan Riding, "Vatican 'Saint Factory": Is It Working Too Hard?" The New York Times, April 15, 1989, p. 4. 375 "It [saint making] is like . . .": John Thavis, "Booming Saint-Making Industry Might Be Slowing," National Catholic News Service, March 31, 1989, p. 16. 375 "In fact, I said . . .": Marina Ricci, "I Never Said There Are Too ...

5. John XXIII & the missing miracle

http://legatus.org/st-john-xxiii-and-the-missing-miracle/

Trên thực tế, Đức Phanxicô đã phong thánh cho 5 vị thánh khác mà không cần các phép lạ chứng thực. Ông đã làm như vậy bằng cách sử dụng một quy trình gọi là “phong thánh tương đương”, trong đó giáo hoàng từ bỏ các quy tắc thông thường trong trường hợp người đó đã được tôn kính trong một thời gian dài, và danh tiếng về sự can thiệp kỳ diệu của người đó đã được thiết lập rõ ràng.

In fact, Francis has canonized five other saints without authenticated miracles. He did so using a process called “equivalent canonization,” in which a pope waives the normal rules in cases where the person has been venerated for a long period of time, and his or her fame of miraculous intercession is well established.

6. Pope: It's sad to see priests, bishops 'attached to money'

https://tinyurl.com/p2v7tef3

By Associated Press Published: 11:19 EST, 6 November 2015 | Updated: 11:19 EST, 6 November 2015

Cứ nhìn vào tấm hình trên ta thấy Giáo Hoàng ngồi gục mặt thật là tội nghiệp. Có lẽ ông cảm thấy tủi hổ cho cái giáo hội ông đang cai quản và được Con Chiên Việt Nam gọi là “Giáo hội Tông Truyền” Ông phải thốt lên “Thật là buồn tủi khi biết các Linh Mục, Giám Mục CHẠY THEO TIỀN”

_____________________

Các bài của Nguyễn Ri:

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/ListRiNguyen.inc.php

Trang Tôn Giáo
Đó đây


2021-05-15 - Văn tế cờ vàng 3 sọc. CCB chống Mỹ bật mí lí do Ngô Kỷ đột quỵ -

2021-05-15 - Tranh Luận Với Nguyễn Trọng Nghĩa - Sôi ?Nổi - Tha thiết mời quí vị theo Ca-tô Rô-ma giáo vào nghe và suy nghĩ, không cần phải đi "xưng tội" vì ... không cần!

2021-05-15 - Báo quân đội nhân dân viết về cựu chiến binh và ... diễn biến hòa bình -

2021-05-14 - Nhiều Người Không Hài Lòng Nếu Phong Cho Nhã Là Liệt Sỹ -

2021-05-13 - Tòa án Pháp bác bỏ vụ kiện da cam của bà Trầ - Ngày 10-5, Tòa đại hình Evry (ngoại ô Paris) đã bác bỏ vụ kiện lịch sử của bà Trần Tố Nga với 14 công ty hóa chất, trong đó có Monsanto & Dow Chemical đã cung cấp chất độc da cam cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

2021-05-11 - Gửi những người "xét lại lịch sử" - Bản tin Doãn Như Lân ngày 12 tháng 5, 2021 -

2021-05-11 - Tấn trò đời 4: chủ kênh VN Today! -

2021-05-11 - Đã có ý kiến từ dân bản địa không do diễu hành quân lực VNCH trên phố Bolsa -

2021-05-10 - Ngày trở về - Dấu chân người Việt - Nghe để hiểu nỗi thống khổ của người dân Việt trong thời bị Pháp thuộc.

2021-05-09 - Ít nhất 3.000 trẻ em bị xâm hại tình dục trong Giáo hội Công giáo Pháp - Gửi Ma Sơ Vui Vẻ, cô nên nhìn các cây xà trong mắt của cô đi, đừng lo đi nhặt những hạt bụi trong mắt người khác nữa.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2021-05-15 - Ca-thô-líc từng là một “tôn giáo ăn thịt người!..” Họ thích nhất là thịt phụ nữ Tin Lành nướng rô-ti - Trần Quang Diệu -

● 2021-05-14 - Cháu (LS Trần Kiều Ngọc) hãy khoác lá cờ Đỏ Sao Vàng lên cổ cháu đi. Chờ cháu nhé. - Giác Hạnh -

● 2021-05-14 - Nước VN ta không bao giờ "mất" - dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào ! - Lão Ông -

● 2021-05-12 - Sư Liên tôn THÍCH-KHÔNG-TÁNH, ông biết gì về lịch-sử lá quốc-kỳ Việt Nam mà nói? - Phạm Hoàng Vương -

● 2021-05-11 - Phim Tài Liệu - Nhà Thờ Công Giáo La Mã Giấu Xác 800 Trẻ Em, Làm Chấn Động Người Xem. - Du Nguyen -

● 2021-05-11 - Trên lý thuyết, Hoa kỳ không còn là một nước kỳ thị chủng tộc - Mike Wilson -

● 2021-05-11 - Đừng Nghe CS Nói, Hãy Nhìn CS Làm - Clip này đã cũ nhưng nghe lại vẫn đúng ! - Lão Ông -

● 2021-05-11 - Tự do ngôn luận - doanh nghiệp có "tư cách pháp nhân" do đó có "pháp quyền" - Mike Wilson -

● 2021-05-09 - Đọc đi rồi hiểu tại sao chúng ta phải lên án. - FB Tố Quyên -

● 2021-05-07 - Thách Thức Tranh Luận Của Một Con Chiên. - FB Du Nguyen -

● 2021-05-04 - Nhật Bản sẽ không bao giờ có thể bắt chước được Tây Ban Nha - Trần Quang Diệu -

● 2021-05-04 - TRÙNG HỢP CON SỐ 117 - Cuộc trường kỳ kháng chiến dài 117 năm của dân tộc Việt Nam - Trần Quang Diệu -

● 2021-04-29 - Có Người Gọi “Ngày Mất Nước” Khi "Nước Độc Lập" - Trần Quang DIệu trích đoạn -

● 2021-04-26 - Bang Arizona (Cộng Hòa) hôm nay giở trò kiểm phiếu - để làm gì đây? - Mike Wilson -

● 2021-04-24 - Vài dòng thơ cho ngày 30 tháng 4 - Nguyễn Sơn -

● 2021-04-24 - Tháng 1 năm 2020 có 41 ngàn dân vô gia cư trong thành phố Los Angeles - Mike Wilson -

● 2021-04-24 - Này chú chiên-chien nô Lương Nguyen, đừng có trơ trẽn, gian manh nhận vơ, nói sảng - Trần Quang Diệu, Ri Nguyen -

● 2021-04-23 - Ý nghĩa của cây gậy trong tay ông GM, GH... - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-04-20 - "Tháng Tư Đen" hay Tháng Tư "chói lòa" trong lịch sử dân tộc? - Lão Ông -

● 2021-04-18 - Kính gửi ông Tom Umberg, Thượng Nghị Sĩ tiểu bang California, - FB Lâm Phú Châu -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 >>>