●   Bản rời    

Những Mâu Thuẫn Trong Thánh Kinh

Những Mâu Thuẫn Trong Thánh Kinh

FB Thi Nguyên

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBThiNguyen_Mauthuan.php

17-Jun-2020

LTS: Trước đây, Chris Harrison, một tay cừ khôi về điện toán, đã tạo ra một họa đồ liên kết đến tất cả các tham chiếu khác nhau về mỗi sự kiện trong Kinh Thánh. Ví dụ, nếu một câu trong Tân Ước được nhắc lại một câu trong Cựu Ước, và vẽ một vòng cung nối giữa hai chương đó (các đường thẳng đứng ở phía dưới đại diện cho câu số thứ tự trong mỗi chương liên hệ)

Chart of Biblical Contradictions

Bấm vào để xem độ phân giải cao hơn

Bài giới thiệu về tài liệu này đã đăng trên trang nhà 7 năm trước đây (xem phần đọc thêm.) Bài dưới đây liệt kê vài mâu thuẫn cụ thể mà các bạn gặp phải trong khi tranh luận với nhau về ..."thánh kinh". Hiện giờ có hai mục được sưu tầm từ FB Thi Nguyen và FB Vince Vince như sau:

1. Thế nào là đạo đức?

FB Thi Nguyen:

Nhân bài giảng của LM Mi Trầm - Thứ Tư tuần 11 Thường niên Mt 6, 1-6.16-18: Bố thí và ăn chay kín đáo.

Chăn chiens Mi Trầm đọc kinh thánh nhưng đọc chưa tới, hoặc đọc mà không hiểu. Thực sự thì trong Tân Ước, Dê Sù dạy những điều rất mâu thuẫn nhau, chẳng biết thực sự dạy là dạy cái gì.

LÀM VIỆC THIỆN CHO MỌI NGƯỜI THẤY HAY LÀ KHÔNG?

-Ma-thi-ơ (Matthew) 6:1: Đừng làm những việc thiện trước mặt mọi người, để cho họ thấy. Nếu không các ngươi không thể được phần thưởng của Cha các ngươi trên trời.

-Ma-thi-ơ (Matthew) 5:16: Hãy để cho ánh sáng của các ngươi tỏa sáng trước mọi người, để cho họ thấy những việc lành thiện của các ngươi và vinh danh Cha các ngươi ở trên trời.

CÁC CON CHIENS CÓ NÊN LÀM ĐIẾM HOẶC LÀM NHỮNG NGƯỜI THU THUẾ (VỐN BỊ THIÊN HẠ GHÉT BỎ) ĐỂ VÀO NƯỚC CHÚA NHƯ DÊ SÙ DẠY?

-Ma-thi-ơ 21: 31: “...Đúng vậy, ta nói cho các ngươi biết, những người đi thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước Chúa trước các ngươi"

PHÁN XÉT HAY KHÔNG PHÁN XÉT THEO DÊ SÙ?

-John 12: 47: Và người nào nghe những lời ta nói mà không tin, ta sẽ không phán xét họ; vì ta xuống đây không phải để phán xét thế giới mà để cứu thế giới

-John 9: 39: Để phán xét ta đã xuống trần, và những người nào không nhìn thấy sẽ nhìn thấy, và những người nào nhìn thấy có thể bị làm cho mù

DÊ SÙ VÀ DÊ HÔ VA (CHA DÊ SÙ) LÀ MỘT HAY LÀ HAI?

-John 10: 30: Ta với Cha ta là một. (I and My Father are one.)

-John 14: 28: Cha ta vĩ đại hơn ta (My Father is greater than I.)

TA LÀM CHỨNG CHO CHÍNH TA LÀ ĐÚNG HAY SAI THEO DÊ SÙ?

-John 5: 31: Nếu ta làm chứng cho chính ta, thì sự làm chứng của ta không đúng sự thật. (If I bear witness of myself, my witness is not true)

-John 8: 14: Tuy ta tự làm chứng cho chính ta, nhưng sự làm chứng của ta đúng là sự thật. (Though I bear record of myself, yet my record is true)

DÊ SÙ DẠY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ HAY KHÔNG?

-Ma-thi-ơ (Matthew) 5: 44: "phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người khủng bố hành hạ các con"

-Lu-ca (Luke) 19:27 : “Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta.”

DÊ SÙ BA XẠO VỀ ĐỨC TIN VÀ QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC TIN:

-Ma-thi-ơ (Matthew) 17: 20: Đúng vậy, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi có đức tin chỉ nhỏ bằng hạt cải, ngươi sẽ bảo trái núi này "Di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia", nó sẽ di chuyển như vậy; và đối với ngươi không có gì mà làm không được.

-John 14:13-14: “Và Ta sẽ làm bất cứ điều gì các người yêu cầu nhân danh Ta… Các ngươi có thể yêu cầu bất cứ điều gì nhân danh ta, ta sẽ làm theo lời yêu cầu đó” (Vậy mà có trên 100 linh mục ở Ý và không biết bao nhiêu con chiens bị chết vì đại dịch Covid cho dù có cầu Chúa Dê, cầu bầu mẹ Ma xin cứu chữa nhưng vẫn bị “Chúa gọi về”. Chắc là do đức tin của chăn chiens, con chiens vào Chúa chưa bằng hạt cải.)

NHỮNG PHÁT NGÔN CHỌC CƯỜI CỦA DÊ SÙ TRONG TÂN ƯỚC:

-Lu-ca (Luke) 6: 21: "Phúc cho các con đang đói, rồi các con sẽ no"; - Lu-ca (Luke) 6:25: "Khốn cho những kẻ đang no, Vì các ngươi sẽ bị đói"

-Lu-ca (Luke) 6: 21: "Phúc cho các con đang than khóc, rồi các con sẽ vui cười"; - Lu-ca (Luke) 6:25: "Khốn cho những kẻ đang cười, vì các ngươi sẽ than khóc.",

-Lu-ca (Luke) 6: 20: "Phúc cho các con đang nghèo khổ, vì Nước Trời thuộc về các con"; - Lu-ca (Luke) 6: 24: "Nhưng khốn cho các con đang giàu có, vì các con đã được an ủi rồi"

FB Thi Nguyen

https://www.facebook.com/ 16/6/2020

2. Chúa ác, nhưng lâu lâu cũng làm (đúng ra là chỉ nói) thiện!

FB Vince Vince: Vince nghe bảo "Trúa là tình yêu" nhưng .... Vince cũng có thể chứng minh "Trúa là kẻ đồ sát, dâm loàn, loạn luân".

Ác nhưng lâu lâu làm việc thiện thì cũng như một kẻ nói xạo chuyên nghiệp, hắn biết nếu nói xạo hoài thì chả lừa được ai, nên thỉnh thoảng hắn phải nói thật để khiến người ta tin. Bởi vậy nó là một thứ tà đạo, cao cấp hơn những thứ mê tín dân gian nhưng bản chất cũng chỉ là mê tín.

a)- Hôm trước còn ngọt giọng khuyên người ta yêu thương kẻ thù; Hôm sau lại bảo "Còn bọn thù địch của ta, những người không muốn ta làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt ta":

- Matthew 5:44 New King James Version (NKJV) [a]

"Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,"

Nhưng lại nói:

- Luke 19:27 Hãy mang những kẻ thù của ta ra đây, những người không muốn ta ngự trị trên chúng, hãy dẫn chúng lại đây, và giết chết trước mặt ta.

- Jeremiah: 19: 9 -“Và ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt con trai, con gái của chúng nó, và chúng nó sẽ ăn thịt lẫn nhau, người nọ ăn thịt người kia

b)- Hôm trước còn thuyết giảng rằng "Phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con thiên chúa"; [Matthew 5:9]

Hôm sau lại bảo "Đừng tưởng tao đến để đem lại hòa bình cho thế giới". Thật là một quả lừa to tướng đến từ cái được xưng tụng là "CON THIÊN CHÚA". [Matthew 10:34]

c)- Hôm trước còn lên mặt "Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt." [Matthew 5:21-22]

Hôm sau lại chửi thẳng mặt các anh em: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?" [Matthew 17:17]

d)- Lúc thì kêu gọi môn đệ hãy ra đi rao giảng tin mừng cho mọi loài thọ tạo (cả chó mèo rắn rết cũng phải nghe giảng để vào thiên đàng?), [Mark 16:15-20]

Lúc thì lại bảo "...còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ."[Mark 4:11-12]

d)- Hôm trước còn nhắc rằng "Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử." [Ma-thi-ơ 15:4]

Bữa sau lại bảo "ai đến với tôi mà không từ bỏ cha mẹ thì không thể làm môn đệ tôi được", [Luke 14:26 KJV] lại còn khuyên mọi người "đừng gọi ai trên đời là cha, thầy, hay chủ." [Ma-thi-ơ 23:8-10]

Vince Vince

30/6/2019

_______________

Đọc thêm:

- Những Mâu Thuẫn Trong Kinh Thánh Tân Ước (Nguyễn Trí Cảm)

http://sachhiem.net/TONGIAO/NGTRCAM/NguyenTriCam31.php

...Ít năm trước đây, Chris Harrison, một tay cừ khôi về điện toán, đã tạo ra một họa đồ rất đẹp như sau, liên kết đến tất cả các tham chiếu khác nhau về mỗi sự kiện trong Kinh Thánh. Ví dụ, nếu một câu trong Tân Ước được nhắc lại một câu trong Cựu Ước, và vẽ một vòng cung nối giữa hai chương đó (các đường thẳng đứng ở phía dưới đại diện cho câu số thứ tự trong mỗi chương liên hệ)

Chart of Biblical Contradictions

Bấm vào để xem độ phân giải cao hơn

Thật là tuyệt đẹp! Hóa ra có cả 63.779 (63 ngàn, và 779) tài liệu tham khảo trong Kinh Thánh (và bấy nhiêu đó vòng cung trong họa đồ)! .
Còn nhiều công trình tiếp nối trong việc vẽ họa đồ này, xin đọc bằng Anh ngữ trong http://www.patheos.com/blogs/
...

 

Trang Tôn Giáo
Đó đây


2020-07-08 - Chưa vi phạm nhưng hành vi rất phản cảm – Vợ con mang xe biển xanh đón Quan phó bí thư - đi thẳng qua cửa an ninh phi trường - Thành phố HCM bi giảm ngân sách - Mỹ rút khỏi WHO: Trump quỳ gối trước TQ? Ghế Tổng Thống Nước Mỹ đã ngã ngũ?

2020-07-07 - Thái độ người Việt đối với BLM ở Mỹ -

2020-07-07 - Việt Nam chơi đẹp tặng 15000 khẩu trang Made in Vietnam cho dân Nam California -

2020-07-06 - Vạch Mặt CT Vũ Hoang Tưởng & CP Đần Minh Quao : Trò bịp Những lá thư Hồi Đáp với chữ ký AUTO-PEN - Tóm lại, có quá nhiều kiểu nói dóc của những người Việt Thích Nổi Tiếng. Kiểu kiếm tiền, kiểu kiếm danh, kiểu xúi dại,... Ai tin thì ráng chịu mà thôi.

2020-07-06 - Người treo bảng "NGỪNG KỲ THỊ CHỦNG TỘC" gây bão mạng ở Houston nói gì? -

2020-07-05 - Đôi lời cùng anh Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - khi đề cập đến chế độ ngụy Sài Gòn, anh lại phạm sai lầm tiếp khi anh nói chế độ này ra đời theo nội dung của Hiệp định Giơnevơ. Thật buồn cho anh, với tư cách là nhà sử học

2020-07-05 - Putin Rộng Đường 6 Nhiệm Kỳ Trung Quốc Có 83 Tấn Vàng Mĩ Ký.Cả TG Trấn Động -

2020-07-04 - Virus Tầu quá độc: 34 linh mục mất mạng; - Tin Viet Catholic:

2020-07-04 - Ảnh của Đức Bà Đen (Black Madonna) ở Breda, Hà Lan cũng bị phá hoại - Chính quyền ở Breda hứa sẽ rửa sạch mực graffiti nhanh chóng, nhưng nói trước rằng điều đó sẽ rất khó khăn vì hình ảnh của Đức Bà Đen được làm bằng gạch khảm.

2020-07-04 - Ảnh của Đức Bà Đen (Black Madonna) ở Breda, Hà Lan cũng bị phá hoại - Chính quyền ở Breda hứa sẽ rửa sạch mực graffiti nhanh chóng, nhưng nói trước rằng điều đó sẽ rất khó khăn vì hình ảnh của Đức Bà Đen được làm bằng gạch khảm.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2020-07-06 - Người da đen NỔI GIẬN, do họ có mấy thế kỷ lịch sử đau thương, không thể gọi là KỲ THỊ NGƯỢC - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-07-06 - Chúng ta không phải Tị nạn Cộng sản! - Giác Hạnh -

● 2020-07-05 - Không thấy “điếm nhục” trong những việc này thì làm gì có “nhân phẩm”? - Ri Nguyễn -

● 2020-07-05 - Vắn tắt Lịch sử cận đại của Việt Nam - dành cho những người Việt CCCĐ chưa hề biết sử - Hồng Phạm -

● 2020-07-04 - Phóng viên SBTN trao đổi với 1 comment về chuyện Quạ mượn lông Công ở Houston - Youtube -

● 2020-06-30 - Thư các giáo sư Đại Học Luật Khoa George Washington gởi Bộ trưởng Tư Pháp William Barr - Diễn Đàn Email -

● 2020-06-29 - Nguồn tin của LS Trịnh Quốc Thiên nói về "vụ hối lộ động trời" của "cha con ông Joe Biden" có vấn đề! - Mike Wilson -

● 2020-06-26 - Âm mưu mượn đầu heo nấu cháo - Thái độ khinh thường lịch sử quá sức ngu xuẩn ! - kiwi land -

● 2020-06-25 - Tôi thêm chi tiết cho rõ đoạn về Cụ Hồ Chí Minh có tài thống nhất đất nước - Giác Hạnh -

● 2020-06-21 - Đừng vu khống chung chung là "đả kích tôn giáo", nếu đó không phải là chuyện chung chung của các tôn giáo. - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-19 - Phong trào nổi lên khắp nơi đòi quật đổ hết mấy cái tượng đài của các tên THỰC DÂN - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-15 - Trả lời Derek Phạm, NVTDTV: "Có nên bắt chước biểu tình ôn hòa kiểu này (khu tự trị ở Seattle) cho Việt Nam hay - Mảng Lịch Sử Chưa Viết -

● 2020-06-15 - Tôi lại giác ngộ vì sao VC không dùng Quốc Ca VNCH của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. - Giác Hạnh -

● 2020-06-14 - Giết cha mẹ rồi nuôi con, để cho nó gọi giặc là "Cha"! - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-13 - Hiệp Nguyễn: Chuyện Kha Luân Bố đã phơi bày, chuyện Rốt, Tộ, Ký... cũng vậy thôi, bọn văn hóa nô dịch dân t - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-12 - Công Giáo La Mã Tổ Chức Những Lớp Học Giáo Lý Phật Giáo Cho Chăn Chiens - FB Thi Nguyen -

● 2020-06-12 - Đây là Kinh Thúi của các ngươi nói về "Tự do Tôn giáo" - Võ Du -

● 2020-06-11 - NĂM ẤT DẬU: Chết NO theo sau chết ĐÓI và chết vì bệnh DỊCH TẢ - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-08 - Chia Rẽ Tôn Giáo _Vấn Đề Con Chiên - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-07 - Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật - Phe TCG trù dập rồi chúng còn vu cáo cho chúng ta đang tấn công chún - Chu Tất Tiến - Wissai - Giác hạnh -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 >>>